Page 1

EMPLAÇAMENT Codi Refugi:

0292

Emplaçament a l'any 1936

Tipologia:

Mina

Emplaçament a l'actualitat

Districte: 2

Districte:

Adreça:

Adreça:

Carrer de Piqué 59-61

Carrer de Piquer 59-61

Carrer de Nou de la Rambla

Carrer de Nou de la Rambla

Plànol d'ubicació a l'any 1936

3

Sants - Montjuïc

Plànol d'ubicació a l'actualitat

Observacions:

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: L’emplaçament de la posició dels refugis és a títol orientatiu, ja què en alguns casos la ubicació registrada als arxius no té la precisió desitjada. A més, la majoria dels refugis són de tipus galeria de mina amb una distribució allargada, motiu pel qual la simbolització mitjançant un punt a la cartografia no és representatiu de les seves dimensions.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


CARACTERÍSTIQUES Codi Refugi:

0292

Va estar subvencionat? Longitud (m):

Tipologia:

Mina

Construït per: 100

Amplada (m):

1.2

Metres lineals de galeria:

Metres lineals de paret:

Metres lineals de formigó

Metres lineals de volte:

Longitut de les escales:

Profunditat de les escales:

Seients (m.l.):

Superfície (m2):

120

Capacitat:

Capacitat estimada:

400

Nº Entrades:

3

Nº escales: Farmacioles disponibles:

Nº de WC:

2

Fanals Instalats: Pressupost (ptes.)

24527

Va estar inspeccionat?

Estat:

Molt adelantat

Classificació:

Data Classifiació:

Data d'acabat:

Observacions:

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: Les dades mostrades a aquest informe venen condicionades per la informació disponible als diferents arxius històrics consultats, per la qual cosa la seva distribució és en ocasions heterogènia, tenint refugis per als quals s’ha trobat poca o cap informació. Així, les dades mostrades a aquest informe són de caràcter orientatiu.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


MATERIALS Codi Refugi 0292

Tipologia: Mina

FANALS

FARMACIOLES Mida de farmaciola

Quantitat

Indeterminat

2

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ Concepte

Quantitat

Data d'entrega

Totxos

2000

09/06/1937

Sacs de Ciment Ràpid

10

09/06/1937

Sacs de Ciment Lent

20

09/06/1937

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: Els materials mostrats a aquest informe són de caràcter orientatiu, ja que les dades trobades als arxius consultats són heterogènies, donant així una idea de quins elements constructius eren els més empleats. Per tant, es pot donar el cas de què s’hagi subministrat més materials dels esmentats i que no s’hagi conservat o registrat mai aquesta informació.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


PLANOLS DE DETALL

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)

0292_0informe  
0292_0informe