Page 1


Korekta tekstu o rozwoju felietonistyki  
Korekta tekstu o rozwoju felietonistyki  

Próba zmierzenia się z oznaczeniem sugerowanych poprawek w tekście za pomocą znaków korektorskich.