Page 1

Gallerirunden - møt kunstneren

Galleribesøk våren 2012


Velkommen! Nok en gang inviteres publikum til fine kunstopplevelser i Grenland. Her legges det til rette for flere muligheter. Både til å se kunst innenfor mange uttrykk, møte kunstnere som formidler egne arbeider og ikke minst oppdage nye steder for kunstformidling. Nytt galleri Matteo og galleri ROM er gode tilskudd til vårens gallerirunde. Gjennom dette gode samarbeidet mellom gallerier/visningssteder, kunstnerne og kommunene Bamble, Skien og Porsgrunn presenteres Gallerirunden for femte sesong på rad.

Forsidebilde: “Skulle vi prøve en liten dans?” – Trine Støren

Vi ønsker alle velkommen til inspirerende møter med kunst og kunstnere våren 2012. Husk at Gallerirunden er gratis og et tilbud til alle som er ledige på dagtid og her er det bare å ta for seg av gode møter, kunst og opplevelser.


Gallerirunden

torsdag kl 13 2 .februar: Galleri Matteo

23. februar: Telemark Kunstnersenter

Kjetil Haaland - Maleri Møt kunstner : Kjetil Haaland

Internasjonal smykkekunst: basert på readymades Møt kurator: Putte H. Dal

9. februar: Skiens kunstforening 8. mars: Galleri Rom

Børje Sandbakken - maleri Linda Bakke - maleri og skulptur Møt intendant : Tone Holmen

Trine Støren - Maleri Møt kunstner: Trine Støren

16. februar: Porsgrunn Kunstforening

15. mars: Galleri Osebro

Morten Krohg - foto Møt kunstner: Morten Krohg

Bente Helmersen - Akvarell Møt kunstner: Bente Helmersen

22. mars: Galleri Oksen Marit Skyer: Maleri Møt kunstner: Marit Skyer


2. februar: Galleri Matteo Galleri Matteo presenterer Kjetil Haaland sin utstilling Fra Toscana til Telemark. Dette er galleriets første separatutstilling.

SALGSUTSTILLINGER VÅREN 2012 Lørdag 14. januar – søndag 5. februar 2012 Kjetil Haaland

Kjetil Haaland har i løpet av det siste tiåret hatt flere utstillinger her i landet og i utlandet. Maleriene hans er vist i gallerier i Italia, Nederland, Tyskland, England, USA og i Norge.

Lørdag 11. februar – søndag 4. mars 2012 Grete Skoe

Haaland har sin utdannelse fra Universitetet i Stavanger og Universitetet i Trondheim (NTNU), hvor han har hovedfag i historie .

Lørdag 14. april – søndag 6. mai 2012 Inger Hoff

Bildene hans er innkjøpt av bl.a. SINTEF, det italienske tv-selskapet RAI, GE- MoneyBank, Den norske legeforening og Norsk Journalistlag. I forbindelse med en utstilling i Roma, beskrev avisen Il Tempo Haalands stil i en artikkel med tittelen: «Dettagli come Ispirazione» (Detaljer som inspirasjon), en tittel som henspiller på Haalands måte å behandle flere av sine arkitektoniske motiver på. Blant motivene Kjetil Haaland viser i Galleri Matteo, finner vi flere eksempler på bilder med arkitektonisk innhold. Bygningsfasader, gjerne sett som refleksjoner i butikkvinduer, er viet oppmerksomhet. Dette er motiver hentet fra byer som Roma, London og New York. Men en større del av bildene er fra Toscana, som er Matteo Pisani sitt område. Han reiste fra Lucca i Toscana til fots i 1815 og la ut på en ferd nordover som i 1821 endte opp i Porsgrunn. En prestasjon vi hedrer ved å låne hans navn til galleriet.

Lørdag 10. mars – søndag 1. april 2012 Bjørn Aurebekk

Lørdag 12. mai – søndag 3. juni 2012 Tore Hogstvedt

Galleri Matteo Bratsberg Brygge Friisebrygga 6, Porsgrunn tlf: 974 78 379 info@gallerimatteo.no Åpningstider: Hverdager: 11.00-16.00 Torsdag: 11.00-19.00 Lørdag: 11.00-15.00 Søndag: stengt


9 .februar: Skiens Kunstforening Børje Sundbakken er utdannet ved Universitetet i Oslo og Madrid. Han har bl.a. stilt ut i Tegnerforbundet i Oslo, Galleri Pingvin, Galleri Skårer og Galleri Duran i Madrid. Linda Bakke er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Bergen. Hun har stilt ut flere ganger på Høstutstillingen og Østlandsutstillingen og har hatt mange offentlig utsmykninger.

prosjekt i form av en serie malerier som har gått over 12-13 år og som ved denne utstillingen avsluttes i maleriet Alfa og Omega. Han har foretatt en analyse av vår forskrudde verden hvor det grunnleggende menneskelige står i kontrast til det moderne samfunnets umenneskelige krav. Stikkord er kontraster som harmoni – disharmoni. Har vi mennesker utviklet oss til noe bedre? Børje mener at vår kollektive atferd er langt fra optimal.

Deres store felles interesse er UFOer og Alien visitations. For Børjes del er dette et analytisk

Begge kunstnerne bruker maleriet som uttrykksform.


Lørdag 4. februar – Søndag 26. februar Børje Sundbakken - maleri, Linda Bakke – maleri og skulptur Søndag 4. mars – Søndag 1. april Tom Gundersen – grafikk (Drammen) Torsdag 12. april – Tirsdag 1. mai Knut Flatin – maleri (Seljord) Onsdag 9. mai – Søndag 20. mai Skoleutstilling Torsdag 24. mai – Søndag 24. juni Filosofen Arne Næss Foto tatt av Petter Mejlænder

Åpningstider: Intendantens kontortid: tirs-fre 9-15

Ibsenhuset er åpent: man-fre 9-19 lør 9-17 søn 9-15

De vil vise store malerier som antyder om utenomjordiske vesener, lys-spiraler, Leedskalnin’s elektromagnetisk reversjon av polariteten i atomene m.m. Tilskuerne får med andre ord muligheten til å bli kjent med en annerledes verden på jorda og utenfor jorda. Linda lager i tillegg skulpturer og til Skiens Kunstforening tar hun med bl.a. ’Politi og Røver’ som er to VW bobler som er sveiset sammen.


16. februar: Porsgrunn Kunstforening I perioden 21. januar til 11. mars 2012 viser Porsgrunn kunstforening en utstilling med arbeider av Morten Krohg. Utstillingen representerer et lite jubileum da det er nærmere 40 år siden han som ung kunstner hadde en av sine første utstillinger nettopp i Porsgrunn kunstforening, nærmere bestemt i 1967. Morten Krohg har arbeidet som skapende kunstner i over en mannsalder. Han har vært en markant og viktig kulturperson i Norge, både gjennom radikal aktivitet innen kunstnerorganisasjonene og ikke minst gjennom kunstnerkollektivet GRAS på 1970 tallet. De siste årene har Morten Krohg vært aktiv i undervisning ved Kunsthøyskolen i Oslo, noe som har redusert utstillingshyppigheten. Siste utstilling Morten Krohg holdt var i 2007, med prosjektet Rekonstruerte minner, vist blant annet ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Utstillingen har som utgangspunkt restaureringen av en gammel låvebygning i Sande i Vestfold. Prosjektet startet i restaureringen, der han har hentet ut ulike materialer som er blitt montert sammen og plassert i små bokser. Innholdet i boksene kommuniserer med tekster fra ulike kunstnere og teoretikere og antyder små fortellinger, som oppstår

i spillet mellom forgjengelighet og rekonstruksjon. For Morten Krohg er dette samspillet viktig som metafor for den generelle nedbrytingen i livet og vår egen nødvendige rekonstruksjon av gjerninger og minner. Boksene består av objekter, tekster og bildemateriale. Tekstobjektene er for det meste opplimt hvitt papir med sorte bokstaver på, som igjen er sammenstilt med andre objekter, preget av alder, forfall og oppløsning. Stort sett er objektene funnet under arbeidet med restaureringen av låven. Sentralt i prosjektene til Morten Krohg, er det fortellende element, det narrative, utløst ved sammenstillingen mellom tekster, gjenstander og bilder/ fotografier. Bruken av det fotografiske bildet som et verktøy i kunsten har fulgt Morten Krohg fra 1970 årene og GRAS perioden, frem til i dag. Ofte i form av fotomontasje, som råmateriale (nyhetsfotografier) i ulike grafiske prosesser eller i sin rene direkte form. De siste åra har Morten Krohg arbeidet med en videreføring av boksene i Rekonstruerte minner, der de nye boksene er større og gir slik mer plass til det todimensjonalt element, ofte i form av fotografi eller ulik grad av fotografisk reproduksjon.


21. januar–11. mars Morten Krohg ”Tilbakeblikk/ War Games” 24. mars–28. april Aleksi Wildhagen 12. mai–26. juni Bente Bøyesen 01. september–14. oktober Dolven Balke, Langgård og Støen

Åpningstider: Tirsdag - fredag Lørdag - søndag Mandag

12.00 - 15.30 12.00 - 16.00 stengt

Porsgrunn kunstforening Bruungården (Osebro) Storgata 169, 3912 Porsgrunn Tlf.: 35 55 95 12 Mob.: 993 29 969 e-post: a-rishov@online.no


23. februar: Telemark Kunstnersenter Internasjonal smykkekunst: basert på readymades En bred mønstring av internasjonal smykkekunst som alle inkluderer readymades. Smykker som forteller historier, appellerer til våre sanser, setter assosiasjonene igang og er estetiske opplevelser med uvant bruke av materialer. I utstillingen er spekterer stort til fargerike, lekne og humoristiske smykker til lavmelte poetiske uttrykk. Følgende kunstnere er med på utstillingen: Christel van der Laan, Australia Tamara Grüner, Tyskland Christiane Köhne, Tyskland Denise Julia Reytan, Tyskland Fabrizio Tridenti, Italia Romina Fuentes, Sverige Lina Peterson, UK Yong Joo Kim, USA Tanel Veenre, Estland Silvina Romero, Argentina

Hovedutstillingene: 16. februar – 31. mars Internasjonal smykkekunst – basert på readymades Kurator: Putte H. Dal 19. april – 19. mai ”A dog, when you point at something, will only look at your finger” Kurator: Anders Holen 15. juni - 25. august Stipendutstillingen 2012 – siste nytt fra KunstTelemark Månedens kunstner: Februar: Gita Norheim Mars: Jan Erik Oftung April: Knut Odden Mai: Linda Mowinkel Nilsen Gallerirom for offentlige kunstprosjekt: Mary Owens: ut februar Brita Been: mars–juni

Telemark Kunstnersenter Liegt 8, 3717 Skien tlf: 35 51 98 50 post@telemarkkunstnersenter.no Åpningstider: tirsdag - fredag lørdag

11.00 -16.00 12.00 -16.00


Videogalleriet 16. februar – 31. mars: Johannes Stjärne Nilsson & Ola Simonsson: Music for one apartment and six drummers En gjeng i en Volvo har staket ut en leilighet, så når beboerne går tur med hunden, de seks bryter seg inn. En passer på tiden ved hjelp av en stoppeklokke, de har bare ti minutter på seg til paret returnerer. I stedet for å stjele fra leiligheten, gjengen går fra rom til rom og skaper fascinerende musikk med objekter de finner. Skapdører, lokk, lysbrytere, laper, bøker og støvesugeren blir alle instrumenter i denne filmen.


8. mars: Galleri Rom galleri ROM drives av ROMdesign galleriROM er et visningssted for kunst og interiørdesign, der kunsten settes inn i en interiørsetting og kunst og interiørdesign spiller sammen og utfyller hverandre. I galleriROM inviteres profesjonelle kunstnere til å stille ut sin kunst. I mars viser Trine Støren malerier. I hennes bilder opptrer figurer og menneskelignende vesener, gjerne plassert som en del av et landskap. Her skapes situasjoner eller historier, både humoristiske og ironiske anskuelser. Trine Støren ønsker at bildene skal sette betrakteren i stand til å assosiere fritt og skape sin egen tolkning. Bildene utføres i akryl og olje. ROMdesign tilbyr primært interiørdesign og interiørrådgiving. Kreative tips og praktiske råd til offentlige etater, virksomheter / bedrifter og private hjem. galleriROM holder til i ROMdesigns lokaler på Porselensfabrikken, Porsgrunn.

galleriROM / ROMdesign Porselensfabrikken Porselensvegen 12, Porsgrunn Åpningstider: Åpent i utstillingsperiodene: tirs, ons og lør: 12 - 15 torsdag: 12 - 18 Ellers etter avtale.


15. mars: Galleri Osebro Bente Helmersen er født og oppvokst i Svolvær, omgitt av et aktivt kunstmiljø. Nå bor hun i Porsgrunn, og henter arbeidsglede og inspirasjon fra miljøet og naturen rundt seg. Samtidig har hun med seg en grunntone fra oppveksten i Nord-Norge. Sin kunstneriske skolering har hun fra Kunstskolen i Telemark og Vika Maleskole. De siste årene har hun utviklet billedspråket sitt videre gjennom akvarell. Den nye akvarellteknikken med bruk av mye vann og pigment er det som tiltaler henne mest. Her får hun kombinert teknikk og erfaring med spontanitet og søken etter nye måter å uttrykke seg på. Med naturen som utgangspunkt vokser det frem mer eller mindre figurative/realistiske former i lys og mørke, kaos og orden. Lyset og kontrastene er viktige elementer i bildene. Motivene er hentet fra kyst og fjell, og spenner fra sørnorske svaberg til mektig nordlandsnatur. Hun har deltatt på mange utstillinger, og bl.a. vært antatt på Sørlandsutstillingen og Telemarksutstillingen.

14. januar - 5. februar Finn Hald –Skulptur 11. februar - 4. mars Dang Van Ty – Maleri og grafikk 10. mars - 25. mars Bente Helmersen – Akvarell 31. mars - 29. april Kjell Thorjussen – Maleri og grafikk 5. mai - 27. mai Ingeborg Riseng – Skulptur og smykker 2. juni - 5. august Nico Widerberg – Sommerutstilling Maleri, skulptur og grafikk

galleri osebro Storgt 174 Pb 3 , 3901 Porsgrunn t: 35 55 30 66 info@galleriosebro.no


22. mars: Galleri Oksen Marit Skyer: Maleri Kunst og uttrykkspedagogikk med fokus på veiledning/coaching,utdannet ved NIKUT, Oslo. Kunstterapeut, utdannet ved instituttet for kunstterapi, Danmark 2003 - 2005. Folkeuniversitetets tegne- og maleskole, Tønsberg, 1992 - 1994. Jobbet i bank og finans frem til oktober 2004. Marit Skyer har i mange år jobbet med billedkunst og har gjort flere utsmykkinger og utstillinger.

Separatutstillinger: 10. mars – 25. mars Marit Skyer 02. juni – 17. juni Toril Kojan 06. oktober – 28. oktober Tor Olav Foss

Siste utstilling i Sandefjord kunstforening oktober 2009. Hun har sammen med billedkunstner og grafisk designer Italo Moro utviklet billedkunstserier (grafiske blad) for utsmykking til bedrifter og privatpersoner. Marit driver mye med kursvirksomhet, kreative malekurs og male- og selvutviklingskurs.

Galleri Oksen Storgt.163 , 3915 Porsgrunn Grete Kværneng Telefon: 930 32 919 Epost: kvarneng@gmail.com Åpningstider: Lørdag: 11-16 Søndag: 12-17

Tips: Something E l s e ønsker besøkende på gallerirunden velkommen inn i sitt atelier og butikk i Storgata.


Galleribesøk på torsdager våren 2012

Gallerirunden

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen AS

- møt kunstneren

Gallerirunden i Grenland våren 2012  

Velkommen til Gallerirunden våren 2012. Nok en gang inviteres publikum til fine kunstopplevelser i Grenland. Her legges det til rette for fl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you