Page 1

Den svenska adeln har sitt ursprung från Alnö stadga år 1280, Adeln uppfanns för ett tag sedan av Magnus Ladulås. Adelsmännen har stor makt under medeltiden. En adelsman en är person som ställde upp med vapen, rustning och en stridsduglig häst till rikets försvar. Den som hade råd med detta belönades av kungen med skattefrihet. Adeln kallas även för frälse eftersom det de var befriade från skatt. Endast någon procent av befolkningen i de nordiska länderna utgjordes av adel. Det är dessutom stora skillnader inom adel. De rikaste, högadeln, de som sitter i riksrådet och beslutar i landet var mycket få, i Sverige ungefär 20 familjer. Dessa håller ihop och stärker sina band genom gåvor och stora fester, för att att se till att barnen gifter sig med rätt person. Det är viktigt att komma med på festerna för där skaffar man sig goda kontakter och där bestämdes mycket av det som rörde makten i riket. Lågadeln har inte lika mycket pengar och makt. De kunde ha problem med att hålla rustning och häst till rikets försvar. Adelsmännen får inkomster genom att äga många gårdar. Adelsmännen bor på en stor gård på landet men många har även gårdar och bodar i städerna. De bönder som brukade dessa gårdar betalar en avgift till adelsmannen och får dessutom göra dagsverken på hans huvudgård . Dagsverken är arbeten som en bonde var tvungen att göra hos markägaren, adelsmannen. Rika adelsmän kunde äga hundratals gårdar medan en person ur lågadeln kanske bara ägde några gårdar. En gång per år samlas alla adelsmän på bestämda platser för vapensyn. Det kan vara i Skara, Linköping, Uppsala eller Kalmar. Kungens fogde kontrollerar att adelsmannens vapen, rustning eller häst var i dugligt skick. Här kan en adelsman bli av med sin adelstitel om hans vapen, rustning eller häst inte blev godkänd. Vapensynerna var festliga tillställningar med marknad och turnering. Under medeltiden var det ofta en kamp om vem som skulle bestämma i riket, de rikare adelsmännen i riksrådet eller kungen. Med de pengar som adelsmännen tjänade kunde de köpa lyx- produkter som såldes i staden. Det var viktigt att visa att man var en rik och mäktig man. Därför klädde sig adelsmännen och hans familj i kläder av det senaste modet gjorda av importerade tyger. Maten han bjöd vid sina gästabud innehöll kryddor från Orienten och vin från Frankrike. Han använder muggar och fat i tenn istället för trä. Den rustning och de vapen han ägde, skulle vara skinande och fina och gjorda av den bäste smeden. Ordet adel kommer från lågtyskan och betyder härkomst och börd. Adeln behövde sälja de varor som tillverkades både på den egna huvudgården och på alla de andra gårdar han ägde, men som andra brukade. De kan röra sig om kött, smör, ost, säd och ull, kanske också skinn, fisk och järn. Detta såldes på marknaden i den närbelägna staden. Vi har tagit kotakt med anonym adelsman och så här lät det! ” Har du några personliga kommentarer om att ni adelsmän pratats om för vissa


källor tycker de är orättvist behandlade jämfört med er.” ”Nej vi har absolut inga kommentarer, vissa måste ha mer makt en andra för att riket ska fungera bra.” Så nu vet riket lite mer om Samhällsklassen adeln.

Adeln  
Adeln  
Advertisement