Page 1

14

SEKTION 1 · Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk

ONSDAG 22. FEBRUAR

2012

Sygdom: Drømmen om at give min søn en normal fremtid er så småt ved at krakelere med politikernes ønske om at afskære børn med behov for ekstra støtte fra almindelige børn i folkeskolen. Sådan lyder det fra Kristina Rud Knudsen, der frygter, at se sin søns udvikling blive sendt tilbage til den tid, hvor han mest af alt ønskede at dø. Hun forstår ikke, hvorfor man vil skabe et specialcenter, når det eksisterende tilbud virker.

Politikerne vil afskære Lauge og Anna fra samfundet Af Sebastian Alsing

H

udover vores søn. To af drengene fra Lauges klasse er så småt ved at blive inkluderet i en almindelig klasse på Ørslev skolen, men det risikerer nu at gå i vasken, siger Kristina Rud Knudsen. Når Lauge kommer hjem fra skole skyper han ofte med andre børn over internettet og kan efterhånden klare at have en legekammerat på besøg. Derfor håber forældrene, at Lauge måske om nogle år får mulighed for at gå i en almindelige klasse i hvert fald nogle timer om ugen trods sit handicap. Al udvikling kan dog snart være slut.

ver morgen glæder 10-årige Lauge Rud Knudsen sig til at tage bussen til Rynkebjerg-afdelingen ved Ørslev Skole med sine kammerater. Men sådan har det ikke altid været. Lauge er nemlig autist, og på et tidspunkt var handicappet så slem, at han ønskede, at han skulle dø. - Allerede i børnehaveklassen begyndte de første tegn at vise sig. Lauge trivedes ikke med de andre, og der gik kun få dage, før han sad under bordet med hænderne for ørene, fortæller Kristina Rud Knudsen, der er mor til Lauge. Forandring på vej Der måtte dog gå seks måneder, før en børnepsy- Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen vil nedkolog fik tid til at lave en undersøgelsen, der viste, lægge Kalvehave Skole og at Lauge både havde op- i stedet gøre skolen til et specialcenter for blandt mærksomhedsforstyrrelser, Aspergers- og Tourette andet autister og børn med ADHD. Her syndrom, vil man ifølog han ge børne- og blev derfor Samværet med kulturdirekflyttet til de almindelige tør Lisbeth en specialbørn har været altMogensen klasse på samle komafgørende for Lauges den særmunens skilte Rynudvikling. Vores kompetencer kebjergdrøm er, at Lauge på området afdeling måske om nogle år for at skabe ved Ørslev får mulighed for at det bedst Skole. mulige tilbud Nu cirka gå i en almindetil det enkelte fire år eflige klasse trods sin barn. ter, går han sygdom. - I komder stadig, Kristina Rud Kristensen, munen har men memor til 10-årige Lauge, vi børn med get har dog der er autist og går i en et større eller ændret sig. specialklasse på Ørslev mindre han- Fra at Skolens Rynkebjerg-afdedicap som have væling autisme eller ret lukket ADHD, der og asocial, ikke fagligt har Lauge udviklet sig til at være eller socialt får noget ud en sund dreng med ven- af at gå på en almindelig ner både i og udenfor sin skole. Når det derfor ikke specialklasse, og i det hele er muligt at skabe et tilbud taget er han blevet bedre på den distriktskole, de til at tage kontakt til an- hører til, vil de blive flytdre mennesker, fortæller tet til kompetencecenteret i Kalvehave, siger Lisbeth Kristina Rud Knudsen. Samtidig har han ud- Mogensen. Børnene kan dog få muviklet sig rent fagligt, og på den måde undgået at skul- lighed for at komme i en almindelig klasse, hvis de le gå et klassetrin om, og senere udvikler færdigheligger nu over det normale gennemsnit i den nationa- der, så de kan drage nytte le dansktest. Ifølge foræl- af at være i en almindelig klasse. drene er årsagen simpel. - Omkring 40-60 af de - Samværet med de almindelige børn har været omkring 280 børn i komaltafgørende for Lauges munen, der i dag får ekstra udvikling. Samtidig har hjælp i forbindelse med pædagoger og lærere på undervisningen, vil blive Rynkebjerg gjort et stort flyttet til det fremtidige stykke arbejde. Men det center, vurderer hun. Det vil blive skolechekommer ikke kun til at gå

fens opgave i samarbejde med fagsekretariatet og PPR-psykologer (psykologer med særlige pædagogiske kompetencer) at finde ud af i hvert enkelt tilfælde om et barn skal flyttes eller ej. Ifølge formand for BUFudvalget Peter E. Jonassen vil især børn fra Ørslev skolens Rynkebjerg-afdeling være nogle af de børn, man vil flytte. - For eksempel går der 12 børn i en specialklasse på Rynkebjerg-afdeling i Ørslev, som alle har prøvet at gå i en almindelig klasse, hvilket har vist sig ikke at kunne lade sig gøre. Sandsynligheden for, at de børn vil blive flyttet til Kalvehave er stor, da de elever vil have større gavn af at gå på et kompetencecenter, påpeger Peter E.

Jonassen. Dermed ryger Lauge i farezonen for at skulle sige farvel til den vante tilværelse, og forældrene frygter, at et skoleskift kan sende Lauges positive udvikling flere år tilbage i tiden til tidspunktet, hvor han ikke have lyst til at leve.

Føler sig glemt

Kristina Rud Knudsen er dog langt fra den eneste forældre, der er bange for politikernes planer. Karina Sauer fra Stensved er mor til 11årige Anna, der er udviklingshæmmet og går i en centerklasse på Kastrup Skole. Otte timer om ugen går Anna i en almindelig klasse, og det gør, at hun stadig har kontakt til almindelige børn. Ligesom

Lauges forældre frygter Karina Sauer, at Anna også kan være i farezonen for at skulle skifte klasse. Derfor har hun prøvet at råbe politikerne op. - Men nærdemokrati og høringssvar virker til at prelle af på kommunalpolitikerne. Flertalsgruppen virker til at være så bundet sammen af deres planer, at

der ikke er plads til at ændre i forslaget. I min optik er det et tilbageskridt i tanken om handicappede, og samtidig et brud på kommunens egen tanke om inklusion i folkeskolen, lyder det fra Karina Sauer. n

I min optik er det et tilbageskridt i tanken om handicappede, og samtidig et brud på kommunens egen tanke om inklusion i folkeskolen at afskære børn med behov for ekstra pædagogisk støtte fra almindelige børn ved at flytte dem til et specialcenter i Kalvehave. Hvorfor skabe et nyt tilbud, når det eksisterende har vist sig at virke.

Karina Sauer, mor til 11-årige Anna, der er udviklingshæmmet og går på Kastrup Skole

NASX1SEK220212P014  
NASX1SEK220212P014