Page 1

Google ANALYTICS

- en manual fra Skolekonsulenterne.dkŠ Versionsdato: November 2009


Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk.....................................3 Google Analytics..........................................................................................4 Log ind og opret en analyse.........................................................................4 Det statistiske materiale ............................................................................7

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 2 - af 7


Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk Manualerne er som udgangspunkt bygget op omkring både teori/teknik og praktisk arbejde. Som regel kan man finde beskrivelse af (stort set) alle menupunkter og evt. værktøjer i værktøjslinjer i det pågældende program. Materialet er løbende under udvikling – derfor også versionsdatoen på forsiden af materialet. Vi bestræber os på, at manualerne både er teknisk og sprogligt korrekte. Manualerne må frit kopieres og distribueres – men de må under ingen omstændigheder ændres eller på anden måde manipuleres! Vi anbefaler at man udskriver i farver, da alle billeder og illustrationer er i farver. Finder man fejl / mangler i materialet, er man meget velkommen til at skrive en mail til os. Skriv på esk@toender.dk eller br2@toender.dk. Angiv meget gerne: Hvor har du manualen fra? Hvilken versionsdato har manualen – og giv også gerne en vurdering af materialets kvalitet!

http://www.creativecommons.dk/

I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre. Alle disse vilkår kan frafaldes, hvis du får tilladelse af rettighedshaveren. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 3 - af 7


Google Analytics Google tilbyder her et gratis værktøj, som kan give dig og din skole mange informationer omkring brugen af jeres SkolePort, ForældreIntra, ElevIntra osv. Der er i SkoleIntra indbygget visse muligheder for statistik i forhold til antal besøgende m.m., men værktøjerne er ret simple. SkoleIntra har derfor indbygget muligheden for at udnytte Google Analytics! Log ind og opret en analyse Du skal være logget på som bruger af Google Analytics for at kunne 1) tilmelde sites til analys og 2) for at se selve de fremkomne rapporter/statistikker. http://www.google.com/analytics/

Du kan benytte dig af din google-konto-login, hvis du har et sådan! Vel inde på siden, får du en oversigt:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 4 - af 7


For at komme i gang, skal du oprette en ny profil (dvs. tilknytte en hjemmeside til analyseværktøjet)

Indtast domænenavn, f.eks. www.minskole.dk/li og klik på ”Udfør” Nu får du en status indeholdende en sporingskode:

Kopier sporingskode, her vist med en rød box!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 5 - af 7


Nu går turen til SkoleIntra, hvor du skal logge på som administrator. [Admin] – [Indstillinger] – [Google Analytics]

Nu indsættes koden ud for det rigtige modul, og der klikkes gem. Fremover vil al trafik blive monitoreret og kan tilgås via www.google.com/analytics/

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 6 - af 7


Det statistiske materiale Log på Google Analytics. Ud for det website, der er interessant, klikkes på

Og så fremkommer de mange muligheder for analysering af trafikken på ens site!

Bemærk f.eks., hvor præcist der monitoreres:

Alt i alt er Google Analytics nemt at bruge – og meget omfattende i forhold til analysering af brugen f.eks. SkolePorten, Forældre- eller ElevIntra!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 7 - af 7

Google Analytics i SkoleIntra - skolekonsulenterne  
Google Analytics i SkoleIntra - skolekonsulenterne  

ANALYTICS Versionsdato: November 2009 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk ©