__MAIN_TEXT__

Page 1

Hij

Wijkkrant van Wijkwerking Altenawijk - Kontich – 36e jaargang - n°2 – jun. ‘19

Amanda Lievens overleden feest Edegemsesteenweg zomerbar BarBaar


2 | Altenatiefje juni 2019


In dit wijkkrantje Als feest en verdriet elkaar raken ........ 4 Wijkkalender ........................................ 4 UiT in Cultuurpunt Altena .................... 5 Amanda van de poëzietjes overleden . 6 Het allerlaatste poëzietje van Amanda ................................................ 8 Wistegijdatjes ...................................... 9 Altenawijkfeesten met inhuldiging Edegemsesteenweg ........................... 10 Zwerfvuilactie 1ste week van juni ..... 12 Uitbreiding Altenawijk? ..................... 14 Kontich in de ban van Toulouse......... 15 Kinderboerderij bloeit en groeit in Altenaschool ...................................... 16 Briljant in de Steentjeslaan ................ 20 Cursiefje: Het Landhuis ...................... 22

Zomerbar in Altenapark ..................... 23 Internaatmemoires: Paniek in ‘t Klooster .............................................. 24 Samenwerking energieproject ........... 26 Asfalt .................................................. 26 Autoverkeer in Altenapark eist slachtoffer .......................................... 27 Julie Caluwé ....................................... 28 Tim De Ridder droomt van Olympische Spelen ............................. 29 Winnaars wedstrijd Sprookjespark Altena ................................................. 30 Swimhero ........................................... 31 Pierre D’Heu overleden...................... 32 Herman Van Haeren overleden ......... 32 Leerlingen VTI winnen STEM Tornooi 34

Altenatiefje juni 2019 3-maandelijks wijkkrantje van Wijkwerking Altenawijk W.A.W. Kontich Redactie & V.U. Diederik Vranken, altenawijk@gmail.com Freelancers Amanda Lievens, Chris De Smet, Jean Gernay, Lieve Muys, Kathleen Driessen Website altenawijk.be (teller: > 93.000 hits) E-mail altenawijk@gmail.com Facebook www.facebook.com/altenawijk Secretariaat Jean Gernay, Altenastraat 33, 03/4572848, jean.gernay@skynet.be Rekeningnummer BE72 4155 0604 9116 KBC bank Prijs 1 gratis per brievenbus – extra exemplaren: € 2,00 Volgend krantje september 2019 – deadline teksten: 30 augustus 2019 3 | Altenatiefje juni 2019


Als feest en verdriet elkaar raken Onze wijkwerking kreeg de voorbije maand enkele rake klappen toebedeeld. Eerst waren we flink van onze melk door het plotse en onverwachte overlijden op 5 mei van Studio Brussel presentator Christophe Lambrecht die op de grens van onze Altenawijk woonde en die ons vorig jaar nog spontaan zijn medewerking aanbood bij Sprookjespark Altena. Zijn warme stem deed iets magisch met het Altenapark. Op 21 mei is Amanda Lievens ons ontvallen, onze langst dienende collega binnen de redactie van dit wijkkrantje. Zij lag mee aan de basis van onze wijkwerking, schreef ontelbare artikels – niet alleen poëzietjes. Ze hielp wijlen Frans Cleys indertijd ook al met het redactionele werk. Vorige editie deden we nog een oproep naar bewoners die alle Alte(r)natiefjes bewaard hadden. Wel, Amanda had ze blijkbaar nog allemaal. En wellicht heeft ze ook in bijna elk exemplaar een bijdrage geleverd. We zijn ontzettend dankbaar voor wat ze voor onze wijk betekend heeft. Twee mensen met een heel groot hart. Ze zijn niet meer. Amanda maar liefst dubbel zo oud als Christophe. 97 en 48. Zij hadden het beste voor met onze wijk. En een wijk mag bruisen. En dat zal ze weer doen op pinkstermaandag 10 juni want dan zijn er de Altenawijkfeesten en de inhuldiging van de vernieuwde Edegemsesteenweg. Allen daarheen dus! Want het belooft gezellig te worden. En het feesten stopt niet, want de ganse zomervakantie zal je terecht kunnen in de zomerbar in het Altenapark. Dat, en nog veel meer, kom je te weten in deze zomereditie van je favoriete tijdschrift. Veel leesplezier! En hartelijk welkom aan de nieuwe lezers van de Edegemsesteenweg, uit ‘het smalle deel’. Diederik Vranken, je redacteur

Wijkkalender Evenement Wijkentornooi volleybal Altenawijkfeesten 16 ma 10 juni + inhuldiging 22 u. Edegemsestwg. vr 27 sep 18u30 Kontich loopt za 28 sep 14-18u Vrijetijdsmarkt zo 6 okt 9–14u. Garageverkoop za 14 dec 16 u. Kerst op ‘t Weike 4 | Altenatiefje juni 2019

2019

Datum za 8 - zo 9 juni

Uur

Locatie Kontich voetbal

Organisatie Komart

Edegemsesteenweg

W.A.W.

centrum centrum Altenawijk ’t Altenaweike

sportdienst Gemeente W.A.W. W.A.W.


UiT in Cultuurhuis Altena en Cultuurpunt Altena

Vrijdag 5 juli om 20 u. Feestzitting De Fairy-Tailor Vrijdag 18 oktober om 20 u. An Nelissen, Nele Goossens & Intgeniep Helden uit het cabaret Zondag 27 oktober om 10.30 u. familiefilm + workshop Ernest & Celestine – Winterpret 4+ Dinsdag 12 november om 14 u. filmnamiddag King of the Belgians Zondag 24 november om 11 u. aperitiefconcert Walter Baeken & Jan Debel saxofoon/basklarinet & piano Dinsdag 3 december om 20 u. literaire lezing Vitalski, Johan Braeckman & Jean Paul Van Bendegem Sherlock Holmes Dinsdag 10 december om 14 u. filmnamiddag Girl Het volledige programma staat in de seizoensbrochure (binnenkort in de brievenbussen), ticketverkoop start op maandag 17 juni om 10 u. bij de vrijetijdsbalie, Sint-Jansplein 8.

5 | Altenatiefje juni 2019


Amanda van de poëzietjes is overleden Onze vaste en trouwste medewerkster Amanda Lievens heeft ons op 21 mei voorgoed verlaten, 97 jaar oud, maar altijd jong van hart en geest gebleven. In 1952 kwam zij vanuit het Meetjesland naar Kontich overgewaaid. Eerst woonde ze met haar echtgenoot (meester Jos Verschueren) in de Nachtegaalstraat en toen het daar met 5 kinderen te klein werd, verhuisden ze naar de Bochtstraat waar hun zesde kind geboren werd. Amanda heeft er in de jaren ‘63 en ‘64 de Altenastraten zien aanleggen en een naam weten krijgen. Als onderwijzeres heeft ze zowel in de jongensschool (waar haar echtgenoot les gaf) als in de St.-Jozefschool en de Altenaschool interimopdrachten vervuld want les geven deed ze heel graag. Toen de Altenakapel opengesteld werd voor misvieringen, werd er een eucharistische werkgroep gevormd die kinder- en themamissen voorbereidde.”Duiveltje-doet-al” Amanda zette zich op alle vlakken met volle overgave in en stond dus mee aan de wieg van onze wijkwerking. Toen later, door het nijpende gebrek aan priesters, de kapel werd afgesloten als kerk, vonden verschillende mensen, ook Amanda en Jos, dat er iets moest blijven. Om contact te houden met de bewoners van de wijk werd geopteerd voor een wijkblaadje met parochiaal of wijknieuws, zo veel mogelijk op pluralistische basis. Ons wijkkrantje was geboren en werd vanaf de derde editie “ALTErNATIEFJE” gedoopt. En weer werd Amanda één van de grote bezielers en vaste medewerkster met poëzie, levensverhalen en interviews. Ze stapte resoluut met haar bandopnemertje naar gevierden, naar bekende figuren maar vooral naar mensen die een geliefd familielid hadden verloren. Ze stak ook het krantje mee in elkaar en dat was monniken- én nachtwerk want de teksten werden nog getikt en de illustraties en titels uitgeknipt en gekleefd! Naast dit alles was Amanda ook de grote bezieler van de meivieringen aan de grot en de rechterhand van Jos bij het organiseren van prachtige wandelingen in Kontich. 6 | Altenatiefje juni 2019


Ook de kindernamiddagen droegen haar stempel en bij de wijkfeesten stond zij altijd uren aan ”Het Rad van Fortuin” want “er liggen nog heel wat mooie prijzen en de kindjes komen nog altijd af”. Ook in de ziekendienst en de bezoeken aan de 80-plussers zette ze haar beste beentje voor. Bij dit alles hield ze een mooi groot gezin in de hand, kinderen die voor een prachtig nageslacht hebben gezorgd: 20 klein- en 21 achterkleinkinderen. Toen haar echtgenoot in 2009 overleed , was ze haar steun en toeverlaat kwijt maar na een tijd kwam ze de slag te boven en zette zich opnieuw volop in. Een ongelukkige val deed haar lange tijd in het sukkelstraatje belanden maar ook die hindernis overwon ze en ze begon terug te schrijven en dat is tot voor kort zo gebleven. De laatste jaren verminderde stilaan (o.a. door gehoorproblemen) haar communicatiemogelijkheden en daardoor ook de sociale omgang, een situatie waaronder ze mentaal erg leed. Echt ziek is ze niet geweest maar haar hart verzwakte. De laatste zes weken verbleef ze in een rusthuis waar ze heel zachtjes in haar slaap is heengegaan. Op de volgende pagina publiceren wij het laatste “poëzieke” dat Amanda voor ons schreef. Door omstandigheden is het niet in onze vorige editie kunnen verschijnen. Het stond ook te lezen op haar overlijdensbericht. In haar eigen verslag over het verrassingsbezoek van onze redactie ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag, vertelde ze dat de pastoor bij haar eerste communie iets had gezegd dat ze nooit vergeten had, woorden die op haar en haar leven zeker van toepassing zijn: “en alzoo schoone voortgedaan”. Bedankt, lieve Amanda, voor alles dat gij “alzoo schoone hebt voortgedaan”.

Aan heel haar familie en allen die haar van nabij hebben gekend biedt de wijkwerking haar oprechte gevoelens van deelneming aan. Cdke 7 | Altenatiefje juni 2019


Het allerlaatste poëzietje van Amanda Dit is het poëzietje dat Amanda schreef voor het Altenatiefje van maart. Door omstandigheden heeft het de redactie toen niet bereikt en werd daardoor niet gepubliceerd. Zoals je in het in memoriam kan lezen, heeft Amanda ons intussen verlaten, een maand na haar 97ste verjaardag. Hiermee verdwijnt een vaste waarde in dit Altenatiefje. Ontelbare gedichtjes vloeiden uit haar pen. Ze vrolijkten ons wijkkrantje op. Ook op haar gezegende leeftijd genoot ze nog van de vele mooie dingen die de natuur ons biedt. Dat blijkt ook uit dit gedicht. We zullen je missen, Amanda! En samen met ons vele wijkgenoten. Wat is er mooier dan de lente? Wat is er milder en deugddoender dan de zon? Wat is er kleurrijker dan al de lentebloemen? We genieten van de kleine klokjes in hun witte hokjes. De wilde appelaar opent zijn roze rokjes. De fijne sleutelbloempjes draaien hun sleuteltjes om en stralen in de zon. De krokussen laten hun meeldraden en stampertjes zien. De lente maakt ons blij! Zoveel frisse kleuren, hemelse geuren, vormen allerlei… Zoveel wonderen alom! We genieten ervan keer op keer. Maar vergeten we niet meer en meer te danken voor al die rijkdom? Want God vergeet de mensen niet. Hij doet bloemen bloeien. Hij laat de planten groeien. Wat zijn we blij dat Hij ons ziet! Ik ben dankbaar en geniet! Amanda Lievens, 23.02.2019

8 | Altenatiefje juni 2019


Wistegijdatjes cultuurpunt Altena weer dienst deed als kiesbureau nr. 8 op 26 mei? dat de bijzitters en voorzitter verwend werden met koffiekoeken en een koude schotel tijdens de middag? het toch een grote kieswijk is waardoor er – op het laatste uur na – aan één stuk hard doorgewerkt werd en +/- 1100 mensen kwamen kiezen? er ongeveer 80 mensen niet kwamen kiezen zonder verwittigen? jouw straat weer een speelstraat kan worden deze zomer? Kontich fietst & fairtrade picknick & sportbeurs plaats vinden op 30 juni? Kontich zingt dit jaar een weekje later wordt georganiseerd? de openingsuren van Boekjes en zo gewijzigd werden? de nieuwe openingsuren onderaan deze pagina te vinden zijn? pas vanaf 2020 meer soorten plastic in de blauwe zak mogen in Kontich? je op 8 en 9 juni naar de voetbalterreinen van Kontich FC moet afzakken om de sfeer op te snuiven van het wijkentornooi volleybal van Komart? we de kaap van 500 Facebookvolgers overschreden hebben? op zaterdag 11 mei de brandweer en politie in grote getale werden opgetrommeld voor vuurke stook? begin juni op tv te zien was hoe een man in de Altenavijver sprong om aan de politie te ontsnappen nadat ze door hem beschoten werden? een politieagent erachteraan sprong om de slechterik uit het water te vissen aangezien deze niet kon zwemmen? het een scene uit de Buurtpolitie betrof van enkele jaren geleden? er op donderdag 16 mei weer verkeer geteld kon worden in de straten om te zien hoe gezond de lucht is in je straat voor het project Straatvinken? er deze keer lustig werd geteld in verschillende straten van de Altenawijk en we op 6 november de resultaten zullen kennen? er ook de volgende jaren opnieuw geteld kan worden en dit tot in 2030? er zo wordt nagegaan of het verkeer jaar na jaar 'gezonder' wordt? de buurvrouw in de Biesaard tijdens het tellen rustig haar voortuin kon onderhouden, terwijl de buurman op de hoek van Biesaard-Helenaveldstraat de tel haast niet kon bijhouden door het doorgaand verkeer? dameendegijni!

9 | Altenatiefje juni 2019


Altenawijkfeesten met inhuldiging Edegemsesteenweg De werken aan de Edegemsesteenweg zijn voltooid en dat moet gevierd worden! Op pinkstermaandag ben je van harte uitgenodigd op het vernieuwde speelplein/parkje halverwege de Edegemsesteenweg voor de officiële opening en bijhorende receptie met bubbels en live muziek tussen 16 u. en 18 u., aangeboden door Gemeente Kontich. Wijkwerking Altenawijk zet hier graag haar schouders onder en krijgt hierbij de steun van VTI Kontich. We combineren de inhuldiging met de Altenawijkfeesten (die dit jaar dus niet op ’t Altenaweike zullen plaatsvinden). Vanaf 16.30 u. à 17 u. kan je terecht bij Frituur Altena voor een knapperige friet of snack die je ter plaatse kan opeten. Er wordt gezorgd voor tafels en stoelen. Aan Bar Altegaar van Wijkwerking Altenawijk vind je een bijpassende, zelfgemaakte ‘salad in a jar’ – lekker en gezond! En dorst zal je er ook niet lijden. De kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin en op het springkasteel. Speel zeker ook een spelletje ‘wc-golf’, geschikt voor jong en oud. Vergelijk het met minigolf maar dan met wc-borstels werpen. Enkele ‘holes’ werden voor deze gelegenheid door het VTI ontworpen. Deelname is gratis. Meld je ter plekke aan bij ’t Wawavanneke. Iedereen is van harte welkom! We hopen zoveel mogelijk mensen van de Edegemsesteenweg te mogen verwelkomen, maar ook van de naburige straten en de rest van de Atlenawijk. Tot binnenkort en breng je buren mee!

10 | Altenatiefje juni 2019


11 | Altenatiefje juni 2019


Zwerfvuilactie tijdens 1ste week van juni Overdrijven we nu niet een beetje? ‘Mei plasticvrij’ is nog maar net achter de rug of we komen met een zwerfvuilactie op de proppen. Het spreekt voor zich dat een zwerfvuilactie eigenlijk totaal overbodig zou moeten zijn. Helaas is het zwerfvuil de wereld nog niet uit, zo ook in onze wijk. Het consumeren van minder plastic kan hier zeker toe bijdragen. Beter voorkomen dan genezen. Hiervoor is een mentaliteitswijziging nodig en ook daar zijn we op de goede weg. Dat is een kwestie van opvoeding en ook de scholen schenken hier de nodige aandacht aan. De leerlingen (en leerkrachten) van het VTI steken ook deze keer de handen uit de mouwen en gaan het zwerfvuil in de omgeving van de school te lijf (foto). De dienst omgeving van de gemeente verleent haar logistieke steun aan dit initiatief. Wil je zelf ook je steentje bijdragen en er mee voor zorgen dat onze wijk er tegen 10 juni kraaknet bij ligt? Dat zou fantastisch zijn. Kom je een vuiltje tegen tijdens je wandeling met de hond? Of doe je aan plogging, een combinatie van joggen met het oppakken van afval (afkomstig van jogging with picking up litter)? Dat kan allemaal. Bezorg ons gerust een (foto)verslag van je acties. Of heb je een briljant idee om afval te voorkomen? Laat het ons dan zeker weten.

12 | Altenatiefje juni 2019


Via een lezersbrief (-mail) vernamen we dat niet iedereen zich kan vinden in het opruimen van zwerfvuil. “ Zou het niet beter zijn iedereen warm te maken om voor zijn eigen deur te vegen? Vooral preventief te werken om jongeren en ouders terug op te voeden, dat je niet alles op de grond smijt. Kontich is precies een Spaanse tapabar. Een vuilzakje in de auto of op de fiets zou al helpen. Verder de gemeente warm maken om vuilvangnetten te plaatsen, dit is in Nederland schering en inslag.� Verder vestigt de lezer de aandacht er op dat het speelplein van de Biesaard geen hondenweide is en dat er ook een bord staat dat het verbiedt. Aan de hondenbaasjes: tracht rekening te houden met de kinderen die er wensen te spelen.

13 | Altenatiefje juni 2019


Uitbreiding Altenawijk? De Edegemsesteenweg is helemaal vernieuwd, maar waarom hoort het brede deel bij de Altenawijk en het smalle deel niet? De exacte reden daarvan kennen we niet. Wellicht omdat de oprichters van de wijkwerking vonden dat het smalle deel eerder bij het centrum hoort. Historisch gezien vormde de Edegemsesteenweg de grens van het Altenadomein zoals je op onderstaande oude kaart kan zien, nog voor er van de Pluyseghemstraat sprake was. Bovendien kregen we een verzoek vanuit dat deel van de Edegemsesteenweg om onze wijkwerking te vervoegen of samen te werken. Momenteel bestaat er geen wijkwerking in dat deel van de straat. De inhuldiging van de vernieuwde straat leek ons een mooi moment om te verbroederen. We hebben het voorgelegd aan het gemeentebestuur, hoewel het ook niet duidelijk is of zij daarvoor groen licht moeten geven. Er wordt nog wat rondvraag gedaan bij de bewoners. Als je bezwaar hebt, laat het dan snel weten! Kortom, de eerste stappen zijn gezet. Hopelijk weten we tijdens de wijkfeesten al wat meer‌

14 | Altenatiefje juni 2019


Kontich in de ban van Toulouse Toulouse werd uitgeroepen tot BKK. De bekende Kontichse kater. Zijn officiële woonplaats bevindt zich in de Edegemsesteenweg, maar zijn leefomgeving reikt veel verder. Overal in Kontich duikt hij op en glipt hij binnen: de Altenaschool, de Altenaflatjes, het VTi, de Delhaize, de apotheek, op café en gewoon bij de mensen thuis. Begin mei kwam hij zelfs de show stelen tijdens een huwelijksceremonie in het gemeentehuis waarmee hij de krant haalde. De rosse avonturier blijkt niet alleen erg nieuwsgierig te zijn maar bovendien is hij ook nog erg aanhankelijk en in geen geval mensenschuw. Het is een wonder dat hij steeds de weg naar huis terug vindt. Intussen kreeg hij een eigen Facebookpagina. Daar vind je een heel arsenaal aan foto’s van locaties waar deze globetrotter zijn neus binnenstak. Voor alle duidelijkheid, Toulouse heeft wel degelijk een baasje en een thuis, dus je hoeft hem zeker niet in huis te houden.

15 | Altenatiefje juni 2019


Kinderboerderij bloeit en groeit in Altenaschool Op zaterdag 18 mei was kinderboerderij Altena open voor het grote publiek tijdens het schoolfeest. Je kon er niet alleen de dieren bewonderen zoals de Swa, de bok. Je kon er ook heerlijk hoeve-ijs smullen. De kinderboerderij kreeg een reporter van Het Laatste Nieuws over de vloer. bron: Het Laatste Nieuws, door Marc Ceulemans op 10 mei 2019 Wat in 2012 bescheiden begon met enkele kleine dieren op de weide van het Altena Instituut, is ondertussen uitgegroeid tot een heuse kinderboerderij. Turnleraar Kris Van Linden is de bedenker van het initiatief dat bij de leerlingen van de school hoge punten scoort. “In 2014 werd er een lammetje geboren, verstoten door de moeder en dus met de papfles grootgebracht. Dit schaapje, Roosje, werd de mascotte van de school en het was voor mij het startsein om me vrijwillig mee in te zetten voor de boerderij. Het diertje was heel tam, kon mee lopen op de speelplaats en in de klassen. Het volgde de medewerkers van de boerderij als een trouw hondje”, vertelt dierenverzorgster Martine Peleman. Met schapen, geiten, konijnen, cavia’s, varkens, kippen en kuikentjes, beschikt de boerderij nu over een weelde aan dieren. “Naast de vaste medewerkers van het 5de en het 6de leerjaar die vrijwillig dagelijks mee de dieren helpen verzorgen, de stallen proper maken en nog zoveel meer, komt er tijdens de voormiddagspeeltijd elke week een andere klas van de lagere school meehelpen. Deze kinderen mogen de vaste medewerkers, die in weer en wind steeds paraat staan, helpen en krijgen een eerste indruk van het leven en de bezigheden op de boerderij. Ze leren respect hebben voor dier en natuur, niet enkel in theorie maar in de praktijk”, verzekert Martine. De kleutertjes gaan dikwijls met hun juf wandelen in de boerderij. Zij leren waarnemen en voelen. Ze mogen spelen, klimmen, aaien en sommigen overwinnen vele angsten voor diertjes. “Met tekeningen en 16 | Altenatiefje juni 2019


knutselwerken leren zij het dieren- en plantenleven kennen. Ondertussen hebben wij ook een klein moestuintje”, vult Martine aan. De boerderij zorgt voor een grote meerwaarde voor de kinderen van de school.“De leerlingen leren omgaan met de natuur, ze bewegen en kunnen tussen de leerstoffen hun hoofd leegmaken. Bij ons in de kinderboerderij — en op onze school dus — is het niet enkel theorie en grote woorden maar kinderen leren wat natuur is. Voelen al doende dat zuurstof, even geen internet, je handen vuilmaken, samen in groep een hok proper maken en zo meer, zeer leuk zijn. Geen theorieën over klimaat maar wel praktijk. Zo plukken we samen brandnetels om aan de varkentjes te voeren, die planten zijn een lekkernij voor hen (lacht)”, klinkt het bij Kris, Eli en Martine, de verzorgers van de boerderij. “Momenteel zit er een kip te broeden onder grote rabarberbladen. De vraag is of ze kuikentjes zal voortbrengen en wanneer dit het geval zal zijn. Spannend om dit dagelijks mee te volgen”, verklapt Martine. Ook de bewoners van de service-flatjes volgen het leven op de boerderij en zorgen voor resten van sla, bloemkoolblaadjes en andere groente, zodat de dieren ook wat extra groen krijgen. De bewoners horen enthousiast hoe de kinderen huppelen naar de boerderij en soms komen zij ook eens een kijkje nemen. Kris, Eli en Martine bekijken elk jaar hoe ze de boerderij willen verfraaien, uitbreiden en welke dieren er mogen kweken. Kinderen leren ook omgaan met oudere, zieke en soms ook stervende dieren. Maar een lammetje zien geboren worden, hoort er ook bij en is voor hen onvergetelijk. Heb je interesse om de boerderij te bezoeken? Dat kan op 18 mei van 13 tot 18 uur tijdens het schoolfeest. De boerderij is dan een hele dag open. De andere dagen is een bezoek mogelijk op bepaalde tijdstippen, zoals tijdens de speeltijden, de weekenden en de vakanties. Vrijwilligers zullen je dan een rondleiding geven. Voor meer info kan je terecht op de Facebookpagina ‘Kinderboerderij Altena’. Ga zeker eens op zoek naar het online artikel in Het Laatste Nieuws voor meer foto’s. 17 | Altenatiefje juni 2019


18 | Altenatiefje juni 2019


19 | Altenatiefje juni 2019


Briljant in de Steentjeslaan Voor de derde keer in de geschiedenis van ons Altenatiefje hebben wij het genoegen het echtpaar VoorhelstBoljau in de bloemetjes te zetten. Ditmaal gaat het hier maar liefst om BRILJANT want Greta en Rik waren op 20 april jl. 65 jaar (gelukkig) getrouwd! Ze leerden elkaar kennen - toen ze 14 en 15 jaar oud waren - op het Koninklijk Atheneum van Deurne. Hun sportieve instelling (o.a. als gepassioneerde duikers) lag mee aan de basis van een mooie relatie en zou, samen met de rijkgevulde carrière van Rik een stempel drukken op hun (huwelijks)leven. Na het middelbaar onderwijs werkte Greta als secretaresse in de toenmalige modeketen Dean. Rik koos voor een officierscarrière met para/commando opleiding. Hij werd ook zeer actief in de nationale en internationale sportwereld. Nadat hij afgestudeerd was aan het Koninklijk Militair Instituut voor LO en Sport, woonde het echtpaar respectievelijk in Eupen, Antwerpen, Leopoldsburg en Brasschaat, waar Rik sportieve functies waarnam en Greta zich telkens moest aanpassen en een geschikte school moest zoeken voor de beide dochters. In 1960 verhuisden ze naar Keulen want Rik werd verantwoordelijk voor de fysische opleiding van de Belgische strijdkrachten in Duitsland. (Als gevolg van de bezetting na de oorlog waren er toen immers 60.000 Belgen in Duitsland waarvan 40.000 militairen). Vele vaders en grootvaders zullen zich zeker hun militietijd daar nog herinneren. Beiden waren ze er ook zeer actief in de sociale sector, Greta als voorzitster van de keramiekclub, lesgeefster aerobics en actieve medewerkster bij de sneeuwklassen, Rik als sportvertegenwoordiger van het Ministerie van de Franse en Vlaamse Gemeenschap. Ze hielden contact met België door de vele functies die Rik hier in verschillende sportieve federaties uitoefende (reddingsfederatie, 20 | Altenatiefje juni 2019


bobfederatie, windsurfingfederatie…) . Ook na zijn pensionering bleef hij vasthangen in de sportwereld als lesgever en conditietrainer in Duitse scholen en sportclubs en als sportconsulent van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de Belgische burgers die, in functie van het leger, in Duitsland verbleven. Greta deed hierbij het secretariaatswerk. In 1990, na 30 jaar Duitsland, namen Greta en Rik eindelijk hun intrek in hun woning in de Steentjeslaan, die ze in 1967 reeds hadden gekocht. Rik werd er, tijdens de toenmalige wijkfeesten, de bezielende animator bij de sportieve spelletjes voor de jonge gasten. Greta, een kunstminnende vrouw en kundig tuinierster is tot rust gekomen na een lange en creatieve periode. Rik is nog niet aan rust toe, volgt nog pc-cursussen en is nog steeds in de weer met de cursussen van de Levensredding Federatie. Als de gezondheid het toelaat, gaan ze nog graag op reis, vooral naar Spanje. Ondanks enige, aan de leeftijd gerelateerde “gewrichtsvervangingen” houden ze nog steeds vast aan hun sportieve activiteiten: kegelen, petanken … en aan het onderhoud van hun sociale en familiale contacten; ze zijn immers ondertussen al een hele tijd fiere grootouders van 4 kleinkinderen en overgrootouders van 5 achterkleinkinderen. Op 19 mei werden ze ontvangen op het gemeentehuis. Van harte proficiat aan Greta en Rik vanwege de wijkwerking.

21 | Altenatiefje juni 2019


Cursiefje: Het Landhuis Nu de zomer stilaan zijn intrek heeft genomen, hebben de mensen meer behoefte om buiten te komen en van de goede lucht, indien men de klimaatnormen respecteert, te genieten door te wandelen, lopen, fietsen en zelfs te kuieren. Niet alleen in het buitenland, maar ook in onze contreien hebben we adembenemende natuur en landschappen. En juist in het midden van onze wijk hebben we een rijkdom die velen ons benijden. Ja, u hebt het geraden: Het Altenapark. Deze natuurbron heeft alles om een trekpleister te zijn. Hij bezit een stuk bos alsook een aangelegd park en uiteraard een “Landhuis�.

Met al deze elementen moet het Altenapark een enorme aantrekkingskracht hebben, waarbij iedereen zijn gading kan vinden. Maar momenteel missen we iets. Zoals u wel weet is het landhuis gerenoveerd en aangepast aan de wettelijke normen van isolatie en brandveiligheid en zou ook een multicultureel karakter krijgen.

22 | Altenatiefje juni 2019


We hebben allen samen de officiële opening meegemaakt en waren daarom uiterst blij dat we eindelijk terug van een gezellig terras en consumptie zouden kunnen genieten en dat er zeker voor de wijkbewoners terug een doel was om samen te komen. Spijtig, maar het zal waarschijnlijk niet voor deze zomer zijn, aangezien de accommodaties van de cafetaria nog niet aangepast zijn en men ook nog geen uitbater vindt. Velen zullen een traan wegpinken en zeker onze flatbewoners die nog langer moeten wachten en zich daardoor nog altijd moeten verplaatsen om dicht bij huis een gezellig terrasje te doen en iets te eten of te drinken. We wachten allen vol ongeduld tot er wat schot in de zaak komt, maar hopen dat het van korte duur zal zijn. Wandelen, lopen en fietsen kunnen we nog altijd maar….dat pintje is er niet bij, spijtig!!! De Fluiter

Zomerbar in Altenapark Het cursiefje was nog maar goed en wel binnen of er kwam ons een nieuwtje rond hetzelfde onderwerp ter ore: bij gebrek aan andere accommodatie zal deze zomer een zomerbar oprijzen in het Altenapark. De opbouw gebeurt tijdens de laatste week van juni en de afbraak vindt plaats tijdens de eerste week van september. Op Facebook werd de naam intussen bekendgemaakt van deze nieuwe zomerhotspot: BarBaar. Hier is alvast een oproepje van de organisatoren: Beste buren, Vanaf 28 juni tot en met 1 september zal er in het Altenapark een zomerbar zijn Wij zullen open zijn op weeken zondagen van 12u ’s middags tot 00u, op vrijdag en zaterdag van 12 tot 1. Om de rust te bewaren zetten we de muziek om 22u stiller en om 23u af. We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op onze bar! Groetjes Tine, Michiel en Wim 23 | Altenatiefje juni 2019


Internaatmemoires: Paniek in ‘t Klooster Vóór de oorlog reed er van Kontich-kerk naar de Oude-God of de Rooseveltplaats een bus. Het was een druk gebruikte lijn want iedereen die van Kontich naar Antwerpen moest, was aangewezen op die lijn. Maar de oorlog brak uit en de bezetter eiste bijna alle voertuigen op. De schoonste werden aangeslagen en wij kregen den brol, alsook met de trams. Maar het aanbod reizigers bleef hetzelfde. Ge kunt u dus voorstellen hoe dat er aan toe ging kwestie van duwen, wringen, trekken. Er werd door de ontvanger (receveur) gevraagd met 3 op een bank te zitten in plaats van met 2 en in de gangen werden de sardienen opgestapeld.

Zo moest ik, na de paasvakantie, op maandagavond binnen zijn. Mijn zuster zou mee gaan naar de Oude-God om mij op de bus te helpen. Bij ons stonden er nog twee meisjes van Altena, één van Mol en één van Lichtaart. Komt de bus aan en de strijd begint. Wie is er nu zo galant om drie pensionairkens op de bus te laten? Wij schoten er dus over met ons drie en nog veel andere reizigers. Mijn zus zei: “Kom Lif, we gaan terug naar huis en komen morgen vroeg weer.” Voor ons was dat gemakkelijk. Wij hadden maar op tram 15 te stappen, verbinding met tram 3 en we stapten thuis voor onze deur af. Maar voor die twee andere meisjes was dat niet zo simpel. Hoe gingen die in Kontich geraken? Te voet was te ver. Na enig overleg besloten ze van autostop (oei oei) te doen. Hetgeen nu volgt, heb ik zelf niet meegemaakt maar achteraf horen vertellen. 24 | Altenatiefje juni 2019


Waar nu de muziekschool is, daar gingen ze staan. Het eerste wat komt aangereden is een colonne Duitse camions. De eerste camion stopt natuurlijk. Welk soldaat zou dat niet doen voor twee onschuldige meisjes die vragen om mee te mogen rijden? Hij stapt uit, kletst met zijn hielen tegen elkaar en helpt de meisjes in zijn cabine. Altena moet over een uitgebreid spionagenet beschikt hebben want vóór dat de camion goed en wel was vertrokken, wisten ze het in het klooster al. Daar brak een paniek uit vanjewelste. Moesten ze de Kommandantur niet verwittigen? Moesten ze geen dokter bellen? Geen ambulance laten komen? Op slag stonden er 5 à 10 zusters aan de inkompoort. in welke toestand zouden ze die twee leerlingen terug zien? De colonne komt aangereden. De soldaat stopt, stapt uit en helpt de twee meisjes uitstappen, kletst nog eens met zijn hielen tegen elkaar, stapt terug in en rijdt verder met zijn colonne. De twee meisjes, niet wetend wat er gebeurt en zich van geen kwaad bewust, vallen in de armen van wenende, lachende, wachtende zusters. Wat is hier gaande? Wat hadden ze verkeerd gedaan? Waarom al die poespas? Ze kregen geen straf en werden vertroeteld. Mensen, daar is niets gebeurd. De Duitsers wisten wel beter. Als ze iets verkeerd deden, vlogen ze naar het Oostfront en dat was niet om te lachen. Daar bleven ze liever weg. Godelieve Muys, april 2019

25 | Altenatiefje juni 2019


Samenwerking energieproject Het project RHEDCOOP over de energetische renovatie van onze woningen loopt nu al een tijdje in de Altenawijk. Een aantal bewoners ontving een warmtefoto van hun woning. Sommigen hebben deelgenomen aan de klimaatwandeling op 23 februari. Op 4 mei was er een adviessessie. Een aantal gezinnen kon hierop niet aanwezig zijn, maar krijgt nog op een andere datum een herkansing. Samen met Kamp C, het centrum duurzaam bouwen van de provincie Antwerpen, willen de organisatoren met alle geïnteresseerde inwoners verdergaan en hen waar gewenst bijstaan in een renovatietraject. Ook inwoners die nog niet deelnamen aan één van de bovenstaande activiteiten kunnen altijd nog mee instappen. Tijdens de week van de duurzaamheid (1825 september) volgt een evenement in het Altenapark met nog meer uitleg over het project.

! OPROEP ! Word warmteadviseur of energieambassadeur. Dat zijn vrijwilligers die hun kennis met hun buren willen delen en waar nodig een handje helpen, o.a. bij de interpretatie van het energieverbruik.  duurzaamheid@kontich.be

Asfalt De Antwerpsesteenweg kreeg een nieuwe asfaltlaag. Daarom werd de straat afgesloten van 8 tot 10 mei met de nodige verkeersellende tot gevolg. Op 10 mei waren de werken voltooid en ging ook de vernieuwde Wipstraat open. Laat ons hopen dat het nieuwe wegdek geen schade zal ondervinden tijdens de bouw van Residentie Gonthier.

26 | Altenatiefje juni 2019


Autoverkeer in Altenapark eist slachtoffer We vonden deze oproep op de FB-pagina Ge zijt van Kontich als ge... Op donderdag 16 mei ben ik aangereden op het fietspad van de Antwerpsesteenweg, daar waar de uitrit is van het Altenapark. Ik fietste richting Kontich centrum. Ik wil dit graag met de groep delen om te vermijden dat er nog zulke ongevallen gebeuren in de toekomst. Op het moment dat ik daar nietsvermoedend voorbij fietste kwam er een auto uitgereden en de bestuurder keek de andere kant uit en had mij totaal niet gezien. Ik heb gelukkig enkel een gebroken pols en wat gekneusde ribben. De reeds aanwezige spiegel+verkeersbord dat waarschuwt voor fietsers zijn niet voldoende. Misschien een idee om daar een stopstreep+bord te zetten zodat auto's verplicht moeten stoppen en dan pas doorrijden, nadat ze 100% zeker zijn dat er geen fietser/voetganger is? Deze post is trouwens niet bedoeld om een schuldige aan te duiden of een oorlog tussen fietsers en auto's te ontketenen. Aan de mensen die er vaak voorbijfietsen: kijk goed uit! Aan de automobilisten die er vaak in- en uitrijden: kijk ook zeer goed uit aub! Weet dat het een fietspad is en de fietser altijd voorrang heeft! Het is er echt gevaarlijk...

27 | Altenatiefje juni 2019


Julie Caluwé Op het Gala van de Gouden Korf werd onze wijkgenote Julie Caluwé van Voorwaarts voor de tweede keer op rij verkozen tot de beste speelster van de NDN Topkorfballeague.

Eind mei werd bekend gemaakt dat de 26-jarige korfbalster naar de Papendrechtse club PKC gaat. Papendrecht ligt naast het Nederlandse Dordrecht. Caluwé laat in een persbericht van de club weten dat ze blij is met haar overstap. "Het valt zwaar om de club te verlaten, waar ik ben opgegroeid en waaraan ik veel heb te danken. Maar spelen bij PKC is een enorme kans om te korfballen op het hoogste niveau." Ook de trainer van PKC is verheugd met de komst van Caluwé. "Julie is een dame met een uitstekende technische bagage en mentaliteit. Daarnaast heeft ze een meer dan goede afronding."

28 | Altenatiefje juni 2019


Tim De Ridder droomt van Olympische Spelen Tim De Ridder is 19 en woont in de Altenawijk. Hij is momenteel de enige Vlaming die biathlon beoefent. Hij combineert dit met zijn bachelorstudies biologie aan Universiteit Antwerpen, wat niet evident is met de vele trainingsstages en wedstrijden. Hij traint dagelijks, wat neerkomt op 10 à 15 uur per week. Bij gebrek aan sneeuw bindt hij meestal de rolski’s aan, maar ook fietsen, lopen en krachttrainingen staan op het programma. Eind januari nam hij deel aan het WK biathlon voor junioren in Brezno (Slowakije) waar hij weliswaar geen topprestatie neerzette maar desondanks veel respect kreeg voor zijn vechtlust: hij sleepte zich naar de finish – op één ski – als een echte evenwichtskunstenaar!

Aangezien er in België geen biathlonclubs bestaan, neemt Tim – samen met enkele Waalse jongens – deel met de nationale ploeg. Tim beseft dat biathlon beoefenen op beroepsniveau wellicht te hoog gegrepen is, maar toch droomt hij ervan om ooit aan de Olympische Spelen deel te nemen. Veel succes Tim! 29 | Altenatiefje juni 2019


Winnaars wedstrijd Sprookjespark Altena Het sprookjespark ligt al ver achter ons. We hebben jullie lang genoeg in spanning gehouden… Vele aanwezigen namen deel aan de speurwedstrijd en gingen op zoek naar de 5 erwten in het park. Tientallen deelnemertjes vonden alle erwten! Op erwt 1 zat een kabouter. Ook Aladdin zat op een erwt, er was een pompoen, een big, een uil en zelfs Bambi kroop op een erwt. Sommigen zaten goed verstopt. Proficiat aan alle speurneuzen! De schiftingsvraag heeft beslist wie de winnaars waren: “hoe lang is de staart van Doornroosje?” In het echt sprookje gaat het uiteraard over de vlecht van Rapunzel of Raponsje, maar in ons sprookjespark heette het meisje in de prinsessentoren toevallig Doornroosje. Gelukkig hadden de bezoekers dat goed begrepen en werd er stevig gegokt naar de lengte van haar haarstaart. Die was maar liefst 7 meter en 73 centimeter lang! Het werd heel spannend. Ines Wambacq werd de uiteindelijke winnaar met haar gok van 763 cm, slechts 10 cm verwijderd van het juiste antwoord. Flor, Elza & Louis Hellemans bundelden hun krachten en gokten 785 cm, net als Roosje Storme die ook 785 cm staart dacht te zien. Sterk werk! Zij winnen elk een ticket voor de Efteling. Aan de overige winnaars schenkt binnenspeeltuin De Ravotter in Lier een gratis inkomticket en leuk speelgoed voor in de zomermaanden op het strand of in de tuin. 1. 763 cm – Ines Wambacq 2. 785 cm – Flor, Elza & Louis Hellemans 785 cm – Roosje Storme 4. 750 cm – Kyran Moonens 5. 743 cm – Mirte Druyts 6. 740 cm – Eva Van Den Brempt 7. 736 cm - Jana De Ridder 8. 735 cm – Daan Decloedt Proficiat aan alle deelnemers en veel plezier met de prijzen! Ze komen eraan! 30 | Altenatiefje juni 2019


Swimhero Via trotse wijkbewoners kregen we de tip om de Swimhero zwemvestjes eens in de kijker te zetten die ontwikkeld zijn door hun schoondochter. Met het oog op spel en (leren) zwemmen te combineren, heeft ze een speels zwemvestje ontwikkeld waarvan er inmiddels reeds vele honderden verkocht werden. Dit CE-gecertificeerd zwemvestje kan gedragen worden van 2 tot 6 jaar om kindjes eerst te laten gewennen aan het water (2 tot 2,5 jaar) en daarna te leren zwemmen (3 tot 6 jaar). Het verschil met bestaande drijfvestjes bestaat erin dat de drijfblokjes anders op het lichaam zitten waardoor het kindje de juiste zwemhouding aanneemt en moet bewegen in het water. Op die manier zal het kindje zich de basis van het zwemmen eigen maken op een speelse en onbewuste manier. Ook leren zwemmen kan met dit vestje, want het heeft hetzelfde effect als de blokjesgordel maar is efficiĂŤnter. Meer info op www.swimhero.eu.

31 | Altenatiefje juni 2019


Pierre D’Heu overleden In ons vorig Altenatiefje meldden we reeds het overlijden van Pierre D'Heu uit de Steentjeslaan en we beloofden jullie een in memoriam in dit wijkkrantje. Voor de familie volstond echter een foto en korte vermelding en dan houden we daar graag rekening mee. Pierre was de echtgenoot van Maria Dillen. Pierre is geboren op 20 februari 1944 en is onverwacht overleden op 11 maart van dit jaar. Hij was een fervent duivenmelker. Wijkwerking Altenawijk biedt de echtgenote, kinderen en kleinkinderen nogmaals haar oprecht medeleven aan.

Herman Van Haeren overleden De zeventigjarige Antwerpse volkszanger Herman van Haeren is overleden op 3 juni. Hij leed al geruime tijd aan kanker. Herman woonde vele jaren in onze wijk (Edegemsesteenweg) en trad indertijd nog op tijdens de toenmalige Altenawijkfeesten. Herman Van Haeren werd vooral bekend door zijn samenwerking met Ed Kooyman. Het populaire duo had een aantal bekende Antwerpse nummers zoals ''t is niet meer wat 't geweest is". We wensen de familie veel sterkte! hebben jullie dat ook misschien dat ge 's morgens staat te zien naar uwe kop in de spiegel van de lavabo met in uw hand een scheermasjien dat ge dan denkt: da's precies een andere vent dan voor een jaar of tien ge kunt het draaien of keren maar een ding dat staat vast: 't is niet meer wat 't geweest is en 't zal nooit meer worden wat het was we reden vroeger met de auto om brood want de benzine was goedkoop en al wat we niet meer nodig hadden dat gooiden we maar op een hoop tot dat er mensen waren die zeiden: ziedaar, de lucht zit vol met lood we doen het kalmer nu, we hebben ons aangepast 't is niet meer wat 't geweest is en 't zal nooit meer worden wat het was.

32 | Altenatiefje juni 2019


33 | Altenatiefje juni 2019


Leerlingen VTI winnen STEM Tornooi Enkele leerlingen van het eerste jaar STEM van het VTI wonnen onlangs de gouden medaille op de finale van het STEM Tornooi in Technopolis in Mechelen. Hun robotautootje navigeerde het snelste door ‘De Dolle Doolhof’. Leerlingen uit heel Vlaanderen namen deel aan de STEM-olympiade. Begin januari konden de teams kiezen uit twee uitdagingen. In ‘De Dolle Doolhof’ moesten de jonge techneuten een autootje bouwen en het programmeren zodat het zo snel mogelijk een doolhof met ingewikkelde bochten uit kon rijden. En in ‘De brute Brug’ moesten ze een zo sterk mogelijke brug bouwen met alleen 3D-geprinte onderdelen. Er kwam ook een jury langs om de leerlingen over hun project op de rooster te leggen. De finale vond op 3 mei plaats tijdens het STEM Tornooi. Daar streden de 45 beste teams tegen elkaar voor de felbegeerde eerste prijs. Die kregen ze uit handen van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters. Ook bij de tweede proef scoorden de eerstejaars van VTI Kontich uitstekend met een bronzen medaille. Bovendien wonnen ze de luchtdrukwedstrijd door de hoogste score te behalen op allerlei STEM gerelateerde vragen. Als extra prijs krijgen ze een luchtdoop met de NH90-legerhelikopter, de opvolger van de Sea King, van op de luchtmachtbasis in Koksijde. Van harte gefeliciteerd!

34 | Altenatiefje juni 2019


35 | Altenatiefje juni 2019


36 | Altenatiefje juni 2019

Profile for Diederik Vranken

Altenatiefje juni 2019  

3-maandelijks wijkkrantje van Wijkwerking Altenawijk Kontich

Altenatiefje juni 2019  

3-maandelijks wijkkrantje van Wijkwerking Altenawijk Kontich

Advertisement