Page 1

BA 10   Marselisvej  12,   8000  Aarhus  C.      

Aarhus, den  13.  december  2012    

21-årig multimediedesigner søger praktikplads Mit navn   er   Rasmus   Alsbo   Nielsen,   og   jeg   er   21   år   gammel.   Jeg   kommer   oprindeligt   fra   Sønderborg,   men   har   boet   i   Aarhus   sammen   med   min   kæreste   i   halvandet   år.   Vi   er   efterhånden   faldet   til,   og   er   blevet  glade  for  at  bo  i  byen.       Jeg  læser  på  3.  semester  som  Multimediedesigner  på  Aarhus  Erhvervsakademi.  Jeg  er  meget  glad  for   uddannelsen,   og   føler   det   er   det   rette   for   mig.   Det,   der   interesserer   mig   mest,   er   det   designmæssige   og   det  tekniske,  og  hvordan  kommunikationen  er  med  til  at  forbinde  det  hele.  Jeg  har  en  god  forståelse   for  begge  dele,  og  jeg  kan  godt  lide,  at  uddannelsen  fokuserer  på,  at  man  skulle  kunne  bruge  alt  det,   man   lærer,   i   praksis.   Når   jeg   er   færdig   med   den   2-­‐årige   uddannelse   som   Multimediedesigner,   overvejer   jeg   at   tage   en   overbygning   på   uddannelsen   som   enten   Webudvikling   eller   E-­‐ konceptudvikling,   men   det   er   ikke   fastlagt   endnu.   I   fremtiden   kunne   jeg   godt   tænke   mig   at   arbejde   med  hjemmesideudvikling.       Jeg   søger   en   praktikplads   med   start   omkring   d.   1.   februar   2013.   Jeg   elsker   udfordringer   og   er   ikke   bange  for  at  kaste  mig  ud  i  nye  projekter!  Jeg  ser  mig  selv  som  ret  alsidig.  Jeg  kan  godt  lide  at  arbejde  i   programmer   som   Photoshop   og   illustrator,   og   jeg   har   lavet   hjemmesider   og   har   erfaring   med   bl.a.   HTML,   PHP,   og   MySql.   I   kan   se   noget   af   mit   arbejde   på   mit   portfolio:   www.alsbodesign.dk.   Samtidig   synes  jeg  også  projektledelse    og    ideudvikling  er  utrolig  vigtigt,  og  jeg  har  bl.a.  kendskab  til  Scrum.       Som  person  er  jeg  udadvendt  og  social  anlagt.  Jeg  er  altid  glad,  smilende  og  meget  arbejdsom.  Jeg  har   haft   flere   forskellige   jobs,   siden   jeg   var   16   år,   men   har   dog   intet   job   pt.  Jeg   er   vant   til   at   arbejde   i   et   team,  og  i  meget  pressede  situationer,  fra  mit  arbejde  på  en  travl  café.       Jeg  håber,  at  en  praktikplads  hos  jer  vil  være  muligt,  og  tror  at  et  samarbejde  kunne  være  spændende!     Såfremt   I   har   spørgsmål   eller   ønsker   at   drøfte   min   ansøgning   personligt  ved  en  samtale,  er  I  velkomne  til  at  kontakte  mig.  Jeg  håber,   at  min  ansøgning  har  vakt  jeres  interesse  og  ser  frem  til  at  høre  fra  jer.     Med  venlig  hilsen   Rasmus  Alsbo  Nielsen   E-­‐mail:  r.alsbo.n@gmail.com   Tlf.  30289208     Vedlagt  CV.  

         


CV  

Personlige oplysninger                             Erhvervserfaring  

         

Rasmus Alsbo  Nielsen   Skovvejen  19e,  st.   8000  Aarhus  C   E-­‐mail:  r.alsbo.n@gmail.com   Tlf.  30289208   Født:  20.  september  1991.    

Medarbejder på  Café  Ib  Rehne  Cairo,  Sønderborg   • Ansat  fra  august  2010  til  august  2011   • Tjener,  bartender  og  lukkeansvarlig     Medarbejder  i  Blockbuster,  Sønderborg   • Ansat  fra  september  2007  til  april  2010   • Lukkeansvarlig  samt  betjene  kunder  

    Uddannelse    

Medarbejder ved  Wohlenberg  Vin,  Sønderborg   • Ansat  august  2006  til  juli  2007   • Ungarbejder,  forefaldende  arbejde  

Multimediedesigner, Erhvervsakademi  Aarhus   • Start  september  2011   • Lige  startet  på  3.  semester     STX,  Sønderborg  Statsskole   • 2007-­‐2010   • Linje:  Engelsk  A,  samfundsfag  A  og  matematik  B  

  For  at  læse  mere  om  hvem  jeg  er,  og  hvad  jeg  laver,    så  se  mit  portfolio  her:  www.alsbodesign.dk      

Praktikansøgning ba 10 rasmus nielsen