Alutaguse Malevlane 2012

Page 1

Kaitseväe juhataja käis Alutaguse Malevas

Nr 100

9. jaanuaril külastas IdaVirumaa visiidi käigus meie malevat kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras. Kaitseväe juhatajaga koos olid veel Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste, kaitseväe peastaabi personaliosakonna ülem, maaväe staabi ülem ja Kirde kaitseringkonna ülem. Malevapealik andis ülevaate Alutaguse Maleva tegemistest ja plaanidest. Kaitseväe

28. jaanuar 2012

Alutaguse Malevlane – 100

Utria dessant 2012

T

änase Alutaguse Malevlase päises näeme numbrit 100. Tähistame juubelit - meie malevat tutvustav "kirjasõna" on jõudnud sajanda leheküljeni! Kui meenutada aega, mil meie leht hakkas perioodiliselt ilmuma, siis jõuame tagasi 2003. aasta novembrisse, kui Alutaguse Malevasse tuli uus pealik, major Arno Kodu. Pealikuga vesteldes tuli jutuks, et me püüdsime teha oma maleva ajalehte, aga selle tegemine ja paljundamine käis meile üle jõu. Suutsime tookord välja anda viis numbrit A3 formaadis lehte, mida paljundasime koopiamasinal. Kuna Arno Kodu pidas Kaitseliidu ja Alutaguse Maleva tegevuse elanikkonnale tutvustamist väga oluliseks, jõudsime tema algatusel niikaugele, et tegime 2004. aasta 11. jaanuaril lepingu Põhjaranniku toimetusega. Sellest päevast algaski meie koostöö. Malevapoolseks ülesandeks jäi artiklid ja pildid toimetusse saata, toimetus redigeeris tekstid ning kujundas lehe. Alutaguse Malevlane hakkas ilmuma nii eesti kui vene keeles Põhjaranniku ja Severnoje Poberežje lisaleheküljena iga kuu viimasel laupäeval. Praegu on 2012. aasta jaanuar, seega on Alutaguse Malevlane ilmunud Põhjaranniku vahel täpselt kaheksa aastat. Oleme oma lehe kaudu rääkinud lugejatele Alutaguse Maleva tegemistest-toimetamistest, õnnitlenud igas numbris eakaid kaitseliitlasi jne. Nüüd veidi minu osast Alutaguse Malevlases. Maleva teavituspealikuna pean oma kohustuseks teavitada üldsust Kaitseliidu tegevusest ka kirjasõna kaudu. Kõigi kaheksa aasta jooksul ilmunud 100 numbri materjali - artiklid, pildid jne - olen kokku kogunud, mõningaid veidi toimetanud ja ajalehetoimetusse edasi saatnud. Öeldakse, et tegijal juhtub mõndagi. Nii on ka minul juhtunud, eriti õnnitlustega. Luge-

Juba kolmandat aastat korraldab Alutaguse Malev Utria dessandil laskevõistlusi. Tänavu oli ilmataat võistlejate poolt - ei tuisanud ega paukunud pakane, küll aga tibutas kohati vihma. Võisteldi Sirgala laskeväljal. Harjutus koosnes traditsiooniliselt püstolist ja automaadist laskmisest, vahemaa ulatus 25 meetrist 220 meetrini. Tulemused jäid sel aastal kahjuks vägagi kasinaks. Roh-

ALUTAGUSE MALEV:

kem kui pooled võistkonnad ei suutnud 25 meetri kaugusel olnud püstolimärklaudadele pihta saada ja ka automaadimärklaudu tabati väga vähe. Muret tekitas paljude võistkondade väga kehv relvakäsitsemisoskus. Iga malevlane peaks endalt ausalt küsima, kas ta ikka tuleb relvadega piisavalt hästi toime. Kes tunneb, et oskusi napib, hakaku sagedamini malevkondades relvaõppes käima. SILVER KOORT

Alutaguse Maleva võistkond: Siim Linnard, Maido ja Marko Rooden, Indrek Tapner. RAIVO REINBÄRK Ka tänane juubelinumber valmis Raivo Reinbärki ja küljendaja Anne Keeduse koostöös. MATTI KÄMÄRÄ

jad ehk on apsakaid märganud ja andestavad. Omalt poolt soovin, et meie lehe kaudu saaksid lugejad teada igast Alutaguse Malevas toimunud üritusest. Tahan, et Ida-Virumaa inimesed ei seostaks Kaitseliitu ainult majaga Jõhvis Jaama tänaval, vaid saaksid meie lehe kaudu teada Kaitseliitu kuuluvatest tublidest inimestest, kes ei pea paljuks panustada oma vaba aega meie riigi kaitsevõime tõhustamisse. Minu tänu ja lugupidamine kuulub nendele kaitseliitlastele, kes on saatnud lehe jaoks artikleid ja pilte. Kahjuks pole jõudnud pidada arvestust, kes lehele kõige rohkem kaastööd on teinud, kuid ehk jõuan seda edaspidi teha, sest mul on kõik 100 lehte olemas.

Tänuväärset tööd lehe ilmumiseks on teinud malevapealik Arno Kodu, kelle valvsa pilgu alt on kõik lehenumbrid läbi käinud. Nii mõnigi kord on tänu tema tähelepanekutele jäänud apsakas lehte minemata. Peale selle, et pealik on meie lehe " käimalükkaja", on ta ka ise üsna palju artikleid kirjutanud. Samuti on lehe koostamisel igati abiks olnud maleva referent Ingrid Blok. Märgin ära ka need kaitseliitlased, kes sagedamini lehe jaoks kirjatükke saatnud: Anneli Bogens, Deiv Bogens, Evald Jakobson, Kalvi Kivimäe, Silver Koort, Imre Kramskoi, Sille Laks, Kadre Maalma, Kalev Naur, Tiina Normak, Ants Nurk, Ralf Nurk, Aivar Raudsepp jt. Suur tänu Põhjaranniku

peatoimetajale, tõlkidele ja korrektoritele! Minu lugupidamine ja eriline tänu meie lehe toimetajale ning küljendajale Anne Keedusele. Tema on Põhjarannikus see inimene, kelle käe alt tuleb meie leht alati nägusalt kujundatuna. Jätkugu Sul tahet edaspidigi meie lehe kallal pusida! Meie ajaleht, Alutaguse Malevlane, on Kaitseliidu malevate seas ainulaadne nähtus - nii suure tiraažiga ja kakskeelset lehte ei ole üheski teises malevas. Kaitseliitlased, naiskodukaitse liikmed, noorkotkad ja kodutütred, pange kirja, millega tegelete Kaitseliidus. Põhjaranniku kaasabil saame endast rohkem märku anda. Järgmise 100ni! Maleva teavituspealik RAIVO REINBÄRK

Mälestusi Alutaguse Malevlase tegemisest Oleme jõudnud Alutaguse Malevlase 100. numbrini. Suur number, millest me omal ajal ei osanud unistadagi. Idee lehe tegemiseks tuli Raivo Reinbärkilt. Olin tollal põlevkivimuuseumi direktor ning tegin kaastööd Viru Raadiole (kus tutvusin ka Raivoga) ja kohalikule ajalehele. Kuna olin Kohtla-Järve kaevanduse Kaitseliidu ajaloo uurimisega lõpule jõudnud, otsustasime selle materjali ka kusagil avaldada. Tekkiski mõte teha oma ajaleht.

juhatajaga olid kohtuma tulnud vabatahtlikud pealikud ja maleva staabi teenistujad. Kaitseväe juhataja tutvustas lühidalt oma plaane ja vastas küsimustele. Mitmed küsimused puudutasid Kaitseliidu üksuste varustamist nii isiku- kui allüksuse varustusega. Külalistele jättis hea mulje meie maleva maja. Major ARNO KODU, Alutaguse Maleva pealik

Pöördusime Viktor Roosipuu poole, kes tegi meile lehe päise, ja siis läkski tegemiseks lahti. See oli puhas käsitsitöö: artiklid trükkisime kirjutusmasinaga (et kõik oleks ühesugune), siis lõikasime need välja ja kleepisime ajalehe maketile. Pärast seda tegi Raivo kusagil koopiad ja nii need esimesed lehed ilmusidki. Eesmärgiks seadsime Kaitseliidu ajaloo tutvustamise (jäi minu õlule), Raivo muretses fotod, malevaliikmetele tea-

Maleva korrapidaja Maleva referent Noorkotkad, kodutütred

ted, uudised, tööplaanid, võistluste tulemused jms. Nii need materjalid kogunesid ja leht saigi valmis. Minust sai ka Kaitseliidu Alutaguse Maleva toetajaliige (et oleks õigus maleva materjalidega tegelda ja infot saada), dokumendid ajasime korda Kohtla-Järvel Laial tänaval, kus tol ajal asus Alutaguse Malev, lehte aga tegime millegipärast Jõhvis Rakvere tänava majas. Kahjuks enam ei mäleta, mitu numbrit me sel moel val-

332 4072 336 4294 336 4282

mis saime (vist mitte üle viie), kuid kõik need peaksid olema säilinud põlevkivimuuseumi kogudes ja toona me küll ei lootnud, et meie algatus kujuneb nii pikaajaliseks. Soovin lehele jätkuvat ilmumist ja malevlaste tegevuse valgustamist. ARTHUR RUUSMAA, Alutaguse Malevlase ajalehe esimene toimetaja, Võrumaa muuseumi peavarahoidja

Naiskodukaitse Avinurme malvkonna staap Jõhvi malevkonna staap

336 4297 339 7583 336 4287

NAISKODUKAITSE TEGEVUS VEEBRUARIS 11.02 15.02 16.02 17.-19.02 18.02 18.02 24.02 24.02 24.02 25.02

Jõhvi jaoskonna üldkoosolek Jõhvis. kehaline ettevalmistamine - lasketreening Narva lasketiirus. juhatuste ühiskoosolek kodutütardega Jõhvis. NKK ja KLi välikokakursus (1. nädalavahetus) Jõhvis. Lüganuse jaoskonna motivatsiooniüritus Jõhvis. Lüganuse jaoskonna üldkoosolek Lüganusel. vabariigi aastapäeva tähistamine Lüganusel. vastlapäeva matk Narvas. vabariigi aastapäeva tähistamine Avinurmes. vastlapäeva matk Kohtla-Nõmmel.

MALEVA TEGEVUS VEEBRUARIS 1.02 4.02

malevkonna teabepäev malevkondades. Kaitseliidu meistrivõistlused suusatamises Jõgevamaal. 4.02 Jõhvi malevkonna üldkoosolek Jõhvis. 5.02 Avinurme malevkonna üldkoosolek Avinurmes. 5.02 Lüganuse malevkonna üldkoosolek Lüganusel. 12.02 Narva malevkonna üldkoosolek Narvas. 15.02 malevkonna õppepäev malevkondades. 17.-19.02 tankitõrjekursus Kirnas. 20.-22.02 autojuhtide täiendusõpe Tallinnas. 24.02 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine malevkondades. 26.02 laskesuusatamise võistlus Avinurmes.

Kaitseliidu Alutaguse Malev õnnitleb 88. sünnipäeval Lembit Samelit 85. sünnipäeval Viktor Roosipuud 84. sünnipäeval Valde Roosti 83. sünnipäeval Vello Kivit 81. sünnipäeval Erich Johannes Kasut 78. sünnipäeval Teodor Põderit

73. sünnipäeval Taimo Kaljolat 71. sünnipäeval Toivo Pennoneni 68. sünnipäeval Meedi Johanna Keermet 66. sünnipäeval Rein Peenemat 65. sünnipäeval Vieno Ertet 63. sünnipäeval Veljo Auna Uno Toomi

62. sünnipäeval Valentina Guskovat 61. sünnipäeval Ants Kärbergit Aime Roonet 60. sünnipäeval Eha Heilut Valter Ernitsat Ain Kalausi Aleksei Kolpakovi 50. sünnipäeval Pille Pihelgast Raul Jannot

Lüganuse malevkonna staap 335 8580 Narva malevkonna staap 359 2226 Faks 336 4283, e-post kaitseliit@alutaguse.ee