Page 36

118

Martín Souto

Outono no bosque de Conxo.

O carballo como símbolo A actual carballeira de Conxo é un pequeno reduto do que noutra época foron as formacións de árbores máis comúns no noso país, as que, de non ser pola intervención do home, corresponderíalles hoxe dominar a maior parte do territorio galego: os Quercus robur ou carballos. A importancia desta especie na nosa historia reflíctese nas numerosas referencias etnolóxicas: centos de topónimos, lendas, tradicións ou folclore que atopamos espallados por todo o país. Os carballos de maior tamaño poden acadar os 30 metros de altura e os 3 metros de diámetro. Teñen un tronco groso con grandes pólas retortas nos exemplares illados, ou máis esveltas cando me-

Artefinal interior Banquete Conxo 131016.indd 118

13/10/2016 12:29:23

Os últimos carballos do Banquete de Conxo  
Os últimos carballos do Banquete de Conxo  

Un xantar que fixo historia no bosque que fascinou a Rosalía de Castro. Hoxe aínda resisten, ao sur de Santiago de Compostela, os últimos ca...

Advertisement