Page 1

EMPLAÇAMENT Codi Refugi:

1333

Emplaçament a l'any 1936

Tipologia:

Indeterminat

Emplaçament a l'actualitat

Districte: 1

Districte:

Adreça:

Adreça:

Carrer de Canuda

Carrer de Canuda

Plànol d'ubicació a l'any 1936

1

Ciutat Vella

Plànol d'ubicació a l'actualitat

Observacions:

Ubicació: Solar Ex - Convent.

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: L’emplaçament de la posició dels refugis és a títol orientatiu, ja què en alguns casos la ubicació registrada als arxius no té la precisió desitjada. A més, la majoria dels refugis són de tipus galeria de mina amb una distribució allargada, motiu pel qual la simbolització mitjançant un punt a la cartografia no és representatiu de les seves dimensions.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


PLANOLS DE DETALL

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)

1333_0informe  
1333_0informe