Page 1

RiG-posten 2⁄2012 Kildesortering / Avfall som ressurs / Praktisk informasjon

Sorte søppel­ sekker skaper kaos

Bruk den røde boksen Se side 4

Se side 3

RiG henter grovavfallet hjemme hos deg Se hva du kan kaste på side 3

Det gamle interiøret får nytt liv Møbler og el-artikler er blant grovavfallet som kan hentes hjemme hos deg. Avfallet får nytt liv som resirkulert råstoff til nye gjenstander. Sjekk når Renovasjon i Grenland henter grovavfall i din kommune. Side 2 www.rig.no

Kildesortering nytter - det du sorterer blir til noe!


1) EE-avfall leveres på grovavfallsruten, på avfallsanlegget eller tilbake til butikk.

5) Rene metaller gjenvinnes. I 2011 var gjenvinningsprosenten til Elretur på 93 prosent.

4) Etter sortering knuses de resterende metallene og smeltes ned.

Dette tas med på grovavfallsruten > Større gjenstander som møbler, sykler og materialer. > Selv om farlig avfall generelt ikke skal tas med, er det lov å levere impregnert trevirke. Alt impregnert trevirke som skal leveres må pakkes samlet. > Alt elektrisk og elektronisk avfall, det vil si utstyr som bruker strøm eller batterier, eller som leder strøm. Det kan være hvitevarer som vaskemaskiner, komfyrer, kjøleskap, og brunevarer som TV-er, radio/stereo, panelovner, kaffetraktere. Det kan også være datamaskiner, skjermer, printere, og små elektriske apparater som mobiltelefoner, MP3-spillere, hårfønere, kalkulatorer og leker.

Elektrisk avfall får nytt liv

Dette tas ikke med:

3) Elektrisk avfall plukkes fra hverandre og sorteres.

2. Avfallet kjøres til gjenvinningsanlegget.

komfyren blir kjøleskap! Renovasjon i Grenland henter gamle sofaer og stekeovner, eller utemøbler som har sett sine beste somre, hjemme hos deg. En gang i måneden kjører renovatørene rundt i hver kommune og henter grovavfall hos de som har bestilt tjenesten. – Jeg har brukt ordningen flere ganger, og er godt fornøyd. Før sommeren fikk jeg kastet gamle kontormaskiner, som ble ryddet opp i etter en forretning vi hadde her. I våres fikk jeg også kastet gamle hagemøbler, forteller Reidun Gurholt i Skien, som er glad hun slapp jobben med å bære de tunge møblene så langt. Alt ble hentet rett utenfor døra. Grovavfallsruten er et tilbud til alle private husstander som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Det er særlig til hjelp for de som ikke har bil

2

www.rig.no

eller til­henger, eller av andre For 250 kroner kjører årsaker ikke kan komme seg Renovasjon Grenland ut til avfallsanleggene med til husstandene. Henting hageavfall og større bestilles via service­ gjenstander. senteret eller nettsidene – I grovavfallet går alt det www.rig.no. Sørg dessuten du ikke kan hive i de vanlige for at avfallet er gjort klart beholderne. Det kan være i henhold til retningslinmøbler eller el-artikler, jene, og satt ut til veien før forklarer Geir Utbøen, klokken 06 på hentedagen. Geir Utbøen renovatør og ansvarlig for Tjenesten må bestilles – grovavfallshentingen. Han ønsker flere hentedagen er en spesiell velkommen til å benytte tilbudet. dato hver måned. – Noen bruker allerede ordningen NB! Hageavfallet samles inn med flere ganger i året. Men flere burde se kompri­mator­bil to ganger i året, i mai fordelen av å få hentet tingene hjemme, og september. legger Utbøen til.

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

> Mindre gjenstander som skulle vært kildesortert, og lagt i sort eller grønn dunk. > Farlig avfall (unntak for impregnert trevirke) > Eternittplater (leveres på avfallsanleggene) > Hageavfall (leveres på avfallsanleggene eller via hageavfallsruten) > Vindusruter (leveres på avfallsanleggene) > Papir- og matavfall (egen henteordning) > Plastemballasje (egen henteordning) > Glass- og metallemballasje (leveres til miljøstasjon) > Sekker med usortert avfall (bruk ekstrasekken og sett ut på tømmedag for sort dunk)

Dato

Kommune Type avfall

15.10.12 12.11.12 03.12.12

Bamble Bamble Bamble

Grovavfall Grovavfall Grovavfall

22.10.12 19.11.12 10.12.12

Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn

Grovavfall Grovavfall Grovavfall

29.10.12 26.11.12 17.12.12

Skien Skien Skien

Grovavfall Grovavfall Grovavfall

Grovavfallsruten i Siljan Siljan kommune har en litt annen, men tilsvarende ordning. Henting av grovavfall i Siljan skjer den første mandagen i hver måned. Avfallet skal plasseres lett tilgjengelig ved veg. Hvert enkelt kolli må ikke være større enn at det kan løftes manuelt. For å bestille tjenesten kan du ringe servicekontoret i Siljan tlf. 35 94 25 00 eller sende en e-post til sih@siljan.kommune.no. > Husk å oppgi navn og adresse. > Bestilling må være inne senes 3  dager før aktuell hentedag. > Prisen er 250 kroner per m3.

www.rig.no

Sorte søppelsekker skaper kaos i sorterings­ anlegget Sorte søppelsekker er ikke ønsket i sorteringsanlegget. Renovatørene melder at sekkene lager kaos. Ofte er sekkene for store, de er ikke knytt, og mange er av dårlig kvalitet, slik at de sprekker og avfallet flyter utover. Et annet problem er at de gjerne er fylt med store gjenstander med spisse kanter som både ødelegger sekken og som gjør at sekken og tingene setter seg fast i sorterings­anlegget. Renovasjon i Grenland ber derfor alle om å bruke de tiltenkte posene og ­sekkene for sortering av avfall. Dersom du har større gjenstander som skal kastes finnes det flere alternativer: > Bruke ekstrasekken som kan kjøpes på avfallsanleggene, servicesentrene og en rekke butikker og bensinstasjoner i Grenland. > Bestille grovavfallsruten. > Kjøre avfallet til avfallsanleggene i Grenland.

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

3


Visste du at: RiG-PO S er tryk TEN ket på

Kjekt å vite

100% resirku lert papir

Ikke kast fullt brukbare ting!

Åpningstider på avfallsanleggene

Ofte ser vi at fullt brukbare gjenstander blir kastet på avfallsanleggene eller sendt med grovavfallsruten. I mange tilfeller er dette ting som kan være brukbare for andre. Vi oppfordrer alle til å vurdere å levere tingene til bruktbutikker, loppemarkeder eller organisasjoner som tar i mot slikt, sånn at tingene kan bli brukt om igjen av noen som trenger dem.

Eik – Bamble Tirsdag: 07:30 – 15:00 Torsdag: 07:30 – 18:00 Bjorstaddalen – Skien Mandag – onsdag og fredag: 07:30 – 15:30 Torsdag: 07:30 – 19:00

Restemat ga Mersmak Visste du at hver nordmann kaster mer enn 50 kilo mat i året? På matfestivalen Mersmak i august presenterte Renovasjon i Grenland, i samarbeid med Grønn Hverdag og Matvett, det norske matkastebordet for å vise fram hvor mye spisbar mat som går rett i søpla. De som kom innom standen vår fikk med seg gode tips og råd for hvordan man kan bidra til å redusere matavfallet, og mange smakte på den deilige restesuppen Ribollita. Hele inntekten på 1.789 kroner gikk til Skien Diakonale Senter.

Farlig avfall skal i rød boks – har du rød boks? Maling, olje, lim, lakk og andre kjemikalier, knappebatterier, termometer med kvikksølv, toner til skrivere, spraybokser med drivgass (hårskum, deodorant o.l.), plantevernmidler og bilprodukter (oljefilter, bilpolish o.l.) skal legges i den røde boksen. Flytende, farlig avfall skal emballeres og merkes godt før det legges i rød boks. Bruk aller helst originalemballasjen. I løpet av høsten vil Renovasjon i Grenland sette opp stand på ulike steder i Grenland der vi skal dele ut røde bokser og informere om farlig avfall. Følg med i avisene eller www.rig.no for mer informasjon.

Rødmyr – Skien/Pasadalen – Porsgrunn Mandag – torsdag: 07:00 – 19:00 Fredag: 07:00 – 16:00 Lørdag: 09:00 – 16:00 ------------------------------Dette kan du levere gratis på ­avfallsanleggene: > Rent hageavfall > Elektrisk og elektronisk avfall > Farlig avfall > Frityrfett og matolje > Brukbare ting kan leveres i bytteteltene ------------------------------Grovavfallsrute En fast dag hver måned hentes store gjenstander og hageavfall hos dem som bestiller tjenesten. Det koster 250 kroner per gang, og tjenesten må bestilles tre arbeidsdager i forkant av henting. Se www.rig.no/ grovavfallsrute eller ta kontakt med servicesenteret i kommunen din for mer informasjon og bestilling. Avfallet må settes ut til veg, og kunne håndteres av én person. ------------------------------SMS-varsling Vi kan sende en SMS dagen før dunken skal tømmes. Meld deg på via våre nettsider, www.rig.no. ------------------------------Servicesenteret Alle spørsmål som gjelder abonnement, ­bytting av dunker, ødelagte dunker osv. bes rettet til servicesenteret i din kommune: Bamble Siljan Skien Porsgrunn 35 96 50 00 35 94 25 00 35 58 10 00 35 54 70 00

4

www.rig.no

2

Aske og kattesand kan gi både støvproblemer og tilgrising av renovatører, bil og sorteringsanlegg. Vi ber dere derfor om å pakke aske, kattesand o.l. i dobbel pose, med dobbel knute. Husk at asken må være helt kald før den legges i posen og kastes i den sorte dunken.

Postadresse Renovasjon i Grenland Postboks 158 3701 Skien post@rig.no ------------------------------Ø M E R KE T ILJ Grafisk produksjon: M Metro Branding AS Trykk: Wera AS 41 1 Opplag: 47.500 eks Trykkeri 7 Utgiver: Renovasjon i Grenland Ansv. redaktør: Anne Berit Steinseth 1

Aske og kattesand skal i dobbel pose med dobbel knute

Renovasjon i Grenland Besøksadresse Kaffehuset Henrik Ibsensgt. 2 3724 Skien

Kildesortering nytter - det du sorterer blir til noe!

RIG-posten 2/2012  

Høstens utgave av RiG-posten blir i disse dager distribuert til alle husstandene i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I denne RiG-posten ka...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you