__MAIN_TEXT__

Page 1

Vårda din kropp - öka ditt välbefinnande

massagegaraget.se | info@massagegaraget.se | 0708-35 97 92 Roslundavägen 30, 370 24 Nättraby


Massage som gör skillnad

Massage förbättrar allmäntillståndet hos människor och djur. Blodcirkulation och rörlighet förbättras och känslan av välbefinnande kommer som en bonus. Oavsett om du har bekymmer som värk eller stelhet eller om du bara känner ett behov av att ”ta hand om dig själv” en stund så har vi behandlingen för dig. Massage har en lång historia som behandlingsmetod mot muskelvärk, stelhet och andra spänningssymtom, ofta orsakade av stress. Massage gör dig även piggare, mer alert och ger dig mer livsglädje.

Olika typer av massage

Massage = Friskvård Genom att gå på regelbunden massage kan du slippa olika problem och krämpor och helt enkelt må bättre. Att kombinera regelbunden träning med massage kan göra underverk för dig och din kropp.

För att du som kund ska få den behandling du behöver erbjuder vi flera olika behandlingar. Några exempel är:

Din egen stund

• • • • • • • • •

Mari Lundbladh

Svensk klassisk massage Triggerpunktsmassage Gravidmassage Barnmassage Koppningsmassage Taktil massage K-tape , Rocktape Regndroppstekniken Muskel- & nervstimulering (TENS)

MassageGaraget har sin verksamhet på Roslundavägen 30 i Nättraby. Hos mig kan du få slappna av i en neutral miljö utan stress och bara få vara dig själv.

Med 30 års erfarenhet av massage vet jag vad mina kunder behöver och kan ge rätt behandling till rätt symptom. Jag kan även upptäcka och lindra skador i ett tidigt skede.

På Massagegaraget ska varje kund känna sig OMHÄNDERTAGEN och TRYGG . Exempel på behandling

Regndroppstekniken

Med den här tekniken lägger man terapeutiska oljor på kroppens kontrapunkter. Den helande energin sätts igång av elektriska impulser mellan fingertopparna och reflexpunkterna. Tekniken sägs ha sitt ursprung från Tibet, långt innan akupunkturen upptäcktes. Med vitaflex-metoden korrigeras de svaga, skadade områdena och förhindrar därmed vidare skador och tillåter ett effektivare och snabbare tillfrisknande. Passa på att boka din egen behandling med regndroppstekniken och upplev en fantastisk känsla. Läs mer om de andra behandlingarna på www.massagegaraget.se


“Att regelbundet gå på massage gör att jag blir piggare och orkar mer.”


Julia Rot h / Golf

Att d et är viktig idrot t att tsma ta ha n /kvin nd om gå frå na är n en sin kr rätt s mass opp s männ jälvkl ageb om iska h a rt me e hand ände n att ling o r inte dessu ch kä ofta. tom nna s Hos M i g ari bl som e i r n ny i krop man väl om pen o ch be händ en sm hand ertag ärta s lar dä en, om s ska k r e f a t mtidi er. De hon hittar unna g t “f j u t gör o stera är nö med nt me elen” s. Ho dvän glimt n d n e ig för utför n i ög det ä därifr r sina b att sk at oc ån sm h a e v j h a a ä a g n rtfri, tagga n k g d e å l r ingar r allti lugn, d på d och v nya u utma äldig ppgif ninga t ter oc r. h

spelare

lström l a W Klas

en ing n a er tm i u g eft la, en d s in tö r t s trän kän itta ler g i g l n i h l r l o , l e k d re d h d vi vär Triat d os mban inga grun o t n r e k a t fö lås ba .M hs te ari redo ande t oc ärta, rotts dlar rad v ar an id m en ce lhe itt ri h ropp illas e he till s egen ion h avan a t t s n M få k är ullt st a sin rs s att a ake att ga å åga dors Med k pre r. Hon rdef ester n s ä . r i ssö t t v må förm grun ingar fys tp d ik ltid ma så e en at nt. a n n v a g r l u ock pp en et e ba rän na ho ranst erklig r än on är få kro omp e k v e l öv hon r m eut. H n vil ldigt ä i a r ä vet Ma terap är m ch v . o s n l m g o de stöd ärli uk , mj talt . Rak n t e s m bä som


typer olika h c o r y som ävent ropp, d k e n i m v utför a är m ade li a dett et och tman r k u a c l y h k c t o nar m de för at nsivt an trä ed bå rktyg t inte e m t m v e å g r e D t n e . i s v i i ett ämtn iktiga Jag le h frisk återh d Mar llig oc Mitt v e n . å e m b h p t b a p o u b av j tark, er kro tt job vara s valt a behöv , e r r i och t a e s t h å e m natom . Jag tivit a e k g s a a n a s e sage ig as kropp allsid v mas bla m g a n h i p c r y k o t . at tt ilken nskap rbete vila, m ring v med a av ku sama k a t å r v g g e i i o t t n n e kel ik g h långs äldigt k mus en hö färdig v fi r i r h e c ä t c e t i o i p r a et sage ns bes arenh s mas ånd. M har ont i e Mari f t e r s n l e l i n t t e ycke olika de. H man har m fäste/ områ arför över i v t h o å e t g b uskel s å r n n m ö an e f å g p h p n p oc kri . Jag k kro het l n m n e e a a t r v k s f r ä e g sera utan ktig v illfälli g av analy råde, ångsi t en t l m t , o å n f ejpnin t e l t r l r a e n e h rådet e u g t r v k n e ä ell ch geom age ör a o f a s s s e a s a r g a a a eb om m r att m i för mass är int offs in ket gö ar i r v p M , i e r a t r a är M ende ledfäs komm mina ögon e r eten t m kvalit var or. I a d t a s k ä s els den b mjukd vill ha m o s g ropp. för di nde k e å m l vä för en

sson MatesckSlinvgeno Äventyr Utv

js

l en til it m ag m ta, j om är har tt g k v sm så a a ch ja g g er ig a mi rmå er o kan ng rd at ö öv gå åtfä kad en f eh . Jag b ig r s r ga ån rit g har ha und r d r m va ag Hon m k efte . t ä ch r j n ri! so De ri o t hu jälp du nge Ma a i h M vset ått vad ndl era oa id f eta eha end t all tid v ar b mm s all pas reko an rmt va

a

Pe

rs te

n so

ia Ha akma n

Ka

Hejsa n! Jag sp elar fo tboll i Massa Karlsk geGar rona F a get i m bli he F och lt åter ånga har gå ställd år. Ma tt hos Det ä efter d ri har r alltid hjälpt e p b r o r a beh blem mycke mig a andlin som j tt t prof ag ha gar oc ession kunsk r haft h Mar ellt be ap om . i har a möta kropp 100% nde, s lltid e en. Dä . Jag r t a t m t en e rför li ekom har pr norm tar jag mend oblem e p r å a henne r henne med t King ä till ill exe till va r du :) mpel renda värk e e n som ller lå sning Victo ar. r


“Välkommen till MassageGaraget. Massören med en personlig touch”

Nöjd kundgaranti Eftersom du som kund alltid ska vara nöjd med MassageGaragets tjänster kan du, om du inte skulle vara nöjd, avbryta ett företagsavtal när som.


Ge personalen en bättre arbetsmiljö Ständiga förändringar, högt tempo, högre krav, sjukskrivningar som går i topp... Listan på faktorer som påverkar personalen kan bli lång... De flesta vet att välmående personal presterar bättre, ändå gör man oftast inget åt problemet. Att låta MassageGaraget komma till arbetsplatsen med jämna intervaller och massera ger många fördelar för personalen. Att erbjuda massage till de anställda gör att du får gladare, piggare och friskare personal.

Svensk Klassisk Massage (SKM) En bra tumregel för företagsmassage är att en behandling ska vara ca 30 minuter. Det är tillräckligt lång tid för att man ska hinna slappna av och det är inte för långt så att det tar för mycket av arbetsdagen i anspråk.

Ett tillfälle i månaden är lagom Om massagen genomförs med jämna intervaller blir resultatet mycket bättre än om man väntar tills dess att man har fått problem. Personal som har problem med exempelvis rygg och nacke skadar sig lättare och då riskerar företaget att behöva hantera sjukskrivningar och rehabiliteringar.

Upptäcka problem i tid Vid massagen kan jag upptäcka problem som borde hanteras av en kiropraktor eller sjukgymnast. Detta gör att din personal kan få hjälp i ett mycket tidigt skede vilket sparar lidande för personen och pengar för företaget.

Spara dyrbar arbetstid Eftersom massagen sker på arbetsplatsen innebär det att din personal slipper transportera sig i onödan, det sparar både tid och pengar - både för företaget och den anställde.

Tejpning och stretchövningar ingår Skulle musklerna behöva tejpas ingår det i priset för massagen, något som normalt sett tillkommer. Jag ger även tips och råd på stretchövningar som personalen kan göra själva mellan behandlingarna för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av massagen.

Kontakta MassageGaraget för ett förutsättningslöst möte där vi går igenom hur massage skulle kunna hjälpa dig och dina anställda.

Många fördelar: •

• •

Friskvård under arbetstid Personalen slipper lägga sin fritid och lämnar inte arbetsplatsen eftersom jag finns på plats hos er. Avdragsgillt Företagsmassage är avdragsgillt för företaget. Upptäcka problem i tid Genom att upptäcka exempelvis ryggproblem i tid kan det spara in långa sjukskrivningstider och rehabiliteringar. Sjukskrivningarna minskar Eftersom personalen får återkommande massage minskar sjukskrivningarna.


massagegaraget.se

info@massagegaraget.se 0708-35 97 92

Roslundavägen 30 370 24 Nättraby

Välmående medarbetare ger välmående företag

Profile for Altefur Development AB

MassageGaraget Folder (löpande)  

Välkommen att läsa mer om MassageGaraget i Karlskronas tjänster. (i denna är alla sidor rättvända)

MassageGaraget Folder (löpande)  

Välkommen att läsa mer om MassageGaraget i Karlskronas tjänster. (i denna är alla sidor rättvända)

Advertisement