Page 1

El porta a porta tira endavant No a les bales de goma Un any a l’ajuntament

Petits granets de sorra


Sí al porta a porta En el ple extraordinari del 4 de juny, es va aprovar l’adjudicació a l’empresa de Cantàbria ASCAN, S. A. per un preu de 205.795, 66 €.

sistema més eficaç que el de la recollida selectiva amb contenidors incloent la fracció orgànica, que era la proposta de l’equip de govern. El porta a porta garanteix un major percentatge de recollida Des d’un bon principi, l’APS-CUP hem apostat per selectiva, és a dir, s’aprofiten més els recursos i es la recollida selectiva porta a porta, perquè és un redueixen més els residus que van a l’abocador. Per tant, vam aconseguir % de recollida Model de recollida que s’introduís el PaP selectiva Aquest és el sistema que tenim en el concurs públic que Amb contenidors i 20% avui a Subirats. Estàvem recollint es va fer per escollir les sense fracció orgànica empreses. Al final, l’opció una mica per sobre del 20%. que proposàvem ha Amb contenidors sortit escollida, ara falta incloent fracció 35% que s’exliqui i s’apliqui orgànica correctament. Per això Augmenta el percentatge si es Porta a Porta (PaP) 65-90% passa de 2 fraccions a 4, com es hem proposat que es creï una Comissió de fa a Sant Sadurní. Participació per la implantació i seguiment del PaP.

Ramon Carbonell ha rellevat Xavier Navarro com a conseller comarcal de la CUP Sense baixar del carro

Ens trobem davant d’una forta pujada i el carro pesa massa. En comptes d’avançar va marxa enrere. Caldrà baixar per treure pes i empènyer però de moment a dalt s’hi està molt bé i qui porta les rendes és l’últim que pensa en baixar. La crisi imposa mesures extraordinàries que es tradueixen en pèrdua de drets socials i retallades, però què passa a les administracions? Després d’un any seguint els plens del Consell Comarcal un té la sensació que seguim amb la inèrcia d’un model caduc, que no s’adapta a la realitat del moment, mentre s’evita el debat necessari sobre la transformació per assolir una administració propera, ben coordinada i sense duplicitats.

2

Darrera les paraules transparència i participació no es percep cap voluntat real de canvi i l’objectiu del govern del CCAP és mantenir les coses com s’han fet fins ara, fent ajustos forçats per les retallades, eliminant algun servei i poca cosa més. Cal dir que aquests ajustos, s’acaben traduint en reduccions de personal i en un traspàs als municipis i als

ciutadans del cost dels serveis. Un exemple clar és el del transport escolar. Com a gran política social, s’ha incrementat la partida d’ajuts d’emergència a persones sense recursos. Per tant, caritat en comptes d’una política definida dirigida a incidir en el desenvolupament local i lluitar contra la desocupació. Aquesta continuïtat es torna escandalosa quan parlem de càrrecs de confiança i del mateix gerent. Un any després que la CUP denunciés que el nomenament es feia al marge del reglament, el govern de CiU i ERC ja han modificat la norma i ja es podrà nomenar el gerent a dit i sense consens, col•locant al president comarcal de Convergència Democràtica en el càrrec amb un salari que ratlla els 4.000 euros mensuals. Si des de la CUP aconseguim posar en evidència la manca de transparència i participació, l’abús per part dels partits a l’hora de finançar-se i col•locar persones a costa de les administracions que paguem entre tots i, en tercer lloc, la necessitat d’una transformació a fons per fer més democràtiques i efectives les administracions locals, ja haurem fet un gran primer pas. Això si, aquest pas no es pot fer sense baixar del carro i empènyer.


L’APS-CUP al ple Stop bales de goma Ple del 7 de maig

Abolir les bales de goma: la primera moció de l’APS-CUP que s’aprova

De moment, endeutament

Només l’alcalde Pere Pons i la regidora del PP, Dolors Morera, van votar en contra d’una moció on es demanava l’abolició de l’ús d’aquesta arma per part dels cossos policials.

En el punt quatre d’aquest ple es va aprovar una modificació de crèdit del pressupost per poder iniciar les obres del camp de gespa i fer el primer pagament dels terrenys a la parròquia. Són partides que es cobreixen amb una part del romanent i la sol•licitud d’un crèdit a la Diputació. En total 85.637 euros. També es van modificar les partides de la pista de Ca l’Avi, manteniment de depuradores i els treballs de revisió cadastral. En aquest punt, ens abstenim. Un cop més, l’alcalde, Pere Pons, insisteix en què ens posicionem sobre les obres del camp de gespa, però potser és ell qui encara no ho té clar. La decisió va ser presa per una majoria del Consistori, amb els regidors de CiU, PSC i PP i finalment s’han fet els tràmits i s’han iniciat les obres. El que importa ara mateix és que les obres es puguin realitzar de la millor manera possible, com més ràpidament millor i amb el menor cost pels veïns de Subirats, perquè ja en tindrem prou amb el manteniment de les instal•lacions. Pensem que tenim dret a no votar a favor d’un projecte que no creiem que sigui pertinent en aquests moments, però no insistirem, ja que si algú ha de donar explicacions no som nosaltres, sinó el Govern.

Subirats s’adhereix a l’Associació de Municipis per la Independència Amb el vot favorable de deu regidors i un en contra del PP, es va aprovar l’adhesió de Subirats a l’Associació de Municipis per la Independència, a la qual s’hi han adherit 424 municipis del Principat i 22 consells comarcals.

Aquesta associació té com a finalitat defensar els drets nacionals, facilitar eines per avançar cap a la independència i l’exercici del dret a l’autodeterminació.

Lesions que provoquen les bales de goma

Segons l’associació “stop bales de goma”, a la ciutat de Barcelona, l’any passat, tres nois van perdre l’ull a causa de l’ impacte d’una bala de goma. Un altre va estar ingressat a la UCI durant una setmana, amb un traumatisme cardiopulmonar, tement per la seva vida. Al juliol d’aquest any, un altre noi ha perdut l’ull dret mentre era entre les taules d’un bar, juntament amb moltes altres persones innocents. A aquests casos se n’hi afegeixen molts altres de diversa gravetat. Les víctimes, sovint inocents, pateixen seqüeles a causa de l’impacte d’aquestes pilotes utilitzades per dissoldre manifestants. El cas més greu va ser la mort d’un jove seguidor de l’Atlhètic de Bilbao el passat més d’abril al rebre l’impacte d’un d’aquests projectils disparat per la policia.

Podeu consultar la seva pàgina web per veure com funciona i quins són els seus objectius: http://www.municipisindependencia.cat 3


L’APS-CUP al ple Moció de suport a la ILP per regular la dació al pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social Més enllà de les mesures de competència estatal i autonòmica, demanem que s’introduixi un punt que faci referència a emprendre mesures a nivell municipal per fer un seguiment dels casos i donar suport a les famílies o persones que es puguin trobar en situació o risc de desnonament. També demanem que es faci més difusió dels ajuts en matèria d’habitatge que actualment

s’ofereixen des del Servei Comarcal.

Altres mocions aprovades 1. Suport al soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat i la millora de la freqüència de trens de la línia R4. 2. Defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents. 3. Moció instant al govern de la Generalitat al manteniment de les llars d’infants municipals. 4. Acompliment dels acords del Parlament sobre el món agrari.

poca informació Ple del 2 de juliol 90.000 euros més per l’electricitat Seran 90.000 euros de suplement per fer front a l’increment de l’electricitat. Caldrà retallar el consum si no volem que les elèctriques ens retallin més del que ja ho fa el Govern. Hem donat suport a la modificació perquè tampoc teniem arguments prou ferms per votar en contra i hem valorat la informació que tant el regidor d’Hisenda com l’interventor ens han facilitat. Som crítics amb algunes despeses en projectes, però algunes de les modificacions són canvis de partides per errors, entre ells un que vam trobar nosaltres. El que ens preucupa són dues coses, que hem esgotat el romanent sense tenir clars els ingressos d’aquest any i l’increment de la despesa elèctrica. Hem demanat mesures, algunes ja s’estàn fent però caldrà ser més dràstic en l’estalvi energètic.

Projecte de reparcel·lació de Casablanca

El projecte s’ajorna fins al mes d’octubre i se’n fracciona el cobrament de quotes urbanístiques per tal de poder informar els veïns que no n’estan asssbentats.

4

Un projecte que es va iniciar l’any 2000 i que ha trigat 12 anys a realitzar-se. Feta la reparcel•lació es podrà començar a treballar en el projecte d’urbanització. Ara queda el pagament de les quotes que, certament, arriba en el pitjor moment, tot i que alguns veïns ja havien fet un

avançament de 100€. Un cop més cal criticar la falta d’informació, per això vam demanar que s’ampliés el periode d’informació pública i s’aplacés el primer pagament.

La creació de la ràdio municipal queda sobre la taula És un projecte que genera il·lusió, però que el regidor de Cultura no comparteix amb la resta de grups i que està encara molt verd per part de l’Ajuntament. En aquest ple, va ser la primera vegada que es parlava obertament de la ràdio municipal. A banda del fet que al llarg de sis mesos s’ha ignorat l’oposició per un projecte que pot ser molt important, ens vam trobar amb un expedient on només hi havia apunts i calia aprovar un reglament que no existia (bé, existia el reglament de radio Arenys amb unes rectificacions amb bolígraf). De fet, el mateix secretari va suggerir de no portar el punt a aprovació, cosa que nosaltres també volíem demanar. No s’entén que persones amb tant de temps als ajuntaments i tant exigents amb la resta, ens presentin un nyap com el que ens van portar. També desvirtua el treball i les ganes dels promotors de la ràdio. Està clar que no és la millor manera de començar, però no farem sang i donarem una nova oportunitat a l’equip de govern.


L’APS-CUP al carrer Segon cicle de cinema a Casablanca Durant el mes de maig vam continuar el cicle de cinema a Casablanca, aquest cop abordant la temàtica del món laboral. El cicle va consistir en dues pel•lícules i un documental que mostraven diferents vivències de treballadors i treballadores de diversos contextos socials. La primera va ser ‘Pan y rosas’ de Ken

Loach; la segona, ‘Los lunes al sol’ de Fernando León de Aranoa, i la tercera, va ser un documental, ‘Roger y yo’ de Michael Moore. Des de l’APS-CUP valorem positivament aquest cicle de cinema, tot i les dificultats a l’hora de fer arribar la convocatòria a la gent, tenint en compte que no hi ha el costum de particpar en actes culturals com aquest. El cicle de cinema l’hem fet al local social de Casablanca, l’única urbanització que té un espai d’aquest tipus.

Un any a l’Ajuntament i un camí per avançar la participació, un dels eixos principals de l’APS-CUP des del seu naixement. En aquesta primera part de l’assemblea també es va parlar dels punts forts i febles, i dels errors i els encerts de l’equip de Govern. Es van tractar els temes del transport escolar, les llars d’infants o el de la depuradora de Lavern. Participants de l’assemblea oberta de Lavern

Estat de comptes

El passat 27 de maig, l’APS-CUP vam fer la V assemblea oberta, en aquest cas, a Lavern. L’objectiu era valorar la feina feta durant el primer any a l’Ajuntament i traçar les noves línies a seguir dels propers anys.

L’APS-CUP té un romanent de 1.514,88€. A partir d’aquí, es va debatre a què es podien destinar aquests diners. Es van acordar tres punts: - Potenciar la partida de comunicació. - Fer més actes i que siguin per tots els públics. - Assemblees obertes dedicades a temes concrets.

Un any a l’Ajuntament

Un camí per avançar

La primera part de l’assemblea es va parlar dels errors i els encerts com a APS-CUP del primer any dins el Consistori. Un dels temes a tractar va ser el posicionament adoptat en el tema del camp de gespa. Potser no es va encertar en el fet de no apostar per una alternativa clara a la gespa, però es va coincidir en què es va fer una bona defensa de la qüestió. També es va parlar de la recollida de signatures per fer una audiència pública sobre el POUM. En aquest cas, es va admetre que la idea no va arribar a la gent. En aquest sentit, també es va parlar de buscar noves maneres per fomentar

Sota el títol Els 5 camins de l’alternativa es van presentar els cinc eixos bàsics de futur que l’APSCUP vol seguir: 1-Un Ajuntament obert i proper. 2-Diàleg i participació des del carrer. 3-Gestió de serveis per municipis rurals: municipalització i cooperació entre municipis. 4-Política d’habitatge i territori vs. Creixement urbanístic. 5-Pobles vius, educatius, creatius i solidaris. A partir d’aquí, es van definir unes línies de treball per desenvolupar aquests eixos de cara al futur. 5


Subirats Recordeu allò tant important de la “revisió del POUM”

Una vegada, en una conferència, un suís deia que ells entenen que les coses més importants s’han de decidir des del poble, les no tant importants, els seus representants a través del Parlament o dels plens, i les decisions quotidianes són les que pertoquen als que governen les administracions.

L’any 2003 es va iniciar el procés de revisió del POUM a Subirats i des del principi es va prometre participació i fer el municipi que volen els veïns. Ja hem comentat en altres articles que pensem que, tot i la bona intenció i voluntat, el procés portat a terme fins ara no passaria del suficient, amb un 5 pelat. Però no insistirem en aquest punt i ens centrarem en aquesta legislatura on lluny de millorar la nota, aquest any tenim un clar suspens. Aquells que reclamaven una comissió de seguiment i ser presents a totes les reunions de l’alcalde quan eren a l’oposició, aquest any se n’han oblidat del tot. No s’ha fet cap reunió de seguiment, no s’ha fet cap trobada formal amb els grups de l’oposició i no cal dir que de cara als veïns es va rebutjar en el ple fer una audiència pública per informar. Com si l’assumpte fos menor, entre l’alcalde i el regidor d’urbanisme ja han anat prenent les seves decisions.

Una bola que costa d’empassar Veient la situació en què ens trobem per poder tirar endavant projectes de l’anterior legislatura, ens ve al cap la imatge d’aquella bola de menjar a la boca que costa d’empassar. En el darrer programa d’ajuts de la Generalitat (PUOSC) es van aconseguir moltes subvencions per projectes. El grup d’ERC, aleshores al govern, ho mostrava a cada butlletí com un gran èxit. El que passa és que de vegades els èxits costen de pair, o en aquest cas, costen d’empassar quan ens omplim massa la boca.

6

Les millores al cementiri, la pista de ca l’avi, la urbanització del carrer de darrera Cantallops, la urbanització de la Guàrdia, l’entrada de Lavern i les millores al camp de futbol de Sant Pau (amb gespa

Volem recordar també que, fa un any, just abans de les eleccions, ja estava tot lligat i que per un informe del Departament de Medi Ambient es va aturar el procés. Així doncs, ja veiem com estava tot a punt, que ha passat un any pràcticament no ens hem mogut de lloc, si més no, això sembla. El Pla General o Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és un tema dels importants, dels què tothom hauria de poder prendre part en el debat i, sobretot, estar-ne informat, però, s’ha aconseguit tot el contrari, i la majoria de veïns han desconnectat. Tanquem la recollida de signatures per demanar una audiència pública sobre el POUM

Un cop rebutjada la moció que vam presentar a la tardor passada, vam decidir iniciar una recollida de signatures per demanar una audiència pública. L’objectiu era arribar a un 10% del padró que són unes 300 signatures, però ens hem quedat lluny. Després d’uns mesos de mantenir els fulls de signatures vam decidir treure’ls i donar per tancada la campanya. No sabem si ho haguéssim aconseguit, però sí que hem après que per futures campanyes hem de millorar per aconseguir arribar a més gent i, sobretot, més suports. Sí que volem agrair a tots els que hi heu donat la vostra signatura de recolzament.

o sense), totes són obres previstes per abans del 2012, totes elles tenen una subvenció important però no es disposa del financiament suficient per portar-les a terme. És qüestió de temps, caldrà vigilar a no ennuegar-se amb aquesta bola, potser caldrà treure-la i partir-la, o descartar alguna obra. És la trampa de les subvencions, que ajuden, però sempre hi ha una part que pertoca aportar als ajuntaments. Hi ha la frase que diu que per demanar que no quedi, el problema és que després et donen el que volen i cal que es puguin assumir els compromisos per no perdre-ho tot. Que no faltin les iniciatives i les propostes, però també un xic de seny i una bona planificació, perquè sinó són els que venen darrere els que s’han d’empassar els excessos.


Comarca

Stop a la residus a Uniland

incineració de la cimentera

Juny del 2010: la Generalitat autoritza la crema de residus a la cimentera Uniland: ▶90.000 tones/any de residus municipals ▶50.000 tones/any de llots de depuradores ▶115.000 tones/any de restes de poda vegetal Uniland es converteix, doncs, en una incineradora encoberta, perillosa per al medi ambient i per a la salut. La Generalitat admet la presència de contaminants en la crema de residus. Diversos estudis científics certifiquen que la incineració de residus no els fa desaparèixer, sinó que els transforma en altres residus contaminants, com dioxines, furans, metalls pesants, etc. Aquests residus són tòxics i cancerígens, i són dispersats a l’aire, a l’aigua i al sòl, acumulant-se així al nostre cos i al medi. Les cendres provinents de la crema de residus s’incorporen al ciment, produïnt un ciment tòxic. A més, els perills de contaminació del medi ambient, a causa de les emissions a l’aire podran afectar a la nostra indústria vitivinícola, agroalimentària i enoturística.

Des del 1989, la Uniland ha buscat alternatives al combustible que utilitza (coc de petroli), ha intentat cremar olis industrials, pneumàtics, residus tòxics i vaques boges, i en tots els casos la pressió popular ha aturat la incineració d’aquests residus. Volem que la Uniland tingui en compte la salut de les persones i el medi ambient, i per això, demanem que deixi de cremar residus a les seves instal•lacions. La població no ha estat informada ni per l’Ajuntament d’Els Monjos, ni per la Uniland. El veïnat no se n’ha assabentat fins que ja s’han donat tots els permisos i ja s’estan cremant residus. L’abast d’aquest contaminant no afecta només Els Monjos, sinó que arriba a un radi de 20 km. Moviment contra la incineració a la Uniland. Per un aire net al Penedès. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) del Penedès recull signatures per modificar la llei i regular la dació al pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. A banda, també fa assessorament en grup per totes les persones que es puguin trobar en una situació complicada per complir amb el pagament de la hipoteca, o que directament es trobin en situació d’embargament per part dels bancs. Es reuneixen cada dimecres a les 7 al local de l’AAVV del Centre, al c/ Jaume I de Vilafranca del Penedès. 7


Parlem amb... Consol Galindo Si tot va bé, el setembre de l’any que ve, Ordal tindrà escola nova. Fa uns 10 anys Presidenta de l’AMPA de l’escola Montcau que va començar el procés per demanar la d’Ordal construcció d’un centre escolar nou, i fins l’1 de març d’aquest any no han començat les obres. Modificacions de projecte, cessions de terrenys, i altres entrebancs que han anat apareixent al llarg del procés han fet que els pares i mares dels nens i nenes de l’escola d’Ordal hagin hagut d’esperar 10 anys per poder veure, finalment, començades les obres del nou edifici. Cartes a membres del departament d’Ensenyament de la Generalitat, als diaris i també mobilitzacions han estat algunes de les accions que l’AMPA de l’escola Montcau d’Ordal ha hagut de tirar endavant per fer sentir la seva veu. Creien en el què reivindicaven, i per això, han lluitat fins que se’ls ha escoltat.

“Si no insisties, res” Per què una escola nova a Ordal? Actualment, l’escola està separada en edificis diferents que donen a la carretera, sense cap element de seguretat. El pati és molt petit, no és apte pels més petits, no hi caben tots els alumnes i té una inclinació que et limita per fer determinades activitats extraescolars. Pel que fa a les classes, els nens no hi cabien, i vam haver de demanar al Bisbat que ens cedís terrenys. Allà hi ha dos mòduls prefabricats i l’edifici de l’esplai, que s’ha habilitat per fer una classe i diferents activitats extraescolars. El menjador també és molt petit i això ens condiciona a fer dos torns a l’hora de dinar, cosa que encareix aquest servei. Tampoc tenim un espai per fer gimnàs, els nens van a la pista. Com creu que han gestionat tot el procés els diferents equips de govern municipals com a intermediaris? Jo crec que bé, perquè és una cosa que interessava, sobretot a Ordal. Tots els equips de govern que han passat per l’Ajuntament des que va començar el procés crec que s’han mullat molt per aconseguir l’escola. I la Generalitat, quin paper creu que hi ha tingut? Aquí crec que ha anat una mica en funció del color polític de l’Ajuntament.

Com a AMPA, us heu sentit escoltats i informats durant tot el procés? En determinats moments, ens ha mancat informació sobre aspectes com el perquè s’estava allargant el procés, si s’insistia tot el que s’havia d’insistir, etc. Què creu que s’hagués pogut millorar? Estar més informats per part de l’Ajuntament de les coses que s’estaven seguint o que s’anaven obtenint, i no assabentar-te’n per terceres persones. Nosaltres, com a AMPA, hem fet molt, perquè com que vèiem que el temps corria i no obteníem respostes, hem donat ultimàtums. Hem enviat cartes a la consellera d’Ensenyament, hem intentat parlar amb el president de la Generalitat, etc; per dir-los que si en un determinat termini de temps no ens donaven resposta, tornaríem a les mobilitzacions. En el moment que posàvem amenaces, llavors ens escoltaven i ens responien ràpidament. Si no insisties, res. A part d’aquestes cartes a membres de la Generalitat, durant tot el procés també heu fet diferents mobilitzacions, oi? Sí, des de l’AMPA ens hem mobilitzat diverses vegades. Vam fer un esmorzar popular i vam enviar diferents cartes als diaris, locals i nacionals. També vam aconseguir que vingués TV3 i TVE, i els vam ensenyar en quines condicions estava l’escola. Tot això vam començar a fer-ho fa tres o quatre anys, quan vam veure que donaven prioritat a altres escoles i no a la nostra.

Contacta amb l’APS-CUP: Bloc: http://alternativapersubirats-cup.blogspot.com/ Correu electrònic: alternativa.subirats@gmail.com Facebook: http://facebook.com/alternativa.subirats Twitter: @aps_cup Ens reunim cada dimarts a les 21:30h a les escoles velles de Sant Pau d’Ordal

El carrer núm. 2  

Butlletí de l'Alternativa per Subirats-CUP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you