Page 1

Et genialt tegneprogram til de yngste – og alle de andre!!

- en manual fra Skolekonsulenterne.dkŠ Versionsdato: Oktober 2008

t

r et 0b e t a .2 pd 0.9 o n Nu rsio e il v


Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk.....................................3 Hvad er TuxPaint?........................................................................................4 TuxPaint og IWB-tavler (f.eks. SmartBoard).....................................................................4 Installation m.m...........................................................................................4 Brugerfladen og menuerne..........................................................................5 De enkelte værktøjer...................................................................................6 Specialværktøj - magi..................................................................................8 Specialværktøj - stempel.............................................................................9

www.s kolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 2 - af 9


Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk Manualerne er som udgangspunkt bygget op omkring både teori/teknik og praktisk arbejde. Som regel kan man finde beskrivelse af (stort set) alle menupunkter og evt. værktøjer i værktøjslinjer i det pågældende program. Materialet er løbende under udvikling – derfor også versionsdatoen på forsiden af materialet. Vi bestræber os på, at manualerne både er teknisk og sprogligt korrekte. Manualerne må frit kopieres og distribueres – men de må under ingen omstændigheder ændres eller på anden måde manipuleres! Vi anbefaler at man udskriver i farver, da alle billeder og illustrationer er i farver. Finder man fejl / mangler i materialet, er man meget velkommen til at skrive en mail til os. Skriv på esk@toender.dk eller br2@toender.dk. Angiv meget gerne: Hvor har du manualen fra? Hvilken versionsdato har manualen – og giv også gerne en vurdering af materialets kvalitet!

http://www.creativecommons.dk/

I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre. Alle disse vilkår kan frafaldes, hvis du får tilladelse af rettighedshaveren. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

www.s kolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 3 - af 9


Hvad er TuxPaint? TuxPaint er et super-tegneprogram til de yngste - dvs. op til 4.-5. klasse. Herefter vil man med held kunne arbejde med PhotoFiltre! TuxPaint ”taler” dansk. TuxPaint er desuden understøttet af lydeffekter, som kan være til stor hjælp for de yngste! Der er lyde mens man tegner, der er lyde på stemplerne – kort sagt: Husk høretelefonerne!! TuxPaint er kendetegnet ved få knapper, enkelt layout - og alligevel rigtig mange og stærke muligheder! Eleverne vil, selv fra bh.klassen, kunne mestre programmet på ganske kort tid. Der er altså en meget flad ”learning-curve” og dermed ingen spildtid. Programmet egner sig bedst til at tegne i - billedmanipulation hører hjemme i PhotoFiltre, The Gimp eller lignende. TuxPaint og IWB-tavler (f.eks. SmartBoard) Tuxpaint og en interaktiv tavle er en stor, stor oplevelse – for alle! At kunne tegne med fingrene, at kunne bruge stempler og magi....det er stort! I billedkunst er denne kombination helt forrygende! Installation m.m. Du skal installere TuxPaint i 2 dele; et er hovedprogrammet, et er de såkaldte ”stamps” eller stempler. Mere om stemplerne senere i manualen! Programmet finder du her: http://www.tuxpaint.org/download/ Programmet ligger naturligvis også på konsulenternes DVD. Først installeres selve programmet – derefter installeres ”stamps” (stemplerne) Når begge filer er installerede, dukker et start-ikon op på dit skrivebord

www.s kolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 4 - af 9


Brugerfladen og menuerne

Papiret eller lærredet – det er her, man tegner!

Værktøjerne

Farver

Hjælpetekst m.m.

www.s kolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

Menu til det valgte værktøj

side - 5 - af 9


De enkelte værktøjer Det er værd at bide mærke i, at der til de enkelte værktøjer er en undermenu m. valg af størrelse på penslen osv. Undermenuen er at finde i højre side af skærmen! Værktøj

?

Muligheder

Maling

Du kan vælge farve på penslen samt størrelse!

Malerpensel - bruges til at tegne og male.

Linjer Tryk - hold inde - træk og slip! Så har du tegnet en ret linje! ABC Tekst Giver dig mulighed for at skrive tekst på dit billede.

Du kan endog vælge spray, runde, firkantede eller skæve pensler Samme muligheder som penslen

Skrifttype og størrelse kan vælges. Du kan flytte teksten rundt til ønsket placering

Fortryd Fortryd sidste handling Gentag Gentag sidste handling Viskelæder Visk ud Åbn Åbn et billede

Vælg størrelsen på viskelæderet Du kan kun arbejde med billeder, der er lavet i programmet

Udskriv Udskriv dit billede Gem Gem dit billede

www.s kolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

Der er ingen valgmuligheder - men vælger du ”åbn”, er dit billede nu på listen!

side - 6 - af 9


Værktøj

?

Muligheder

Magi

Se særskilt afsnit om ”magi”

Lav fantastiske effekter i dit billede Afslut Afslutter programmet Ny Start på en ny tegning Vælg farve m.m. og tegn kvadrater, rektangler, cirkler, Bruges til at tegne forskellige ovaler, trekanter, femkanter figurer og rhomber Figurer

Stempel Tegn med billeder - virker som de gammeldaws stempler med billeder af f.eks. dyr.

Se særskilt afsnit om ”Stempel”

Jeg ved, hvor der findes.....

www.s kolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 7 - af 9


Specialværktøj - magi Magi-værktøjet kan tilføje dit ”maleri” nogle flotte effekter. Blokke Sløre Mursten Kalligrafi Karikatur Kridt Mørkne Forvrænge Dryp Tydeliggør Fyld Vend Blomst Skum Glasrude Græs Kalejdoskop Lys Lysner Metalfarve Spejl Inverter Regnbue Ringe Skift Udtvære Farve Bølger

Pixeliserer de dele af tegningen, man vælger Tværer ud Tegner små/store mursten i den valgte farve. Byg et hus! Virker som en japansk kalligrafi-pensel Svært at forklare – skal ses Tegn med et stykke kridt Gør dele af billedet mørkere Forvrænger billedet – f.eks. god til at tegne vand Lav en dryppende effekt (blod....!!) En salgs overstregningstusch Fylder et område med en valgt farve. God til store flader Vender billedet på hovedet Tegn blomster på den nemme måde – små og store Tegn med sæbebobler/sæbeskum Læg en glasrude over dele af din tegning Tegn græs til huset – enkelt og flot Lav de flotteste mønstre Sæt kraftig lys på dele af dit billede Lysner billedet, der hvor du tegner Mal med metalfarve Spejler billedet Vender farverne – hvid bli'r til sort osv. Maler en streg med alle regnbuens farver. Skifter selv farve! Tegn ringe i vandet! Skub med billedet Tværer billedet Maler i lag – flere lag=mere farve laver bølger i billedet

www.s kolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 8 - af 9


Specialværktøj - stempel Stempel bruges til at tegne med billeder. - og der er mange at vælge imellem!

Op på listen

Forskellige stempler

Ned på listen

Flere stempler

Spejl det aktive stempel Vend det aktive stempel Gør stemplet større/mindre Værktøjet fungerer ellers som penslen - klik og tegn!

www.s kolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 9 - af 9

TuxPaint - skolekonsulenterne  
TuxPaint - skolekonsulenterne  

Nu opd ater et Versionsdato: Oktober 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk © Et genialt tegneprogram til de yngste – og alle de andre!!...