Page 1

2011

Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk ∙ SEKTION 1

ONSDAG 5. OKTOBER

17

En ildsjæl har forladt os AF John Holmer Formand, Museumsforeningen ydsjælland og Møn MINDEORD: Ildsjælen og energibundtet, Eva Jørgensen, Sallerup ved Køng, har forladt os. En kæmper for kulturarven, en stor organisator og inspirator måtte i sidste uge bukke sig for vor samtids største sygdomssvøbe. Sammen med sin mand, Knud og ligesindede i lokalsamfundet, var Eva initiativtager til restaurering af Gl. Øbjerggaard, administrationsbygning til Køng Hørfabrik. I dag et af Museerne Vordingborgs fire statsanerkendte museer. Eva Jørgensen var ligeledes initiativtager til oprettelse af Køng Museum og mangeårig formand for Køng Museums Støtteforening. Eva var i perioder medlem af Museumsforeningens bestyrelse. På et af vores første møder på Køng Museum, fortalte Eva

meget malende om, hvordan hun, Knud og en lille trofaste skare i begyndelsen, lidt alene, men hårdnakket knoklede med renoveringen af det forsømte Gl. Øbjerggaard. Især udgravningen af kælderen var en udfordring. Det hele kunne ses på film ved Køng Museums 10 års jubilæum. Eva fik skabt politisk interesse for de historiske kvaliteter ved bygningerne og miljøet omkring Niels Rybergs over 200 år gamle hørfabrik, så offentlig finansiering og professionel hjælp kunne etableres. Eva deltog som gæst ved »Køngdagen« i år. Der talte jeg med hende for sidste gang. Hun havde det skidt. Typisk at hun alligevel følte sig kaldet til at troppe op på Køng Museums stjernedag. Også typisk, at hun i vor samtale havde masser af ideer til nye aktiviteter i Museumsforeningen. Med stor respekt for Eva Amby Jørgensen, æret være hendes minde. n

Mindeord: Eva er gået bort. For os i Støtteforeningen for Køng Museum er det et stort tab. Indtil generalforsamlingen i 2010 var Eva den samlende faktor i vores forening og den dynamo, der fik alle os andre til at køre på ekstrabatterierne for at nå målet: At få industrihistorien bag Køng Fabrik udbredt og skabe et kultursted i Køng. Derfor glædede det også Eva meget, at der netop er givet tilsagn om, at midler fra områdefornyelsen kan anvendes til en udvendig restaurering af Spindeskolen.

En 78-årig kvinde brændte mandag aften inde i sit hjem i Viemose. Hun var hjælpsom, klog og berejst, lyder det fra naboerne, der er rørte over uheldet. Foto: Sebastian Alsing

Viemose: Den 78-årige kvinde var hjælpsom, klog og flink nabo. Sådan lyder det fra naboerne til den afdøde, der mandag aften brændte inde i sit hus i Viemose.

Eva gik altid selv i første række, og hendes iderigdom var stor. Hun var selv en stor kulturnyder og kulturbruger, hvilket vi havde stor nytte af. Eva var derudover en eminent netværksskaber, og dette netværk var til stor nytte for Køng Museum og dets videre udvikling. Eva har sat sine spor, og ikke mindst har hun fæstet sig i vores hjerter som et generøst og ærligt menneske, som gav sit liv til det hun brændte for. Først og fremmest naturligvis Knud, børn og børnebørn, men vi, der fik den store glæde at være hendes museumsvenner, er hende stor tak skyldig. Vi har lært meget, og vil videreføre hendes værk. Ære være Evas minde. n

Den 78-årige kvinde var medlem af den danske Diakonissestiftelse, der er en selvejende organisation, som bygger på et folkekirkeligt grundlag. Organisationen har fyldt en stor del af hendes liv. Gennem organisationen har hun blandt andet hjulpet svage og syge mennesker med at få en bedre hverdag.

Indebrændt kvinde var hjælpsom og berejst Af Sebastian Alsing

Mindeord for Eva Jørgensen Af Hanne Tommerup Støtteforeningen for Køng Museum Formand

Diakonissestiftelsen

E

t hus på Balle Strandvej i Viemose brød mandag aften i brand. Politi og brandvæsen blev alarmeret klokken 19.01, men huset var allerede i flammer, da politiet kort efter ankom til stedet. Husets 78-årige beboer mistede livet under branden. Politiet kender stadig ikke årsagen til branden, men forklarer, at der ikke er noget mistænkeligt over branden. - Vi er ved at undersøge sagen, men der er ingen tegn på, at branden er påsat. Årsagen til branden er dog stadig uvis, udtaler politikommissær Steffen Hedemand, der er chef for

efterforskningen. Han bekræfter, at det var husets beboer, der omkom i branden. Indsatsleder Preben Jørgensen var første mand på stedet og forklarer, at der ikke var tale om en stor brand. - Der var flammer i vinduerne, da vi kom ud til stedet, men vi fik hurtigt slukket branden. - Ilden har ikke været særlig omfangende, og ilden nåede ikke at sprede sig til loftsetagen. Desværre var der en person, der omkom i branden, lyder det fra indsatslederen.

Hjælpsomt menneske

Naboerne til den afdøde er triste over den sørgelige nyhed.

Kreativiteten er løs i Kirkeskoven Vordingborg: Åbent hus i Kirkeskoven/Medborgerhuset, hvor Vordingborgskolen byder indenfor torsdag 6. oktober klokken 13 til 16 for alle borgere i Vordingborg Kommune. Dette gælder såvel børn som ældre. Denne dag har

det formål at invitere borgere ind i det omdiskuterede hus til en kreativ og hyggelig dag sammen med skolens elever. n

Elever fra Vordingborgskolen Foto: Vordingborgskolen

Blandt dem er Charlotte Helmer, der er kommet som hjemmeplejer hos den afdøde. Hun forklarer, at personen var et meget hjælpsomt menneske, der altid hilste på sine naboer, når hun var ude af huset. - Hun var et flinkt og rart menneske, der altid hjalp andre, fortæller den 28-årige Charlotte Helmer. En af de andre naboer til den afdøde forklarer, at den 78-årige kvinde kort før branden opstod, skulle være hentet og bragt til Stege Missionshus. - Personen mærkede, at døren var varm og fik en forbipasserende pige til at alarmere politiet. Samtidig blev døren sparket ind af den 78-årige kvindes genbo, hvor efter røgen blev

til flammer, forklarer genboen, der ønsker at være anonym.

Berejst diakonisse

Den 78-årige kvinde har som diakonisse hjulpet mange mennesker. Hun har blandt andet været i Rusland som sygeplejerske efter murens fald, hvor hun har hjulpet fattige med hjemmesygepleje, lyder det fra en af de nærmeste naboer. - Hun har formået at leve et godt liv. Selvom hendes barndom har været hård, har hun bygget sig et flot liv, så jeg kommer til at savne vores samtaler og se hende kigge ud af vinduet. Kvinden har virkelig udrettet meget i sit liv, og hun har været god mod sine naboer, forklarer genboen. n

hjaelpsom og berejst  

hjaelpsom og berejst

hjaelpsom og berejst  

hjaelpsom og berejst