Page 1

14

SEKTION 1 · Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk

MANDAG 9. JANUAR

2012

Portræt: En del kender sikkert hendes stemme fra radioens klassiske musikprogrammer på P2, men ved de også, at hun er bosat i Præstø og kæmper for at bevare byens ældste skole? Sjællandske har mødt Rie Koch til en snak om at flytte fra København til Præstø, om at involvere sig i det unikke bymiljø og om kampen for at redde sine børns skole.

- Præstø har hvad københavnere kun kan drømme om Af Sebastian Alsing

D

a min mand og jeg fik børn, ville vi gerne ud af København. Vi var vokset fra storbyræset og søgte efter en mere tilbagetrukket levestil med fokus på en tryg opvækst for vores børn. Sådan lyder det fra Rie Koch, der efter at have rundet Humlebæk fandt fred og harmoni i Præstø. Og det var der flere årsager til. Som sejlerfamilie trak muligheden for egen havneplads - noget som er tæt på umuligt nord for København, og samtidig var huspriserne overkommelige. - Det altafgørende var dog, at vi i Præstø fandt et helt unikt bymiljø med nære og overskuelige institutioner som Æblehaven, SFO'en Kernehuset og først og fremmest Klosternakkeskolen. Som mor var det sidste nok det, der trak mest, fortæller Rie Koch. Som mor og forælder føler hun, at politikerne i kommunen har glemt, hvilke positive værdier byen råder over. Politikerne har for længst lukket Æblehaven. Med flertalsgruppens seneste udspil i diskussionen om fremtidens sko-

lestruktur står også Klosternakkeskolen for skud. Samtidig kæmper forældre for at oprette en ny privat børnehave ude på Bosei, som erstatning for den ellers vellidte Æblehaven. - Som tilflytter undres jeg over, at politikerne ikke kan se vigtigheden af to skoler i Præstø. Den super engagerede lærerstab, der går op i deres arbejde med liv og sjæl, fokusset på naturen og det sikre miljø, der findes på Klosternakkeskolen, er noget som københavnere drømmer om. Derfor er det klart, at der bliver trykket på nogle knapper, når man som mor er ved at miste sit barns skole, siger Rie Koch.

Logistik-helvede

Hver dag pendler radioværten til København, mens hendes mand har etableret tandlægeklinik i Præstø. Efter skole tager børnene fra Klosternakkeskolen hjem, hvis ikke turen går mod musikskolen i Vordingborg, hvilket ofte ender i et logistik-helvede. Ifølge Rie Koch skal de ekstra transporttider helst inkasseres på andre områder, for at det som tilflytter kan betale sig at flytte væk

Beredskabets opgaver i 2011 Beredskabet har haft væsentligt mere travlt end tidligere år. Station Præstø har i 2011 løst følgende opgaver: u 57 brande u 4 miljøopgaver u 4 redninger I samme periode har Station Stege været ude til: u 103 brande u 8 redninger u 3 miljøopgaver - oversvømmelse af fx sommerhusområdet ved Ulvshale og kagefabrikken »Bisca«. u 2 bådopgaver - her af den ene i forbindelse med Præstø-ulykken. Tallene for Station Vordingborg er noget højere og lander på: u 150 brande u 15 redninger u 22 miljøopgaver u 32 indsatsledereftersyn u 9 bådopgaver u 3 tankvognsassistancer u 284 tyveriudkald u 36 løft u 3 overfaldsalarmer u 3 havneeftersyn

fra hovedstaden. Rie Koch er klar over, at sagen bliver svær at vinde. Hun mener, at der for mange af de lokalt forankrede i byen er en vis stolthed forbundet med sagen. - Sådan har jeg det ikke. Hvis vi taber, så taber vi, og vi gør det med et brag. Men jeg vil have lov til at forsøge at gøre mit bedste for at bevare, det jeg tror på. Før får jeg ikke ro i sindet, fortæller hun. Som tilflytter har hun følt stor opbakning blandt andre borgere, selvom hun ikke fuldstændig kender historikken i byen og folks forskellige baggrunde. De sidste par år er der kommet en del frisk blod til byen. Og når man flytter til et nært bymiljø som Præstø, har man en pligt til at yde, hvad man kan for byen, mener Rie Koch. - Det er ikke meningen, at man bare skal flytte herned for at have skov og natur i baghaven. Jeg har brug for at blive en del af samfundet og gøre mit til at bevare de institutioner i byen, der er værd at bevare, forklarer hun.

Friske øjne ser værdier

Sagen med Klosternakke-

skolen er dog heller ikke første gang, Rie Koch bevæger sig ud for at engagere sig i byens interesser. I foråret var det Bio Bernhard der stod til at lukke, og her var hun en af dem, der tog initiativ til at bakke op om den lokale biograf. - Når man kommer udefra har man nogle andre øjne på tingene og andre erfaringer, hvor man i forhold til dem, der altid har boet her, kan se nogle af byens fordele i forhold til andre steder. De ting vil jeg gerne hjælpe med at bevare. Det har jeg en pligt til, forklarer Rie Koch. Hun tror på, at der stadigvæk er politikere, der kan se, at forvaltningens udspil ikke holder. Ifølge hende er der helt åbenlyse ting i høringsudspillet, der ikke stemmer over ens med det, der rent faktisk kommer til at foregå. For eksempel er borgerne blevet bedt om at svare på et høringsudspil fra flertalsgruppen om at bygge barakker og nyt til de ekstra godt 200 elever, mens de reelle forberedelser i kommunen går på at mose eleverne ud på SFO'erne i det omfang, der ikke er plads til alle elever i

40-årige Rie Koch er flyttet til Præstø sammen med sin mand, der har etableret tandlægeklinik i byen. Sammen har de Adam på 7 og David på 11, der begge går på Klosternakkeskolen. Foto: Sebastian Alsing nytilbygningen. - Der er nogle helt åbenbare fejl i det høringsmateriale, som man beder folk svare på, og det håber jeg, man fra den politiske ledelse opfanger. Det var et udspil, der kom på banen meget meget hurtigt i stedet for de scenarier, som man har bedt alle skolebestyrelser komme med en udtalelse til. Inden for en uge kom der så et andet udspil, som ingen kunne nå at svare på inden den indledende beslutning i kommunalbestyrelsen blev taget. - Jeg blev rystet og modløs, da jeg fandt ud af den drejning, sagen havde taget. Energien flød ud af mig lige der, hvor beslutningen blev vendt på hovedet. Tingene ser dog så usammen-

hængende ud, at jeg føler, at det er min borgerpligt at sige hallo, det her foregår ikke, som det skal, fortæller Rie Koch. Hun ønsker ikke at se sine børn blive forsøgskaniner i et fremtidigt skolesystem. Hvis skolen skal afvikles, håber hun derfor, at det vil foregå ved hjælp af en gennemtænkt plan, så lukningen af Klosternakkeskolen følger børnetallet, samtidig med at man sørger for at få folkene med nedefra. - Hvorfor ikke få lærerne med til at bidrage til fremtidens skolesystem, det er trods alt dem, der skal udmønte det i sidste ende, slutter hun. n

Vordingborg: 2011 blev året, hvor heltene fra Vordingborg Brandvæsen fik chancen for at vise vigtigheden af deres arbejde. Mandskabet blev sat på prøve med både Præstø-ulykken, massive oversvømmelser og i det små at skulle flytte i nye lokaler på Haminavej 4 over for politistationen.

Året der gik over i historien Af Sebastian Alsing Nytåret har passeret os, og det er tid til at se tilbage på årets begivenheder. Ifølge beredskabschef Preben Jørgensen blev 2011 året, hvor mandskabet på Vordingborg Brandvæsen skulle vise deres værd. Oven på en streng vinter med frost og masser af sne skiftede vejret hurtigt til tøbrud og satte landskabet under vand. Mange ste-

der viste det sig, at det var umuligt at hjælpe borgerne, da der ikke var nogen steder at pumpe vandet hen. For når Beredskabsstyrelsen Sjælland spurgte til, om vandet for eksempel kunne pumpes videre over hækken, lød svaret, at man slet ikke snakkede med naboen. Det blev derfor også året, hvor det viste sig, at borgerne ikke var helt så nære venner, som man

kunne håbe. Samtidig ledte problemet med overfladevandet også til en stor diskussion om, hvem der skulle betale for gildet - en post, der længe så ud til at ende hos Brandvæsenet i Vordingborg, der dog ikke mente, at de var ansvarlige for at betale for at få smeltevandet væk. - I begyndelsen af februar skete det, der ikke måtte ske. En dragebåd med 13 elever og to lærere væltede

ud for Præstø. Med vandtemperaturer på omkring to grader, så situationen sort ud for de kæntrede, der med lynets hast fik hjælp fra Beredskabsstyrelsen, der kun tyve minutter efter at have modtaget en melding om en drukneulykke på Præstø Fjord, satte redningsbåden i vandet, fortalte Preben Jørgensen til Brandvæsenets nytårsparade. For den yderst fantasti-

artikel nummer 10  
artikel nummer 10  

artikel nummer 10