Page 36

TEKO STRUMPOR

Performance ™ Beyond Organic Tekos strategi är att producera världens mest tekniska strumpor med metoder och material som lämnar minsta möjliga avtryck på vår planet. ”Beyond Organic”, sammanfattar vår ambition att gå så mycket längre än att möta något minimikrav för att klassificeras som ekologisk. Det ekologiska konceptet innefattar allt från etisk kod vad gäller djurhållning till hur man bäst hushållar med begränsade resurser i alla led.

Material/sortiment • Fullt sortiment med optimala tekniska lösningar för olika behov och sporter. • Organisk Merinoull. GOTS certifierad (Global Organic Textile Standard). • Ullen är processad, rengjord och färgad enligt metoder som idag är de mest miljövänliga. Teko är en av få ullproducenter som använder denna klorfria process och som gör att man dessutom är Blue-sign certifierad. • Eco Poly, återvunnen polyester. Används som förstärkning på utsatta ställen, men även som enda material i strumpor. Även nylonen som används är återvunnen.

Djurhållning • Etisk kod för djurhållning. Innebär bl a att ingen mulesing förekommer. Dessutom lämnas alltid 2,5 cm päls kvar vid fårklippning för att undvika skador. • Organisk farmning. Innebär bl a att djuren ej behöver medicineras för t ex mask. Inga växtgifter eller gödningsmedel används. • Djuren vandrar fritt i Argentinska höglandet. Vallning/indrivning sker utan motorfordon.

Tillverkning/transporter • All el som går åt vid tillverkning kommer från vindkraft. • All produktion sker i USA för att kunna säkerställa våra egna högt ställda miljökrav. • Till alla transporter köps utsläppsrättigheter för att neutralisera koldioxidutsläpp.

Förpackning/material • Allt förpackningsmaterial, displayer, mässmaterial är återvunnet och/eller återvinningsbart. • Färg till förpackningar är sojabaserad.

Underleverantörer/partner • Nära samarbete med alla berörda för att stödja dem till att bli än mer energi- och resurseffektiva. Detta innebär bl a att Teko betalar ett pris på råvaror som möjliggör att partners kan fortsätta med och utveckla sin ekologiska/organiska inriktning.

Sustainable Performance

36

TEKO STARTPAKET 1

TEKO STARTPAKET 2

REF Teko-large

REF Teko-medium

• Display med 250 strumpor • Färdiga sorteringar, alt. egen sortering

• Display med 150 strumpor • Färdiga sorteringar, alt. egen sortering

Uteliv 2015  

JO Sports Utelivssortiment 2015

Uteliv 2015  

JO Sports Utelivssortiment 2015

Advertisement