Page 1

20

SEKTION 1 · Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk

TIRSDAG 15. MA J

2012

SKOLESTRUKTUR: Fra skoleåret 2012/13 tilbyder skolerne i Vordingborg Kommune minimum tre forskellige udskolingslinjer. Dermed får eleverne mulighed for at være med til at præge deres egen skolegang.

Skab din egen uddannelse Af Sebastian Alsing

E

r du tekniknørd, kunstnerspire eller vild med sprog, får du nu muligheden for at fordybe dig endnu mere i netop det fag, du interesserer dig for. Efter sommerferien bliver der nemlig oprettet minimum tre forskellige udskolingslinjer som for eksempel en international-, kreativ- eller kunstnerisklinje på kommunens kommende fem skoledistrikter. Ordningen betyder, at

elever får nye muligheder for at tilrettelægge deres egen folkeskoleuddannelse, og ifølge skolechef Per Larsen vil linjerne være med til både at motivere eleverne og højne deres faglige præstationer. - Det har vist sig i andre kommuner, at udskolingslinjerne skaber et motiverende miljø som i sidste ende resulterer i mindre fravær, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, og at eleverne får mere lyst til at lære, siger Per Larsen.

Flere valgmuligheder

I forbindelse med vores arbejde med »Fokus på Folkeskolen« i kommunalbestyrelsen sidste år blev vi meget inspireret, af de positive resultater som netop linjer i udskolingsårene har givet i andre kommuner. Så det glæder mig, at dette nu også bliver til virkelighed for Vordingsborgs børn og unge.

Peter Jonassen (SF), formand for Børne-, Ungeog Familieudvalget

Alle elever på 7. årgang vil inden sommerferien få information om, hvilke linjer der tilbydes på den enkelte distriktskole, og eleverne vil efterfølgende frem til efterårsferien i uge 42 have tid til at vælge, hvilket linjehold eleven ønsker at følge i den resterende del af 7. klasse. - På den måde får eleverne tid til at prøve de forskellige linjer af, så de finder den linje, de vil gå på de resterende år, siger Per Larsen. Ifølge skolechefen vil det i første omgang udelukkende være 7. årgang, der vil blive berørt af det nye tiltag, mens 8.- og 9. klasse fortsætter som hidtil. Fra og med næste skoleår vil eleverne få præsenteret de forskellige

Eksempler på linjehold Et linjehold kan for eksempel være en international linje, som vil have særligt fokus på den internationale dimension. Det betyder for eksempel, at eleverne i linjeholdstimerne vil have særlig fokus på sprogfagene tysk og engelsk samt på kultur og samfundsforståelse. En del af undervisningen i den øvrige fagrække så som matematik, geografi og fysik vil kunne foregå på for eksempel engelsk. Elever og lærere vil have et tæt samarbejde med venskabsskoler i Europa omkring fælles undervisningsforløb, og der arbejdes på, at eleverne i 8. eller 9. klasse kommer på en udvekslingsrejse, hvor de er privat indkvarteret hos venskabsskolens elever og et udvekslingsbesøg, hvor venskabsskolens elever bor privat i Vordingborg Kommune. De digitale medier vil også være et væsentligt omdrejningspunkt for undervisningen på international linje. Et andet linjehold kan være en sciencelinje med særligt fokus på det naturfaglige område. Sciencelinjen er for de elever, der er særlig interesseret i fagene: matematik, fysik/kemi, naturfag, biologi og geografi og som har lyst til at eksperimentere og udforske samspillet mellem mennesker, natur, miljø og teknik. Eleverne på sciencelinjen vil komme til at arbejde med projekter og spændende kemiforsøg, deltage i konkurrencer, undersøge naturen og komme på besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner, ligesom Naturcenter Avnø og Geocenter Møns Klint inddrages i arbejdet. Og igen her vil digitale medier blive inddraget tæt i undervisningen. Når eleverne i 6. klasse næste forår vælger retning, kommer de i en ny klasse med de elever, som har ønsket samme retning. linjemuligheder om foråret og de vil skulle vælge linje allerede inden sommerferien, og der vil blive sammensat klasser ud fra de forskellige linjer.

Både fordele og ulemper

Ifølge skoleleder på Svend Gønge-skolen Helle Justesen har linjemodeller været noget lærere og ledere har været meget tændt på at arbejde med.

Der er både fordele og ulemper ved de nye udskolingslinjer ifølge Clara Guttman og Søren Hansen fra elevrådet på Iselingeskolen. De mener dog begge, at udskolingslinjer vil have størst gavnlig virkning og kan være med til, at elever får større ejerskab over deres uddannelse og i sidste ende bliver mere motiveret til at gå op i deres uddannelse. Foto: Sebastian Alsing - Da politikerne var deres egen uddannelse, og rundt på skolerne i efter- samtidig motiverer elever året, var linjemodellen et til at gøre en ekstra indsats af det mest interessante i timerne. tiltag, og jeg glæder mig - Det er mere spænmeget til at diskutere for- dende at blive undervist i skellige linjer med lærere, et fag, man selv har valgt forældre og elever, fortæl- og som man synes er inler Helle Justesen. teressant, fortæller Søren For elevrådsformand Hansen. Søren Hansen og elevIfølge Clara Guttman rådsrepræsentant Clara kan det dog være en ulemGuttman på Iselingeskolen pe at skulle vælge retning i er det vigtigt, at der bliver så tidlig en alder. tilbudt et bredt udvalg af - En ulempe kan blive, at linjer, når den nye ordning elever vælger retning, efter træder i kraft. Ifølge dem hvem de gerne vil i klasse vil mere individuelle linjer sammen med, siger Clara være med til at give ele- Guttman. n verne større ejerskab over

Årets fest: Diskotek Prinsen er med i årets konkurrence om, hvem der kan holde den bedste fest. I weekenden gav dansestedet sit bud på et mega abegilde.

Prinsens røvgode fest Af Robert Andersen Prinsen i Vordingborg, der er nomineret til Årets Club, holdt i fredags deres bud på Årets Fest 2012 med et orgie af glade gæster, hvor Vordingborgs skønheder strålede om kap i pressefotografernes blitzlys. MTV-crewet filmede de glade gæster, der festede, så taget var ved at løfte sig. DJ'en fyrede op under

dansegulvet, og Prinsen havde sat alle sejl til for at imponere dommerpanelet og Vordingborgs feststemte gæster i forsøger på at vinde de fire kategorier Årets Værtinde, Årets DJ, Årets Bartender og Årets Fest ved Smirnoff Club Awards 2012. - Prinsen gjorde det virkelig godt i forsøget på at vinde de fire kategorier. Prinsen havde sørget for

et imponerende set-up, og stemningen var fantastisk, siger Natashia Svendsen fra Smirnoff, Følg med i afstemningen på Facebook, hvor natklubber i hele Danmark dyster om at vinde Årets Fest. Se meget mere på www. facebook.com/SmirnoffDenmark og døm selv blandt de vedhæftede billeder, der er til fri afbenyttelse. n

Om det var, fordi dansegulvet var for småt vides ikke, men der var god gang i den på bardisken. Her ses så bagdelene ved at danse på disken. Privatfoto

Artikel nummer 46  

Artikel nummer 46

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you