Page 1

CARACTERÍSTIQUES Codi Refugi:

0488

Tipologia:

Va estar subvencionat?

Construït per:

Longitud (m):

Amplada (m):

Metres lineals de galeria:

Metres lineals de paret:

Metres lineals de formigó

Metres lineals de volte:

Longitut de les escales:

Profunditat de les escales:

Seients (m.l.):

Superfície (m2):

Capacitat:

1400

Semi-Soterrani

Capacitat estimada:

Nº Entrades:

Nº escales:

Nº de WC:

Farmacioles disponibles:

Fanals Instalats: Pressupost (ptes.)

Va estar inspeccionat?

Estat:

Pot millorar-se

Classificació:

Data Classifiació:

09/12/1937

Data d'acabat:

Regular

Observacions:

Fonts de Consulta: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: Les dades mostrades a aquest informe venen condicionades per la informació disponible als diferents arxius històrics consultats, per la qual cosa la seva distribució és en ocasions heterogènia, tenint refugis per als quals s’ha trobat poca o cap informació. Així, les dades mostrades a aquest informe són de caràcter orientatiu.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)

0488_2carateristiques  
0488_2carateristiques