Page 1

- en manual fra Skolekonsulenterne.dkŠ Versionsdato: April 2008


Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk.....................................3 Hvad er Paint.net (Paint ”dot” net)?............................................................4 Hent programmet ................................................................................................................4 Brugerfladen ................................................................................................4 Menuerne og værktøjerne - oversigt.................................................................................5 Titellinjen..............................................................................................................................5 Menulinjen ...........................................................................................................................5 Værktøjslinjen......................................................................................................................6 Værktøjskassen...................................................................................................................7 Farve-menu..........................................................................................................................9 Historik.................................................................................................................................9 Lag........................................................................................................................................9 Billedoversigt.....................................................................................................................10 Statuslinjen........................................................................................................................10 Når man vil.................................................................................................10 Åbne et billede ..................................................................................................................10 Filformater..........................................................................................................................10 Åbn seneste.......................................................................................................................11 Hente et billede fra kamera/scanner................................................................................11 Udskrive et billede ............................................................................................................11 Oprette et nyt billede ........................................................................................................12 Gemme et billede ..............................................................................................................12 !!! PDN-formatet !!!............................................................................................................12 Sæt ind................................................................................................................................13 Sætte ind i nyt billede ......................................................................................................13 Arbejde med lag.................................................................................................................13 Egenskaber for lag............................................................................................................14 Menuen lag.........................................................................................................................14 At gemme med lag............................................................................................................14 Justere................................................................................................................................15 Farvetone/farvemætning..................................................................................................16 Kurver.................................................................................................................................16 Lysstyrke/kontrast............................................................................................................16 Niveauer.............................................................................................................................17 Tilføje effekter....................................................................................................................17 Eksempler på effekter.......................................................................................................18 Fjerne røde øjne................................................................................................................21 Avanceret brug...........................................................................................21

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 2 - af 21


Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk Manualerne er som udgangspunkt bygget op omkring både teori/teknik og praktisk arbejde. Som regel kan man finde beskrivelse af (stort set) alle menupunkter og evt. værktøjer i værktøjslinjer i det pågældende program. Materialet er løbende under udvikling – derfor også versionsdatoen på forsiden af materialet. Vi bestræber os på, at manualerne både er teknisk og sprogligt korrekte. Manualerne må frit kopieres og distribueres – men de må under ingen omstændigheder ændres eller på anden måde manipuleres! Vi anbefaler at man udskriver i farver, da alle billeder og illustrationer er i farver. Finder man fejl / mangler i materialet, er man meget velkommen til at skrive en mail til os. Skriv på esk@toender.dk eller br2@toender.dk. Angiv meget gerne: Hvor har du manualen fra? Hvilken versionsdato har manualen – og giv også gerne en vurdering af materialets kvalitet!

http://www.creativecommons.dk/

I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre. Alle disse vilkår kan frafaldes, hvis du får tilladelse af rettighedshaveren. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 3 - af 21


Hvad er Paint.net (Paint ”dot” net)? Her er tale om et stærkt billedbehandlingsprogram, som dækker de flestes behov – inkl. muligheden for at arbejde med lag (layers). Hvornår skal man så bruge Paint.net frem for andre produkter? Når man har brug for at arbejde med lag, er de helt enkle programmer ikke nok. En lille oversigt: Til de yngste Til den alm. bruger Når layers blive et krav Den store pakke

Tuxpaint. Photofiltre Paint.net The Gimp

- alle pakker ”taler dansk” og er 100% gratis! Hent programmet Hent programmet på adressen http://www.getpaint.net/ - så mangler du blot sprogfilen. Arne Gamst har på sin hjemmeside www.arga.dk en meget flot oversættelse af programmet til fri download! Brugerfladen

Her er vist selve arbejdsfladen, hvor man i midten har det aktive billede.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 4 - af 21


Menuerne og værktøjerne - oversigt Programmet indeholder en mængde menuer og værktøjskasser. Titellinjen Øverst i vinduet ses navnet på det billede, man arbejder på. Tallet i parentes angiver zoom-niveauet, dvs. hvor meget man har zoomet ind/ud på billedet.

Yderst kan man aflæse versionsnummere på selve programmet – her v3.22! Menulinjen Her bringes en oversigt, så man lettere kan finde rundt – udvalgte funktioner gennemgås senere!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 5 - af 21


Værktøjslinjen Kan printes ud til elever og andre! Værktøj

Funktion Nyt billede Åbn

Gem Udskriv Klip Kopier Indsæt Beskær – klip til markering Fravælg Fortryd/gentag

Zoom Vis gitter, når der zoomes ind Lineal Enhed: Pixels, tommer eller cm

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 6 - af 21


Værktøjskassen Kan printes ud til elever og andre!

Værktøj

Funktion

Genvejstast

Firkantet markering

S

Lasso

S

Oval markering

S

Tryllestav

S

Malerspand/fyld

F

Pensel

B

Blyant

P

Stempel

L

Tekst

T

Rektangel

O

Oval

O

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 7 - af 21


Værktøj

Funktion

Genvejstast

Flyt markerede pixels

M

Flyt markering

M

Zoom

Z

Flytteværktøj

H

Farveforløb

G

Viskelæder

E

Pipette

K

Omfarv

R

Linjer/kurver

O

Afrundet rektangel

O

Polygon

O

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 8 - af 21


Farve-menu

Når du vil ændre farve på penslen, blyanten osv., er dette vindue meget vigtigt!! Klikkes du på ”Flere>>”, fås flere valgmuligheder, bl.a. kan man angive en helt præcis farve ud fra RGB-værdier, hex-værdi osv. Historik Her kan man ”bladre” frem og tilbage i de funktioner, man har udført på billedet. Klikker man på en funktion, vil den blive fortrudt – klikker man igen, vil funktionen igen udføres.

Lag I ”Lag” kan man se de lag, billedet p.t. består af. Lag kan tilføjes, fjernes, manipuleres etc. At kunne arbejde med lag giver mange, mange muligheder – og flottere resultater!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 9 - af 21


Billedoversigt

Her vises en ”thumbnail” (lille udgave) af de billeder, der p.t. er åbne i programmet. Man kan skifte mellem billederne ved simpelthen at klikke på dem! Statuslinjen Helt nede i bunden af skærmen ses statuslinjen.

Her ses (fra venstre) ● ● ●

Hjælpetekst til det valgte værktøj Billedstørrelsen i pixels Koordinator til værktøjets/musepilens aktuelle placering

Når man vil.... Efterfølgende gennemgås en række væsentlige værktøjer og arbejdsopgaver! Åbne et billede Klikkes på ”Filer” - ”Åben...”, får man lov til at hente et billede.

Filformater Programmet kan arbejde med pdn, bmp, gif, jpg, tiff, tga, og dds

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 10 - af 21


Åbn seneste En fiks funktion, der kendes fra de fleste programmer. Klikkes her, får man en oversigt og de billeder, man har haft åbnet for nylig. Hente et billede fra kamera/scanner Også denne funktion er understøttet i Paint.net - man skal dog råde over udstyr, der er såkaldt WIAkompatibelt (det er langt de fleste scannere og en stor del af digitale kameraer).

Herefter skal man vælge enhed

Udskrive et billede Paint.net benytter sig af Windows indbyggede udskrifts-guide – og det fungerer vældig fint!

Det er nemt at få sine billeder udskrevet i den rigtige størrelse etc.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 11 - af 21


Oprette et nyt billede Vil man bygge et billede op fra bunden, kan man starte med et helt hvidt ”lærred”. Billedstørrelsen er altid sat til enten 800x600 pixels eller størrelsen på det billede, man har kopieret og dermed gemt i hukommelsen på computeren. Opløsning=dpi – det vil vi ikke gå længere ind i, men blot fastslå at 100 dpi er nok til selv store skærme, mens 200 er nok til de fleste print-opgaver! Bredde/højde bør modsvare ens behov – skal man f.eks. lave et baggrundsbillede til en computerskærm, vil 1024x768 eller mere være passende. Gemme et billede Vi anbefaler .jpg-formatet til langt de fleste formål (små tegninger med få farver gemmes som .gif).

Først vælges filnavn og filtype – herefter (alt efter valgt format!) vælges kvalitet!! !!! PDN-formatet !!! Hvis man arbejder med lag i sit billede – og gerne vil kunne redigere videre inkl. alle lag etc., er det vigtigt, at man gemmer i .pdn-formatet!! Her bevares alle oplysninger om lag m.m. Når man skal sende billedet til andre eller bruge det på nettet ect., er .jpg det rigtige valg!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 12 - af 21


Sæt ind Har man lavet et udklip eller måske kopieret et billede på nettet, kan man bruge funktionen ”Sæt ind”.

Udklippet sættes ind i det aktive billede, og man vil straks kunne flytte billedet, rotere det eller måske ændre størrelsen på det! Vi anbefaler i de fleste tilfælde, at man bruger ”Sæt ind i nyt lag” i stedet! Sætte ind i nyt lag Samme funktion som ovenfor – men der oprettes et nyt lag i billedet til formålet. Dette er en stor fordel, når man redigerer billeder, idet man f.eks. kan slette et lag uden at det har indflydelse på øvrige lag i billedet! Sætte ind i nyt billede Her oprettes et nyt billede til udklippet. Arbejde med lag Lag giver muligheden for flottere resultater – og meget enklere redigering. Laver man et fejl, har det kun indvirkning på det aktive lag, hele billedet er ikke ødelagt!

Lag-vinduet giver mulighed for at styre de forskellige lag i billedet – klikker man på det lille ”+”, får man et nyt lag at arbejde med. Det aktive lag er markeret med blåt som vist her.

Her er lag-vinduet, når der er flere lag

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 13 - af 21


Fra venstre: Nyt lag, slet lag, kopier lag, flet lag ned, flyt lag op, flyt lag ned, egenskaber Egenskaber for lag Man kan vælge at dobbeltklikke på et lag i lag-vinduet – eller klikke på

Navn

Det er en god ide at navngive lagene – det gør det nemmere at huske, hvad laget indeholder.

Blanding

Dækning

Hvor tydelig skal man kunne se laget? 255 = 100%

Menuen lag Der er her væsentlige redskaber at hente: Menuen værktøjer har KUN indflydelse på det aktive lag! At gemme med lag Det er vigtigt at gentage, at man skal gemme i Paint.net's eget filformat for at bibeholde lagene. Jpg m.m. fletter lagene sammen/gør billedet ”fladt” inden det gemmes!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 14 - af 21


Justere Her er tale om uanede muligheder – både for at gøre et billede bedre og for at være kreativ. I det følgende gennemgås de forskellige muligheder ud fra et konkret billede (dette gør sig bedst i farver). Funktion

Original

Resultat

Auto-Niveau

Sepia

Inverter farverne

Sort/hvid

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 15 - af 21


Farvetone/farvemætning Her kan man justere farvemætningen m.m. Et stærkt værktøj! Er farverne lidt blege eller er lysstyrken i underkanten, så er dette værktøjet.

Kurver

En funktion, vi også kender fra Photoshop og andre kommercielle programmer. Kurveværktøjet er en anden måde at bearbejde lysstyrke og farvemætning.

Lysstyrke/kontrast Et af de meste anvendelige værktøjer, når et billede lige skal have ”et pift”.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 16 - af 21


Niveauer Dette værktøj er en smule avanceret – men tilbyder til gengæld gode resultater! Mange kender histogram fra deres digitalkamera, som viser om billedet er korrekt eksponeret – det minder om histogram-visningen i Paint.net

Når man flytter på ”skyderne”, vil billedet vise ændringer med det samme. Bedste råd: Prøv at lege med værktøjet og se resultaterne. Tilføje effekter Paint.net indeholder en række effekter, man kan bruge på sine billeder. En oversigt:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 17 - af 21


Eksempler på effekter For alle (stort set) effekter gælder, at de kan indstilles. Dermed kan man opnå mange forskellige resultater. Herunder er vist resultaterne med standard-indstillingerne. Funktion

Resultat

Funktion

Artistic - blyant-skitse

Artistic – Oliemaleri

Artistic – Tushtegning

Forvræng – Bule ud

Forvræng – matteret glas

Forvræng – Mosaikfliser

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

Resultat

side - 18 - af 21


Forvræng – pixelering

Forvræng – polær forvrængning

Forvræng – tvist

Noise – median

Noise – Reduce noise

Noise – tilføj støj

Optegne – julia fractal

Optegne – mandelbrot fractal

Optegne – skyer

Photo – Blødgør portræt

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 19 - af 21


Photo – Glød

Photo – Skarphed

Sløring - Bevægelsesuskarphed

Sløring – Gaussisk sløring

Sløring – Radial sløring

Sløring – unfocus

Sløring – zoom uskarphed

Stylize – emboss

Stylize – find kanter

Stylize – relief

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 20 - af 21


Stylize – tegn omrids

Fjerne røde øjne Hertil bruges værktøjet Effekter – Photo – Fjern røde øjne

Fremgangsmåde: Marker de røde øjne på fotoet. Brug så værktøjet til at fjerne dem! Avanceret brug Her vil vi tage en genvej – nemlig at henvise til den meget flotte manual fra Arne Gamst på www.arga.dk. Her gennemgås de avancerede funktioner på bedste vis!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 21 - af 21

Paint dot net - skolekonsulenterne  
Paint dot net - skolekonsulenterne  

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk © Versionsdato: April 2008 www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen side - 2 -...