Page 1

Nu år 1271 ger kung Valdemar tillåtelse att Hansan får handla fritt i hans land utan att betungas av några som helst tullareller avgifter så länge som hans landsmän kan handla fritt i deras hemländer under samma vilkor. I ett handelstraktat med Lübeck från 1251som Birger Jarl ordnade, blev dett fritt fram för tyskar att bosätta sig i Sverige så länge de lovade att följa Sveriges lagar och att de kallade sig svenskar. Nu under folkungatiden fortsatte den förändring av samhällsskicket. En ny form av kunglig domsrätt formas av Birger och Magnus Ladulås. Magnus Eriksson inför "Magnus Erikssons lanslagar". denna lag förenade landskapen under den gemensamma rättsordningen. Hela riket får nu delta i kungavalet vid Mora stenar och nu kan Sverige äntligen kallas ett valrike. Trots kungens stora maktrådde inte envälde. Kungen fick t.ex. inte införa lagar och skatter utan att folket har makt och rätt säkerhet. Folket är å andra sidan genom en ed, förpliktiga att visa trohet till kungen samt att betala skatt. Folkungatidens regenter införde ett enhetligt skattesystem, senare kallat grundskatt. Tyvärr var inte alla villiga att byta skattesystem varför det på en del ställen blev tvunget att använda våld för att genomföra förändringen. Bönder var inte längre berättiga att ha någon politisk makt. Ridande soldater behövde inte betala någon skatt till konungen. Birger Jarl har ändrat mycket inom både skatt och domstol, bl a. lagar om kyrkofrid, tingsfrid, hemfrid och kvinnofrid. Brott mot dessa lagar straffas hårt. Brottslingen förlorar allt han äger och blir fredslös. Vem som helst får döda honom. Birger Jarl inför nu de första lagarna som gäller över hela riket. Detta är ett stort steg mot ett enat och sammanhållet Sverige. Tingsfrid och och Kyrkofrid betyder att man ska kunna gå till de båda platserna utan att behöva oroa sig för att bli mördad eller skadad. man får inte heller gå hem till någon för att slåss eller bråka på något vis. Det finns också en annan typ av brott som heter "nidingsdåd". Så kallas det om man mördar någonsom har svårt att försvara sig på något vis. Brotten straffas hårdare om man mördar någon från sitt eget landskap, eller någon som är rik. Kvinnorna får det också mycket bättre tack vare de nya lagarna. Det är nu förbjudet att missahandla eller på annat sätt bruka våld mot kvinnor.


Vi har frågat några invånare i den nya staden Stockholm om vad de tycker om de nya lagarna. Margarethe, 39 år säger så här: - Jag tycker att birger Jarls nya lagar är jättebra, speciellt nu när han förbjudit våld mot oss kvinnor. Även Erik, 24, tycker lagarna är bra. - Bra att lagen förbjuder kvinnovåld. De är nu lika mycket värda som oss män. -Birger Jarl har gjort väldigt bra förändringar och det är bra att Sverige fått en demokrati. Men att förbjuda oss att slå kvinnor tycker jag är fel. Om och när de gör fel tycker jag att det är självklart att man ska få ge dem en örfil. Eller? Säger Roger 24 år.

Birger Jarl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you