Page 1

Create Value, Build Trust, Deliver Results

Werkt genomics werkelijk? Genomics is een techniek die niet meer weg te denken is. Genomics is het gereedschap om de genetische vooruitgang te versnellen en is regelmatig het onderwerp van felle discussies. Waarom deze discussies wanneer de techniek daadwerkelijk werkt! Sinds januari 2009 zijn genomics fokwaarden officieel. Bij de introductie waren velen huiverig om de nieuwe techniek te adopteren. Nu een aantal jaren later, blijkt uit de praktijk dat de jonge stieren het ook waar maken wanneer de eigen dochters aan de melk komen. Wil je de genetische vooruitgang in je eigen richting versnellen, dan is het nu tijd om in te stappen en de voordelen maximaal te benutten!

Beslissingen in 2009 Veehouders, die direct bij de introductie van genomics deze nieuwe techniek omarmden, plukken nu al de vruchten. Wie in 2009 koos voor de jonge genomic stieren (G-Stars & FutureStars) in plaats van de hoogste fokstieren voor TPI, melkt nu al dochters van de huidige hoogste fokstieren, zoals AltaIOTA, AltaROSS en AltaR2. De meeste veehouders kozen ervoor om af te wachten en gebruikten de hoogst beschikbare fokstieren (zie Tabel 1). Dit is een fantastische groep fokstieren en zorgt wereldwijd voor goede nakomelingen waar veehouders zeer tevreden mee zijn. Echter de groep hoogste jonge genomic stieren (Tabel 2) van toen is genetisch gezien superieur ten opzichte van de groep fokstieren. Naam AltaBAXTER AltaDORNE AltaPRINCE AltaHATLEY AltaOMAR AltaTARMAC AltaARMSTEAD AltaBAYSIDE AltaMAXLIFE AltaALLEGRO Gemiddeld = 1783

TPI 1924 1810 1858 1796 1781 1774 1752 1730 1681 1728

Tabel 1. Top 10 hoogst beschikbare fokstieren (met eigen dochters) voor TPI in januari ’09 met huidige TPI april ‘12

Naam AltaIOTA AltaR2 AltaROSS AltaTRINITY AltaLOCKLYN AltaTOYOTA AltaRUSH AltaOSOFINE AltaNATO AltaENDURO Gemiddeld = 1954

TPI 2175 2080 2043 1966 1965 1922 1882 1863 1844 1804

Table 2. Top 10 hoogst beschikbare jonge genomic stieren voor TPI in januari ’09 met huidige TPI april ‘12

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl


Create Value, Build Trust, Deliver Results

Stabiliteit van genomic fokwaarde naar fokwaarde met eigen dochterinformatie Wat is het risico dat de hoge jonge genomic stieren teleurstellen? Wees gerust – 1235 stieren waren in augustus 2010 getest op genomics en hadden in april 2012 eigen dochters aan de melk. Gemiddeld zakte deze groep stieren 30 punten TPI (Grafiek 1). Sommige stieren zakken, blijven op niveau en anderen stijgen. Waar het om gaat, is het gemiddelde van de groep stieren, aangezien genomic stieren altijd als groep moeten worden gebruikt en niet als individu. Daarnaast zullen de wijzigingen die de USDA in april 2012 heeft doorgevoerd er voor zorgen dat de veranderingen beperkt zullen zijn. De volgende grafiek geeft de verandering aan van een genomic fokwaarde naar een fokwaarde op basis van eigen dochters. Op de horizontale as wordt de verandering van de index van augustus 2010 naar april 2012 weergegeven en op de verticale as het aantal stieren. Als voorbeeld; de eerste grafiek toont dat van de 1235 stieren, in totaal 40, nul punten TPI veranderd zijn. De grootste positieve verandering is +325 TPI en negatief -350 punten TPI. We kunnen dus veronderstellen dat de kans 0,1% (1/1235) is, dat een stier 350 punten stijgt of zakt. Tevens is de conclusie dat 95% van de stieren maximaal 200 punten TPI stijgen of dalen ten opzichte van hun genomic fokwaarde wanneer de eigen dochters aan de melk komen. Ditzelfde beeld zien we ook terug bij Net Merit, de fokwaarde voor melk (PTAM) en andere kenmerken (zie overige grafieken). Change in TPI from 2010-08 to 2012-04 60

(Genomic - 1st crop) n = 1235 / avg = -30 / stdev = 103

# bulls

50 40 30 20 10 0 -350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0 50 TPI Change

100

150

200

250

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl

300

350


Create Value, Build Trust, Deliver Results Change in NM from 2010-08 to 2012-04 60

Genomic - 1st crop n = 1235 / avg = -28 / stdev = 83

# bulls

50 40 30 20 10 0 -350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0 50 NM Change

100

150

200

250

300

350

Change in PTAM from 2010-08 to 2012-04 100

Genomic to 1st crop n = 1235 / avg = -34 / stdev = 337

# bulls

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -1250

-1000

-750

-500

-250

0 PTAM Change

250

500

750

1000

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl

1250


Create Value, Build Trust, Deliver Results Change in PL from 2010-08 to 2012-04 Genomic to 1st crop n = 1235 / avg = -0.6 / stdev = 0.8

# bulls

80 70 60 50 40 30 20 10 0 -3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0 0,5 PL Change

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Change in DPR from 2010-08 to 2012-04 120

Genomic to 1st crop n = 1235 / avg = +0.1 / stdev = 0.5

# bulls

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0 DPR Change

0,5

1,0

1,5

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl

2,0


Create Value, Build Trust, Deliver Results Chg in UDC from 2010-08 to 2012-04 90

Genomic - 1st crop n = 1235 / avg = -0.12 / stdev = 0.36

# bulls

80 70 60 50 40 30 20 10 0 -2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0 UDC Change

0,5

1,0

1,5

2,0

Change in CE from young sire release to 100 and more observations n = 1694 / avg = +0.8 / stdev = 1.2

# bulls 700 600 500 400 300 200 100 0 -6

-5

-4

-3

-2

-1 0 1 Change in CE

2

3

4

5

6

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl

2,5


Create Value, Build Trust, Deliver Results De verschillende grafieken laten zien dat voor de meeste kenmerken de verandering normaal verdeeld en de gemiddelde verandering nagenoeg nul is. Een uitzondering is Productieve Levensduur (PL), waar de gemiddelde verandering -0,6 is. Dit houdt in dat de genomic fokwaarden licht overschat zijn. Dit wil niet zeggen dat de fokwaarde onjuist is of onbruikbaar. Het betekent dat bij een individuele stier een daling voor de fokwaarde te verwachten is. De verandering voor PL ligt voor 95% van de stieren tussen de -2,1 en +1,0. Oftewel de range is klein. Van een jonge genomic stier met een hoge score voor PL mag verwacht worden, als zijn dochters aan de melk zijn, dat deze stier nog steeds tot de betere stieren behoort voor dit kenmerk. De grafieken laten ook zien dat een grote groep stieren voor alle kenmerken stijgt. We weten vooraf niet welke stieren zullen stijgen of zakken, maar het gaat uiteindelijk om het gemiddelde niveau van een groep stieren. Deze bepalen immers de genetische trend in uw veestapel! Vergeet niet dat de betrouwbaarheid van een genomic fokwaarde van een individuele stier gemiddeld ligt op 75% voor productie en exterieur en iets lager voor de gezondheidskenmerken. Hoe hoger de betrouwbaarheid de kleiner de spreiding is van de verandering. Type Daughters Genomic Change Daughters Genomic Change Daughters Genomic Change Daughters Genomic Change Daughters Genomic Change

BullCode

Name

Sire

MGS

011HO10346 SYNERGY ALTAJENKINS

MAC

SHOTTLE

Prod Dtrs 32

T Dtrs

0 2078 530 1065

TPI NM PTAM PTAF PTAP 56

32

3.6

0

2.79

2.37

2.52

1.73

5

5

7.6

7.4

011HO10346 SYNERGY ALTAJENKINS

MAC

SHOTTLE

0

0 2071 515 1168

60

36

3.2

0

2.93

2.4

2.27

1.99

5

5

7.4

7.4

011HO10346 SYNERGY ALTAJENKINS

MAC

SHOTTLE

32

0

-103

-4

-4

0.4

0 -0.14 -0.03

0.25 -0.26

0

0

0.2

0

011HO10334 PINE-TREE ALTABUENO-ET BILLION

SHOTTLE

84

11 2070 464 1618

42

50

2.8

1.1

2.88

2.31

1.33

2.21

8

7

8.9

7.9

011HO10334 PINE-TREE ALTABUENO-ET BILLION

SHOTTLE

0

957

18

34

3.3

0.7

2.93

2.18

1.27

2.08

7

7

8.6

7.9

011HO10334 PINE-TREE ALTABUENO-ET BILLION

SHOTTLE

84

11

171 108

661

24

16 -0.5

0.4 -0.05

0.13

0.06

0.13

1

0

0.3

0

011HO10338 BOMAZ ALTAQUASAR-ET

ZENITH

MANAGER

94

22 1973 458

606

35

36

1.9

2.5

2.8

1.69

0.99

1.43

8

6

7.8

4.8

011HO10338 BOMAZ ALTAQUASAR-ET

ZENITH

MANAGER

0

0 1925 408

228

16

19

3.1

2.5

2.8

2

1.49

011HO10338 BOMAZ ALTAQUASAR-ET

ZENITH

MANAGER

94

22

50

378

19

17 -1.2

0

011HO10316 LATUCH ALTATRINITY-ET

JET STREAM BOLIVER

71

18 1966 534

396

65

28

3.9

1

2.99

011HO10316 LATUCH ALTATRINITY-ET

JET STREAM BOLIVER

0

0 2003 577

298

65

26

4.9

1.1

3

011HO10316 LATUCH ALTATRINITY-ET

JET STREAM BOLIVER

71

18

-37 -43

98

0

2

011HO10317 BOMAZ ALTAFAIRLY-ET

AIRRAID

ALTAFINLEY

94

22 1935 419

247

54

24

2.7

1.9

2.88

1.74

011HO10317 BOMAZ ALTAFAIRLY-ET

AIRRAID

ALTAFINLEY

0

0 1806 344

-165

40

15

3.3

1.9

2.83

011HO10317 BOMAZ ALTAFAIRLY-ET

AIRRAID

ALTAFINLEY

94

412

14

9 -0.6

0

0.05

7

15

0 1899 356

22

48

129

75

PL DPR

SCS PTAT

UDC

FLC CE DCE SSB

DSB

1.81

8

5

7.8

5.5

-0.5 -0.38

0

1

0

-0.7

1.37

1.33

1.04

7

6

7

5.8

1.42

1.69

0.76

6

6

6.9

5.4

-1 -0.1 -0.01 -0.05 -0.36

0.28

1

0

0.1

0.4

1.23

1.79

8

8

7.5

9.8

1.13

0.97

1.71

7

9

7.7 13.1

0.61

0.26

0.08

1

0 -0.31

-1 -0.2

-3.3

Tabel 3. Verandering in fokwaarde van genomic naar fokwaarde o.b.v. eigen dochters voor vijf verschillende stieren

Laten we eens kijken wat de verandering is van genomic fokwaarde naar een fokwaarde op basis van eigen dochters van een aantal individuele stieren. De stieren in de tabel zijn Alta’s hoogste nieuwe stieren met melkgevende dochters in april 2012. De genomic fokwaarde en de fokwaarde op basis van eigen dochters worden onder elkaar gezet en vergeleken. De regel met de rode letters laat zien dat de verandering per kenmerk klein is. Zoals eerder genoemd, kunnen we veronderstellen dat 95% van de stieren maximaal +/-200 punten TPI afwijken van hun originele genomic fokwaarde als ze een fokwaarde krijgen op basis van eigen dochters. De vijf genoemde stieren vallen binnen deze range en een plus van 63 punten TPI is reden genoeg om deze stieren verder te vermarkten als fokstier op basis van hun actuele aansprekende fokwaarde.

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl


Create Value, Build Trust, Deliver Results Sommige veehouders zullen nog steeds huiverig zijn om jonge genomic stieren te benutten, omdat de kans altijd aanwezig is dat een stier 300 punten TPI tegen kan gaan vallen. We moeten ons realiseren dat de kans slechts 0,1% dat dit gebeurt en zelf zeer betrouwbare stieren kunnen veranderen. Een goed voorbeeld is AltaBAXTER (Tabel 4) – zijn betrouwbaarheid was in augustus 2010 al 99%. Toch zagen we zijn fokwaarden, terwijl er grote aantallen melkgevende dochters in zijn fokwaarde bij kwamen, continue stijgen. Zijn TPI steeg 107 punten terwijl het aantal dochters in zijn fokwaarde van 5.500 steeg naar 36.000. De verandering in fokwaarde van genomics naar de fokwaarde p basis van eigen dochters is te overzien. BullCode

Name

Sire

MGS

Aug-10 011HO8196

EMERALD-ACR-SA T-BAXTER BLITZ

MTOTO

Apr-12 011HO8196

EMERALD-ACR-SA T-BAXTER BLITZ EMERALD-ACR-SA T-BAXTER BLITZ

Change

011HO8196

Prod Dtrs 5574

T Dtrs

TPI NM PTAM PTAF PTAP

PL DPR

SCS PTAT

UDC

FLC CE DCE SSB

DSB

1615 1817 358 1675

56

25

2.5 -1.7

2.93

1.83

1.20

1.64

8

6

6.9

5.2

MTOTO

36289 20162 1924 465 1742

68

28

4.1 -2.0

2.92

1.99

1.48

1.90

8

6

6.9

4.9

MTOTO

30715 18547

12

3

1.6 -0.3 -0.01

0.16

0.28

0.26

0

0

0

0.3

107 107

67

Tabel 4. Verandering in fokwaarde AltaBAXTER van augustus 2010 (99% betrouwbaar, >5.000 dochters) naar april 2012 (99% betrouwbaar, >30.000 dochters)

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl


Create Value, Build Trust, Deliver Results Verandering in fokwaarde geboortegemak (CE) van genomics na fokwaarde op basis van eigen geboren kalveren Een veel gehoorde reden om geen jonge genomic stieren te gebruiken is de onzekerheid aangaande het geboortegemak.

Change in CE from young sire release to 100 and more observations n = 1694 / avg = +0.8 / stdev = 1.2

# bulls 700 600 500 400 300 200 100 0 -6

-5

-4

-3

-2

-1 0 1 Change in CE

2

3

4

5

6

De bovenstaande grafiek laat zien dat de fokwaarde geboortegemak duidelijk kan veranderen. De gemiddelde stier stijgt 0,8% voor geboortegemak. Daarom adviseren wij ook om alleen jonge genomic stieren met een geboortegemak van 6 of lager te gebruiken op de pinken. Als er eigen waarnemingen van geboortes van nakomelingen beschikbaar zijn verandert de fokwaarde geboortegemak nauwelijks meer. Voor veehouders die geen risico willen nemen wat betreft moeilijke geboortes, is het FutureStar programma een zeer geschikt alternatief. Met FutureStar stieren bent u er zeker van dat u genomic stieren gebruikt die bovengemiddeld bevruchtend zijn en kalveren geven die gemakkelijk worden geboren. Dit is gebaseerd op waarnemingen die wij doen op de Advantage® bedrijven. Het is dus niet nodig om alleen betrouwbare fokstieren te gebruiken op pinken. Dit is niet nodig want jonge stieren hebben al een fokwaarde voor geboortegemak zodra de eigen nakomelingen worden geboren, oftewel ongeveer één jaar nadat het eerste sperma is gebruikt.

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl


Create Value, Build Trust, Deliver Results Verandering van de eerste fokwaarde op basis van eerste eigen dochters na fokwaarde met grote aantallen dochters Een veelgestede vraag is “Zakken deze stieren nog een keer zodra er grote aantallen dochters aan de melk komen?” De onderstaande grafiek toont de verandering van eerste fokwaarde op basis van eigen dochters na een fokwaarde op basis van de fokperiode oftewel met grote aantallen dochters. De waargenomen verandering in fokwaarde is vele malen kleiner dan in het verleden. Dit wordt mede veroorzaakt door de betrouwbaarheid van genomics welke vergelijkbaar is met 35 eigen melkgevende dochters. Er is nauwelijks een verandering in TPI waarneembaar meer wanneer een fokstier grote aantallen dochters aan de melk krijgt.

Tabel 5. Verandering in TPI voor fokstieren welke een fokwaarde kregen o.b.v. grote aantallen fokperiode dochters in april 2012

Beslissingen van vandaag Sinds 2009 zijn vele verbeteringen doorgevoerd om de genomic fokwaardeschatting te verbeteren en zijn grote aantallen dieren toegevoegd aan de referentiepopulatie. Deze beide factoren dragen bij aan de nauwkeurigheid van genomics en wordt een kleinere verandering in de fokwaarde verwacht, wanneer de informatie van de eigen dochters in de fokwaarde worden meegenomen. Vandaag de dag worden de beslissingen nagenoeg op dezelfde wijze genomen als in 2009. U hebt de keuze om Alta’s beste fokstieren (ProvenStars) te benutten of de hoogst beschikbare jonge genomic stieren, G-Stars (Tabel 6 en 7) te gebruiken. AltaIOTA en AltaROSS zijn zeer veelgevraagde fokstieren en hebben fantastische dochters op de Advantage® bedrijven. Echter het niveau van de groep jonge genomic stieren (Tabel 7) overtreft het niveau van de fokstieren met gemak. Dit laat zien welke snelle genetische vooruitgang er gemaakt kan worden met genomics.

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl


Create Value, Build Trust, Deliver Results Naam AltaIOTA AltaR2 AltJENKINS AltaBUENO AltaROSS AltaESQUIRE AltaOTTO AltaQUASAR AltaTRINITY AltaLOCKLYN Gemiddeld = 2035

TPI 2175 2080 2078 2070 2043 2015 1983 1973 1966 1965

Tabel 6. Top 10 hoogst beschikbare Fokstieren (TPI), april 2012

Naam AltaCASCADE AltaBANFF AltaLEO AltaKOOL AltaAIRNET AltaMELHOR AltaSUSTAIN AltaCAMROSE AltaDOM AltaBOWIE Gemiddeld = 2322

TPI 2388 2369 2357 2341 2326 2298 2297 2287 2279 2278

Tabel 7. Top 10 hoogst beschikbare Genomic stieren (TPI), april 2012

Herinnert u zich de grafiek met de spreiding van de verandering in TPI van genomic fokwaarde naar de fokwaarde op basis van eigen dochters? Gebaseerd op deze grafiek is de conclusie dat 95% van de stieren maximaal +/- 200 punten veranderen. Elke individuele stier in Tabel 7 heeft de kans van >95% om een hogere TPI te krijgen dan AltaBUENO wanneer de eigen dochters aan de melk komen! Om de genetische vooruitgang te maximaliseren en uw fokdoel sneller te bereiken zijn jonge genomic stieren het middel om dit sneller te bereiken. U kunt het vergelijken met een pakket aandelen. Je moet een risico nemen om sneller rendement te realiseren. Dit risico kan je spreiden door aandelen in het pakket te nemen van meerdere bedrijven. Met genomics geldt hetzelfde. Spreid je risico door een groep jonge genomic stieren te gebruiken in plaats van één individuele stier. Voor degene die de genetische vooruitgang wil versnellen met een minimaal risico: bepaal uw genetische plan zorgvuldig, selecteer vervolgens vijf stieren welke zorgen voor de gewenste vooruitgang en uw plan wordt werkelijkheid!

April 2012 – Artikel door: Gerbrand van Burgsteden, Nate Zwald en Lynsay Henderson. Voor meer informatie Alta Genetics info@altagenetics.nl of www.altagenetics.nl

Werkt genomics werkelijk?  

Genomics is een techniek die niet meer weg te denken is. Genomics is het gereedschap om de genetische vooruitgang te versnellen en is regelm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you