alto standing 56 Costa Brava- Garrotxa- Carcasonne

Page 1

ave tgv barcelona- paris

girona - costa brava - la garrotxa - carcassonne

hĂ bitat sostenible girona sustainable habitat girona habitad durable gĂŠrone road trip: girona, costa brava, la garrotxa, carcassonne

FotografĂ­a: Muriel de Jong - Espai: Llars de Foc Valls

56 | novembre 2017 - gener 2018


PROTELEC.ES

visit new website


Bioconstrucció sostenible Smartflower

natural a atural BUILD BUILDING BUIL DING DING CONCEPT CONCEP CONCE PT Avinguda de Palafrugell, NAU 1 Mont-ras (Girona) 17253 | (+34) 972.30.35.38 | www.protelec.es | protelec@protelec.es


56 | novembre 2017 - gener 2018 www.altostandingliving.com

hàbitat sostenible girona

your home · your experience

living

the costa brava

hàbitat sostenible girona elegant i rústic espais al voltant del foc disseny versàtil construir amb valors estructures sostenibles

10 12 16 18 20 22

Distribució Accés a estacions AVE TGV Barcelona-Paris: Barcelona-Girona-Figueres-Perpinyà-Montpeller -Narbona-Tolosa-Valence-Lió-París Golf: •  12 camps de golf a Girona •  6 camps de golf al Llenguadoc Rosselló •  Golf Carcassona •  Golf Palmola Toulouse •  Golf Teoula Toulouse Ports Nàutics: •  6 ports nàutics Girona •  6 ports nàutics Llenguadoc Rosselló Empreses:

arquitectura viure dins del paisatge cap al cel volums en equilibri artesans amb creativitat

26 30 34 38

before & after oberta al menjador línies netes una cuina viva ho fem realitat

43 44 46 49

•  Xarxa d’anunciants alto standing

Subscripcion Redacció i Publicitat +34 607 951 353 altostandingredaccion@gmail.com info@altostandingliving.com

Traduccions Français: Nadia Secache-Audoin +33 609 013 263 | info@defiledestyles.net Català - Anglés: Marina Cusí Sánchez +33 601 146 558 | marina.cusi@gmail.com

Fotografia Muriel C. de Jong +34 620 244 300 | info@murielc.com Nicole Gulau +34 649 148 883 | info@nicolegulau.com Adrià Sánchez +34 608 223 082 | adriafotografia@gmail.com

Producció i redacció road trip Marina Cusí Sánchez +33 601 146 558 | marina.cusi@gmail.com

Protagonistes road trip Mireia Vidal - Dissenyadora +34 620 666 317 Sam Williams - Ciclista +44 7502 352757

road trip road trip l’inici d’un viatge local food, local stories la llibertat de la carretera del mar a la taula un vaixell històric explosió colorista una decoració per a una atmosfera un turisme rural actiu embarcant a l’alba un cel ple d’estels carros enmig del verd àpats amb cara i ulls l’art de conscienciar esplèndid i inspirador vinyes en harmonia

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 73 74 76 80

experiències amor amb sexe 91 de milan a mont-ras 92 varietat inconfusible 93 ambient càlid 94 comunicació 95 la solució ideal 96

Disseny i maquetació Comunik +34 674 849 498 | info@comunik.net www.comunik.net

Impressió Gràfiques Sprinter +34 972 17 22 38 | info@gsprinter.com C/ Ripollet, 8 · 17840 · Sarrià de Ter (Girona) www.gsprinter.com

propietats sobre el mar 100 pedra natural 104 elegància i funcionalitat 108 mirador de la costa brava 110 vistes espectaculars al mar i al poble de begur 113 eivissenc 114 situació privilegiada 118 sobre el canal 122


Le portail privilégié de l’immobilier : www.engelvoelkers.com/empuriabrava

Empuriabrava Constr. 330 m², terrain 1.080 m², superbe villa exposition Sud, amarre 25m! W-02A443 Prix: 1.600.000 €

Empuriabrava Constr. 200 m², terrain 500 m², 4 ch, magnifique maison canal large avec amarre! W-029ZFD Prix: 1.320.000 €

Empuriabrava Constr. 80m², terrain 242 m², maison au canal avec 10 m d’amarre et 4 chambres! W-026F03 Prix: 395.000 €

Empuriabrava Constr. 90 m², terrain 223 m², charmante maison rénovée avec piscine face au parc naturel! W-02A564 Prix: 330.000 €

Empuriabrava Constr. 168 m², fantastique maison jumelée avec vue sur le port d´Empuriabrava! W-024VMJ Prix: 329.000 €

Empuriabrava Constr. 87 m², maison de pêcheur avec amarre, canal large, orientation sud-ouest! W-022BLK Prix: 325.000 €

Empuriabrava · Tel. +34 972 45 64 40 · Empuriabrava@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/empuriabrava · Real Estate Agency

268729ef712c8fa17065b1ca9719894e1 1

9/27/2017 1:48:27 PMbegur

Hacemos realidad sus sueños

Av. Castell d’Aro, 25 | 17250 Platja d’Aro (Girona) Tel. (+34) 972 819 894 - (+34) 665 654 356

www.immogrupstar.comHSG

HĂ bitatSostenibleGirona

www.altostandingliving.com/habitatsosteniblegirona


hàbitat sostenible girona Hàbitats eficients i de qualitat amb un enfoc ecològic i de col·laboració Sustainable Habitat Girona Efficient and quality homes with an ecologic and colaborative approach Habitat Durable Gérone | Des maisons performantes et de qualité avec une approche écologique et collaborative

Un grup de cinc empreses, en un innovador projecte d’economía col•laborativa, planteja solucions per la construcció i la reforma de la qualitat i eficiència energètiques en vivendes sostenibles.

concepte amb el valiós suport de fustes Sebastiá, que aporta les estructures CLT essencials per a la construcció de vivendes que complexin amb els estàndards “Passive house”.

A través del networking en el context de la plataforma altostandingliving.com s’aconseguí una integració entre Llars de Foc Valls, Protelec, Studio cuines, Agustí i Fil i Galería Duván amb un objectiu comú: comunicar solucions parcials o integrades per una vivenda sostenible agafant consciència de la seva pertinença a un hàbitat natural i a un equilibri ecològic i energètic.

Hàbitat sostenible Girona és una plataforma que seguirà creixent a partir del respecte a l’ambient, la consciència de pertinença a un ecosistema, i sobretot, a la noció que per salvar el planeta i millorar la nostra qualitat de vida, en el centre hi trobem la consciència de l’home de la seva pertinença a a l’entorn, tal i com il•lustra l’obra de Duván López.

A partir d’aquesta associació, sorgeix la possibilitat de presentar un stand a “Fira Girona” on per primera vegada es plasma el


A group of five companies, in an innovative collaborative economy project, proposes quality building and reform solutions. They focus on building and house rehabilitation with energy efficient solutions in sustainable homes. Through networking, in the context of our altostandingliving. com platform a very convenient and positive integration is achieved among Llars de Foc Valls fireplaces, Protelec energy solutions, Studio Cuines kitchens, Agustí i Fil carpenter and Duvan Art Gallery with a common goal: to communicate and integrate solutions for sustainable homes, being conscious of their beloging to a natural environment and respecting an ecologic and energetic balance. This joint venture is a common ground that has enabled many open and innovative proposals with common concepts in an open and creative approach. Permanent networking meetings, the search of integrated solutions for common clients and a presentation with CLT structures by local Pyrenee Wood provider Sebastiá and Smartflower device in Fira Girona are just examples of the tremendous potential this groups Sinergy can achieve. Sustainable Habitat Girona is a reliable platform that will continue growing, on a continuous improvement process. Environment respect, awareness about belonging to an eco system and a caring notion about fragility of the planet and the need to improve life quality are the milestones of this philosophical and profesional aproach on a new collaborative economy perspective.

Un groupe de cinq entreprises, avec un projet innovant d’économie collaborative, propose des solutions de construction et de rénovation de qualité. Il se concentre sur la construction et la réhabilitation au moyen de solutions écoénergétiques utilisées dans les maisons durables. Grâce à la mise en réseau, dans le cadre de notre plateforme altostandingliving.com, une intégration très pratique et positive est réalisée entre les cheminées Llars de Foc Valls, les solutions énergétiques Protelec, les cuisines Studio Cuines, le charpentier Agustí i Fil et la galerie d’art Duvan avec un objectif commun : communiquer et intégrer des solutions pour des maisons durables, en étant conscient de son appartenance à un environnement naturel et en respectant un équilibre écologique et énergétique. Cette joint-venture est une base commune, qui a favorisé de nombreuses propositions ouvertes et novatrices avec des concepts communs, et cela dans une approche ouverte et créative. Des rencontres permanentes, la recherche de solutions intégrées pour des clients communs et la présentation des structures CLT par Sebastiá, fournisseur local de bois des Pyrénées, et du dispositif Smartflower au Salon de Gérone ne sont que des exemples de l’énorme potentiel de cette synergie du groupe. Habitat Durable Gérone est une plateforme fiable qui ne cessera de croître selon un processus d’amélioration continue. Le respect de l’environnement, la prise de conscience de l’appartenance à un écosystème, de la fragilité de notre planète et du besoin d’en prendre soin, la nécessité d’améliorer notre qualité de vie sont les fondements de cette approche philosophique et professionnelle dans une nouvelle perspective d’économie collaborative.


elegant i rústic Totes les avantages de la fusta sense cap tipus de manteniment Elegant and rustic | All the advantages of wood without any kind of maintenance Elégant et rustique | Tous les avantages du bois sans aucun entretien

Aquesta casa situada al centre històric de Banyoles està equipada amb el sistema de finestres mixta de Hermod fusta/alumini. A l’interior 68 mm. de fusta de castanyer i a l’exterior 1 mm. d’alumini lacat òxid. Una combinació elegant per restauracions rústiques o cases modernes. Amb aquest sistema aconseguim totes les avantatges que proporciona la fusta com les seves prestacions tèrmica, d’aïllament acústic i bellesa, a l’exterior com està forrada amb alumini i la pròpia fusta no pateix les inclemències meteorològiques aconseguim una finestra sense cap tipus de manteniment de pintura de per vida.

12 alto standing

This house, located in the historical center of Banyoles, is equipped with the mixed Hermod Windows system for wood and steel. Inside it has 68 mm chestnut wood and outside 1 mm oxid lacated aluminium. This is an elegant combination for rustic rehabilitatios or modern houses. With this system we achieve all advantages provided by wood, like thermical properties, acoustic isolation and beauty outside. It is wrapped with aluminium and wood itself doesn´t suffer meteorologic inclemencies. This way we achieve a window without any type of maintenanc throghout its life.

Cette maison, située dans le centre historique de Banyoles, est équipée du système mixte Hermod Windows bois et acier (à l’intérieur, bois de châtaignier de 68 mm ; à l’extérieur, aluminium oxydé de 1 mm). C’est une élégante combinaison pour les rénovations de demeures rustiques ou les maisons modernes. Ce système offre tous les avantages du bois, comme les propriétés thermiques, l’isolation acoustique et l’esthétique. Enveloppé d’aluminium, le bois ne souffre pas des intempéries météorologiques. Ainsi, nous obtenons une fenêtre qui ne nécessite aucun type d’entretien tout au long de sa vie.


alto standing 13


hàbitat sostenible girona

En aquest cas, es va escollir l’opció de porticó interior amb plafó rebaixat per tenir un espai més íntim a l’interior. L’arc rodó amb un diàmetre de 1400 mm. està format per una fulla pivotant vertical on nosaltres vam desenvolupar juntament amb el ferrer i el mateix client, el sistema que fa girar la fulla que pesa 120 kg pel vidre laminat baix emissiu i control solar. El client té les millors vistes de la casa per aquesta finestra i no volia cap sistema que li tapes les vistes i que alhora pogués netejar el vidre exterior, ja que es tracta d’una tercera planta sense accés al vidre per l’exterior. La finestra pivota pel seu eix central vertical i pràcticament que li pots donar la volta per netejar el vidre o ventilar. Realitzada amb fusta de castanyer de KM0 i vernís base aigua ecològic. Tot un enginy fet a mesura que ha superat les expectatives del nostre client.

Foto: Muriel C. de Jong

i

Fusteria Agustí i Fill Av. Catalunya, 53 17464 Cervià de Ter (Girona) Tel. (+34) 972 49 70 14 Mb. (+34) 620 97 95 39 www.fusteria-agusti.com

14 alto standing

In this case, the option was an interior portico with lowered overhead to achieve a more intimate space inside. A rounded arch with a 1400 mm diameter is formed by a pivotating vertical sheet were we developped, jointly with the blacksmith and the client himself. The system that makes the sheet turn weights 120 kg because of the low emisive laminated glass and the solar control. The client enjoys the best views of the house through this window. He didn´t want any system that would cover the views and he wanted to be able to clean the exterior glass. The window pivots through its central axis and practically can turn around to clean up the glass or ventilate. Made with chestnut km0 wood and water base ecologic varnish. This window was a big achieved challenged, that went way beyond our clients highest expectations.

Dans ce cas, l’option choisie était un portique intérieur avec un plafond abaissé pour obtenir un espace plus intime à l’intérieur. Une arche arrondie d’un diamètre de 1 400 mm est formée par une feuille verticale pivotante que nous avons mise au point conjointement avec le forgeron et le client lui-même. Le système qui fait tourner la feuille pèse 120 kg du fait du verre feuilleté à faible émissivité et à couche de contrôle solaire. Le client bénéficie des meilleures vues de la maison à travers cette fenêtre. Ce dernier ne voulait pas de système qui obstruerait la vue et il souhaitait pouvoir nettoyer le verre côté extérieur. La fenêtre pivote à travers un axe central et peut facilement se retourner pour faciliter le nettoyage du verre ou aérer. Fabriquée avec du bois de châtaignier « km 0 » et du vernis écologique à base d’eau, cette fenêtre était un grand défi qui a été relevé avec succès et qui est allé bien au-delà des attentes les plus exigeantes de nos clients.


hĂ bitat sostenible girona

alto standing 15


espais al voltant del foc Solucions tècniques i estètiques personalitzades Spaces around fire | Personalized technical and aesthetic solutions

Espaces autour du feu | Des solutions techniques et esthétiques personnalisées

Foto: Muriel C. de Jong

16 alto standing

A Llars de Foc Valls creem espais entorn del Foc, sol.lucions técniques i estétiques personalitzades, Projectes i instal.lacions, Bioenergia, treballs de qualitat. Som distribuidors oficials dels productes més eficients. Llars de Foc i Estufes de Llenya, Pellet, Gas, Ethanol. Barbacoes, Complements At Llars de Foc Valls we create projects and installations, bio energy, quality jobs. We are official distributors of the most efficient products. Fireplaces and Stoves, wood, pellet, gas ethanol, and also barbecues and complements.

Chez Llars de Foc Valls, nous créons des projets et des installations, de la bioénergie et des emplois de qualité. Nous sommes distributeurs officiels des produits les plus performants, tels foyers et bois, granulés, éthanol, poêles et barbecues, et accessoires.


i

Llars de foc Valls C/ EmpordĂ , 74 17600 Figueres (Girona) Tel. (+34) 972 50 18 20 www.llarsdefocvalls.com

alto standing 17


hàbitat sostenible girona

disseny versàtil Formem part d’Hàbitat Sostenible Girona pero trobar al millor solució energética pel teu hàbitat Versatile design | We are part of Habitat Sostenible girona to find the best energetic solution for your habitat Design versatile | Nous faisons partie de Habitat Durable Gérone, ce qui nous permet de trouver la meilleure solution énergétique pour votre habitat

i

Llars de foc Valls C/ Empordà, 74 17600 Figueres (Girona) Tel. (+34) 972 50 18 20 www.llarsdefocvalls.com

18 alto standing


Presentem 2 productes dissenyats i fabricats a Dinamarca, -La Estufa a Llenya SCAN 1010, una estufa de màxima qualitat, elegant i modular, amb uns valors energétics i d’emisions a l’atmosfèra inigualables. Per l’exterior presentem la Morsø Forno, La seva versatilitat fan d’ella quelcom més que una simple barbacoa i potser el més important, el seu elegant disseny la converteix en una escultura a qualsevol jardí.

Here are two sustainable products designed and build in Denmark The SCAN 1010 wood burning stove is a maximum quality wood burning stove, with elegant and modular design, with un incomparable energy efficiency and minimal emission of gases to the atmosphere Morso Forno is a versatile element for the outside. Its ductility turns it into much more than a simple barbecue and even more important: the elegant design turns it into a sculpture in any garden.

Voici deux produits durables conçus et construits au Danemark. Le SCAN 1010 est un poêle à bois d’une qualité optimale, doté d’un design élégant et modulable, qui bénéficie d’incomparables valeurs de rendement énergétique et d’émissions atmosphériques. Morso Forno est un élément polyvalent pour l’extérieur. Grâce à sa ductilité, il est plus qu’un simple barbecue. Et, plus important encore, avec son design élégant, il se transforme en une sculpture dans n’importe quel jardin.

alto standing 19


hàbitat sostenible girona

Construcció eficient energèticament, confortable, saludable, rendible i sostenible Energetically efficient construction systems: a cost-efficient and sustainable solution that improves comfort and health Construction énergétiquement économe, confortable, saine, rentable et durable

construir amb valors Què és Passivhaus? Un estàndard de construcció modern i eficient energèticament Building with principles | Passivhaus is a modern and energetically efficient construction standard Construire avec des valeurs | Passivhaus est un standard de construction moderne et efficace sur le plan énergétique

Tot pot ser construït segons l’estàndard Passivhaus; des d’un habitatge Unifamiliar a un bloc d’habitatges, nova construcció o rehabilitació, així com edificis d’oficines, escoles, llars d’infants, gimnasos o piscines. Passive house no és una marca, és un concepte de construcció que es compon dels següents valors: eficient energèticament, confortable, saludable, rendible i sostenible. Un edifici Passivhaus és un edifici de baix consum energètic perfeccionat. L’objectiu és que la demanda de climatització es redueixi tant que finalment sigui insignificant. Anything can be built according to the Passivhaus standard: from a single family home to a complete apartment block, from new construction to rehabilitation, an office building, a school, a nursery, a gym, a swimming pool… Passivhouse is not a brand, it is a construction concept that follows specific principles: it is energetically efficient, comfortable, healthy, cost-effective and sustainable. The overall goal is that to reduce acclimatization demand in the household taking it to cero. Tout peut être construit selon la norme Passivhaus : depuis une maison individuelle jusqu’à un immeuble d’appartements, neuf ou rénové, en passant par des bâtiments de bureaux, des écoles, des garderies, des gymnases ou des piscines. Passivhaus n’est pas une marque, c’est un concept de construction qui présente des qualités spécifiques : énergétiquement efficace, confortable, sain, rentable et durable. Un bâtiment Passivhaus est un bâtiment de faible consommation énergétique perfectionné. L’objectif est que la consommation de la climatisation soit si réduite qu’elle en devienne insignifiante.

20 alto standing


i

Protelec Av. de Palafrugell, NAU 1 17253 Mont-ras (Girona) Tel. (+34) 972 30 35 38 protelec@protelec.es www.protelec.es

alto standing 21


Trobar un confort juntament amb un estalvi energètic i reducció de consums Sustainable structures | To find comfort along with energetic saving and consume reduction Des structures durables | Davantage de confort en économisant de l’énergie et en consommant moins

estructures sostenibles

22 alto standing

Des de Protelec neix la idea de Natural Building Concept, és a dir, projectar habitables sostenibles amb una estètica moderna i utilitzant la fabricació en sèrie de les marques distribuidores.. La pregunta és, com s’ejecuta una vivenda pasiva? Podriem dir que hi ha 3 grans grups: estructures, aillaments i instal•lacions. En aquest article ens centrem en un d’ells, les estructures. Protelec li dona a les estructures molta importancia ja que és un aspecte decisiu en qualsevol casa pasiva. Everybody would like to build with the least posible energy and natural resources possible waste. Protelec gives birth to the Natural Building Concept idea. This means to make sustainable living spaces with a modern aesthetic approach and using serial production of the established distribution brands in the market. The question is: how is the passive household building process developed. We could say there are 3 big issues: structures, isolations, and installations. Let’s talk about structures: Protelec gives structure great importance since this is a decisive aspect of any passive household. Protelec a donné naissance à l’idée du Natural Building Concept. Cela consiste à réaliser des espaces de vie durables avec une approche esthétique moderne et à utiliser la production en série des marques de distribution établies sur le marché. La question est : comment se déroule le processus de construction de l’habitat passif ? On peut dire qu’il y a trois points importants : les structures, les isolations et les installations. Parlons des structures. Protelec accorde une très grande importance aux structures, car elles constituent un élément déterminant dans toute maison passive.


La fusta és un recurs natural i sostenible que està a l’abast en grans quantitats i es regenera sense parar a mesura que es consumeix. Una casa de fusta que es destrueix al cap d’un temps d’aprofitament, no deixa residus no reutilitzables, sino fusta apta per fer servir de diferents maneres. Construir amb fusta redueix les emissions de CO2. Aconseguim un ambient saludable i confortable, mentre construim de manera ecológica i sostenible. Hi ha diferents opcions estructurals com per exemple el format CLT Cross-Laminated Timber (Panells de fusta contralaminada) d’entre lesempreses aquest sistemes ofereixen Protelec treballa amb FUSTES SEBASTIÀ , empresa de KM0. Treballar amb aquest material posa a la noster disposició totes les ventatges de l’esctructura rígida amb la flexibilitat i aillament acustic de la fusta a diferencia d’altres materials com el formigó. Wood is a natural and sustainable resource that can be available in great amounts and regenerates without stop while it is consumed. A wooden house that is destroyed after some time of use, doesn’t leave non reusable waste materials, only wood that is able to be used in different ways. To build with wood reduces CO2 emissions. We achieve a healthy and comfortable environment, while we build in an ecological and healthy way. There are different structural options, like for instance the CLT (Cross Laminated Timber) format. These are wooden cross laminated panels. Among all the companies offering these systems in the market, Protelec has chosen to work with Fustes Sebastiá, a 0km proximity company located in the Pyrenees nearby region. To work with this material has the advantage of using a rigid structure with the flexibility and acoustic isolation of wood, unlike other materials like concrete. Le bois est une ressource naturelle et durable que l’on peut trouver en quantité et qui se renouvelle sans cesse, alors qu’il est beaucoup utilisé. Lorsqu’une maison en bois doit être démolie, cela n’engendre pas de déchets matériels non réutilisables, mais seulement du bois qui peut être employé de différentes façons. Construire avec du bois réduit les émissions de CO2. Nous réalisons un environnement sain et confortable en l’intégrant d’une façon naturelle et écologique. Il existe différentes options structurelles, comme le bois lamellé-croisé ou CLT (Cross Laminated Timber). Il s’agit d’un panneau composé de lames de bois massif croisées. Parmi toutes les entreprises offrant ces systèmes sur le marché, Protelec a choisi de travailler avec Fustes Sebastiá, une entreprise de proximité « km 0 », située dans la région proche des Pyrénées. Travailler avec ce matériau présente l’avantage d’utiliser une structure rigide, dotée de la flexibilité et de l’isolation acoustique du bois, contrairement aux autres matériaux comme le béton.

i

Protelec Av. de Palafrugell, NAU 1 17253 Mont-ras (Girona) Tel. (+34) 972 30 35 38 protelec@protelec.es www.protelec.es

alto standing 23


i

24 alto standing

Studio Cuines Carrer Santa Clara, 53 17486 Castelló d’Empúries Tel. (+34) 972 25 02 80 Mb. (+34) 639 782 588 info@studiocuines.com www.studiocuines.com


arquitectura www.altostandingliving.com/arquitectura

integraciรณ i sostenibiliat

arquitectura

lifestyle

Viure dins del paisatge Cap al cel Volums en equilibri Artesans amb creativitat


26 alto standing


viure dins del paisatge En aquesta casa natural, el minimalisme i la sostenibilitat es fonen amb gran habilitat Living inside the landscape | In this natural house minimalism and sustainability melt with great skill Vivre au milieu du paysage | Dans cette maison naturelle, le minimalisme et la durabilitĂŠ se fondent avec beaucoup de maĂŽtrise

alto standing 27


Aquesta casa uneix el minimalisme i la sostenibilitat amb gran encert. Un exquisit disseny integra una habitació suite, dos habitacions dobles, un bany i un estudi en tan sols 140m2.Una gran vidriera il•lumina i oxigena l’espai central i aconsegueix l’experiència de viure dins el paisatge. La construcció és 100% fusta, tota l’estructura de la casa està feta amb panell sandvitx estructural d’entramat lleuger que amb 120mm d’aïllament de fibra de fusta a les parets i 220mm d’aïllament als sostres proporcionen una alta eficiència energètica. La casa té una petjada de CO2 negativa i tota està construïda amb materials saludables. Recorda que en tan sols 19 setmanes podem construir el teu somni... i portar-lo allà on vulguis!

28 alto standing

An exquisit design integrates a suite bedroom, two double bedrooms, a bathroom and a studio taking great advantage of an only 140 sqm surface. A large window iluminates and provides oxigin to the central space and achieves a unique experience: to live inside the lanscape. The building is 100 % made with Wood. The entire structure of the house is made with a structural sandwich panel with light framework and 120 mm Wood fiber isolation at te walls and 220 mm isolation at the sides provide high energetic efficiency. The house has C02 negative footprint and is all built with healthy materials. Remember that in only 19 weeks we dan build your dreams! And take it wherever you want!


Un très joli design intègre une suite, deux chambres doubles, une salle de bains et un studio, tirant largement parti d’une surface de seulement 140 m2. Une grande fenêtre donne de la lumière et de l’air à l’espace central, et parvient à procurer cette sensation unique : vivre au milieu du paysage. La maison est fabriquée à 100 % en bois. La structure entière de la maison est constituée d’un panneau sandwich structurel avec une armature légère. De plus, une isolation en fibre de bois de 120 mm sur les murs et une de 220 mm sur les côtés procurent une efficacité énergétique élevée. La maison a une empreinte CO2 négative et est entièrement construite avec des matériaux sains. A noter que nous pouvons réaliser vos rêves en seulement 19 semaines. Et là où vous le souhaitez !

i

Genial House Carrer del Tren, 93 17242 Quart (Girona) Tel. (+34) 972 22 03 00 Mb. (+34) 667 40 26 46 info@genialhouses.com www.genialhouses.com

alto standing 29


habitatge de somnis Aprofiti la possibilitat de construir entre LLagostera i Tossa de Mar (Girona) The home of your dreams | Build your home in plots locatad between Llagostera and Tossa de Mar (Girona) La maison de vos rêves | Faites construire votre maison sur des parcelles situées entre Llagostera et Tossa de Mar (Gérone)

Proposem l’habitatge dels seus somnis amb una arquitectura innovadora: Treballant la plàstica del formigó a l’exterior e investigant noves sensacions d’habitabilitat a l’interior amb l’aparició de la piscina vista l’espai que genera una nova direccionalitat cap al cel.

30 alto standing

We suggest the home of your dreams, with an innovative architectural approach: In the outside concrete walls are shaped with plasticity. Inside the visible swimming pool apearance provides new directionality overlooking the sky.

Nous vous proposons la maison de vos rêves, avec une approche architecturale innovante : à l’extérieur, les murs en béton sont façonnés avec plasticité ; à l’intérieur, la vue de la piscine offre une nouvelle orientation vers le ciel.


i

GP Casa S.L. C/ Sant Josep 72 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) Tel. (+34) 93 759 29 91 (+34) 93 754 28 28 info@gpcasa.com ¡ www.gpcasa.com

alto standing 31


Venta Año de construcción

1973

Superfície

450 m2

Parcela

4.363 m2

Habitaciones

6

Baños

5

Aseos

1

Aire acondicionado

Si

Calefacción

Si

Plaza de garaje

8

Villa en venta en Sant Andreu de Llavaneres Magnífica villa con una buena distribución y muy cómoda, en una sola planta, ubicado en una gran parcela prácticamente plana con un precioso y perfecto jardín con piscina, con cancha de básquet, mini campo de golf, mini pista de petanca y zona de barbacoa con horno de leña. Se encuentra en zona muy tranquila, a escasos metros del pueblo de Llavaneres, muy cerca del Club de Golf y del Puerto deportivo el Balís y a tan solo 35 km de Barcelona, perfectamente comunicada y muy bien orientada con impresionantes vistas a mar y montaña.

Alquiler Año de construcción

2008

Superfície

100 m2

Jardín

2.200 m2

Habitaciones

10

Baños

10

Aseos

1

Aire acondicionado

Si

Calefacción

Si

Plaza de garaje

1

Casa en alquiler vacacional en Sant Andreu de Llavaneres Situada en una exclusiva y privilegiada urbanización, con inmejorables y fantásticas vistas al mar. Consta de edificación de 700m2 i 2200m2 de terreno. Moderna y práctica construcción. Gran Salón, comedor, cocina office, habitación de servicio, garaje para 2 coches, 6 habitaciones suites (una con jacuzzi doble)y todo con impresionantes vistas al jardín, a la piscina y al mar Mediterráneo. Calefacción de gas y aire acondicionado.Mobiliario moderno y funcional.

Venta Año de construcción

2006

Superfície

650 m2

Jardín

1.262 m2

Habitaciones

6

Baños

3

Aseos

2

Aire acondicionado

Si

Calefacción

Si

Plaza de garaje

5

Casa en venta de estilo mediterraneo en el Maresme Extraordinaria casa de lujo con bonito jardín y piscina, situada en una de las mejores urbanizaciones residenciales del Maresme, zona muy tranquila rodeada de naturaleza, bien orientada con mucha luz y con atractivas vistas a mar y a montaña, cerca de club deportivo, campos de golf, puertos deportivos, colegios, y con todos los servicios muy próximos. 32 alto standing


GP Casa S.L. C/ Sant Josep 72 · 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) Tel. +34 93 759 29 91 - +34 93 754 28 28 - +34 93 792 85 81 info@gpcasa.com · www.gpcasa.com

Venta Año de construcción

1980

Superfície

200 m2

Habitaciones

3

Baños

3

Aseos

1

Aire acondicionado

centralizado

Calefacción

Si

Plaza de garaje

1

Al lado del Paseo de Gracia Espectacular ático dúplex de lujo con gran terraza acristalada. Zona céntrica privilegiada. Vistas espectaculares sobre la ciudad en dirección sur / mar. Bonito patio interior acristalado de 8,7m2 en planta superior. Inmueble Exclusivo

Venta Año de construcción Superfície

336 m2

Parcela

1.011 m2

Habitaciones

4

Baños

2

Aseos

1

Aire acondicionado

Si

Calefacción

Si

Plaza de garaje

155 m2

Bonita casa en venta en Sant Andreu de Llavaneres Situada en plena naturaleza.Casa en muy buen estado, muy bonita. Con vistas impresionantes a la montaña, zona muy tranquila, relajada. El tamaño de la parcela es de 1.011 m2 en total, de los cuales 336 m2 es el tamaño de la vivienda. Garage 155m2 Tiene una piscina propia y un jardín con un porche.

Venta Año de construcción

2006

Superfície

650 m2

Parcela

2100 m2

Habitaciones

4

Baños

4

Aseos

1

Aire acondicionado

Si

Calefacción

Si

Plaza de garaje

2

Chalet en venta en el Maresme Suelos de gres, Puerta de Entrada en madera lacada en blanco y puertas y escaleras interiores en madera, Alarma de seguridad con 4 cámaras, Ascensor de la planta baja al primer piso, Cuadro de luz independiente de cada estancia, Persianas eléctricas en toda la casa, Conducto de evacuación vertical para ropa sucia, desde la 1ª planta, sala de lavadoras, Pozo con agua independiente alto standing 33


volums en equilibri Modernització sense perdre l’essència de la vil·la original Volumes on balance | Modernisation without loosing the esence of the original vila Volumes en équilibre | Modernisation en préservant l’esprit de la villa d’origine

34 alto standing


En un punt alt trobem aquesta bonica casa dels anys 70. Millores en l’aïllament tèrmic i impermeabilització, passant per les instal·lacions en general, les obertures necessàriament més grans.

In the top of a hill we find this beatiful house from the seventies. Improvement on the thermical isolation and impermeabilisation was introduced. Work on general installations was made. The doors and the windows were made wider.

​ ’est au sommet d’une colline que se C trouve cette belle maison des années 70. L’isolation thermique et l’étanchéité ont été améliorées, ainsi que les installations en général. Les portes et les fenêtres ont également été agrandies.

i

Simetric Constructora C/ Santiago Rosinyol, 2 17246 - Sta. Cristina d’Aro Tel. (+34) 972 83 72 67 Mob. (+34) 608 01 39 94 www.simetricsl.com

alto standing 35


36 alto standing


Tel. 972 837 267 - www.simetricsl.com alto standing 37


arquitectura

artesans amb creativitat Construint somnis amb passió Creative craftsmen | Building dreams with passion Artisan créatif | Un bâtisseur de rêves passionné

Max Rutgers, mestre estructurista, es va establir a l’Alt Empordà el 2007, on va fundar Maxmadera. Des de llavors, els seus 21 anys d’experiència li permeten dedicar-se a la realització de treballs exclusius, com escales corbes, cases bioclimàtiques, pèrgoles diferents i obres emblemàtiques com l’ONA de Roses, el restaurant Antaviana, a Figueres, o la fa poc estrenada cúpula dels germans Roca. Max Rutgers, Master Carpenter settled in the Alt Empordà region in 2007 where he established Maxmadera. Since then, his 21 years’ experience have enabled him to work on exclusive commissions, such as curved staircases, bioclimatic houses, various pergolas and emblematic works such as the ONA bar in Roses, the Antaviana restaurant in Figueres or, more recently, the Roca brothers’ dome. Max Rutgers, compagnon charpentier, s’est installé dans la région de l’Alt Empordà en 2007, où il a créé Maxmadera. Depuis, ses 21 années d’expérience lui ont permis de réaliser des travaux exclusifs, comme des escaliers courbes, des maisons bioclimatiques, des pergolas originales, ainsi que des chantiers emblématiques tels que le bar ONA à Roses, le restaurant Antaviana à Figueres ou encore récemment la coupole des frères Roca.

i

38 alto standing

C/ Els Grecs, 8 - 2º 17480 Roses (Girona) Mob. (+34) 650 83 67 47 info@maxmadera.com www.maxmadera.com


alto standing 39


Crta. Sant Feliu, 24 · GIRONA · Tel. 972 210 922 · Fax 972 215 945 setceramiques@setceramiques.com

Paviments Revestiments ceràmics Adhesius i ciments Sanitaris Aixetes Mampares de bany Mobles de bany Accessoris

Visiti la nostra exposició 40 alto standing

www.setceramiques.com


before & after cuines · reformes

inspiració i creativitat

oberta al menjador línies netes una cuina viva ho fem realitat

Fotografía Muriel C. de Jong

www.altostandingliving.com/beforeandafter


before & after

C/ lorenzana 44 bxs - 17002 Girona Tel. (+34) 972 206 395 info@estudieilin.cat

www.estudieilingirona.cat 42 alto standing


before & after

oberta al menjador La cuina d’aquest habitatge genera un espai d,amplitud i de màxima funcionalitat Open to the dining room | The kitchen of this home integrates into a wide and functional environment Ouverte sur la salle à manger | La cuisine de cette maison s’intègre dans un espace large et fonctionnel La cuina d’aquesta vivenda és va planificar en tres zones. La primera acull la zona d’armaris columna, on hi ha un armari de caldera i neteja, el forn microones i frigorífic. La zona d’aigües, que inclou el rentaplats i la rentadora , s’ha col.locat a la península que separa la cuina del menjador., i desde on es pot treballar d una forma més comunicativa. El pla lineal esta format per una superficie de treball amb la placa de coccio al mig i amb un conjunt de mobles alts que integren una campana extractora.

This kitchen has been planned in three areas. The first one hosts a collumn closets area, wher there is a closet for the boiler and cleaning elements, the microvawe oven and the fridge. The water area, that includes the dishwasher and the washing machine was placed in a peninsula that separates kitchen from dining room. From there work can be achieved without loosing communication. The linear plan is established by a working area with a cooking board in the middle and with an ensemble of high furniture that integrate with the extractor Hood.

Cette cuisine a été conçue pour s’organiser en trois zones. La première comprend une zone de meubles colonnes, pour le ballon d’eau chaude et les accessoires de nettoyage, le four micro-ondes et le réfrigérateur. La zone d’eau, qui inclut le lave-vaisselle et la machine à laver, a été placée dans un îlot qui sépare la cuisine de la salle à manger. Cet aménagement permet de travailler sans rompre la communication avec les autres. Le plan linéaire constitue la zone de travail avec une table de cuisson au centre et un ensemble de meubles hauts qui intègrent la hotte aspirante.

i

Estudi Eilin Girona C/ lorenzana 44 bxs 17002 Girona Tel. (+34) 972 206 395 info@estudieilin.cat

alto standing 43


Cuina de línees netes, sense tirador en acabat en laca blanca i taulells de treball de Silestone Blanco Zeus que aporta molta llum a la cuina A la zona de treball a sota els mobles alts s’han instal·lat llums led graduables a i també de gaudir en altres moments de llum més càlida.

44 alto standing

A clean lines kitchen, without handles. Finished with white lacquer and working tables on Zeus White Silestone. All this provides abundant light to the kitchen. On the working area above the furniture, regulated led lights were installed so some warmer light can also be in enjoyed in other moments.

Une cuisine aux lignes épurées, sans poignées. Finition en laqué blanc et tables de travail en Silestone Blanco Zeus. Tout cela procure une lumière abondante à la cuisine. Dans la zone de travail, au-dessus du meuble, des lampes à LED régulé ont été installées pour diffuser une lumière plus chaude selon les besoins. .


línies netes Intensitat i color per poder gaudir de la llum necessària a l’hora de treballar Clean lines | Intensity and color to enjoy the necesary light in order to work in the kitchen Lignes épurées | Intensité et couleurs pour une luminosité adaptée au travail en cuisine

i Fotografía Muriel C. de Jong

Blanco Interiors Avinguda de Palafrugell, 13 17253 Mont-ras Tel. (+34) 972 30 89 85 www.blancointeriors.com

alto standing 45


before & after

una cuina viva A l’Escala s’ha instal·lat una cuina molt funcional i que és el centre de la casa An alive kitchen | In L´Escala a very functional kitchen has become the center of the home Une cuisine pleine de vie | A l’Escala, une cuisine très fonctionnelle est devenue le centre de la maison Els seus propietaris gaudeixen de la seva jubilació a aquesta població de la costa brava sense perdre el plaer de cuinar i el seu amor al mar. La distribució de la cuina és molt funcional, amb una gran pica i una gran placa de gas. Destaca l’illa, dissenyada com a centre de treball amb una taula de tall i una zona amb plantes aromàtiques incorporada a la mateixa illa. La llum natural de la Costa Brava inunda l’estança i el color del mobiliari, color blau mar metal·litzat, et porta a la mateixa vorera del mar. El taulell de treball s’ha realitzat en Silestone Gris Marengo acabatSuede.

The owners of this kitchen enjoy retirement in this beautiful Costa Brava location enhancing their pleasure on cooking and their love towards the surrounding sea. The distribution of the kitchen is very functional, with a big sink and gas plaque. There is an outstanding island, designed as working center with a cutting table and an aromatic plants area, incorporated to the same island. Costa Brava´s natural ligth fills the space and the furniture color, metal blue, reminds of the sensation of being by the sea. The working bar was made on Marango Grey Sylestone with Suede finishing touches. Les propriétaires de cette cuisine profitent de leur retraite dans ce bel endroit de la Costa Brava. Ils adorent cuisiner et leur plaisir n’en est que plus grand face à la mer. La distribution de la cuisine est très fonctionnelle. Elle est équipée d’un grand évier et d’une table de cuisson à gaz. Il y a aussi un îlot exceptionnel, conçu comme un espace de travail avec une table de découpe et une zone de plantes aromatiques intégrée à l’îlot même. La lumière naturelle de la Costa Brava inonde l’espace, et la couleur bleu métal des meubles rappelle la sensation d’être en bord de mer. Le plan de travail a été fait en Silestone Marango Grey avec des finitions suède. 46 alto standing

i

Blanco Interiors Avinguda de Palafrugell, 13 17253 Mont-ras Tel. (+34) 972 30 89 85 www.blancointeriors.com


FotografĂ­a Muriel C. de Jong

alto standing 47


“ Fem realitat allò que t’imagines”

NOVA ADREÇA

CONSTRUÏM REFORMEM REHABILITEM

Pg. General Mendoza, 2-3 local 6 · GIRONA Tel. 972 09 33 03 · 609 01 00 69 T Visiteu-nos a www.dinteriorsgirona.com

Més de 25 anys d’experiència · Qualitat, servei i garantia Construcció, rehabilitació i reformes Finançament 100%

48 alto standing


before & after

ho fem realitat Construïm, reformem, rehabilitem We make it happen | We build, reform and rehabilitate Nous réalisons vos projets | Nous construisons, rénovons et réhabilitons

A D’INTERIORS GIRONA creiem en el treball multidisciplinar i professional i formem part d’agrupacions i col·legis professionals que ens certifiquen i ens recomanen com a empresa constructora. D’INTERIORS GIRONA col·labora amb el Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Girona i Catalunya (CODDIGI) i els seus col·legiats ens recomanen als clients que volen ferreformes, construccions o rehabilitacions. Amb el CODDIGI compartim professionalitat i també compartim espai al saló GInteriors de la Fira de Mostres. Precisament, el passat 1 de novembre de 2016 vam guanyar el Premi Producte Novetat amb un dels nostres productes més innovadors, les piscines lleugeres per a terrasses d’àtics. At D´Interiors Girona we believe in multidisciplinary and profesional well done jobs. We are part of agrupations and profesional associations that certifie and recommend us as a reliable building company. D´Interiors Girona collaborates with the Girona and Catalonia Interior and Decorators Association from( CODDIGI). Its members recommend us to clients who want to make reforms, buildings or

rehabilitations. With CODDIGI we share professionalism and also space at the Ginteriors area in the Girona Exhibition Fair. Precisely, the past november 1, 2016 we won the Novelty Product Award with one of our most innovative products: light swimming pools for atic terraces. Chez D´Interiors Girona, nous croyons au travail bien fait, multidisciplinaire et professionnel. Nous faisons partie d’associations et de groupements professionnels, qui nous certifient et nous recommandent comme une entreprise de construction fiable. D´Interiors Girona collabore avec le CODDIGI, l’Association des Designers et Architectes d’intérieur de Gérone, Catalogne. Ses membres nous recommandent aux clients qui ont des projets de rénovation, de construction ou de réhabilitation. Avec le CODDIGI, nous partageons le professionnalisme, mais aussi l’espace dans la zone Ginteriors, à la foire exposition de Gérone. D’ailleurs, le 1er novembre 2016, nous avons remporté le prix du produit novateur, avec l’une de nos réalisations les plus innovantes, nos piscines légères pour toit-terrasse.

i

D’interiors Pg. General Mendoza, 2-3, Local 6 (Edifici Diari Girona) 17004 Girona Tel. (+34) 972 093 303 info@dinteriorsgirona.com www.dinteriorsgirona.com

alto standing 49


road trip alto standing living, una experiència cultural, artística i natural Road trip | alto standing living, a cultural, artistic and natural experience Road Trip| alto standing living, une expérience culturelle, artistique et naturelle

Sección Road Trip En aquest reportatge us mostrarem, amb l’ajuda de dos joves lectors influents a la província de Girona, una de les rutes preferides del públic: Costa Brava – Empordà – Sud de França, fent parada en paisatges i activitats que podeu trobar en el camí. Així, fusionem una experiència típicament bohèmia amb l’”Alto Standing lifestyle”. I aquí em presento jo, Marina Cusí, redactora i encarregada de producció d’aquest reportatge. Durant cinc dies m’embarcaré en aquesta aventura sobre rodes per a mostrar a tots els nostres lectors una experiència que recomano fervorosament. In this reportage we will show you, with two of our influent readers’ help, one of the most famous road routes: Costa Brava – Empordà – Southern France, stopping over views and activities you will find over the way. This is how we fusion a typical bohemian experience with our “Alto Standing” lifestyle. And now I present myself, Marina Cusí, writer and Producer of this project. During five days I will get involved in this adventure on wheels for showing our readers an experience I definitely recommend.

50 alto standing

A travers ce reportage, nous vous ferons découvrir, avec l’aide de deux de nos lecteurs influents, l’un des itinéraires les plus populaires : Costa Brava-EmpordáSud de la France. Nous partagerons avec vous les paysages et les activités que vous pourrez trouver en chemin. Ainsi, nous associons une expérience typiquement bohème au style de vie « Alto Standing ». A mon tour de me présenter, je suis Marina Cusí, rédactrice et en charge de ce projet. Durant cinq jours, je participerai à cette aventure “sur roues”, afin de faire partager à nos lecteurs une expérience que je recommande vivement.


Montolieu Carcasona

Sant Climent Sescebes Besalú

Figueres

Port de la Selva Cadaqués Empuriabrava Sant Pere Pescador

Santa Pau

Girona Palamós

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

alto standing 51


road trip

Ens trobem a Girona, una de les ciutats més boniques i turístiques del nostre país, amb multitud d’ofertes culturals, gastronòmiques, enològiques i comercials les quals pots gaudiren el marc d’aquest paisatge històric. Aquí comença la nostra aventura, de la qual la Mireia en serà la guia. I qui millor que aquesta emprenedora, que amb vint anys ja ha obert el seu negoci de vestits de núvia (dels quals ella n’és la dissenyadora) en un dels carrers més emblemàtics de Girona, el Carrer Nou. Juntament amb ella, Sam Williams, ciclista de professió, un anglès que comença a fer els seus primers passos com a model a les passarel•les i la publicitat internacional. Amic i ajudant de la Mireia, ens acompanyarà també en aquest viatge. També ens acompanyarà una companya que serà imprescindible aquests dies: la nostra espectacular “Van” vintage, de “Baloba Van”, a joc amb els colors de les façanes del riu Onyar. D’aquesta manera mesclem l’experiència bohemia amb “l’alto standing lifestyle”

52 alto standing

We are in Girona, one of the most beatiful and touristic cities in our country, with a great variety of cultural, gastronomic, enologic and comercial offers that we will enjoy in the frame of this historic landscape. Here starts our adventure, Mireia Vidal and Sam Williams will be our guides. She is an entrepeneur, that with just twenty years of age has opened her wedding dresses business ( where she is the designer) in one of the most emblematic roads in Girona, the Carrer Nou. Also a companion that will be indispensable these days will be with us: our amazing vintage “ Van, by Baloba Van, combining with the colors of the Onyar river. In this interview we will show you, with their help, one of the prefered routes in this área: Costa BravaEmpordà- South of France, stopping in landscapes and activities you can find in the way. This way, we melt a typical bohemian experience with the “ alto standing lifestyle”.

Nous sommes à Gérone, l’une des villes les plus belles et les plus visitées de notre pays, riche sur le plan culturel, gastronomique, œnologique et commercial. Une ville que nous apprécierons dans le cadre de son contexte historique. Ici commence notre aventure. Mireia Vidal and Sam Williams seront nos guides. Mireia est chef d’entreprise. A tout juste 20 ans, elle a créé sa boutique de robes de mariée, dans laquelle elle est designer, dans l’une des rues les plus emblématiques de Gérone, la Carrer Nou. Ajoutons à cela un compagnon qui nous sera indispensable ces jours-ci : notre incroyable van vintage de Baloba Van, qui se combine avec les couleurs de la rivière, l’Onyar. Par le biais de cette interview, nous vous ferons découvrir, avec l’aide de nos guides, l’un des itinéraires préférés de cette région : Costa Brava-Empordá-Sud de la France. Nous partagerons avec vous les paysages et les activités que vous pourrez trouver en chemin. Ainsi, nous associons une expérience typiquement bohème à «alto standing lifestyle ».


l’inici d’un viatge Una vivenda sobre rodes The beginning of a trip | A home on weels Le début d’un voyage | Une maison sur roues

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

alto standing 53


local food, local stories Una ruta per la Girona més gastronòmica Local food, local stories | A journey showing the most gastronomic Girona Local food, local stories | Un voyage au cœur du meilleur de la gastronomie de Gérone

Començem el nostre viatge amb l’original empresa “Girona Food Tours”. La primera empresa que organitza visites gastronòmiques guiades a la ciutat de Girona i arreu de la seva província. En Marc, el propietari d’aquest projecte, el descriu així: “Tot és qüestió de l’experiència. Portem a la gent per la ciutat i la província perquè experimentin els gustos locals, cuina i vins artesanals i fer un mos a l’autèntica vida local catalana. El nostre lema és: “Local food, local stories and local people - A true and authentic experience”. Estem molt orgullosos de dur a viatgers i amants de la gastronomia d’arreu del món, a visitar la nostra preciosa ciutat per experimentar les olors, gustos i les vistes com un natiu. Els grups són reduïts perquè pretenem potenciar la interacció entre les persones i amb els nostres venedors locals. Aquests és un dels nostres valors fegits - posar en

54 alto standing


contacte a turistes i amants del menjar amb els nostres productors artesanals. Aquesta és una fantàstica excursió per a aquells que visitin Girona i la seva regió. “Girona Food Tours” us convida a venir a tastar cuina local catalana, gent i històries locals. “Girona Food Tours” és la combinació perfecta entre menjar i diversió. We start our road trip with the original company of Girona Food Tours. The first company that organizes guided gastronomic visits in the unique, medieval city of Girona and its province. Marc, owner and Alma matter of this experience, explains it like this: “it is all about the experience. We take people around our city and province to experience the local flavors, artisanal food & wine and have a taste of real authentic, Catalan local life. Our motto is: local food, local stories and local people – a true and authentic experience. We are very proud to take travelers and food lovers from all over the world around our gorgeous city to experience the smells, tastes and sights like a local. Our groups are small as we promote interaction with each other and our local vendors. That is one of our added values – to bring tourists and foodies in touch with our local artisan producers. This is a wonderful excursion for those visiting Girona and the region. Girona Food Tours invites you to come and have a taste of real authentic Catalan local food, local people and local stories. Girona Food Tours is the perfect match between Food & Fun! Nous entamons notre voyage sur les routes avec Girona Food Tours. C’est la première société à organiser des visites guidées gastronomiques dans la cité unique médiévale de Gérone et sa région. Marc, le propriétaire, et Alma sont à l’initiative de cette expérience, et en parlent ainsi : « Tout est une question d’expérience. Nous amenons des personnes dans les environs de notre ville et la région pour goûter les saveurs locales, le vin et les produits artisanaux. Elles ont ainsi un aperçu de la vraie vie locale catalane. Nous sommes très fiers d’attirer les voyageurs et les amateurs de cuisine du monde entier dans notre magnifique ville pour qu’ils fassent l’expérience des odeurs, des goûts et des sites à visiter, comme des autochtones. Les visites se font en petits groupes, car nous favorisons l’interaction entre eux et avec les commerçants ou producteurs. C’est une de nos valeurs ajoutées que de mettre les touristes et les gourmets en relation avec les artisans et les producteurs locaux. » C’est une magnifique excursion pour ceux qui visitent Gérone et sa région. Girona Food Tours vous invite à goûter l’authentique cuisine catalane et à découvrir les habitants et les histoires locales. Girona Food Tours est l’accord parfait entre le goût et le plaisir !

“Una experiència integral i dinàmica per a aquells més gourmets” “An integral and dynamic experience for the most gourmet people” “Une expérience complète et i dynamique pour les gourmets”

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Muriel C. de Jong

Girona Food Tours C/ Mercaders, 15 17004 Girona Tel. (+34) 972 66 46 49 info@gironafoodtours.com www.gironafoodtours.com

alto standing 55


la llibertat de la carretera Un viatge dinàmic i acolorit Highway freedom | A dynamic and colorful trip with recycled vans Sur la route de la liberté | Un voyage coloré et dynamique avec des vans recyclés

56 alto standing


Baloba Van neix gràcies a la iniciativa i el treball de dos cosins, de 22 i 23 anys, que decideixen reformar furgonetes de càrrega velles per donar-los una “segona vida” com a “caseta acollidora sobre rodes” i així proporcionar l’oportunitat a qui vulgui de gaudir d’una experiència diferent, on es fusionen allotjament i transport, la llibertat d’anar on es vulgui i gaudir de les activitats que un decideix. Aquest viatge és també un punt de trobada i reflexió sobre l’ecosistema que ens envolta i del qual formem part, a través de la contemplació i el gaudi del paisatge. Baloba Van compta amb una flota creixent de 4 furgonetes de diferents colors, que es poden trobar a Barcelona durant tot l’any i a Eivissa durant la temporada d’estiu.

Baloba Van was born thanks to the initiative and work of two cousins, age 22 and 23, that decided to rehabilitate old loading vans to give them a “ second life” as “welcoming small houses on wheels”. This way people have the chance to enjoy a different experience combining lodging and transportation. Freedom to go wherever you want and enjoy activities upon desire and free will are something travelers really apreciate. At alto standing living, we believe that a quality lifestyle means also to take advantage of this freedom in an open and creative atitude. We took these vans and experienced the best of Costa Brava Girona. Our trip is also a meeting point and a motivation to commit with our surrounding environment, through contemplation and enjoying the surrounding landscape. Baloba Van counts on a growing fleet of four vans with different colors. These special vehicles can be found in Barcelona all year long and in Ibiza during the summer season.

Baloba Van a vu le jour grâce à l’initiative et au travail de deux cousins, âgés de 22 et 23 ans, qui ont décidé de réhabiliter d’anciennes camionnettes, pour leur donner une seconde vie et les transformer en de petites maisons sur roues accueillantes. Ainsi, ils mettent à la portée de chacun la possibilité de vivre une expérience différente combinant l’hébergement avec le transport. La liberté d’aller où bon vous semble et le fait de pouvoir profiter d’activités comme vous le souhaitez ou lorsque vous l’avez décidé sont des atouts que vous, les voyageurs, appréciez vraiment. Chez alto standing living, nous pensons que la qualité de vie repose sur la capacité à profiter de cette liberté en adoptant une attitude ouverte et créative. Nous avons roulé dans ces vans et avons expérimenté le meilleur de la Costa Brava. Notre voyage est un point de rencontre et une motivation pour s’engager pour l’environnement qui nous entoure, en sachant admirer le paysage autour de nous et en profiter. Baloba Van possède un parc de 4 vans de différentes couleurs, qui va encore s’agrandir. On peut trouver ces véhicules spéciaux à Barcelone toute l’année et à Ibiza durant la saison estivale.

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

i

Baloba Van Tel. (+34) 647 77 76 14 balobavan@gmail.com www.balobavan.com

alto standing 57


Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

i

Restaurant Monterrey Costa Brava Carrer de la Platja 2 17489 El Port de la Selva(Girona) Tel. (+34) 972 387 004

58 alto standing


el mar a la taula Un recull de la cuina d’un poble pesquer, davant el port The sea in a plate | A compilation of a fishermans village’s cuisine, besides the harbour La mer dans l’assiette | Le meilleur de la cuisine d’un village de pêcheurs, près du port.

At the front row of the sea, with views over the beach and the harbour, we find Monterrey’s restaurant, with seafood specialities which come in company with good wine and good views. Mussels, shrimps, different kinds of fish, getting to the tables surrounded by a relaxed environment. A primera línia de mar, amb vistes a la platja i al port, trobem el restaurant Monterrey, amb unes especialitats marineres acompanyades de bon vi i bones vistes. Musclos, gambes, peixos de tota mena, desfilen per les taules enmig d’un ambient acollidor i relaxat.

En front de mer, avec vue sur la plage et le port, se trouve le restaurant Monterrey, qui propose des spécialités de la mer accompagnées de bons vins. Moules, crevettes, différents types de poissons sont servis dans un cadre agréable et décontracté.

alto standing 59


un vaixell històric Ens llevem just a temps per veure la sortida del Sol sobre el mar del Cap de Creus. Agafem la nostra “van” i fem camí cap a Cadaqués travessant el parc natural del Cap de Creus. Allà ens hi espera en Lluís, el capità del Sant Isidre, ens explica la diferència entre un vaixell clàssic, un vaixell simplement antic, amb un vaixell històric, el qual s’ha involucrat d’alguna manera en la història, com és el cas del Sant Isidre, construït l’any 1925, que ha estat des de vaixell de pesca, a guardacostes, sent també utilitzat per al contraban, com a vaixell d’investigació oceanogràfic i com a vaixell de “Greenpeace”, fins a arribar als nostres dies, en què ens ofereix rutes per gaudir del paisatge de la Costa Brava a bord d’aquest trosset d’història flotant.

60 alto standing

Un trosset d’història de la nostra terra, ancorat a la costa de Cadaqués An historic ship | A piece of our territory’s history, anchored at Cadaqués’ coast Un navire historique | Un morceau de l’histoire de notre territoire, ancré à Cadaqués

We get up just in time for seeing the sunset over Cap de Creus’ sea. We take our van and go on our way to Cadaqués going through Cap the Creus’ natural park. There’s Lluís waiting for us, Sant Isidre’s captain, who explains us about the difference between a classic ship, a boat which is simply old, and an historic ship, the one which has been involved in some way with historical events, which is the case of Sant Isidre. Built in 1925, has been a fishing boat, a baywatch ship, used for smuggler, as a scientific research boat, and as a “Greenpeace” boat, before being what it is nowadays, offering tours for enjoying Costa Brava’s landscapes on board of this floating little piece of history.

Nous arrivons juste à temps pour le coucher du soleil au large du Cap de Creus. A bord de notre van, nous poursuivons notre route, à travers le Parc naturel du Cap de Creus, jusqu’à Cadaqués. Lluís, le capitaine du Sant Isidre, nous y attend. Il nous explique la différence entre un navire classique, un bateau qui est juste ancien, et un navire historique, un bateau qui a été impliqué dans des événements appartenant à l’Histoire (ce qui est le cas du Sant Isidre). Construit en 1925, il a été successivement un bateau de pêche, un navire gardecôtes pour la contrebande, un bateau de recherche scientifique et un bateau “Greenpeace”, avant d’être ce qu’il est aujourd’hui, un bateau d’excursions permettant de profiter des paysages de la Costa Brava. Mais un bateau pas comme les autres, une pièce d’histoire flottante.


i

Charter Sant Isidre Plaça Doctor Trèmols, 4 17488 Cadaqués (Girona) Tel. (+34) 626 960 298 chartersantisidre@gmail.com www.chartersantisidre.com

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

alto standing 61


explosió colorista Un espai eclèctic, diàfan i amb molt caràcter al bell mig d’Empuriabrava Colorful explosion | An eclectic diaphanous space, full of personality in Empuriabrava Explosion de couleurs | Un espace diaphane éclectique, plein de personnalité, à Empuriabrava

62 alto standing

Una botiga que t’absorbeix, que et fa partícip del seu ambient, creat potser per l’art que penja de les seves parets, potser per l’estil únic dels objectes que s’hi exposen. Envoltat d’elements artístics creats per JeanPaul Torreilles, se’ns descobreix una selecció de productes molt diferents entre ells pel que fa a la seva utilitat, però alhora unificats en el seu estil fresc, despreocupat i mediterrani. Làmpades, davantals, guants de cuina, bosses, ambientadors... Tot sota un mateix sostre replet de personalitat.


A shop that absorbes you, that makes you part of a unique environment. May be all the art hanging on its walls, may be the the unique style of the exposed objects create this involving sensation. Surrounded by artistic elements created by Jean-Paul Torreilles, a selection of very different products can be discovered. His work breathes a fresh style , without worries and with a mediterranean spirit. The space is eclectic and varied, with objects for the most different uses: the fascination of this shop is really absorbing. Lamps, aprons, kitchen gloves, bags, ambientators. Everything under a same roof, full of personality.

Une boutique qui vous absorbe, dont vous avez l’impression de faire partie. Cette sensation est sans doute due à l’ensemble des œuvres accrochées aux murs ou au style unique des objets exposés. Entourés d’éléments artistiques créés par Jean-Paul Torreilles, nous pouvons découvrir une sélection de produits très différents. Son style à l’esprit méditerranéen respire la fraîcheur et la tranquillité. L’espace est éclectique et varié, présentant des objets pour les usages les plus divers. Cette boutique exerce une réelle fascination sur le visiteur. Lampes, tabliers, gants de cuisine, sacs, diffuseurs d’ambiance… tout cela, sous le même toit, plein de personnalité.

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

HEROES MEDITERRANEAN HOME

i

Heroes Mediterranean Home Gran Reserva,10 Av. Fages de Climent 17487 Empuriabrava (Girona) Tel (+34)696 68 10 44 jeanpaultorreilles@gmail.com

alto standing 63


road trip

una decoració per a una atmosfera

64 alto standing

Un “showroom” per a tots els sentits Atmosphere decoration | A “showroom” for all senses Décoration d’ambiance | Un “showroom” pour tous les sens


road trip

Passem la tarda enmig d’inspiracions per a la llar i dissenys que busquen acollir a la persona a casa seva. Sofàs, butaques, escultures, quadres, col•locats pel saber fer d’una interiorista capaç de crear no només espais estèticament plaents, sinó també atmosfèricament agradables. Un lloc agradable no només a la vista, sinó a la totalitat dels sentits, des dels espais interiors, fins als exteriors.

We spend an inspiring afternoon surrounded by warm and welcoming home designs. Sophas, chairs, sculptures, paintings, located with an interior designer know how. In Dadá Interiors, spaces are not only asthetically pleasant, they really respresent an atmosphere. Inside or outside, this space is not only pleasant to look at, it involves all senses.

Nous passons un après-midi inspirant, entourés de designs de maisons chaleureuses et accueillantes. Sofas, chaises, sculptures, peintures, disposés avec tout le savoir-faire d’un designer. Chez Dadá Interiors, les espaces ne sont pas seulement esthétiquement agréables, ils créent vraiment une atmosphère. A l’intérieur comme à l’extérieur, ce n’est pas qu’un plaisir pour les yeux, cela met tous les sens en éveil.

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

i

Dada Interiors Av. de Vilallonga, 86 17600 Figueres (Girona) Tel. (+34) 679 48 18 06 dada@dadainteriors.com www.dadainteriors.com

alto standing 65


road trip

un turisme rural actiu Cicloturisme, gastronomia, excursions a cavall i un llarg etcètera An active rural tourism | Cycling, gastronomy, horse riding excursions, and much more Un tourisme rural actif | Vélo, gastronomie, promenade à cheval, et plus encore...

Foto: Adrià Sánchez

66 alto standing


road trip

Sopem a Mas del Joncar, on trobem una taula repleta de menjar casolà en un ambient acollidor i familiar. En aquest turisme rural s’ofereixen un grapat d’activitats per a poder gaudir del seu entorn privilegiat: Sant Pere Pescador i els Aiguamolls de l’Empordà. Des de senderisme, fins a una opció de relax i massatges, passant per l’enoturisme i la gastronomia pròpies d’aquesta terra.

We have dinner at Mas del Joncar, where we can find a table full of homemade food in a familiar and cozy environment. At this rural tourism house, they offer a bunch of activities for enjoying their privileged surroundings: Sant Pere Pescador and “els Aiguamolls de l’Empordà”. From senderism to a relax and spa option, even winery and gastronomy activities for showing local lifestyle and products.

Nous avons dîné au Mas de Joncar, où nous avons trouvé une table remplie de plats maison, le tout dans une ambiance simple et chaleureuse. Cette maison de tourisme rural, située dans un cadre privilégié, propose un grand choix d’activités, qui permettent de visiter les environs, comme San Pere Pescador et Els Aiguamolls de l’Empordà. De la randonnée à l’option spa et détente, en passant par des activités d’œnologie et de gastronomie, tout est pensé pour vous faire découvrir la vie locale et les produits du coin.

i Text: Marina Cusí Sánchez

Mas del Joncar Camí del Joncar, 15 17470 Sant Pere Pescador (Girona) Tel (+34) 972 521 072 www.masdeljoncar.com

Foto: Mas del Joncar

alto standing 67


embarcant a l’alba A bord d’un dels vaixells de “Nàutica Costa Brava”, veiem els primers deixos de llum sobre el mar de Palamós Boarding at the sunrise | On board of one of “Nàutica Costa Brava” ships we glimpse the first solar rays over Palamós’ sea Embarquement à l’aube | A bord de l’un des bateaux de Nàutica Costa Brava, nous apercevons les premiers rayons du soleil sur la mer au large de Palamós 68 alto standing


Ens reben de bon matí a Port Marina Palamós, on embarquem a bord d’un dels vaixells de la flota de Nàutica Costa Brava situada a Port Marina Palamós . Respirem amb calma l’aire humit del Mediterrani d’aquest matí assolellat Damunt d’una de les 8 embarcacions de lloguer que ens ofereixent amb eslores des de 5 fins a 9 mts. Així com la representació de Jeanneau i Yamaha motors. Pel què fa a la venda -manteniment i pupil•latge d’embarcacions amb instal•lacionsde 2.700m2 . They receive us early in the morning at “Port Marina Palamós”, where we proceed on boarding a boat of “Nàutica Costa Brava” ‘s fleet. We calmly breath this wet mediterranean air in this sunny day on board of one of the 8 renting boats that we are offered, from 5 to 9 meters of length. Jeanneau and Yamaha motors are represented in this site, which keeps and takes care of ships in a facility of 2.700m².

Ils nous ont reçus de bon matin à Port Marina Palamós, où nous avons embarqué à bord de l’un des bateaux de la flotte Nàutica Costa Brava. Nous respirons calmement l’air humide de la Méditerranée, en cette journée ensoleillée, à bord de l’un des 8 bateaux de location (de 5 à 9 m de long) qui nous a été prêté. Les moteurs Jeanneau et Yamaya sont représentés sur ce site de 2 700 m2, qui assure la maintenance et le gardiennage d’embarcations.

Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

i

Nàutica Costa Brava Port Esportiu Marina 17230 Palamós, Girona Tel. (+34) 972 31 71 89 Mb. (+34) 609 782 745 info@nauticacostabrava.com www.nauticacostabrava.com

alto standing 69


un cel ple d’estels Fem una parada a la platja de Sa Riera, a Sant Pere Pescador, on hi ha un esdeveniment de kitesurf A sky full of kites | We stop at Sa Riera beach, in Sant Pere Pescador, where a kitesurf event is being held Un ciel plein de kites | Nous nous arrêtons sur la plage de Sa Riera, à Sant Pere Pescador, où se déroule un événement de kitesurf

Ens deturem a la Platja de Sa Riera, a Sant Pere Pescador, on es celebra un esdeveniment del món del kitesurf, aquest esport que troba en les platges (i el vent) de la Costa Brava un marc idoni per als seus adeptes. Avui alcen les cometes en silenci per retre homenatge a dos companys que ja no hi són. En acabat, què millor per a prosseguir que entrar a l’aigua amb la taula sota el braç i probar el material especialitzat que la marca “Core” ha acostat fins la platja.

70 alto standing

This sport finds in Costa Brava’s beaches (and winds) a perfect place for them to practice. Today they rise their kites in silence for a memorial to two collegues who are not here anymore. After it, what’s the best way of moving forward than entering the water with their equipments and trying new specialized items that “Core” brand took to the beach for the occasion.

Nous nous arrêtons sur la plage de Sa Riera, à Sant Pere Pescador, où se déroule un événement de kitesurf. Les plages (et les vents) de la Costa Brava se sont révélées comme l’endroit idéal pour pratiquer ce sport. Aujourd’hui, les amateurs de ce sport ont levé leurs kites en hommage à deux collègues disparus. Après cela, quoi de mieux pour aller de l’avant que d’entrer dans l’eau avec son équipement et d’essayer de nouveaux articles spécialisés que la marque “Core” a apportés sur la plage pour l’occasion.


Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Adrià Sánchez

alto standing 71


carros enmig del verd

La Fageda és un lloc màgic. Un paisatge canviant que enamora sigui l’estació que sigui. Els seus colors meravellen i el seu silenci atrapa. Si a aquest paratge garrotxí l’hi afegeixes un carro tirat per cavalls i un guia que t’expliqui les curiositats més amagades del lloc, el resultat és una experiència per a recordar. ”La Fageda” is a magical place. A landscape in a non stop transformation which seduces you no matter the season of the year. Its colours amaze and its silence traps you. If to this place in “la Garrotxa”, you add a horse carriage and a tour guide who explains you about the most hidden curiosities of the place, the result is a memorable experience. La Fageda est un lieu magique. Un paysage qui se transforme sans cesse et qui vous séduit quelle que soit la saison. Ses couleurs vous étonnent et son silence vous piège. Si vous ajoutez à cet endroit de la Garrotxa une calèche et un guide qui vous dévoile tout sur les curiosités les plus cachées, vous vivrez alors une expérience mémorable. Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Nicole Gulau

A la Fageda d’en Jordà, hi trobem les tradicionals passejades en carros que ofereix càmping Lava, per gaudir de la natura en la seva màxima esplendor Carriages in the middle of a green path | At “la Fageda d’en Jordà”, we find the traditional carriage tours offered by “càmping Lava”, for enjoying nature on its totality Des calèches en pleine nature | A la Fageda d’en Jordà, Càmping Lavà vous propose les traditionnelles excursions en calèche, afin de vous faire profiter de la nature dans son ensemble.

72 alto standing

i

Càmping Lava Crta d’Olot a Santa Pau, km 7 17811 Santa Pau (Girona) Tel. (+34) 972 680 358 campinglava.com


road trip

àpats amb cara i ulls Del restaurant Cal Fesol, a Santa Pau, en pots sortir de moltes maneres menys d’una; buit de panxa Heavy meals | From “Cal Fesol” restaurant, at Santa Pau, you will exit any way except one; hungry Repas gourmand | Du restaurant Cal Fesol, à Santa Pau, vous ne sortirez pas affamé

Com entrant dins un bosc, amb les seves parets verdes i les seves fulles gegants, ens endinsem a Cal Fesol, un restaurant rústic on ens reben amb un àpat consistent: fesols amb botifarra, fesols amb cansalada i fesols amb allioli. I tot seguit una graellada de carn. Cuina casolana en un entorn tranquil com és el poble de Santa Pau. A més, Cal Fesol compta amb un hostal on poder fer nit per a perllongar l’estada en aquest indret volcànic.

Like entering a forest, with its green walls and giant leafs, we enter “Cal Fesol”, a rustic restaurant where we are welcomed with a great meal: beans with butifarra, beans with bacon and beans with “allioli”. And next, grilled meat. Homemade cooking with the calm environment that Santa Pau village gives to this place. Furthermore, “Cal Fesol” has an hostel where you can spend the night for a longer visit in this volcanic spot.

Comme si nous pénétrions dans une forêt, avec ses murs verts et ses feuilles géantes, nous entrons à Cal Fesol, un restaurant de campagne, où nous attend un bon repas : haricots avec saucisse, haricots au lard et haricots avec aïoli, suivis d’une viande grillée. Cuisine maison dans le calme ambiant du village de Sant Pau. En outre, Cal Fesol est aussi une auberge, où vous pouvez passer la nuit pour prendre le temps de visiter ce site volcanique.

Text i foto: Marina Cusí Sánchez

i

CAL FESOL Carrer del Pont, 23 17811 Santa Pau (Girona) Tel. (+34) 972 680 256

alto standing 73


road trip

L’art de conscienciar Una capella laica per a tota la humanitat The art of becoming aware | A laic chappel for a common humanity L’art de la conscience | Une chapelle laïque pour l’humanité tout entière

74 alto standing


road trip

A Besalú fem una aturada per contemplar l’obra d’un artista colombià amb projecció internacional, Duván López, resident al poble. Recentment ha ubicat una exposició permanent de la seva obra a la capella de Sant Martí de Besalú, buscant transmetre un missatge universal, trobant un lloc de pau i convivència At Besalú, we stop for contemplate a colombian artist’s work, Duván López, who has worldwide impact, and who is settled in this village. Recently, he placed a permanent exposition at Sant Martí’s chapel, in Besalú, in a search of transmitting a universal message, finding a peaceful place for it. Nous avons fait une halte à Besalú pour admirer le travail d’un artiste colombien, Duván López, à la renommée internationale et installé dans ce village. Depuis peu, il expose ses œuvres, de façon permanente, dans la chapelle Sant Marti de Besalú, avec la volonté de transmettre un message universel, dans un endroit paisible.

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Nicole Gulau

i

Galeria Duván Passatge Vilarrobau,3 17850 Besalú (Girona) Tel. (+34) 608 243 804 duvangallery@gmail.com www.duvanelpintor.com

alto standing 75


road trip

esplèndid i inspirador Un matrimoni perfecte entre la natura i la mà de l’home Splendorous and inspiring |A perfect marriage between nature and human work Splendide et inspirant | Un mariage parfait entre la nature et le travail de l’Homme 76 alto standing


Arribant-hi per un caminet de conte de fades i obrint pas entre arbres frondosos i catifes florals, distingim la façana del château, on ens reben amb una magnífica taula parada i una hospitalitat quasi familiar. Charles i Laure, els responsables del lloc, ens preparen un sopar digne de reis, amb una decoració exquisida envoltant-nos.

Getting there by a fairy tale path and continuing our way passing by big trees and flowers, you arrive to the château, where we are welcomed with a big dressed table and a familiar hospitality. Charles and Laure, the owners, prepare to us a dinner of kings, with an exquisit decoration surrounding us.

En arrivant par une allée digne d’un conte de fées, parmi des arbres au feuillage dense et des parterres de fleurs, nous apercevons la façade du château, où ils nous reçoivent autour d’une magnifique table et avec un accueil presque familier. Charles et Laure, les hôtes de ce lieu, nous préparent un dîner digne des rois, avec une décoration d’une rare élégance tout autour de nous.

alto standing 77


Sopa especiada, trinxat de patata, carn amb salsa, taula de formatges... Els plats que prepara en Charles se succeeixen l’un rere l’altre delectant-nos el paladar. Cal destacar l’origen dels ingredients, tots ells cultivats pel mateix Charles als jardins de la Forge. I és que tot el que trobareu en aquest indret, tant la casa, com els jardins, com el menjar i el tracte amb els hostes, de tot això, se n’encarreguen aquestes dues polifacètiques persones amb l’objectiu de mantenir un espai ecològicament sostenible i d’una gran qualitat humana. Amb un tracte exquisit, ens acompanyen al gran llac, ubicat dins els grans jardins que envolten el château, i on passarem la nit, dins una caseta de fusta rústica i ben decorada. L’espectacle de veure sortir el Sol sobre el llac de La Forge és quelcom que tothom hauria de fer un cop a la vida.

78 alto standing


Foto: Marina Cusí Sánchez

Spicy soup, mashed potato, meat with sauce, a cheese selection... Charles’ plates follow each other delighting our palates. It’s important to talk about the origin of the ingredients, all of them grown by Charles at La Forge gardens. Because everything you will find here, from the house to the gardens, the food and the attention to hosts, is handled by two multifaceted humans with the aim of mantaining an ecologically sustained place, with human quality service. With exquisit manners, they take us to the big lake located inside the château’s gardens, where we spend the night, in a tiny and cozy little house. The view of the sun rising over La Forge’s lake is something everyone should experience once upon a lifetime.

Soupe épicée, purée de pommes de terre, viande en sauce, sélection de fromages... Les assiettes de Charles se succèdent et flattent notre palais. Il est important de souligner l’origine des ingrédients, tous cultivés par Charles dans les jardins de La Forge. Tout ce que vous trouverez ici, depuis la maison jusqu’aux jardins, et notamment les aliments et l’attention portée aux hôtes, est géré par deux personnes aux multiples facettes, dont le but est de maintenir un site écologique et durable, avec un service de qualité à dimension humaine. Ils nous accompagnent, avec beaucoup d’élégance, au grand lac situé dans les jardins du château, où nous passons la nuit dans une petite maison confortable. Le lever du soleil sur le lac de La Forge est à voir au moins une fois dans sa vie.

Text: Marina Cusí Sánchez Foto: Charles Cowen

La forge

De Montolieu

i

La Forge de Montolieu C/ Hameau de Franc 11170 Montolieu (France) Tel. (+33) 468 766 053 info@forgedemontolieu.com www.forgedemontolieu.com

alto standing 79


sensibilitat al paisatge Una visita a un celler sostenible amb una arquitectura integrada al paisatge Feeling the landscape | A visit to a sustainable cellar where architecture melts harmonically into the landscape Ressentir le paysage | Une visite dans une bodega “eco-conçue”, dont l’architecture se fond harmonieusement dans le paysage Envoltat de vinyes, s’alça la construcció de Terra Remota, un celler nascut amb una marcada sensibilitat cap al territori on està assentada i conseqüent en la seva integració amb el paisatge natural que l’envolta. Amb una visita guiada, descobrim l´ arquitectura sostenible del celler. La edificació està orientada al nord, la qual cosa contribueix al control tèrmic del celler i permet reduir un consum elèctric elevat per a la climatització. Al interior, el celler disposa d’unes modernes instal•lacions d’elaboració, basades en el principi de la gravetat. Ens acompanyen a un raconet habilitat per a pícnics, envoltats de verdor de vinyes i sota l’ombra d’uns pins, dinem i ho acompanyem amb el “Camino”, “Caminito” i “Caminante”, vins ecològics caracteritzats per la suavitat i l’elegància.

80 alto standing

Surrounded by vineyards we find the Terra Remota building. This cellar was born with a notorious sensibility towards terroir: it is harmonically integrated into the natural landscape around it. Through a guided tour we discover the sustainable architecture of the cellar. The northern orientation of the building contributes to the cellars thermic controlling the climate and electric consume of the cellar. Inside, the cellar is equipped by modern installations, based on the “gravity-flow” to make all the process more natural. After the visit, we are led to a picnic site surrounded by the vineyards and protected by the shadow of the pine trees. There we enjoy the elegance and softness of “Camino”, “Caminito” and “Caminante”, organic wines of the cellar.

Le bâtiment Terra Remota est entouré de vignes. La cave a été conçue en respectant le terroir. Elle s’intègre de façon harmonieuse dans le paysage naturel qui l’entoure. Une visite guidée nous permet de découvrir l’architecture durable de cette cave. L’orientation nord du bâtiment autorise le contrôle thermique des caves et l’optimisation de la consommation électrique. A l’intérieur, la cave est équipée d’installations modernes, basées sur le principe de gravité, afin de rendre le processus plus naturel. Après la visite, un pique-nique nous est proposé, au milieu des vignes et à l’ombre des pins. Nous avons pu y apprécier l’élégance et la douceur de quelques vins organiques de la cave, tels “Camino”, “ Caminito” et “Caminante”.


i

Celler Terra Remota Els Tallats km6, Ctra de Capmany 17751 Sant Climent de Sescebes N 42 ∞ 21í 50.565íí - S 2 ∞ 57í 6.761íí Tel. (+34) 972 19 37 27 terraremota@terraremota.com www.terraremota.com

Texto: Marina Cusí Sánchez Foto: Nicole Gulau

alto standing 81


Em dic Mireia Vidal, tinc 20 anys i sóc dissenyadora de moda nupcial. La meva passió és la moda, crear vestits únics per a cada persona per a qui treballo i fer-la sentir especial. Intento captar l’essència de cada dona i transmetre-la a través del vestit, portant a la vida creacions molt personals. Recentment he inaugurat una botiga al Carrer Nou de Girona, després d’haver treballat a Barcelona i Nova York. My name is Mireia Vidal, I am 20 years old and I am a wedding fashion designer. My passion is creating unique gowns for every person I work for and making her feel special. I try to keep the essence of every woman in every dress, bringing up to reality personalized creations. I recently opened a shop at Carrer Nou in Girona, after having worked in Barcelona and New York.

Je m’appelle Mireia Vidal, j’ai 20 ans et je suis créatrice de robes de mariée. Ma passion, c’est la mode et j’aime créer des modèles uniques pour chacune des personnes pour lesquelles je travaille, afin qu’elle se sente spéciale. J’essaie de saisir ce qui est propre à chaque femme et de l’intégrer à la robe, pour réaliser ainsi des créations personnalisées. J’ai récemment ouvert une boutique dans la Carrer Nou à Gérone, après avoir travaillé à Barcelone et New York.

Foto: Nicole Gulau

82 alto standing

i

Tel: (+34) 620 666 317


Em dic Samuel Williams, i sóc ciclista professional des dels 19 anys. Ara, als 23, formo part de l’equip de ONE Pro Cycling. Actualment m’he mudat de la meva Anglaterra natal a Girona, on he començat a treballar com a model per a Francina models i Model on Top, combinant aquesta feina amb les competicions de ciclisme. My name is Samuel Williams, and I have been a professional cyclist since I was 19 years old. Now, at the age of 23, I am part of ONE Pro Cycling team. I have recently moved from England to Girona, where I started working as a model for Francina models and Model on Top, combining this career with cycling contests.

Mon nom est Samuel Williams et je suis cycliste professionnel depuis l’âge de 19 ans. Aujourd’hui, à 23 ans, je fais partie de l’équipe ONE Pro Cycling. J’ai récemment quitté l’Angleterre pour Gérone, où j’ai commencé comme mannequin pour Francina Models et Model on Top, combinant cette carrière avec les compétitions cyclistes. Foto: Nicole Gulau

i

Tel: (+44) 7502 352 757

alto standing 83


MC

MURIEL C.

PHOTOGRAPHY

PEOPLE | PLACES | PRODUCTS | &

Beautiful projects deserve beautiful photos

84 alto standing

www.murielc.com


El meu nom és Nicole Gulau, fotògrafa de professió i passió. Nascuda a Girona, de pares alemanys, tinc l’estudi fotogràfic a Platja d’Aro. Aquesta professió em permet vincular amb coses positives, com és la de conèixer persones fantàstiques, crear records i descobrir racons especials. Procuro que les sessions fotogràfiques siguin una experiència per gaudir d’aquest magnífic paisatge. My name is Nicole Gulau. I am a passionate and professional photographer. I was born and raised in Girona by German parents and I always lived at the Costa Brava.This profession allows me to combine a lot of great things together: like meeting beautiful people, create memories and discover wonderful spots.My photography is coated with all these nuances and I try that the photo session is a delighting experience to enjoy the landscape.

Mon nom est Nicole Gulau, photographe professionnelle et par passion. Née à Girona, de parents allemands, je possède un studio photographique à Platja d’Aro. Cette profession me permet de vivre des choses positives, comme celle de connaître des personnes fantastiques, de créer des souvenirs et de découvrir des coins spéciaux. Je veille à ce que les séances photographiques soient une expérience pour profiter de ce paysage magnifique.

i

info@nicolegulau.com Tel: (+34) 649 148 883

alto standing 85


Em dic Marina Cusí Sánchez. Actriu, ballarina i escriptora, he agafat les regnes del reportatge d’aquesta edició com a productora. Als 20 anys, compagino les meves ocupacions artístiques amb la tasca editorial i els meus estudis de teatre i dansa a l’estudi “Laura Jou” i “El Galliner”. My name is Marina Cusí Sánchez. Actress, ballerina and writer, I took the charge in this edition’s reportage as a producer. At the age of 20, I alternate my artistic occupations with editorial tasks and my studies in performing arts at “Laura Jou” ‘s Studio and “El Galliner” theatre school.

Mon nom est Marina Cusí Sánchez. Actrice, danseuse et rédactrice, j’ai géré le reportage de cette édition en tant que productrice. Âgée de 20 ans, je partage mon temps entre mes activités artistiques et mes fonctions éditoriales, en plus de mes cours de théâtre aux studios “Laura Jou” et “El Galliner”.

i

marina.cusi@gmail.com Tel: (+34) 601 146 558

Foto: Nicole Gulau

86 alto standing


La fotografía és la meva arma, i amb ella pretenc canviar el món

ADRIÀ SÁNCHEZ fotògraf Tel. (+34) 608 223 082 adriafotografia@gmail.com

alto standing 87experiències www.altostandingliving.com

hotels · restaurants · art

experiències

propostes diferents

amor amb sexe de milan a mont-ras varietat inconfusible ambient càlid comunicació la solució ideal


Casa de Sant Narcís 304-307 DdC

Màgia, misteri i llegendes Hotel Museu Llegendes de Girona****

Màgia, misteri i llege a, misteri i llegendes Màgia, eri i llegendes Màgia, misteri i llegendes 90 alto standing


amor amb sexe La costum i la rutina fan que l’acostament entre dos amants sigui cada vegada més monòton Love with sex | Habit and routine make the laying between lovers more and more monotonous L’amour sensuel | Les habitudes et la routine rendent les relations sexuelles amoureuses de plus en plus monotones Una de les maneres d’acostar-te a la teva parella és, per exemple, trobar el moment oportú i el lloc ideal per expressar les teves fantasies. Deixa que la comunicació i la intimitat aprenguin noves formes de fer l’amor. L’oportunitat de connectar com mai amb la teva parella és una experiència que avui és fàcil d’obtenir en ell lloc encertat. Descobreix-ho en una de les romàntiques suites de l’Hotel Museu Llegendes de Girona ****.

One of the ways to lay with your couple is, for instance, to find the right moment and the ideal place to express your fantasies. Let communication and intimacy lead new ways of making love. The opportunity to connect like never with your couple is easy to obtain in the right place. Discover it in one of the romantic suites at Hotel Museu Llegendes Girona.****

endes misteri i llegendes

Il s’agit souvent de trouver le bon moment et le lieu idéal pour que votre couple puisse laisser libre cours à ses fantasmes. Laissez la communication et l’intimité vous guider vers de nouvelles façons de faire l’amour. L’opportunité vous est offerte de retrouver votre couple comme jamais. Pour cela, découvrez l’une des suites romantiques de l’hôtel Llegendes à Gérone****.

i

Hotel Llegendes de Girona C/ Portal de la barca 4 17004 Girona Tel. (+34) 972 22 09 05 info@llegendeshotel.com www.llegendeshotel.com

alto standing 91


de milan a mont-ras Tot fresc From Milano to Mont-ras | All fresh De Milan à Mont-ras | Tout frais

Al Milano trobareu boniques amanides, pizzas i pastisseria feta casa. Una specialitat és la burrata: una bola de mozzarella amb un interior cremós i fundant. S’ importa directament de Puglia, una regió a Itàlia del sud. Aquí tots els productes utilitzats són frescos. La carta esta escrita a mà i canvia segons la disponbilitat d’ingredients. Els seus vins són tots italians i de molt bona qualitat. Pugueu comprar-ne també per la casa : vins, pastisseries, cerveses italianes etc. Obren tots els vespres a partir de 18h30 i el cap de setmana també a migdia. Us esperen amb un somriure amable i un servei agradable i personal.

At Milano you will find nice salads, pizza and a large choice of tasty home-made pastry. One of their specialties is the burrata: a mozzarella with a creamy inside. It is directly imported from Puglia, a south Italian region.The products used are all fresh. The menu therefore is handwritten and changes according to availability of ingredients. Their wines are all Italian and of very high quality. You can even buy to carry home: wine, pastry, Italian beers etc. They open every evening from 6.30pm and on weekends as well for lunch. They will welcome you with a friendly smile and a personal service.

Au Milano, vous trouverez de belles salades, des pizzas et un grand choix de pâtisseries maison. L’une des spécialités est la burrata : une boule de mozzarella avec un intérieur crémeux et fondant. Elle est importée directement de Puglia, une région d’Italie du sud. Ici, tous les aliments sont frais. La carte est rédigée à la main et change selon l’arrivage des produits. Les vins sont tous d’origine italienne et de très bonne qualité. La vente à emporter est également possible pour le vin, la bière italienne, les pâtisseries, etc. Le Milano est ouvert tous les soirs à partir de 18 h 30 et le week-end également pour déjeuner. L’équipe du Milano vous réservera un très bon accueil, ainsi qu’un service agréable et personnalisé. Nicola Brenner

i

92 alto standing

Milano Caffetteria - Pizzeria Avinguda de Palafrugell, 15 17253 Mont-ras Tel. (+34) 972 61 20 03


varietat inconfusible A prop del mar per sentir l’essència de Palamós Unmistakable variety | Close to the sea to feel the essence of Palamos Une variété incomparable | Près de la mer pour ressentir l’essence même de Palamós

Les nostres carns a la graella, fan les delícies dels nostres visitants. Carns, pollastres i peixos amb aquell gust inconfusible i únic. Una varietat molt extensa i gran qualitat de carns i verdures a la brasa. Especialitats a la brasa són el magret d’ànec, el xurrasco a la brasa, l’entrecot, la graellada de verdures, i molt més, regats amb un bon vi i una atenció especial. També servim un menú diari, en el qual no baixa la qualitat que ens distingeix. Amb una relació qualitat - preu excel·lent.

Our barbecued meets are a heaven for our visitors. Meat, chicken and fish with that unique and unmistakable taste . We offer great quality of barbecue meet and vegetables. Duck magret cooked on ember, entrecote, vegetables barbecue are our specialties. We offer much more, everything spilled with good wine and a special attention. We also offer daily menu, without loosing quality, with excellent value for money.

Nos grillades de viande font le bonheur de nos clients. Viande, poulet et poisson avec une saveur unique et incomparable. Un vaste choix et une grande qualité de viandes et de légumes grillés. Spécialité de magret de canard grillé, de churrasco, d’entrecôte, de grillade de légumes et plus encore, le tout arrosé d’un bon vin et agrémenté d’une attention particulière. Nous proposons également un menu du jour, avec le même niveau de qualité. Avec un rapport qualité-prix excellent.

i

Sa Brasa Restaurant Sa Brasa Restaurant Passeig del mar 43 17230 Palamós (Girona) Tel. (+34) 677 081 414

alto standing 93


experiències

ambient càlid Apartaments turístics per passar una o més nits i desconectar a Pals Touristic apartments for a get away in Pals Ambiance chaleureuse | Etablissement touristique à Pals pour se détendre

Colors càlids i l’ús de la pedra natural confereixen a aquests apartaments una sensació acollidora. Els cinc apartaments compten amb un equipament integrat amb gust a través dels materials i les gammes de colors. Combinacions de colors marrons, ocres i vermells, un excel·lent i detallat treball de construcció, una qualitat excepcional i un allotjament confortable.

These apartments create a pleasant sensation thanks to warm and natural colors. The apartments are completely equipped and their decor and care for detail have been implemented to give the client the utmost comfort . Red, brown and ochre colors combinations, an excellent and detailed construction job and outstanding quality and comfortable accommodations are the key landmarks for these cozy touristic.

Les couleurs chaleureuses et la pierre naturelle rendent ces appartements agréables à vivre. Les cinq appartements sont entièrement équipés, et la décoration et le soin apporté jusque dans les détails donnent aux clients une sensation de grand confort. Les teintes choisies allant du rouge au marron, en passant par l’ocre, ainsi qu’un excellent travail de construction avec de belles finitions, et des installations d’une qualité exceptionnelle rendent cette résidence touristique chaleureuse et confortable.

Petit Pals Apartaments Turístics

i

94 alto standing

Petit Pals Enginyer Algarra 8-10 17256 - Pals - Girona Tel. (+34) 630 06 73 90 petitpalsrent@gmail.com www.petitpals.com


experiències

comunicació Up! Idiomes és una escola d’idiomes fundada l’any 1992 a Girona Communication | Up! Idiomes is a language school founded in 1992 in Gerona Communication | Up! Idiomes est une école de langue créée en 1992 à Gérone

Portem 25 anys formant gent de totes les edats amb inquietuds per aprendre una nova llengua, sigui per feina, estudis o per plaer. El nostre objectiu és donar un aprenentatge de qualitat i adaptat a les necessitats de cada alumne en un ambient amè i divertit. Dins l’era de la globalització, la comunicació és cada vegada més important, cada cop més se’ns exigeix parlar i entendre diferents idiomes: a la feina, als mitjans de comunicació, a Internet, de viatge... Per aquest motiu, Up! Idiomes ofereix l’ensenyança d’una gran diversitat d’idiomes. L’objectiu principal d’Up! Idiomes sempre ha estat poder oferir un aprenentatge de qualitat en l’idioma desitjat. Vine a Up! a aprendre idiomes: portuguès, alemany, francès, rus, xinès, anglès i molts d’altres.. Estem en la formació d’idiomes perquè ens agrada, ens apassiona i coneixem a gent com tu!

For more than 25 years we have been educating people of all ages who are nervous about learning a new language, be it for work, studies or for personal pleasure. Our objective is to enable quality teaching while adapting to the individual needs of the student. In this era of globalisation, communication is getting more and more important, and there is a greater demand for speaking and understanding different languages: in work, in the media, on the Internet, on your travels, etc. For this reason Up! Idiomes offers to teach a diverse range of languages. The primary objective of Up! Idiomes has always been to offer learning of quality in the desired language. Come to Up! To learn languages: Portuguese, German, French, Russian, Chinese, English and much more.

Voilà 25 ans que nous nous consacrons à la formation de personnes de tout âge souhaitant apprendre une nouvelle langue, soit pour des raisons professionnelles, soit dans le cadre de leurs études ou simplement pour le plaisir. Notre but est de donner un enseignement de qualité, adapté aux besoins de chaque élève. À l’heure de la mondialisation, la communication est de plus en plus importante. On nous demande de plus en plus de parler et de comprendre plusieurs langues : au travail, dans les médias, sur Internet, en voyage... C’est pourquoi Up! Idiomes propose un grand choix de langues. Notre objectif chez pour Up! Idiomes a toujours été d’offrir un enseignement de qualité dans la langue souhaitée. Venez chez Up! Idiomes et apprenez le portugais, l’allemand, le français, le russe, le chinois, l’anglais et bien d’autres encore.

i

Idiomatic Passeig General Mendoz 7 17002 Girona T. +34 972 21 23 54 www.idiomatic.cat

alto standing 95


experiències

Glenn Van den Berg és en cada detall, amb un extraordinari equip que li dona suport per resoldre qualsevol problema Glenn Van den Berg is in every detail, with an extraordinary team backing him up to solve any problem Glenn Van den Berg explore chaque détail, avec une équipe extraordinaire qui aide à résoudre le moindre problème

la solució ideal Assegurances perfectes per a aquelles persones i estrangers que viuen o treballen a Espanya The ideal solution | Perfect insurances for people and foreigners living or working in Spain La solution idéale | Assurance parfaite pour les étrangers qui vivent ou travaillent en Espagne

Glenn van den Berg atén amb excel·lent disposició i amb un caràcter afable. La seva vasta experiència en temes d’assegurança, el converteixen en un assessor professional impecable a l’hora d’enfrontar-se a qualsevol tipus de problema vinculat a l’habitatge, el vehicle o la salut a la Costa Brava. En Glenn i el seu equip sempre trobaran la solució d’assegurances adequada per a cada client. En Glenn és un mestre dels Països Baixos que des de 1999 treballa com a agent d’assegurances a la Costa Brava. Està molt familiaritzat amb la cultura local. La representació de la companyia Catalana d’Occident li permet oferir una vasta gamma de serveis: Accidents, actuacions, caravanes, embarcacions, llar, oficines, apartaments, responsabilitat civil, salut i vida. Glenn van den Berg és la persona ideal entre l’asseguradora i el client a Espanya.

96 alto standing

Glenn Van den Berg receives at his office with a friendly approach and excellent disposition to solve any situation or problem. His wide experience turns him into a flawless advisor regarding insurance subjects. He is an expert on housing, vehicle, health insurances in the Costa Brava. Glenn and his team will always find the ideal insurance solution for each client. Glenn is a Netherlands teacher working since 1999 as an insurance agent in the Costa Brava. He is very familiar with local culture and laws. Representation of Catalana de Occidente company allows him to offer a wide array of services: Accidents, cars, caravans, boats, home, offices, pensions, civil responsibility, health and life insurances. Glen Van den Berg is the ideal person to manage the relationship between the insurance company and the client in Spain.

Glenn Van den Berg vous accueille chaleureusement avec un ton amical. Sa vaste expérience dans le domaine de l’assurance en fait un conseiller professionnel idéal face à tout type de problème lié au logement, au véhicule ou à la santé, sur la Costa Brava. Glenn et son équipe trouvent toujours la solution d’assurance adaptée à chaque client. Glenn est un professeur des PaysBas qui, depuis 1999, travaille comme agent d’assurance sur la Costa Brava. Il connaît bien la culture locale et les lois en vigueur. Le fait qu’il représente la société Catalana Occidente lui permet d’offrir une large gamme de services : accidents, voitures, caravanes, bateaux, maisons, bureaux, pensions, responsabilité civile, santé et vie. Glenn Van den Berg est l’intermédiaire idéal entre l’assureur et le client en Espagne.


C/Freser 41A 1787 Empuriabrava (Girona) Tel. (+34) 972 451 939 Fotografies RocĂ­o Morales

alto standing 97


Tel. 972 81 62 37 - 609 33 19 55 C/ Juli Garreta, 10 Local 39 17250 - PLATJA D’ARO (Girona) info@fincascostabella.com

Platja d’Aro Casa adosada a solo 150 metros de la playa. 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, garaje para 2 coches y patio amplio. Terraced house only 150 meters from the beach. 3 beadrooms, 2 bathrooms, 1 toilet, garage for 2 cars and large patio. Large Price Reduction Reducción de precio muy grande

Platja d’Aro Magnifica casa adosada con garaje en el puerto. 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, 2 plazas de parking Nice semidetached house with pool in the port. 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 guesttoilet, 2 indoors parking places in garage. Spectacular sea views Vistas espectaculares al mar

i 98 alto standing

www.fincascostabella.com


propietats www.altostandingliving.com

Girona · S’Agaró · Calonge · Begur L’Escala · Empuriabrava

propietats increïbles

sobre el mar pedra natural elegància i funcionalitat mirador a la costa brava eivissenc situació privilegiada sobre el canal

Foto: Dronimage 360

vistes espectaculars al mar i al poble de begur


Foto: Dronimage 360

sobre el mar Accés directe a la platja Over the sea | Private access to the beach Sur la mer | Accès privé à la plage

100 alto standing

Villa Gavina és una casa dels anys ’70 que es troba directament a sobre del mar, amb accés directe a la platja de Cala Santa Maria de Llorell, a Tossa de Mar. Pel camí privat en 2min està a la platja. La localització i vistes desde la villa són absolutament espectaculars!


Villa Gavina is a house from the 70’s located directly on the sea with private access to the beautiful beach of Cala Santa Maria de Llorell, in Tossa de Mar. Just walk down the private path and in 2min you are at the beach. The location and views from this villa are absolutely stunning!

Villa Gavina est une maison des années 70. Elle se trouve directement sur la mer, avec accès privé à la belle plage de Cala Santa Maria de Llorell, à Tossa de Mar. Par le chemin privé, vous êtes à la plage en deux minutes. L’emplacement et la vue de cette villa sont absolument superbes !

i

Coastal Villas Av. Vila de Blanes 129 17310 Lloret de Mar (Girona) Tel. (+34) 972 33 95 99 info@coastalvillas.com www.coastalvillas.com

alto standing 101


102 alto standing


Av. Vila de Blanes 129 ¡ 17310 Lloret de Mar Tel. (+34) 972 33 95 99 ¡ info@coastalvillas.com

www.coastalvillas.com

alto standing 103


104 alto standing


pedra natural La piedra natural convinada con elegancia forman una propiedad exclusiva a 3 km de la playa Natural stone | Natural stone combined with elegance in this exclusive property, 3 km from the beach La pierre naturelle | La pierre naturelle se marie avec élégance dans cette propriété unique, située à 3 km de la plage alto standing 105


106 alto standing


calonge

Luxosa casa de pedra d’estil català casa amb molt d’encant. Construïda en 1982 amb materials antics, però amb totes les comoditats actuals, calefacció per terra radiant, llar de foc de gas etc... L’harmonia de la casa es veu reforçada per una àmplia zona de jardí molt ben cuidada, totalment privat amb piscina climatitzada , porxo i barbacoa. Per mantenir el jardí en perfecte estat, la casa té el seu propi pou. Es troba al poble de Calonge i a només 3 km de la platja. Luxurious stone house in Catalan style, charming house. Built in 1982 with antique materials but with all modern comforts, underfloor heating, gas fireplace etc... The harmony of the house is surrounded by a large well-kept garden area, totally private with heated pool , porch and barbecue. To keep the garden in perfect condition, the house has its own well. It is located in the village of Calonge and just 3 km from the beach. Luxueuse maison en pierre, de style catalan, et pleine de charme. Construite en 1982 avec des matériaux anciens, mais avec tout le confort moderne (chauffage par le sol, cheminée au gaz, etc.). Un grand jardin très bien entretenu - totalement privé, avec piscine chauffée, porche et barbecue - vient renforcer le côté harmonieux de la maison. Pour garder le jardin en parfait état, la maison a son propre puits. La propriété est située dans le village de Calonge et à seulement 3 km de la plage.

i

Imisa Zona residencial Vizcondado de Cabanyes (Calonge) Tel. (+34) 972 65 04 46 info@imisa.es www.costabravainmoimisa.com

alto standing 107


elegància i funcionalitat Espectacular casa al petit poble de Baix Empordà Elegance and functionality | Spectacular house in the small village of Baix Empordà Elégance et fonctionnalité | Maison spectaculaire dans un petit village du Baix Empordà

108 alto standing

La combinació d’ elegància i funcionalitat, de espais amplis i confortables i materials de primera qualitat, és el que marcarà el estil exclusiu d’aquesta casa. Jardí format pels arbustos, flors i arbres mediterranis que canvien la seva aparença al llarg de l’any permet gaudir de les seves vistes panoràmiques en estones de relax.


The combination of elegance and functionality, of spacious and comfortable spaces and high quality materials, will mark the exclusive style of this house. A garden made up of shrubs, flowers and Mediterranean trees that change their appearance throughout the year allows you to enjoy panoramic views during relaxation.

Un subtil mélange d’élégance et de fonctionnalité, de grands espaces confortables ainsi que des matériaux de haute qualité signent le style exclusif de cette maison. Un jardin composé d’arbustes, de fleurs et d’arbres méditerranéens qui changent d’apparence tout au long de l’année vous permet de profiter de vues panoramiques lors de vos moments de détente.

i

Immobiliària Casa Girona Plaça Josep Plà, 1 17001 Girona Tel. (+34) 682 80 68 71 info@casagirona.com www.casagirona.com

alto standing 109


mirador de la costa brava Apartament privilegiat per entorn i vistes Viewpoint over the Costa Brava | Privileged apartment with surroundings and views Superbe point de vue sur la Costa Brava | Magnifique appartement avec vue exceptionnelle

i

HabitAa Carrer Major, 28 - 17220 Sant Feliu de GuĂ­xols Tel. (+34) 972 32 69 89 info@habitaa.com www.habitaa.com

110 alto standing


Àtic fantàstic de 100m2 situat a Sant Feliu de Guíxols, a poca distància del centre del poble i també de la zona de s’Agaró. L’apartament està orientat cap al sudest, disposant de molta llum. Un gran sala d’estar i menjador ens condueixen cap a una terrassa amb vista al mar, als pins i al jardí. L’apartament disposa de 3 habitacions dobles amb armari (dues habitacions amb sortida directa a la terrassa), dos banys complerts i una cuina. Hi ha calefacció i fusteria exterior és d’alumini. El gran atractiu de l’apartament és l’espai superior on hi ha una zona amb piscina privada, barbacoa i terrassa, tot amb privilegiades vistes al mar i als paisatges propis de la Costa Brava. La propietat també ofereix zona comunitària amb piscina i jardí. Ens trobem davant d’un apartament que reuneix totes les condicions i comoditats per ser habitat còmodament, molt ben ubicat i perfecte per a gaudir de la essència de la Costa Brava.

Fantastic penthouse of 100m2 located in Sant Feliu de Guíxols near the city centre and S’Agaró zone. It is pointed to the South-East, has a lot of natural light and provides wide rooms. A big living-dinning room that leads us to a terrace with beautiful views above the sea. The flat has 3 double rooms, 2 with direct exit to the terrace; two bathrooms and a kitchen. The best part is the area situated on top of the building: private swimming pool and wide terraces, beautiful views above the sea and Costa Brava’s landscape. The property also offers a public area with swimming pool and garden. We’re talking about a penthouse that has all the conditions to live in, well located and perfect to enjoy the essence of Costa Brava.

Superbe penthouse de 100 m2 situé à Sant Feliu de Guíxols, près du centre-ville et de S’Agaró. Il est orienté sudest. Il est lumineux et dispose de pièces spacieuses. Un grand séjour donne sur la terrasse, qui offre une magnifique vue sur la mer. L’appartement comprend 3 chambres doubles, dont 2 ouvertes sur la terrasse, 2 salles de bains et 1 cuisine. L’atout principal est la zone située sur le toit : piscine privée avec larges terrasses offrant une vue splendide sur la mer et le paysage de la Costa Brava. La propriété bénéficie également d’une piscine et d’un jardin communautaires. Ce bien possède tous les avantages. Il est très bien situé et il est parfait pour bien vivre et profiter du charme de la Costa Brava.

alto standing 111


SECCIÓN PROPIEDADES costa brrava Ref. 4106 Villa in Sant Feliu de Guíxols, 3 bedrooms, 225 m2 625.000€

Ref. 3828 Villa in Platja d’Aro, 5 bedrooms, 250m2, 595.000€

Real estate, holiday rentals, insurance, property management and much more... Immobilière, location de vacances, assurances, administration de propriétés et bien plus… Venda de béns immobles, lloguers de vacances, assegurances, gestió de propietats i molt més.

Ref. 4103 Villa in Platja d’Aro, 5 bedrooms, 299m2, 975.000€

Costa Brava Fincas

Ref. 3978 Apartment in Platja d’Aro, 3 bedrooms, 100m2, 335.000€

112 alto standing

Galeria Albatros 115 bajos Platja d’Aro 17250 Girona +34 972 829 880 | +34 972 829 881 info@costabravafincas.com www.costabravafincas.com

Inmobiliaria | Immobiliària | Real Estate Agents | Immobilien


begur

vistes espectaculars al mar i al poble de begur A 2,5 km de fantàstiques platges Village and emporda overlooking | 2,5 km from fantastic beaches Vue sur le village et l’Empordà | 2,5 km de fantastiques plages

Saló menjador, cuina oberta, lavabo de cortesia, una suite, 2 dormitoris dobles, 1 bany complet. En el pis de dalt tenim una àmplia i espectacular suite amb vista. A la zona de la piscina trobem un estudi amb dos dormitoris i un bany complet. Terrasses, jardí i piscina privada. Living room, kitchen, toilet, a master bedroom, 2 double bedrooms and one 1 bathroom. Upstairs there is a large

master bedroom with breathtaking views. Near the pool area there is a studio with two bedrooms and a bathroom. Terraces, garden and private pool. Séjour, cuisine, WC, 1 suite, 2 chambres doubles, 1 salle de bains. Au premier étage, une grande suite avec une vue spectaculaire. Au niveau de la piscine, un studio avec 2 chambres et 1 salle de bains. Terrasses, jardin et piscine privée.

i

Cales Begur C/ Dalmai Bernat,2 bis - Begur Tel. (+34) 972 622 789 calesbegur@calesbegur.com www.calesbegur.com

alto standing 113


eivissenc Al costat del bosc, de camps d´arrros, a menys d´un km de Platja de Pals Ibiza style | By the forrest, over rice fields, less than one km from the Pals Beach Style Ibiza | Proche de la forêt et des rizières, à 1 km de la plage de Pals

Ampli i lluminós àtic dúplex d’estil eivissenc dins d’una bonica comunitat amb jardins i piscines. Disposa d’una piscina privada a la gran terrassa de la primera planta que gaudeix d´ unes boniques vistes al bosc ia la muntanya de Montgrí i que ofereix una total tranquil·litat i privacitat. L´apartament está al costat del bosc, de camps d’arròs, a menys d´ 1 km de la platja de Pals, molt a prop del camp de golf de Pals, pistes de tennis i de molts altres serveis com supermercats, restaurants, bars i altres tipus de botigues. A 5km. del preciós poble de Pals, 45 km de Girona i 1 1/2 hora en cotxe de Barcelona. Aparcament privat dins del complex.

114 alto standing

Ampli i lluminós àtic dúplex d’estil eivissenc dins d’una bonica comunitat amb jardins i piscines. Disposa d’una piscina privada a la gran terrassa de la primera planta que gaudeix d´ unes boniques vistes al bosc ia la muntanya de Montgrí i que ofereix una total tranquil·litat i privacitat. L´apartament está al costat del bosc, de camps d’arròs, a menys d´ 1 km de la platja de Pals, molt a prop del camp de golf de Pals, pistes de tennis i de molts altres serveis com supermercats, restaurants, bars i altres tipus de botigues. A 5km. del preciós poble de Pals, 45 km de Girona i 1 1/2 hora en cotxe de Barcelona. Aparcament privat dins del complex.

Duplex avec toit terrasse dans le style Ibiza, très spacieux et lumineux, dans une belle résidence avec jardins et piscines. Il dispose d’une piscine privée sur la grande terrasse du premier étage, qui bénéficie d’une vue magnifique sur la forêt et la montagne de Montgrí offrant ainsi tranquillité et intimité. Très bien situé : à côté de la forêt, des rizières, à moins de 1 km de la plage de Pals, près du golf de Pals, des courts de tennis et de nombreux autres services tels que les supermarchés, les restaurants, les bars et autres commerces. A 5 km du beau village de Pals, à 45 km de Gérone et à 1 heure et demie en voiture de Barcelone. Parking privé dans la résidence.


i

Inmo Aloisi Ctra. de la platja s/n Edificio Els Redors 17256 Pals - Girona Tel. (+34) 972 66 72 00 info@inmoaloisi.com www.inmoaloisi.com

alto standing 115


l’escala

360.000 € for sale | a vendre | se vende

Xalet en venda d’ocasió, independent, dins parcel.la de 600m2 amb piscina privada. Habitatge d’una sola planta, de 94 m2 construits Independent chalet for sale, in 600m2 plot with private swimming-pool. Single-floored property, 94m2 built

Find the ideal second home Decouvrez votre residence secondaire Trobi la seva residència ideal

Propriété à vendre avec piscine privée, quatre faces, sur un terrain de 600 m2. Villa sur un seul niveau. 94 m2 de surface au sol

costa brava experts i

Finques Guanter Avgda. Ave Maria, 2 Tel. (+34) 972 770 272 Avgda. Riells, 46 Tel. (+34) 972 77 00 40 17130 L’Escala (Girona) www.guanter.com

116 alto standing

124.000 €

85.000 €


A l’Escala, la seva agència de confiança

A prop del port i amb vistes al mar

Ático-dúplex con magnífica zona comunitaria

Casa con piscina privada muy cerca del mar

Apartament CLOTAMAR A202

Ático RIELLS BLAU

Casa BARCELONA 10

Avgda. Ave Maria, 2 · T. (+34) 972 77 02 72 · Avgda. Riells, 46 T. (+34) 972 77 00 40 · 17130 L’Escala (Girona)

www.guanter.com alto standing 117


situació privilegiada Extraordinaria finca en Sant Martí d’Empúries Privileged situation | Extraordinary property in the entrance of Sant Martí d´Empuries Situation privilégiée | Une propriété exceptionnelle à l’entrée de Sant Martí d’Empuries

En venda extraordinària propietat a l’entrada de Sant Martí d’Empúries, situació excepcional, ben a prop del passeig i de les platges. Finca cantonera de 3000m2 amb habitatge de 180m2 a la part central del terreny. Casa disbribuida en entrada-rebedor, sala d’estar, menjador, cuina amb sortida a petit pati, 4 dormitoris dobles, 2 banys i 2 terrasses de 23m2 cadascuna. Possibilitat d’ampliar edificabilitat.

118 alto standing

Extraordinary property for sale at the entrance of Sant Martí d’Empúries, exceptional location, very close to the promenade and the beaches. Cornering 3000m2 plot with 180m2 property in the center of it. House distributed in entrance-hall, living-room, dinning-room, kitchen exiting a small patio, 4 double bedrooms, 2 bathrooms, 2 23m2 terraces each. Option to extend built area.

À vendre magnifique propriété à l’entrée de Sant Martí d’Empúries. Emplacement exceptionnel, tout près de la Promenade et des plages d’Empúries. Proprieté située à l’angle sur un terrain de 3000 m2 avec la villa carement au centre. Hall d’entrée, séjour-salle à manger, cuisine donnant sur la cour, 4 chambres à coucher doubles, 2 salles de bain et 2 terrasses de 23 m2 chacune. Possibilité de grandir.


i

Finques Guanter Avgda. Ave Maria, 2 Tel. (+34) 972 770 272 Avgda. Riells, 46 Tel. (+34) 972 77 00 40 17130 L’Escala (Girona) www.guanter.com

alto standing 119


VENTE, LOCATION et ADMINISTRATION. Qualité et service sont notre priorité! Votre pleine satisfaction, notre objectif!

FLUVIA Belle et très bien soignée maison au bord du canal avec terrain de 600 m2 et 15 m d’amarre. Surface environ 125 m2. 3 chambres à coucher, 2 belles salles de bains, spacieux salle à manger/salon.

CAP RAS

ALBERES

Villa moderne et très spacieuse au canal avec terrain de 500 m2 et amarre de 12,5 m. 3 chambres à coucher (dont une au rez-de-chaussée), 3 salles de bains, cuisine moderne, salon spacieux...

Villa avec 2 chambres à coucher et 1 salle de bains au r.dc. plus 1 chambre et sa salle de bains dans la tour avec accès indépendant. C hauffage central au fuel. Garage.Fenêtres en PVC. Alarme. 319 m2 de terrain piscinable. 290.000 €

760.000 €

628.000 €

CARMANSO

FLAMICELL

Confortable villa donnant sur le canal, 466,50 m2 de terrain. Très bien située. Emplacement privilégié sur le grand canal. 12,50 m d’amarrage. Orientation sud. 3 chambres à coucher. 2 salles de bains. 1 WC. Garage. Chauffage central.

Bel appartement dans une résidence au bord du canal avec piscine et jardin communautaires. 40 m2 de surface habitable plus 8,62 m2 de terrasse. Exposition sud-ouest, très ensoleillée.

110.000 €

170.000 €

SALINS

EBRE

Belle maison moderne mitoyenne en 2ème ligne de mer. 4,30 m x 14 m amarre pour bateau à moteur ou voilier. 2 chambres à coucher avec climatisation, 1 salle de bains de luxe avec baignoire spéciale. Terrasse. Garage. Surface 72 m2 + 20,21. 430.000 €

Jolie, petite maison située dans un quartier excellent et calme au bord du canal. 49 m2 de surface hab.+85 m2 dejardin. 6 m d’amarre. 2 chambres à coucher, salle de douche moderne. Climatisation. Terrain entièrement clôturé. 249.000 €

695.000 €

FINAL Maison adossée plus jardin de 105 m2. Grand salon avec cuisine. 3 chambres à coucher. Salle de bains. Plusieurs terrasses. Grand garage. Terrain piscinable. Environ 86 m2 de surface hab.

115.000 €

PUIGMAL Maison adossée plus jardin de 105 m2. Grand salon avec cuisine. 3 chambres à coucher. Salle de bains. Plusieurs terrasses. Grand garage. Terrain piscinable. Environ 86 m2 de surface hab.

www.empuriabrava-hoffmann.de Av. Joan Carles I - Pení 164 E-17487 Empuriabrava - Tel. (0034) 972 45 02 63 / Fax (0034) 972 45 19 37

120 alto standing


HOFFMANN IMMOBILIARIA

depuis 1979 à EMPURIABRAVA 895.000 €

Empuriabrava. Nouvelle construction! Orientation sud. 12,50 m d’amarre. Un rêve devient réalité! Vous pouvez encore l’adapter à vos goûts. Ne perdez pas cette opportunité!

www.empuriabrava-hoffmann.de Av. Joan Carles I - Pení 164 E-17487 Empuriabrava - Tel. (0034) 972 45 02 63 / Fax (0034) 972 45 19 37 alto standing 121


122 alto standing


sobre el canal Preciosa torre al canal amb piscina i amarratge Over the canal | Beautiful villa over the canal with swimming pool and mooring Sur le canal | Magnifique villa sur le canal avec piscine et amarre

alto standing 123


Preciosa Torre al canal amb piscina i amarratge. Aquesta vila de luxe és una exlusive propietat a Empuriabrava, està en perfecte estat, es va construir el 2006! És compost de 5 dormitoris, cada un té el seu propi bany. La sala total és 260 m ² un d’ells tenen 875 m ² de parcel.la. La Vila tenen 2 garatge i un gran aparcament per 6 cotxes. La casa té una piscina de 8 metres x 4 metres i una banyera. En aquesta casa té una magnífica vista sobre el canal! Es una veritable oportunitat per tenir una sola Vila! Beautiful villa on the canal with swimming pool and mooring. This luxury villa is an exlusive property in Empuriabrava, it is in perfect condition, it was build in 2006! It is compound of 5 bedrooms, each has its own bathroom. The total living room is 260 m² an they have 875 m² of plot. The villa have 2 garage and a large parking for 6 cars. The house have a swimming-pool of 8 meters x 4 meters and a jaccuzi. In this house you have a magnificent view on the canal! It’s a real opportunity to have a single villa! Magnifique villa sur le canal avec piscine et amarre. Cette villa de luxe est une propriété exclusive à Empuriabrava. Construite en 2006, elle est en parfait état. Cette maison est composée de 5 chambres, qui sont en fait des suites, puisqu’elles possèdent chacune leur propre salle de bains. La superficie construite est de 260 m², et la maison a 875 m² de terrain. La villa compte deux garages et un grand parking pour six voitures. Il y a également une piscine de 8 m x 4 m et un jacuzzi. Vue magnifique sur le canal. C’est une villa unique !

124 alto standing


i

Immocenter BahĂ­a 94 B 17487 Empuriabrava (Girona) Tel. (+34) 972 451 450 empuriabrava@immocenter.es

alto standing 125


la mejor atención a nuestros clientes, nuestro mayor objetivo la meilleure attention à nos clients, notre plus grand objectif

EMPURIABRAVA

EMPURIABRAVA

EMPURIABRAVA

Ref.: MI CC 10231

Ref.: MI CC 10227

Ref.: MI CC 10427

Precio/Prix: 1.800.000 €

Precio/Prix: 1.690.000 €

Precio/Prix: 1.290.000 €

685m2 275m2

4

4

15m

P Sí

Casa de diseño al canal ancho con piscina y amare de 15 m Maison de designer au large canal avec piscine et amarre de 15 m

EMPURIABRAVA

687m2 350m2

5

3

20m

P Sí

Villa ultra moderna con piscina desbordante y amarre de 20 m Villa ultra moderne avec piscine à débordement et amarrage de 20 m

EMPURIABRAVA

600m2 240m2

4

5

Ref.: MI CC 10238

Precio/Prix: 960.000 €

Precio/Prix: 920.000 €

Precio/Prix: 890.000 €

5

12,5m

P Sí

Villa de lujo en el canal con 5 dormitorios y un gran garaje Villa de luxe sur le canal avec 5 chambres et un grand garage

EMPURIABRAVA

580m2 214m2

3

3

14m

P Sí

Casa moderna al canal , cerca del centro y de la playa Maison contemporaine avec canal proche du centre ville et de la plage

EMPURIABRAVA

567m2 278m2

4

4

Ref.: MI CC 10466

Precio/Prix: 890.000 €

Precio/Prix: 825.000 €

Precio/Prix: 749.000 €

2

12,5m

P Sí

Casa individual al canal ancho y orientacion sur con amare de 12,5m Maison individuelle au large canal et amarre de 12,5m orientation Sud

422m2 234m2

5

15m

No

P Sí

EMPURIABRAVA

Ref.: MI CC 10355

4

Villa de calidad moderna , con amarre y piscina, cerca de la playa Villa moderne de qualité avec amarre et piscine, près de la plage

Ref.: MI CC 10475

555m2 185m2

P

EMPURIABRAVA

Ref.: MI CC 10259

5

Hermosa casa renovada de estilo contemporáneo con amarre 15m Très belle maison rénovée dans un style contemporain avec amarre de 15m

Ref.: MI CC 10502

500m2 284m2

15m

3

10,5m

P Sí

Magnifica casa al canal con piscina y cerca de la playa Magnifique maison avec piscine, amarre et proche de la plage

400m2 168m2

4

2

10,5m

No

P Sí

Magnifica casa reformada al canal con piscina Magnifique maison rènovée au canal avec piscine

www.marinaimmo.com Avd. Juan Carles I, Sector Peni 166 C · 17487 Empuriabrava - Girona - España - T. (+34) 972 450 739 - info@marinaimmo.com

126 alto standing


Buscamos propiedades para vender Nous cherchons proprietes pour vendre

EMPURIABRAVA

EMPURIABRAVA

EMPURIABRAVA

Ref.: MI CC 10337

Ref.: MI CC 10172

Ref.: MI CC 10473

Precio/Prix: 635.000 €

Precio/Prix: 600.000 €

Precio/Prix: 575.000 €

320m2 172m2

3

4

10,5m

P Sí

Casa con gran terraza y piscina, al canal ancho Maison avec grand terrasse et piscine, au canal large

500m2 136m2

3

2

12,5m

P Sí

500m2 165m2

2

12,5m

EMPURIABRAVA

Ref.: MI CC 10244

Ref.: MI CC 10158

Precio/Prix: 630.000 €

Precio/Prix: 595.000 €

Precio/Prix: 520.000 €

4

4

No

P Sí

Villa de lujo con 4 dormitorios, piscina, a 2 pasos del centro de Empuriabrava. Villa haut de gamme avec 4 chambres, pisicne, à 2 pas du centre d’Empuriabrava.

ROSES

690m2 150m2

3

2

No

P Sí

Magnífica Villa de planta baja, construida con materiales de altisima calidad Magnifique Villa rez de chaussée, construit avec matériaux de haute qualité

ROSES

350m2 160m2

4

4

No

Ref.: MI CC 10489

Precio/Prix: 1.300.000 €

Precio/Prix: 950.000 €

Precio/Prix: 295.000 €

3

No

P Sí

Casa encantadora amb magnífica vista del port de Roses Maison de charme avec vue magnifique sur le port de Rosas

800m2 190m2

P Sí

ROSES

Ref.: MI CC 10426

4

Gran propiedad orientada al sur con acabados de 1a calidad Grande propriété avec finitions de première qualité orientée sud

Ref.: MI CC 10486

830m2 503m2

P

EMPURIABRAVA

Ref.: MI CC 10501

450m2 230m2

Encantadora villa al canal de estilo mediterraneo con piscina y amarre de 12,5 m. Belle Villa canal de style méditerranéen avec 12,5m piscine et amarre.

Villa al canal ancho , totalmente reformada con calefacción central Villa au grand canal, entièrement rénovée avec chauffage central

EMPURIABRAVA

2

4

4

No

P Sí

Casa moderna con piscina y vista impresionante sobre el mar Maison moderne avec piscine et vue magnifique sur la mer

74m2

3

1

No

P No

Apartamento en primera linea del mar con un garage privado. Appartement rénové en 1ère ligne de mer avec un garage privé

www.marinaimmo.com Avd. Juan Carles I, Sector Peni 166 C · 17487 Empuriabrava - Girona - España - T. (+34) 972 450 739 - info@marinaimmo.com alto standing 127


Perpignan

TGV

immoplazaspain.com Figueres

Girona

Barcelona 128 alto standing

Avenida Europa - Edificio BahiaIII 17487 Empuriabrava - Costa Brava 0034 872 222 420 info@immoplazaspain.com


Bahia de Roses Villa

Els olivars - Pau IPV33 - € 759.000 House

Isla cartago - Empuriabrava IPH55 - € 329.000 Apartment Villa

mar - Empuriabrava ElsCabalitto olivars - Pau IPA157 - € 99.000 IPV33 - € 759.000

alto standing 129

Marina Empuriabrava


Immobilier Costa Brava ÂŽ

www.immobiliercostabrava.com Tel: 00 (34) 972 30 45 91 | Tel: 00 (34) 636 433 128 | Plaça Forgas, 11 Begur


EMPURIABRAVA

335.000 €

1.150.000 €

EH127 | EMPURIABRAVA

EV252 | EMPURIABRAVA

Maison de pêcheur à vendre composée d’un salon, cuisine, 3 chambres et 1 salle de bain, une terrasse, un grand solarium, garage et amarre pour voilier.

Nouvelle construction sur un terrain de 500 m2, surface construite de 180 m2 composée d’un salon, cuisine, 4 chambres, 3 salle de bains, garage, piscine et amarre.

525.000 €

690.000 €

EH130 | EMPURIABRAVA

ET05 | EMPURIABRAVA

Maison rénovée située sur un terrain de 300 m2, composée d’un salon, cuisine, 4 chambres, deux salles de bains et garage, piscine, amarre, jacuzzi et sauna.

Terrain constructible de 734 m2 situé dans le grand canal avec amarre de 25 mètres.

Notre équipe est à votre écoute pour réaliser votre projet BAHÍA 94 B - 17487 EMPURIABRAVA T. (+34) 972 451 450 - EMPURIABRAVA@IMMOCENTER.ES alto standing 131


PRESENTA

S O P H I S T I C AT E D R E S I D E N C E S W I T H S E A V I E W I N P L AT J A D ’ A R O , C O S TA B R A V A

9

350M

26 APARTMENTS I N T O TA L , O N LY 9 LEFT

BETWEEN YOU AN THE MEDITERRANEAN SEA

Office

Tel. +34 972 818 300

2

2018

SWIMMING POOLS

DELIVERED IN FEBRUARY 2018

playadearo@costabrava-sir.com costabrava-sothebysrealty.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.