Page 1

14

SEKTION 1 · Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk

TIRSDAG 14. FEBRUAR

Skolestruktur: Snakken om skolelukninger skal være slut, hvis det står til Heino Hahn (DF), der vil involveres i processen med fremtidens skolestruktur. Den er siden høringsfristens udløb foregået bag lukkede døre.

Kalvehave Skole skal finansieres af tilflyttere ler, der gør det umuligt for forældrene i Kalvehave at lave privatskole i byen. I rbejdsprocessen hemmeligholdes og stedet vil Dansk Folkeparti risikerer at ramme bevare undervisningen på flertalsgruppen som en alle kommunens skoler. - Det vigtigste lige nu er, boomerang. Siden høringsfristen udløb har opposi- at der bliver ro på skoleomtionspartierne ikke været rådet i Vordingborg Komvelkommen rundt om bor- mune. For tiden flyver det det, når flertalsgruppen med alle mulige rygter om kommenhar holdt de skolemøder om lukninger, de indkomne Hvis vi kunne og dels er høringssvar tiltrække bare det fari forbindelse 15 aktive forældre til ligt for en med fremtikommudens skolekommunen, ville det ne, som struktur, og være nok til at finanarbejder det er udesiere den besparelse, ihærdigt mokratisk. man ville opnå ved for at gøre Sådan lysig selv der beskyldat lukke Kalvehave attraktiv ningerne fra Skole. at flytte Heino Hahn Heino Hahn, til, og dels (DF), der kommunalpolitiker (DF) giver det mener, at tyndslidte flertalsgrupnerver for pen kunne de forældrage nytte af at få belyst høringssva- dre til skolesøgende børn, rene fra flere vinkler. Han som allerede er her, siger er imod forslaget om at Heino Hahn. lukke Kalvehave Skole og i stedet oprette et special- Bæredygtigt forslag center i selvsamme loka- Ifølge kommunalpolitike-

Vores krav til borgmesteren er, at det i mindst seks år skal være helt slut med flere skolelukninger i Vordingborg Kommune. Vores forslag betyder, at der fremover skal være 5 skoler i kommunen - med 10 skole-filialer.

Heino Hahn, kommunalpolitiker (DF)

Af Sebastian Alsing

A

Det skal være attraktivt at bo i yderområderne. Derfor vil Heino Hahn (DF) bevare Kalvehave Skole ved at tiltrække nye borgere til kommunen. Foto: Sebastian Alsing ren vil flertalsgruppens forslag højst sandsynligt resultere i, at man ikke bare lukker Kalvehave Skole, men også ender med at sende børnefamilier helt

ud af kommunen. - Hvis børnefamilierne flytter ud af kommunen, vil det få den konsekvens, at vi mister den besparelse, flertalsgruppen kalkulerer

2012

med at opnå. Hvis vi derimod kunne tiltrække bare 15 aktive forældre til kommunen, ville det være nok til at finansiere den besparelse, man ville opnå ved

at lukke Kalvehave Skole. Hver forældre lægger minimum 100.000 kroner i skat. - Gang tallet med 15, og du har, hvad det vil koste at holde Kalvehave Skole i live - 1,5 millioner kroner, lyder det fra politikeren. Dansk Folkeparti spiller derfor ud med et forslag til en helt ny skolereform. - Overskriften på det krav, vi nu stiller til borgmesteren er, at det i mindst seks år skal være helt slut med flere skolelukninger i Vordingborg Kommune. Vort forslag betyder, at der fremover skal være 5 skoler i kommunen - med 10 skole-filialer, siger Heino Hahn. Med forslaget sætter partiet fokus på muligheder for at tiltrække familier til kommunen, hvor man vil satse på nye arbejdspladser i forbindelse med »Udbetaling Danmark« og fængslet på Nordfalster. Roen på området vil partiet sikrer ved at garantere, at der ikke inden for en periode på seks år vil ske skolelukninger. n

Vordingborg: Et dagligt glas morgenjuice har været kilde til vedvarende irritation for Frederik Landtved, der sammen med en gruppe medstuderende fra ZBC har skabt et produkt, der kan udligne trykket fra en juicekarton. Forleden dystede gruppen i den afsluttende runde i Young Enterprise-konkurrencen dog uden at tage en podieplads.

Ingen podieplads til ZBC-opfinderne Af Sebastian Alsing

Forleden konkurrerede fire unge elever fra ZBC i Vordingborg om første pladsen i Young Enterprise-messen i Rosengårdcentret i Odense. Det blev desværre ikke til guld i denne omgang. Foto: Privat

Det blev ikke til guld i denne omgang. Sådan lød beskeden, da fire unge elever fra Zealand Business College forleden stod ved standeren i Rosengårdcentret i Odense til den afsluttende messe for Young Enterprise-konkurrencen. Ideen om en trykudligner til for eksempel juicekartoner på morgenbordet fik meget ros af forskellige dommere, og gruppen opnåede det, de ville - at få et ben indenfor i branchen og nye, gode kontakter. - Formålet med at tage her over var helt klart at få nye kontakter. I løbet af dagen har vi snakket med en masse forskellige mennesker. - Blandt andet har vi fået kontakt til en anden iværksætter, der selv producerer i Kina - en kontakt, som vi forhåbentligt kan samar-

bejde mere med, forklarer direktør i Easy Way Julie Nielsen.

Afventer placering

Mandag får gruppen at vide over nettet, hvilken placering de har opnået. Ifølge Julie Nielsen regner gruppen dog med at ende i den gode ende af listen. - Dommerne var meget positive, og vi fik svaret rimeligt på de fleste spørgsmål, selvom der var nogle ret svære og skarpe nogen imellem, forklarer hun, og fortsætter: Nu skal vi i gang med at finde folk, der gerne vil producere vores produkt, og vi har allerede nogle firmaer i tankerne, slutter hun. På Zealand Business College er det fast tradition, at eleverne på HHX-linjen skal prøve kræfter med ideudvikling og iværksætteri. Det sker når skolens elever

Formålet med at tage her over var helt klart at få nye kontakter. Blandt andet har vi fået kontakt til en anden iværksætter, der selv producerer i Kina.

Julie Nielsen, direktør i Easy Way

hvert år deltager i Young Enterprise. Ved Young Enterprise-messen i Næstved Storcenter blev de bedste projekter belønnet. Dengang gjorde deltagerne fra ZBC i Vordingborg dog rent bord. Den bedste af de mange kreative opfindelser stod Frederik Landtved, Thea Raarup, Ida Hinding og Julie Nielsen bag. n

Artikel nummer 37  

Artikel nummer 37