Page 1

ict@khm ICT- nascholingen 2010-2011 in samenwerking met REN Vlaanderen Inschrijven uitsluitend via [ www.renvlaanderen.be ] (tenzij anders vermeld) Deze cursussen worden aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de programmatie door REN Vlaanderen. Gelieve bij inschrijvingen steeds het privé-mailadres van de deelnemer in te vullen. Zo kunnen wij gericht contact opnemen en meer informatie over de cursussen vooraf toezenden.

 Verrijk je lessen met een digi-presentatie Een dataprojector, die je kan koppelen aan een computer, is wellicht ook in jouw school aanwezig. Gebruik je deze leermiddelen wel? Met een presentatieprogramma, zoals PowerPoint of Impress kan je prachtige presentaties maken die je lessen een echte meerwaarde kunnen geven. Afbeeldingen, illustraties en foto’s gebruiken als visuele ondersteuning van je lessen is de boodschap. Wellicht verrijken ze binnenkort ook je didactisch proces. Stroomdiagrammen ontwerpen, een fotoalbum maken, zelf figuren tekenen kan eenvoudig en snel en leer je in deze cursus met PowerPoint 2007. Je leert ook je presentatie afwerken met animaties en geluiden. Deze cursus is een basiscursus. Wie niet vertrouwd is met het computergebruik is zeker welkom. Er is geen voorkennis van het programma vereist. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies basisonderwijs; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire computervaardigheden Leiding: Kristin Van Hecke, lector informaticatoepassingen KHM-lerarenopleiding Datum: dinsdag 12 en 19 oktober 2010 van 18.30 tot 21.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 30 Code: AN06188 – reeks 2 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Gebruik van een digi-bord in de lagere school Het digitaal schoolbord verovert zijn plaats in het onderwijs, ook in de lagere school. Meer en meer leerkrachten willen wel eens bekijken welke voordelen dit nieuwe medium kan bieden in de klaspraktijk. Wie beter dan een leerkracht van de basisschool, die dagelijks een bord in de eigen klas gebruikt, kan het ons tonen? Je krijgt een overzicht van de voor- en nadelen van het digitale schoolbord. Aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de SMART-software wordt de meerwaarde voor de klas uit de doeken gedaan. In het kader van het zorgbeleid op school bekijken we hoe het SMARTboard specifiek een meerwaarde kan betekenen. Er worden voorbeelden getoond van hoe je kinderen met leerproblemen en fysieke beperkingen kan helpen, maar ook hoe je voor hoogbegaafde leerlingen de zorg aan de hand van het digibord op maat kan organiseren. Met een knipoog naar de nieuwe leergebiedoverschrijdende ICT-eindtermen, krijg je nog een heleboel info en bruikbaar materiaal voor in de klas mee naar huis. Tijdens deze sessie wordt er vooral gedemonstreerd door de lesgever, in interactie met de deelnemers. Het is geen trainingsessie om digi-borden te leren gebruiken Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies basisonderwijs; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire computervaardigheden Leiding: Davy De Rijbel, leerkracht basisonderwijs Datum: woensdag 13 oktober 2010 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06149 – reeks 4 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]


ict@khm 2010-2011 / 2

 Brochures en werkblaadjes in een wip gemaakt Veel leerkrachten willen graag werkblaadjes, contractwerkjes, een klaskrantje of jaarboek, de schoolfeestbrochure, … met de computer opmaken maar beschikken niet over de juiste vaardigheden. En wat denk je van een kerstkaart, een verjaardagskalender, een leuk toetsblad, … ? In deze sessie gaan we aan de slag met het programma Publisher 2007, dat ons de mogelijkheid geeft om professioneel ogend materiaal aan te maken. In de klaspraktijk kan dit programma ons veel diensten bewijzen. We leren teksten aanmaken, prenten invoegen, layouten, …. Deze cursus is een kennismakingscursus om een aantal mogelijkheden van dit veelzijdige pakket te ontdekken. Deelnemers hebben notie van het gebruik van een tekstverwerker en beschikken over primaire computervaardigheden. Na afloop kan je meteen de aangeleerde vaardigheden toepassen voor je eigen klasmanagement. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies alle niveaus; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: basiskennis Windows Leiding: Marc Gorremans, lector & e-coach KHM-lerarenopleiding Datum: donderdag 14 oktober 2010 van 9.00 tot 12.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06242 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Van bordboek naar leerkrachtassistent Het gebruik van het digitaal schoolbord zorgt ervoor dat je jouw leerlingen vlotter wegwijs kunt maken in toepassingen en gebruik van werkblaadjes. Natuurlijk moet jij als klas- of zorgleerkracht een overzicht kunnen houden van welk kind met welk leermateriaal aan de slag gaat. De digitale leerkrachtassistent kan je ondersteunen in je didactisch handelen zodat je nog beter en gerichter kan differentiëren; nog meer oefentijd kan inschakelen en je instructie nog adequater en interactiever kan maken. In combinatie met een toetssite kan je de kwaliteit van het onderwijsleerproces nog verbeteren, de vorderingen in kaart brengen en gericht oefenen met behulp van de leerkrachtassistent om tenslotte de output te verhogen. De leerkrachtassistent is ontwikkeld bij Veilig leren lezen, Zwiso, … In deze sessie brengen we je op de hoogte van de mogelijkheden van de leerkrachtassistent, de meerwaarde voor jouw didactisch handelen en de mogelijkheden om gericht te differentiëren. Deze sessie richt zich tot alle leerkrachten basisonderwijs die hoofdzakelijk betrokken zijn en/of interesse hebben voor het werken met kinderen van de eerste graad. De deelnemers krijgen een tijdje vooraf een voortaak doorgemaild. Gelieve bij inschrijving zeker en vast je mailadres door te geven. Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies basisonderwijs; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: basisvaardigheden Windows en internetgebruik Leiding: Annemie Benoit Datum: woensdag 20 oktober 2010 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06237 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]


ict@khm 2010-2011 / 3

 Stimulerend leren via geluid Praten is iets wat je leerlingen allemaal graag doen. Vaak moeten we onze klas vragen om eens wat stiller te zijn. Geef hen vanaf nu een uitdaging waarbij ze wel moeten praten. Over jouw leerstof nog wel! De werkvorm podcasting laat je leerlingen toe om via het gesproken woord hun kennis te delen met iedereen die het maar horen wil. We doorlopen in deze cursus samen het volledige traject (opnemen, bewerken, verwerken van je leerstof, verrijken van je fragment en publiceren) om zelf een podcast op te nemen. We pauzeren regelmatig om tips en valkuilen te bespreken. Podcasting leent zich uitstekend om: - actualiteit te verwerken via een radiojournaal (domein: talen); - digitaal huiswerk, wiskundepuzzels, … aan te bieden (domeinen wiskunde, talen, wetenschappen); - een museumgids, een hoorspel, stadsgids of reclamespot te maken (domeinen: talen, beeldopvoeding, muvo, po, geschiedenis, aardrijkskunde) - een rap, rock, klassieke of pop versie van je leerstof op te nemen (alle domeinen) - historische figuren, bomen, lichaamsdelen, steden,… te interviewen (domeinen: wetenschappen, techniek, wiskunde, talen, geschiedenis) - een nieuwe taal te leren (domeinen: talen) - … We vertrekken vanuit een aantal praktijkvoorbeelden. We staan stil om podcasting te kaderen binnen de doelen van de verschillende vakdomeinen en de vakoverschrijdende ICT-eindtermen. Op het einde van de cursus ben je in staat om zelf een podcast aan te maken en de afgewerkte geluidsbestanden online te plaatsen in een podcastkanaal. Doelgroep: leerkrachten, pedagogische ICT-coördinatoren en directies alle niveaus, lerarenopleiders Vereiste voorkennis: goede basiskennis Windows en Office Leiding: medewerker ICT-atelier vzw Datum: maandag 25 oktober 2010 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 40 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06229 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Acrobat … meer dan pdf Het Adobe pdf-bestandsformaat is door het algemene wereldwijde gebruik synoniem geworden voor hoge kwalitatieve, betrouwbare digitale documenten geworden. Het garandeert dat de publicatie die je zo mooi hebt gemaakt ook zo door iedereen kan gelezen worden zoals jij het opmaakte. Wat minder geweten is dat je in pdf-bestanden interactie tussen de lezer en het document kan inbouwen. Tijdens deze nascholing, leer je hoe je vanuit diverse programma’s en documenten een Adobe pdf –file kan vervaardigen. Nadien verzamelen we ze tot één groot pdf-document of zelfs een portfolio. We leren je hoe je allerlei opmerkingen kan aanbrengen in een pdf-document en hoe je samen kan werken aan documenten (bijvoorbeeld voor het bekomen van een advies, een goedkeuring tot publicatie,…). Na een verbeteringsfase kunnen we het document voorzien van presentatietools en navigatiemiddelen als bladwijzers, hyperlinks, knoppen en index zodat de lezer steeds geboeid blijft en makkelijk zijn weg vindt in het document. Tot slot breiden we het document uit met digitale handtekeningen en beveiligingsmogelijkheden. Doelgroep: leerkrachten en directies alle niveaus Vereiste voorkennis: goede basiskennis Windows en Office Leiding: Patrick Toebosch, Adobe-trainer en co-auteur van diverse IT-publicaties Datum: maandag 18 oktober 2010 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 40 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06186 – reeks 2 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]


ict@khm 2010-2011 / 4

 Interactieve lessen maken voor het digibord Veel scholen hebben de stap naar het digitaal schoolbord gezet. Wie met zulk bord werkt, weet dat er heel wat mogelijkheden zijn om je lessen interactief uit te werken. Tijdens deze sessie krijg je aan de hand van vele praktijkvoorbeelden een idee hoe je in je eigen klas een aantal werkvormen kan gebruiken, waarbij je digitaal schoolbord optimaal kan renderen. Zo zet je de deur naar een digitaal ondersteunde leeromgeving wijd open. Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag … We maken op een eenvoudige manier een interactief en aantrekkelijk bordschema. Het voorbereiden van je les is vast nog nooit zo aangenaam geweest. Een bijkomende blik op het www leert ons dat we daar ook veel tools kunnen vinden, die we kunnen gebruiken om interactief lesmateriaal aan te maken. Tijdens deze sessie wordt gebruik gemaakt van een SMARTBoard en de bijhorende software. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies basisonderwijs; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire basiskennis Windows Leiding: Davy De Rijbel, leerkracht basisonderwijs Datum: woensdag 27 oktober 2010 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06241 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Met cijfers aan de slag Een puntenboek bijhouden, rapporten ontwerpen, resultaten weergeven in een grafiek, het kan eenvoudig met het rekenprogramma zoals Calc of Excel. Wie gebruik maakt van zulke programma’s, kan zijn klasmanagement aardig verfijnen. In deze cursus, waarbij gebruik gemaakt wordt van Excel 2007, leer je een duidelijke en overzichtelijke lay-out aan je rekenblad geven, eenvoudige formules maken, werken met absolute celadressering, cellen benoemen, de belangrijke logische functie ALS gebruiken, werken met datum- en tijdfuncties, gegevens valideren. Bovendien leer je de verschillende mogelijkheden kennen om een grafiek te ontwerpen. Deze cursus is een basiscursus. Er is geen voorkennis van het programma vereist. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies alle niveaus; lerarenopleiders; CLB-medewerkers Vereiste voorkennis: basiskennis Windows Leiding: Kristin Van Hecke, lector informaticatoepassingen KHM-lerarenopleiding Datum: dinsdagen 16 en 23 november 2010 van 18.30 tot 21.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 30 Code: AN06193 – reeks 3 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Interactieve vertelboeken en woordenvelden in de kleuterklas PowerPoint 2007 biedt heel wat mogelijkheden om interactief materiaal aan te maken dat een verrijking is voor het aanbod in de kleuterklas. Tijdens deze navorming werken we aan het ontwerpen van vertelboeken en woordenvelden. Het is de bedoeling dat kleuters achteraf zelfstandig een verhaal of woordenveld beluisteren en interactief gaan bladeren via het schermaanbod in het digitale leermateriaal. We vertrekken in de eerste sessie vanuit een prentenboek naar keuze dat we stap voor stap bewerken tot een interactief vertelboek. Enkele aandachtspunten bij de uitwerking: - toevoegen van tekst en geluiden, - toevoegen van verschillend beeldmateriaal, - toevoegen van beweging en interactiviteit. Meteen leer je ook enkele PowerPoint-knepen. Een echte voorkennis van dit programma is niet vereist als je aan deze nascholing wil deelnemen.


ict@khm 2010-2011 / 5

Tijdens de tweede sessie werken we een 'woordenveld' interactief uit. We vertrekken vanuit een zelfgekozen thema en brainstormen over mogelijke associaties. Deze onderwerpen geven we dan weer in woord, geluid en beeldtaal om deze dan te bewerken tot een interactief woordenveld. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies kleuteronderwijs en eerste graad lagere school, zorgleerkrachten; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire computervaardigheden Leiding: Kirsten Marit, lector beeldopvoeding en Tessa Schellens, lector muziek KHMechelen departement Verpleegkunde & lerarenopleiding (opleiding BALKO) Datum: woensdagen 17 en 24 november 2010 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 30 Code: AN06166 – reeks 3 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Eindtermen ICT in het secundair onderwijs (eerste graad) Lesgeven rond ICT is voor de eerste graad SO een enorme uitdaging: er is een grote diversiteit binnen de leerlingengroep; ook de verdeling van de opdracht over de verschillende leraars en de diverse organisatieformules maken de opdracht niet makkelijk. Vormen de nieuwe eindtermen ICT een bijkomende moeilijkheid? Deze cursus probeert aan de hand van concrete voorbeelden aan te tonen dat de eindtermen best een haalbare kaart zijn. Op het einde van de cursus kunnen de deelnemers zich een beeld vormen hoe ze nu zelf aan de slag kunnen rond de eindtermen en hoe ze die eindtermen zonder grote problemen vorm kunnen geven in hun school. Vakkenintegratie, inzichtelijk en veilig werken, onderwijs op maat van de leerling en van de verschillende leerkrachten vormen hierbij een leidraad. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies secundair onderwijs; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire computervaardigheden Leiding: Fernand Mesdom, lector informatica HUB lerarenopleiding Datum: maandag 22 november 2010 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 40 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06145 – reeks 3 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Foto’s bewerken is kinderspel Als je de digitale foto’s van je schoolreis, de jaarlijkse musical, de leerwandeling of andere activiteiten wil afdrukken om ze ten toon te stellen tijdens je openklasdag wil je ze misschien eerst verfraaien? Fotobewerkingsprogramma’s zoals Gimp, Irfanview, Photoshop, … kunnen je daarbij helpen. Maar het ziet er allemaal simpel uit tot je zelf moet aanleren hoe het nu moet met al die pixels en rasters en … Dan kijk je precies tegen een hoge muur vol met luiken, gaten, raampjes en speciale deuren aan. Je probeert van alles tot je uiteindelijk, na vele uren, iets bekomt wat je niet echt aardig vindt. In deze basiscursus, leren wij de essentiële technieken om van ieder beeld het beste te maken. Vanuit zeven basistechnieken vertrek je steeds om al je verwerkingen uit te voeren. We bouwen alles zo op, dat je alles steeds verder kan aanpassen of/en uitbreiden. Na afloop van deze cursus kan je de aangeleerde technieken meteen toepassen in je eigen klaspraktijk. Alle opdrachten worden heel praktisch uitgevoerd: van kleurcorrectie, kleurbalans, uitsnijden, retoucheren, monteren en optimaal uitvoeren naar een Office-programma, internettoepassingen of afdrukken. Kortom: na deze cursus heb je eindelijk een klare kijk gekregen op de mogelijkheden van een uitgebreid beeldverwerkingprogramma. Je bent in staat om ‘meer’ uit je foto’s en beelden te halen. Tijdens deze cursus wordt er gewerkt met de nieuwste versie van Adobe Photoshop (CS 5) Wie deze cursus gevolgd heeft, kan eventueel ook intekenen op de vervolgcursus AN06201 (15 en 22 februari 2011)


ict@khm 2010-2011 / 6

Doelgroep: leerkrachten en directies alle niveaus Vereiste voorkennis: goede basiskennis computervaardigheden Leiding: Patrick Toebosch, Adobe-trainer en coauteur van diverse publicaties i.v.m. Photoshop Datum: dinsdag 23 november 2010 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 40 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06191 – reeks 2 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Teksten maken, een dagelijkse opdracht Schaam je niet! Je bent niet de enige die (nog) niet aan de slag gaat met de pc. Maar het wordt stilaan tijd om de achterstand in te halen. De tijd van de typemachine ligt al even achter ons ... en het is tijd om de overstap naar de tekstverwerker te maken. Want teksten maken voor je eigen klaspraktijk via de computer is echt niet moeilijk. Op die manier krijgt werkblaadjes maken, brieven naar ouders schrijven, klasinfo oplijsten, toetsen uittikken, … een nieuwe dimensie en zorgt een tekstverwerker (Writer, IWork, Works, Word, …) ervoor dat je veel tijd kan winnen in de voorbereidingen voor je klasmanagement. In deze basiscursus, die speciaal gericht is op cursisten met quasi geen knowhow van het computergebruik, wordt stapje voor stapje kennisgemaakt met een tekstverwerker. Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van de tekstverwerker Word 2007. Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers zelfstandig: - een tekstje intypen, bewaren en openen; - efficiënt werken met de cursor in het werkscherm; - tekst verfraaien met lettertypes, -kleuren en -grootten – kaders; - pagina’s nummeren; - pagina's en alinea’s opmaken; - een afbeelding of foto invoegen; - een tabel invoegen. In de derde sessie worden ook specifieke vragen, problemen of toepassingen van de cursisten behandeld. Deze cursus is een aanrader voor iedereen die stap voor stap wil begeleid worden en die helemaal nog niets kent van het werken met een tekstverwerker. Doelgroep: leerkrachten, pedagogische ICT-coördinatoren en directies alle niveaus, lerarenopleiders Vereiste voorkennis: geen Leiding: Viviane Jacobs, lector informaticatoepassingen KHM-lerarenopleiding Datum: woensdag 1, 8 en 15 december van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 45 Code: AN06240 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Je leerstof verrijken met kleianimaties Wil je op een digitale creatieve manier je leerlingen stimuleren om kennis en vaardigheden van je vak te verwerken? Dan is de werkvorm stopmotion via gedigitaliseerde animatie van kleifiguren, vast en zeker iets voor jou. Werken aan vakoverschrijdende eindtermen en ICT-vaardigheden was nog nooit zo makkelijk via het opzetten van een klasdoorbrekend project waarin je deze werkvorm kan integreren. Maar hoe begin je er aan ? We doorlopen in deze cursus samen het ganse traject (storyboarding, opnemen van een animatiefilmpje, verwerken van je leerstof, monteren en verrijken van je project en publiceren) zodat je nadien deze werkvorm in je eigen praktijk kan toepassen. We pauzeren geregeld om tips en valkuilen te bespreken. Stopmotion leent zich uitstekend om bijvoorbeeld: - de werking van chemische elementen uit te leggen (domeinen: talen, wetenschappen); - de bloedsomloop te visualiseren (domeinen: talen, wetenschappen); - Griekse, Romeinse en Middeleeuwse mythen, sagen en verhalen te vertellen (domeinen: talen, geschiedenis); - de waterkringloop te verduidelijken (domeinen: wetenschappen, talen); - historische figuren, gebeurtenissen voor te stellen (domeinen: talen, geschiedenis);


ict@khm 2010-2011 / 7

-

nieuwe woordenschat in eender welke taal aan te leren (domein: talen); …

We kaderen alles binnen de doelen van de verschillende vakken en van de vakoverschrijdende ICT-eindtermen. Als laatste stap leren we de afgewerkte animaties online plaatsen zodat we een digitale portfolio aanleggen van de verwerkte leerstof, die we nadien als uitgangspunt kunnen gebruiken voor een volgend lesmoment. Doelgroep: leerkrachten, pedagogische ICT-coördinatoren en directies alle niveaus, lerarenopleiders Vereiste voorkennis: goede basiskennis Windows en Office Leiding: medewerker ICT-atelier vzw Datum: maandag 20 december 2010 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 40 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06230 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Let’s go to BETT BETT (British Exhibition for Teaching and Technology) is de grootste internationale vakbeurs voor de educatieve computer- en ICT-eindgebruiker en wordt jaarlijks georganiseerd in de Olympia Hall in Londen. Meer dan zeshonderd standhouders tonen je er de laatste snufjes op gebied van hard- en software, van nieuwe methodes en materialen, van experimentele tools, ... De bezoekers aan deze beurs (vorig jaar bijna 35.000 leerkrachten uit de hele wereld) krijgen de gelegenheid te genieten van tientallen wereldprimeurs op de educatieve hard- en softwaremarkt. Een bezoek aan BETT is een must voor iedereen die van nabij de evolutie op de educatieve markt wil volgen … Kortom, wil je zicht krijgen wat er nu beschikbaar is op de wereldmarkt aan ICT-materiaal voor het onderwijs (en misschien pas binnen vijf jaar in Vlaanderen)? Wil je weten wat morgen in onze scholen aan bod kan komen? Dan kan een studiebezoek aan BETT je veel wijzer maken! Meer info kan je ook vinden op [www.bettshow.com]. Concreet: We verzamelen ’s ochtends in het station Brussel-Zuid en sporen met de Eurostar naar Londen. We pendelen met de metro naar de Olympia Hall en brengen een ganse dag een vrij bezoek aan de beurs en de diverse seminaries. ’s Avonds sporen we terug naar België en genieten op de terugweg van een warm avondmaal. Voorinschrijven moet gebeuren ten laatste op 1 oktober 2010 (of tot volzet) via een mail naar mail naar [ marc.gorremans@khm.be ] Nadien ontvang je een schrijven met de exacte kostprijs en meer informatie. Maximum 20 inschrijvingen worden aanvaard. Wie eerst inschrijft is zeker van een plaatsje. Deze nascholing wordt niet opgenomen in het aanbod dat de KHMechelen doet via REN Vlaanderen. Doelgroep: leerkrachten, beleidsondersteuners, ICT-coördinatoren en directies alle niveaus; lerarenopleiders; CLBmedewerkers. Leiding: Piet Bloemen, departementsdirecteur i.s.m. Marc Gorremans lector / ICT-coördinator KHMechelen departement Verpleegkunde en lerarenopleiding Datum: donderdag 13 januari 2011 van 7.00 tot 22.00 uur Plaats: Olympia Hall, West Kensington Londen (UK) cursusgeld: € 185* (richtprijs) Code: KHM11BETT / Inschrijven uitsluitend via mail naar [ marc.gorremans@khm.be ] * prijs onder voorbehoud. De exacte prijs wordt na de pre-registratie aan de kandidaatdeelnemers meegedeeld.


ict@khm 2010-2011 / 8

 Van ontwerp tot eigen digitaal drukwerk Als je regelmatig allerlei digitaal drukwerk moet maken, maar niet weet hoe je het moet ontwerpen en uitvoeren dan is deze cursus van twee dagen voor jou een aanrader. We zetten je op weg om deze taak relax en professioneel uit te voeren. We hebben oog voor esthetiek en leren je hoe je folders, vragenlijsten, affiches, wegwijzers en kaartjes kan maken. Door middel van het Adobe InDesign (CS 5) lay-out programma leer je de basis van het digitaal ontwerpen. Op het einde wordt jouw ontwerp omgezet naar een Adobe PDF-file, zodat je werk door iedereen kan gelezen worden. Meteen kan het ook door een professionele drukker bewerkt worden. Deze cursus is een aanrader voor iedereen binnen het onderwijs die geregeld schoolkranten, folders, nieuwsbrieven, promotiemateriaal … moet aanmaken. Maar ook de klasleerkracht die zijn cursus een modern jasje wil geven, is zeker van harte welkom. Doelgroep: leerkrachten, schoolmedewerkers en directies alle niveaus; lerarenopleiders, CLB-medewerkers Vereiste voorkennis: goede basiskennis computervaardigheden Leiding: Patrick Toebosch, Adobe-trainer en co-auteur van diverse IT-publicaties Datum: maandag 17 en 24 januari 2011 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 80 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06195 – reeks 2 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Comic Life: maak digitale strips van je leerstof Een digitaal stripverhaal maken … het is niet zo moeilijk. Je leerlingen zijn er ‘weg’ van en misschien kan je hen zelf ook met deze werkvorm aan de slag laten gaan om een project te visualiseren, om hun leerstof te verwerken, om …. We vertrekken in deze cursus vanuit een reeks praktijkvoorbeelden die de leerstof verrijken, de motivatie van de leerlingen verhogen en hun de kans geven om zich creatief uit te drukken. Al deze werkvormen kan je makkelijk toepassen in de gewone klaspraktijk, liefst niet te veel tijd in beslag nemen en natuurlijk kaderen in ICT vakoverschrijdende eindtermen en andere leerplandoelen. De digitale werkvorm Comic Life zorgt voor de oplossing ! Het is eigenlijk zo simpel als foto’s maken en deze verwerken, bewerken en publiceren. We doorlopen samen het traject (foto’s nemen, bewerken, verwerken van je leerstof en publiceren) en staan uitgebreid stil om tips en valkuilen te bespreken. Deze werkvorm leent zich uitstekend om bijvoorbeeld: - tijdlijnen te maken (domeinen: geschiedenis, talen); - gedichten te visualiseren (domein: talen); - verhalen te vertellen (domein: talen,…); - stappenplannen voor techniek, chemie, fysica, technologische opvoeding te maken (domeinen: talen, techniek, wetenschappen, technologische opvoeding, …); - historische figuren, gebeurtenissen voor te stellen (domeinen: talen, geschiedenis); - kunststromingen, chemische elementen, bomen, bloemen, planten, uitvindingen,… voor te stellen (domeinen: muvo, po, talen, wetenschappen, techniek,…); - … Bij elk praktijkvoorbeeld wordt besproken hoe het te kaderen binnen de doelen en eindtermen van de verschillende vakken. Als kers op de taart publiceren we de afgewerkte stripboeken online zodat we een digitale bibliotheek aanleggen die we op elk moment in onze lessen kunnen raadplegen. Doelgroep: leerkrachten, schoolmedewerkers en directies alle niveaus; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: goede basiskennis Windows en Office Leiding: medewerker ICT-atelier vzw Datum: maandag 17 januari 2011 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 40 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06231 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]


ict@khm 2010-2011 / 9

 Praktijkvoorbeelden uit de kleuterschool Tijdens deze sessie zal worden aangetoond dat ICT op een eenvoudige manier in de kleuterschool kan worden geïntegreerd in het lesprogramma. In een eerste deel worden een aantal succesvolle kleuterprojecten voorgesteld: ‘Eyes’, ‘1 2 3 4’, ‘Sp@ce’ en ‘The next gener@tion!’. Bij elk project staan we uitgebreid stil: doel, evolutie, resultaten… Hierbij is het de bedoeling dat de cursisten actief participeren, zodat ze voldoende ideeën opdoen om achteraf zelf aan de slag te gaan. In een tweede deel willen we inspelen op de vraag van vele ouders om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van hun kleuter op school. Dit doen we door middel van een blog. Naast het ontdekken van de meerwaarde van dit communicatiemiddel (aan de hand van een aantal goede praktijkvoorbeelden) worden in deze beginnerscursus de eerste stappen gezet tot het maken van een eigen klasblog. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies basisonderwijs; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: basisvaardigheden Windows en internetgebruik Leiding: Kristof De Loose, leerkracht / ICT-coördinator basisonderwijs Datum: woensdag 19 januari 2011 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06236 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Www als bron voor historisch onderzoek Wanneer je informatie van het wereldwijde web (webpagina's, afbeeldingen) gebruikt als bron voor historisch onderzoek of als informatieve bron in het algemeen, moet je rekening houden met een aantal struikelblokken. Webinformatie is anders opgebouwd dan wat je gewend bent: er is een enorm verschil met andere geschreven bronnen, maar het werkt ook volledig anders dan andere digitale tekstdocumenten. Het web is evenmin een archief: daarvoor is de informatie te vergankelijk. Dat je via zoekmachines (vb. Google) alles kan vinden, is een wijdverbreide mythe. Het www heeft het begrip auteursrecht en citaatrecht erg uitgehold, want wie is de eigenaar en/of de auteur van de informatie? Roept het internetgebruik bij jou nog altijd veel vragen op zoals: Hoe werkt het internet en het www in het bijzonder? Wat zijn de verschillen tussen internetbronnen en andere digitale tekstdocumenten? Welke problemen kunnen er optreden bij internetbronnen? Waarom is het niet eenvoudig om internetbronnen voor lange termijn te bewaren? Hoe kom je meer te weten over de 'auteurs' achter een internetbron en de 'plaats' waar die digitale informatie zich bevindt? In welke mate kan je internetbronnen kopiëren en gebruiken in jouw eigen teksten? Mag je Wikipedia-artikels klakkeloos overnemen? Hoe kan ik de oorsprong van een afbeelding te weten komen? Hoe kan ik zien of een afbeelding al dan niet bewerkt is? Samen zoeken we een antwoord op deze vragen. Zowel computerleken als doorwinterde computergebruikers zijn welkom. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies alle niveaus; lerarenopleiders, CLB-medewerkers Vereiste voorkennis: basiskennis computer- en internetgebruik Leiding: Kris Merckx, leraar talen en geschiedenis secundair onderwijs / informaticus Datum: woensdag 19 januari 2011 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06238 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]


ict@khm 2010-2011 / 10

 Op stap met de iPod & iPad Tijdens deze sessie worden de deelnemers geïntroduceerd in de wereld van de iPods (Touch) en de IPads en de bijhorende gratis applicaties. Stapsgewijs kom je meer te weten over: - waar kant en klare leermaterialen en applicaties te vinden; - hoe ze te downloaden/abonneren en op je iPod/Pad te zetten; - hoe deze leermaterialen te gebruiken in je klas; - zelf als leerkracht digitale audiobestanden aan te maken met tools zoals Audacity, Garageband, Picasa, iPhoto...; - podcasting en de talrijke gratis apps in je klas te gebruiken; - de praktische en technische mogelijkheden van deze toestellen; - je materialen te delen met ‘de wereld’ via het www. We starten met een stukje techniek en achterliggende informatie om dan meteen over te gaan naar de praktijk. Op het einde van deze sessie heb je kennis gemaakt met heel veel lesmaterialen en kan je meteen aan de slag in je eigen klas. De kerndoelen en de vakoverschrijdende eindtermen, die achter elke oefening schuilgaan, worden besproken. Extra informatie zal na de workshop gedeeld worden via het www. Doelgroep: leerkrachten, pedagogische ICT-coördinatoren en directies basisonderwijs; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire computervaardigheden Leiding: medewerker ICT-atelier vzw Datum: woensdag 26 januari 2011 tot 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06234 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Aan de slag met Expression Web - basiscursus Aan de hand van een praktische oefening leer je zelf een eigen website te ontwikkelen en deze ook te publiceren op het internet met Expression Web, de opvolger van FrontPage. Je leert hierbij werken met layers, afbeeldingen en teksten, framepagina’s, hotspots, hyperlinks, tabellen en lijsten. Een antwoordformulier ontwerpen waarbij de gebruiker een bevestigingspagina ontvangt geeft een meerwaarde aan je website. Om de lay-out van de website op elk moment makkelijk aan te passen leer je werken met stylesheets. Bovendien worden er animatie-effecten aan de site toegevoegd. Deze cursus is een basiscursus. Er is geen voorkennis van het programma vereist. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies alle niveaus; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire computervaardigheden Leiding: Kristin Van Hecke, lector informaticatoepassingen KHM-lerarenopleiding Datum: dinsdag 25 januari, 1 en 8 februari 2011 van 18.30 tot 21.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 45 Code: AN06207 – reeks 2 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]


ict@khm 2010-2011 / 11

 Bewerk en verbeter je digitale foto’s Deze cursus leert je niet een specifiek beeldverwerkingprogramma te gebruiken. Je leert wel hoe je Adobe Photoshop CS5 kan gebruiken om je eigen digitale foto’s te bewerken. Tips en trucs om je eigen beeldmateriaal te verbeteren komen uitgebreid aan bod. Tevens wordt er gekeken naar de verschillen in een aantal beeldformatie, compressietechnieken, … Je leert stap-voor-stap technieken die ook iedere professionele fotograaf gebruikt om zijn foto’s hun waardigheid te bezorgen en meer glans te geven. Het zijn soms technieken die vaak niet langer duren dan 5 à 10 minuten. Nadien kan je diezelfde technieken natuurlijk ook toepassen op je eigen foto’s. Wie deelneemt, heeft een primaire basiskennis van Photoshop. Deze cursus is een vervolgcursus op de cursus AN06191 (23 november 2010). Ook cursisten die beginnende Photoshop-ervaring hebben opgedaan tijdens andere cursussen zijn welkom. Doelgroep: leerkrachten en directies alle niveaus; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: goede basiskennis computervaardigheden; primaire kennis Photoshop Leiding: Patrick Toebosch, Adobe-trainer en coauteur van diverse publicaties i.v.m. Photoshop Datum: dinsdag 15 en 22 februari 2011 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 80 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06201 – reeks 2 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Eenvoudige aanpassingen in Word voor personen met lees- en schrijfproblemen MS Word of de gratis tegenhanger Open Office Writer zijn tekstverwerkers die de meeste mensen wel kennen. Mits een klein aantal aanpassingen bieden deze programma’s extra mogelijkheden voor personen met lees -en schrijfproblemen. Doordat het standaard op elke computer aanwezig is, is het ook een erg toegankelijke en goedkope oplossing om deze leerlingen verder te helpen. In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden van MS Word en Open Office Writer voor personen met lees- en schrijfproblemen. Alle deelnemers kunnen het meteen zelf uitproberen op de computer. Samen evalueren we de opties en het nut van deze instellingen. Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren, ICT-coördinatoren en directies alle niveaus; lerarenopleiders, CLBmedewerkers Vereiste voorkennis: basiskennis tekstverwerking (Word of Writer) Leiding: Marleen Meermans, licentiaat informatica medewerker vzw MODEM Datum: woensdag 16 februari 2011 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06192 – reeks 2 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 De schoolwebsite updaten met Joomla Joomla (voorheen Mambo) is een volledig gratis Content Managementsysteem (CMS). Met zo'n CMS wordt het mogelijk om zelf een website te maken zonder al te veel kennis van opmaak-, of programmeertalen. Je kan daarbij als gebruiker zelf de inhoud héél eenvoudig bepalen en aanpassen. Joomla giet vervolgens de teksten automatisch in een mooie webopmaak. Tijdens de cursus leer je het Joomla-systeem kennen. Je leert inhoud, rubrieken en menu-items, links en polls toevoegen. Aan het einde van de cursus heb je een eerste site met Joomla gemaakt. Achtereenvolgens komen aan bod: starten met Joomla / Secties en categorieën aanmaken / Inhoud toevoegen. (tekst, afbeeldingen) / Menu-items toevoegen / Componenten en modules gebruiken / …


ict@khm 2010-2011 / 12

Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies alle niveaus Vereiste voorkennis: degelijke basiskennis Windows, internetgebruik en Office Leiding: Michel Lahaye, ICT-coördinator BaO / lector specifieke lerarenopleiding PCVOA Datum: woensdag 16 en 23 februair 2011 van 9.00 tot 12.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 30 Code: AN06144 – reeks 3 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Goed Googelen Google is één van de populairste zoekmachines en wordt door miljoenen mensen over heel de wereld gebruikt om op zoek te gaan naar specifieke informatie op het web. Google wijst de surfer dan ook snel een lijst van passende links aan. Alles staat of valt met het opgeven van de juiste zoektermen! Gelukkig is dat iets wat je kan leren. En wist je dat Google niet alleen kan speuren op het www? Je kan ook laten zoeken naar afbeeldingen, video's, weblogs, nieuwsarchieven, enzovoort! Bovendien biedt Google nog meer: nuttige tools als Desktop en Picasa, of boeiende satellietbeelden via Google Earth! We zoeken o.a. samen al doende een antwoord op onderstaande vragen - Hoe kan je beter en sneller informatie vinden in Google? - Hoe werkt Google? - Welke informatie kan je in Google vinden? - …. Deze cursus richt zich van beginner tot gevorderd gebruiker; tot iedereen die op één of andere manier te weten wil komen hoe het web werkt en hoe we met online media (tekst, afbeeldingen) in onze eigen werkstukken kunnen omgaan (eindwerk, historisch onderzoek, auteurs...) Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies alle niveaus; lerarenopleiders, CLB-medewerkers Vereiste voorkennis: basiskennis computer- en internetgebruik Leiding: Kris Merckx, leraar talen en geschiedenis secundair onderwijs / informaticus Datum: woensdag 23 februari 2011 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06239 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Werken met videobeelden Je bent op zoek naar praktijkvoorbeelden die je leerstof verrijken, de motivatie van je leerlingen verhogen en hun de kans geven om zich creatief uit te drukken. Bovendien moeten ze makkelijk toe te passen zijn en liefst niet te veel tijd in beslag nemen. Dan kan werken met digitale videobeelden wel eens voor een oplossing zorgen. In deze cursus doorlopen we samen het traject (storyboarding, filmen, bewerken, verwerken van je leerstof en publiceren) en staan uitgebreid stil bij de bespreking van tips en valkuilen. Je gaat zelf actief aan de slag en op het einde van de dag neem jij je eerste zelfgemaakte film mee naar huis. Doelgroep: leerkrachten, pedagogische ICT-coördinatoren en directies alle niveaus; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire computervaardigheden Leiding: medewerker ICT-atelier vzw Datum: maandag 21 februari 2011 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 40 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06232 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]


ict@khm 2010-2011 / 13

 Educatief gebruik van games in de klas Computerspellen of games behoren integraal tot de leefwereld van jongeren. Ze zijn wild enthousiast wanneer ze aan de slag kunnen met hun Playstation, met de Wii, met hun Xbox of gewoon met een computerspel op PC of Mac. Tijd dus om hen ook eens te prikkelen met een game in hun eigen klas! Voor deze sessie nemen we het computergame Guitar Hero als uitgangspunt. We bekijken hoe we de leerlingen kunnen uitdagen en welke werkvormen – die we koppelen aan eindtermen en leerplannen – we integreren in dit project. We dagen jullie uit om zelf een rockband op poten te zetten met behulp van dit game en je eerste single te produceren. Alle vakken worden geïntegreerd in deze veelzijdige cursus (drama, WO ruimte, rekenen, taal, muzische vorming, voeten, …) Doelgroep: leerkrachten, pedagogische ICT-coördinatoren en directies basisonderwijs en secundair eerste graad; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: primaire computervaardigheden Leiding: medewerker ICT-atelier vzw Datum: maandag 14 maart 2011 van 9.00 tot 16.00 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 40 (broodjesmaaltijd inbegrepen) Code: AN06233 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 Meer zorg met beelden Een beeld zegt meer dan duizend woorden’. We kennen deze uitspraak wel allemaal en deze is zeker van toepassing binnen onze onderwijspraktijk. De leerlingen (en zeker diegenen met specifieke onderwijsbehoeften) nemen kennis immers vlotter op wanneer ze de leerstof ook daadwerkelijk kunnen ‘zien’. ICT kan hierbij een hulpmiddel zijn. In deze sessie worden heel wat tips gegeven rond visualisaties. Zo bekijken we hoe je pictogrammen kunt maken en aanpassen. We gaan zelfs een stapje verder en bekijken een aantal programma’s voor het maken van screencastings en video-illustraties. Tenslotte worden er nog heel wat nuttige links meegegeven. We werken hierbij heel laagdrempelig. Je hoeft dus helemaal geen computerexpert te zijn om aan deze sessie deel te nemen. Doelgroep: leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies basisonderwijs; lerarenopleiders Vereiste voorkennis: basisvaardigheden Windows en internetgebruik Leiding: Kristof De Loose, leerkracht / ICT-coördinator basisonderwijs Datum: woensdag 18 mei 2011 van 13.30 tot 16.30 uur Plaats: KHMechelen, departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60 2800 Mechelen Cursusgeld: € 15 Code: AN06235 – reeks 1 / Inschrijven uitsluitend via [www.renvlaanderen.be]

 ICT à la carte [ICT-nascholingen & studiedagen op maat voor de eigen school] Het departement Verpleegkunde & lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Mechelen is sinds de start van de werking van het Regionale Expertisenetwerk in 1999 één van de erkende partners van REN Vlaanderen. Daardoor kunnen wij ook zorgen voor teamgerichte nascholingen ‘op maat’ op jouw vraag in een locatie naar keuze (jouw instelling of de computerlokalen van de KHMechelen, departement Verpleegkunde en lerarenopleiding). De nascholingen die door REN Vlaanderen worden erkend zijn gesubsidieerd en kunnen daardoor aan een goedkopere prijs aan de scholen aangeboden worden. Indien je school, scholengroep of scholengemeenschap, je Centrum voor Volwassenenonderwijs, jouw Centrum voor Leerlingenbegeleiding, … een nascholing wil organiseren in het kader van de lokale vakgroepwerking, van een pedagogische studiedag, van een intern nascholingstraject, … neem contact met ons op.


ict@khm 2010-2011 / 14

In samenspraak met het Regionaal Aanspreekpunt regio Antwerpen, dat de coördinatie voor teamgerichte nascholingen verzorgt, zoeken wij een antwoord op je nascholingsvraag. Je kan: - sommige ICT-nascholingen die in de KHMechelen georganiseerd worden in jouw school (scholengroep, scholengemeenschap) laten plaatsvinden; - specifieke ICT-nascholingen voor jouw groep laten organiseren in onze lokalen; - aanpassingen vragen aan bestaande nascholingen, om zo beter in te spelen op de realiteit binnen je instelling; - een nascholing op maat laten ontwikkelen, met inbegrip van intake en opvolging; - vragen om nascholingen of een inleiding te verzorgen op je pedagogische studiedag rond ICT. Contactpersoon KHMechelen: Marc Gorremans te contacteren via [marc.gorremans@khm.be] – tel. 015 36 92 50

 Doorlezen Indien bepaalde cursussen niet in het REN aanbod worden opgenomen, zal de cursusprijs aangepast worden. Bij het ter perse gaan van deze brochure (24 augustus 2010), zijn de modaliteiten over het toekennen van de REN subsidies nog niet volledig gekend. Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus waarvan nadien blijkt dat REN die niet erkent, zullen we je daarvan tijdig op de hoogte brengen en annuleren we zonder problemen je inschrijvingen indien je dat wil. Het is daarom zeer belangrijk dat je bij aanmelding steeds je privé-mailadres doorgeeft. Een cursus wordt definitief georganiseerd indien er twee weken voor aanvang van de cursus een bepaald minimum aantal deelnemers ingeschreven zijn. Via mail houden we je daarvan op de hoogte. Vergeet dus niet je privé-mailadres in te vullen op de registratiewebsite [ www.renvlaanderen.be ]

Het KHM-departement Verpleegkunde & lerarenopleiding heeft nog een uitgebreid aanbod nascholingen i.v.m. diverse andere thema’s voor leerkrachten basis- en secundair onderwijs. Maak kennis met ons aanbod via [ www.khm.be/nascholing/onderwijs ]

KHMECHELEN departement Verpleegkunde & lerarenopleiding Campus De Vest Zandpoortvest 60 2800 Mechelen tel 015 369 250

fax 015 369 259

ict@khm  

programmatie ICT nascholingen aan de KHMechelen - academiejaar 2010-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you