Page 1

EMPLAÇAMENT Codi Refugi:

0009

Emplaçament a l'any 1936

Tipologia:

Baixos

Emplaçament a l'actualitat

Districte: 1

Districte:

Adreça:

Adreça:

Carrer de Avinyó 27

Carrer de Avinyó 27

Plànol d'ubicació a l'any 1936

1

Ciutat Vella

Plànol d'ubicació a l'actualitat

Observacions:

Farmàcia Creu Roja. Data d'inspecció desconeguda.

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: L’emplaçament de la posició dels refugis és a títol orientatiu, ja què en alguns casos la ubicació registrada als arxius no té la precisió desitjada. A més, la majoria dels refugis són de tipus galeria de mina amb una distribució allargada, motiu pel qual la simbolització mitjançant un punt a la cartografia no és representatiu de les seves dimensions.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)


CARACTERÍSTIQUES 0009

Codi Refugi:

Tipologia:

Va estar subvencionat?

Construït per:

Longitud (m):

Amplada (m):

Metres lineals de galeria:

Metres lineals de paret:

Metres lineals de formigó

Metres lineals de volte:

Longitut de les escales:

Profunditat de les escales:

Seients (m.l.):

Superfície (m2): 40

Capacitat:

Baixos

Capacitat estimada:

Nº Entrades:

Nº escales:

Nº de WC:

Farmacioles disponibles:

Fanals Instalats: Pressupost (ptes.)

Va estar inspeccionat? No apto

Estat: Data Classifiació: Observacions:

Classificació:

Dolent

Data d'acabat:

Farmàcia Creu Roja. Data d'inspecció desconeguda.

Fonts de Consulta: Nomenclàtor virtual dels carrers de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Mapa topogràfic de Catalunya escala 1:5.000, ICC. Mapa topogràfic escala 1:5.000 (1933-1936) de l'Ajuntament de Barcelona, Cartoteca Digital de l'ICC. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

NOTA: Les dades mostrades a aquest informe venen condicionades per la informació disponible als diferents arxius històrics consultats, per la qual cosa la seva distribució és en ocasions heterogènia, tenint refugis per als quals s’ha trobat poca o cap informació. Així, les dades mostrades a aquest informe són de caràcter orientatiu.

L'Autor d'aquest projecte no autoritza la còpia i posterior distribució de la informació continguda així com accions lucratives generades de la mateixa.

http://barcelonaforadada.wordpress.com

Eladio Álvarez Gómez (alvarez.eladio@gmail.com)

0009_0informe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you