Page 1

2011

Vordingborg · møn · pr æstø · langebæk ∙ SEKTION 1

ONSDAG 7. DECEMBER

17

Kalvehave: Skolen er yderst velfungerende. Sådan lød resultatet af politikernes møde på Kalvehave skole, da de tirsdag mødte op for at få en rundvisning på den lukningstruede skole. Flertalsgruppen står dog fast i deres forslag.

Truet skole yderst velfungerende Af Sebastian Alsing

F

lertalsgruppens forslag om at nedlægge Kalvehave Skole og i stedet oprette et specialcenter går stik imod kommunens egne principper om at inkludere b ørn med behov for ekstra hjælp i undervisningen. Alligevel stod de fremmødte politikere fra flertalsgruppen til tirsdagens fremvisning af Kalvehave Skole fast på, at skolen skal lukke - også selvom der blandt de fremmødte herskede bred enighed om, at skolen virkede yderst velfungerende. Blandt de fremmødte var Niels Fog (K), Knud Larsen (V), Heino Hahn (DF), Kurt Johansen (S), Birgitte Steen Jørgensen (R) og Michael Juliussen (SF), som alle diskuterede både historie og fremtid for den lukningstruede skole. Især punktet med et faldende børnetal i området vakte politikernes opmærksomhed. For mens skolens personale og afdelingsleder på Langebækskolen Kalvehave fremlagde usikkerheden i paragraf 17.4-udvalgets prognoser, der mellem første og sidste beregning på nogle skoler veksler mellem 150 flere eller færre elever, så gjorde Niels Fog det samtidigt klart, at man fra flertalsgruppens side ikke vil finansiere at have skoler til børn, der ikke er der. Det udgangspunkt var

afdelingsleder på Langebækskolen Ulla Mulvad dog ikke enig i. - Historien viser, at børnetallet skifter markant, så selvom prognoser viser ét det ene år, kan det stige det næste. Nogle år har vi været oppe på 185 elever, mens der andre år kun har været 7-8 børn i nogle klasser, men vi har alligevel fundet ud af, at få det til at lykkes. Det kan vi desværre bare ikke, hvis politikerne skulle gå hen og lade skolen fortsætte, for elevtildelingsmodellen gør, at der skal være 22 børn i en klasse, før den kan blive oprettet. Det er ikke muligt, og derfor ville vi komme til at lukke vores egen skole alligevel, siger Ulla Mulvad.

Stadig høringsfase

Knud Larsen (V) førte ordet gennem en stor del af dagens møde på Kalvehave Skole, og han opfordrede så mange som muligt til at komme med en kommentar til den fremtidige skolestruktur i offentlighedsfasen. Samtidig pegede han på, at flertalsgruppens forslag bygger på et for snævert perspektiv, da lukningen af Kalvehave Skole vil betyde store konsekvenser for lokalsamfundet - noget Heino Hahn (DF) også var enig med ham i. Her blev det desuden bragt på banen, om der overhovedet ville komme nogen besparelse ud af at nedlægge

skolen. For øjeblikket går der nemlig fem børn på skolen med ekstra behov for hjælp i undervisning, men det er dog lykkes at inkludere børnene på en sådan vis, at kun én har brug for specialundervisning, hvilket vidner om en stor grad af inklusion på skolen. En fremtidig lukning af skolen bekymrede dog Ulla Mulvad på dagens møde, der ikke mente, at disse børn ville kunne inkluderes på samme måde i en større klasse på en anden skole. - Vi kan rumme de børn, der ellers ville have behov for specialundervisning. Derfor tror jeg ikke, at politikerne vil få den store besparelse ud af at lukke skolen, slutter hun. Torsdag 8. december klokken 19 i Langebækhallen er der

Børnene anede næsten ikke besøget fra kommunalpolitikerne, der for tiden har elevernes videre skæbne i deres hænder. Foto: Sebastian Alsing

Poderne er vores fremtid Af Eva og Bjarne Jensen, Tjørnehovedby 4720 Præstø Læserdebat: Man vælger fra Klosternakkeskolen at tage alle sådan ca. 245 elever og lærer, med op på Abildhøjskolen tirsdag d. 22 / 11-2011 for at overbevise alle politikerne om, at her kan vi ikke være, jo jo kære børn det er ikke noget problem, man propper jer bare sammen, så pyt med at der er 41 elever i bare den ene klasse. Jeg er mor til børn på Klosternakkeskolen, som overværede byrådsmødet torsdag d. 24 / 11-2011 sammen med mine børn, da det drejer sig om deres skolegang på Klosternakkeskolen. Jeg endte ud med at blive harm, bitter og frustret på mine børns vegne, da jeg tog hjem fra mødet

efter et par timer og oveni købet med et par børn, der var ked af at høre, »ja børn, vi lukker jeres skole.« Der var stor debat imellem politikerne. Der var nogle som ikke ønskede vores Klosternakkeskole skulle lukke, da de havde taget hensyn til at skolen var velfungerede, at man som forældre havde valgt en mindre skole pga af elevantallet i klasserne, børnene skulle have lov til at have deres skolegang indtil de skulle skifte efter 6. klasse og sidst men ikke mindst faldende elevantal, men det var jo først i 2019. Det der gør mig harm og trist er så, at største delen af politikerne stemmer for, at skolen skal lukke allerede her til august 2012. Børnene skal så proppes på Abildhøjskolen eller værre endnu, i barakker. Elever skal så være 28 i klasserne, hvor de skal forholde sig til mange nye elever og nye lærer.

igen borgermøde angående den fremtidige skolestruktur i Vordingborg Kommune. n

Man snakker om, at eleverne skal blive bedre til at læse, skrive og regne, men hvordan skal de små elever blive bedre til alt det med 28 elever og 1 lærer i klassen. Hvordan skal en lærer nå at favne hver enkelt elev, hvad med de børn der ikke forstår opgaven første gang, skal man lade dem sejle i deres egen sø eller de elever der hurtigt om at fange en opgave, skal de så bare hænge ud. Man snakker om at det skal være rart at bo i Vordingborg kommune, men i glemmer at, i politikere, har lavet os børnefamilier til et udkants Danmark, når i vælger at lukke de små skoler. Så kære politikere. I snakker faglighed, børnene skal være de bedste, og så bliver de proppet ind i klasser, hvor der ikke er plads til dem, med husk det er vores små poder, der skal fører samfundet videre. n

Morgensamlingen i aulaen er forbi, og eleverne fortsætter stille ud i deres lokaler. Foto: Sebastian Alsing

Flere af kommunalpolitikerne var tirsdag 6. december mødt op for at se Kalvehave Skole. Blandt politikerne var konklusionen ens. Skolen er yderst velfungerende. Alligevel står flertalsgruppen fast i deres forslag om at nedlægge Langebækskolens afdeling i Kalvehave. Foto: Sebastian Alsing

Bevidstløs udlicitering? Af Farid Faizi Social- og Sundhedsassistent Medlem af bestyrelsen i SF Vordingborg & Lena Schroll Sygeplejerske Medlem af kommunalbestyrelsen (SF) Debat: I SF går vi ikke ind for bevidstløs udlicitering for udliciteringens skyld! Det gør den nuværende regering heller ikke. AKT (Anvendt Kommunalforskning) har indsamlet og gennemgået 10 års dansk og international forskning om fordele og ulemper ved udlicitering. Disse erfaringer – specielt på de bløde velfærdsområder – er blandede. Specielt sammenligning på kvalitet er problematisk. Det er også vores erfaring. Skal man reelt drage sammenligning på prisen, så må man samtidig sikre, at de samlede parametre for de ydelser, der udliciteres er ens og sammenlignelige. I Vordingborg kommune har vi udliciteret kommunale opgaver på flere områder, herunder på ældreområdet. I Jammerbugt Kommune har man netop vedtaget en standardkontrakt

for levering af Personlig pleje, Praktisk hjælp og Indkøb. Denne kontrakt skaber god mulighed for direkte sammenligning af alle parametre for ydelser varetaget af såvel den kommunale – som private leverandør. Med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandard stiller kontrakten sammenlignelige krav til den private leverandør på mange områder: Dokumentation, samarbejdet med de pårørende, kontaktperson, uddannelseskrav, sociale forpligtelser(det rummelige arbejdsmarked), elevforpligtelser, arbejdsmiljø, arbejdspladsvurdering (APV), nødkald, informationspligt, påklædning, fællesmøder, kvalitetssikring og tilsynsforpligtelse. I SF finder vi, at udlicitering som oftest først og fremmest handler om at spare penge! Derfor arbejder vi for at sikre, at det skal være direkte målbart og sammenligneligt på såvel pris som kvalitet, hvis man skal sende opgaver i udbud. Pris som kvalitet skal vægtes ligeligt - og der skal tages udgangspunkt i alle parametre for de ydelser, der udbydes. I SF vil vi arbejde for, at der udarbejdes en ny udbudspolitik for Vordingborg kommune der sikrer, at der opstilles målbare, sammenlignelige kriterier for alle de kommunale opgaver, der sættes i udbud. n

NASX1SEK071211P017  
NASX1SEK071211P017  
Advertisement