Page 1

ALDRIG MERE GAMMELDAWS KORT I KLASSEN! Google Maps, Google Earth & Google Sky – en introduktion Alt billedmateriale er ©

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk© Versionsdato: Marts 2009


Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk.....................................3 Hvad er Google Maps?.................................................................................4 Hvad er Google Earth...................................................................................6 Hent Google Earth...............................................................................................................7 Hvad er Google Sky?....................................................................................8 Lag – hvad er det?........................................................................................9 Et par screendumps!.........................................................................................................10 Grundlæggende Google Maps....................................................................11 Rundt på kortet, zoom ind og ud.....................................................................................12 De forskellige visninger....................................................................................................12 Søg på kortet......................................................................................................................13 Brug højre musetast..........................................................................................................14 Få mere ud af Google Maps ............................................................................................14 Fotos...................................................................................................................................14 Wiki .....................................................................................................................................15 Streetview – gadevisning..................................................................................................16 Et kort i SkoleIntra? Eller på SkolePorten? Eller....?................................18 Konkret arbejdsgang – få kort på hjemmesiden!...........................................................19 Find det rigtige kort...........................................................................................................19 Brug koden i SkoleIntra (html generelt)..........................................................................21 Link på hjemmesiden........................................................................................................24 De mange andre muligheder!...........................................................................................26 Grundlæggende Google Earth....................................................................27 At manøvrere i Google Earth............................................................................................27 Postition, højde over havet med mere............................................................................28 At søge en by, en vej eller lignende................................................................................28 Flyv til / fra..........................................................................................................................29 Vis mere af kortet..............................................................................................................30 Mål afstande.......................................................................................................................30 Send en mail med info om en destination .....................................................................31 Drej jorden rundt................................................................................................................31 Se destinationen i Google Maps......................................................................................32 Grundlæggende om Google Sky.................................................................33 Optag en tur i Google Earth/Sky................................................................35 Find de relevante steder – og gem dem i ”Mine steder”...............................................35 Gem turen – og mail den til din lærer..............................................................................37 Gem din fil på computeren...............................................................................................38 Email filen med det samme .............................................................................................38 Afrunding....................................................................................................39

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 2 - af 39


Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk Manualerne er som udgangspunkt bygget op omkring både teori/teknik og praktisk arbejde. Som regel kan man finde beskrivelse af (stort set) alle menupunkter og evt. værktøjer i værktøjslinjer i det pågældende program. Materialet er løbende under udvikling – derfor også versionsdatoen på forsiden af materialet. Vi bestræber os på, at manualerne både er teknisk og sprogligt korrekte. Manualerne må frit kopieres og distribueres – men de må under ingen omstændigheder ændres eller på anden måde manipuleres! Vi anbefaler at man udskriver i farver, da alle billeder og illustrationer er i farver. Finder man fejl / mangler i materialet, er man meget velkommen til at skrive en mail til os. Skriv på esk@toender.dk eller br2@toender.dk. Angiv meget gerne: Hvor har du manualen fra? Hvilken versionsdato har manualen – og giv også gerne en vurdering af materialets kvalitet!

http://www.creativecommons.dk/

I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre. Alle disse vilkår kan frafaldes, hvis du får tilladelse af rettighedshaveren. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 3 - af 39


Hvad er Google Maps? Google maps kan i stor udstrækning være en erstatning for landkort – der kræves blot internetadgang og evt. en projektor til visning for hele klassen. Kortene er gode, opdaterede – og ikke mindst – nemme at søge på! Google Maps er 100% webbaseret og helt gratis at bruge!

Fra de store kort over detaljer til kort+satellitfoto!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 4 - af 39


Fra Google Maps' hjemmeside1 Google Maps er en Google-tjeneste, der tilbyder effektiv, brugervenlig kortlægningsteknologi og oplysninger om lokale virksomheder, herunder virksomhedsadresser, kontaktoplysninger og kørselsvejledninger. Google Maps giver dig følgende enestående funktioner: Integrerede virksomhedssøgeresultater - Find virksomhedsadresser og kontaktoplysninger på ét sted, integreret i kortet. Hvis du f.eks. søger efter [ pizza på Vesterbro ], bliver relevante steder med oplysninger og telefonnumre vist på kortet. Du kan også se yderligere oplysninger, som f.eks. åbningstider, betalingsformer og anmeldelser. Kort, som kan trækkes rundt - Klik på og træk kortet rundt for at se tilgrænsende områder med det samme (ingen lange ventetider, mens nye områder downloades). Satellitbilleder - Se et satellitbillede (eller et satellitbillede med sammenkopierede kortdata) af den ønskede adresse, med mulighed for både zoom og panorering. Gadevisning - Vis og naviger på gadeniveau. Detaljerede kørselsvejledninger - Indtast en adresse og lad Google Maps vise adressen og/eller give dig kørselsvejledninger. Planlæg en tur ved at tilføje flere destinationer til din rute, og klik og træk ruten for at tilpasse den. Brug tegnet "+" til at udvide eller skjule trinfor-trin kørselsvejledningerne i venstre panel, eller klik på hvert af trinene for at få vist et forstørret kort. Du kan omorganisere din rute ved at trække og slippe dine destinationsadresser i venstre panel. Du kan også vælge at undgå motorveje ved at markere feltet i øverste venstre hjørne. Tastaturgenveje - Panorer til venstre, til højre, opad og nedad ved hjælp af piletasterne. Panorer bredere ved hjælp af tasterne Page Up, Page Down, Home og End. Zoom ind og ud ved hjælp af tasterne plus (+) og minus (-). Zoom med dobbeltklik - Dobbeltklik med venstre musetast for at zoome ind, og dobbeltklik med højremusetast for at zoome ud (Ctrl + dobbeltklik for Mac-brugere). Zoom med rullehjulet - Brug rullehjulet på din mus til at zoome ind og ud på kortene.

1 Bl.a. uddrag fra http://maps.google.com/support/bin/answer.py?hl=da&answer=7060

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 5 - af 39


Hvad er Google Earth Google Earth viser jorden i 3D – man kan zoome ind/ud, søge på specifikke lokationer, måle afstande og meget, meget mere. Billedkvaliteten er for de fleste områder rigtig god – faktisk så god, at man kan se bilerne på p-pladserne!! Programmet er installeret på alle skole-maskiner i Tønder kommune.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi2 Google Earth er et computerprogram som præsenterer satellit- og luftfotos af alle egne af Jorden som en "virtuel" globus. Det var tidligere kendt under navnet Keyhole, men det blev opkøbt af Google, som ændrede navnet til Google Earth. Billedmaterialet ligger centralt på en server, hvorfra Google Earth-programmet henter billederne af de områder som brugeren ønsker at se. Man kan vende og dreje billedet, eller få terrænets "relief" vist i 3D, og man kan sætte såkaldte placemarks™; en slags "elektronisk tegnestift" i landkortet, så man nemt kan finde tilbage til den position som "tegnestiften" markerer. Detaljeringsgraden varierer afhængigt af hvilken egn af kloden man kigger på: Google's eget hovedkvarter er afbildet så detaljeret at man kan se detaljer ned til en centimeter. Den 28. februar 2007 blev Danmark opdateret med kort fra Scankort, med en detaljeringsgrad på 50 cm. De seneste versioner giver sågar mulighed for at se bygningernes horisontalt vendende facader. Den nyeste version indeholder desuden Google Sky og en fly simulator.

Fra det ydre rum til Amalienborg i Google Earth!

2 http://da.wikipedia.org/wiki/Google_Earth

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 6 - af 39


Hent Google Earth Programmet hentes på internettet på adressen: http://earth.google.com/

Her vist, hvordan programmet installeres uden Googles Chrome-browser!

Herefter downloades installations-programmet – det kan køres direkte eller gemmes på f.eks. skrivebordet!

Programmet er installeret – man skal til slut tage stilling til, om der må sendes søgningsinformationer til Google eller ej. Oplysingerne er upersonlige og behandles fortroligt!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 7 - af 39


Hvad er Google Sky? Google Sky er en integreret del af Google Earth – her vendes blikket dog mod verdensrummet og ikke jorden!! Man kan se månen og andre planeter tæt på, ligesom stjernebillederne er navngivet og illustreret!

Med denne knap skiftes mellem Google Earth og Google Sky

Google Sky er flot – men vi vil anbefale at manogså kigger på Celestia og Stellarium, hvis man vil kigge stjerner og planeter! Begge programmer kan findes gratis på www.shatters.net/celestia/ og www.stellarium.org/ I de ældste klasser vil der dog være god mening i Google Sky – ikke mindst pga. informationer fra bl.a. Hubble-teleskopet.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 8 - af 39


Lag – hvad er det? Det er meget vigtigt, at man forstår ideen bag de lag, man kan til- og fravælge i Google Earth og Google Sky. Disse lag styrer nemlig 100%, hvad man kan se på kortet – og der er MASSER at vælge imellem!!

Her blot et vist et udpluk at de mange, mange lag, der kan tilføjes Google Earth. Tilføjer man dem alle, bliver kortet meget uoverskueligt. Derfor børn man tilføje ”efter behov”, således man får den ønskede visning! Mulighederne er mange – og informationerne uendelige! Følgende kan anbefales at afprøve: • • • • • • •

3D-bygninger Gadevisning 360cities Gigapxl-fotos Udforsk ocean (inkl. National Geographic og BBC Earth) Wiki – læs om de fundne steder Youtube – se videoer om de fundne steder

......for blot at nævne nogle!

3D view i høj kvalitet !

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 9 - af 39


Et par screendumps!

Streetview/gadevisning – man kan se hele vejen rundt!!

360O – her af The London Eye by night!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 10 - af 39


Grundlæggende Google Maps For at bruge Google Maps, skal man have internetforbindelse – find adressen http://maps.google.dk. Den fulde funktionalitet af Google Kort er i øjeblikket tilgængelig i følgende lande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Kina, Norge, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tyskland og USA. Desuden er der kortmateriale fra Andorra, Brasilien, Gibraltar, Grækenland, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, New Zealand, Polen, Portugal, Rusland (kun Moskva), San Marino, Slovakiet, Schweiz, Tjekkiet, Tyrkiet (kun Istanbul), Ungarn og Østrig.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 11 - af 39


Rundt på kortet, zoom ind og ud Man kan ”trække” i kortet, dvs. klikke et sted med musen, holde venstre musetast nede og trække kortet rundt. Har musen et rullehjul, vil man kunne bruge det til at zoome ind og ud. Man kan også vælge at bruge værktøjet, som er vist her til venstre. Her er der taster til at flytte med og en skyder til at indstille zoomniveauet. Endelig kan man bruge sit tastatur, piletasterne flytter kortet rundt og +/- styrer zoomniveauet.

De forskellige visninger Der er, som man også kender det fra papir-atlas, forskellige måder at kigge på kortet. Fordelen er her bl.a., zoome ind og sdtadig ændre visningen.

Billedudsnittene her blot som eksempel – kvaliteten er langt bedre på computer-skærmen eller projektoren!!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 12 - af 39


Søg på kortet I Google Maps er indbygget en rigtig god søgefunktion – naturligvis ”kun” gældende for de lande, der p.t. er dækket ind af kortene. Et par eksempler:

Der kan naturligvis stadig zoomes ind/ud, vises satellitbilleder osv.

Her har vi valgt en satellit-visning

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 13 - af 39


Brug højre musetast En lille detalje – højreklik på et sted på kortet: Så har man muligheden for at centrere kortet, zoome eller vælge start-/slutpunkt for en kørselsvejledning!

Få mere ud af Google Maps

Det er muligt at få langt flere informationer ud af sit kort – her kan tilvælges foto og Wikipedia.

Fotos Fotos giver en mængde fotos, som brugere har lagt ind på kortet:

Her ser det uoverskueligt ud

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 14 - af 39


Når man kommer tættere på, giver det et langt bedre overblik! Wiki Det er også muligt at få henvisninger til artikler i Wiki indlejret i Google Maps.

Se efter W'erne (her vist både Wiki'er og fotos)

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 15 - af 39


Streetview – gadevisning Nogle steder er det muligt at se verden, som den reelt ser ud – nemlig via billeder taget i gadenivau! Dette er især en feature i storbyerne, men her virker det også godt! Når manden er orange, kan han anvendes! Man ”trækker og slipper” ham ned på kortet, hvor det angives med blåt, hvor der er mulighed for gadevisning. Her vist med udgangspunkt i London – bemærk den blå markering af gaderne:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 16 - af 39


Når man slipper ”manden”, kan man se den pågældende gade:

Det er muligt at ”trække” rundt i billedet – eller bruge navigationsværktøjet i øverste venstre hjørne af kortet! Bemærk også, at man kan følge ”manden” i nederste højre hjørne, og dermed se, hvorfra der kigges! En virkelig anvendelig feature!!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 17 - af 39


Et kort i SkoleIntra? Eller på SkolePorten? Eller....? Hvad skal man overhovedet forstå ud af overskriften? - jo, der er rigtig god mulighed for at inddrage kort i arbejdsrum, i dokumenter og (ikke mindst) på skolens hjemmeside, skoleporten – eller i ethvert html-dokument, hvor man har adgang til html-koden!! Fidusen er, at man via ”embed” kan få aktive kort ud til elever og forældre – uden de store sværdslag. På under 5 minutter kan man lave noget a la nedenståender – som hjælper folk med at finde skolen:

Vigtigt er det at bemærke, at al navigation stadig virker – dvs. brugeren kan zoome, flytte rundt på kortet etc.!!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 18 - af 39


Konkret arbejdsgang – få kort på hjemmesiden! I det følgende laver vi et dokument indeholdende et aktivt kort fra Google Maps – på under 5 minutter!! Eksemplet handler om SkolePorten, men arbejdsgangen er 100% ens i forhold til dokumenter i en samlemappe, skrivefeltet i et arbejdsrum etc. Find det rigtige kort 1. Gå på http://maps.google.dk/ 2. Find det rigtige kort – ved en simpel søgning:

3. I eksemplet vil vi gerne have satellitbilledet med (husk at brugeren efterfølgende selv kan slå til/fra efter behag!) - derfor vælges satelligbilledet til!

4. Nu er kortet, som vi vil ha' det! Klik nu på ”Link” for at komme til det spændende!!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 19 - af 39


5. Nu dukker følgende frem:

6. Klik på ”Tilpas og vis eksempel på integreret kort”

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 20 - af 39


7. I eksemplet er vi tilfredse med kortets størrelse etc. - nu mangler vi blot at kopiere den lange og uforståelige (!) html-kode. Klik et sted i tekstboksen. Klik CTRL+A for at markere HELE teksten. Højreklik og vælg ”Kopier”:

Så er den første del overstået! Brug koden i SkoleIntra (html generelt) Nu skal der laves et dokument indeholdende ”koden” - og dermed kortet. I eksemplet vil vi på Skoleporten, hvorfor dokumentet placeres her:

Vælg den dokumentmappe, hvori dokumentet skal placeres – eller opret en ny:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 21 - af 39


Nu skal dokumentet oprettes:

Klik på ”Kilde”-knappen!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 22 - af 39


Placer cursoren sidst i teksten (har man IKKE skrevet noget, er siden her blank!!) højreklik og vælg ”Indsæt”

Nu er koden indsat – tilbage er kun at klikke ”Gem”!! Gem så hele dokumentet og du er klar ti l at teste:

Voilá :) !!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 23 - af 39


Link på hjemmesiden I eksemplet her mangler vi kun at lave et menupunkt på hjemmesiden, der ”linker” til dokumentet. 1. Inde i dokumentarkivet højreklikkes på det rigtige dokument – og ”Kopier genvej” (FireFox)

2. Lav et menupunkt på Skoleporten – og gør noget a la følgende, hvor den kopierede adresse anvendes:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 24 - af 39


Voilá – og resultatet bliver noget a la forsiden på denne manual!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 25 - af 39


De mange andre muligheder! Ikke den store skriftlighed – blot et par screendumps for at vise nogle muligheder:

Arbejdsrum og kort – her kan man virkelig lave mirakler i f.eks. historie-, geografi- og samfundsfagsundervisningen (find selv på flere!)

Internt i SkoleIntra kan man også bruge kortet!!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 26 - af 39


Grundlæggende Google Earth Google Earth kræver, at man installerer programmet som tidligere beskrevet.

At manøvrere i Google Earth

(Udsnit fra hjælpen i Google Earth )

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 27 - af 39


Postition, højde over havet med mere

I bunden af skærmen gives altid en række væsentlige informationer: Pointer Niveau Øjenhøjde

Her er koordinaterne for det sted, cursoren peger på Højde over havet på det sted, cursoren peger Højden over jorden (billedet ses fra denne højde)

At søge en by, en vej eller lignende Her laver vi en søgning på byen Tønder – og bemærk ordvalget ”Flyv til”. Når man trykker ”Enter” eller forstørrelsesglasset, vil der ske en ”flyvning” til den ønskede destination. Det ser godt ud – og viser noget om afstande etc.

Også gadenavne, postnumre og kombinationer kan benyttes!

Her bor konsulenterne i Skærbæk :)

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 28 - af 39


Flyv til / fra En flot detalje er muligheden for at ”rejse” fra en destination til en anden! I ovenstående eksempel fandt vi frem til det gamle rådhus i Tønder – nu vil vi prøve at rejse et smut til Amalienborg! Klik på ”sigtekornet” ud for adressen – og vælg så ”From here”

Så får man ruten beskrevet + en ”flyvetur”. Vil man helt tæt på destinationen, dobbeltklikkes på det røde flag!!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 29 - af 39


Vis mere af kortet

Det gøres ved at skjule værktøjsbjælken til venstre – klik på knappen for at skjule/vise værktøjslinjen! Mål afstande

Et rigtig godt værktøj, er muligheden for at måle afstande! Klik på linealen i værktøjslinjen.

Man kan nu vælge måleenheden! Her har vi valgt destinationen ”Denmark” - og set på, hvor langt en fugl skal flyve, hvis den tager den direkte vej fra Skagen til København!

Bemærk, at fanebladet ”Sti” giver mulighed for at indtegne en rute – og få vist længden!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 30 - af 39


Send en mail med info om en destination

Så har man mulighed for at sende en mail med et billede af destinationen, med koordinater til at åbne i modtagerens version af Google Earth med mere.

Drej jorden rundt

Man kan klikke et sted på kloden, holde musetasten nede og trække musen. Så vil man starte en roterende bevægelse.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 31 - af 39


Se destinationen i Google Maps Dette kræver blot en internetadgang.

Det virker umiddelbart uoverskueligt, men prøv at få vist Google Maps på en selvstændig side:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 32 - af 39


Grundlæggende om Google Sky

Lad os kaste et blik på verdensrummet!!

Bemærk de mange ”lag”-muligheder:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 33 - af 39


Klikker man på stjernerne, vil man kunne få yderligere oplysninger – desuden er der et specialsymbol, som også giver en del oplysninger F.eks.

Sproget er engelsk og ikke umiddelbart egnet til de yngre elever. Der er dog masser af informationer at finde!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 34 - af 39


Optag en tur i Google Earth/Sky Google Earth og Sky giver mulighed for at optage en ”tur” - og tilmed indtale lyd til! Følgende en kort gennemgang af mulighederne. Det er en fed feature, der kan bruges meget kreativt i mange fag! Vi tager udgangspunkt i Google Earth, men fremgangsmåden er præcis den samme i Sky! Og lad os så komme til København :) Find de relevante steder – og gem dem i ”Mine steder” For at lave en god tur, er planlægningen vigtig. I eksemplet tager vi til København og ”besøger” Hovedbanegården, Folketinget og Parken. Start med at finde København:

Når den præcise destination er fundet, højreklikkes den og man vælger som vist her:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 35 - af 39


Nu er stedet på listen ”Mine steder” - og det gør den nem at anvende, når selve turen skal ”optages”!

Gør nu det samme med de andre destinationer!! Den færdige liste i eksemplet her (det er vigtigt at fjerne fluebenen, da destinationerne ellers vil være synligt markerede på kortet hele tiden!)

Nu er vi klar til at optage filmen! Vælg værktøjet

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 36 - af 39


Hav headset parat – og storyboardet ved siden af! Klik først på ”Optag-knappen” - og derefter på ”Mikrofon”-knappen for også at optage lyden!

• • • •

Klik på ”København” i oversigten. Indtal dine kommentarer Klik på ”Hovedbanegården”. Indtal dine kommentarer Klik på ”Folketinget”. Indtal dine kommentarer Klik på ”Parken”. Indtal dine kommentarer

Når du er færdig, klikkes igen på ”Optag”-knappen, og din tur er færdig! Gem turen – og mail den til din lærer

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 37 - af 39


Gem din fil på computeren Højreklik på din netop oprettede tur

Nu gemmes din fil med speak osv. Filen kan mailes til din lærer eller andre som vedhæftet fil! Email filen med det samme Højreklik på din netop oprettede tur

NB! Denne funktion virke ikke altid – det kommer an på mailprogram m.m. Derfor kan det anbefales at gemme filen direkte på computeren som tidligere anvist, og derefter maile den via f.eks. Skolekom!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 38 - af 39


Afrunding Der findes et hav af informationer på nettet – ikke mindst steder, man kan finde i Google Earth! Det kan godt betale sig, at bruge 10 minutter på Google-søgninger!! Billederne opdateres regelmæssigt, hvorfor man faktisk kan se krigszoner, vulkanudbrud m.m.! Det er næsten kun fantasien, der sætter grænserne – og fantasi, det har de meget af hos Google. Sidste nye skud på stammen er f.eks. muligheden for at ”dykke” ned under havoverfladen, at se videoklip fra Youtube og meget, meget mere!!

Så dykker vi! God fornøjelse med Google Maps, Google Earth og Google Sky!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 39 - af 39

Google Maps og Google Earth - skolekonsulenterne  

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk © Versionsdato: Marts 2009 Google Maps, Google Earth & Google Sky – en introduktion Alt billedmate...

Google Maps og Google Earth - skolekonsulenterne  

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk © Versionsdato: Marts 2009 Google Maps, Google Earth & Google Sky – en introduktion Alt billedmate...

Advertisement