Page 1

14

SEKTION 1 · Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk

FREDAG 12. AUGUST

2011

Mern: - Vi kan ikke leve med, at kommunerne fører tilsyn med sig selv. Sådan lyder det fra Geert Jørgensen, direktør i Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS).

Nødvendigt med uafhængig myndighed Af Sebastian Alsing

M

ern-sagen og den seneste sag om Holbæk Kommunes botilbud, Skarridsøhjemmet, viser, at der er stort behov for, at det er en central og uvildig instans, der fører tilsyn - også med de kommunale og regionale institutioner, lyder det fra Geert Jørgensen, direktør i Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. Det generelle tilsyn med anbringelsessteder skal fjernes fra kommunernes arbejdsområde, hvis det står til Geert Jørgensen. For som det er i dag, fører kommunerne principielt tilsyn med sig selv.

- Det er et stort problem, at f.eks. dem der står for tilsynet af kommunen arbejder på samme arbejdsplads og på samme tid fører tilsyn med deres kolleger på den anden side af skrivebordet. Samtidig arbejder de under samme chef, og det hænger ikke sammen på længere sigt, påpeger han. Derfor foreslår LOS-direktøren, at der oprettes en uafhængig myndighed, der skal føre tilsyn med kommunerne. - Vi bliver nødt til at have en uafhængig myndighed, hvis vi skal adskille de to ting, påpeger Geert Jørgensen. Han foreslår, at man skaber en central myndighed, som man for eksempel har i Norge, der varetager

Geert Jørgensen - direktør i Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud siden 1998: - Vi kan ikke leve med, at kommunerne - som Vordingborg i Mern-sagen - fører tilsyn med sig selv. Pressefoto opgaven med at føre tilsyn med kommunerne, så de ikke skal føre tilsyn med sig selv.

Afventer kulegravning af Mern sagen

Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud vil have oprettet et uafhængigt nævn til at kontrollere behandlingen af anbragte børn. Det kan blive en følge af Mern-sagen. Foto: Esben Salling/Scanpix.

Kulegravningen af sagen fra Ørslevvej ved Mern, hvor to plejeforældre er tiltalt for vold og vanrøgt, ventes færdig i november, hvor efter socialminister Benedikte Kjær (K) vil tage stilling til, om den nuværende procedure skal ændres. - Hvis jeg havde syntes, at alt var i den skønneste orden, ville jeg ikke have sat kulegravningen af Mern-sagen i gang. Resultatet vil jeg bruge til at

strikke det bedst mulige grundlag sammen, udtaler Benedikte Kjær. Vordingborg Kommune er blevet bedt om at komme med en udredning omkring Mern sagen, og kommunen er kommet frem til den konklusion, at man kan gøre det bedre. Hvis forslaget, om at oprette en central myndighed til at varetage tilsyn med kommunale og regionale institutioner, bliver en realitet, vil det betyde, at kommunerne i fremtiden ikke skal tjekke sig selv. Geert Jørgensen fra LOS ønsker en ensretning af retningslinjer, kvalitetskrav og vilkår for at være plejefamilie eller drive en institution eller et opholdssted. - Retningslinjer og kvalitetskrav bør være det samme om man bor i Frederikshavn eller Roskilde, men de bliver udmøntet på vidt forskellige måder alt efter, hvilken kommune man bor i. To børn, der for eksempel begge har autisme har samme behov for behandling lige meget, hvor i landet de kommer fra. Derfor mener vi, at man bør ensrette reglerne under én central national myndighed, der skal stå for godkendelsen af, og det generelle tilsyn med alle typer anbringelsessteder, fastslår Geert Jørgensen. Kommunaldirektør i Vordingborg Kommune, Tomas Therkildsen, ønskede ikke at kommentere forslaget, da Sjællandske torsdag forelagde ham problematikken. n

Flere hænder næste år - tak! Af Jes K asper Klittum - far til tre børn i daginstitutionsalderen Dunhammervej 22, 4780 Stege SYNSPUNKT: Kommunalbestyrelsen forhandler nu næste års økonomi på plads. Det er klart, at alle gerne vil have deres del af kagen, men jeg håber at kommunalbestyrelsen satser på vores alle sammens fremtid - børnene. Igennem de seneste år er der, gang på gang, blevet skåret i personale og budgetter til kommunens daginstitutioner, senest med fyringen af 25 procent af arbejdsstyrken, samt nedlæggelse af flere institutioner. Det har sat sit præg på det resterende personale, samt på børn og forældre der er tilknyttet institutionerne. Personalet føler sig presset, og vi forældre vælger i stigende grad at flytte vores børn til private institutioner - en bevægelse som sætter pres på det som ellers kunne være verdens bedste offentlige daginstitutioner. Det er mit indtryk, igennem min kontakt med perso-

nale og samtaler med formænd for daginstitutionernes forældrebestyrelser, at der mangler flere hænder. Dette hører jeg fra hovedparten af kommunens børnehaver og vuggestuer, og skylden kan altså ikke alene placeres på dårlig organisation hos personalet, noget som vores allesammens socialminister, Benedikte Kiær, gerne vil have os til at tro. Hun læner sig op ad en undersøgelse, som cand. pæd. Ole Henrik Hansen har foretaget af forholdene i otte vuggestuer i Danmark. Undersøgelsen viser, at der i én vuggestue er 21 minutters voksenkontakt per time - mens der i de resterende syv kun er tre minutter per time. Vi vil nok alle have vores børn i den første vuggestue - men helt ærligt - otte vuggestuer ... det er sølle 0,16 procent af det samlede antal daginstitutioner i Danmark (2005), og næppe tal man kan generalisere over - heller ikke når man hævder, at normeringen er den samme. Der tages nemlig slet ikke højde for ting som børnegruppens aldersfordeling og personalets erfaring og uddannelsesgrad. Så kære Vordingborg kommunalbestyrelse - giv os lidt flere hænder næste år, tak. n

Uge 33 er »sportsugen« i Mern. Arkivfoto

Mern Sportsuge med masser af aktiviteter Af Nina Lise MERN: Fra mandag løber Merns traditionsrige Sportsuge af stablen. Hver aften er programmet spækket med idræt og forskellige typer af opvisning. Ugen byder således på rollespil, motorcykeltræf, bueskydning, parkour, zumba, modeshow og gymnastikopvisning. Og hver dag er der en dagens dyst, hvor deltagerne i sportsugen udfordres i en særlig disciplin. Det hele kulminerer om lørdag 20. august med børneloppemarked, DGI's gymnastik-karavane, det

traditionsrige sportsugeløb samt det sædvanlige sildebord klokken 12. Om aftenen er der sportsugefest.

Mern Stadion

Alle arrangementer finder sted ved eller på Mern Stadion, og alle dage er der salg af mad og drikke til gane og mave. Merns Sportsuge arrangeres af MUIF og Mern Veteranklub. Alle er velkomne til at kigge forbi og deltage i aktiviteterne eller blot for at kigge på og støtte MUIF's arbejde. Interesserede kan læse mere på www.mernif.dk n

Klar til sportsugeløb MERN: Det er måske ikke Sydsjællands største men i hvert fald blandt årets sjoveste, hyggeligste og mest sociale, når der på Mern Stadion lørdag 20. august blændes op årets motionsløb med efterfølgende sildebord i forbindelse med Mern Sportsuge. Startnumre sælges på dagen fra klokken 10, klokken 10.45 er der fælles opvarmning, og klokken 11 går starten til de tre ruter. - Vi har ingen tidtagning, men ruterne er opmærkede og med levende poster. Ruten på 3,9 kilometer er med fartholder, mens ruterne på 6,7 og 11 kilometer er med efterløber, fortæller Per B. Christensen på vegne af

løbsarrangørerne. De to længste ruter går via offentlige veje, markveje, skovveje og andre udfordrende underlag, og der er vanddepoter på begge. Uanset hvilken rute, man vælger, venter der vand og frugt til alle ved målstregen, og derudover er der underholdning til børnene på Mern Stadion - blandt andet ved DGI's gymnastikkaravane - mens forældrene sætter formen på prøve ude på ruterne. Klokken 12 er der sildebord for alle. Deltagelse koster 50 kroner for voksne - børn under 12 år halv pris - for både løb og sildemadder. n

Artikel nummer 25  

Artikel nummer 25

Artikel nummer 25  

Artikel nummer 25

Advertisement