Page 1

EMPLAÇAMENT Codi Refugi:

0308

Emplaçament a l'any 1936

Tipologia:

Mina

Emplaçament a l'actualitat

Districte: 2

Districte:

Adreça:

Adreça:

Carrer de Puríssima Concepció

Carrer de Puríssima Concepció 15-17

3

Sants - Montjuïc

Carrer de Josep Duran

Plànol d'ubicació a l'any 1936

Plànol d'ubicació a l'actualitat

Observacions:

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: L’emplaçament de la posició dels refugis és a títol orientatiu, ja què en alguns casos la ubicació registrada als arxius no té la precisió desitjada. A més, la majoria dels refugis són de tipus galeria de mina amb una distribució allargada, motiu pel qual la simbolització mitjançant un punt a la cartografia no és representatiu de les seves dimensions.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


CARACTERÍSTIQUES Codi Refugi:

0308

Va estar subvencionat? Longitud (m):

Tipologia:

Mina

Construït per: 123.8

Amplada (m):

Metres lineals de galeria:

Metres lineals de paret:

Metres lineals de formigó

Metres lineals de volte:

Longitut de les escales:

Profunditat de les escales:

Seients (m.l.):

Superfície (m2):

Capacitat:

246

Capacitat estimada:

Nº Entrades:

2

Nº escales: Farmacioles disponibles:

Nº de WC:

115

14237

1

Fanals Instalats: Pressupost (ptes.)

31425.4

Va estar inspeccionat?

Estat:

Acabat

Classificació:

Data Classifiació:

Data d'acabat:

24/01/1938

Observacions:

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: Les dades mostrades a aquest informe venen condicionades per la informació disponible als diferents arxius històrics consultats, per la qual cosa la seva distribució és en ocasions heterogènia, tenint refugis per als quals s’ha trobat poca o cap informació. Així, les dades mostrades a aquest informe són de caràcter orientatiu.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


MATERIALS Codi Refugi 0308

Tipologia: Mina

FANALS

FARMACIOLES Mida de farmaciola

Quantitat

Petita

1

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ Concepte

Portes Metàl·liques

Quantitat

Data d'entrega

2

10/07/1937

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC.

Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: Els materials mostrats a aquest informe són de caràcter orientatiu, ja que les dades trobades als arxius consultats són heterogènies, donant així una idea de quins elements constructius eren els més empleats. Per tant, es pot donar el cas de què s’hagi subministrat més materials dels esmentats i que no s’hagi conservat o registrat mai aquesta informació.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


PLANOLS DE DETALL

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)

0308_0informe  
0308_0informe