Page 1

Nr. 1 Marts 2013

www.alugod.dk


Navn

Email-adresse

Telefon

747400@gmail.com

28 94 95 90

Aserne Klan Anders Brun Knudsen Katrine Brun Knudsen

21 96 97 02

Ygg Julie Rugh van Reeuwijk

julie.rugh@gmail.com

22 94 16 71

Furesø Flok Anna Kirkegaard Mikkelsen

27 13 86 49

Esben Enghave Larsen

gother_hul@hotmail.com

20 42 97 12

Henrik Brausch Sand

brautsch@gmail.com

22 39 61 12

Kirstine Dybdahl Ahle

kirstine@dybdahl.dk

44 48 62 64

Maja Windeløv Andersen

majawindeloev@gmail.com

22 32 35 00

Helena Wallin Pedersen

helena_basker@hotmail.com

44 48 24 20

Joachim Christian Franch

joachim.franch@gmail.com

20 68 61 50

Maria Lundgren Jacobsen

marialj199@hotmail.com

29 90 55 21

morten.kornbek@gmail.com

41 10 78 79

anit_dk@hotmail.com

26 97 41 13

Nørreskov Flok

Gruppeledelsen Morten Kornbek

Ryet Flok Anne Mette Handler Sofie Harning Thea Jeppesen Sterndorff

44 47 44 27 theasterndorff@hotmail.com

Theis Lykke Jensby

26 85 10 95 44 65 02 50

Troppen Ida Mikkelsen

ikm.mikkelsen@gmail.com

61 77 86 49

Jeppe Sterndorff

jeppesterndorff@hotmail.com

40 94 89 63

Kristoffer Brandt

kristofferbrandt@gmail.com

26 82 65 03

Sofie Rugh van Reeuwijk

sofie.rvr@gmail.com

24 82 16 71

Sofie Toft Christensen

44 48 58 96


Hyttesituationen Spejderhytten er udtjent. Vi vil helst bygge en ny hytte på den grud, hvor den eksisterende hytte ligger. Desværre kan vi ikke få brugsret på grunden, hvor hytten ligger, i de 30 år, der kræves for få lån. Kommunen har foreslået andre placeringer af en spejderhytte. For spejderne er det væsentligt, at der er et godt udeareal og at hytten ikke ligger for langt fra stationen, da mange af lederne kommer fra København. Frugtladen på Sækkedamsvej har været i spil. Den ligger dog ikke særligt hensigtmæssigt, og bygningen vil være vanskelig at ombygge til en spejderhytte. Grunden på hjørnet af Hejrebakken og Ballerupvej har været i spil, men det har vist sig, at der er fredskovspligt på grunden, så der ikke kan bygges dér. I øjeblikket er en grund ved Skovhuset i spil. Grunden ligger fint for spejderne, både centralt og tæt på skov og sø. Vi vil løbende holde forældrene orienteret om hyttesituationen her i Flinten.


Hej Nørreskov!

Marts og derved foråret er over os! Derfor skal vi også til at være mere ude, så det er vigtigt I tager tøj til at være ude på. Vi vil som stadig være i skoven cirka en gang om måneden :) En dag som jeg ved lederne glæder sig til, er den 17. marts, hvor vi skal på Eksperimentariet sammen. Hvis det bare er halvt så sjovt som lederne husker det - bliver det en kanon dag. Vores sommerlejr ligger nu fast, den 4. til 9. august. Vi skal til et sted der hedder helnæsmølle, man kan læse meget mere inde på deres hjemmeside, www.helnaesmoelle.dk Husk stadig at tilmeld jer vores google-kalender, da der er en opdateret kalender, gerne med lidt mere info, end jeg skriver her.


Program: 5/3: 1. Hjælp 12/3: Forældremøde 17/3 (Søndag): Eksperimentarium 19/3: Påskemøde 26/3: Påskeferie 4-9/8: SOMMERLEJR!!! WOOP WOOP!!

Med Spejderhilsner

Helena, Maria og Joachim


Kære minier og forældre i Ryet flok I får nye ledere i marts måned. Anne Mette flytter til Nørreskov, og de andre ledere har travlt med andre ting. Alligevel skal vi nok få nogle rigtigt sjove møder i marts.

Der er møder på følgende datoer: 4. Marts 11. Marts 18. Marts 25. Marts – påskeferie – møde aflyst Med spejderhilsen Anne Mette (2697 4113), Susanne (2972 9078)


Grupperådsmøde 24. februar 2013 Referat, forkortet af Flintens redaktion B. Beretning fra bestyrelsen og ledere Bestyrelsens arbejde Bestyrelsesformand Bjarne van Reeuwijk fortalte om arbejdet i bestyrelsen. Der er faste arbejdsudvalg, f.eks. rengørings- og hytteudvalg, Flintredaktion og en kasserer. Derudover er der løbende sager og spørgsmål, fx hyttesituationen, se artikel andetsteds i bladet. Spejdergruppen Morten Kornbek, gruppeleder i Alugod, fortalte om spejderarbejdet. Der er to miniflokke, en juniorflok, en trop og en række seniorspejdere. 20 spejderledere står for at afholde spejdermøder, weekendture- og sommerlejre. Årets større spejderaktiviteter Morten viste billeder fra spejderlivet, særligt Spejdernes Lejr i juli måned, hvor alle afdelingerne var med og grupperådsturen i Sverige, hvor både forældre og spejdere deltog. Desuden har der været afholdt Simbambalo, en dyst i spejderfærdigheder. Her deltog også spejdere fra Mjølner og Ravnehus. Udvikling af lederne Lederne deltager løbende i kurser, så de hele tiden er så velkvalificerede som muligt.


Kalender Forældrene kan tilmelde sig en kalender på hjemmesiden, der kan integreres med fx googlekalender eller outlook-kalender. Divisionen Magnus, divisionsledelsen fortalte om divisionen. C. Godkendelse af årsregnskab og status for 2012 Regnskabet blev godkendt. Resultatet er bedre end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært lavere kursusdeltagelse end planlagt. Overskuddet henlægges til indretning af ny hytte. E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid. Ea) Gruppens udviklingsplan Målet er 20 % flere nye spejdere og at 10 % færre melder sig ud, især er der ønske om flere tropsspejdere, en ny juniorflok og en miniflok. For at nå disse mål vil der blive arbejdet med reklame for spejderarbejdet, sommerferieaktivitet i kommunalt regi, fokus på drengepatruljerne i troppen, adventurespejderaktiviteter mm. Spejderlederne har arbejdet med mål for de enkelte afdelinger. Der var forslag om at lægge disse mål på hjemmesiden.


Oprykning Forslag om mere information om oprykning, herunder information til forældre. Information skal komme tidligt, da oprykning kan medføre ny ugedag og dermed konflikt med andre fritidsaktiviteter. Forslag om flere besøgsmøder for de spejdere, som skal rykke op. Forslag om kun at rykke op efter sommerferien endte i, at det er OK at rykke op to gange om året, da nogle børn har brug for at vente et halvt år, før de rykker op. Eb. Beslutninger i øvrigt. Sommerlejre Troppens sommerlejr går til Skotland Juniorsommerlejr flyttet til uge 32 (til Sverige) Minierne skal til Fyn Aserne til Polen F. Vedtagelse af budget Der er budgetteret med et overskud på 12.800 kr. Budgettet blev vedtaget enstemmigt. G. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 7 forældre + 1 suppleant, 4 unge og 5 ledere.


G. Valg til bestyrelsen og råd Forældre i bestyrelsen: Bjarne van Reeuwijk Thomas Mosdal (kasserer) Morten van Reeuwijk Jens Hansen Benedikte Schaltz Lis Veddel Susanne Dybdal Hanne Gudik Sørensen (suppleant) Unge i bestyrelsen Anne Mette Handler Henrik Sand Julie Rugh Esben Larsen Ledere i bestyrelsen Morten Kornbek Anders Brun Knudsen Joachim Franch Kristoffer Brandt Maja Windeløw Andersen Revisor og suppleant Revisor Mogens B. Andersen og Henrik Venøe


I. Beretning fra større arrangementer Spejdernes Genbrug: Det blev vedtaget at Alugod fortsat deltager i spejdernes genbrug. Det er vigtigt, at alle forældre bidrager med at tage opgaver. Arbejdet giver 75.000 kr. om året til gruppen. Hvis vi ikke deltog i Spejdernes Genbrug, så skulle vi skaffe et tilsvarende beløb ved at afholde egne loppemarkeder, sælge juleneg, lodsedler mm. Forslag om, at mail om Genbrugsuge udsendes allerede når der åbnes op for tilmelding og igen, når der kun er 1-2 uger til afdelingens tjans.


Mexico Mens forældrene var til Grupperådsmøde havde spejdere, søskende mv. travlt med at slå piñata’er ned og med at lave mexikansk mad til os alle sammen.


Lidt billeder fra Grupperüdsmødet


Hej Furesø flok og forældre. Nu er vi kommet ind i marts og vi har planlagt et super-spændende program. Det bliver mega-vildt og vi glæder os meget til at se jer. Vi har også fået en masse nye spejdere op, som vi glæder os at lære at kende. I marts er der også påske så desværre bliver et af møderne aflyst.  Men ellers skal vi have et ordens- og et kaosforløb. På det ene møde bliver det meget kaotisk, og på det andet bliver det rigtigt gammeldags og ordentligt. Så ingen må komme for sent dér, ellers kommer de i skammekrogen.


Så skal vi også holde Disneymøde, hvor vi skal lave en masse forskellige ting med en masse disney- og disney-pixar-figurer. 07/03: Kaos-møde!! (Det bliver sindssygt kaotisk!) 14/03: Ordens-møde (Husk at komme til tiden!) 21/03: Disneymøde: Vi skal nå at besøge alle Disney-filmene på to timer, så glæd jer! 28/03: Desværre intet møde, pga. Skærtorsdag Husk at melde afbud hvis I ikke kan komme. Ledernes telefonnumre og e-mail-adresser står som altid forrest i flinten. Med spejder Hilsner Maja, Esben, Henrik og Kirstine


Hej Tropsspejdere!

Hej Alugod trop. Så er det blevet marts, vejret er blevet en smule lunere i det og foråret kommer snigende :) Programmet for marts ser ud som følger: Onsdag d. 6.: tropsmøde Onsdag d. 13.: patruljemøde Onsdag d. 20.: patruljemøde Mandag d. 25.: tambeskælvermøde Onsdag d. 27.: patruljemøde


Vi glæder os til endnu en dejlig måned med jer :) Spejderhilsen TropsledelsenTotte, Sofie, Jeppe og Sofie P.S. Husk at melde afbud til en tropsleder hvis du ikke kan komme til et trops- eller tambeskælvermøde og til din patrulje ledereller assistent hvis du ikke kan komme til et patruljemøde :) det gør det meget lettere at lave fede møder :D


Hej alle jer der synes i går i Galler/Saxer og måske Basker(hvis ikke de er blevet efterladt på strøget)! I denne måned er vi seje, men det er vi jo alle måneder. Bemærkelsesværdige ting vil vise sig i denne måned og det er godt for jer fordi så bliver I klogere og kan få en god uddannelse og høje karakterer og alt det der ting. I marts sker der en hel masse ting, som I ikke rigtig kan rumme i jeres hjerner derfor vil vi remse dem op her så I ikke glemmer dem (lige nu). Der er for det første kollektivuge og det er ikke for jer, men det skal nævnes alligevel fordi vi er lidt mere awesome at skulle gøre det fordi at det gør vi bare. Derfor behøver I ikke at komme, men hvis I alligevel har lyst til at møde op så skal vi da ikke forhindre jer. I kan bare ikke rigtig komme ind i hytten, men det er okay vi siger det ikke til nogen (vores lille hemmelighed ;))


For det andet er der påske og påskeferie og påskeharer og –kyllinger og chokoladeæg, hvis man er uheldig. Hvis man hedder Nina og så får man hindbærsnitter i stedet for det er awesome! For det har jeg.. Siger det bare!! Det er meget vigtigt at være gode venner. Derfor skal vi blive gode venner og måske vil I gerne blive bedre venner??? Og måske bedste venner… Jamen så er der fri mulighed i denne måned for alle pigepatruljerne (det vil sige Galler, Saxer og måske Basker (hvis ikke de er blevet efterladt på strøget(hvis I nu mangler en forklaring(hvis I gør er I pænt dumme(og ikke så kloge(hvis man kan sige det)))))) (Håber vi har husket at lave lige mange start og –slutparenteser og hvis ikke så er I ret mærkelige fordi I har lagt mærke til det). Vi skal holde vennemøder og lær-hinanden-atbekende møde hvor i kan lære hinanden at bekende og måske få nogen super gode nye venner (og det er altså fra troppen jeg mener). Derudover vil vi måske få besøg af en hemmelig gæst kaldet Zofja der vil gøre til eksperter på området.


Månedens citat (ifølge Nina): Når du får et påskeæg så gem det, men ikke for længe for så bliver det for gammelt. 7. marts INTET MØDE FORDI TAMBERSKÆLVERNE IKKE KAN VÆRE MED JER OG BESKYTTE JER (DER ER IKKE NOGEN DER TAGER KAGE MED FORDI DER IKKE ER NOGET MØDE(HVIS I IKKE HAVDE GÆTTET DET(HVIS I IKKE HAVDE ER I PÆNT DUMME/LANGSOMME/TRÆGE/SNEGLE_AGTIGE (ulækkert ad…)))) 14. marts Her får vi besøg af Zofja, som vil indvie os i den mystiske og dunkle verden man kalder venneverdnen (Marie fra Basker(som måske er glemt på Strøget) og Galler (Marie PA fra Galler) og til sidst, men ikke mindst skal Annica have kage med også) 21. marts Tillidsmøde hvor vi ikke får besøg af Zofja fordi vi ikke gider hendes navn mere, men det bliver sjovt alligevel for vi er her!! (Line, Katrine og Freja tager ultra lækker og ikke ulækkker kage med)


28. marts PÅSKEFERIE!!!!!!!!!! HÅBER ALLE PÅSKEHARERNE LÆGGER MASSER AF SMÅ PÅSKEÆG TIL JERES SMÅ MUNDE BORTSET FRA NINA DER HELLERE VIL HAVE STORE HINDBÆRSNITTER TIL HENDES STORE MUND TIL HENDES STORE HINDBÆRSNITTOMAN BEHOV. Med mange kloge og hindbærsnittomane hilsner Nina den praktiske 42 28 79 13 Mette den smukke 61 60 46 41 Dea (der måske er glemt på Strøget) 51 92 44 27 OG ALLE DE ANDRE TAMBERSKÆLVERE MED ALLE DERES NUMRE OG TILNAVNE


Thomas Mosdal

Henrik Brautsch Sand

Joachim Franch

Jens Byrnak

Hanne Gudik

Iben Lykke Jensby

kassereren@alugod.dk

brautsch@gmail.com

jens.byrnak@gmail.com

hannegudik@hotmail.com

iben.jensby@skolekom.dk

44 48 16 71 40 10 43 71

44 47 00 83 29 68 46 84

44 44 46 42 22 39 61 12

joachim.franch@gmail.com 44 35 11 55 20 68 61 50

Maja Windeløv Andersen majawindeloev@gmail.com

Ida Mikkelsen

formand@alugod.dk

44 48 62 64 29 72 90 78

44 48 46 41 21 65 18 13

44 65 02 50 40 92 02 62

22 32 35 00

61 77 86 49

44 48 16 71 24 82 16 71

Flinten

Formand

Kasserer

Leder

Leder

Leder

Medlemsadministration

Rengøring

Ung i bestyrelsen

Ung i bestyrelsen

Ung i bestyrelsen

Sofie Rugh van Reeuwijk sofie.rvr@gmail.com

Bjarne van Reeuwijk

susanne@dybdahl.dk

Flinten

ikm.mikkelsen@gmail.com

Susanne Dybdahl

benedikte.schaltz@tryg.dk 44 48 79 13 23 21 28 62

23275025

22 11 21 02

Benedikte Schaltz

mortenvr@gmail.com

Spejdernes Genbrug

Morten Reeuwijk


Øh, far! Hvad kom først – påskeægget eller haren?

Flinten Marts 2013  

Flinten Marts 2013

Flinten Marts 2013  

Flinten Marts 2013

Advertisement