Page 1

14

SEKTION 1 · Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk

LØRDAG 21. JULI

2012

Halvvejshuset i Ørslev hjælper tidligere misbrugere til at blive sluset ud i samfundet. Der bliver skabt netværk, snakket om jobmuligheder og delt erfaringer blandt beboerne, der blandt andet også har terapeutiske forløb med den daglige behandler. Foto: Anders Ole Olsen

MISBRUG: Førhen har misbrugere kunnet bo på specielle botilbud i forbindelse med efterbehandling for deres misbrug. Dette tilbud er dog skåret væk de seneste par år, hvor der er ændret på området. Halvvejshuset i Ørslev er et af de få, som stadig er tilbage. Alle pladser er optaget, og flere står på venteliste. Uden Halvvejshus ville flere risikere at falde tilbage i misbruget, lyder det fra både behandler og beboere.

Halvvejshuse kunne give endnu flere misbrugere en ny chance Af Sebastian Alsing

U

den et Halvvejshus i Ørslev ville flere misbrugere falde tilbage i deres misbrug. Meldingen kommer fra behandler Lea Lyngholm Nielsen

samt både nuværende og tidligere beboere. Alligevel har flere kommuner skåret tilbudet væk og tilbyder i stedet ambulante behandlinger, hvor misbrugerne kan komme i dagstimerne for at få individuelle- eller

Halvvejshuset sluser tidligere misbrugere ud i samfundet med succes Fra den 1. december 2010 og til nu, har der været 30 borgere tilknyttet Halvvejshuset. Af dem har de 25 boet på stedet, mens 5 blot har været indskrevet til et individuelt samtaleforløb. Der ud over har der været, og stadig er flere pårørende tilknyttet huset. Ud af de 30 borgere bor der på nuværende tidspunkt 6 i huset og ud af de 30, er 23 fortsat stoffrie. Syv har haft et tilbagefald, og af dem er det kun en enkelt, der har færdiggjort. 14 er i dag enten i fast lønnet job, uddannelse, job med løn tilskud eller i aktivering. Anderledes ser tallene ud for efterbehandling i grupperegi i Guldborgsund Kommune. Her gennemførte 60 procent efterbehandlingen i grupperegi i 2011, mens tallet er blot 35 procent i 2012. Dem, der her er faldet fra undervejs, er nu igen i individuel behandling, så tallet vil temmelig sikkert ændre sig inden udgangen af 2012 ifølge Grete Odder Nielsen, leder af Center for Afhængighed i Guldborgsund Kommune.

gruppebehandlinger. Sjællandske har i en rundspørge spurgt Vordingborg, Roskilde, Slagelse og Næstved Kommune om de har haft eller stadig har et tilbud om efterbehandling til misbrugere, hvor de kan bo sammen med andre, som har haft et alvorligt misbrug og dele erfaringer. På nær Næstved Kommune har Roskilde og Slagelse tidligere haft et Halvvejshus. Kun Vordingborg har stadig et tilbud som dette. Et tilbud, som blandt andet Guldborgsund Kommune har købt sig ind på tidligere, når behovet var til stede ifølge leder af Center for Afhængighed i Guldborgsund Kommune Grete Odder Nielsen . Manglen på pladser er dybt kritisk. Med stadig kortere døgnbehandlingsforløb bliver borgerne sluset ud i samfundet. Clean, men uden de nødvendige redskaber til at indgå i et samfund ifølge Lea Lyng-

Over årene er kommunerne blevet så presset på økonomien, at det er svært at finde midler til lange døgnbehandlingsforløb. Vi kan ikke bruge penge, vi ikke har, og derfor har vi valgt at skære ned i døgnbehandlingsforløbene ligesom mange andre kommuner. I stedet retter vi fokus på efterbehandling i vores Halvvejshus, hvor beboerne lærer at agere med andre mennesker, få et netværk, et job og en fremtid.

Dorte Skov, centerleder af Vordingborg Misbrugscenter

holm Nielsen. - Hvis der ikke var et Halvvejshus, ville folk blive sendt hjem i deres egen lejlighed direkte efter døgnbehandling. Problemet er, at manges problemstillinger er, at de isolerer sig, for det er det nemmeste for dem. Uden det rette netværk er tendensen, at mange falder i igen. Bare én uheldig oplevelse i et andet efterbehandlingstilbud eller oplevelse hos

Anonyme Misbruger kan være altafgørende, påpeger Lea Lyngholm Nielsen.

Hård økonomi

Førhen var folk i døgnbehandling i seks, otte og ti måneder. Ifølge centerleder af Vordingborg Misbrugscenter Dorte Skov giver det ikke længere mening blot at tilbyde et døgnbehandlingsforløb for så at sende personen hjem i en tom lejlighed.

- Over årene er kommunerne blevet så presset på økonomien, at det er svært at finde midler til lange døgnbehandlingsforløb. Vi kan ikke bruge penge, vi ikke har, og derfor har vi valgt at skære ned i døgnbehandlingsforløbene ligesom mange andre kommuner. I stedet retter vi fokus på efterbehandling i vores Halvvejshus, hvor beboerne lærer at agere med andre mennesker, få et netværk, et job og en fremtid, siger Dorte Skov. Hun har tidligere arbejdet i Slagelse Kommune. Her har man ifølge centerleder af Slagelse Misbrugscenter Pedro Michael komme i dagbehandling. - Undersøgelser har vist, at dagbehandling ikke er ringere end et Halvvejshus, men nogle har behov for at være mere skærmet end andre, så det kan selvfølgelig ikke altid siges så firkantet, lyder det fra Dorte Skov. n

210712p14  

Halvvejshuse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you