Page 1

http://olmo.pntic.mec.es/~rjid0000/clasificacion.htm Pàg. aliments rics en prot,h.de c., greisos, als minerals

videos

http://www.youtube.com/watch?v=l3oeAk35D5s&NR=1 evolucion de la tierra (pangea) 1 min http://www.youtube.com/watch?v=A0clvLLHSYM Dawin: pinzones http://www.youtube.com/watch?v=EDCVWYNliTs&feature=related evolució en 5 min

http://www.youtube.com/watch?v=A0clvLLHSYM&NR=1 evolución de las especies vídeo Molt bo

8 min

http://www.youtube.com/watch?v=UcXCJkwH8kE&feature=related Charles Darwin i la evolució tv2


http://sciencestage.com/v/1495/la-clula.html La cèl·lula explicació bàsica http://www.bing.com/videos/search?q=la+celula&docid=250432126992&mid= EB1087F51864C2ACE238EB1087F51864C2ACE238&FORM=LKVR28# La cèl·lula explicació bàsica interesant


Unitat - 1 Els ĂŠssers vius. La vida (llibre digital 1r unitat- 3


1.a) La composici贸 qu铆mica de la vida

no es consideren bioelements


1.b) Les molècules de la vida


2. La c猫l路lula

No posseeixen nucli i el Seu material hereditari es troba dispers pel citoplasma


C猫l路lula eucariota

Amb el seu material hereditari


C猫l路lula procariota

No posseeixen nucli i el seu material hereditari es troba dispers pel citoplasma (color groc)


Cèl·lula animal i vegetal Paret cel·lular CÈL·LULA VEGETAL

CÈL·LULA ANIMAL

Amb el seu material hereditari

Cloroplats


2.b) La c猫l路lula animal i vegetal


2.c) Diversitat cel·lular La mida, forma i estructura de les cèl·lules és molt diferent, depèn de la funció que fan i del lloc on viuen. Exemples : Allargades

Amb prolongacions

Poligonals o arrodonides

Les cèl·lules amb capacitat de moviment poden tenir: cilis o flagels

Les cèl·lules que fan una mateixa funció, s’agrupen formant TEIXITS i es classifiquen:


3. CaracterĂ­stiques dels ĂŠssers vius Es diu

Es diu


. Els dibuixos següents representen les extremitats de diferents vertebrats. Fixa’t en què s’assemblen i en què és diferencien i a continuació explica com ens poden servir per explicar l’evolució i l’adaptació dels éssers vius.


4. Diversitat dels ĂŠssers vius


4. Diversitat dels éssers vius

Diversitat biològica o biodiversitat és la varietat d’espècies en un lloc determinat.

La gran diversitat existent és deguda a les adaptacions que han patit els éssers vius al llarg de l’evolució. Existeixen entre 3 i 10 milions d’espècies, de les que n’hi ha 1,8 milions descrites: 750 000 insectes, 250 000 plantes i 41 000 vertebrats.


Factors que fan variar la biodiversitat: -Latitud, més diversitat a l’equador que als pols. -Altitud, Més diversitat a nivell del mar que a les altes muntanyes o profunditats marines. -Grau d’aridesa, més diversitat als lloc húmics que al desert (àrids) -Superfície de l’ecosistema, a més superfície més diversitat

La biodiversitat ha disminuït i s’ha homogeneïtzat degut a l’activitat humana


4. Diversitat dels éssers vius

Diversitat biològica o biodiversitat és la varietat d’espècies en un lloc determinat.

La gran diversitat existent és deguda a les adaptacions que han patit els éssers vius al llarg de l’evolució. Existeixen entre 3 i 10 milions d’espècies, de les que n’hi ha 1,8 milions descrites: 750 000 insectes, 250 000 plantes i 41 000 vertebrats.

Factors que fan variar la biodiversitat: -Latitud, més diversitat a l’equador que als pols. -Altitud, Més diversitat a nivell del mar que a les altes muntanyes o profunditats marines. -Grau d’aridesa, més diversitat als lloc húmics que al desert (àrids) -Superfície de l’ecosistema, a més superfície més diversitat

La biodiversitat ha disminuït i s’ha homogeneïtzat degut a l’activitat humana


5. Denominar i classificar la diversita

Gènere i espècie


Classificar la 5.5.Classificar la diversitat diversitat


5.b) Classificar la diversitat

fabriquen el seu propi aliment (plantes i algues)

5.b) S’alimenten d’altres éssers vius

s’alimenten de restes d’éssers viu en descomposició, transformen la matèria orgànica en matèria inorgànica (sals minerals)


5.c) Classificar la diversitat

5.c)

intervenen cèl·lules reproductores de diferent sexe anomenades gàmetes No intervenen les cèl·lules reproductores


Cèl·lula eucariota animal Reticle endoplasmàtic

Lisosomes Ribosomes

Membrana cel·lular

Mitocondris

Nucli

Citoplasma

Aparell de Golgi


Cèl·lula eucariota vegetal Cloroplasts

Citoplasma

Paret cel·lular Membrana cel·lular Vacúols

Mitocondris

Aparell de Golgi

Nucli

Ribosomes

Reticle endoplasmàtic


NOM

Característiques

GLÙCIDS O SUCRES

Formats per C,H,O. Solubles a l’aigua, gusts dolç

BIOMOLÈCULES ORGÀNIQUES

LÍPIDS O GREIXOS

FUNCIÓ Principal font d’energia dels éssers vius

EXEMPLE Glucosa, sacarosa (sucres), midó

BIOMOLÈCULES INORGÀNIQUES


Darwin.evolució.pinzones •Darwin buscó una explicación para la variedad que había visto alrededor del mundo. Para él, los pinzones presentaban un buen ejemplo. Él propuso que los pinzones de las Islas Galápagos eran descendientes de un antepasado que había volado del continente muchas generaciones antes (1859, pp. 385 et.seq.). Lo siguiente es una versión simplificada de lo que él pensó que puede haber pasado:

Una bandada de pinzones desembarca sobre una isla muy seca donde las únicas plantas son cactus. Solamente aquellos individuos que pueden comer cactus sobreviven. Los sobrevivientes transmiten sus rasgos característicos, incluyendo la habilidad para comer cactus, a su descendencia. Si esta nueva población puede mantenerse separada de los otros pinzones por tiempo suficiente, entonces una nueva especie de comedores de cactus puede surgir.


Darwin.evoluci贸.pinzones


Darwin.evolució.pinzones •De acuerdo con Darwin, cada especie de pinzones era el producto de las condiciones naturales como la geología, el clima, la vegetación y la competición por recursos alimentarios con otros animales. Darwin se refirió a este proceso de eliminación como “selección natural” o (más tarde) “supervivencia del más fuerte”. Si trece especies de pinzones pudieron venir de un antepasado por la selección natural, Darwin razonó más lejos, entonces toda vida tenía un antepasado común. Él vio la selección natural como una manera de lograr “ascendencia por modificación”—eso es, evolución. http://www.apologeticspress.org/espanol/articulos/405

U-1 La vida. Els éssers vius  

Resum U-1 La vida. Els éssers vius

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you