Page 1


Alternatif Gençlik Çalışmaları Derneği gençlerin sosyal gelişimini sağlamayı ve bilinçlendirilmesini amaç edinen bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerini amaç edinen kuruluşumuz, modern gençlik çalışması anlayışıyla, gençlerin alternatif bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları için Türk ve yabancı eğitmenlerin katılımıyla Alternatif Akademiyi oluşturdu. Alternatif Akademi kapsamında ve Şahinbey Kaymakamlığı izni ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Şahinbey ilçesinde 3 farklı okula gidilerek yaygın eğitim metotlarının kullanıldığı eğitimler düzenlenmiştir. İl Özel İdare Anadolu Lisesi, Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi ve İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı bu programda toplamda 1045 lise öğrencisine çalışma İngilizce çalışma dili olan Takım Çalışması, Liderlik, İletişim Teknikleri, Gönüllülük ve Aktif Vatandaşlık Eğitimleri verilmiştir.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini amaç edinen kuruluşumuz, modern gençlik çalışması anlayışıyla örgün öğretimin sunamadığı bilgi, beceri ve tutumları edinmeleri için gençlere yaygın eğitim metotlarının kullanıldığı eğitimler vermektedir. Yaygın eğitim; gençlerin eğlenerek ve deneyerek öğrenmelerini sağlayan interaktif bir metottur. Deneyimsel öğrenme metotlarını kullanarak uyguladığımız eğitimlerde katılımcılar, simülasyon ve egzersizlerle edinmesi gereken bilgi, beceri yada tutumu deneyerek öğrenir ve daha sonra kazanımlarını profesyonel ya da bireysel hayatlarında nasıl kullanması gerektiğini içselleştirirler. Öğretmen ya da başka bir otorite kaynağı olmadan katılımcılar kendi öğretim ihtiyaçlarını eğitmen ya da kolaylaştırıcının yönlendirmesiyle belirlerler. Yaygın eğitim örgün eğitime karşı olmadığı gibi onu destekleyen önemli bir öğrenme sürecidir.


Eğitim İsmi: TAKIM ÇALIŞMASI Eğitim Süresi: 3 SAAT Eğitim İçeriği: Takım çalışması, çalışanların yeteneklerini geliştirerek kendi faaliyetlerine ilişkin kararları kendilerinin almalarını ve kendi amaçlarının kendileri tarafından belirlenmesini esas alır. Eğitimde amaç katılımcıların takım içerisinde etkin bir ekip elemanı olabilmelerini sağlamak ve liderlik becerilerini geliştirmektir. Eğitimde edinilen bilgi, beceri ve tutumlar: · Katılımcıların takım içinde verimli ve uyum içerisinde çalışması sağlandı · Katılımcı takım içerisinde etkin bir ekip üyesi rolünü oynadı ve bu yetkinliklerini geliştirdi · Katılımcılar liderlik, girişimcilik ve takım elemanı olma özellikleri kazandı · Bireylerin takım içerisinde kazanmak için gereken tavır, tutum ve yetkinlikler arttırıldı · Katılımcıların dinleme, fikir paylaşma, geri bildirim alma geri verme ve çalışmaları atlatma becerileri geliştirildi · Takım çalışması içinde yer alan insanların verilen işi yapma becerisi ve bilgisi arttırıldı

Eğitim İsmi: LİDERLİK Eğitim Süresi: 3 SAAT Eğitim İçeriği: Toplumlar arkalarından sürükleyen, onların ufkunu açan, yeniliklere açık olan, basma kalıplara takılı kalmayan, sürekli kendini yenileyen ve sorunların çözümüne en hızlı, en pratik yollarla çözüm üreten ve toplumları pozitif yönde motive edebilen kimselere lider denir.

Eğitimde edinilen bilgi, beceri ve tutumlar: · · · · · ·

katılımcıların kendilerini davranışsal açıdan daha detaylı tanımaları sağlandı katılımcılar, eğitimden sonra var olan liderlik özelliklerinin farkına vardılar Eğitimden sonra katılımcıların liderlikteki güçlü ve limitli yönlerinin farkına varmaları sağlandı Katılımcılar eğitim sırasında farklı lider profillerinden tecrübe edindiler Özgüven, çözüm odaklı olma ve hızlı karar alabilme gibi özelliklerini geliştirdiler Takım içerisinde çalışabilmeyi, öğrenmek ve takımı yönetebilme becerisi kazandılar


Eğitim İsmi: İLETİŞİM TEKNİKLERİ Eğitim Süresi: 3 SAAT Eğitim İçeriği: İnsanların bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmelerine iletişim denir. Kişinin kendini ve başkalarını tanıması, hem iş hem de sosyal ilişkilerde doğru ve etkili iletişim kurma bilgi ve becerisini geliştirir. Bu amaçla etkili iletişimin özelliklerini ve tekniklerini açıklamak, iletişimin, birey, toplum ve iş yaşamı açısından oldukça önemlidir. Eğitimden edinilen bilgi, beceri ve tutumlar: · Katılımcıların iletişim becerilerinin geliştirildi · Kişilerin olumlu ve etkili iletişim kurabilmelerinin sağlandı · İletişim sayesinde katılımcılara özgüven kazandırıldı · Empati, saygı, hoşgörü kavramlarının benimsenmesi sağlandı · Eğitimden sonra katılımcılarda bireysel olarak ve grup içerisinde kendini ifade edebilme yetenekleri geliştirildi

Eğitim İsmi: GÖNÜLLÜLÜK VE AKTİF VATANDAŞLIK Eğitim Süresi: 3 SAAT Eğitim İçeriği: Gönüllülük, bir bireyin hiçbir çıkar/karşılık beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışında ki bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için bir toplumsal girişime destek olmaktır. Eğitimden edinilen bilgi, beceri ve tutumlar: · Katılımcılarda gönüllülük kavramı üzerine farkındalık oluşturuldu · Bireylerin çevrelerinde ki sorunların farkına varmalarına yardımcı olmak için gönüllüğün ve aktif vatandaşlığın önemi anlatıldı ve bu konularda daha duyarlı olmaları sağlandı · Aktif bireyler olabilmeleri ve bu bilinci çevreye yayabilmeleri için sorunlar ve zorluklar karşısında soğukkanlı olmaları anlatıldı


Eğitimleri gerçekleştiren eğitmenlerimiz derneğimiz tarafından yazılan Avrupa Birliği projeleri kapsamında şehrimize gelen yabancı uyruklu gençler tarafından gerçekleştirildi. Eğitim dili, katılımcıların yabancı dillerini geliştirmek için İngilizce yapıldı. İngilizce bilmeyen ve eğitim içeriğini anlamayan öğrenciler için eğitim sırasında Türk çevirmende hazır bulundu.

Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesinde; · · · ·

Liderlik eğitimine 85 öğrenci İletişim Teknikleri Eğitimine 87 öğrenci Gönüllülük ve Aktif Vatandaşlık Eğitimine 83 öğrenci Takım Çalışması Eğitimine ise 90 öğrenci katılmıştır.

İMKB Anadolu Lisesinde; · · · ·

Liderlik eğitimine 92 öğrenci İletişim Teknikleri eğitimine 80 öğrenci Gönüllülük ve Aktif Vatandaşlık eğitimine 91 öğrenci Takım Çalışması eğitimine 85 öğrenci katılmıştır.

İl Özel İdare Anadolu Lisesinde; Liderlik eğitimine 90 öğrenci İletişim Teknikleri eğitimine 85 öğrenci Gönüllülük ve Aktif Vatandaşlık eğitimine 84 öğrenci Ÿ Takım Çalışması eğitimine 93 öğrenci katılmıştır. · · ·

Alternatif akademi  

Alternatif Akademi Sonuç Raporudur