Issuu on Google+

FÖRETAGET MED PROFILEN I FOKUS ........................... 2 KVALITETS- OCH MILJÖTÄNKANDE ................................ 3 LÄTT MED STORA MÖJLIGHETER ................................... 4 MILJÖVÄNLIG ..................................................................... 5 FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KOMPONENT ............................. 6-7 KUNDANPASSADE PROFILER ......................................... 8-9 STANDARDPROFILER ....................................................... 10-11 PLÅT ................................................................................... 12 HÖGHÅLLFASTA PLATTOR .............................................. 13 GJUTNA PLATTOR ............................................................ 14 RAMPER ............................................................................ 15 FÖRÄDLING OCH YTBEHANDLING ................................ 16 LAGER OCH PRODUKTION .............................................. 17

”Alutrade - i vår värld är aluminium finare än guld”

SPECIALPROFILER ........................................................... 18-23 TEKNISKA SPECIFIKATIONER ......................................... 24-41 KUNDCASE ........................................................................ 42 ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR ............................. 43 KATALOGINFORMATION .................................................. 44

1


Företaget med profilen i fokus Alutrade startades 1983 med en tanke om att det fanns ett växande behov av aluminium hos svensk industri. Utifrån det växte vår affärsidé fram, att utifrån varje unikt behov finna den bäst lämpade leverantören. Sedan starten har vi utvecklats från att ha varit en renodlad trader till en komplett samarbetspartner med ambition, förmåga och kompetens att bidra i hela produktionsprocessen från produktidé till färdig komponent. Idag har vi den stora koncernens kraftfulla resurser kombinerat med familjeföretagets smidighet!

PROFILER - STÖTDÄMPARE TILL MC

2

Vår högsta prioritet är omtanke om dig som kund, vilket för oss innebär att vi har förmåga och tid att lyssna på varje specifikt önskemål. Kanske har du som kund redan vissa idéer om konstruktion, design etc. Vi diskuterar tillsammans det som är viktigt att tänka på, som användningsområde, tekniska egenskaper, funktion, speciella ytkrav, packning och leverans m.m.

PROFILER TILL SKYDDSRÄCKE TURNING TORSO


Kvalitets- och miljötänkande Aluminium är det tredje vanligaste ämnet i jordskorpan efter syre och kisel och är därmed en av få metaller där tillgången på råmaterial i stort sett är obegränsad. Metallen finns dessutom överallt; i växter, i marken och i vår mat.

Miljön främjas på många sätt genom att spara in på energi. Exempelvis gör ett fordon tillverkat av aluminium av med betydligt mycket mindre bensin eller diesel, jämfört med ett fordon tillverkat av stål.

Aluminium är dessutom lätt att återvinna! Omsmältningen kräver endast 5% av den energi som åtgår för framställning av primäraluminium. Resultatet är att mer än en fjärdedel av den totala världsproduktionen av aluminium utgörs av sekundäraluminium, som framställs ur skrot.

Vi sorterar naturligtvis allt vårt spillmaterial för återvinning och bidrar därmed till en minskad miljöpåverkan. Vi är ISO certifierade enligt ISO 9001:2000 samt miljödiplomerade.

”Inget lämnas åt slumpen. Vi återvinner och arbetar ständigt med att förbättra vår miljöprofil.”

3


Från idé till färdig komponent Vi märker ett ständigt ökande behov av kundanpassade profiler på marknaden. På vår konstruktionsavdelning utvecklas kundspecifika profiler med olika kvalitetskrav. Vi är med under hela kedjan - från det som börjar med en idé hos kunden, den första skissen, utveckling, utfallsprov, godkännande och till sist den slutliga produktionen. Det finns inga begränsningar - vi kan leverera stora som små profiler. Inget är omöjligt! I öppen och nära diskussion med dig som kund, går vi tillsammans igenom en rad viktiga punkter för att säkerställa att vi tar fram en konstruktion som uppfyller alla krav på funktion: • Funktion • Tekniska egenskaper • Användningsområde • Ytkrav • Utformning och design • Toleranser • Packning och leverans

4

Vår MPS-grupp har tillsammans över 70 års erfarenhet inom området profilteknik och konstruktion. Kontakta någon av våra kontaktpersoner för mer information eller för att diskutera just Ert företags idéer!

”Vi älskar utmaningen i en komplicerad profil. Vi sätter inga gränser”


RÖDANODISERAT PISTOLHANDTAG HÖGEFFEKTSFÖRSTÄRKARE

PROFILER TILL KATAMARAN

”Vi spänner över vitt skilda branscher. Från fordonstill läkemedelsindustrin”

5


Lätt med obegränsade möjligheter Aluminium är den metall som är mest förekommande i naturen och är en av få metaller där tillgången på råmaterial i stort sett är obegränsad. Man framställer aluminium av bauxit, som är uppkallad efter den första fyndorten Les Baux i Frankrike. Bauxit finns huvudsakligen i det subtropiska bältet. Uppkomsten av bauxit sker när vissa bergarter, som innehåller aluminium, vittrar. Medelhalten av aluminium i jordskorpan är 8%, medan bauxit har en halt av 50-60%. Bauxiten omvandlas till aluminiumoxid genom en reningsprocess. Aluminium utvinns sedan ur aluminiumoxiden genom smältelektrolys. Det innebär att man elektrolyserar en lösning av aluminiumoxid i smält kryolit.

BAUXIT

6

Processen sker i en elektrolysugn som utgörs av ett stålkar fodrat med kol. Temperaturen är ca 950°. Aluminiumet samlas på karets botten och sugs upp, medan aluminiumoxid tillförs kontinuerligt. Genom elektrolysen får man en metall som innehåller 99,5% aluminium. Primäraluminium kallas det aluminium som produceras från brytning av bauxit via aluminiumoxid. Det flytande aluminiumet renas sedan i ett gjuteri och det är även där man tillsätter legeringsämnen. Materialet produceras sedan efter behov, t ex pressbolt, valstråd, valsblock eller gjutlegeringar. Pressbolten är utgångsämnet för strängpressning. För att kunna motsvara olika produkters krav på egenskaper tillverkas pressbolten i flera olika legeringar och kvaliteter.


Miljövänlig En väldigt liten del av jordens yta används för aluminiumproduktion; ca 16 kvadratkilometer. Enbart 10% av den ytan är regnskog, vilket motsvarar 0,01 promille av de regnskogar som skövlas. På de platser där bauxit bryts finns dessutom lagar som säger hur man ska gå tillväga för att återställa marken. Både djur- och växtliv är återställt ca 10-15 år efter brytningen. Idag används fem gånger så mycket aluminium jämfört med för 50 år sedan. Därför blir aluminiumskrot en allt viktigare råvara vid tillverkningen. Vid återvinningsprocessen går det enbart åt 5% av den energi som krävs vid nyproduktion. Kvaliteten är densamma vad gäller återvunnen aluminium och aluminium tillverkad av bauxit. Metallen kan återvinnas om och om igen. Energiåtgången kompenseras även av besparingar genom bl a lättare produkter med längre livslängd och minskat underhållsbehov. I fordonsindustrin är intresset av aluminium stort och hela tiden växande. Inte så konstigt om man ser till alla fördelarna: • Genom att ersätta tyngre material med lättare kan en bränslebesparing på 5-7% uppnås för varje viktreduktion på 10%. • Sedan 1990 har den ökade användningen av aluminium i fordon sparat förbrukningen av 84 miljarder liter bränsle. • Fordon av aluminium kan accelerera snabbare och kräver kortare stoppsträckor än tyngre fordon.

7


Kundanpassade profiler Snäva toleranser, små profiler eller kanske stora komplexa profiler? Vi klarar det! I bland är inte standardprofiler tillräckliga i en konstruktion. Då behövs en specialanpassad profil med krav på form och funktion. Behovet av kundanpassade profiler har ökat markant. På vår konstruktionsavdelning utvecklas kundspecifika profiler med olika kvalitetskrav.

8

Vi kan leverera alla profiler som går att tillverka, stora som små. Oavsett storlek och utseende är optimeringen av profilen i centrum. Här hjälper vi dig som kund från idé till färdig produkt. Vi sätter inga gränser! Kontakta någon av våra kontaktpersoner för mer information eller för att diskutera just Ert företags idéer.


Länken från idé till färdig produkt

VI TAR DIN IDÉ...

...OCH GÖR DEN TILL EN NYCKELFÄRDIG PROFIL

9


Standardprofiler I vår nya sortimentlista finner ni inga listor med tillgängliga dimensioner- varför? Svaret är enkelt - vilken dimension eller profil ni än söker så ska vi kunna erbjuda den! Lyft luren och ge oss en utmaning! Vi har ett stort sortiment av standardprofiler. De vanligaste legeringarna är EN 6060/6063 och EN 6082. Ett stort utbud av dimensioner medför att Ni får lättare att finna just det Ni söker, vilket kan spara mycket tid vid bearbetning då rätt dimension kan väljas. Mer udda dimensioner tas från våra leverantörer i Europa och levereras på 1-2 veckor. Finner Ni inte den dimension Ni söker kan vi ta fram ett verktyg. Då priserna på verktyg är låga betalar det sig fort vid lite större kvantiteter. Detta ger lägre materialpris och kortare bearbetningstid. Vi har även möjlighet att ombesörja bearbetning samt ytbehandling av materialet.

”Skippa 118 118 ring oss!”

10

STÄNGER SEXKANTSTÅNG RUNDSTÅNG PLATTSTÅNG KVADRATSTÅNG TRÅD

4-100 mm Upp till Ø 650 mm 8x3 mm upp till 400x40 mm 5x5 mm upp till 250x250 mm 0,2-12 mm (från verk 0,1-18 mm)

RÖR Valsrör Svetsade rör Sömlösa rör Rörböjar Runda rör Rektangulära rör Pneumatikrör Kvadratrör Gjutna rör Dragna rör

30x4 mm till 365x22,5 mm Ø 8-76 mm. Godstjocklek 0,6-3 mm Kontakta oss för dimensioner 90°, 180°. Standarddimensioner 4x1 mm - 600x50 mm 18x12x1 - 300x120x4,5 mm Kontakta oss för dimensioner Kontakta oss för dimensioner Maxlängd ca 1200 mm. 6-260 mm. Tjl från 0,35-20 mm

PROFILER L-, U-, T-, I-, H- och Z-profiler.

Kontakta oss för dimensioner


Sortiment, standard Material PLATTSTÅNG

Legeringar enl. EN-AW Längder om 3-6 m

RUNDSTÅNG

Legeringar enl. EN-AW Längder om 3-6 m

KVADRATSTÅNG

Legeringar enl. EN-AW Längder om 3-6 m

Vi levererar allt från dimension/mm 8x3 till 400x40

Legeringar enl. EN-AW Längder om 3-6 m

L-PROFIL, LIKFLÄNSIG

t b

Legeringar enl. EN-AW Längder om 5-6 m

d

Legeringar enl. EN-AW Längder om 5-6 m

4X4 upp till 250x250 b

Legeringar enl. EN-AW Längder om 5-6 m

RUNDA RÖR

5x1 till 400x16

VALSRÖR

Legering EN-AW 6063 T6 Längder upp till 12 m

4-100

KVADRATISKA RÖR

nv

Legeringar enl. EN-AW Längder om 5-6 m

d t

30x4 till 365x25,5 d t

6X6X1 till 150x150x5 b b

b t

REKTANGULÄRA RÖR Legeringar enl. EN-AW Längder om 5-6 m

15x10x2 till 230x100x3 h

t

18x12x1till 300x120x4,5 h b

b

U-PROFIL

10X10X15X2 till 86x40x40x3

Legeringar enl. EN-AW Längder om 5-6 m

b

L-PROFIL, OLIKFLÄNSIG

Z-PROFIL

Legering EN-AW 6063 T6 Längder om 5-6 m

Ø 3 upp till Ø 650

15X10X till 150x150x10

15X15X1,5 till 400x150x8/15

Legeringar enl. EN-AW Längder om 5-6 m

b

SEXKANTSTÅNG

T-PROFIL

t

t

8X8X1 till 260x38x3

11


Plåt PLÅT På vårt lager i Växjö finns ett sortiment av slätplåt, anodiserad plåt, durkplåt five bar, havrekorn och stucco. Andra dimensioner kan vi vanligtvis leverera på 1-2 veckor. Det finns även möjlighet att ta större kvantiteter från verk med leveranstid på 3-8 veckor. Vi har även möjlighet att leverera lackerad plåt, band, perforerad plåt, skeppsplåt och slipad plåt. Vad gäller bearbetning kan vi såga eller klippa plåten till exaktformat med snäva toleranser. Dessutom kan vi leverera ringar och rondeller enligt önskemål.

• Vi kan ombesörja plåt med folie på en eller båda sidorna. • Sågning eller klippning utföres till exaktformat med snäva toleranser.

På www.aluminium.se finner ni mer information om plåt och plattor, bl a teknisk information så som mekaniska egenskaper, dimensioner och toleranser etc. För mer information om vilka format vi kan erbjuda, ring oss!

”Alutrade - tunga på lättmetall”

SLÄTPLÅT

Tjocklek 0,3-650 mm. Kan även levereras med folie. Legeringar enl. EN-AW

SLIPAD PLÅT

Kontakta oss för dimensioner

SKEPPSPLÅT

Format upp till 8000x2500 mm

RINGAR & RONDELLER Ytterdiameter upp till 1500 mm. Tjocklek max 200 mm LACKERAD PLÅT

Kontakta oss för dimensioner

DURKPLÅT

Five bar, Havrekorn och Stuccoplåt. Legeringar, se nedan.

PLÅTBAND

Bredd 3-1600 mm, tjocklek 0,1-4 mm. Längd upp till 10 m

ANODISERAD PLÅT

Tjocklek 1-5 mm. Natur med folie. Legering EN-AW 5005 H14/H24

• Ringar och rondeller utföres enligt ritning. • Vissa dimensioner kan levereras med DNV-certifikat. • Band i bredd 1 000 mm kan levereras från lager i tjocklek 0,5-1,5 mm i legering EN-AW 1050A. • Slittade band i tjocklekar 0,25-3,0 mm och i bredder från 10 till 1600 mm kan levereras i både större och mindre kvantiteter.

12

DURKPLÅT FIVE BAR Legering ENAW 5754 0/H111

DURKPLÅT HAVREKORN Legering ENAW 5754 0/H111

DURKPLÅT STUCCOPLÅT Legering ENAW 1050A H14


Höghållfasta plattor PLATTOR Genom en speciell tillverkningsprocess för tjocka plattor (< 100 mm) erhålls material med mycket hög hållfasthet. Jämfört med legering EN 7075 T6 har de höghållfasta plattorna hög hållfasthet även i kärnan. Formstabiliteten är mycket god och hårdheten är jämn. Materialet har utmärkt skärbarhet. Vi har även möjlighet att såga materialet till ringar och rondeller med snäva toleranser. Planfrästa plattor med snäva toleranser på tjocklek och planhet kan innebära en stor tidsbesparing vid bearbetning. Genom en speciell tillverkningsprocess för tjocka plattor (>100 mm) erhåller man ett material med mycket hög hållfasthet, mycket god formstabilitet och en jämn hårdhet. Höghållfasta plattor är ett utmärkt alternativ till stål inom ett flertal användningsområden, t ex formverktyg för plast- och gummiindustrin, maskinkomponenter av olika slag, hydraulikblock, jiggar, fixturer etc.

Vi har även möjlighet att såga plattorna till exaktformat enligt önskemål.

RINGAR & RONDELLER Ytterdiameter upp till 1500 mm. Tjocklek max 200 mm HÖGHÅLLFASTA PLATTOR

EGENSKAPER • Brottgräns 540-580 N/mm • Sträckgräns 0,2% 500-540 N/mm2 • Extremt jämna egenskaper genom hela tjockleken • Låg vikt • Utmärkt skärbarhet • Hårdhet 165-175 HB även i plattans kärna • God värmeledningsförmåga, 150-155 W/mK • Specifik vikt 2,82 kg/m3 2

Tjocklekar från 10- 300 mm och i format upp till 3000x1500 mm

PLANFRÄSTA PLATTOR Tjocklekar från 5-100 mm och finns i format upp till 3000x1500 mm

För tunnare tjocklekar, under 100 mm, levereras EN-AW 7075 T6.

De höghållfasta plattorna är ett utmärkt alternativ till stål inom ett flertal användningsområden, t ex formverktyg för plast- och gummiindustrin, maskinkomponenter av olika slag, hydraulikblock, jiggar, fixturer etc. Höghållfasta plattor finns bland annat i legeringarna: Alumec 89, Alumold, Alca Max, Hokotol, Fortal, AMP 8000 och Certal. Eftersom dessa legeringar inte alltid kan klassas enligt EN-standard har de handelsnamn. Plattorna kan levereras i tjocklekar från 10 mm till 300 mm och i format upp till 3000x1500 mm.

13


Gjutna plattor PLANCAST 5083 Gjutna plattor används vid krav på planhet och formstabilitet. Materialet är precisionsgjutet och i det närmaste fritt från spänningar och porer. Det har låg vikt, snäv planhetstolerans, inga valsstrukturer, god värmeledningsförmåga och är mycket lättbearbetat. Materialet har låg hållfasthet och beroende på kemisk sammansättning lämpar det sig olika bra för dekorativ anodisering och svetsning. Korrosionsbeständigheten är generellt mindre bra. TEKNISK INFORMATION • Tolerans, tjocklek ±0,13 mm • Tolerans, planhet 6-16 mm 0,38 mm >16 mm 0,13 mm • Brottgräns 179 N/mm2 • Sträckgräns 0,2% 103 N/mm2 • Förlängning på 50 mm 6,35-25,4 mm tjocklek 7%, 25,5-100 mm tjocklek 5% • Brinellhårdhet 65 HB • Specifik vikt 2,80 kg/dm3 Gjutna plattor finns bland annat i legeringarna: Plancast 5083, Alca plus, Alca 5, Mic 6, ACP 5080, Toplate och Formadur. Vi har även möjlighet att såga plattorna till exaktformat enligt önskemål. Kontakta oss för teknisk information!

14

Plancast 5083 är en gjuten planfräst platta i leg. 5083 som har jämförbara egenskaper med Alca 5 och valsat material. Plattan har bra anodiseringsegenskaper, även för dekorativt ändamål. Den går också bra att hårdanodisera. Plancast 5083 har hög korrosionsbeständighet, mycket god formstabilitet och låg porositet.

PLATTOR RINGAR & RONDELLER Ytterdiameter upp till 1500 mm. Tjocklek max 200 mm GJUTNA PLATTOR

Kontakta oss för legeringar.

PLANFRÄSTA PLATTOR Tjocklekar från 5-100 mm och finns i format upp till 3000x1500 mm. Plancast Plus.

EGENSKAPER • Spänningsfritt • Låg vikt • Snäv planhetstolerans • Inga valsstrukturer • Mycket lättbearbetat • God värmeledningsförmåga • Mångsidig användning


Ramper Uppkörningsramper i aluminium lagerförs i ett flertal utföranden. Ramperna har en lång rad användningsområden och kan exempelvis användas till släpvagnar för uppkörning av fordon. Den låga vikten på ramperna gör dem mycket lätta att hantera. För att fästa uppkörningsrampen på släpvagnen finns tre olika krokar som standard. Uppkörningsrampen är tillverkad av golvprofil 250x60 mm i legering EN 6063 T6. Profilen är hålad för att erhålla ökat halkskydd och vätskeavrinning. Förutom vårt standardsortiment av ramper sker tillverkning efter dina önskemål. Har du ett specifikt behov, som t ex högre belastningskrav, kan vi tillsammans ta fram en specialutformad uppkörningsramp.

RAMPER Modell

Längd

Krok, typ

Max belastning/ ramp

Vikt/ramp

UR 100

1720 mm

C

600 kg

8,0 kg

UR 635

1604 mm

B

600 kg

7,3 kg

UR 650

1885 mm

B

600 kg

8,3 kg

UR 655

1827 mm

A

600 kg

8,0 kg

UR 672

2102 mm

B

500 kg

9,4 kg

UR 6501

1885 mm

B

600 kg

8,3 kg

A= LITEN KROK

B= STOR KROK

”Aluminium - det vita guldet från Småland” A= SLITTAT RÖR

15


Förädling och ytbehandling Förutom att leverera standard- och specialprofiler i aluminium kan vi ombesörja i stort sett all förädling och ytbehandling Ni önskar. Detta innebär att Ni har möjlighet att köpa en färdig produkt. Våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning en högre grad av förädling. I vårt erbjudande ingår bl a fräsning, svarvning och kapning. Andra exempel på förädlingsmetoder är vatten- och laserskärning som båda minimerar materialspillet. För att stärka slitageytor och öka korrosionsbeständigheten, eller för att helt enkelt få en snyggare produkt, väljer man ofta att ytbehandla detaljerna. Exempel på sådana metoder är anodisering och lackering. Vi har kompetens och kunskap att tillhandahålla alla former av vidareförädling för bästa tänkbara resultat. Fråga oss gärna hur vi kan bearbeta dina detaljer.

”Genom vårt kontaktnät kan vi erbjuda alla former av förädling och ytbehandling” 16

FÖRÄDLING / BEARBETNING

YTBEHANDLING

• Värmebehandling

• Anodisering

• Vattenskärning

• Screentryckning

• Trumling

• Lackering

• Svetsning

• Tampotryckning

• Svarvning • Stansning & nibbling • Laserskärning • Kapning • Fräsning • CNC-bearbetning • Borstning & gradning • Borrning & gängning • Bockning


Lager och produktion Vi erbjuder ett av Europas största och mest omfattande lagerprogram med ett unikt urval av legeringar och dimensioner. Vår moderna logistikavdelning har hög kapacitet och levererar snabbt och säkert över 1000 artiklar från lager inom en vecka. Vi kan genom ett lagerhållningsavtal erbjuda er regelbundna avrop som ger ett effektivt och lönsamt produktionsflöde. Du får helt enkelt mer tid att koncentrera dig på den egna verksamheten.

Kapning av profiler ingår som ett naturligt led i vår tillverkning. Bandsågarna är främst avsedda för kapning av plattstänger. Vi klarar dimensioner upp till 450x450 mm. Vår digitala radialsåg är avsedd för kortkapning och kapning av specialprofiler. Vårt lager står för hög kvalitet, pålitliga leveranser, kunnig och serviceinriktad personal!

17


Specialprofiler Aluminiumlist för plattor

Legering EN-AW 6063 T6. Längd 5 m. 14

2,5

10

6,5

7,3

1,8

3

3,5

14 5,5

8 3,5

7,5

1,8

1,75

10

19,5 5,5

20

26,5

29

20

0,17 kg/m

Nr 3885

8

N

Nr 3321

18,5

N

0,12 kg/m

Nr 3886

N

0,17 kg/m

Nr 3257

N

20 20

20

21

40

3,5

0,17 kg/m

7

6

10,5

6

0,12 kg/m

2

N

1,2

Nr 44858

16

10,5 1,8

Skyltprofil 36479 N 0,46 kg/m 6,5

3

6,5

Nr 3888 N 0,29 kg/m 1

1

6,5

3

6,5

Nr 3544 N 0,25 kg/m 1

Anm: N = Lagerföres naturanodiserad O = Lagerföres obehandlad

13

7

1

4

18 18

Nr 3726 N 0,12 kg/m

18

Nr 3727 N 0,20 kg/m

Glidlist till profil 3726 och 3727. Nr 1253 PVC 6,0 x 2,0 mm.

16

32100

Tavelram N 0,17 kg/m

3,5

6,3

Nr 5449 N 0,17 kg/m

3,5


Glidskena

Legering EN-AW 6063 T6. Längd 5 m. Naturanodiserad 4

45

15

8

6

6

20

22

3,5

12

11

Nr 25251

30

12

0,96 kg/m

Nr 26161

0,29 kg/m

Svart plastlist

Nr 44214

0,52 kg/m

Golvprofiler

300

40

37

Legering EN-AW 6063 T6. Längd 6,5 m.

250

250

Golvprofil 250x60 med eller utan hål 4,8 kg/m. Hålstorlek 40x20 mm, c/c hål 20 mm.

80

Golvprofil 250x40 med eller utan hål 4,2 kg/m. Hålstorlek 40x20 mm, c/c hål 20 mm.

60

Golvprofil 300x35 med eller utan hål 3,2 kg/m. Hålstorlek 35x10 mm, c/c hål 20 mm.

300

Golvprofil 300x80 med eller utan hål 7,4 kg/m. Hålstorlek 30x10 mm, c/c hål 20 mm.

19


Karosseriprofiler

3

0,10 kg/m

Nr 3161

0,10 kg/m

Nr 3254

0,13 kg/m

30

Nr 3185

0,20 kg/m

Nr 3115

30

0,22 kg/m

Nr 3324

0.32 kg/m

20

Nr GL-P-20

Nr GL-A-30

RAND

15

10

Nr 4537

Nr 3298 10,5

8 6,5

21

34

9

Nr 3300

27

CPR 942

0.12 kg/m

CPR 943

40

12,5

11

Anm: N= Lagerföres naturanodiserad.

N

7,5

1,5 16

17,3

Nr 3354

20

Nr 5142

9

17,7

23,5

0.24 kg/m

14,5

20

Nr 3154

51

18

5,2

Nr 3325

26,5

11

30

11,5

14

23

13

2

3

5

Nr 3195

5

16

40

25

25

22

19

5,5

3 5

5

3,5

4

4,5

Legering EN-AW 6063-F/T6. Längd 5 m.

Nr 3086

CPR 941 N Täcklist i svart plast. Passar till CPR 941, 1037.

CPR 1037 N Ändavslutning i grå plast. Passar till CPR 941, 1037.


Trapprofiler

27

31

32,5

Legering EN-AW 6063 T6. Längd 5 m.

110

250

185

1,47 kg/m

Trapprofil 185/32,5

2,7 kg/m

Trapprofil 250/32,5

3,16 kg/m

33

40

33

Trapprofil 110

136

255

195

Vagnstycke 136/33

2,11 kg/m

Vagnstycke 195/50

2,36 kg/m

Vagnstycke 255/40

3,12 kg/m

Anm: Kan erhållas naturanodiserade efter beställning.

”Alutrade - ditt problem är vår utmaning”

21


Profilsystem för reklamskyltar

Legering EN-AW 6063 T6. Längd 6 m. Nr 1

1,72 kg/m

Nr 2 Vinkelprofil

Skruvspår för M6 20

Skruvspår för M6

187

200

Profil Nr 1 används vid tillverkning av enkel eller dubbelsidiga skyltar i kombination med profil Nr. 2.

Profil Nr 2 är en liksidig öppningsprofil som används ihop med profil Nr 1. Fastsättning av plexiglas sker med vinkelprofil 20 x 20 x 2 mm, profil Nr 16 Facette alt. profil Nr 17 Softline. 1,15 kg/m

1,16 kg/m

Skruvspår för M6

30

Skruvspår för M6

Nr 4

20

Nr 3

Plexiglaskupa

1,45 kg/m

110 120

Profil Nr 3 används till enkel eller dubbelsidiga skyltar med plexiglaskupa. Kupan säkras med plastplugg Profil Nr 4 används till enkelsidiga skyltar med plexiglaskupa. Kupan säkras lika som profil Nr 3. eller plåtskruv. Nr 5

1,40 kg/m

Nr 5a

1,06 kg/m

20

16

Skruvspår för M6

150

Profil Nr 5 är ett alternativ till profil Nr 1. Bredden är däremot bara 150 mm. Som öppningsprofil används profil Nr 5a.

22

137

Profil Nr 5a är öppningsprofilen till Nr 5. Kan också kombineras med Facette och Softline.


Nr 6

1,55 kg/m

Nr 13

1,40 kg/m

0,30 kg/m

Nr 17

0,25 kg/m

Profil Nr 6 används till stora enkelsidiga skyltar där rutan skjuS Nr 16

Vinkel Facette

Vinkel Softline

Skyltfäste T 90

Skyltfäste T 150

Användningsbar för profil Nr 1, 2 och 5.

Användningsbar för profil Nr 3, 5 och 13.

23


Tekniska specifikationer Legeringsöversättning

24

EN AW Numerisk

Sverige SS (gammal beteckning)

USA AA

Tyskland DIN

W-stoffnr.

1050A

4007

1050A

Al99,5

3.0255

1070A 1200

4005 4010

1070A 1200

Al99,7 Al99

3.0275 3.0205

1350

4008

1350

E-Al

3.0257

2007 2011 2014 2017A 2024 2030

4335 4355 4338 4335

2007 2011 2014 2017A 2024 2030

AlCuMgPb AlCuBiPb AlCuSiMn AlCuMg1 AlCuMg2 AlCuMgPb

3.1645 3.1655 3.1255 3.1325 3.1355 -

3003 3103

4054

3003 3103

AlMnCu AlMn1

3.0517 3.0515

5005 5049 5052 5083 5086 5754

4106 4115 4120 4140 4125

5005 5049 5052 5083 5086 5754

AlMg1 AlMg2Mn0,8 AlMg2,5 AlMg4,5Mn AlMg4Mn AlMg3

3.3315 3.3523 3.3547 3.3545 3.3535

6005 6012 6262 6060 6061 6063 6082 6101B

4107 (4212-Pb) (4212-Pb) 4103 4104 4212 4102

6005 6012 6262 6060 6061 6063 6082 6101B

AlMgSi0,7 AlMgSiPb (AlMgSiPb) AlMgSi0,5 AlMg1SiCu AlMgSi0,5 AlMgSi1 E-AlMgSi0,5

3.3210 3.3206 3.3211 3.2315 3.3207

7020 7022 7075

4425 -

7020 7022 7075

AlZn4,5Mg1 AlZnMgCu0,5 AlZnMgCu1,5

3.4335 3.4345 3.4365


Tekniska specifikationer Legeringsbeskrivning EN AW

Användarområden

1050A

Den vanligaste legeringen för aluminiumplåt. God korrosionsbeständighet, formbarhet och svetsbarhet. Har mycket stort användningsområde inom indstrin.

2007

Likvärdig med EN 2011. Ger något längre spån men har 20 % högre brottgräns vilket är en fördel vid krav på starkare gängor. Är en mycket vanlig legering i övriga Europa och används oftast till hydraulik och pneumatik komponenter.

2011

Den bästa legering för skärande bearbetning och som har goda hållfasthetsvärden. Mycket korta spån. Korrosionsbeständigheten är mindre god och svetsning kan inte rekommenderas. För dekorativ anodisering är denna legering inte lämplig, men anodisering kan ändå vara lämpligt för att öka livslängden på slitageytor samt förbättra korrosionsbeständigheten.

2014

Lämplig legering för skärande bearbetning och med höga hållfasthetsvärden. En vanlig legering inom försvars- och flygindustrin. Korrosionsbeständigheten är mindre god och svetsning kan inte rekommenderas.

2024

Denna legering används främst inom flyg- och försvarsindustrin.

5005

Legering för dekorativ anodisering av plåt. Har ungefär samma egenskaper som EN 1050A, men med något högre hållfasthet. Används till fasadklädnader, skyltar, paneler och apparatdelar som kräver hög finish.

5083

Mycket god korrosionsbeständighet i marin miljö samt god hållfasthet. Något bättre spånbrytning än legering EN 5754. Ett material med minimala spänningar och mycket god svetsbarhet. Används bl.a. till båtar, maskindetaljer, fixturer och verktyg. Finns i plåttjocklek upp till 500 mm.

5754

Legering med hög korrosionsbeständighet och svetsbarhet, relativ god formbarhet, skärbarhet och hållfasthet. Lämplig för marin miljö. Vanlig legering i tjockare plåt för maskindetaljer och i tunnare plåt där högre hållfasthet erfordras.

6005

Likvärdig legering som EN 6063 men med något högre hållfasthet, bättre skärbarhet och med bibehållen ytfinish efter anodisering.

6012 6262

Genom tillsats av bly har dessa båda kortspåniga legeringar utmärkta egenskaper för skärande bearbetning. Korrosionsbeständigheten är god och båda legeringarna är lämpliga för dekorativ anodisering.

6063

Den vanligaste legeringen för strängpressade profiler. Används till konstruktioner som fordrar god hållfasthet och ytfinish. Lämplig för profiler till fönster, dörrar, inredningsdetaljer och elektronikchassi.

6082

En bra legering där högre krav ställs på hållfasthet och skärbarhet. Förekommer i både plåt, stång och profiler. Används i bärande konstruktioner och till maskinbearbetade detaljer med krav på god ytfinish efter anodisering. Inbyggda spänningar kan förekomma i valsade produkter.

7020

Lämplig legering för svetsförband där krav på hög hållfasthet erfordras. svetsade konstruktioner bör korrosionsskyddas. Legeringen har även goda egenskaper vid skärande bearbetning.

7022

Legering med mycket goda hållfasthetsegenskaper, hög brottgräns och bra skärbarhet.

7075

En av de hårdaste och starkaste aluminiumlegeringarna. Används oftast som ersättning av stål inom flygindustrin och vid tillverkning av verktyg. Mycket hög hållfasthet, låg vikt och goda spånbrytande egenskaper vid skärande bearbetning. Legeringen har god formstabilitet och kan hårdanodiseras.

25


5 = utmärkt 4= mycket bra 3= bra 2= mindre bra 1= dålig

Tekniska specifikationer Typiska egenskaper EN AW

SS

Tillstånd SS

Korrosionsbeständighet

Formbarhet

1050A

4007

-0 -H14 -H18

4 4 4

2007 2011

4335 4355

2014

4338

2024

-

5005

4106

5083

4140

5754

4125

6005 6012 6262 6063

4107 -

T3/T4 T3 T8 T4 T6 T4 T6 -0 -H14 -H18 -0 -H22 -0 -H12 -H14 -H16 T6 T6/T8

6082

4212

7020

4425

7022 7075

-

T4 T6 T4 T6 T4 T6 T6 T6

4104

Skärande bearbetning

Svetsbarhet

Anodisering Dekorativ

Skyddsanod.

5 5 4

1 2 2

4 4 4

4* 4* 4*

5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4

2 2 1 2 1 2 1 5 4 3 4 3 5 4 4 3 3 2

5 5 5 4 4 4 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4

1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2

2 2 2 2 2 2 2 5* 5* 5* 3 3 4* 4* 4* 4* 4 3

3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 2 2 2 2

4 3 3 2 3 2 2 2

2 3 3 3 3 3 4 4

3 3 3 3 4 4 2 2

5 5 3 3 2 2 2 2

5 5 5 5 4 4 3 3

* Gäller inte för bandgjuten plåt

26


Tekniska specifikationer

Legeringars kemiska sammansättning enligt SS-EN 573-3 1994 EN AW

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Bi

Pb

Anm.

1050A 1070A 1200 1350

0,25 0,20 1,00 Si+Fe 0,10

0,40 0,25 0,40

0,05 0,03 0,05 0,05

0,05 0,03 0,05 0,01

0,05 0,03 -

0,01

0,07 0,07 0,10 0,05

0,05 0,03 0,05 -

0,05

-

min Al99,5 min Al99,7 min Al99 min Al99,5

2007 2011 2014 2017A 2024 2030

0,80 0,40 0,50-1,20 0,20-0,80 0,50 0,80

0,80 0,70 0,70 0,70 0,50 0,70

3,30-4,60 5,00-6,00 3,90-5,00 3,50-4,50 3,80-4,90 3,30-4,50

0,50-1,00 0,40-1,20 0,40-1,00 0,30-0,90 0,20-1,00

0,40-1,80 0,20-0,80 0,40-1,00 1,20-1,80 0,50-1,30

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,80 0,30 0,25 0,25 0,25 0,50

0,20 0,15 0,15 0,20

0,20 0,20-0,60 0,20

0,80-1,50 0,20-0,60 0,80-1,50

1) 2) 3) 2) -

3003 3103

0,60 0,50

0,70 0,70

0,05-0,20 0,10

1,00-1,50 0,9-1,50

0,30

0,10

0,10 0,20

-

-

-

4)

5005 5049 5052 5083 5086 5754

0,30 0,40 0,25 0,40 0,40 0,40

0,70 0,50 0,40 0,40 0,50 0,40

0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,20 0,50-1,10 0,10 0,40-1,00 0,20-0,70 0,50

0,50-1,10 1,60-2,50 2,20-2,80 4,00-4,90 3,50-4,50 2,60-3,60

0,10 0,30 0,15-0,35 0,05-0,25 0,05-0,25 0,30

0,25 0,20 0,10 0,25 0,25 0,20

0,10 0,15 0,15 0,15

-

-

5)

6005 6012 6026 6262 6060 6061 6063 6082 6101B

0,60-0,90 0,60-1,40 0,6-1,4 0,40-0,80 0,30-0,60 0,40-0,80 0,20-0,60 0,70-1,30 0,30-0,60

0,35 0,50 ≤0,7 0,70 0,10-0,30 0,70 0,35 0,50 0,10-0,30

0,10 0,10 0,2-0,5 0,15-0,40 0,10 0,15-0,40 0,10 0,10 0,05

0,10 0,40-1,00 0,2-1,0 0,15 0,10 0,15 0,10 0,40-1,00 0,05

0,40-0,60 0,60-1,20 0,6-1,2 0,80-1,20 0,35-0,60 0,80-1,20 0,45-0,90 0,60-1,20 0,35-0,60

0,10 0,30 ≤0,3 0,04-0,14 0,05 0,04-0,35 0,10 0,25 -

0,10 0,30 ≤0,3 0,25 0,15 0,25 0,10 0,20 1,10

0,10 0,20 ≤0,2 0,15 0,10 0,15 0,10 0,10 -

0,70 0,5-1,5 0,40-0,70 -

0,40-2,00 <0,4 0,40-0,70 -

-

7020 7022 7075

0,35 0,50 0,40

0,40 0,50 0,50

0,20 0,50-1,00 1,20-2,00

0,05-0,50 0,10-0,40 0,30

1,00-1,40 2,60-3,70 2,10-2,90

0,10-0,35 0,10-0,30 0,18-0,28

4,00-5,00 4,30-5,20 5,10-6,10

0,20

-

-

6) 7) 8)

1) 0,20 Ni; 0,20 Sn 2) Zr + Ti gräns maximum 0,20 kan användas för strängpressade produkter, om överenskommelse har träffats mellan tillverkare och köpare.

3) 0,25 Zr + Ti 4) 0,10-0,60 Mn + Cr 5) 0,10-0,60 Mn + Cr 6) 0,08-0,20 Zr; 0,08-0,25 Zr + Ti

7) 0,20 Zr + Ti 8) Zr + Ti gräns maximum 0,25 kan användas för strängpressade produkter om överenskommelse har träffats mellan tillverkare och köpare.

27


Tekniska specifikationer Fysikaliska värden Legering

Densitet

Smältintervall

EN AW

g/cm³

°C

Specifik värmekapacitet c J / (kg • °C)

Värmeledningsförmåga λ W / (m • °C) 1)

Längdutvidgnings Resistivitet koefficient a Q20 -6 per °C x 10 n Ωm 1)

Elasticitetsmodul Skjuvmodul E GPa.

G GPa.

Ej härdbara legeringar 1050A 1070A 1200 1350 3003 3103 5005 5052 5083 5086 5754

2,70 2,70 2,71 2,70 2,73 2,73 2,70 2,68 2,66 2,64 2,68

645-658 645-658 645-657 645-658 640-655 640-655 630-655 605-650 580-640 590-640 595-645

921 901 900 901 895 895 901 903 903 903

229 230 223 230-234 158-190 158-190 201 138 117 120 132

23,5 23,5 23,4 23,5 23,1 23,1 23,3 23,8 23,8 23,8 23,7

28 28 29-30 27-28 34-43 34-43 33 50 60 58 53

69 69 69 69 70 69 69 70 71 70 70

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2,85 2,84 2,80 2,78 2,79 2,85 2,70 2,75 2,72 2,70 2,70 2,70 2,71 2,70 2,72 2,78 2,78 2,81

510-640 540-645 505-640 510-640 500-640 510-640 605-655 580-650

865 870 870 877 898 901 899 901 897 901 877 866

23,5 23,0 22,7 23,6 23,1 23,5 23,4 23,1 23,4 23,4 23,3 23,5 23,1 23,5 23,4 23,3 23,5 23,5

57 38 43 51 57 57 35 39

610-655 580-650 615-655 575-648 590-650 580-650 605-645 480-640 475-635

140 172 155 134 121-151 140 189 172 172 200 166 201 172 218 172 136 134 134

73 73 73 72 73 73 70 70 69 69 70 69 70 70 70 72 72 72

28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27

Härdbara legeringar 2007 2011 2014 2017A 2024 2030 6005 6012 6026 6060 6061 6063 6082 6101B 6262 7020 7022 7075

28

1)

Värdena varierar med olika hårdhetstillstånd. För härdbara legeringar gäller tabellens värden för tillstånd -T6.

32 40 35 39 30 39 49 50 52


Tekniska specifikationer Vanliga tillståndsbeteckningar enligt SS-EN 515 Tillstånd

Egenskaper

F

Fabrikstillstånd - inga gränsvärden för mekaniska egenskaper anges.

O 02

Glödgat - produkter som erhåller de för glödgat angivna egenskaperna efter varmbearbetning, får betecknas som O-tillstånd. Termomekaniskt behandlat för att öka formbarheten såsom krävs för superplastisk formning. (SPF)

H12 H14 H16 H18 H19 H111 H112 H114 H116

Hårdbearbetat - 1/4 hårt. Hårdbearbetat - 1/2 hårt. Hårdbearbetat - 3/4 hårt. Hårdbearbetat - 4/4 hårt. (helhårt) Hårdbearbetat - extra hårt. Glödgat och lätt kallbearbetat (mindre än H11) genom påföljande operationer såsom sträckning eller planing. Lätt hårdbearbetat eller varmbearbetat eller efter en begränsad kallbearbetning. (gränsvärden för mekaniska egenskaper är satta) Avser präglad eller mönstrad plåt eller band. Avser aluminium-magnesium legeringar med en magnesiumhalt av 4 % eller högre och för vilka gränser för mekaniska egenskaper och skiktkorrosionshärdighet finns fastställda. Hårdbearbetat och anlöpt - 1/4 hårt. Hårdbearbetat och anlöpt - 1/2 hårt. Hårdbearbetat och anlöpt - 3/4 hårt. Hårdbearbetat och anlöpt - 4/4 hårt. (helhårt) Hårdbearbetat och stabiliserat - 1/4 hårt. Hårdbearbetat och stabiliserat - 1/2 hårt. Hårdbearbetat och stabiliserat - 3/4 hårt. Hårdbearbetat och stabiliserat - 4/4 hårt. (helhårt) Upplösningsbehandlat. (instabilt tillstånd) Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och kallåldrat. Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6 mm, 1,5% till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och kallåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning. Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1 % till 3 % för strängpressad stång, profil och rör, 0,5 % till 3 % för dragna rör) och kallåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.

H22 H24 H26 H28 H32 H34 H36 H38 W T3 T351 T451 T3510 T4510 T4 T5 T6 T651

T6510 T7 T73 T8 T9

Upplösningsbehandlat och kallåldrat. Kylt från varmbearbetning och därefter varmåldrat. Upplösningsbehandlat och varmåldrat. Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning av angiven grad (kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6 mm, 1,5% till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och sedan varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning. Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1 % till 3 % för strängpressad stång, profil och rör, 0,5% till 3% för dragna rör) och därefter varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning. Upplösningsbehandlat och överåldrat. Upplösningsbehandlat och överåldrat för att ge bästa spänningskorrosionshärdighet. Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och varmåldrat. Upplösningsbehandlat, varmåldrat och därefter kallbearbetat.

29


Tekniska specifikationer Mekaniska egenskaper - extruderade produkter

SS EN 754-2 1997, draget material • SS EN 755-2 1997, pressat material Legering EN AW

Produkt

Tillstånd

2007 2030

Dragen stång

Pressad stång

T351 T3 T3510 T4, T4510

Pressat rör Pressad profil

T4, T4510 T4, T4510

Dragen stång

T3

Draget rör

T8 T3

Draget rör

2011

2014

Pressad stång

T8 T4 T6

Pressat rör

T6

Dragen stång, rör

T3 T351 T6 T651 T4, T4510

Pressad stång

1)

30

T3

Endast för information

2)

Rundstång D

Dimension (mm) Fyrkanstång2) S

<=30 30<D<=80 <=80

<=30 30<S<=80 <=80

<=80 80<D<=200 200<D<=250

<=80 80<S<=200 200<S<=250

<=40 40<D<=50 50<D<=80 <=80

<=40 40<S<=50 50<S<=80 <=80

<=200 <=75 75<D<=200

<=60 <=60 -

<=80 <=80 <=80 <=80 <=25 25<D<=75 75<D<=150 150<D<=200

<=80 <=80 <=80 <=80 <=25 25<S<=75 75<S<=150 150<S<=200

Gäller även sexkantstång och tjockleken på plattstång

Brottgräns Godstjockl. rör, profiler e

<=20 <=20

<=25 <=30

<=5 5<e<=20 <=20

<=25 <=20 <=20 <=20 <=20

Rm min

MPa max

Sträckgräns Förlängning HårdRp0,2 MPa A% A50% het 1) min max min min HB

370 340 370 370 370 370 340 330 370 370

-

240 220 240 250 240 250 220 210 250 250

-

7 6 5 7 5 8 8 7 8 8

5 3 5 3 6 6 6

100 90 90 100 100 90

320 300 280 370 310 290 370 275 310 295 310

-

270 250 210 270 260 240 275 125 230 195 230

-

10 10 10 8 10 8 8 14 8 6 6

8 6 8 6 6 12 6 4

90 90 90 110 90 90 110 90 110 110 110

380 380 450 450 370 410 390 350

-

290 290 380 380 230 270 250 230

-

8 6 8 6 13 12 10 8

6 4 6 4 11 -

100 100

120 120


Legering EN AW

Produkt

2014

Tillstånd

T6, T6510

Pressat rör Pressad profil

T4, T4510 T6, T6510 T4, T4510

Rundstång D

Dimension (mm) Fyrkanstång2) S

<=25 25<D<=75 75<D<=150 150<D<=200

<=25 25<S<=75 75<S<=150 150<S<=200

T6, T6510

Brottgräns Godstjockl. rör, profiler e

Rm min

MPa max

Sträckgräns Förlängning HårdRp0,2 MPa A% A50% het 1) min max min min HB

<=20 <=10 10<e<=40 <=25 <=25

415 460 465 430 370 415 450 370 415

-

370 415 420 350 230 370 400 230 370

-

6 7 7 5 11 7 6 11 7

5 10 5 4 10 5

120 125 120 120

400 380 400 390 370

-

250 260 270 260 240

-

10 12 10 9 8

8 10

105 110 110 110 110

425 455 450 440 420

-

290 400 310 300 280

-

10 4 8 8 8

8 3 6

115

270 180 270 260

-

225 90 225 215

-

10 15 8 8

8 13 6 6

80

60 80 80

2017

Dragen stång, rör Pressad stång

T3 T4, T4510

<=80 <=25 25<D<=75 75<D<=150 150<D<=200

<=80 <=25 25<S<=75 75<S<=150 150<S<=200

2024

Dragen stång

T3 T8 T3, T3510

10<D<=80 <=80 <=50 50<D<=100 100<D<=200

10<S<=80 <=80 <=50 50<S<=100 100<S<=200

Pressad stång Pressad profil, rör

T6 T4 T6

<=25

<=25

Dragen stång, rör

T4 T6 T6, T6510

<=80 <=80 <=150 150<D<=200

<=80 <=80 <=150 150<S<=200

<=20 <=20 <=30

200 310 310 260

-

100 260 260 200

-

10 8 8 8

8 6 6 -

T6 T8 T9 T6

<=80 <=50 <=50 <=200

<=80 <=50 <=50 <=200

<=20 <=10 <=10 <=25

290 345 360 260

-

240 315 330 240

-

10 4 4 10

8 3 3 8

T4 T6 T4 T6

<=150 <=150

<=150 <=150

<=15 <=15 <=25 <=3 3<e<=25

120 190 120 190 170

-

60 150 60 150 140

-

16 8 16 8 8

14 6 14 6 6

Pressad stång

6005

6012

Pressad stång, profil, rör 6262

Dragen stång, rör Pressad stång, profil, rör

6060

Pressad stång, rör Pressad profil

<=20

<=5 <=5 5<e<=10

130

90 85

45 70 45 70 70

31


Legering EN AW

Produkt

Tillstånd Rundstång D

Dimension (mm) Fyrkanstång2) S

6063

Pressad stång, rör

T4 T6 T4 T6

<=150 <=150

<=150 <=150

Pressad stång

T4 T6

Pressad profil, rör

T4 T6

<=200 <=20 20<D<=150 150<D<=200 200<D<=250

<=200 <=20 20<S<=150 150<S<=200 200<S<=250

7022

Dragen stång, rör Pressad stång, profil, rör

T6 T6, T6510

<=80 <=80 80<D<=200

<=80 <=80 80<S<=200

7075

Dragen stång, rör

T6 T651 T73 T6, T6510

<=80

<=80

25<D<=100 100<D<=150 <=25 25<D<=75 75<D<=100

25<S<=100 100<S<=150 <=25 25<S<=75 75<S<=100

Pressad profil

6082

Pressad stång

T73

1)

32

Pressat rör

T6, T6510

Pressad profil

T6, T6510

Endast för information

2)

Gäller även sexkantstång och tjockleken på plattstång

Brottgräns Godstjockl. rör, profiler e

Rm min

MPa max

Sträckgräns Förlängning HårdRp0,2 MPa A% A50% het 1) min max min min HB

<=10 <=25 <=25 <=10 10<e<=25

130 215 130 215 195

-

65 170 65 170 160

-

14 10 14 8 8

12 8 12 6 6

45 70 45 70 70

<=25 <=5 5<e<=25

205 295 310 280 270 205 290 310

-

110 250 260 240 200 110 250 260

-

14 8 8 6 6 14 8

12 6 12 6

65 95 95 95 95 65 95

460 490 470

-

380 420 400

-

8 7 7

6 5

130 130 130

540 540 455 560 530 485 475 470 540 560 560 530 540

-

485 785 385 500 470 420 405 390 485 505 495 460 470

-

7 5 8 7 6 7 7 6 8 7 6 6 6

6 4 6 5 6 5 4 4 -

140 140

<=20 <=30

<=5 5<e<=10 10<e<=50 <=25 25<e<=60

140 140

140 140 140 140 140


Tekniska specifikationer Mekaniska egenskaper - valsade produkter SS EN 485-2 1994 Legering EN AW

Tillstånd

Tjocklek mm över

1050A

2014

O/H111 H14 H18 H24 T3 T4 T451 T6/T651 T651

2017A

T4 T451

2024

T4 T3/T351 T351

Rm MPa tom

min

Rp0,2 MPa max

0,5 0,5 0,5 0,5

12,5 12,5 3,0 12,5

65 105 140 105

0,4 0,4 12,5 0,4 12,5 40,0 60,0 80,0 100,0

6 12,5 100 12,5 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

1,5 6 12,5

min 95 145

max

Förlängning min % A50 mm A

Hårdhet HB 1)

20 85 120 75

22-35 3-6 2 4-8

400 395 400 440 460 450 435 420 410

245 240 250 390 400 390 380 360 350

14 14

6 12,5 100

390 390 385

245 260 240

15 13

110 111 10-12 108

0,4 0,4 3 12,5 40,0 80,0 100,0 120,0

6 3 12,5 40,0 80,0 100,0 120,0 150,0

425 435 440 430 420 400 380 360

275 290 290 290 290 285 270 250

12-14 12-14 13-14

120 123 124 122 120 115 110 104

145

6-7

20 34 42 33

7-10 6 5 4 4 4

11 8 7 5 5

112 110 112 133 138 135 131 126 123

5005

H14 H24/H34

0,5 0,5

6 6

145 145

185 185

120 110

2-4 4-6

48 47

5052

O/H111 H12 H22/H32

0,5 0,5 0,5

6 12,5 12,5

170 210 210

215 260 260

65 160 130

14-18 5-10 6-12

47 63 61

33


Legering EN AW

Tillstånd

Tjocklek mm över

5083

34

tom

min

Rp0,2 MPa max

min

12,5 80 150 12,5 12,5 12,5

275 270 255 305 315 305

350 345

H116 H12 H22/H32

0,5 12,5 80 1,5 0,5 0,5

5754

O/H111 H12 H14 H22/H32 H24/H34

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

100 40 12,5 12,5 6

190 220 240 220 240

6061

T6/T651

1,5

12,5

6082

T4/T451 T6/T651 T651

1,5 1,5 6,0 12,5 100,0

12,5 6,0 12,5 100,0 175,0

7020

T6/T651 T651

1,5 12,5

7022

T6/T651

7075

T6/T651 T651

1)

O/H111

Rm MPa

Endast för information

max

Förlängning min % A50 mm A

Hårdhet HB 1)

375 380

125 115 105 215 250 215

12-16 14-15 12 8-12 4-7 6-10

75 73 69 89 94 89

240 270 280 270 280

80 170 190 130 160

14-18 5-9 3-5 8-10 6-8

52 66 72 63 70

290

240

7-10

88

205 310 300 295 275

110 260 255 240 230

14 7-10 9

58 94 91 7-8 89 4-6 83

12,5 175,0

350 330

280 260

8-10

104 6-9 98

6,0 50,0 100,0

50,0 100,0 200,0

450 430 410

370 350 330

7-8 5 3

133 127 121

1,5 12,5 25,0 50,0 60,0 90,0 100,0 120,0

12,5 25,0 50,0 60,0 90,0 100,0 120,0 150,0

540 540 530 525 490 460 410 360

460 470 460 440 390 360 300 260

7-8

6 5 4 4 3 2 2

160 161 158 155 144 135 119 104


Tekniska specifikationer

Toleranser för dragen stång enligt SS-EN 754-3, 754-4, 754-6 (gäller för rund-, fyrkant- och sexkantstång) Dimensionsområde Över Upp t o m

Tolerans mm

Dimensionsområde Över Upp t o m

Tolerans mm

≥3

6

+0 -0,08

18

30

+0 -0,13

6

10

+0 -0,09

30

50

+0 -0,16

10

18

+0 -0,11

50

65

+0 -0,19

Gäller för samtliga legeringar

Toleranser för pressad rundstång enligt SS-EN 755-3 Dimensionsområde Över Upp t o m

Legeringsgrupp І

ІІ

Dimensionsområde Över Upp t o m

Legeringsgrupp І

ІІ

≥8

18

±0,22

±0,30

100

120

±0,65

±1,00

18

25

±0,25

±0,35

120

150

±0,80

±1,20

25

40

±0,30

±0,40

150

180

±1,00

±1,40

40

50

±0,35

±0,45

180

220

±1,15

±1,70

50

65

±0,40

±0,50

220

270

±1,30

±2,00

65

80

±0,45

±0,70

270

320

±1,60

±2,50

80

100

±0,55

±0,90

Info om legeringsgrupp І & ІІ finns på sidan 39.

35


Tekniska specifikationer

Toleranser för pressad fyrkant- & sexkantstång enligt SS-EN 755-4, 755-6 Dimensionsområde Över Upp t o m

Legeringsgrupp І

ІІ

Dimensionsområde Över Upp t o m

Legeringsgrupp І

ІІ

≥10

18

±0,22

±0,30

80

100

±0,55

±0,90

18

25

±0,25

±0,35

100

120

±0,65

±1,00

25

40

±0,30

±0,40

120

150

±0,80

±1,20

40

50

±0,35

±0,45

150

180

±1,00

±1,40

50

65

±0,40

±0,50

180

220

±1,15

±1,70

65

80

±0,45*

±0,70 * ±0,50 för sexkantstång

Info om legeringsgrupp І & ІІ finns på sidan 39.

Toleranser för pressad plattstång enligt SS-EN 755-5 Bredd i mm Över Upp t o m

Tolerans mm

2≤t≤6

6<t≤10

10<t≤18

80<t≤120

120<t≤180

180<t≤240

≥10

18

±0,25

±0,20

±0,25

±0,25

-

-

-

-

-

-

18

30

±0,30

±0,20

±0,25

±0,30

±0,30

-

-

-

-

-

30

50

±0,40

±0,25

±0,25

±0,30

±0,35

±0,40

-

-

-

-

50

80

±0,60

±0,25

±0,30

±0,35

±0,40

±0,50

±0,60

-

-

-

80

120

±0,80

±0,30

±0,35

±0,40

±0,45

±0,60

±0,70

±0,80

-

-

120

180

±1,0

±0,40

±0,45

±0,50

±0,55

±0,60

±0,70

±0,90

±1,0

-

180

240

±1,4

-

±0,55

±0,60

±0,65

±0,70

±0,80

±1,0

±1,2

±1,4

240

350

±1,8

-

±0,65

±0,70

±0,75

±0,80

±0,90

±1,1

±1,3

±1,5

350

450

±2,2

-

-

±0,80

±0,85

±0,90

±1,0

±1,2

±1,4

±1,6

450

600

±3,0

-

-

-

-

±0,90

±1,0

±1,4

-

-

Info om legeringsgrupp І & ІІ finns på sidan 39.

36

Tjocklek i mm - Legeringsgrupp І 18<t≤30 30<t≤50 50<t≤80


Toleranser för pressad plattstång enligt SS-EN 755-5 Bredd i mm Över Upp t o m

Tolerans mm

2≤t≤6

6<t≤10

10<t≤18

Tjocklek i mm - Legeringsgrupp ІІ 18<t≤30 30<t≤50 50<t≤80

≥10

18

±0,35

±0,25

±0,30

±0,35

-

18

30

±0,40

±0,25

±0,30

±0,40

30

50

±0,50

±0,30

±0,30

±0,40

50

80

±0,70

±0,30

±0,35

80<t≤120

120<t≤180

180<≤240

-

-

-

-

-

±0,40

-

-

-

-

-

±0,50

±0,50

-

-

-

-

±0,45

±0,60

±0,70

±0,70

-

-

-

80

120

±1,0

±0,35

±0,40

±0,50

±0,60

±0,70

±0,80

±1,0

-

-

120

180

±1,4

±0,45

±0,50

±0,55

±0,70

±0,80

±1,0

±1,1

±1,4

-

180

240

±1,8

-

±0,60

±0,65

±0,70

±0,90

±1,1

±1,3

±1,6

±1,8

240

350

±2,2

-

±0,70

±0,75

±0,80

±0,90

±1,2

±1,4

±1,7

±1,9

350

450

±2,8

-

-

±0,90

±1,0

±1,1

±1,4

±1,8

±2,1

±2,3

450

600

±3,5

-

-

-

-

±1,2

±1,4

±1,8

-

-

Info om legeringsgrupp І & ІІ finns på sidan 39.

Tjocklekstoleranser för kallvalsad plåt enligt SS-EN 485-4 Tjocklek i mm Till 1000

Plåtbredd i mm Över 1250 t o m 1600

Över 1000 t o m 1250

Över 1600 t o m 2000

över 2000 t o m 2500

över 2500 t o m 3000

över 3000 t o m 3500

Över

Upp t o m

I

II

I

II

I

II

I

II

I & II

I & II

I & II

0,2

0,4

±0,02

±0,03

±0,04

±0,05

±0,05

±0,06

-

-

-

-

-

0,4

0,5

±0,03

±0,03

±0,04

±0,05

±0,05

±0,06

±0,06

±0,07

±0,10

-

-

0,5

0,6

±0,03

±0,04

±0,05

±0,06

±0,06

±0,07

±0,07

±0,08

±0,11

-

-

0,6

0,8

±0,03

±0,04

±0,06

±0,07

±0,07

±0,08

±0,07

±0,09

±0,12

-

-

0,8

1

±0,04

±0,05

±0,06

±0,08

±0,08

±0,09

±0,09

±0,10

±0,13

-

-

1

1,2

±0,04

±0,05

±0,07

±0,09

±0,09

±0,10

±0,10

±0,12

±0,14

-

-

1,2

1,5

±0,05

±0,07

±0,09

±0,11

±0,10

±0,12

±0,11

±0,14

±0,16

-

-

1,5

1,8

±0,06

±0,08

±0,10

±0,12

±0,11

±0,13

±0,12

±0,15

±0,17

-

-

1,8

2

±0,06

±0,09

±0,11

±0,13

±0,12

±0,14

±0,14

±0,16

±0,19

-

-

2

2,5

±0,07

±0,10

±0,12

±0,14

±0,13

±0,15

±0,15

±0,17

±0,20

-

-

37


Tjocklek i mm Till 1000

Plåtbredd i mm Över 1250 t o m 1600

Över 1000 t o m 1250

Över 1600 t o m 2000

över 2000 t o m 2500

över 2500 t o m 3000

över 3000 t o m 3500

Över

Upp t o m

I

II

I

II

I

II

I

II

I & II

I & II

I & II

2,5

3

±0,08

±0,11

±0,13

±0,15

±0,15

±0,17

±0,17

±0,19

±0,23

-

-

3

3,5

±0,10

±0,12

±0,15

±0,17

±0,17

±0,19

±0,18

±0,20

±0,24

-

-

3,5

4

±0,15

±0,20

±0,22

±0,23

±0,25

±0,34

±0,38

4

5

±0,18

±0,22

±0,24

±0,25

±0,29

±0,36

±0,42

5

6

±0,20

±0,24

±0,25

±0,26

±0,32

±0,40

±0,46

Info om legeringsgrupp І & ІІ finns på sidan 39.

Tjocklekstoleranser för varmvalsad plåt enligt SS-EN 485-3 Tjocklek i mm

Plåtbredd i mm - Legeringsgrupp I & II

Över

Upp t o m

Till 1250

över 1250 t o m 1600

över 1600 t o m 2000

över 2000 t o m 2500

över 2500 t o m 3000

≥2,5

4

±0,28

±0,28

±0,32

±0,35

±0,40

4

5

±0,30

±0,30

±0,35

±0,40

±0,45

5

6

±0,32

±0,32

±0,40

±0,45

±0,50

6

8

±0,35

±0,40

±0,40

±0,50

±0,55

8

10

±0,45

±0,50

±0,50

±0,55

±0,60

10

15

±0,50

±0,60

±0,65

±0,65

±0,80

15

20

±0,60

±0,70

±0,75

±0,80

±0,90

20

30

±0,65

±0,75

±0,85

±0,90

±1,00

30

40

±0,75

±0,85

±1,00

±1,10

±1,20

40

50

±0,90

±1,00

±1,10

±1,20

±1,50

50

60

±1,10

±1,20

±1,40

±1,50

±1,70

60

80

±1,40

±1,50

±1,70

±1,90

±2,00

80

100

±1,70

±1,80

±1,90

±2,10

±2,20

100

150

±2,20

±2,20

±2,70

±2,80

-

150

200

±2,80

±2,80

±3,30

±3,30

-

Info om legeringsgrupp І & ІІ finns på sidan 39.

38


Legeringsgrupper Legeringsgrupper Grupp I

EN AW-1050A, EN AW-1070A, EN AW-1200, EN AW-1350 EN AW-3003, EN AW-3103 EN AW-5005 EN AW-6005, EN AW-6012, EN AW-6060, EN AW-6061, EN AW-6063, EN AW-6082, EN AW-6101B, EN AW-6262

Grupp II

EN AW-2007, EN AW-2011, EN AW-2014, EN AW-2017A, EN AW-2024, EN AW-2030 EN AW-5052, EN AW-5083, EN AW-5086, EN AW-5754 EN AW-7020, EN AW-7022, EN AW-7075

Sammanfattning DIN-norm / EN-norm Typ av produkt

Legering

Egenskaper

Toleranser

DIN

EN

DIN

EN

DIN

EN

Plåt / Plattor - Kallvalsad Plåt / Plattor - Varmvalsad

1725

573-3

1745

485-2

1783 59600

485-4 485-3

Rundstång - Dragen Rundstång - Pressad

1725

573-3

1747

754-2 755-2

1798 1799

754-3 755-3

Fyrkantstång - Dragen Fyrkantstång - Pressad

1725

573-3

1747

754-2 755-2

1796 59700

754-4 755-4

Sexkantstång - Dragen Sexkantstång - Pressad

1725

573-3

1747

754-2 755-2

1797 59701

754-6 755-6

Plattstång - Dragen Plattstång - Pressad

1725

573-3

1747

754-2 755-2

1769 1770

754-5 755-5

Profiler

1725

573-3

1748

755-2

1748

755-9

Runda rör - Draget Runda rör - Pressat

1725

573-3

1746

755-2

1795 9107

754-8 755-8

39


Tekniska specifikationer Rekommendationer för värmebehandling Härdbara legeringar EN AW

Mjukglödgning °C 1)

Upplösningsbehandling °C 2)

Kallåldring vid rumstemperatur dygn

Varmåldring °C

Timmar 3)

2011

380-420

535±5

5-7

175±5

6

2014

380-420

505±5

5-7

170±5

8

6012/6262

380-420

535±10

2

175±5

8

6063

380-420

530±10

2

175±5

8

6082

380-420

535±10

2

175±5

8

1)

Härdbara legeringar: Snabb uppvärmning till full genomvärmning och ca 30 min vid angiven temperatur. Svalning i ugn till ca 250°C därefter svalning i luft.

2)

Snabb uppvärmning till full genomvärmning, därefter omedelbar hastig kylning i vatten.

3)

Legering 2014: En hålltid av ca 3 dygn eller mera mellan upplösning och varmåldring erfordras för att maximal hållfasthet skall uppnås. Uppvärmning till åldringstemperatur bör ske långsamt, under 2-6 timmar.

”Alutrade lätta lösningar på tunga problem”

40


Tekniska specifikationer Ytkriterier Ytklass

Definition Profiler med:

Hantering/användningsområden

Betraktningsavstånd

Vi rekommenderar legering

1

Extremt höga ytkrav Det får inte synas repor, märken eller iögonfallande strukturränder på profilens synliga ytor. Kan enbart erhållas från material pressat i ytklass 2 som därefter behandlats kemiskt eller mekaniskt och slutligen anodiserats. Synlig yta runt om kan inte erhållas med denna ytklass. Undantag slipad yta.

Superkvalitet Individuell hantering och avsyning i alla led. Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/ metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas. Radio/TV, belysningsarmaturer, tavelramar och prydnadsföremål.

Ca 0,5-0,6 m

6060 6063

2

Mycket höga ytkrav Det får inte synas repor, märken eller iögonfallande strukturränder på profilens synliga ytor som ska ytbehandlas enligt ytklass 1 ovan. Synlig yta runt om kan inte erhållas med denna ytklass. Undantag slipad yta. Profiler ska som regel anodiseras.

Mycket hög lack-/anodiseringskvalitet Individuell hantering och avsyning i alla led. Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/ metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas. Radio/TV, belysningsarmaturer, prydnadsföremål, exklusiva möbler, kök och bad.

Ca 1 m

6060 6063

3

Höga ytkrav Det får inte synas Iögonfallande strukturrepor eller andra skador på profilens synliga ytor. Grafitskador och andra skador från bord tillåts på synliga ytor. Skador/märken som försvinner vid anodisering kan godtas på synliga ytor. Profiler ska som regel anodiseras. På övriga ytor enl. ytklass 4.

Hög lack-/anodiseringskvalitet Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/ metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas. Möbler, lampor, butiksinredningar, fönster, dörrar.

Ca 2 m

6060 6063

4

Normala ytkrav Det får inte synas Iögonfallande strukturrepor eller andra skador på profilen.

Normalkvalitet Packningsinstruktioner ska utfärdas. Finmekaniska delar, kylflänsar byggsystem (utom fönster och dörrar) balkonger, markiser, stängsel, stegar. Standardprofiler.

Ca 3 m

6060 6063 6005A 6082 6101

5

Ringa eller utan ytkrav Det får inte synas iögonfallande hanteringsrepor eller andra skador på profilen. Blåsor och sprickor tillåts ej.

Konstruktionskvalitet Ca 5 m Standardprofiler (lagerprofiler i grossistledet) Delar till grov mekanisk bearbetning. Golvprofiler och på detaljer där synlig yta saknas helt.

Alla

41


Alutrade - vi profilerar våra kunder KUNDCASE

”Inget är omöjligt”

PROFILER TILL PRIMA OFFICE

WESTERSTRAND

RADIOBOLAGET

SCANBOX

42

PILOTFISH

ÖHLINS


Allmänna försäljningsvillkor GILTIGHET Offerten gäller en vecka från utställningsdatum om annat ej avtalats. LEVERANSTID Leveransen skall anses fullgjord den dag varan avsänts eller anmälts färdig för avsändare. Om beställaren ej i rätt tid uppfyllt av honom åliggande förpliktelser eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg eller ändringar i beställningen, är Alutrade berättigad att förlänga leveranstiden med en av omständigheterna betingad frist, såvida Alutrade icke föredrar att begagna sin rätt att häva avtalet. Försenad leverans berättigar beställaren till skadestånd, endast om särskild överenskommelse härom träffas. Skulle till följd av force majeure leveransens fullföljande hindras, försvåras eller försenas, fritager sig Alutrade från allt ansvar och förbehåller sig att efter eget val helt eller delvis annullera avtalet eller uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden. Så som force majeure anses bl. a strejk, arbetsnedläggelse, lockout eller annan arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, importförbud, exportförbud, allmän varuknapphet, transportsvårigheter, försening av leveranser från underleverantörer eller annan omständighet, varutöver Alutrade icke råder. Om beställaren underlåter att mottaga leveransfärdigt gods i fastställd vecka, är han skyldig att stå för alla de kostnader som uppstår till följd av att leverans icke kan ske. Över- eller underleverans får ske intill 10 % av den beställda kvantiteten. Vid order understigande 300 kg kan överleverans ske intill 20 %. Å ritning angiven vikt i kilo per

meter är teoretisk och gäller utan förbindelse från Alutrades sida. PRIS OCH BETALNING Om ej annat angivits gäller följande: Offererade priser gäller fritt Alutrades lager och inkluderar ej frakter, försäkringsavgifter eller andra leveransomkostnader. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt. Alutrade förbehåller sig rätten att justera priset vid stora förändringar i valutakurser. Alutrades offertpris är baserat på vid offerttillfället gällande råvarupris på aluminium. Alutrade förbehåller sig rätten att justera avtalade priser till följd av förändringar i råvarupriset på aluminium. Betalningsvillkor är 30 dagar från leveransdag. Levererat gods förblir Alutrades egendom till dess full betalning erlagts. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning förrän hel inlösen skett. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad. ANSVAR, REKLAMATION, SKYLDIGHETER Alutrades ansvar för godset upphör och faran för godset övergå på beställaren i och med godset avlämnats för befordran till beställaren. Alutrade är sålunda ej ansvarig för skada som uppkommit under transporten. Anmärkning om fel eller brist i leveransen skall ske senast 7 dagar efter det att godset avlämnats till beställaren. Göres ej sådan anmärkning trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar han rätten till talan. Alutrades ersättnings- och skadeståndsskyldighet för fel i leverans omfattar högst varans värde vid leverans. Alutrade är skyldig att inom skälig tid i sitt val kostnadsfritt ersätt-

ningsleverera eller omarbeta det reklamerade godset, men ej eljestskyldig att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd av någon art. KÖPARENS OBESTÅND Uppkommer före leveransen skälig anledning att antaga, att beställare ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, äger Alutrade rätt att avfordra beställaren säkerhet. Ställes ej säkerhet, som av Alutrade kan godtagas, äger Alutrade rätt att häva avtalet. SVENSK LAG, TVISTER Svensk lag skall tillämpas på träffade avtal. Eventuella tvister i anledning av skedda leveranser skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag och enligt svenska materiella regler. Förfarandet skall äga rum i Stockholm. Utan hinder av detta skiljeavtal äger Alutrade rätt att efter eget omdöme vid allmän domstol väcka talan mot beställaren för utfående av klar och förfallen fordran. ANULLERING Vid annullering från beställarens sida förbehåller sig Alutrade rätten att kräva ersättning på grund av förlorad handelsvinst. BESTÄLLNINGSUNDERLAG, VERKTYG För tillverkning av verktyg erfordras tydlig och kontrollerad ritning godkänd av beställaren. Verktyg får av Alutrade ej användas för annans räkning utan beställarens skriftliga medgivande. Alutrade äger rätt att skrota ett kundägt verktyg som ej använts för produktion de senaste tre (3) åren, räknat från det datum senaste produktionen ägde rum. I det fall treårsgränsen passerats kan Alutrade välja att skrota verktyget utan att

först meddela kunden. PATENT, MÖNSTERSKYDD, UPPHOVSMANNARÄTT Såväl vid leveranser efter ritningar, modeller eller andra förebilder, som tillhandahålles av beställaren, som i det fall att Alutrade åtagit sig konstruktionsarbetet, står beställaren för allt ansvar och alla kostnader för eventuella intrång i tredje mans rätt på grund av patent, mönsterskydd, upphovsmannarätt eller liknande. KONSTRUKTION, TOLERANSER OCH KVALITETER Alutrades ansvar inskränker sig till att de levererade artiklarna tillverkats och kontrollerats i enlighet med av beställaren godkända ritningar och specifikationer samt gällande aluminiumstandard om ej annat avtalats. Alutrades kvalitetsansvar omfattas under inga förhållanden av produktkrav, som måste uppfyllas för säkerhetsbestämmelse skall följas, exempelvis personsäkerhetskrav, lagbestämmelser eller myndighetsföreskrifter. Skärpes kraven på kvalitet eller kontrollföreskrifter under löpande avtalsperiod, bäres de kostnader som uppkommer härigenom, av beställaren. Senast uppdaterad 09-08-18

43


Kataloginformation Denna katalog ger en överblick över de produkter vi kan erbjuda. Produkterna levereras från eget lager eller direkt från våra leverantörers lager. Värden och upplysningar i katalogen är baserade på allmänna uppgifter som hämtats och sammanställts från våra leverantörer och bör därför inte läggas till grund för dimensionerande beräkningar. Vi vill därför göra er speciellt uppmärksam på att alla uppgifter är givna utan ansvar för möjliga fel. De flesta viktuppgifter är teoretiskt beräknade efter densitet 2,7 kg/dm3 och kan i praktiken avvika något beroende på val av legering. Normala handelstoleranser gäller när inget annat anges. Vid avvikande toleranskrav måste dessa specificeras från fall till fall. Finns speciella önskemål om radier måste dessa speciellt påtalas. Önskas ytterligare uppgifter och upplysningar om legeringsval, anodiseringsbarhet, svetsbarhet samt möjligheter till bearbetning, kontakta oss!

44


Sortimentslista