Page 4

Hytten

Siden det blev kendt, at tropslokalet i spejderhytten var svamperamt og skulle rives ned, har flere forskellige løsninger været diskuteret. De fleste løsninger betød, at vi skulle flytte til et andet sted i byen. Men også andre løsninger end flytning har været prøvet. Senest besluttede Byrådet før sommerferien, at bevillige en mill. kroner til midlertidig genopførelse af tropslokalet på Kollekollevej. Men vi har ikke kunnet få en langtidsbrugeraftale, da grunden er tænkt sammen med nabogrundene til fremtidig byudvikling. Hytteudvalget har lige siden sommerferien arbejdet på projekt "Ny fløj til tropslokalet". Nu er der igen sket noget uventet. Vores kommunale forvaltning spurgte, om vi var interesseret i en varig løsning, der indebar flytning til en af de andre kommunale ejendomme, der også ligger centralt.

Flinten november 2013  
Flinten november 2013  
Advertisement