Page 1

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kedves végzettek, friss diplomások!

Kedves Alumni társak!

Engedjétek meg, hogy a PTE Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának nevében gratuláljak diplomátokhoz! Az egyetemi évek megkoronázása, amikor egy hallgató átveheti diplomáját. Ilyenkor már boldogan, megkönnyebbülten lehet visszaemlékezni a sok kávéval, jegyzetek felett átvirrasztott éjszakára, a vizsga elõtti remegésekre, a beadandók írására vagy a sokoldalnyi kézzel írott jegyzõkönyvre, aminek a végére az ember már a kezét sem érzi… Viszont a tudást, amelyet megszereztünk nem veheti el tõlünk senki és ez felbecsülhetetlen érték. A tanulás mellett ne feledjük a hallgatótársainkkal együtt töltött éveket. Boldogan gondolhatunk majd vissza az itt kötött barátságokra, szerelmekre. Az együtt átbulizott TTKeddeket, borkóstolókat, utazásokat és egyéb programokat is remélhetõleg mindenki felemlegeti majd gyermekeinek! „A múlt és a jelen tünedezik - megtöltöttem, kiürítettem õket, És továbbmegyek, hogy a jövõ legközelebbi redõjét megtöltsem.” Remélem jó szívvel gondoltok majd vissza a TTK-ra, legyetek büszkék arra, hogy ti is a PTE-re jártatok! A TTK HÖK nevében kívánok nektek sok sikert jövõbeli céljaitok eléréséhez!

Szeretettel köszöntöm a PTE TTK-n, illetve annak jogelõdjeiben végzett kedves valamennyiüket! Pécs városa a tudomány magvainak terjesztésére igen alkalmas – áll a középkori pécsi egyetemet megalapító pápai bullában. Mi, késõi utódok alátámasztjuk ezt a vélekedést. A hamarosan 650 éves középkori egyetem nem élhette túl az idõk megpróbáltatásait, ám a modernkori pécsi felsõoktatás is immár jelentõs, közel 100 éves múltra tekint viszsza. A Pécsi Pedagógiai majd Tanárképzõ Fõiskola, a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzõ Kara majd Természettudományi Kara folyamatosan fejlõdött és alakult át a jelenlegi PTE TTK-vá. Lassan mint TTK is 25 évesek leszünk! A folyamatos fejlõdés és átalakulás során generációk tanultak itt, akik bizonyára szép emlékeket õriznek azokról a feledhetetlen évekrõl. Sokan vannak, akik a városban vagy annak közelében élnek. Mások a világ távoli tájaira vetõdtek. Mi mindnyájukat mindig szeretettel látjuk, mert hittel valljuk, hogy az alma mater nem csak épületekbõl, falakból áll, hanem abból a szellemiségbõl is, ami a falak között alakult ki, és mindig megújulva él tovább ma is! Dr. Gábriel Róbert dékán

Mátyás Mónika PTE TTK HÖK elnök


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Széchenyi-díjasok a TTK-n! A Széchenyi-díj a legmagasabb tudományos elismerés Magyarországon. Büszkék vagyunk arra, hogy a közelmúltban PTE Természettudományi Karának két professzora is elnyerte!

Szerves fejlõdés Kollár László – Széchenyi-díj, 2012 Ön a kémia és a fizika határterületén dolgozik, mit jelent ez pontosan? A szerves és a szervetlen kémia határmezsgyéjén kutatok. A homogén katalízis, koordinációs kémia… Ezek a határterületek mára már oly mértékben kiszélesedtek, hogy határterületrõl nem is beszélhetünk. A koordinációs kémia közelebb áll a szervetlen kémiához, talán így tudnám bemutatni. A különbözõ – elsõsorban – átmeneti fémek komplex vegyületei a szervetlen kémiához, a homogén katalízis pedig talán a szerves kémiához áll picit közelebb, ahol ezen fémkomplexeket

alkalmazzuk egyszerû szerves kémiai szintézisekben. A jelenlegi kutatási témáim is szerves fejlõdési folyamat eredményének tekinthetõk, ahogy a kitüntetés és sok minden más is. Legfõképp nem a konkrét vegyületek izgalmasak, bár olykor kifejezetten esztétikusak megjelenési formájukban, képletükben. Azt a folyamatot lehet leginkább szeretni, amelynek során az ember eljut ezeknek a felfedezéséhez, „viselkedésük” tanulmányozásához, a szerkezetük azonosításához.

Terahertzes sugarak: az anyagtudománytól a rákgyógyításig Hebling János – Széchenyi-díj, 2015 Mi az Önök által létrehozott terahertzes sugárzás jelentõsége? Lehetõséget adhat arra, hogy a rákos megbetegedések kapcsán alkalmazott protonterápiát olcsóbbá, s ezáltal elérhetõbbé tegyük. A protonterápia során a rákos szöveteket egy ún. protonnyalábbal, vagyis megfelelõ gyorsasággal és energiával rendelkezõ protonokkal roncsolják. Ezt az eljárást néhány évtizede használják, de mivel kifejezetten költséges, összesen ha egy tucat ilyen berendezés mûködik a világon. Ha si-

Teljes interjúk: UnivPécs 2012. április 16., 12–13.o.; UnivPécs 2015. április 27., 12–13.o.

2

PTE TTK ALUMNI MAGAZIN

kerül egy olyan metódust kitalálni, amelynek révén a protonnyalábot kisebb helyen kisebb költséggel elõ lehet állítani, akkor a protonterápia sokak számára rendelkezésre állhat. Ezzel kecsegtet az, hogy vannak olyan törekvések, hogy lézerrel állítsanak elõ protonnyalábot, s ezeknek van is valamilyen sikere. A mi javaslatunk az, hogy a lézerrel történõ protongyorsítás csak az elsõ lépés legyen, mert az azzal keltett kisenergiájú protonokat terahertzes impulzusokkal tudjuk tovább gyorsítani.


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Nemcsak mellben erõs Financsek Gábor, a PTE TTK hallgatója óvodás kora óta úszik – nem is akárhogyan. A PTE testnevelõ tanár szakára járok, és még nem tudom, mikor fogok végezni. Nem tervezek, jelenleg négy munkahelyem van, ami eléggé lefoglal. Úgy vélem, több lábon kell állni, nem lehet csak egy dologra koncentrálni. Az úszást mindenképp szeretném folytatni, és az eredmények függvényében a 2015-ös világbajnokság a cél, amelyet Oroszországban rendeznek. Ha az sikerül, akkor biztos lesz elég nagy löket és jöhet Rió! Ezután a 2017-es Budapest VB, mert hazai közönség elõtt nagyon jó érzés az embernek megmérettetnie magát. Anno majdnem egy évre abbahagytam az

úszást és elindultam az OTDK-n. Élveztem nagyon, egész jól sikerült, jó buli volt és nagyon jó volt a hangulat. Nem tervezem a folytatást, persze elgondolkodtam rajta, de nem az én világom. Amíg azt érzem, hogy van kedvem és erõm, addig folytatom ezt a sportot, terveim szerint még három-négy évig. Egyszer, ha elfogy a lendület, akkor váltok, mert mindig vannak olyan dolgok, amikkel lehet elõrébb lépni. Mindenképp szeretnék a vízparton maradni. Szívesen átadnám a tudást a fiatalabb generációnak, egyelõre oktatok, de az edzõség sem kizárt.

Megvalósította a gyermekkori álmát Csepregi Zoltán, alias Vipi ma egy prosperáló informatikai vállalkozást vezet, 10 embernek ad munkát Már kiskoromban is ez érdekelt. IRC-n ismerkedtem meg olyan rendszergazdákkal, akik bevezettek az informatika rejtelmeibe. Elõször a Windows-zal foglalkoztam, de nem éreztem elég rugalmasnak, ezért Linuxra váltottam, amihez viszont ahhoz már komolyabb tudásra volt szükségem, mellyel akkoriban, 13–14 évesen még nem rendelkeztem. IRC-sektõl tanultam meg a linuxos szerverüzemeltetést. Pályaválasztáskor annak néztem utána, mi szükséges ahhoz, hogy biztonságtechnikával és hálózatüzemeltetéssel foglalkozhassak. A Pollackon mérnökinformatika volt, amirõl azt hallottam, nem az a terület, ami nekem kell. Így

3

PTE TTK ALUMNI MAGAZIN

az elsõ helyen a programtervezõ matematikát jelöltem meg a TTK-n. Egyáltalán nem bántam meg: az oktatás színvonalas volt. 20 évesen pedig már a TTK Számítástechnikai Szolgáltató Központjában dolgozhattam, és nagyon sokat tanultam ott. 16 évesen kezdtük tervezni a cégünket a legjobb barátommal (saját szervereink már akkor voltak), 4 évvel késõbb kft.-t alapítottunk. 2012ben letettem az abszolutóriumot, és mivel nem akartam alkalmazott lenni, a cégünket építettem. Jelenleg hálózatokat üzemeltetünk, de a fõ profil a weboldal- és arculattervezés és -kivitelezés, és van egy online marketing részlegünk is.


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Képzések a PTE TTK-n Alapképzések (BSc) Biológia Fizika Földrajz Földtudományi Gazdaságinformatikus Kémia Környezettan Matematika Programtervezõ informatikus Sportszervezõ Testnevelõ-edzõ Osztatlan tanárképzések Szakpárok TTK-n belül, illetve TTK–BTK szakpárban Mesterképzések (MSc) Alkalmazott matematikus Biológus Fizikus Gazdaságinformatikus Geográfus Hidrobiológus Környezettudomány Rekreáció Vegyész Doktori képzések (PhD) Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola Fizika Doktori Iskola Földtudományok Doktori Iskola Kémiai Doktori Iskola Tanári Mesterképzések (MA) Az osztott, tanári mesterképzések 2016-ban indulnak utoljára! Biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, környezettan tanár, matematikatanár, testnevelõtanár Szakirányú továbbképzések Gyógytestnevelõ asszisztens Testnevelõ instruktor Info: www.ttk.pte.hu

PTE Alumni magazin 2015 | TTK melléklet  
PTE Alumni magazin 2015 | TTK melléklet  

PTE Alumni magazin 2015 | TTK melléklet A Pécsi Tudományegyetem Alumni Magazinjának kari melléklete: TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. (2015) Univers...

Advertisement