Page 1

axe

zone

axe /æks/ (noun, verb) 1 (noun) narzędzie topór: Axes served as weapon. Topory służyły za broń.; 2 (verb) zmniejszać obcinać: The expenditures must be axed! Wydatki muszą zostać obcięte! bed /bed/ (noun, verb) 1 (noun) mebel do spania łóżko: She put her daughter to bed. Położyła swoją córkę do łóżka.; 2 (noun) grządka kwiatów kwietnik, klomb: This is the most beautiful bed of tulips I have ever seen! To najpiękniejszy klomb tulipanów, jaki kiedykolwiek widziałam!; 3 (verb) zespajać przymocować: Bed the stick in the brick. Przymocuj patyk do cegły.; 4 (verb) czynność uprawiać seks: He tried to bed her

last year. On próbował się z nią przespać w zeszłym roku. boot /bu:t/ (noun, verb) 1 (noun) masywny but but, bucior: She was wearing winter boots. Ona miała na sobie zimowe buty.; 2 (noun) miejsce na bagaż z tyłu samochodu bagażnik: Put your bags in the boot. Połóż swoje torby w bagażniku; 3 (verb) wprawić w ruch kopnięciem kopnąć: The ball was booted by the

player. Piłka została kopnięta przez gracza. cake /keɪk/ (noun, verb) 1 (noun) jedzenie ciasto: This cake is delicious. To ciasto jest pyszne.; 2 (verb transitive) oblepiać pokrywać: His clothes were caked with clay. Jego ubrania były pokryte gliną. dragon /'drægən/ (noun) 1 skrzydlaty potwór smok: I saw two dragons fighting. Widziałem dwa walczące smoki.; 2 agresywna kobieta harpia: Beware, this woman looks like a real dragon to me. Ostrożnie, ta kobieta wygląda mi na prawdziwą harpię. [from Greek: drakōn] mask /ma:sk/ (noun, verb) 1 (noun) przyrząd do ochrony twarzy maska: Please, put the gas masks on. Proszę założyć maski przeciwgazowe.; 2 (noun) podobizna innej twarzy zakładana na twarz maska: The actors were wearing masks. Aktorzy mieli maski.; 3 (noun) krem, substancja kładziona na twarz maseczka: I used the white clay mask. Użyłam maseczki z białej glinki.; 4 (verb) ukrywać maskować: He

masked his confusion with a smile. Zamaskował swoje zakłopotanie uśmiechem. stage /steɪdʒ/ (noun, verb) 1 (noun) okres faza: This is just an early stage. To dopiero początkowa faza.; 2 (noun) część teatru scena: He acted on a stage. On występował na scenie.; 3 (verb) przedstawiać wystawiać: "King Lear" was staged in Gdańsk. "Król Lear" był wystawiany w Gdańsku. table /`teɪbl/ (noun, verb) 1 mebel stół: Put the plates on the table. Połóż talerze na stole.; 2 (noun) zbiór faktów tabela: Put those figures into the table. Umieść te liczby w tabeli.; 3 (verb) przedstawić zaproponować: We will table some ideas. Przedstawimy kilka pomysłów. word /wɜ:d/ (noun) 1 (noun) część języka, coś, co się pisze lub wymawia słowo: The essay consisted of 2000 words. esej składał się z 2000 słów.; 2 (noun) dyskusja rozmowa: May I have a word with you? Czy możemy porozmawiać?; 3 (noun) obietnica przysięga: Give me your word. Daj mi swoje słowo. Przysięgnij. zone /zəʊn/ (noun, verb) 1 (noun) oznaczone miejsce strefa: London and Moscow are in different time zones. Londyn i Moskwa są w innych strefach czasowych.; 2 (verb) podzielić dzielić: The kingdom was zoned into three counties. Królestwo zostało podzielone na trzy hrabstwa.

słownik angielsko-polski  

10 przypadkowych słów. Mam nadziiję, że sposób dodania pojęć jest przejrzysty.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you