Page 1

AGS Nyt Februar 2013

Nordlysvarsel leve. fascinerende at op Nordlys kan være rdno er r de vil vide om Og hvis du gerne de el m til du de dage kan lys i de kommen r du arsel. Så modtage sv dig AGS’ nordly til k træ op gang der er en e-mail næste mi no tro as ark. Klik på nordlys over Danm g di de du kan tilmel fra ags.dk, hvor kti­ lge med i nordlysa fø e-maillisten og . viteten netop nu

AGS er det første i Danm g ­ ­obser ark med fje ymnasium vatori rnstyr um et


AGS har fået en Robot på taget! Gennembrud: Vi kan nu fjernstyre Mogens Winther observatoriet Vi er det første gymnasium i Dan­ mark med et fjernstyret observa­ torium! Slut med forfrosne elevfingre i kuplen Det er nu muligt for skolens astro­ nomielever at bruge observatoriet helt uden at være på skolen! Nu kan man nemlig sidde hjemme i sin varme stue og tage billeder af universet. Det eneste dette kræver, er

en internetforbindelse. Så kan man foretage timelange observationer uden at fryse. I den nære fremtid vil det med en hjemmeside blive muligt for skoler i nærområdet at benytte vores udstyr og hjemtage billeder til brug i undervisningen. Denne unikke mulighed håber vi på er med til at øge interessen for rummet og naturvidenskab generelt. Ved at eleverne får mulighed for at tage deres egne billeder, håber vi at de bliver motiverede til både at arbejde med dem og til selv at udforske rummet.

Styringen af observatoriet bliver utrolig simpel for den eksterne bruger. Antallet af objekter begrænses til nogle med høj kvalitet, og der vil være foruddefinerede indstillinger for kameraet (eksponeringstid, ISO-indstillinger og billedformat etc.) som brugeren aldrig ser. Objekterne er f.eks.: Månen, Jupiter, Andromedagalaksen, Oriontågen og diverse stjernehobe osv... Billederne gemmes direkte på en server hvor brugeren kan se billederne med det samme.

ATU – Akademiet for

Talentfulde Unge Akademiet for Talentfulde Unge – det lyder vel nok kedeligt! Men her snyder navnet, for det er alt andet end kedeligt at deltage i ATU’s arrangementer. ATU er et tilbud til den gruppe unge, som har overskud til at yde en ekstra indsats inden for ”den akademiske verden”. Erfaringen siger, at gennemsnitligt to elever pr. klasse vil bruge en del af deres fritid på at dygtiggøre sig inden for deres interesseområde. Det kræver energi og engagement, og derfor kræver det en personlig ansøgning at blive optaget på ATU. Til gengæld får man to spændende år (fra midt i 1.g til midt i 3.g), som starter med en bred indføring i viden­ skabens verden og slutter med en række tilbud, hvor 2 Alssundgymnasiet Sønderborg

man kan dyrke sin særlige interesse gennem arrangementer på højere læreanstalter og i det private er­ hvervsliv. Og hver sommer er der en uges ”akademisk camp”, hvor man kan dyrke sine interesser og udveksle erfaringer med ligesindede fra andre gymnasier. AGS er med i ATU fra dette skoleår, dvs. at en flok 1.g’ere deltager i ordningen fra januar 2013. Og der har været mange gode ansøgninger, kan rektor Per Møller og talentkoordinator Birthe Zimmermann samstemmende meddele. I øvrigt var det Platon, der grundlagde det første Academia uden for Athen omkring 385 f.Kr. En af Aka­ demiets kendteste elever hedder Aristoteles.


Science og Culture Alssundgymnasiet Sønderborg har som skole gennem mange år haft et kraftigt naturvidenskabeligt – eller S­cience – særkende. Et særkende som vi fortsat vil arbejde for, og som nærværende AGS Nyt vidner om. Opgraderingen af Mogens Winther Observatoriet med en web-baseret brugerflade åbner således op for at bedrive astronomi på en helt ny og banebrydende måde i Danmark. Deltagelse i talrige andre Scienceaktiviteter og fora som House of Science og Danske Science Gymnasier vidner også herom. Verden bliver som bekendt ”mindre og mindre”, og vore elever oplever en global verden som rykker tættere og tættere på. Og dermed også et behov for en dybere ­indsigt i og forståelse af andre kulturer. Med vore ”homestays” i USA, og over det sidste års tid tilsvarende ”homestays” i Changzhou i Kina har vi givet en del af vore elever en mulighed herfor. Behovet for en dybere kulturforståelse går hånd i hånd med en høj faglig kunnen i de naturvidenskabelige fag: »En dygtig ingeniør kan sagtens have brug for at få styrket sine sprogkundskaber og interkulturelle kompetencer. Det handler om at supplere det, du lærer på studiet, med noget, der er lige så værdifuldt, men anderledes.« Dansk Industri

Altså et behov for at man parallelt satser på ­udviklingen af sproglige/kulturelle kompetencer sammen med kompetencer i de naturvidenskabelige fag. Alssundgymnasiet har taget denne udfordring op, og vi arbejder nu med at udvikle et andet profilområde ”Culture”, hvor vore elever skal præsenteres for kulturelle problemfelter, der bidrager til en sammenhængende indsigt i deres omverden og en helhedsforståelse på tværs af fagene. Et eksempel herpå var afholdelse af inspirationsdagene i november 2012 på Alssundgymnasiet i forbindelse dette skoleårs nationale Samfunds­ cup som arbejder med temaet ”Bæredygtighed”. 240 elever fra det sydjyske deltog i disse inspirationsdage og fik bl.a. indblik i, hvordan store firmaer arbejder med bæredygtige forretningsstrategier kaldet ”Corporate Social Responsibility” eller forkortet CSR. Inspirations­ dagene var arrangeret i et samarbejde med arrangørerne af CSR-Award showet på Alsion og Danfoss. Science og Culture – Alssundgymnasiet vil gå på to ben. Velkommen til vores åbent hus! Med venlig hilsen Per Møller Rektor Alssundgymnasiet Sønderborg 3


Program „Uczenie siᶒ przez całe życie” Ja, polsk er et svært sprog – især for en dansk ”alene-pige”. Det var, hvad jeg kunne konstatere efter blot få timer sammen med min polske værtsfamilie. Min engelsklærer Bitten Langhede og jeg rejste sidst i november til Katowice for at del­ tage i EU’s Comenius Project. Vores opgave var sammen med lærere fra Polen, Tyskland, Sverige og Tyrkiet at formulere en ansøgning om et fælles samarbejdsprojekt om bæredygtighed; projektet begynder i 2013 og fortsætter frem til 2015, hvor den afsluttende konference muligvis skal finde sted på AGS med deltagelse af 150 elever og

lærere fra de fire samarbejdslande. Jeg var privat indkvarteret under opholdet i Polen – og fik en fanta­ stisk polsk veninde, Daria. Jeg var på forhånd lidt nervøs ved at skulle bo helt alene hos en fremmed familie, men jeg lærte lynhurtigt familien at kende – og så ville jeg slet ikke væk fra dem igen. Daria viste mig alle de steder, man skal se som ungt menneske i Katowice og Kraków, og jeg ved nu en masse om Polens kultur, befolkningens imødekommenhed, landets religion – og helt bestemt også polsk ungdomskultur!

Overskriften betyder programmet for livslang læring. Polsk er som sagt et virkelig svært sprog (i hvert fald for en dansker), og det vil nok være et livslangt projekt for mig at lære det perfekt. Men at få nye, rigtig gode venner behøver kun at tage en time. Det kræver på ingen måde hele livet, blot man er åben over for nye muligheder. Og det er jo en vigtig del af disse udvekslings­ projekter, der rummer både en faglig og en social dimension. Pernille Aaby Gade, s14

Samfundscup på AGS Dette års Samfundscup løb af stablen med AGS som vært for de sydjyske gymnasiers inspirationsdag. I den forbindelse slog AGS dørene op for ca. 240 elever fra landsdelens gymnasier, der til inspirationsdagen den 13. november overværede oplæg om innovation og kreativitet fra spændende foredragsholdere. Programmet onsdag den 14. november, bød bl.a. på besøg af miljøminister Ida Auken, som eleverne fik lejlighed til at diskutere deres ideer fra dagens workshop med.. DESIGNskolen i Kolding viste eksempler på deres omfangsrige og innovative arbejde med bæredygtig mode.

4 Alssundgymnasiet Sønderborg


Kina

Kulturmødet

Dagbog

Dagbog Tirsdag d. 11/9

Kulturmødet

Dagbog

Sproget Man siger altid at det må være rigtigt svært at lære kinesisk, fordi det bare er så langt væk fra hvad vi er vant til, men opbygningen er gen erelt nem nok at forstå, efter skole i dag, havde Gu planlagt at jeg skulle lære en smule kinesis k. Det gik overraskende godt, da jeg først fik styr på hva d alle de fine grundlinjer hed der. Det er svært, ja, men nem t nok til at, jeg vil kunne lære det hvis jeg virkelig satte mig det for.

Skoledagen for en kinesisk elev som rer går på det der sva Skolen alt er , t ium god nas så er gym le til Den kinesiske sko og menligne andet end let. Gu som umulig at sam d r op kl. 5.45, er alt hva stå tag , jeg ske dan den med det i skole kl. 7.00, og du kender og så gør n det nok hun får først fri ige er modsatte, det mer på en kl. 18.00. nærmeste vi kom i skole Pauser er der Idag var vi så med sammenligning. forholdsvis mange . der n tide r modul er og brugte vet det små af, mellem hve Så har man da prø se, som der 10 minutters pau lige at vække os op For d. me primært bruges til ig gik i gang, før skoledagen rigt ste time, times Tai forberedelse på næ en i ud tet blev vi kas lokale. som og evt. skifte klasse d en gammel mand me i Sh er en Pausen midt på dag t ude i gården på Mid r. ktø tru ins men den selvfølgelig lang, t sjovt men også sove i. Man skolen! Vild bruges også til at rt, og jeg mindst lige så svæ på bordet, e var ligger jeg bare ned troede at min balanc som ret ser t De og så sover man. regler nge . ma god så af er r % De er 70 mærkeligt ud. Ov - Ingen kærester der går i skole uge e - Ingen ørering har briller. Fordi de - Ingen makeup hele tiden skal at - Hår skal være ops koncentere sig og tsætte. for jeg ne kun an og såd mål læse så meget, er rgs spø et rgt spu Bliver man øjenmassage er Danmark, er det ikke som i også noget af det om hånden hvor man rækker de gør sig i. re på sva at til r kla gør og lger væ her nej let, spørgsmå Når man så så rejser læreren bare en, som kommer hjem fra rer sig og svarer. Sva skole kan man se han l kert ska vedkommende for frem til mellem 2-5 Enten e. end stå e bliv eller hun timers dag-til-dag ret sva har nde til vedkomme lektier. har en and rigtigt, eller til en let korrekt. må rgs spø et var bes

Onsdag d. 12/9

Side 7

Ca. 40000 tegn er hvor mange der er i kinesis k, Gu siger at det er svæ rt at huske, men de har jo lært det siden de var 6 år. - En lille tanke: Hvi s man skriver sjusket på dan sk, kan det været svært at læse hvad der står, men hvis ma n skriver sjusket på kin esisk så kan man være næste n sikker på at der står noget helt forkert.

Side 6

Marie Dall, A14, va r én af de elever der sammen med lærere og ledelse deltog i septembers studietur til Kina. Gy mnasiet i Changzhou, Shangh ai er vores gode faste venskabs skole i Kina, og alle vore ele ver blev privat indkvarteret hos kinesi­ ske familier, deltog i undervis­ ning og ekskursione r i Shanghaiområdet.. – En spændende og grænse­ overskridende oplev else som der blev skrevet ra pport og dagbog om ved hje mkomsten.. Du kan læse ALLE Maries dagbogsoptegnelse r på vores hjemmeside www.ag s.dk.

Alssundgymnasiet Sønderborg 5


Studievejledningen

I studievejledningen står vi som team parat til at vejlede og støtte dig igennem hele dit gymnasieforløb. Allerede umiddelbart efter starten på gymnasiet møder du os i klassen. Hver klasse har sin studievejleder, der følger dig igennem de 3 år. Kollektivt i klassen arbejder vi bl.a. med • Overgangen fra folkeskole til gymnasiet • Studieteknik • Valg af studieretning og valgfag • Eksamen Studievejleder Kim Maron

Individuelt kan du tale med os om spørgsmål, der vedrører dig og din uddannelse, såsom f.eks. • Hvilken studieretning skal jeg vælge? • Hvordan bliver jeg bedre fagligt? • Hvordan organiserer jeg min lektielæsning? • Hvornår kan jeg søge om SU? • Hvordan får jeg styr på min eksamensangst?

Så kom eller send en mail for at få en tid, der passer ind i dit skema. Kontakt studievejledningen på telefon: 7442 0501

Du kan naturligvis også tale med os om mere personlige spørgsmål og problemer. Studievejleder Merete Malten

Brobyggere under kærlig behandling! AGS har haft mange besøg af brobygningselever fra lokalområdets 10. klasser. Eleverne kommer til at opleve forskellige fag inden for sprog, naturvidenskab og kreativitet, herunder billedkunst, hvor læreren Søren Møller blandt meget andet alternativt, fik eleverne til at udføre et mindre stunt inspireret af den østrigske performancekunstner Erwin Wurm. For som Søren siger: "Her på AGS er vi ikke bange for at give eleverne en oplevelse med hjem - og er du 'fresh', er du altid velkommen!"

6 Alssundgymnasiet Sønderborg

Nogle gange kan vi også indkalde dig til en samtale, f.eks. holder vi introsamtaler med alle nye elever. Vi har egne kontorer og faste træffetider (se dem på hjemmesiden).

Studievejleder Karsten Bové


Løgn og latin Drømmer jeg eller er jeg vågen? Spørger Jeppe, da han ligger i ba­ ronens seng: Er det sandt eller falsk, det jeg oplever lige nu? Men det er ikke kun Jeppe, der kan komme i tvivl; det kan vi andre såmænd også. Aktuelt kunne man for få dage siden læse i dagspressen, at ud­ gifterne til SU var steget eksplosivt gennem de seneste år ….. og at de var faldet. Hvem manipulerer med sandheden – og hvorfor? Sandt og falsk var emnet for 1.g’ernes første at-projekt (at = almen studieforberedelse, et tvær­

fagligt projekt), og for at få et godt baggrundsmateriale for at-ugen drog hele årgangen den 8. januar til Den Sorte Diamant i København for at se udstillingen Det er løgn forskerfusk og forfalskninger. Det blev en lang, men udbytterig dag. I Diamanten kan man følge 19 sager fra middelalderen til i dag; det er altså ikke kun et moderne fænomen at fuske med virkeligheden. Stor interesse var der for sagen om Adolf Hitlers falske dagbøger, der blev offentliggjort i det tyske ugeblad Stern i 1982, men også andre sager optog eleverne. Alle havde i hvert

fald fået syn for sagn, da de forlod udstillingen. Ud over udstillingen i Diamanten kunne klasserne nå endnu et arrangement. En klasse var således på Nationalmuseet, en anden på Christiansborg, en tredje på besøg hos Se & Hør, hvor også forholdet til virkeligheden var på programmet. Der var masser af stof til eftertanke – og til videre behandling de følgende dage på skolen.

NEW YORK & WASHINGTON & OVER THERE….. I Washington så vi bl.a. de berømte monumenter som fx Lincoln Memorial og så selvfølgelig The White House. Efter tre dage tog vi videre til NY, hvor vi bl.a. så Statue of Liberty. Det var spændende at opleve forskellen mellem de to stater, NY er mere kaotisk på en livlig måde, mens Washington er mere stille og rolig - og minder en smule om Sønderborg med både lukketider og muligheden for at stoppe op og snakke. Fordelen ved NY var, at vi stadig havde masser af tid til shopping og andet, selvom det meste af dagen gik med det planlagte program, som var forberedt hjemmefra. Her var liv døgnet rundt.

Da vi har engelsk på A-niveau, er vi en af skolens USAklasser. Studieturen gik derfor til New York og Washing­ ton, som vi kender fra talrige tv-aviser; men det er noget ganske andet selv at være on location.

Alt i alt var det en sjov og lærerig oplevelse både fagligt og socialt. Vi blev meget klogere på amerikansk mentalitet, og klassen blev rystet endnu bedre sammen end før. Helen og Maria, t13 Alssundgymnasiet Sønderborg 7


"Vi hader København!" Hele AGS var på vejen 21. november for at demonstrere mod 'de der københavnere' som led i en udflugt til Sønderborg Teater, hvor hele skolen skulle se Mungo Parks teaterforestilling "Vi Hader København!". Der blev fremstillet bannere, plakater og skilte i dagene op til CULTURE begivenheden, og i samlet munter flok gik

8 Alssundgymnasiet Sønderborg

hele skolen i optog til Teatret. Demonstrationen såvel som forestillingen foregik med et smil på læben og et solidt glimt i øjet, da omdrejningspunktet for begge dele var en satirisk fremstilling af de fordomme, der siges at være mellem jyder og københavnere.


&

SÅ BLEV DER FYRET OP UNDER SKOLEN.....

ROCKNisseMusicaltotalteaterSHOW på AGS I august 2012 fik AGS sin første frivillige teatergruppe takket være Pernille Lauritsen, b13, og Marie Dall, a14, som begge viste deres evner på scenen ved sidste skoleårs store forestilling, "Rejsen Til Saturn". & i hele november og december arbejdede et stort CREW on stage på den fejende flotte forestilling der blev opført for os alle 600 til Juleafslutningen: Stine Bjerringgaard, c13, og Mette Behrendtz, a14, var idékvinderne bag

"Alletiders J ­ ulesok", som de selv havde skrevet, stærkt inspireret af TVs ­julekalendere. De fire piger har været tovholdere for mange frivillige kræfter på tværs af årgangene. Resten af AGS blev i fantastisk julehumør ved premieren fredag den 21. december, hvor stærke skuespilpræstationer, eminent kreative kulisser, musik i topklasse og underholdning i absolut verdensklasse var på programmet!

Alssundgymnasiet Sønderborg 9


SCIENCE De naturvidenskabelige studieretninger På AGS udbyder vi 6 studieretninger inden for natur­ videnskab. 1.Matematik A, Fysik A, Kemi B 2.Matematik A, Kemi B, Fysik B, Biologi C 3.Matematik A, Samfundsfag B, Musik B 4.Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 5.Biologi A, Idræt B, Matematik B 6.Biologi A, Psykologi B, Matematik B

De naturvidenskabelige studieretninger giver alle en grundlæggende indføring i naturvidenskabelig tænkemåde og metode. Du vil komme til at beskæftige dig med alle aspekter af tilværelsen fra den mindste celle til universets oprindelse. Men indfaldsvinklen er selvfølgelig forskellig i de 6 studieretninger.

Matematik A, Fysik A, Kemi B CERN har trukket store overskrifter i alverdens aviser i 2012. De færreste forstår, hvad aviserne mener med fundet af ”Guds partikel”. Men det er et emne, der ligger inden for denne studieretnings arbejdsområde. For den behandler matematiske teorier og metoder grundigt, og disse kan i samarbejde med fysik og kemi

str. 1 beskrive og forklare emneområder som atomer, molekyler, radioaktivitet mv. Studieretningen er nok teoretisk, men der lægges også vægt på virksomhedsbesøg, således at teori og praksis, fx fødevarekemi, supplerer hinanden.

Matematik A, Kemi B, Fysik B, Biologi C. Hvorfor tales der så meget om at tænke og handle grønt? Og hvorfor får sundhed særlig opmærksomhed i alle medier? Med 4 naturvidenskabelige studieretningsfag giver denne studieretning en særlig mulighed for samspil mellem fagene inden for emneområder som

10 Alssundgymnasiet Sønderborg

str. 2

sundhed og medicin, industriel anvendelse af levende organismer samt bæredygtig energi. Eksperimenter og dataopsamling indgår naturligt i studieretningen. (Studieretningen giver mulighed for at vælge kemi på A-niveau).


Matematik A, Samfundsfag B, Musik B Hvordan bliver en meningsmåling til? Og hvad kan man læse ud af en statistik? Denne studieretning giver en stærk matematisk basis til forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og politiske spørgsmål, herunder de dilemmaer, politikerne dagligt står i som forholdet mellem arbejdsstyrke og forsørgerbyrde. –

Musik kan indgå i mange sammenhænge sammen med både matematik og samfundsfag: Musikkens matematiske struktur – og hvordan er det lige med de sociale mediers eksponering af musikalske talenter i fx X-factor?

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Kunne du tænke dig at brygge dit eget øl eller din egen vin i skoletiden? Hvorfor er der stor uenighed om gen­ splejsede afgrøder? I studieretningen med bioteknologi beskæftiger man sig med levende organismers anvendelse i produktionen. Bioteknologi er et meget praktisk

str. 3

str. 4

orienteret fag, og der indgår meget eksperimentalt arbejde samt emne- og projektarbejde. I samarbejdet med matematik kan bl.a. vækst og risikofaktorer belyses.

Alssundgymnasiet Sønderborg 11


Biologi A, Idræt B, Matematik B

str. 5

Hvorfor oplever vi den ene dopingskandale efter den anden inden for cykelsport? Og hvordan kan man overdrive motion? I samspillet mellem biologi og idræt er kroppen i bevægelse et naturligt hovedtema, herunder muskler, åndedræt, blodkredsløb, hormoner og nerve-

system som grundlag for arbejdet med bl.a. præstation, psyke og selvværd. – I forlængelse heraf arbejder biologi med aktuelle emner som stamceller og immunforsvar, resistensudvikling hos bakterier, enzymer mv.

Biologi A, Psykologi B, Matematik B Den unge forfatter Josefine Klougart siger, at vi alle går rundt i ”en tænkende krop”, og hun insisterer dermed på, at man ikke kan skille det psykiske og det fysiske. I studieretningens samspil mellem biologi og psykologi er der et naturligt fokus på læring, identitet, livsstil,

str. 6

arv, miljø og kultur. Arbejdet i biologi med fx hjernen og nervesystemet kan danne baggrund for et tema om stress og livsstil. – Læren om natur og liv, miljøpåvirkninger og konsekvenser analyseres, og her indgår matematiske modeller naturligt.

I alle

stud ier flerfa etninger in glige proje dgår der kter Solc eller Funk og bræn d ti Mikr oorg onelle fø selscelle r anism deva frem r stillin ers anve er n Astm g af føde delse i a varer Huko , allergi og m mme o lse o g ide tion ntite t

12 Alssundgymnasiet Sønderborg


CULTURE

De samfundsvidenskabelige studieretninger I døgnets hastige nyhedsstrøm hører vi hele tiden, hvad der sker, men alt for sjældent giver vi os tid til at undersøge, hvorfor det sker. I samfundsfag arbejder man bl.a. med forklaringsmodeller for, hvorfor verden tager sig ud, som den gør. Både i Danmark og uden for landets grænser. På AGS udbyder vi 2 studieretninger inden for samfundsvidenskab.

Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B Der har nyligt været valg i USA og Kina, to stormagter med diametralt modsatte politiske systemer. Og begge forskellige fra det danske. I en globaliseret verden er det nødvendigt at forstå disse forskelle og baggrunden for dem. I denne studieretning vil den engelsksprogede verden spille en stor rolle, og de samfundsmæssige problemstillinger vil blive suppleret med alment kul-

str. 7

turelle emner. Matematisk viden er en nødvendighed for meget undersøgelsesarbejde, som har med tal og statistik at gøre. Studieretningen vil få tilbudt at komme på studie­ rejse til USA i 3.g.

Engelsk A, Mediefag B, Samfundsfag B Det kan være svært at orientere sig i verden, hvis man er afhængig af google translate. Denne studieretning gør en dyd af nødvendigheden og satser på at give dig et sikkert sprogligt grundlag for beskæftigelsen med ikke mindst den engelsksprogede nyhedsstrøm, som vi dagligt møder den i de elektroniske og andre medier. Mediernes rolle og udtryk vil blive et centralt tema. – Mediefag er i høj grad et kreativt og praktisk fag, og du vil få lejlighed til at producere film og tv-programmer, hvor du sammen med dit team selv står for alle dele af produktionen fra manuskript over instruktion og lyd til redigering. Studieretningen vil få tilbudt at komme på studie­ rejse til USA i 3.g.

str. 8

I beg

ge st der fl udieretnin erfag lige p ger indgå r rojek ter Opin ionsu nde dans kerne rsøgelse af s fam ilieliv Prod ucere en v politi algvideo for et sk pa rti Bara ck Ob a og am ma set m ed da erika nske nske øjne

Alssundgymnasiet Sønderborg 13


De sproglige studieretninger I den kommende folkeskolereform foreslår regeringen engelsk fra 1. klasse. Det siger noget om, at vi lever i en globaliseret verden, hvor det er nødvendigt at beherske engelsk på mere end turistniveau. Forretningsverdenen efterspørger sprogkundskaber, for sprog er ikke blot et kommunikationsmiddel, men også en vej til kulturel forståelse. På AGS udbyder vi to studieretninger inden for det s­ proglige område

Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi C Hvorfor er mange amerikanere imod Obamas sundhedsreform? Hvorfor strammer man ikke våbenlovgivningen i USA? Selv om vi føler os tæt knyttet til den vestlige verden, er der store og ofte uforståelige kulturforskelle. Studieretningen vil generelt beskæftige sig den engelsksprogede verden, herunder ikke mindst den amerikanske indflydelse på danske familiers ”amerikaniserede” levemåde. Identitet er et centralt emne for

at forstå udviklingen, og psykologi sørger for teoridannelsen på dette område. Politik, samfundsforhold, litteratur og kultur vil tilsammen give et bredt billede af den engelsksprogede verden. Studieretningen vil få tilbudt at komme på studie­ rejse til USA i 3.g.

Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B Hvorfor presser tyskerne på for et stadig tættere europæisk samarbejde, mens englænderne forholder sig stadig mere skeptisk? Studieretningen vil beskæftige sig med landenes forskellige historiske og kulturelle baggrund i søgen efter et svar. Samfundsmæssige

str. 9

str. 10

problemer belyses gennem de fremmedsprogede medier, men landenes forskellighed søges også belyst gennem deres nyere og ældre litteratur. To centrale sprog på A-niveau er en god ballast, hvad enten du senere ønsker at gå universitets- ­eller handelsvejen.

I begg es går de tudieretning r flerfa e glige p r ind­ rojekte r Demok rati i U SA og Englan d Sprog og ide ntitet Den no rdiske krimin kontra den en alroman gelske og ­am erikan ske

14 Alssundgymnasiet Sønderborg


Den kunstneriske studieretning Musik og mediefag indgår også i andre studieretninger, men det kreative ­element finder sit mest markante udtryk her. Musik spiller en stor rolle i mange m ­ enneskers liv, men det er de færreste, der har mulighed for at få både en teoretisk og en praktisk forståelse for musikfaget, hvad enten det drejer sig om at spille, lytte eller synge.

Engelsk A, Musik B, Samfundsfag B Man skal blot lade blikket løbe ned over dagens tv-udbud for at få en fornemmelse af, i hvilken grad den engelsktalende verden dominerer danskernes medieforbrug. Det samme gælder de unges musik og livet i de sociale medier som fx ­Facebook. Der er derfor al mulig

str. 11

grund til at forholde sig kritisk til denne påvirkning vha. samfunds­ faglig metode og musikalsk analyse som de centrale elementer. Vekselvirkningen mellem det analyse­ rende og det kreative er studieretningens kendemærke.

I stu

11

dier e flerf tningen aglig i e pr ndgår d ojek Kom ter: er mun ikati o med n i socia i er le Ame rikan iseri n krigs tiden gen i me lle og i dag m-

studieretninger

... at vælge imellem for de nye elever, der starter 14. august 2013 på AGS. • A  lssundgymnasiet udbyder i næste skoleår i alt 11 forskellige studieretninger. Nr. 1-6 har vægt på de naturvidenskabelige fag, studieretning 7-11 har alle samfundsfag (på to forskellige niveauer), og de har alle engelsk på A-niveau. Musik indgår i studieretning 3 og 11. Mediefag i nr. 8. • F  agene i studieretningerne kan være på 3 forskellige niveauer: A – B - C. A-niveauet varer typisk 3 år, B-niveauet 2 år og C-niveauet 1 år. • I det første halve år i gymnasiet går man i et såkaldt grundforløb, og de sidste to og et halvt år i et studieretningsforløb.

• V  ed ansøgningen om optagelse skal man vælge en studieretning, men det endelige valg af studieretning sker først 1.12.2013. • I alle studieretninger har man en række obligatoriske fag som dansk og historie, som man har i alle 3 år. Der er også mulighed for at vælge nogle valgfag afhængig af ens valg af studieretning. • S  e mere på skolens webside om valgmulighederne i de enkelte studieretninger. En studentereksamen består af mindst 4 fag på A-niveau og et antal fag på B- og C-niveau.

Alssundgymnasiet Sønderborg Grundtvigs Allé 86  6400 Sønderborg Hvis du vil I kontakt med skolen så prøv: Tlf.: 7442 0501  Mail til skolen: ags@ags.dk  Skolens webside: www.ags.dk Redaktion Søren Møller Jan Zimmermann Fotos Pernille Aaby Gade Søren Møller Ole Østergaard m. fl. Oplag: 1.200 stk. Tryk og layout Langenberg Grafisk Trykt med bio-farve

Alssundgymnasiet Sønderborg 15


Studieretninger på Alssundgymnasiet efter sommerferien. Studieretning 1 Naturvidenskabelig 2 Naturvidenskabelig

Studieretningsfag Matematik A – Fysik A – Kemi B Matematik A – Kemi B – Fysik B – Biologi C

3 Naturvidenskabelig 4 Naturvidenskabelig 5 Naturvidenskabelig

Matematik A – Samfundsfag B – Musik B

Biologi A – Idræt B - Matematik B

6 Naturvidenskabelig

Biologi A – Psykologi B – Matematik B

7 Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B

8 Samfundsvidenskabelig

Engelsk A – Samfundsfag B- Mediefag B

9 Sproglig

Engelsk A – Samfundsfag B – Psykologi C

10 Sproglig

Tysk A (fortsætter) – Engelsk A – Samfundsfag B

11 Kunstnerisk

Engelsk A – Musik B – Samfundsfag B

Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

Agsnyt feb13  

Alssundgymnasiet Sønderborg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you