Page 1

2012

Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk ∙ SEKTION 1

FREDAG 1. JUNI

17

...oplever Storegade i Stege i disse år fremgang. Arkivfotos

Mens Vordingborg handelsmæssigt bløder...

DETAILHANDEL: Vordingborg by taber terræn i forhold til Næstved, København og den stigende nethandel. Men et shoppingcenter med f.eks. Føtex-varehus kan ifølge en kommunal undersøgelse standse detailhandlens nedtur.

Shoppingcenter på 25.000 kvadratmeter spøger Af Henning Gøtz

V

ordingborg Kommune har tabt markedsandele i forhold til nabokommunerne - ikke mindst Næstved. Og der er især Vordingborg by, der bløder. Ifølge en detailhandelsanalyse fra Institut for Center-Planlægning (ICP) har kommunen generelt haft en omsætningsnedgang på 1 procent - med et fald i Vordingborg på hele 7 procent og fremgang i Stege og Præstø med henholdsvis 7 og 2 procent. I perioden er den samlede dagligvareomsætning ste-

get med 3 procent, hvor udvalgsvarerne er faldet med 11 procent. På landsplan er dagligvareomsætningen ligeledes steget med 3 procent - og udvalgsvareomsætningen med 2 procent. Vordingborg by mangler et skarpt defineret centrum, og derfor trækker ICP - til »understøttelse af den eksisterende detailhandel« - etableringen af et shoppingcenter på 25.000 kvadratmeter med 800 parkeringspladser op af hatten. Det vurderes, at et shoppingcenter i bymidten - hvor i dag rådhuset og Kvickly breder sig - kunne

blive interessant for større nationale og internationale butikskæder. Konsekvenserne af et center kan dog tillige være, at nogle af kædebutikkerne i Algade vælger at flytte til centret. Analysen slår imidlertid fast, at udbuddet af udvalgsvarer skal ligge tæt ved en større dagligvarebutik, som kan sikre det daglige flow af kunder. Og navnet Føtex optræder - som et eksempel - flere gange i ICPs materiale... Dagligvarekæden har tidligere afvist umiddelbare planer om at etablere sig i Vordingborg, og det har ikke været muligt at

indhente en kommentar til kædens aktuelle planer, hvis et shoppingcenter eventuelt i forbindelse med et nyt rådhus eller et bibliotek - realiseres i centrum af den lige nu af faldende omsætning plagede by.

Stege og Præstø

Ifølge ICP har Stege på grund af byens geografiske placering et veldefineret og afgrænset markedsopland, hvilket betyder, at handlen på Møn er koncentreret her. Og turismen på Møn vurderes at have en stor effekt på butikssammensætningen og omsætningen i detailhandlen i Stege. For

at mindste sårbarheden fremhæver analysen, at det ville styrke de selvstændige butikker i bymidten, hvis disse overgår til frivillige kædesamarbejder. Præstø har i modsætning til Stege væsentlig mere konkurrence fra Vordingborg by og Næstved. Det anbefales, at arbejde »med en fortætning af bymidten, således at byens dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker kobles bedre sammen«. Og så mangler der caféer, som ligeledes vil være en fordel, hvis der tiltrækkes flere turister. Konsekvensvurderingen af etableringen af et

shoppingcenter i Vordingborg bymidte viser, at hvis der etableres et center så vil kommunen formentlig samlet øge sin betydning i oplandet med 56 mio. kr. inden for dagligvarer og 120 mio. kr. for udvalgsvarer. Det vil styrke handelsbalancen på udvalgsvarer, men også betyde, at Stege og Præstø vil minste 20-30 procent af deres udvalgsvare-salg i forhold til den nuværende situation. Og centret vil også koste liv blandt de nuværende forretninger i Algade. n

SKOLESTRUKTUR: Beslutningen om en ny skolestruktur med fem nye skoler betyder også nye navne. I løbet af de seneste par måneder har alle kommet med forslag, og nu er afgørelsen faldet.

Så er navnene fundet Af Sebastian Alsing Med kommunalbestyrelsens beslutning om en ny skolestruktur med fem skoler i stedet for de nuværende 12 skoler, blev det samtidig nødvendigt at give de nye skoler nye navne. Undervejs i debatten om skolestruktur blev der lavet midlertidige navne for de nye skoler for eksempel Nyråd-Langebækskolen skolen. Og i begyndelsen af april i år skød de nye skoleledelser så en konkurrence i gang, om hvem der kunne komme med de bedste forslag til nye navne. Skolerne fik hver mellem 5 og 20 forslag fra både elever, forældre og ansatte

på de fem skoler, og i løbet af maj måned har fusionsrådene så behandlet forslagene og valgt dem de bedst kunne lide. I denne uge har Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlet de forslag som fusionsrådene er kommet med, og ikke overraskende godkendte udvalget deres forslag. Så fremover hedder Nyråd-Langebækskolen Kulsbjerg Skole med tre afdelinger i henholdsvis Mern, Nyråd og Stensved. De tre nuværende skoler på Møn hedder fremover Møn Skole med tre afdelinger i henholdsvis Hjertebjerg, Fanefjord og Stege. De to nuværende skoler i Præstø hedder fremover Præstø

Skole med to afdelinger indtil 2014 hvor afdelingen på Klosternakke lukker. De fire skoler under Vordingborg skolen hedder fremover Gåsetårnskolen med afdelinger i Ørslev, Kastrup og to i Vordingborg by (Marienberg og Iselinge), og de to skoler under Svend Gønge Skolen hedder stadig Svend Gøngeskolen med afdelinger i Lundby og i Bårse.

Synlighed

- Det glæder mig, at skolerne nu også symbolsk rykker tættere på den nye fælles virkelighed, som begynder med det nye skoleår i august, og jeg håber, at de nye fælles navne også kan

være med til, at vi tager de første skrift til de nye fælles kulturer på de fem skoler, siger Peter Jonassen (SF), formand for Børne-, Unge og Familieudvalget. Nu bliver det praktiske arbejde med at få lavet skilte sat i gang, når en arbejdsgruppe bestående af de nye skolers serviceledere sammen skal se på skiltning og synlighed af de nye navne på skolerne, således at det er de rette navne der pryder skolefacaderne ved skolestarten i august i år. - Kulsbjerg på det tidligere militærområde er placeret midt i mellem skolens tre afdelinger og er derfor et godt pejlemærke og samlingspunkt for sko-

len. Navnet blev foreslået af en forælder, som havde set det åbenlyse i navnet, siger skoleleder Anne Marie Jacobsen. Hun er glad for skolens

nye navn, der er udvalgt blandt 13 indkomne forslag. n

Forårskoncert i Præstø kirke

Søndag d. 3. juni kl. 16.00 Medvirkende: Kirkernes børne- og ungdomskor under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen Strygeorkesteret TABS ledelse af Anne Turner. Fri entré

Shoppingcenter  

Shoppingcenter i Vordingborg

Shoppingcenter  

Shoppingcenter i Vordingborg

Advertisement