Page 1

14

SEKTION 1 · Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk

FREDAG 3. FEBRUAR

2012

Politikernes vision Kommunalbestyrelsens forslag betyder oprettelse af fem nye skoler. De fem nye skoler er: u Præstø skole, der består af hidtidige Abildhøjskoles skoledistrikt, mens undervisningen på Klosternakkeskolen fortsætter indtil 2014. Herefter fortsætter eleverne på Abildhøjskolen. u Svend Gønge skolen, der består af Svend Gønge skoledistrikt og Bårse skoledistrikt med 0.-9. kl. og filial 0.-3. kl. i Bårse. u Nyråd-Langebæk skolen, der består af hidtidige Langebækskoles skoledistrikt og Vintersbølle skoledistrikt med 0.-9. kl. i Stensved og filialer med 0.-6. kl. i Mern og i Vinterbølle. u Vordingborg skole, der består af hidtidige Marienbergs skoledistrikt, Iselingeskolens skoledistrikt, Kastrup skoledistrikt og Ørslev skoledistrikt med 0.-9. kl. på Iselinge og filialer med 0.-6. kl. på Marienberg, Kastrup og Ørslev. u Møn Skole, der består af hidtidige Stege skoles skoledistrikt, Fanefjordskolens skoledistrikt og Hjertebjergskolens skoledistrikt. med 0.-9. kl. på Stege og filialer med 0.- 6. kl. på Fanefjord og Hjertebjerg. På matriklen i Kalvehave vil der ifølge forslaget ikke længere være undervisning fra skoleåret 2012/13. På alle øvrige matrikler vil der fra skoleåret 2012/13 være undervisning som beskrevet ovenfor på nær situationen i Præstø, hvor undervisningen på Klosternakkeskolen fortsætter til 2014. Det fremgår af forslaget, at Kalvehave afdelingen fremadrettet skal anvendes til specialpædagogisk center for børn, der ikke har udbytte af det faglige og sociale fællesskab i det almene skoletilbud.

Her ses demonstrationen fra Klosternakken til Abildhøjskolen d. 22. november, hvor eleverne gjorde politikerne opmærksomme på konsekvenserne af deres planer ved at sammenlægge de to Præstø skoler for hurtigt. Foto: Sebastian Alsing

Skolestruktur: Adskillige opråb, demonstrationer og læserbreve giver nu endelig resultat. Torsdag d. 2. februar meldte flertalsgruppen ud, at man vil justere og tilpasse forslaget på grund af de mange høringssvar.

Klosternakke fortsætter til 2014 Af Sebastian Alsing

H

åbet er langt fra ude for bekymrede forældre, adskillige lærere og ledelse på skolerne rundt omkring i kommunen. Efter flertalsgruppens møde søndag kom det nemlig frem torsdag d. 2. februar, at man vil ændre på det udspil, man indtil videre har lagt sig op ad. Frygten for, at den ellers stålfaste plan for fremtidens skolestruktur skulle fortsætte, kan derfor så småt afblæses. Det lader derfor til, at de mange opråb, demonstrationer og læserbreve i aviserne har

haft indvirkning på ikke kun BUF-udvalgets medlemmer, men også dybere i flertalsgruppens planer. Efter nøje at have gennemlæst de mange høringssvar er de fire partier i flertalsgruppen bag det fremlagte forslag til ny skolestruktur bestående af S, SF, R og K blevet enige om at tilpasse og justere forslaget på baggrund af de mange høringssvar, der er kommet ind. Justeringerne betyder, at både modellen med fem nye skoler, elevtildelingsmodellen og de faste rammer om skoledagen fastholdes. Ligeledes er

Klosternakkeskolen anvendes frem til sommeren 2014. Derefter vil eleverne kunne fortsætte på Abildhøjskolen, idet 0. klasserne fra sommeren 2014 vil gå det første år i SFOlokalerne.

Peter E. Jonassen, formand for BUF-udvalget

parterne enige om at præcisere, at udgifter til byg-

ningsdrift ikke er baseret på antallet af elever. Det betyder dog også, og måske vigtigst af alt for forældre i Præstø, at lokalerne på Klosternakken fortsat kan benyttes til undervisning frem til 2014. - Tilpasningerne betyder, at Klosternakkeskolen anvendes frem til sommeren 2014, mens den påtænkte udbygning af Abildhøjskolen bortfalder. Fra sommeren 2012 starter alle 0. og 1. klasser i den nye Præstøskole på Abildhøjskolen, mens Klosternakkens 2.-6. klasser fortsat vil blive undervist i Klosternakkens lokaler.

Fra sommeren 2014 vil alle børn kunne overflyttes til Abildhøjskolen, idet 0. klasserne fra 2014 vil gå det første år i SFO-lokalerne, lyder det fra Peter E. Jonassen, der er formand for BUF-udvalget. Klosternakkeskolen sættes til salg med overtagelse den 1. august 2014, og fra sommeren 2012 sker en udbygning på godt 400 nye kvadratmeter på Stensved Skole. Her vil man samtidig forbedre udearealerne.

Skridt i den rigtige retning

gruppens planer er forældregruppen for bevarelsen af Klosternakkeskolen. Her har især Rie Koch været en særdeles aktiv spiller i kampen med kommunen. - Det er vel et skridt i den rigtige retning i forhold til den hasarderede hastebeslutning, flertalsgruppen kom på banen med i november 2011, men nu vil vi lige sove på den, kigge udspillet ordentligt igennem og analysere tallene nærmere, siger hun til Sjællandske. n

En af de mere markante modstandere af flertals-

Maksimalt ét skoleskift Af Sebastian Alsing

skolestruktur: I forbindelse med de mange høringssvar om fremtidens skolestruktur har der været en stor bekymring for, om børn vil kunne risikere at skulle surfe mellem de forskellige skoler, hvis der ikke har været elever nok til at udfylde klasserne. De fire partier er derfor blevet enige om at indskærpe over for skolebestyrelserne, at de skal tilstræbe, at færrest muligt elever oplever mere end ét skoleskift inden 7. klasse. Sådan lyder det fra borgmester Henrik Holmer, der torsdag d. 2. februar kunne

melde ud, at flertalsgruppen har valgt at justere og tilpasse udspillet om fremtidens skolestruktur. - Der reserveres yderligere én million kroner, som ledelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen kan anvende til at sikre, at elever, forældre og ansatte får skabt et grundlag for de fælles normer og værdier, som skal være med til at skabe fremtidens skole, påpeger borgmester Henrik Holmer (S). Hvad angår sikre skoleveje og transportmuligheder så er administrationen allerede ved at udarbejde løsninger, som vil blive fremlagt for fagudvalgene,

når den fremtidige skolestruktur forventes endeligt besluttet torsdag den 23. februar. De mange konstruktive forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skoleområdet vil blive behandlet på BUF-mødet i marts 2012.

Høringssvar tæller

Borgmester Henrik Holmer glæder sig over enigheden i flertalsgruppen. - Det har været magtpåliggende for os, at vi skulle læse de mange høringssvar nøje. Det har vi gjort, og derfor er det glædeligt, at vi nu har kunnet tilrette og justere forslaget, så

vi imødekommer en stor del af dem. Samtidig har vi sikret, at vi får et kvalitetsløft i undervisningen til gavn for vores børn. Jeg ser nu frem til drøftelserne med de øvrige partier, siger han. Ifølge et af flertalsgruppens øvrige medlemmer Mette Høgh Christiansen (S) har det været vigtigt at række ud til andre partier i processen. - Vi vil gerne have flest mulige partier til at stå bag den fremtidige skolestruktur, og vi har i den forbindelse prøvet at samarbejder med de øvrige partier for vores børns skyld, slutter hun. n

Sagens højdepunkter Kommunalbestyrelsen beslutter den 24. november 2011 at udsende forslag til ny skolestruktur, ny budgettildelingsmodel og ny styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommunes skolevæsen i offentlig høring. Borgere, skolebestyrelser, lokalråd, medudvalg, faglige organisationer med flere bliver bedt om inden den 26. januar 2012 kl. 12.00 at indsende høringssvar. Ved fristens udløb er der indløbet 160 udtalelser med i alt 335 sider samt 2 underskriftsindsamlinger fra Kalvehave og Kastrup med 2063 underskrifter. Efterfølgende er der efter fristens udløb torsdag den 26. januar indkommet en underskriftindsamling fra Præstø med 2068 underskrifter. Torsdag d. 2. februar melder flertalsgruppen ud, at man vil justere og tilpasse udspillet om fremtidens skolestruktur. Her er gøres det klart, at Klosternakkeskolen i Præstø vil fortsætte indtil 2014 og er dermed en mindre sejr for forældregruppen i Præstø, der har kæmpet for at bevare skolen.

Klosternakkeskolen fortsaetter  

Klosternakkeskolen fortsaetter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you