Page 1

I 1400-tallet terroriserede Vlad Tepes sine undersåtter med ufatteligt grusomme henrettelsesmetoder. Snart gik der også rygter om, at han drak sine ofres blod. Således blev myten om Dracula født – og fyrsten fra Valakiet blev forvandlet til verdens mest kendte vampyr. Tek st: Tomas Blom

Dr acul – tyrannen, der blev forvandlet til

D

den livgivende væske og kan vende tilbage til søvnen i sin kiste – i god tid inden den gryende dags sollys truer med at forvandle væsenet til støv.

Populær sagnfigur Sådan gør en vampyr. Det ved vi på grund af århundreders skrækhistorier, mundtligt fortalt, udgivet som litteratur eller genskabt på det hvide lærred. Vi bliver tilsyneladende aldrig trætte af fortællinger om de gådefulde og skræmmende væsener, som bliver ved med at eksistere som levende døde. Og som ved at drikke de levendes blod forvandler mennesker til nye blodsugere. Beret-

e v er e tt/ ib l

et sker altid om natten. Et skyggeagtigt væsen, hyllet i en lang kappe, er på en eller anden gådefuld måde kommet ind i værelset. Det nærmer sig sit sovende offer, som regel en ung, smuk kvinde. Væsenets øjne lyser rødt, bag de tynde, blege læber skimtes hugtænder. En fristende blodåre banker på den sovendes hals. Nu åbner væsenet munden i et glubsk gab. De lange, spidse hjørnetænder blottes. Det læner sig ind over sit offer, omfavner hende varsomt, næsten ømt, og lader tænderne trænge igennem huden. Væsenet tømmer ubevægeligt kroppen for blod, får friske kræfter af

ninger om vampyrer – som har en lang tradition i Østeuropa, Indien og Grækenland – handler næsten altid om overnaturlige skabninger, som er tvunget til at leve som gengangere. Den bedst kendte vampyrskikkelse er Dracula, som mere eller mindre er blevet synonym med begrebet ”vampyr”. Hvis nogen kommer til at tænke på drager, er der god grund til det. Det latinske ord for drage er netop ”draco”. På rumænsk betyder ”dracul” også djævel. Og nu, hvor vi befinder os på vampyrens hjemmebane: Grev Draculas slot ligger i Transsylvanien, en del af det nuværende Rumænien, det land, som betragtes som vampyrismens højborg.

Regerede over Valakiet

En af Vlad Draculas mange henrettelsesmetoder var at lade ofrene spidde på pæle. Billede fra filmen Dark Prince: The True Story of Dracula fra år 2000.

22  alt om historie  10/08

På denne egn herskede for snart 600 år siden en mand, som har givet navn til selve ærkevampyren – fyrst Vlad Dracula. Han blev også kaldt Vlad Tepes, et tilnavn, som betyder ”pælespidderen” efter en af fyrstens mere ubehagelige uvaner. Lad det være sagt med det samme: Vlad Dracula selv drak, så vidt vides, aldrig blod. Derimod var hans regering en af de mest blodbesudlede i Rumæniens historie. Dracula blev født i 1431 i den lille by Sighisoara i det nuværende Rumænien. Samme år blev hans far adlet. Han hed også Vlad. Faderen blev valgt ind i den eksklusive Drageorden, som var opstået ➤


er i ch le ssin g / i b l

la vampyr

»Fyrsten Vlad Dracula blev også kaldt Vlad Tepes, et tilnavn, som betyder ›pælespidderen›, efter en af hans ubehagelige uvaner»

Vlad Tepes, som herskede over Valakiet i det nuværende Rumænien, blev af forfatteren Bram Stoker brugt som stof til romanen om vampyrgreven Dracula. Virkelighedens Vlad drak ikke blod, men han var en meget grusom hersker.

alt om historie  10/08 

23


dr acula s van t e s t r öm

for at forsvare det katolske Europa mod truslen fra det tyrkiske Ottomanske Imperium. Efter adlingen hed faderen Vlad Dracul, så sønnens navn blev ”Dracula” – den lille drage eller den lille djævel.

Et liv præget af konflikter Konflikten med det ekspanderende tyrkiske rige, som beherskede hele Balkan, kom til at præge Draculas liv. Men hans far var ikke helt pålidelig som forsvarer af den katolske tro. Han var regent i Transsylvaniens naboland, Valakiet, som først i 1859 blev en del af Rumænien, og han bøjede sig snart for tyrkernes krav. Dette forhindrede ikke den osmanniske sultan Murad 2. i at tage ham og hans to sønner til fange i 1444. Vlad Draculas far herskede over Transsylvanien i det nuværende Rumænien. Faderen fik sin frihed mod en dyr løsesum, Efter at være sluppet ud af fangenskabet hos den osmanniske sultan Murad 2. men der var ikke penge kunne Vlad selv tage magten i nabolandet Valakiet. nok til at løskøbe sønDrageorde- nerne, som blev i fangen- fangenskabet lærte han sig tyrkisk, fik tænkte ham for at lægge planer om at nens segl. skab. Den 13-årige en ypperlig uddannelse og derud- udlevere dem til fjenden. Dracula skulle Nu fik Dracula lov til at vende hjem for over et godt indblik i kunsten at regere ved hjælp af vold og trus- at overtage Valakiets trone. Men vejen til komme til at tilbringe hele tronen viste sig at være lang og besværler. sin ungdom i et til tider ret Under Draculas tid i fæng- lig. Han blev gentagne gange styrtet af hårdt fangenskab. Hans bror Radu, kaldet ”den smukke”, sel nåede hans far at skifte side forskellige konkurrenter, men i 1456 blev populær og omsværnok en gang og indledte et felt- blev han valgt til regent af et antal bojatog mod tyrkerne. Dette førte rer, dvs. adelsmænd. met pga. sin skønhed. Dratil, at han blev myrdet af sine cula blev derimod betragtet På det tidpunkt blev der observeret en egne, som definitivt var holdt op kæmpestor tvehalet komet på himlen, som farlig og aggressiv og blev tit holdt indespærret. Men under Murad 2. med at stole på ham, og som mis- hvilket blev betragtet som et forvarsel

● I Østeuropa er vampyren tit en kvinde, en striga, som er et flyvende, blodsugende væsen. Den ungarske grevinde Erzebeth Bathory er måske det bedst kendte eksempel på en kvinde med smag for blod. Hun levede i starten af 1600-tallet og kan have været en fjern efterkommer af Vlad Tepes. Hendes ry blev grundlagt derved, at hun levede i den tro, at unge pigers blod kunne bevare hendes skønhed og forlænge hendes liv. Altså gik hun i gang med at ansætte en stribe nye tjenestepiger, som hun lod tortere og henrette – for så at bade i deres blod.

24  alt om historie  10/08

Der begyndte at gå rygter om, at en pige, som satte sin fod i grevindens slot Csejthe, aldrig mere blev set i live. Men trods dette kunne Erzebeth Bathory hengive sig til sin makabre form for personalehåndtering i ti år, inden den ungarske kejser lod hendes borg storme. Man fandt lig i slottet og en hel kælder fuld af mishandlede kvinder. Grevinden selv havde bogført sine ofre og var da oppe på 650 styk. Hun blev sært nok ikke dømt til døden, men spærret inde resten af sit liv i et tilmuret tårnkammer, hvor hun døde efter fire år, i 1614.

Erzebeth Bathory

b r id g em an / ib l

Ungarsk grevinde badede i blod


T h eo d o r A m an/©T h e Nat i o nal Museum o f Ar t o f R om an ia

Nogle udenlandske ambassadører nægtede af religiøse grunde at tage deres hovedbeklædning af for Dracula. Så lod han sine mænd sømme dem fast til deres hoveder.

»Det betød meget for Dracula at blive mødt med den respekt, der tilkom en fyrste» Vidste du at...

om Draculas gode og gavnlige regering. Det skulle snart vise sig, at astrologer ikke altid har ret.

Spiddede 500 bojarer Den nyudnævnte fyrste af Valakiet lod omgående landets elite af bojarer kalde til sit palads i hovedstaden Tirgoviste. Efter en kort forhørsrunde afgjorde Dracula, hvem der var skyldige i mordet på hans far og en af hans to brødre, som var blevet levende begravet. Han lod straks omkring 500 bojarer spidde på pæle, en grusom og smertefuld henrettelsesmetode, som gjorde navnet Dracula omtalt og frygtet. For at knuse de opsætsige adelsmænd yderligere, brugte han dem og deres familier som tvangsarbejdere til at bygge sit slot højt oppe på en bjergkam. Slottets ruiner kan stadig ses, og det er ikke

sine mænd ordre til at sømme dem fast til ambassadørernes hoveder. Mærkeligt nok var fyrst Dracula populær blandt størsteparten af landets befolkning, som bestod af bønder og fattige mennesker. De havde ikke noget imod, at han spiddede de korrupte og undertrykkende adelsmænd på pæle. ➤ co r b is/sc anpix

I Sydamerika findes der en flagermus, som lever af blod. Arten, som kaldes vampyrflagermus tilbringer dagen i mørke grotter og går på jagt om natten. Den skal efter sigende hvert døgn drikke lige så meget blod, som den selv vejer.

svært at forestille sig de lidelser, det engang blev opført under. Draculas tid var blodig og voldsom. Man har forsøgt at anslå, hvor mange personer Dracula tog livet af under sin seksårige regeringsperiode, og man er nået frem til mellem 40 000 og 100 000 personer! Der er sikkert tale om store overdrivelser her, eftersom tallene er opregnet af hans modstandere, men der findes en række øjenvidner til de bestialske metoder, som blev brugt. Sådan beskrives de i en rapport til paven: ”Nogle blev dræbt ved at blive knust under vognhjul, andre flået levende, andre brændt på glødende kul, nogle gennemboret af pæle gennem hovedet, navlen, brystet eller med skam at melde også gennem enden, så spidsen stak ud gennem munden.” Dracula var i øvrigt meget påpasselig med, at de pæle, som blev brugt, ikke skulle være alt for spidse, for at offerets lidelser skulle blive trukket så meget som muligt i langdrag. Det betød også meget for ham, at han blev mødt med den respekt, der tilkom en fyrste. En af de mest kendte anekdoter om hans grusomhed handler om hans møde med nogle udenlandske ambassadører, som af religiøse grunde ikke ville blotte deres hoved for ham. Dracula lod dem beholde hovedbeklædningen på – men gav

I dag findes kun ruinerne tilbage af paladset i Tirgoviste, hvor Vlad Dracula holdt hof i 1400-tallet. alt om historie  10/08 

25


dr acula

Sådan undgår du at blive bidt

● Først og fremmest: Invitér aldrig

Dun c an Walk er

Kors er effektive mod vampyrer, det samme er hvidløg og visse urter.

Hård mod Transsylvanien

Ta m ar a Kulikova

en vampyr indenfor – en udød skal have en invitation fra sit offer. Skulle man fatte mistanke til nogle af sine gæster, kan man til en start tjekke, om han eller hun kaster skygge eller kan ses i et spejl. Vampyrer kan nemlig hverken det ene eller det andet. At hænge kors op på væggene er godt mod vampyrer, det samme gælder mange slags vækster og urter. Hvidløg er nok det bedst kendte middel mod vampyrer, men stormhat og vildrose er også godt. Den bedste måde at slippe af med en vampyr på, er selvfølgelig at slå den ihjel. Men det er jo ikke så let, eftersom vampyren allerede er død! En pæl af kristtorn gennem hjertet er en dødsikker metode, men først skal man finde ud af, hvor vampyren sover om dagen. Hvis jorden over en grav er gennemboret af små huller, kan man begynde at grave, og hvis kroppen i kisten ligger med vidtåbne øjne og ikke viser tegn på forrådnelse, er det bare at finde pælen frem og tage godt sigte.

For at slå en vampyr ihjel må man bore en pæl af kristtorn gennem dens hjerte.

e v er e tt/ ib l

26  alt om historie  10/08

Samtidig var de glade for, at fyrsten holdt stand imod Tyrkiet ved at nægte at betale skat til tyrkerne og forbyde dem at tvangsudskrive unge drenge fra Valakiet til deres hær. Desuden udviklede Dracula landets jordbrug, lod hugge skov og opdyrke ny jord. Han grundlagde også nye byer og byggede borge, hvor befolkningen kunne søge beskyttelse mod erobrere. Faktum er, at mindet om Draculas godhed mod bønderne stadig lever i den rumænske folketradition i dag, ikke mindst på grund af, at han aldrig opgav sin kamp mod den tyrkiske ærkefjende.

Derimod fór han hårdt frem mod befolkningen i nabolandet Transsylvanien, som for en stor del bestod af tyske håndværkere og handelsmænd. Dracula krævede skatter og toldafgifter af dem, og hvis de ikke føjede sig hurtigt nok, startede han en sand udryddelseskrig. Byer blev brændt og tilfangetagne fjender spiddet på pæle i stor stil. Det er under denne periode, at rygtet om Dracula som vampyr begynder at versere. Den tyske troubadour Michael Beheim komponerede allerede i fyrstens levetid et langt og udførligt kvad, som beskriver hans ugerninger. Her omtales, hvordan Dracula slår sig ned ved et dækket bord midt blandt hundredvis af pælespiddede lig, og hvordan han ”dypper sit brød i ofrenes blod”. I 1462 kom afslutningen på Draculas første periode som Valakiets hersker. Tyrkerne var blevet trætte af hans opsætsighed og indledte et større angreb. Efter en dramatisk flugt, hvor hans tro tilhængere blandt bønderne hjalp ham med at finde vej over de transsylvanske alper, søgte Dracula hjælp hos Ungarns kong Mattias. Men i stedet for at få støtte blev han spærret inde og måtte tilbringe 12 år som kongens berygtede og skrækindjagende fange. Da han ikke havde nogen mennesker at pine, skal han have fordrevet tiden i cellen med at spidde rotter, mus og fugle. Kong Mattias viste gerne Dracula frem for sine gæster, og besynderligt nok lykkedes det den blodbesudlede eksfyrste at charmere en af kongens søstre, som giftede sig med ham. Kong Mattias blev tvunget til at støtte sin svoger, og i 1475 vendte Dracula tilbage i


akg /sc anpix

»Af de rumænske bønder blev han som oftest skildret som en hårdfør, men egentlig retfærdig hersker» spidsen for en hær for at generobre Valakiets trone. Hans næste regeringstid blev kort. Efter kun en måned udkæmpede Dracula sin sidste kamp i nærheden af vore dages Bukarest. Der findes forskellige fortællinger om, hvordan han mødte sin død. Ifølge en af dem var fyrsten kommet til at forvilde sig ind blandt sine tyrkiske modstandere. For at undgå at blive opdaget klædte han sig ud som tyrker og blev angrebet og dræbt af sine egne, som ikke kunne genkende ham. En anden version fortæller, at Dracula under slaget blev dræbt af sine egne soldater, som ganske enkelt benyttede lejligheden til at sætte en stopper for endnu en periode med hans rædselsvælde. Draculas hoved blev sendt til den tyrkiske sultan, men hans krop skal være blevet begravet i klosteret Snagov, i det nuværende Rumænien. De jordiske rester af en pragtfuldt udstyret hovedløs krop blev fundet ved en udgravning i 1930erne, men ingen ved med sikkerhed, om det virkelig er de jordiske rester af Vlad Dracula.

Æret af kommunisterne Pælespidderens blodige regering blev altså kortvarig, men mindet om ham levede videre i hundredvis af år i de sange og sagn, som blev fortalt af rumænske bønder. Her blev han som oftest skildret

Allerede i løbet af Draculas levetid skrev troubadouren Michael Beheim om fyrstens grusomhed. Han beskriver bl.a., hvordan Dracula dypper sit brød i blodet fra mennesker, han har ladet spidde på pæle. som en hårdfør, men egentlig retfærdig hersker, som beskyttede sit folk mod fremmede magter og landets egen nyttesløse overklasse. Det billede af Vlad Tepes blev ikke uventet næret af Rumæniens kommunistiske regime. I 1976 fejredes 550-årsdagen for Vlad Tepes' død med pomp og pragt og bl.a. med deltagelse af den

siden hen styrtede diktator Nicolae Ceausescu. I det daværende Rumænien havde man ikke meget til overs for det dekadente vestlige billede af Dracula som vampyrernes fyrste. ● Læs mere: Dracula myten af Gabriel Ronay Alverdens vampyrer af Dan Turèll

Myter om udøde blodsugere i flere kulturer ● Myter og legender om levende

døde og blodsugende uhyrer finder man i mange kulturer. Allerede antikkens grækere og romere troede på dæmoner og åndevæsener, som betragtes som forgængere for senere tiders vampyrer. I kinesisk tradition

findes Jiang Shi, en genganger, som dræber mennesker for at stjæle deres livskraft. Det frygtede latinamerikanske væsen Chupacabra, hvis navn betyder gedesuger, lever af at suge blod fra husdyr. Rapporter om hans hærgen figurerer endog i masseme-

dier, selv i moderne tid. I Norden lader der dog ikke til at have fandtes nogle rigtigt gamle vampyrtraditioner; forestillingerne om den blege blodsuger og hans lige er først kommet hertil med gysere gennem de seneste 200 år.

alt om historie  10/08 

27


dr acula

Evigt aktuel i bøger og film Fortællinger om vampyrer har fascineret mennesker i tusindvis af år. Med Bram Stokers roman Dracula fra 1897 fik legenden om det blodsugende uhyre et comeback. T ek s t: Tom a s B lom

A

Døbte hovedpersonen om

ak

g/s

ca

np

ix

Den første bevarede vampyrfilm er Nosferatu fra 1922.

28  alt om historie  10/08

Men de vampyrer fik overhovedet ikke samme gennemslagskraft som Bram Stokers skabning. Det skyldes sandsynligvis bl.a., at han havde forsynet sin vampyr med en suggestiv og faktabaseret kobling til virkelighedens Vlad Dracula. Stoker var nemlig stødt på den ungarske professor Vambery, som havde fortalt historier om pælespidderen. Historier, som gav Stoker mareridt, men som til sidst resulterede i, at han omdøbte hovedpersonen i sin bog. I begyndelsen skulle han have heddet ”Count

e v er e tt/ ib l (3)

llerede i løbet af Vlad forfatter Bram StoPælespidders leveker. I 1897 udgav han romanen Dratid blev der spredt cula, den bog, der uhyggelige fortællinger om én gang for alle hans udåd i både mundtlig placerede vampyog trykt form. I slutningen af 1400-tallet skal Draculahiren i centrum på storierne være udkommet i den vestlige gysestørre oplag end Bibelen, som runderholdnings oftest illustreret med uhyggelandkort. ligt illustrative træsnit. GyserlitteratuMen der skulle gå flere hunren havde fået et gevaldrede år, inden vampyren Originaludgaven af digt opsving i starten af Dracula blev født. Man kan Bram Stokers Dracula. 1800-tallet. Folk var begyndt at blive trætte af unægtelig spørge sig selv, hvordan det kunne være, det nøgterne, oplyste 1700-tal, og tiden at en hårdhændet krigsherre var moden til uhyggelige fortællinger fra Balkan kunne forvandle om det overnaturlige i tågede landskasig til en elegant, blodsu- ber. Blandt de bedst kendte af de tidlige gende gentleman i kappe? gysere finder vi Mary Shelleys FrankenDet skyldtes en uventet stein og Edgar Allan Poes mange gyserkæmpesucces for den irske fortællinger. Der var også blevet skrevet en række vampyrhistorier, fx Sheridan le Fanus Carmilla og Varney, the Vampire af Thomas Peckett Prest.

Plakat for den trendsættende film med Bela Lugosi fra 1931. Vampire”, men det blev til ”Count Dracula” i stedet. Vampyrlitteraturen vokser og blomstrer konstant. Nye blodsugere ser hele tiden dagens lys – eller måske snarere nattens mørke. For nogle år siden blev Elizabeth Kostovas roman Historikeren, som bygger på Draculamyten, en enorm bestseller. Anne Rice har produceret en hel krønike om problematiske vampyrer i New Orleans. Den svenske forfatter John Ajvide Lindqvist lader sine udøde hjemsøge helt almindelige forstadsmiljøer. Og danske Dennis Jürgensen har i en stribe ungdomsromaner inkluderet den elegante Dracula i en gruppe af mere eller mindre uhyggelige monstre.

Stumfilm med vampyrer Men det er nok i biografens mørke, at vampyren kommer allerbedst til sin ret. Allerede for 100 år siden blev der indspillet en film, som hed Legend of a Ghost, hvor der efter sigende blev suget blod – men intet vides med sikkerhed, eftersom filmen er forsvundet. Den før-


Christopher Lee betragtes som en af de ypperste fortolkere af rollen som grev Dracula, og han spillede den i flere film i 1950erne, 1960erne og 1970erne.

»Det er nok i biografens mørke, at vampyren kommer allerbedst til sin ret» ste bevarede filmvampyr hedder ikke Dracula, men grev Orlok. Hans skaldede isse, spidse ører og lange klofingre kan ses i F.W. Murnaus Nosferatu fra 1922. I Danmark producerede instruktøren Carl Th. Dreyer den sjældent smukke film Vampyr i starten af 1930erne, men uden nogen Draculaskikkelse. Den blev i stedet født i Hollywood og blev helt og aldeles personificeret af en ungarsk skuespiller ved navn Bela Lugosi. Instruktøren hed Tod Browning og filmens titel var Dracula, slet og ret. Da den havde premiere i 1931, var talefilmen et faktum, og Lugosis kraftige, østeuropæiske accent kunne være blevet et problem for ham – men ikke i denne rolle. På tærsklen til sit slot udtaler han en af sine få replikker ”I… am… Dracula. I bid you… welcome”.

Begravet i Draculas kappe Lugosis Dracula blev model for mange efterfølgere. Selv spillede han med i en

række Draculafilm og blev mere eller mindre ét med sin rolle, hvilket ikke var til gavn for ham. Bela Lugosi døde i 1956 efter længere tids morfinmisbrug og blev begravet i grevens slidte kappe. En lang række skuespillere har spillet Dracula i årenes løb, bl.a. John Carradine og – Humphrey Bogart! Men englænderen Christopher Lee betragtes i al almindelighed som den mest værdige arvtager til Bela Lugosi. Hans Dracula var en sensuel og charmerende gentlemanvampyr som slog stort igennem i en film fra 1958 af Terence Fisher, også med den slidstærke titel Dracula. Lees personlighed sparkede atter liv i vampyrinteressen, og han kunne fortsætte med at vise tænder langt ind i 1970erne. Siden er der blevet indspillet en række film, hvor vampyrtemaet har været genstand for såvel komedier som actionfilm, og flere vil komme til. ●

Gary Oldman i Francis Ford Coppolas Bram Stokers Dracula fra 1992. alt om historie  10/08 

29

Dracula  

I 1400-tallet terroriserede Vlad Tepes sine undersåtter med ufatteligt grusomme henrettelsesmetoder. Snart gik der også rygter om, at han dr...

Advertisement