__MAIN_TEXT__

Page 1

SEPTEMBER 2016

ALTIBOX WIFI PLUS INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

—1


Indhold i æsken

Netværkskabel

Strømforsyning

Det medfølgende netværkskabel kan benyttes når der er kort afstand mellem Wifi Plus boksen og fordelerboksen samt ved synkronisering mellem enhederne ved trådløs opsætning. Hvis Wifi Plus skal sættes op med kabel anbefales det at benytte et netværkskabel med passende længde.

Det er kun det medfølgende strømkabel som må benyttes sammen med Wifi Plus.

altibox.no/wifipluss

Monteringsmal

3

3

2 - 3 mm

Vægmontering

Monteringsskabelon

Wifi Plus kan vægmonteres. Vægbeslaget findes ved at tage dækslet med Altibox-logo af.

I æsken medfølger en monteringsskabelon til vægmontering. Den findes på bagsiden af låget i emballagen. Benyt denne skabelon for at få korrekt afstand mellem skruerne.

Brug evt. en skruetrækker el. lign. til at få dækslet af.

Placer skabelonen på det ønskede sted og stik en syl el. lign. spids gennem skabelonen. —2


Tak fordi du købte Altibox Wifi Plus

Det er kun få trin før du har forbedret den trådløse oplevelse i dit hjem. Følg vejledningen nedenfor for at få installeret Wifi Plus.

Indhold Wifi Plus................................................................................... 4 Hvad betyder lysene?....................................................... 5 Før du starter........................................................................ 6 Opsætning af Altibox Wifi Plus.................................... 7 Altibox FMG 1. Opsætning med kabel................................................ 8 2. Trådløs opsætning....................................................... 9 ZyXEL P2812ac 1. Opsætning med kabel............................................. 10 2. Trådløs opsætning..................................................... 11 ZyXEL P2812 Opsætning med kabel................................................. 12 Spørgsmål og svar............................................................. 13

—3


Altibox Wifi Plus

Statuslys Indikerer status på opsætning af enheden og kvaliteten på det trådløse signal. Se næste side for forklaring af hvad lysene betyder.

Strømforsyning Benyt kun den medfølgende strømforsyning.

Reset Bruges til nulstilling af enheden. Tryk knappen ind ved hjælp af en kuglepen og hold den inde i 5 sekunder.

WPS-knap

Netværksporte

Bruges til trådløst at forbinde Wifi Plus og fordelerboksen.

Wifi Plus har fire netværksporte for tilkobling af TV-boks, Smart TV, spilkonsol mm.

Fod Foden er magnetisk og festes let til enheden.

—4


Hvad betyder lysene?

Grønt lys – Signalet mellem Wifi Plus og fordelerboksen er godt.

Blinkende grønt lys – Wifi Plus starter op og konfigureres.

Orange lys – Der er reduceret signal mellem Wifi Plus og fordelerboksen.

Blinkende orange lys – Den trådløse opkobling mellem Wifi Plus og fordelerboksen er aktiveret.

Rødt lys – Der er ingen forbindelse mellem Wifi Plus og fordelerboksen.

Blinkende rødt lys – Der er fejl på Wifi Plus. Kontakt kundeservice.

Grønt lys med periodisk orange blink – Alt er ok, men Wifi Plus skal forbindes med fordelerboksen ved hjælp af kabel eller WPS-knappen.

Blinkende lys i flere farver – Wifi Plus opdateres med ny software.

—5


Før du starter 1. Fordelerboksen Hvis du har tilsluttet en ekstern router vil din fordelerboks stå i brige mode. Hvis dette er tilfældet vil fordelerboksen ikke kunne kommunikere med Wifi Plus. Før du tilslutter enheden er det derfor vigtigt at tjekke at fordelerboksen ikke er i bridge mode. Dette kan tjekkes og evt. ændres på mitaltibox.

altibox.dk/mitaltibox

altibox.no/mitt-hjemmenett

2. Tænk over placeringen Wifi Plus fungerer som en forlængelse af fordelerboksens dækningsområde. Det er derfor vigtigt, at tænke på placering af enhederne i samspil, så de giver et trådløst netværk som dækker boligen bedst muligt. Hvis Wifi Plus tilsluttes med kabel kan enheden placeres hvor som helst. Enheden fungerer i dette tilfælde som et access punkt, som forlænger det trådløse signal. Ved trådløs opsætning er det derimod vigtigt at enheden placeres på et sted som dækkes godt af det trådløse signal fra fordelerboksen. Dette skyldes at Wifi Plus, som er sat op trådløst, vil fungere som en repeater, som forstærker de trådløse signaler. Det trådløse signal vælger altid den korteste vej. Derfor er det vigtigt, at du tager hensyn til faktorer, som kan dæmpe eller forstyrre det trådløse signal, når du placerer Wifi Plus enheden.

Dette påvirker det trådløse signal:

Metalskab

Sten- og betonvægge

TV, hvidevarer og lign.

Radiatorer – herunder generelt vandbåren varme

Spejl og glas

Varmeledning

Påvirkningsgrad:

3. Netværksnavn og password sættes op automatisk Wifi Plus sættes op automatisk med de samme netværksnavne (SSID-ene) og password som fordelerboksen er sat op med. Hvis du har fordelerboksen ZyXEL P2812 (se side 7) vil Altibox Wifi Plus opsætte sit eget net for 5 GHz, selvom fordelerboksen ikke har dette netværk. 5 GHz-nettet vil have samme password som 2,4 GHz-nettet. —6

Meget

Middel


Opsætning af Wifi Plus Wifi Plus kan sættes op med kabel eller trådløst. For den bedste trådløse oplevelse anbefaler vi at Wifi Plus enheden forbindes med kabel. Opsætningen af Wifi Plus er afhængig af hvilken fordelerboks du har. Find den fordelerboks du har nedenfor og følg vejledningen.

Altibox FMG Se side 8.

ZyXEL P2812ac Se side 10. ac

ZyXEL P2812 Se side 12.

—7


Altibox FMG

1. Tilslutning med kabel

ANBEFALET

TV / BREDBÅND

M2M

LAN1

LAN2

LAN3

1 - Identificer den bedste placering af Wifi Plus. Enheden bør stå på højkant og placeres hvor du opholder dig oftest. Se side 6 for flere tips.

2 - Tilslut Wifi Plus (LAN1-4) til fordelerboksen (LAN13 eller M2M) med netværkskabel. Wifi Plus kan også placeres mellem fordelerboks og tv. I så fald tages kablet til tv ud og placeres i Wifi Plus. Forbind Wifi Plus til tv’et med et andet netværkskabel.

3 - Tilslut strømforsyningen til Wifi Plus. Tilslut derefter strømforsyningen til stikkontakten. Statuslyset vil nu blinke grønt i 5 til 10 minutter.

4 - Wifi Plus opsætning er nu færdig og det trådløse net er forlænget når statuslyset er grønt.

Ved førstegangsopsætning vil indlogningsdetaljerne være de samme som for fordelerboksen. Ændring af netværksnavn (SSID) og password kan gøres ved at logge ind på Mitaltibox.

—8


Altibox FMG

2. Trådløs opsætning

2 - Tilslut strømforsyningen til Wifi Plus. Tilslut derefter strømforsyningen til stikkontakten. Enheden er klar til at blive tilsluttet fordelerboksen, når statuslyset blinker grønt og orange.

1 - Identificer den bedste placering af Wifi Plus. Enheden bør stå på højkant og placeres hvor du opholder dig oftest. Se side 6 for flere tips.

TELEFONI

Tel 1

Tel 2

Reset

Power

On/Off

WPS

3 - Tryk på WPS-knappen på fordelerboksen indtil statuslyset blinker orange. Tryk så på WPS-knappen Wifi Plus indenfor 2 minutter, til statuslyset blinker orange. Statuslyset vil nu blinke grønt i 5 til 10 minutter. Hvis statuslyset går over til at blinke grønt og orange skal Wifi Plus boksen flyttes nærmere fordelerboksen (se side 6).

4 - Wifi Plus opsætning er færdig når statuslyset lyser permanent. Farven indikerer styrken på signalet (se side 5). Statuslyset skal være grønt for at sikre en god oplevelse. Såfremt dette ikke opnås bør Wifi Plus boksen flyttes nærmere fordelerboksen. Trådløs opsætning af Wifi Plus kan alternativt gøres ved hjælp af kabeltilslutning.

Ved førstegangsopsætning vil indlogningsdetaljerne være de samme som for fordelerboksen. Ændring af netværksnavn (SSID) og password kan gøres ved at logge ind på Mitaltibox.

—9


ZyXEL P2812ac

1. Opsætning med kabel

ANBEFALET

4

3

2 ETHERNET

1

WAN

1 - Identificer den bedst mulige placering af Wifi Plus. Enheden bør stå på højkant og placeres, hvor du opholder dig oftest. Se side 6 for flere tips.

2 - Tilslut Wifi Plus (LAN1-4) til fordelerboksen (Ethernet 1) med netværkskabel.

3 - Tilslut strømforsyningen til Wifi Plus. Tilslut derefter strømforsyningen til stikkontakten. Statuslyset vil nu blinke grønt i 5 til 10 minutter.

4 - Wifi Plus opsætning er nu færdig og det trådløse netværk er forlænget når statuslyset lyser grønt.

Ved førstegangsopsætning vil indlogningsdetaljerne være de samme som for fordelerboksen. Ændring af netværksnavn (SSID) og password kan gøres ved at logge ind på Mitaltibox.

— 10


ZyXEL P2812ac

2. Trådløs opsætning

4

1 - Identificer den bedst mulige placering af Wifi Plus. Enheden bør stå på højkant og placeres, hvor du opholder dig oftest. Se side 6 for flere tips.

4

3

2 ETHERNET

1

3

2 ETHERNET

1

WAN

2 - Forbind Wifi Plus (LAN 1-4) til fordelerboksen (Ethernet 1) med netværkskabel.

WAN

4 - Flyt Wifi Plus boksen til det ønskede sted og tilslut strømforsyningen. Det trådløse net er klar til brug, når statuslyset lyser permanent. Farven indikerer styrken på signalet (se side 5). Statuslyset skal være grønt for at sikre en god oplevelse. Såfremt dette ikke opnås bør Wifi Plus flyttes nærmere fordelerboksen.

3 - Tilslut strømforsyningen til Wifi Plus. Forbind herefter strømforsyningen til stikkontakten. Statuslyset vil nu blinke grønt i 5 til 10 minutter. Det trådløse netværk er installeret, når statuslyset lyser grønt. Du kan nu tage netværkskabel og strømforsyning ud.

Ved førstegangsopsætning vil indlogningsdetaljerne være de samme som for fordelerboksen. Ændring af netværksnavn (SSID) og password kan gøres ved at logge ind på Mitaltibox.

— 11


ZyXEL P2812

1. Opsætning med kabel

4

3

2 ETHERNET

1

WAN

1 - Identificer den bedst mulige placering af Wifi Plus. Enheden bør stå på højkant og placeres, hvor du opholder dig oftest. Se side 6 for flere tips.

2 - Tilslut Wifi Plus (LAN 1-4) til fordelerboksen (Ethernet 1) med netværkskabel.

3 - Tilslut strømforsyningen til Wifi Plus. Tilslut derefter strømforsyningen til stikkontakten. Statuslyset vil nu blinke grønt i 5 – 10 minutter.

4 - Wifi Plus opsætning er nu færdig og det trådløse netværk er forlænget når statuslyset lyser grønt.

Ved førstegangsopsætning vil indlogningsdetaljerne være de samme som for fordelerboksen. Ændring af netværksnavn (SSID) og password kan gøres ved at logge ind på Mitaltibox.

— 12


Spørgsmål og svar – Installation Jeg har problemer med tilslutning med kabel Statuslyset lyser permanent rødt, efter at jeg har kablet udstyret og fulgt opstartsproceduren. Det røde lys indikerer at der ikke er nogen kabling mellem Wifi Plus og fordelerboksen. Tjek kablet mellem fordelerboksen og Wifi Plus. Du kan forsøge at kable fordelerboksen til Wifi Plus ved hjælp af det medfølgende netværkskabel. Hvis dette løser problemet, kan der være noget galt med netværkskablet. Statuslyset veksler mellem orange og grønt efter opstartsproceduren. Der er ikke forbindelse mellem Wifi Plus og fordelerboksen. Tjek kablingen til fordelerboksen. Jeg får ikke adgang til begge net (2,4 GHz og 5 GHz) efter at have tilsluttet Wifi Plus. Tilslutningen på fordelerboksen kopieres over til Wifi Plus når den sættes op. Hvis WiFi er slået fra på en af radioerne på fordelerboksen vil det også være det på Wifi Plus. Dette kan tjekkes og ændres på Mitaltibox. Statuslyset på Wifi Plus boksen lyser permanent rødt efter trådløs tilslutning til fordelerboksen. Rødt lys indikerer, at der ikke er nogen forbindelse mellem Wifi Plus og fordelerboksen. Flyt enheden nærmere fordelerboksen. Statuslyset blinker rødt. Kontakt kundeservice. Det er sandsynligvis en fejl på enheden.

— 13


Spørgsmål og svar – Ibrugtagning Mit trådløse netværk er ikke blevet bedre efter at have tilsluttet Wifi Plus Flyt Wifi Plus boksen. Hvis Wifi Plus er sat trådløst op og statuslyset ikke lyser permanent grønt er enheden placeret et sted som ikke dækkes godt nok af det trådløse signal fra fordelerboksen. Wifi Plus bør flyttes nærmere fordelerboksen for at opnå en bedre hastighed. Der findes også en del faktorer som kan forstyrre det trådløse signal (se side 6). Eftersom det trådløse signal altid vil tage den korteste vej kan brugeroplevelsen forbedres ved at flytte enheden, så signalet undgår at skulle igennem for mange forhindringer for at nå frem til smarthphones, tablets ect. Hvis flytning af Wifi Plus boksen medfører at dækningen reduceres bør der sættes en ekstra Wifi Plus boks op. Tilslutning af Wifi Plus ved brug af kabel. Tilslutning med kabel er at foretrække og vil altid øge dækningsområdet. Det vil også kunne øge nettes stabilitet og hastighed. Ved tilslutning af Wifi Plus med kabel vil man i tillæg kunne placere enheden i det område, hvor der er dårlig dækning, uafhængig af om stedet dækkes af signalerne fra fordelerboksen. Tilslut en ekstra Wifi Plus enhed. Hvis boligen er stor, er i flere etager eller der er mange hindringer som forstyrrer signalet, er det muligt at sætte en ekstra Wifi Plus boks op for at dække hele boligen. Det anbefales at placere en Wifi Plus på hver etage, undtagen etagen hvor fordelerboksen er. Brug 5 GHz-nettet. 5 GHz-nettet er hurtigere end 2,4 GHz-nettet samtidig med at det er udsat for mindre støj. Tjek derfor at enheder (smartphone, tablet ect.) som har mulighed for at bruge 5 GHz-nettet er forbundet til 5 GHz-nettet. 5 GHz-signalerne har kortere rækkevidde end 2,4 GHz-signalerne, så dette vil ikke hjælpe på rækkevidden. At tilkoble enheder (smartphone, tablet etc.) som er i nærheden af Wifi Plus eller fordelerboksen til 5 GHz-nettet kan derimod sørge for at der bliver færre forstyrrelser for enheder (smartphone, tablet ect.), som har behov for rækkevidden som 2,4 GHzsignalerne giver.

Jeg har problemer med stabiliteten på Altibox Wifi Plus Flyt Wifi Plus enheden. Hvis Wifi Plus enheden er opsat til trådløs og statuslyset ikke lyser permanent grønt er enheden placeret på et sted som ikke dækkes godt nok af de trådløse signaler fra fordelerboksen. Wifi Plus bør flyttes nærmere fordelerboksen for at opnå bedre hastigheder. Der findes også en del faktorer, som kan forstyrre det trådløse signal (se side 6). Eftersom det trådløse signal altid vil tage den korteste vej kan brugeroplevelsen forbedres ved at flytte Wifi Plus enheden så signalerne undgår at gå gennem for mange hindringer for at nå frem til enhederne (smartphone, tablet etc.). Hvis flytningen af Wifi Plus enheden medfører at dækningen reduceres bør det sættes en ekstra Wifi Plus enhed op. Tilslutning af Wifi Plus ved brug af kabel. Tilslutning med kabel er at foretrække og vil altid øge dækningsområdet. Det vil også kunne øge nettes stabilitet og hastighed. Ved tilslutning af Wifi Plus med kabel vil man i tillæg kunne placere enheden i det område, hvor der er dårlig dækning, uafhængig af om stedet dækkes af signalerne fra fordelerboksen.

Jeg har problemer med dækningen på Wifi Plus Tilslutning af Wifi Plus med kabel. Det anbefales at tilslutte Wifi Plus med kabel, da det altid vil øge dækningen. Det vil også kunne øget forbindelsens stabilitet og hastighed. Ved at tilslutte Wifi Plus med kabel vil man i tillæg kunne placere enheden i områder, hvor der er dårlig dækning uafhængig af om stedet dækkes af signalet fra fordelerboksen. Tilslut en ekstra Wifi Plus boks. Hvis boligen er stor, er i flere etager eller der er mange hindringer som forstyrrer signalet er det muligt at sætte en ekstra Wifi Plus enhed op for at dække hele boligen. Det anbefales at placere en Wifi Plus på hver etage, undtagen etagen hvor fordelerboksen er.

— 14


Spørgsmål og svar – Ibrugtagning Jeg har problemer med hastigheden på Wifi Plus Test hastigheden med kabel. Forbind fordelerboksen til Wifi Plus med netværkskabel og forbind PC’en til en af udgangene mærket med LAN 1-4. Tjek hastigheden ved at benytte tjenesten som findes på altibox.dk/kundeservice/hastighedstest. Tilslutning af Wifi Plus ved brug af kabel. Tilslutning med kabel er at foretrække og vil altid øge dækningsområdet. Det vil også kunne øge nettes stabilitet og hastighed. Ved tilslutning af Wifi Plus med kabel vil man i tillæg kunne placere enheden i det område, hvor der er dårlig dækning, uafhængig af om stedet dækkes af signalerne fra fordelerboksen. Brug 5 GHz-nettet. 5 GHz-nettet er hurtigere end 2,4 GHz-nettet samtidig med at det er udsat for mindre støj. Tjek derfor at enheder (smartphone, tablet ect.) som har mulighed for at bruge 5 GHz-nettet er forbundet til 5 GHz-nettet. 5 GHz-signalerne har kortere rækkevidde end 2,4 GHz-signalerne, så dette vil ikke hjælpe på rækkevidden. At tilkoble enheder (smartphone, tablet etc.) som er i nærheden af Wifi Plus eller fordelerboksen til 5 GHz-nettet kan derimod sørge for at der bliver færre forstyrrelser for enheder (smartphone, tablet ect.), som har behov for rækkevidden som 2,4 GHzsignalerne giver. Forbind altid med kabel hvis det kan lade sig gøre. Jo flere enheder som kables direkte til fordelerboksen eller Wifi Plus enheden jo bedre betingelser får alle de trådløse enheder. Forbind enheder (smartphone, tablet etc.) til nærmeste Wifi-punkt. Tjek at enhederne (smartphone, tablet etc.) er tilkoblet nærmeste Wifi-punkt. Dette kan gøres ved at slå Wifi på de andre enheder fra eller ved at dele netværksnavnene (SSID-ene) på de forskellige radioer i det trådløse net.

Du får det bedste trådløse netværk med en kablet Wifi Plus enhed på hver etage.


Installations- og brugervejledning for Altibox Wifi Plus September 2016

Profile for Altibox Danmark A/S

Wifi Plus installationsvejledning  

Sådan sætter du nemt og hurtigt Altibox Wifi Plus op.

Wifi Plus installationsvejledning  

Sådan sætter du nemt og hurtigt Altibox Wifi Plus op.

Advertisement