Page 1

EMPLAÇAMENT Codi Refugi:

1238

Emplaçament a l'any 1936

Tipologia:

Mina

Emplaçament a l'actualitat

Districte: 2

Districte:

Adreça:

Adreça:

Carrer de Viladomat

Carrer de Viladomat

Avinguda de Francesc Layret

Avinguda de Paral.lel

Carrer de Parlament

Carrer de Parlament

Plànol d'ubicació a l'any 1936

2

Eixample

Plànol d'ubicació a l'actualitat

Observacions:

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: L’emplaçament de la posició dels refugis és a títol orientatiu, ja què en alguns casos la ubicació registrada als arxius no té la precisió desitjada. A més, la majoria dels refugis són de tipus galeria de mina amb una distribució allargada, motiu pel qual la simbolització mitjançant un punt a la cartografia no és representatiu de les seves dimensions.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


CARACTERÍSTIQUES Codi Refugi:

1238

Va estar subvencionat? Longitud (m):

Tipologia:

Mina

Construït per: 48

Amplada (m):

1.4

Metres lineals de galeria:

Metres lineals de paret:

Metres lineals de formigó

Metres lineals de volte:

Longitut de les escales:

Profunditat de les escales:

Seients (m.l.):

Superfície (m2):

67.2

Capacitat:

Capacitat estimada:

192

Nº Entrades:

5

Nº de WC:

Nº escales: Farmacioles disponibles:

Fanals Instalats: Pressupost (ptes.)

Va estar inspeccionat?

Estat:

Classificació:

Data Classifiació:

Data d'acabat:

Observacions:

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: Les dades mostrades a aquest informe venen condicionades per la informació disponible als diferents arxius històrics consultats, per la qual cosa la seva distribució és en ocasions heterogènia, tenint refugis per als quals s’ha trobat poca o cap informació. Així, les dades mostrades a aquest informe són de caràcter orientatiu.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)

1238_0informe  

Fitxes amb dades sobre els refugis antiaeris construïts a Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola. Per a més informació i per a visutalit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you