Page 1

CARACTERÍSTIQUES 1078

Codi Refugi: Va estar subvencionat?

Amplada (m):

Metres lineals de galeria:

Metres lineals de paret:

Metres lineals de formigó

Metres lineals de volte:

Longitut de les escales:

Profunditat de les escales:

Seients (m.l.):

Superfície (m2):

Capacitat:

1400

Capacitat estimada:

Nº Entrades:

4

Nº escales:

1.7

595

4

Farmacioles disponibles:

Nº de WC: Fanals Instalats:

25

Pressupost (ptes.)

176456

Va estar inspeccionat?

Estat:

Classificació:

Data Classifiació:

Data d'acabat:

Observacions:

Mina

Construït per: 350

Longitud (m):

Tipologia:

Ús per a veïns Av. Francesc Layret nº153 a 171. Arquitecte Cap: Francesc Monravà Carpeta 1167 de l'Arxiu Històric del COAC.

Fonts de Consulta: Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: Les dades mostrades a aquest informe venen condicionades per la informació disponible als diferents arxius històrics consultats, per la qual cosa la seva distribució és en ocasions heterogènia, tenint refugis per als quals s’ha trobat poca o cap informació. Així, les dades mostrades a aquest informe són de caràcter orientatiu.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)

1078_2carateristiques  
1078_2carateristiques