Page 1

ORGAN FOR ALPINANLEGGENES LANDSFORENING NR 88, NOVEMBER 2013 29. ÅRGANG

De to olympiske anleggene har nå blitt én destinasjon. Felles heiskort og skibuss gir deg tilgang til 73 km alpinbakker, 5 terrengparker, 900 km preparerte langrennsløyper, 28 heiser og 1 Gondol i samme dalføre.

Norges største skidestinasjon

Tyrolermusikk til suksessmesse

Masse utstyr på utestand

Antra feiret 40 år med Pisten Bully og overrasket med feiende musikk fra Tyrol. Alpinmessa ble en suksess med 75 utstillere og over 1000 besøkende.

Trangt om plassen for 25 firma som hadde utestands.

Ny rekord for alpinbransjen Neste alpinmesse 20. – 21. mai 2015 på Storeell

Alfs landsmøte 2014 på Kvitell 2. april

Heisomsetning 2012-13: 980 millioner

Alf samler bransjen 247 medlemmer 209 alpinanlegg 38 leverandørmedlemmer

Flott kjøkkenpersonale og god mat på Storefjell

Litt av innholdet i Skiheisen Redaktørens spalte Nytt fra sekretariatet Suksessmesse Leverandørmedl Annonseregister Styret for Alf Alf kurs

2 2 2 3 4 4 4

Juridisk spalte Nytt fra SJT Minneord Helmut 70 år Sommargondol Hafjell/Kvitfjell Owren feirer

70 annonser – 120 bilder

ww w.alpinanleggene. no • Tlf: 22 46 46 60 • firmapost@alpinanleggene.no • Redaksjon: Tlf. 70 26 03 53 • skiheisen@online.no

6 6 6 7 7 8 18


2

november 2013

REDAKTØREN si spalte

Styreformannens spalte Forventninger til ny sesong

Snart er det ny vinter!

A

lpinbransjen har hatt eit bra år, men med ujamne resultat for dei enkelte anlegg. Alf kan sjå tilbake på ei ekstra vellykka alpinmessa på Storeell. Sjøl om hotellet har store messehallar, var det fullt hus med 75 utstillarar. Av desse var rundt 20 utanlandske, dei fleste svenske, men både Østerrike, Sveits, Italia, Danmark og Slovakia var representert. Mange norske var med for første gong. et var lagt stor vekt på å lage flotte stands slik at heile arrangementet hadde høg standard. Ustillinga av tyngre utstyr på uteområdet samla mange alpinfolk med stor kunnskap om maskiner. Talet på besøkande var som vanleg veldig bra, for alpinmessa er høgtidsdagar for dei tilsette i alpinanlegga. Faglege drøftingar var ein viktig del av opplegget, det var fleire gode foredrag som var godt besøkt. kiheisen har i dette nr fyldig reportasje med mange bilde. Det er ein stor jobb å rekke rundt på alle stands, men utfordrande oppgåver er inspirerande. Problemet er at det blir litt hektisk og  for lite tid til samtaler. Så langt råd har alle fått sendt bilde og tekstar til kontroll. Trykkeriet lagar maks 56 sider. Annonsetilgangen har vore så god at vi fekk problem å få med bilde frå alle stands. Desse blir med i februarnr. kiheisen har alltid vore viktig i markedsføringa både for messene og for bransjeforeninga. Av den grunn var det at redaktøren under festmiddagen fekk overrekt blomster og takk for den jobb som blir gjort.

D

S

Han vil ikkje underslå at dette er takk som varmar og gir inspirasjon. Redaktøren vil rette ekstra takk til dei mange leverandørar som brukar Skiheisen i si markedsføring. Det er hyggeleg at stadig fleire blir annonsørar. en for å få god kvalitet på Skiheisen, treng vi ei dyktig grafisk bedrift som produsent. Dette sørger grafikar Tormod Skarsbø for. Han har god kontakt med mange annonsørar og gir gjerne hjelp med annonser. Takk også til Nr1Trykk på Lillestrøm som gjer flott jobb. å vil eg  avslutte med å ynskje alle alpinanlegg ein retteleg flott vinter og så vonar  eg på godt samarbeid vidare. Neste nr kjem sist i februar. Send meg gjerne nokre ord og  fortel  korleis sesongen har utvikla seg i 2014!

M S

Stranda 15. oktober 2013.

S

Nytt fra sekretariatet Velkommen til en ny sesong! Sesongomsetningen opp 14 % i 12/13. Ny «all time high». Heiskortomsetningen nådde 980 millioner. Det er 3% høyere enn den tidligere rekorden i 08/09 på 966 millioner. Årsaken var fremfor alt meget gode værog føreforhold, tidlig sesongstart, god kalendereffekt i julen og en meget god påske. Ytterligere informasjon om heisomsetning og skidager finner du på ALFs hjemmeside www.alpinanleggene.no.

Kurs ALF har flere kurs på gang for Se sesong. kommende hjemmesiden.

Kurs- og læremateriell ALF har utarbeidet flere typer kurs og læremateriell. Se Intranettet på hjemmesiden.

Taubanetilsynet Taubanetilsynet/Jernbanetilsy net har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å vurdere den fremtidige fitilsynsog nansieringsmetodikken for taubanetilsynet. Arbeidet er i gang.

Sikkerhet. Internkontroll for snølegging ALF håper å få ferdig et internkontrollsystem for snølegging før sesongen starter.

Skaderegistrering 14 av de største alpinanleggene benytter ALFs datasystem for skaderegistrering. Skaderegistreringen er nå inne på 17. sesongen og gir den enkelte bedrift og ALF en god tilbakemelding på utviklingen i skadetype, skademønster og risiko til bruk i så vel det skadeforebyggende arbeidet som Kontakt media. overfor sekretariatet.

Felles skipatruljeuniform Det er hittil solgt ca. 130 skiGjensidige patruljedresser. bidrar med kr. 500.- pr. uniform ved bruk av Gjensidige logo på Kontakt uniformen. sekretariatet.

Hjelmer Vi forsetter samarbeidet med Gjensidige om gratis utlån av hjelmer i anlegg forsikret i Gjensidige. De nye hjelmene er regulerbare med ferdigtrykket Kontakt logo. Gjensidige

Etter sist vinters rekordomsetning for skianleggene ser vi fram til en ny god vinter. Kalenderen er både med og delvis mot oss. Jul- og nyttår har optimalt med fridager. Påsken kommer lovlig sent, men med ekstra snøproduksjon – så kan det bli både skiføre og høy solfaktor. Etter en god vinter så er det mange av våre skigjester som har gode minner som skal gjentas så fort vinterværet kommer. Nordmenns økonomi og fritid har aldri vært bedre og interessen for hytter og leiligheter i fjellet ser ut til å være økende. Alle faktorer som burde bidra til økt besøk. Kronekursen i forhold til utenlandsk valuta er noe mer gunstig i høst i forhold til de siste årene, noe som bidrar til at en norsk skiferie ikke bør være dyrere for våre utenlandske gjester. Dette betyr i sum at en del markedsfaktorer peker i riktig retning for et godt besøk i skianleggene også kommende vinter. Dog har vi også mange konkurransefaktorer. Alternative fritidsaktiviteter, andre ferieformer, billige flyturer til Middelhavet og medienes sensasjonspregende vær varsler gjør at vi i denne næringen hele tiden må videreutvikle skiproduktet og gjesteopplevelsene i snøen. Store deler av alpinbransjen med en rekke veldrevne anlegg i spissen har hatt en høy utviklingstakt i mange år. Selve skiproduktet utvikles kontinuerlig. Hytter, leiligheter og hoteller bygges og fornyes og handel og annen service

sekretariatet. Skipatrulje hjelm SWEET har utviklet en spesielt egnet hjelm. Kontakt sekretariatet for mer informasjon.

videreutvikles på mange skisteder for å dekke gjestenes økte forventninger. Samarbeidet med bransjens leverandører er godt og positivt. Alt for at små og store skianlegg skal fremstå så attraktive som mulig. Mange av de mindre og bynære anlegg gjør en stor innsats for rekrutteringen av nye skigenerasjoner og det nedlegges stor innsats både i dugnader og betalt tid. Den kanskje viktigste faktoren for en vellykket vinter er masse snø og brukbart vær. Dette styrer vi i liten grad, med unntak av betydelig snøproduksjon. Det er dette som skaper spenning og forventning foran hver ny sesong. Vi håper alle at denne usikkerheten går i skigjestenes favør også kommende vinter, med tidlig sesongstart, gnistrende føre, blå himmel og masse nysnø hver uke til 1. mai. Med ønske om god sesong til alle. 7. oktober 2013 Trond H Østby

konkurranseform og å samordne utdannelse mellom ulike organisasjoner og kvalitetssikre utdannelser innen snøsport.

Marked Skivettregler i lomme- Innrapportering av omformat for publikum setning og antall Vi har tidligere utarbeidet et lite skidager internt og til hefte i lommeformat med media tilhørende oppbevaringsboks som gir informasjon om de plikter og det ansvar som påog skiløpere hviler snowboardere under besøk i et alpinanlegg. Materialet er gratis.

Rekruttering Åpen Bakke ALF planlegger en gratis skidag i alpinanleggene på FIS World Snow Day den 19. januar 2014 i DNB. med samarbeide Medlemmene vil bli holdt løpende orientert.

Snøsportråd Det er det tatt initiativ till etableringen av Norsk Snøsportråd den 3.10.13. Rådet er en frittstående, ideell organisasjon. Stiftere er: Alf, Skiskolenes Bransjeforbund, Norges Skiforbund, Norges Snowboardforbund og Norske Snøsport Instruktører. Rådets formål er å arbeide for at snøsport skal bli en av de ledende folkesporter i Norge, ved at mennesker får en livslang interesse for snøsport som rekreasjons- mosjons- og

27 alpinanlegg innrapporterer månedlig sin omsetning til ALF. Dette gir oss en meget god oversikt over omsetningsutviklingen under sesongen bla. til bruk i media. Resultatene legges forløpende ut på hjemmesiden.

Norske Fjell AS ALF har sekretariatsfunksjonen som Fjell Norske for fellesmarkedskoordinerer føringen i inn- og utland for 23 av de største vintersportdestinasjonene med en alpin profil. I utlandet skjer koordineringen i 5 markeder i samarbeide med Innovasjon Norge. I Norge fortsetter Norske Fjell/ALF sitt samarbeid å for å øke interessen for alpin skikjøring.

for å sjekke ut/revidere bransjekravet for alpinanlegg innenfor miljøfyrtårn sertifiseringen.

Medlemsinformasjon Anbefalte retningslinjer, internkontrollsystemer og annet materiale fra ALF har over år utarbeidet et omfattende, viktig og nyttig materiale i forbindelse med driften av alpinanlegg. Kontakt sekretariatet på intranettet se eller hjemmesiden.

ALFs hjemmeside

Vi minner om avtalen med advokat Espen Egseth i Advokatfirmaet Nordia DA. Gratis førstekonsultasjon og rabatterte priser.

Adressen til våre internettsider www.alpinanleggene.no. er: Her finner du Skiheisen, en daglig oppdatering av de siste nyhetene fra alpinnæringen fra inn- og utland og også informasjon om våre øvrige løpende aktiviteter under Om oss. Våre e-mail adresser er: andog reas@alpinanleggene.no jenny@alpinanleggene.no

Miljø

Andreas Rødven, Jenny Juell

Juridisk bistand

ALF har satt i gang et arbeidet


3

november 2013

alfs leverandørmedlemmer Aak AS

Ramo AS

71 22 71 00, info@aak.no

67 91 02 00, bpaulsen@ramo.no

Alpin Maskin 63 82 55 14, egilfjeld@alpinmaskin.no

Team Axess Scandinavia AB 0046. 565 120 60, monica@teamaxess.com

Antra A/S 67 92 00 90, firmapost@antra.no

SKIDATA Scandinavia AB

Areco Norge as

+46 554 68 95 00, info@skidata.se

32 23 80 00, post@areconorge.no

Atlas Copco Kompressorteknikk AS 64 86 02 64, ola.dronsett@no.atlascopco.com

Bombardier Recreational Products BRP Norway AS 73 82 88 12, einar.grindvold@brp.com

Brødrene Dahl as 22 72 54 55, odd.ostgaard@dahl.no

Skiheis-Service AS 32 82 91 11, post@skiheis.as

Snowtech Norge AS +46 565 174 40, info@snowtech.se

Kraftex as 69 25 25 30, kraftex@kraftex.no

Taubane Teknikk A/S 56 53 00 70, post@taubane-teknikk.no

Trygve Owren A/S 61 26 22 00, post@owren.no

Doppelmayr 0046 565 68 85 70, peter@doppelmayr.se

Sandefjord Automasjon AS

Yamaha Motor Scandinavia AB 64 97 94 60, tominge.hellesvik@yamaha-motor.se

90 10 93 11, post@sandefjordautomasjon.no

Ferno Norden as

JL Toppteknik AB

33 03 45 00, fno@fernonorden.com

+46 565 71 12 10, jens.eide@toppteknik.se

Polaris Norway as

KAESER Kompressorer AS

95 77 65 87, espen.skaar@ polarisind.com

64 98 34 00, info.norway@kaeser.com

Lindberg & Lund AS

Lenkosnow AB

64 97 55 55, roald@lindberg-lund.no

+47 565 30 070, lars@taubane-teknikk.no

Northern Rails

Almenning as 57 87 56 00, post@almenning.no

0046 7023 13824, mail@northernrails.com

B-stedt of Sweden 0046 586 92202, b-stedt@b-stedt.se

Skiskolenes Bransjeforbund www.sbf.as

Marinor AS

Amundsen Service og Montering A/S

56 15 75 00, marinor@marinor.no

95 92 67 40 / 91 30 88 55, asm@xi.no

Liftbyggarna AB +46 63 18 10 60, henrik.skoglund@liftbyggarna.se

PartnerPlast AS 71 22 31 00/53, ola.stavran@partnerplast.com

STARSKI avd i Via Scandinavia 45 05 46 06, andrew@starski.no

Sportmarked Nordic AS 40 00 23 63, tormod.alm@gmail.com

Ki Sports Components 0046 722 241 163, info@snow-first.com

Trygg Tur 95 80 75 18, post@tryggtur.no

Snøgg AS Tlf 38 03 90 60, snogg@snogg.no

Crea AS Tlf 91 80 42 17, crea@mobilpost.com

Suksess for alpinmessen Det ble igjen en meget vellykket messe, med stor oppslutning fra både utstillende firmaer og publikum/skianlegg. Telling viste at det var nærmere 1000 besøkende, Skidatas vendekors hadde 3800 passeringer. Den store dagen var fredag, da var det over 600 gjester til middag. Som vanlig var stemningen god i løpet av messedagene. Det var i år hele 75 utstillende bedrifter. Alle gamle «kjente» var der, og i tillegg mange nye, spennende utstillere som du kan lese mer om i denne utgaven av Skiheisen. Det er fortsatt lang tid igjen til neste norske

messe, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015, men hvis noen har tips på leverandører som vi burde kontakte til neste gang, så sier vi takk til det. Vi takker alle utstillere og besøkere for at messen ble så bra! Samtidig gleder vi oss allerede til messen i 2015. Sett av datoer allerede nå! Hilsen Jenny Juell

Alfs landsmøte 2014 blir på Kvitfjell tirsdag 1/4 – ankomst kveld onsdag 2/4 – landsmøtedag og omvisning i anlegget. Torsdag 3/4 – frokost/heimreise

Alpinmesse 2015 på Storefjell Utstilling onsdag 20. – torsdag 21. mai. Montering 19. mai – heimreise 22. mai.


4

november 2013

Ny leder i SkiStar Hemsedal

Styret for Alf

Landsmøtet i mai valgte dette styret for Alf Foran fra v. Jenny Juell, Alf, Trond Østby, Hemsedal, formann, Andreas Rødven, gen.sekrt. Alf. Bakerst fra v Marius Arnesen, Noreell, Odd Stensrud, Kvitell, Jan Einar Thorsen, Voss, Stein Birger Johnsen, Rauland.

Etter 16 år i sjefsstolen i SkiStar Hemsedal meddelte Trond Østby i juni at han ønsket å avløsning. Ny daglig leder i Hemsedal er ansatt Andreas Smith-Erichsen (48). Han tiltrådte stillingen den 1/9. Andreas kommer fra jobben som driftssjef i samme selskap, en jobb han har hatt i 10 år. Før dette var han daglig leder i Skeikampen Alpinsenter i  16 år. Som ny driftssjef i SkiStar Hemsedal er ansatt Tobias Putner (35) Tobias har arbeidet i selskapet i 6 år. Han er fra Oberstdorf i Tyskland og er utdannet sivilingeniør maskin. Trond Østby fortsetter som styreleder i ALF frem til landsmøtet i vinter. Andreas Smith-Erichsen.

Takk til redaktøren

Skipatruljemøte på Pers Hotel – Gol Som vanlig inviterte ALF til skipatruljemøte i juni, for å diskutere sikkerhetsspørsmål og høre litt om skipatruljenes erfaringer etter endt sesong. Det årlige skipatruljemøtet gir godt grunnlag for å fange opp saker som foreningen kan jobbe videre med i henhold til sikkerhet. Det er dessuten en nyttig arena for skipatruljene til å utbytte erfaringer. Stenging av off-pist områder var et tema med sterke meninger. Gir det uheldige ringvirkninger fordi stenging ett sted kan medføre at off-pist kjørere drar til andre minst like skredutsatte områder, og at et stengt off-pist område anses som «helt sikkert» når det etter hvert åpnes igjen? Her var det mange ting å fundere på. Erfaringer fra skredoperasjoner ble også diskutert. Viktigheten av at én person fra et anlegg er operasjonsansvarlig inntil politi overtar ble tatt opp. Noen opplevde at mange «skredhundsfirmaer» lett prøver å ta kommando, hvilket kan lede til kaos. Et annet tema som mange

Her er noen av deltakerne: Fra v: Knut Erik Fosskaug , Geilo, Ole Johnny Ødegaard , Hemsedal, Andreas Rødven , ALF, Dag Nordli, Trysil, (han «bare måtte» teste følelsen i den flotte bilen til Oslo Sommerpark-Tryvann), Annika Hevosmaa, Oslo Vinterpark, Sigmund Sannes, Kongsberg. hadde meninger om var hoppeputer. Her var det flere eksempler på farlige situasjoner, og viktigheten av å tenke gjennom bruk av disse ble poengtert. På møte ble også en oppgradering av skipatruljeuniformen vedtatt. Den nye uniformen gir et bedre uttrykk og sikrer samtidig bedre distribusjonsmuligheter. Nå vil i tillegg de svenske og norske skipatruljeuniformene være mer like, med unntak av farger og

Driftslederkurs Stolheis

bruk av merker. Alle som er opptatt av sikkerhetsspørsmål anbefales å delta på ALFs årlige skipatruljetreff, hvor altså ikke kun skipatruljen, men alle som er opptatt av sikkerhet i anlegget, kan delta. De som har spørsmål eller meninger om sikkerhet i alpinanlegg kan ellers selvfølgelig alltid kontakte administrajonen i løpet av året. Jenny Juell

Den 16. til 20. september ble det holdt driftslederkurs på Haell. Som vanlig var det Mads Mørch som var kursleder. Han hadde en grundig gjennomgang av alt fra lover, forskrifter, regler, taubaneteknikk, HMS etc. Kursdeltakerne fikk også være med på befaring i Haell alpinanlegg og delta på praktisk redning. De var veldig godt fornøyd og Alf ser på kurset som et viktig bidrag til heving av standarden innen alpinanleggene. Vi syntest også det var positivt at også Silje Rodahl fra Statens Jernbanetilsyn/Taubanetilsynet tok del i kurset. Alf fikk vist at de tar på alvor ønskene fra Sjt om å legge tilrette for opplæring av personell. Jenny Juell

Under festmiddagen fikk redaktøren av Skiheisen blomster og takk for god innsats av Alfs formann Trond Østby. Det var i 1984 at Ragnvald Støyva tok oppgava som redaktør. No har det gått snart tretti år og han står på fortsatt.

Register annonser Aak 24 Advokat Nordia 14 Aksess ikt 46 Almenning 27 Alpin Maskin 29,41,54 Alvenius 26 Antra 34,56 Areco 34,40 Atlas Copco 46 Bronco 27 BRP Norway 44 Br. Dahl 13 B-Stedt of Norway 11 Doppelmayr 14 Emergency Care 36 Erling Sande 45 Ferno Norden 25 Fjellpulken 39 Friele 12 Gävle Rör 28 Geosyntia 52 Gjensidige 23 Hoist Technology 17 HTS/Etto 32 Invikta 32 JL Toppteknik 21,33 Kaizen 33 KI Sports Compo 49 Kraftex 9 Leica Geosystems 37 Liftbyggarna 53

Lindberg&Lund 20 Marinor 35 Martinsons 42 N.net.no 16 Norimport 46 Northern Rails 5 Norsk Skiakademi 28 Ole M Norderhaug 35 Partner Plast 33 Pistmaskindelen 20 Polaris 47 Sandefjord Automat 51 Scandinavian Rails 34 Sitech Marine 35 Skidata 49 Skiheis Service 18,44,50 Snowtech 15,55 Snøgg 22 SnøSport 50 SPM-import 21,41 Sport Alpin 16 Sportsbransjen 17 Svebab 30 Tatralift 43 Taubane Teknikk 19 Team Axess 31 Trygg Tur 42 Trygve Owren 48 Uglum Maskin 54 Yamaha 38

Skiheisen takker alle annonsører for deltakelsen.


5

november 2013

new this season

Tel. Norge (+47) 41 67 69 40 / Sverige +46 (0)70 23 13 824 henrik@northernrails.com www.northernrails.com


6

november 2013

Juridisk bistand

Nytt fra juss v/ Espen Egseth Endringer i aksjeloven I forlengelse av prosessen med å implementere forenklede regler for næringslivet ble følgende vesentlige endringer gjennomført i aksjeloven i sommer: • Kun krav om åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd. • Overkursfond fjernes og

midler som i dag er på overkursfondet blir fri egenkapital. • Alle AS kan ha styre med kun en person og det er ikke lenger krav om varamedlemmer til styret. • Ikke krav om daglig leder,

uavhengig av størrelsen på selskapets aksjekapital. • Lengste mulige frist for bruk av fullmakt til kjøp av egne aksjer utvides fra 18 til 24 måneder. • Ikke lenger noen tilfeller hvor selskapet må sende melding til Foretaksregisteret når selskapet skal dele ut utbytte eller gi konsernbidrag. • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å dele ut utbytte. Fullmakten må meldes til Foretaksregisteret. • Nye regler for hvordan generalforsamlingen i selskapet kan avholdes. • Færre krav til innholdet i vedtektene.   

Med de nye reglene, sammen med forutgående lempinger av aksjelovens krav til revisor mv., er det langt lettere nå enn før å stifte og drive et aksjeselskap.

året 2012. Den finnes på SJTs hjemmeside under: www.sjt.no/Global/Taubanetils ynet/Publikasjoner/.

der også erfaringer fra eget anlegg, og fra andre, brukes til å forbedre disse systemene og rutinene. Da vil gjentagelse av samme type pålegg fra år til år også reduseres eller i beste fall unngås. Aktiv og riktig bruk av oppdatert versjon av ALFs driftshåndbok for henholdsvis stolheis og skitrekk er et godt virkemiddel i denne sammenheng. Bransjen oppfordres også til å innføre et lignende system for skitau. Statens jernbanetilsyn vil i de kommende årene spisse vår fokus under tilsyn basert på vår vurdering av status og utvikling av sikkerheten i bransjen. Dette kan kort beskrives i følgende punkter: 1) økt fokus på anleggseiers systemer og rutiner for drift, vedlikehold og redningsberedskap. 2) økt fokus på aldring av anlegg og tilhørende krav til tyngre vedlikehold og utskifting. 3) økt fokus på kompetansen til driftspersonell. 4) økt fokus på oppfølging av uønskede hendelser og ulykker. Samtidig er det som be-

Tilbud på advokatbistand Har du spørsmål knyttet til temaer i denne artikkelen, eller har øvrige spørsmål, er det bare å ta kontakt. Vi i Nordia kan bistå innen de fleste forretningsjuridiske områder hva gjelder bl.a. tilrettelegging av avtaler, selskapsorganisering, anskaffelser, forhandlinger, etc. Vi bistår også i tvister med det of-

fentlige, ansatte, leverandører, m.v. Med våre gode kontakter i Skandinavia og utlandet for øvrig, kan vi også bistå i saker av internasjonal karakter, f.eks. utenlandske leverandører. Alle medlemmer av ALF mottar en gratis første konsultasjon. Erfaringsmessig vil dette være tilstrekkelig til å kunne foreta en første vurdering og til å kunne rådgi om veien videre. Med vennlig hilsen advokat Espen Egseth espen.egseth@nordialaw.com Tlf.: +47 23 10 30 18 (direkte), +47 23 10 30 00 (sentralbord), +47 92 88 15 50 (mobil)

SJT på alpinmesse For første gang var Statens Jernbanetilsyn på alpinmesse. Som kjent har de tatt over etter Veritas. På bilde har vi leder av kontoret i Trondheim, Arnstein Skogset, så følger gamle kjenninger, Jan Moseng og Jan Bøen. Skogset holdt foredrag på messa og har sendt Skiheisen et sammendrag av sitt innlegg:

Det betyr at det ikke er anledning til å fortsette driften før avviket er rettet og rapportert inn til tilsynet. For de 675 skiheis-

Antall tilsyn og pålegg vinteren 2012/2013 Vinteren 2012/2013 ble det gjennomført totalt 675 tilsyn på alpine skiheiser. Fordelingen var 74 på stolheiser, 501 på skitrekk, og 73 på skitau. Det overordnede inntrykket er at det er god sikkerhet og god oppfyllelse av sikkerhetskrav i regelverket. Imidlertid avdekkes det en del avvik fra regelverkskrav, noe som medfører pålegg fra Statens jernbanetilsyn om å gjøre nødvendige tiltak for å rette opp avvikene innen en gitt frist. For de avvikene vi mener har størst sikkerhetsmessig betydning, settes fristen til «FØR DRIFT».

anleggene det ble ført tilsyn på, ble det avdekket totalt 960 avvik med tilhørende pålegg om retting. 13% av alle påleggene fikk fristen satt til FØR DRIFT. For 260 av skiheisene ble det ikke avdekket avvik. En sammenligning av disse tallene med tilsvarende tall fra de foregående sesongene viser at antallet tilsynsbesøk er relativt stabilt, mens antallet pålegg er noe lavere siste vinter. Mer utfyllende informasjon finnes i vår Årsberetning for kalender-

Vi ser fra år til år at det er en del gjentagende pålegg. Vårt mål er at pålegg som gis skal ha en mest mulig varig virkning, slik at gjentagelse av samme type pålegg unngås. Et viktig element i å oppnå dette målet er å øke vår fokus på at den ansvarlige driver har gode interne systemer og rutiner som sikrer sikker og hensiktsmessig drift,

tinasjoner. Erlend hadde pionerånd i seg. Han utviklet kjelkekjøring til å bli en viktig aktivitet i skianlegg, og han fikk på plass en av Norges første kunstsnøarenaer for langrenn i Rauland. Erlend var tidlig ute med å legge forholdene til rette for snowboard- og twintippkjørere. Terrengparken på Vierli er viden kjent for å være en av Norges beste parker og også den som åpner først i sesongen.

Høsten 2011 overtok han tidligere Austbø Hotel i Rauland og utviklet det til verdens første dedikerte snowboard- og skatehotell, Camp Vierli. Forrige sesong åpnet han et av våre første anlegg for air-board. Erlend Larsen var i førersetet da Rauland Turist AS ble etablert i 1994. Han har vært både styreformann og daglig leder i selskapet. Han var engasjert i lokalpolitikk, han hadde tillitsverv i NHO og han fikk blant annet Telemark Fylkes reiselivspris. Sterke meninger og stort pågangsmot var kjennetegn alle registrerte hos Erlend. I prosjektsammenheng hadde han en gjennomføringsvilje og evne som kunne ta pusten fra enhver. Det som best kjennetegnet Erlends arbeid på Vierli i tillegg til pågangsmot og gjennomføringskraft var hans lune ro når

Minneord

Erlend Larsen Erlend Larsen på Vierli Turistsenter i Rauland har gått bort. Mandag 29. juli valgte han å forlate livet. Familie, venner og kollegaer i alpinbransjen og reiselivet forøvrig sitter igjen med en tomhet som er vanskelig å beskrive. Vi har mistet en venn. En venn som alltid var nærværende. Erlend fremstod som en bauta og var en hjørnestein i utviklingen av alpinbransjen og reiselivet i Rauland og resten av Telemark. Et over tjue års langt virke på Vierli har satt dype spor. Fra en sped begynnelse med overtakelse av et enkelt skitrekk og en kafeteria i 1991 utviklet Erlend Vierli og Rauland til å bli en av Norges beste og mest omtalte vinterdes-

Endring i fokus fra Statens jernbanetilsyn

det støyet rundt ham. En ro han kombinerte med romslighet og hjelpsomhet. Erlend var et medmenneske med et oppriktig ønske om å være tilstede for andre. Erlend møtte store personlige utfordringer i 2013. Han var hele tiden vært åpen rundt sitt sykdomsbilde og de som kjente han var alle klar over hans vanskelige situasjon.

skrevet i tidligere innlegg et pågående arbeid med regelverk og tilsynsmetodikk, der også ALF er aktivt med i en referansegruppe. Oppfordring til alle anleggseiere: Alle som eier og driver skiheiser oppfordres til å gå gjennom de avvik som ble oppdaget og de tilhørende pålegg dere har fått i de siste årenes tilsyn, for å sjekke at avvikene er rettet opp på en sånn måte at disse spesifikke avvikene eller lignende avvik ikke oppstår igjen. En slik årlig aktivitet før sesongstart vil være et godt bidrag til et aktivt sikkerhetsstyringssystem. Til slutt vil Statens jernbanetilsyn ønske alle eiere og drivere lykke til med en sikker og innbringende vinter til nytte og glede både for gjester og anlegg.

Vi takker Erlend for alt han har bidratt med og våre tanker går til hans datter og øvrige familie. Alpinbransjen vil samlet støtte opp om de som nå har overtatt stafettpinnen. Vi lyser fred over Erlend Larsens minne. Stein Birger Johansen

Neste utgave kommer ut ca 25. februar 2014. Frist for manus, annonser og redaksjonelt stoff:

20. januar

Tlf/fax 70 26 03 53 – skiheisen@online.no Skiheisen, 6200 Stranda


7

november 2013

Mr. Skidata, Helmut Klausner, fyller 70 år!

Driftslederkurs Skitrekk

Scandinavia AB i Kil, med Helmut Klausner som VD. Siden 2003 har Helmut konsentrert seg om salg av Skidata skisystem i Norge og Sverige. Et arbeid som har resultert i at mer enn 250 anlegg idag benytter Skidata-systemet i Skandinavia. Vi på Skidata er utrolig takknemlig for den ekspertise og glede som Helmut spreder i sin omgivelse. Hvem vet, kanske får vi feire Helmuts 75 årsdag innen han bestemmer seg for bare å drive med alpint et sted i Alpene. «Tack och stort grattis på 70 års dagen!» Magnus Christoffersson, Daglig Leder i SKIDATA Scandinavia AB

Innen alpine kretser blir Helmut på spøk kalt for Mr. Skidata. Det er ikke så merkelig når han har 32 år bak seg i bransjen og alltid har med rikelig av sine «Mozart kulor». Det hele startet høsten 1981 da han begynte i firma Alpsport AB i Sunne. I 1989 startet så datterselskapet Skidata

Som norsk representant vil redaktøren av Skiheisen slutte seg til gratulantene. Jeg har kjent Helmut i over 20 år og har hele tiden blitt imponert over hans smil og gode humør. At han også er en imponerende god fagperspon er ingen tvil om. Nå finner vi Skidata på en rekke steder utenom alpinanlegg. Hver gang vi er innom Ålesund Sjukehus møter vi Skidata på parkeringsplassen. Helmut har besøkt meg mange ganger privat i Stranda og alltid er det like trivelig. Beste gratulasjoner fra norske venner. Hilsen Ragnvald Støyva.

Suksess for Stranda sin «sommargondol»

Fra 7. til 9. oktober ble det arrangert driftslederkurs for skitrekk på Hafjell. Responsen var god, for det var hele 30 deltagere som møtte opp i låven på Nermo hotell for å gjennomgå årets driftslederkurs Skitrekk. Som vanlig var det en god blanding av type anlegg, alt fra ett dugnadsanlegg med kun skitau, til

større anlegg. Mannsdominansen var som vanlig høy, men vi hadde én kvinnelig deltaker fra Hurdal Skisenter. Mads Mørch gjorde som vanlig en flott jobb som instruktør og kurset må få karakteren veldig bra. Jenny

Damer på alpinmessa

Taubane Teknikk og Voss er representert av fra v. Aud Flatlandsmo og Elin Guddal Tveit.

Dei nye eigarane av Strandafjellet har i sommar markedsført bruk av gondolane både i helgane og i veka elles. Det har blitt suksess. Trass litt mindre bra vær i periodar fortel Ellen Beate Wollen at over 7000 har teke turen opp til toppen av Roalden. Ekstra gledeleg er det at mange i såkalla høg alder har nytta seg av dette og blitt med til toppen med flott utsikt over Storfjorden og Stranda sentrum. Ein god del har så brukt føtene til fjellturar vidare i fjellheimen. Gjestene er mest frå distriktet, men folk frå heile landet og mange utlendingar har også teke

den flotte turen. I Paviljongen er det godt tilbod av mat og drikke. Eit spesielt arrangement var då bedriften Stranda Spekemat feira 40-årsjubileum med gratis både gondoltur og mat. Trass mindre bra vær var det 1300 personar som kom til toppen den dagen. Ellen Beate fortel at nytt tilbod neste år vil bli sykkelløype med Downhill og stisykling. Mykje dugnadarbeid er i gang slik at alt blir klart til neste sommar.

Her er Skiheis Service fra Hokksund som for anledningen hadde ekstra flotte drakter. Fra v. Kate Hansen, Ines Kratzsch og Gerd Strand.

Nytt firma, men samme grafiker lager Skiheisen Grafikeren Tormod Skarsbø, som har hatt layouten av Skiheisen de ti siste årene, har nå stiftet et nytt firma, Skarsbø Grafisk, og vil produsere avisen derfra. Bedriften er lokalisert til NordHeggdal i Midsund kommune. Nr1Trykk på Lillestrøm skal fortsatt trykke Skiheisen. Bedriften vil, foruten Skiheisen, også produsere andre typer trykksaker, som magasiner, brosjyrer, bøker ol. Skarsbø har 40 års erfaring med trykking og layout og står gjerne til tjeneste med å lage annonser til Skiheisen. Prisen vil variere etter hvor mye arbeid det er med annonsen. Mindre rettinger og justeringer er gratis. Tel.: 99 22 62 04 – skarsbo.grafisk@gmail.com

Firma Owren kommer fra Vingrom. Fra v. har vi Sissel Owren sammen med Ingunn Skuggevik.


8

november 2013

Haell / Kvitell blir norges største De to anlegg i Gudbrandsdalen fikk sin oppblomstring da Norge hadde OL i 1994. Nå skjer noe helt nytt. Haell og Kvitell har blitt en enhet og blir da Norges største skidestinasjon med 73 km alpinbakker, 5 terrengparker, 900 km preparerte langrennsløyper, 28 heiser og 1 gondol. Vi selger oss samlet ut i markedet og vi legger opp til sterkere synergier. Det vil gå skibuss mellom Haell og Kvitell tirsdag, torsdag og lørdag fra jul/nyttår til etter påske. Dette vil gjøre at gjestene skal få oppleve mangfoldet. og egne sølvkortfordeler. Gratis sesongkort til 4. klassinger. Vi lager gavekort som kan kjøpes både som privatperson og bedrift. Ett med bare heiskort og ett med heiskort/lunsj. Alle har alt, det er i tiden å gi bort opplevelser. Vi vil også tilby salg av heiskort og gavekort på mobil, lett å kjøpe, lette å bruke, skiglede. Vi vil tilby Skiline også i Kvitell, så da har begge anleggene dette å tilby gjestene.

Haell Skavlen. Det er mange idylliske område i Haell. Foto: Espen Haakenstad

Kvitell GudbrandGard Hotell, «storstua» i Kvitell som var ferdig i 1998. Her er 79 moderne og velutstyrte rom med tilsammen 210 sengeplasser.

Alpinco er ny eier Alpinco styrker salgsavdelingen med Kari-Anne Røisland som leder med kontor i Oslo. Jordi Somers har ansvaret for salg internasjonalt, Beate Hugin tar seg av salg nasjonalt, Jens Andreas Løland med ansvar for e-commerce, Eli Enoksen tar seg av salg på Gudbrandsgard Hotell og Tor Kristian Mjelde som Inhouse reklamebyrå og ansvarlig for lokalmarkedet. Alpinco har kjøpt opp hele Haell Booking og slår dette sammen med Kvitell Booking til ett selskap HaellKvitell Booking med felles call-senter.

Her finner gjestene noe som passer for alle blant 250 hytter og leiligheter i tillegg til 78 rom på Gudbrandsgard Hotell. Dag-

lig leder er Kari-Anne Røisland med Leder for call senter Kristin Sønsteli og Leder for økonomi/drift Ann Helen Gilberg.

Vi lanserer nye sesongkortprodukter

Oslo har sagt JA til OL-søknad. Her står Alpinco svært sentralt i forhold til veien videre. Vi er arena for fartsdisiplinene under et evt. OL 2022 i Oslo. Kvitell Alpinanlegg utvider området med ny båndheis for de minste i Kvitell-Snørøverland. Snørøverland ligger sentralt plassert i nærhet av hotellene i mellomstasjonen.

Utvidelse av snøanlegget på Vestsiden

Gullkort er gyldig hver dag hele sesongen. Egne gullkortfordeler. Sølvkort er gyldig mandfredag inkl. kveldskjøring, men ikke i ferier. Her gir vi 50% rabatt

Å lage det festlig for barn er viktig. Foto Espen Haakenstad.

Til kommende sesong bygges nytt snøanlegg i løype 28 og 29. Med dette er alle løyper på vestsiden utbygd med snøproduksjon, og sikrer gode snøforhold i en lang og snørik vintersesong. Nytt servicebygg ligger sentralt inntil påstiging til stolheisen, med kort avstand til barneområde på Vestsiden. Det nye servicebygget har direkte adkomst fra parkering. Til Vestsiden er det enkel adkomst fra E6 sørfra, med ny tofelts vei direkte opp i ellet. Et perfekt utgangspunkt for dagsbesøk i bakken.

Kvitell har eldre bygg som en merkevare. Her er god stemning ved Tyrihans.

Her er et flott parti i Haell. I bakgrunnen ser vi «fakkelmannen» fra OL -94. Foto: Espen Haakenstad.

Haell Haell Alpinsenter har 25 års jubileum i år, vi feirer dette sammen med åpningsarrangement 30. november. Haell har fått snøproduksjonsanlegg i Haellparken, noe som vil gjøre dette produktet enda bedre. Vi planerer og gjør oss klare for en ny railpark over mainpark. Dette vil gjøre at parken vår dobler sin lengde i år. I sammenheng med disse to nyhetene flytter vi starten på svartlinjen i hovedparken 100 meter opp! Fotospoten flyttes til utsiktspunktet nedenfor Skavlen i tillegg til at kamera oppgraderes.

Hva er Alpinco? Det er et nytt selskap i forbindelse med utviklingen av alpinanleggene i Haell og Kvitell. Det har som visjon å bidra til at flere mennesker er i aktivitet ute – oftere. Alpinco eies av: Investinor, PASAB (Petter Stordalen, Anders og Arthur Buchardt), DNB og Bjørn Erik Borgen Alpinco eier: Haell Alpinsenter (95%), Kvitell Alpinsenter, HaellKvitell Booking, Gudbrandsgard Hotellog Eiendom I Kvitell Målsetning: Norges ledende alpintaktør, 3-5 egeneide anlegg og 50/50%  innland/utenlandsmarked.


9

november 2013

Festmiddag på alpinmessa Festmiddagen kvelden før heimreise er den høytidlige avslutningen på alpinmessen. Da stiller alpinfolka fint oppdresset. Så er det taler, blomster og takk for god jobb i året som har gått.

ALPIN

skilt STR-5836

®

Postboks 84, 1501 Moss

®

SHG 6

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss

www.kraftex.no

SHG 7

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

STP-2806

Her er styrebordet under middagen. Fra v. Andreas Smith Erichsen sammen med Marius Arnesen. Til h. er formann Trond Østby og Herbjørn Ulriksborg.

SKREDFARE

FORSIKTIG PREPARERING PÅGÅR ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

HEV SKITUPPENE ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHE 4

SHC 1

Postboks 84, 1501 Moss

E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

HUSKING FORBUDT ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

DANGER OF AVALANCHES LAWINENGEFAHR STB-4811 ®

SHE 8

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08

Postboks 84, 1501 Moss

E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SENK

SIKKERHETS BØYLEN

SHC 2

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

www.kraftex.no

SHE 9

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08

Det er KRAFTEX som har ALLE skiltene du trenger til alpinbakken. Herbjørn Ulriksborg fra Tusten, Molde har vært engasjert styremedlem flere perioder. Nå ønsket han ikke gjenvalg. Alfs formann takker for innsatsen og overekker blomster.

www.kraftex.no

SHC 3

SIKK-SAKK KJØRING

FORBUDT ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB 5

www.kraftex.no Tlf. 69 25 25 30

Hodlekve utvidar maskinparken

Alf har et lite, men effektivt sekretariat. Trond Østby takker gen.sekr. Andreas Rødven og sekretær Jenny Juell for god jobb for foreningen. Den nye Prinoth Everest Power trakkemaskina som Hodlekve skisenter ved Sogndal har kjøpt skal gjere skianlegget meir attraktivt.

Sosialt samvær og trivelig prat hører med under festkvelden. Her er Fredrik Lien fra Antra i hyggelig selskap.

For å kome større aktivitet i møte, få betre tilrettelegging for brukarane og utvide skisenteret, har eigarane investert i ny trakkemaskin. Maskina er ei Prinoth Everest Power 2008 modell, og er utstyrt med eit park designer kit. Me har fått tak i eit særs godt redskap i den nye maskina. Noko me vonar vil dekke behovet me har, no når området og aktiviteten veks, er det viktig. Maskina er ustyrt med eit Park designer kitt, som gjev større beveglegheit på skjær og fres. Noko som gjer at det blir lettare å shape parken, seier

driftsleiar Johnny Skår ved Sogndal skisenter Hodlekve. Når skisenteret byggjer ut så blir det endå fleire kvadratmeter å dekke. For å halde på det gode resultatet me har hatt i langrennsløypene og i bakken, er det nødvendig med utviding av maskinparken. – Eg er viss på at brukarane av anlegget vil merke ein positivt betre forskjell til sesongen igjen. Den nye maskina blir eit supplement til eksisterande maskinpark, og me vil få ein mykje betre resultat og kvalitet på preparering av anlegget seier Skår.


10

november 2013

Hjelmer fra HTS

HTS er med sine Etto-hjelmer samarbeidspartener med Gjensidige og Alf. Fredrik Stormo som er distriktsansvarlig for Key Account har sendt denne info Etto-hjelmene. HTS AS sitt hjelm-merke Etto ble fra 01.01.13 lagt under datterselskapet Hamax Dermed er alle merkevarene til HTS innen sport lagt hos Hamax . Nemlig Hamax, Etto og Swisseye. Det har vært svært bra etterspørsel etter Etto utleie-hjelmen vi har laget for Gjensidige. Den vil for kommende sesong ha et nytt utseende med flott design! Se vedlagt bilde. Jeg viser også bildene av suksessmodellene Escape for barn/ungdom og Escape for voksne. Dette var en ny måte å lage hjelm på for oss, da teknologien er hentet fra sykkel hjelmer med innmold produk-

sjon. Istedenfor tradisjonelt å lage isopor –EPS- og et hardt skall hver for seg for så å lime disse sammen, blir her EPS og et polikarbonat skall smeltet sammen i en form. Dette gir utrolig lette hjelmer, men som gir den samme styrken som en limt hjelm. Vekt, passform og design har gjort at disse hjelmen fordelt på modellene Escape og Explore har blitt veldig godt mottatt av forhandlere og forbrukere. Escape leveres i 4 farger, to størrelser og med en vekt på kun 360/370 g. Trenger du noe mer fra meg, sier du ifra. Vennlig hilsen Fredrik Stormo Key Account/Distriktsansvarlig Hamax AS

Samarbeid Gjensidige og Alf Alpinanleggenes Landsforening og Gjensidige Forsikring ASA har samarbeidet i over 20 år. Skadeforebygging og konkurransedyktige betingelser har vært viktige fokusområder i samarbeidet. I dag bruker cirka 70 % av Alfs medlemmer Gjensidige som sin forsikringsleverandør. Foruten om fordelaktige betingelser sponser Gjensidige alpinanleggene med hjelmer til utlån. Gjennom årene er det gitt cirka 20.000 hjelmer, for utlån særlig til barn og ungdom, som besøker

Partnerplast/Gjensidige:

Nyutviklet produkt skal gi tryggere bakker PartnerPlast AS stilte for andre gang på alpinmesse. Selskapet fra Åndalsnes er en ledende leverandør av bøyer og teknisk kompliserte løsninger til offshore og seismikkindustrien, samt av rotasjonsstøpte produkter til landbaserte kundegrupper. Nå tar de sin kompetanse videre til en ny arena, og lanserer det nyutviklede beskyttelsessystemet ASTIC som blant annet kan brukes til å sikre alpinbakker. Produktideen I dag benyttes i stor grad matter som beskyttelse av installasjoner i alpinbakker. PartnerPlast har gjennom egen erfaring sett at denne løsningen ikke er optimal, og igangsatte et utviklingsprosjekt for å finne bedre løsninger. Resultatet av dette arbeidet er ASTIC. ”Med denne løsningen er vi sikre på at vi kommer med et aktuelt og etterspurt produkt. Vi har gjennom tester sist vinter fått bekreftet at ASTIC vil fylle et hull i markedet, og tilbakemeldingen fra testkunder har entydig vært positive” sier adm.dir. Tom Samuelsen. Både produktutvikling og testing er et samarbeid mellom Tusten Skiheiser, PartnerPlast AS og Gjensidige Nordmøre og Roms-

dal. Her er erfaring fra heisdrift kombinert med skadeforebygging og plastteknologi. Materialvalget er avgjørende Materialet som er valgt holder seg sterkt og mykt selv i 30 minus. Dette, sammen med stor fargeekthet, gjør at ASTIC kan stå ute hele året. Det medfører store besparelser i montering og demontering av stolpebeskytterne. I og med at det er utviklet to modeller, vil ASTIC dekke de fleste behov. Testanleggene sier i sine tilbakemeldinger: ”Fint og ryddig utseende, enkel montering og demontering, holder seg på plass, siger ikke, trekker ikke vann, fryser ikke og blir ikke

Besøk fra Grønland

alpinanleggene. Dette har vært en viktig bidragsyter til økt hjelmbruk i bakkene. Gjensidige er også det eneste skadeforsikringsselskapet i Norge som deler overskuddet med kundene sine. 2012 er femte gang Gjensidiges kunder får kundeutbytte, og det innebærer at den enkelte kunde får utbetalt et beløp tilsvarende cirka 15 % av premien for 2012.

Níck Lyberth-Bertelsen og Knud Chemnítz var langveisfarende besøkende, helt fra Nuuk på vestkysten av Grønland, for å handle ny trakkemaskin.

Vennlig hilsen Kristian Løvik Markedssjef • Partner Næringsliv

Doppelmayr på messe

T-krok heis

Stedley US-70 komplett T-krok fra ca 1985 selges til høystbydende. Heisen skal bort og vi selger den billig. Dette er en heis (ca 600 m lang) med lite brukt timetall. Den ligger demontert og lagret i Vang i Valdres. Kan eventuelt selges i deler... For info, kontakt

Jon Helge,

Alpinmessen hadde i år besøk fra alpinanlegget Sisorarfiit nær Nuuk på Grønland. I byen Nuuk bor det ca 16.000 mennesker. Alpinanlegget har ett skitrekk på 1200 m med en høydeforskjell på 250 m + to på 400 m, alle Poma. De var her også for fire år siden. Denne gangen har de bestilt ny trakkemaskin, en Pistenbully 400 fra Antra som de gleder seg til å ta i bruk. Frosten kommer allerede i august/september, så forhioldene for å produsere kunstsnø er gode. De legger også løyper for tugåere.

Doppelmayr er en trofast utstiller på de norske alpinmessene. Doppelamyr Scandinavia er kjent som en kompetent ogkvalitetsmessig god leverandør av gondoler, skiheiser og skitrekk. Gondolene og taubanesystemene blir ikke levert bare til alpinanlegg, men også til andre markeder ogbehov. Mest kjent og mest spektakulært i senere tid er kanskje gondolen i Kolmgårdens dyrepark utenfor Norrköping.

Til salgs

tlf 41 22 27 90 eller j-h-sole@online.no

hard, godt egnet til reklame og profilering, tåler meget godt ytre harde påkjenninger og kan stå ute hele året”. På bilde er fra v Ola Stavran fra Partnes Plast tilv. Sammen med Ragnar Gåsterus fra Gjensidige Hallingdal. Gjensidige har støttet prosjektet som et skadeforebyggende tiltak. Ola Stavran sier i en kommentar; Det er morsomt at eksisterende kunder kommer tilbake på standen vår og bestiller flere. Det tar vi som et tegn på at produktet samsvarer med de forventningene kundene har. Ola Stavran

De som representerte på messen var fra v. Gunvald Tveito, Katharina Spjut, Peter Hjalmarsson, og VD for Doppelmayr Peter Strandberg.


11

november 2013

STAUR

NYHET

FLAGG

NETT B-NETT

Rødt, komplett 20m B-nett inkl. 11 staur

C-NETT POLYFENCE Avsperringsnett 45m x 1,2m (1cm masker)

5m 7,5 m 10 m 10 m

15 m

20 m 20 m

SPEEDFENCE Maskevidde 1cm, med insydde glasfiberstaver

NUMMERVESTER

Avsperringsband

NYHET

Trykkbart C-nett, på 45m ruller, eller som høy eller lav Speedfence i 5, 10 eller 20m lengder.

KLÆR Norge Sør: Kristofer Tanberg Tel. 91 38 37 20 post@areconorge.no

Norge nord: Tor-Arne Tiber-Olsen Tel. 97 07 42 36 tor-arne.tiber-olsen@uit.no

Sverige: B-stedt of SWE AB +46 586-92202 b-stedt@b-stedt.se


12

november 2013

Alvenius har lang erfaring Ole Martin Norderhaug – alpinkart

Ole Martin Norderhaug fra Trysil er god kjenning på våre alpinmesser og presenterer sine alpinkart. Han har sendt Skiheisen er Snøproduksjon er blitt stadig viktigere ved de fleste alpinanlegg i hele Europa. Et sentralt ledd i denne prosessen er å ha gode rør. AB Alvenius Industrier i Eskilstuna er en av verdens ledende leverandører både til alpinanlegg og andre bransjer. Firmaet har produsert rørsystem i over 60 år. Da de de rundet 60 år i 2011 presenterte Alvenius en ny typ av rør som de kalte FlowMax. FlowMax bygger på Alvenius sitt velkjente TP-rør, men garanterer maksimal vannmengde. Til sammenlikning har et FlowMax

liten hilsen: «Det er alltid trivelig å komme på Storeell og møte gamle og nye kunder. Mange av våre kunder har allerede skiftet til nyere kart flere ganger. Så

rør sirka 10–15% større innerdiameter enn tilsvarende støpejernsrør, det innebærer mulighet til å redusere dimensionen på enkelte rørgater, alternativt å få samme vannmengde med lavere pumpeffekt. Dessutan er FlowMax-rørene meget lette samtidig som de har en fullgod beskyttelse mot korrosjon, noe som garanterer lang levetid. Som vanlig var Alvenius representert på Storeell. Til ventre har vi Lars Bergstrøm som er salgssjef sammen med Kjell Gustafsson.

Friele Varm Sjokolade serveres fra flotte dispensere, som sammen med det nye profileringsmateriellet gir gjestene lyst på varm sjokolade. For alle liker den nydelige smaken av Friele Varm Sjokolade. Her ligger det god fortjeneste og venter!

Kontakt oss nå, og få tre måneders fri maskinleie!

lenge anleggene bygges ut forandrer også behovene seg. Vi har derfor levert både tredje og erde generasjon med kart i enkelte anlegg. Vår store fordel er at vi allerede kjenner anleggene godt og derfor raskt kan tilpasse oss nye behov. Dessuten har en effektivisering av vår produksjon faktisk ført til at vi har greid å holde prisene på samme nivå de siste ti åra. Vi ser derfor at mange mindre anlegg nå også ser seg i stand til å kjøpe kart og få full nytte av fordelene ved tegnede kart. Vi leverer kartene både for internettbruk, som store infotavler, i trykksaker og annonser og for bruk på mobiltelefon og lesebrett.»

Svebra Svebra er et eget firma som samarbeider med JL Toppteknik når det gjelder snøproduksjon, de hadde også stand felles på Storeell. Lars Bäckvall opplyser at Svebra Lightweight Piping AB er en produsent av av rør og deler for snøkanonanlegg. Lars på bilde var meget godt fornøyd med tilstrømningen av kunder på Storeell.

Tre måneders fri leie!

Bergen: 55 92 66 00, Oslo: 23 05 31 10, Trondheim: 73 91 99 03 - firmapost@friele.no - www.friele.no


13

november 2013

KI Sport Components

JL Toppteknik

JL Toppteknik fra Sunne er en trofast utstiller på den norske alpinmesse og har mange norske kontakter. På messen var de representert ved adm.dir. Jens Eide fra v, så følger Jonas Wahlberg og Ulf Eriksson. Skiheisen har fått denne melding om firmaets aktivitet framover: JL Toppteknik AB fortsetter utbyggingen på det norske, svenske og finske markedet både for snøkanoner og skiheiser. Denne sesongen kommer vi til å bygge flere snøanlegg, spesielt snøsystem for langrenn er ordentlig igang dette året. Fram til begynnelsen av juli har vi kontrakter for

totalprosjekt for langrenn i Spydeberg, Fet Skiklubb, Granåsen Trondheim, Selbuskogen Skisenter samt Eksjö skidklubb. Dette er anlegg som bygges nye fra grunnen med pumper og kompressorsentraler samt rørsystemer og kanoner. En større utbygging av rørsystemet i Bruksvallarna skal gjøres med rør og kanoner. En komplettering gjøres også i Geilo Idrettslag også dette året, gjennom en satsing på mer rør og kompressorkapasitet. Ulricehamn langrenn samt Finspång satser på utbygging med mer rør i sine spor. På den alpine siden bygger Bydalen et komplett system med rør og

kanoner. Ramundberget kompletterer med mer rør etter forrige årets store utbygging. Vi holder på med pumpe og kompressorhuset i Geilolia og installerer nyere kompressorer. Gol Skisenter bygger ut sitt rørsystem og økere antallet Vi øker også kanoner. pumpkapasiteten i Falköpingsbacken 50 %, vilket gjør dette til et meget effektivt snøanlegg. Ulricehamn Skicenter bytter ut sine kompressorer mot nye kompressorer i en uppgradering av anleggene. Vi kommer også til å installere flere kanoner på Bjorli og en ny til Vassellet i pumpe Trondheim, samt et 50 tall kanoner til Romme Alpin. På heisavdelningen skal det bygges en ny heis i Sunnord Skisenter samt to heiser i Vallåsen og en i Branäs. Arbeidet er i full gang med fundamentering og forberedelser. Montasje starter straks etter ferien. Dette året ser ut til å bli riktig bra med mange prosjekt og leveranser. Med disse prosjekt og de som kommer i august så kommer vi til å nå våre mål for omsetning uten problem. Med hilsen Jens Eide, adm.dir. JL Toppteknik AB

Den lille «store» løypemaskin

En ny løypemaskin ble presentert på Storeell. Den har vært produsert i Italia siden 1989 og blir markedsført i Skandinavia av KI Sports Components i Sundsvall. På bildet har vi Ivan Kuzmin til v, han er importør i Skandinavia. Den andre personen er Knut Fuglerud som er norsk representant. Han har sendt Skiheisen denne orientering: Den lille «store» løypemaskinen Snow Rabbit 3 har fått en god mottagelse i Norge. Etter demonstrasjonen i Holmenkollen i Mars og alpinmessen på Storeell har henvendelsene vært mange. Med sin beskjedne størrelse er det mange som har blitt

imponert over hva denne maskinen kan utrette, sier importør Ivan Kuzmin. Vi har tross størrelsen en fullverdig maskin med hydraulisk fres og doble sporsettere, som gjør den samme jobben som sine større konkurenter sier han. Denne maskinen skal erstatte ATV og snoscooter og fylle behovet opp til de store maskinene. Som dere ser på bilde kan denne maskinen enkelt flyttes mellom anlegg på en litt større bilhenger, dette fordi den ikke har en bredde på mer enn 2 meter og en vekt på 1840 kg. Den første maskinen er på plass hos Bever’n il på Kongsberg. Vi forventer å selge flere maskiner i løpet av høsten legger han til.

Over 800 snøanlegg i hele Europa! Å lykkes ved hjelp av kvalitet

Duktile Støpejernsrør Duktus’ støpejernssystem for snøanlegg har vist sin funksjonsdyktighet i over 800 snøanlegg over hele verden. Ikke noe annet system fungerer så godt selv ved trykk på over 100 bar. Stadig flere benytter seg av kvalitet fra Duktus.

Bend, MMK 11°, 22°, 30°, 45°, 90°

Trykkrør rykkrør med BLS skjøt

Reduksjon - MMR

TT-rør -rør - MMB

Glattrør, 0,4 og 0,8 m – GDR

Skjøtemuffe - U

Mer enn 1200 km rørledninger er lagt A-stykke 2“

Hydrantkoplinger 1½“, 2“

www.dahl.no

Anborings-klemmer DN 80–200, 100 bar 1½“

Flensespiss - F

Flensemuffe - EU Flensemu

Snøanlegg som sikrer gode forhold i skiløypene er noe et attraktivt vintersportssted MÅ ha i dag. Siden snøen er blitt en av de viktigste økonomiske faktorene for turist-avhengige bedrifter, er det ingen som lenger overlater ansvaret for denne faktoren til værgudene. Bedriftsøkonomisk lønnsomt pga. enkel, rask og følgelig kostnadsbesparende montering. Ved opplæring av eget personale kan man selv gjennomføre monteringen. Dersom det ikke oppstår problemer med graving, kan det i gunstig terreng legges opptil 300 m daglig. Etter at rørene er lagt, kan grøfta straks fylles igjen. Deretter kan man umiddelbart så eller beplante området på nytt.

For de største belastningene Trykk på opptil 100 bar er ikke et problem for strekkfaste koplinger. Ved å forsterke veggtykkelsen kan det også tas høyde for de mest ekstreme belastningene i høyfjellet (setninger, forskyvninger). Koplinger for høyere trykk fås på forespørsel.

BLS-skjøt Den trekk- og skyvesikre rørmuffe-koplingen er laget med TYTON pakning. Den forblir derfor tett selv ved sterke rystelser, setninger, forskyvninger og utvasking. Det beste beviset på det, er at koplingen har fungert problemfritt over hele verden i mange år.

Tlf: 22 72 55 00 e-post: odd.ostgaard@dahl.no

Annonse_snøreklame.indd 1

08.10.2007 14:08:54


14

november 2013

Yamahas favoritt

Her er snøscootermodellen som er den store favoritten blant skianleggene med fokus på HMS. Med en hel dag i bakken er belastningen på skuldre og nakke minimal med servostyringen som standard sier Jan Lindstad som er driftssjef i Ski Star Trysil. Det er nok en bekreftelse på at Yamaha tenker HMS selv på snøscooter. Det er også utviklet en egen alpinbrems som ivaretar sikkerheten i bratte bakker når det er behov for en sikker forankring av snøscooteren. Denne modellen Venture T/F fra Yamaha leveres med en 3 sylindret 4-taktsmotor på 130hk med tørr sump, oljen ligger i en separat oljetank, og ikke i bunnpanne. Denne finessen gjør at om scooteren

havner på siden tar ikke motoren skade da oljen er i den separate oljetanken. Det 384cm lange beltet med vippeforlenger sørger for god fremkommelighet og utmerkede ryggeegenskaper takket være vippeforlengeren. Denne scootermodellen fikk mye oppmerksomhet på alpinmessen, og det er flere skianlegg som har bestilt for kommende sesong sier Tom Inge Hellesvik som er markedsansvarlig for snøscootere i Norge. PS. Med vårt velutbygde forhandlernett er det ikke noe problem og få til en demokjøring slik at man kan få oppleve hvilken fantastisk snøscooter dette er.

Liftbyggarna fra Östersund

Henrik Skoglund i Liftbyggarna har sendt en rapport fra sitt firma: Liftbyggarna har fått en riktigt god start på sitt samarbeid med Doppelmayr og installerer akkurat nå en ny koblingsbar stolheis i Ramund-

berget. Heisen tar skiløperne direkte fra dalen opp til toppen der den meget berømte restaurant «Tusen» ligger. Også 2012 var et aktivt år med flere nye heiser som som ble installert i Skandinavia. Kristian og Henrik har nylig startet

et nytt foretak som de har gitt navnet FROST SNOW som selger og installerer SMI Snowmakers snøsystem i Skandinavia. Paolo på bildt er europa-sjef for SMI og er meget engsjert i de Norske og Svenske alpinanlegg. Energisparing ved snøproduksjon blir stadig mer viktig, noe som SMI virkelig jobber mye med. Betydelig forskning og testing har gjort at den helt nye lansekanonen Viking kan redusere behovet av trykkluft med opp till 75 %! FROST SNOW skal til høsten installere mange Viking snølanser og ser fram mot de første minusgradene. På bildet har vi fra h. Henrik Skoglund, Paolo Bonelli fra SMI og Kristian Sjöstrøm.

Fjellpulken med stort mannskap Hele gjengen fra Fjellpulken var i år på plass for å vise fram og demonstrere bedriftens portefølje innen redningspulker og tilbehør. Fra venstre: Anne Rustadstuen, Dag Ulven, Frank Lerberg, John Anders Eriksson og Øyvind Rustadstuen.

Vi bistår med:

Arbeidsforhold: Ansettelse, oppsigelse, mv.

Innkjøp: Avtaler, finansiering, reklamasjoner, mv.

Offentlige forhold: Klager, søknader, etc.

NORDIA er et skandinavisk advokatkontor med kontorer i Oslo, Stockholm, København, Gøteborg og Odense. Med vår skandinaviske struktur og vårt internasjonale nettverk kan vi tilby grenseoverskridende løsninger. Se også:

www.nordialaw.com

Selskap:

Din partner för innovativa lösningar inom lift- och linbaneteknik Tel: 0565-688 570 Besöksadress: Svetsarevägen 1, 686 26 Sunne

www.doppelmayr.com

Organisering, endringer, kjøp/salg, finansiering, mv.

Markedsføring Insolvens Skatt og avgift

Kontaktperson:

Espen Egseth espen.egseth@nordialaw.com Tlf.: 23 10 30 18 (direkte), 23 10 30 00 (sentralbord), 92 88 15 50 (mobiltelefon).

Advokatfirmaet NORDIA tilbyr ALF-medlemmer gratis førstekonsultasjon (inntil 1 time). Erfaringsmessig er dette nok til å foreta en første vurdering av saken og til å rådgi på veien videre.


15

november 2013

Antra viser sitt flaggskip Lindberg & Lund med automatiske smørekopper

Her er Antras flaggskip PB 600. Stolte karer er fra v. løypemaskinselger Trond Wolden, daglig leder Fredrik Lien og servicesjef Ivar Løfshus. Antra ble stiftet i 1945, og drev de første ürene med taubaner og skitrekk, inntil maskinpreparering ble vanlig pü 1970-tallet. Da skaet Antra seg agenturet pü en ukjent nyutviklet maskintype, Pisten Bully fra Kässbohrer. Dette skulle vise seg ü vÌre et svÌrt godt trekk. Maskinen var i sin tid en teknisk nyvinning pü mange müter, og ble snart markedsleder innen snøpreparering. Antra har solgt PistenBully siden november 1972, da ble

den første maskinen, en PB 145 levert til Beitostølen Skiheiser. Med 40 ür som forhandler er Antra AS Kässbohrers eldste forhandler. Pü disse 40 ürene har Antra importert og solgt vel 850 maskiner. Markedet for alpine maskiner i Norge har vÌrt relativt stabilt de senere ürene. Markedet for løypemaskiner derimot er vokst enormt, og Norge er i dag verdens største marked for løypeprepareringsmaskiner. Antra beskjeftiger i dag to maskinselgere, tre reservedelsselgere, og syv verkstedsmedarbeidere. Antras omsetning har de siste ürene ligget pü 8090 millioner. Antra er i dag eiet av Felleskjøpet Agri.

Smøring av utstyret i alpinanlegga er viktig for at de skal fungere godt. Det var derfor naturlig for firma Lindberg & Lund fra Ski ü ta del i alpinmessen pü Storeell. Deres poduktspekter er industrielle smøremidler. De legger hovedvekten pü automatiske smørekopper fra Simatec som tüler vÌr og vind. Firmaet viste ogsü frem Mobil smøreoljer, Araldit lim, Molykote spesialsmøremidler og oljeabsorbenter. Roald S. Ahlbom representerte firmaet og hans budskap var: Spar penger, unngü driftsproblemer og bruk automatiske smørekopper fra Simalube. Roald var meget godt fornøyd med besøket.

Skidata tar kontrollen Det svenske firma Skidata er alltid pü plass nür det arrangeres alpinmesse. De fleste norske alpinanlegg kjenner godt de trivelige svenskene som har leverert sitt billettsystem til mange alpinanlegg. Men ikke bare alpinanlegg. Skidata finner vi ved parkeringsplassene til norske sjukehus, hotell, svømmehaller og mange andre etablissement. Til messen leverer de adgangskort og sørger for orden ved inngangen. Som oftest stiller de med sterkt mannskap. Her er gjengen pü Storeelli mai. Bakerst fra v: Service-

avdelningen: Anders WĂĽhlin, Stefan Jonsson, Martin Skager, Svein Helge Viljugrein, Stefan Larsson.

Sü fremste rekke med Helmut Klausner, Mari Osbrink og Magnus Christoersson

^ ć ĹŹÄž ĆŒĹš Äž ĆšĆ?Ɖ ĆŒĹ˝ Äš  Ćľ ĹŹ Ćš Äž ĆŒ Ͳ > ÄŠ Ĺ? Äž

Ă…S 43 686 93 Sunne Sweden Telefon: +46 (0)565 17440 Fax: +46(0) 14151 www.snowtech.se info@snowtech.se c66XQQH6ZHGHQ7HOHIRQ  )D[


16

november 2013

Alpin Maskin og Egil Fjeld Heisbokser fra Skiheis Service Stein Strand viser her sine vedlikeholdsfrie heisbokser som nå brukes av flere og flere skidestinasjoner i Norge. Lst 260 for T-krok har vært i bruk siden begynnelsen av 80 tallet og de fleste er i drift den dag i dag uten å ha byttet olje på bremsen. Våre magnetheisebokser Lst 200 for Tallerkener er også blitt godt mottatt av våre kunder og har altså magnetbrems som er helt vedlikeholdsfri og bremsen fungerer i all slags vær og er testet ned til – 40 grader. Kontakt oss gjerne for referanser, priser og leveringestider.   Alpin Maskin var også denne gangen godt representert på Alpinmessa. Alpin Maskin kan tilby et vidt spekter av utstyr til bruk i alpinanleggene. Da vi etablerte oss for 13 år siden var prepareringsmaskiner samt deler og utstyr for disse hovedproduktet vårt. Etter hvert er mye annet kommet til. Vi har SunKid skiband, og SunKids varierte utvalg av utstyr for skilekeområder og parker. Nett, polstringer og merkeutstyr. Sporsettere for snøscootere og for montering på maskiner. Nytt av året er billettsystem, SnowCard, fra finske CRD Systems. Dette er et online billettsystem som har opparbeidet seg en stor markedsandel i Fin-

land. Vi solgte det første systemet i Norge i forbindelse med alpinmessa! Vi har et velutstyrt og romslig verksted på Ringebu. Her utfører vi service og reparasjoner på tråkkemaskiner. Men også en god del reparasjon og vedlikehold av landbruks- og anleggsmaskiner. Vi har også komplett utvalg av filter og batterier til de fleste kjøretøy. På bildet ser vi fra venstre Egil Fjeld og Tore Hagen fra Alpin Maskin og Tellhaugen fra Vassellet. I bakgrunnen Kenneth Torgersen fra Alpin Maskin og Audun Arlien som nå driver eget firma med montering, service og vedlikehold i hovedsak på skitrekk, stolheiser og snøanlegg.

Snowtech og Jan med ny kanon

Her er det Jan Mangborg fra Snowtech/Technoalpin som viser Kjell Skoglund Technoalpins nye viftekanon TF 10. Med denne nyskapning har Technoalpin tatt et ytterligere stort steg i teknikk og kapasitetsutvikling. Det spesielle for denne kanonen er framfor alt to ting, den har meget svak lyd, dette har man oppnådd ved hjelp av nyutviklede blad i viften og at turtallet på viften har blitt senket fra 3000 omdreininger/min til 1500. Vannmengden er hevet opp til 660 l/min og energibehovet senket til bare 24 kW. Den unge karen til venstre er Erik Reinholdsson som har vært selger hos Snowtech siste 2 år.

Sport Alpin AS Produkter til din skiutleie/skishop: GIPRON staver:

• • •

Den originale utleiestaven som var først ute med fargekoding av staver. Flere utleiemodeller tilpasset det norske markedet, alpint og langrenn. For salg kan vi tilby modeller fra den enkleste modell til topp racing.

SNOWLIFE:

• • •

Leverandør av hansker, votter og kuldemasker. Mange modeller! Flere modeller utviklet av løpere på det norske WClaget i alpint. Brukes av majoriteten på den norske landslaget i alpint.

VOLA:

av skivoks og verktøy for skiprepping. • Leverandør Alt du trenger av skivoks og tilbehør • Flere voksvarianter i bulk/flak ment for skiverksteder/ut• leier. • Kvalitetsverktøy for skiprep. Ta kontakt med oss for tilbud!

Sport Alpin AS

Gladvollveien 7G 1168 Oslo Tel: 90 50 11 16 / 90 11 67 64 espen@sportalpin.no


17

november 2013

NORSPO 2014 9. – 10. mars 2014 VESTLIA, GEILO Da er det igjen duket for vinterklassikeren On Snow i regi av Sportsbransjen AS

Bransjens største, beste og mest omfattende arena for testing av utstyr Søndagkveld: - mini-messe - bransjekveld

ALP NM I

INT F

U OR B

ATTE S N A TIKK Følg oss på: www.sportsbransjen.no og facebook

r 0QTFGPUNGFGPFGDQQMKPIU[UVGOHQTHLGNNFGUVKPCULQPGT r KPVGITGTVQPNKPGDQQMKPI r $QQMKPIOWNKIJGVGTHQTCNNGV[RGTRTQFWMVGTQICMVKXKVGVGT .QULKr5MKWVUV[Tr5MKUMQNGTr#MVKXKVGVGTr5MKRCUUr-QPHGTCPUGTr$KNNGVVGT HotSoft 360 Resort & Destination hette tidligere R360

HotSoft 360 Resort & Destination hette tidligere R360.

6NHrYYYJQKUVITQWREQO

Sportsbransjen as


18

november 2013

Nye tider for Owren – nytt bygg og ny logo

Johannes Owren ønsker ordfører i Lillehammer, Espen Johnsen, velkommen.

Den 14. juni hadde Owren AS offisiell åpning av sitt nye forretnings- og verkstedlokale, samtidig som ny logo og ny webside ble lansert. Flere kunder og samarbeidspartnere var på plass, og Lillehammers ordfører sto for den offisielle åpningen. Et imponerende og moderne bygg som skal ivareta Prinoth kunders behov for fremtiden og veksten i bransjen, og spesielt når tilpassede terreng- og nyttekjøretøy er blitt en større del av Owrens virksomhet. Owren har kompetanse og erfaring på det meste innen ombygging og tilpassing, og de nye lokalene er godt tilrettelagt for dette. Delelageret omfattende med over 42.000 varenummer. En ny lagerheis med ca. 250 kvm hylleplass, bidrar nå til bedre lagring og kontroll på deler, slik at kunden får riktig deler raskt og effektivt tilsendt.

Johs Owren er meget tilfreds med sitt nybygg. Den nye logoen ble avduket av Lillehammers ordfører.

Gävle Rörekonomi

Trygve Owren AS skiftet navn i 2012 til Owren AS og ny logo avdukes under åpningen. Den skal symbolisere «et beltekjøretøy i arbeid» eller «vi viser vei i ulendt terreng» i tråd med Owrens forretningsfilosofi. I tillegg har de fått på plass nye informative websider som kommuniserer bedre Owrens og Prinothmaskinens fortrinn og deres referansekunder. Og med årets sesong på trappene er det hektiske tider hos Owren hvor bortimot 30 maskiner skal ut til nye kunder før vinteren og snøen er på plass. Årets Prinothprogram har blitt ytterligere forsterket med blant annet Nye Leitwolf som fremstår som unik i sitt slag. Både i Kvitell, Haell og Kvam Fjellheisar skal levering av nye Leitwolf finne sted. Med rekordåret 2012 bak seg, ser Owren ut til å nå ny høyder i 2013, og retter en stor takk til sine kunder og samarbeidspartnere.

Nils Olaf Kyllo demonstrerer Owrens 400 kabelkran for å ta ut tømmer i bratt terreng.

• Nye og brukte skiheiser • Heisebokser «hydrodynamiske» for T-krok • Heisebokser «magnetbrems» for tallerken • Gummiforinger, alle typer. • Snorer 6 mm og 5 mm • T-kroker, tallerkener, innløpstykker m. m. • Reservedeler til Stemag og Müller • Heiseboksfjærer/tauklemmer • Montasje/service/spleising • Befaring/tilstandsrapport • Overhaling av heisebokser • Ståltau til meget gunstige priser • Skitau • Skiband • Karuseller/lekeutsyr

– bli med oss til toppen!

Det svenske firma Gävle Rörekonomi er trofaste utstillere på den norske alpinmessa og det er alltid hyggelig å stikke innom deres stand og møte trivelige personer med gode smil. Deres firma har spesialisert seg på å reparere slitte medbringerklemmer og armer. Kontrollen viser at deres metode for reparasjon fyller de samme krav som stilles til nye produkter. I forhold til nyinnkjøp gir deres metode en betydelig økonomisk gevinst. Firmaet er en familiebedrift som har mange fornøyde kunder i Norge. I år var firmeat representert av Ingmar Andreasson og sin fru Elly. Da Skiheisen besøkte standen hadde de besøk fra Drangedal. Fra v. vår gode kjenning og tidligere daglig leder i Drangedal, Hallvor Roaldstad sammen med sambygding Olav Magne Rosvik.

25 års erfaring

Kvalitet

Sikkerhet

Nøkkelferdige systemer

Kostnadseffektivitet

Teknisk bistand

Rådgiving

Skiheis Service as Pb. 325 3301 Hokksund Tel. 32 82 91 11 post@skiheis.as


19

november 2013

Strandafjellet Telemix 2011/2012

Referanseliste på nye Leitner stolheiser levert til Norge og Sverige fra 1998 til 2013

1998: SA4 SA6

Geilo Taubane, Norge Skistar AB, Åre, Sverige

1999: SA6

Kvitfjell Alpinanlegg, Norge Hovden Skisenter, Norge Geilolia Skisenter, Norge

2002: SA4 SA6 S4

Gaustablikk Høyfjellshotell, Norge Skistar AB, Åre, Sverige Skistar AB, Åre, Sverige

Geilo Fjellandsby, Norge Skistar Norge, Hemsedal, Norge

• Alle typer snøanlegg

Beitostølen Skiheiser, Norge Ringsakfjellet Fritid, Sjusjøen, Norge Romme Alpin, Sverige

Strandafjellet Skisenter AS, Norge Gaustatoppen Skisenter AS, Norge

2005:

2010:

SA4 SA6 SA6

SA6 SA6

Sirdal Alpint AS, Norge Skistar AB, Vemdalen, Sverige Støten Fastighets AB, Sverige Voss Resort AS, Norge Skistar Norge, Trysil, Norge Lofsdalen Fjällanläggning, Sverige Skistar AB, Åre, Sverige Telemix lift

Strandafjellet Skisenter AS, Norge Skistar Ab, Björnriket, Sverige

2011: SA6 SA6 SA6 S2

Idrefjäll, Sverige Skistar AB, Vemdalen, Sverige Strandafjellet Skisenter AS, Norge Ombygging til Telemix Vikersund Skiflyging, Norge

2007:

2012:

SA6 SA4 SA6 SA6

SA6

Kvitfjell Alpinanlegg AS, Norge Hovden Skisenter AS, Norge Funäsdalen Alpina AB, Sverige Romme Alpin AB, Sverige

2008:

2003: SA6 SA6 SA6

SA4 SA4

SA4 SA6 SA6 SA8T

2001: SA4

2009:

SA6 SA8

2006:

2000: SA4

2004:

SA6 SA4 SA6

Myrkdalen Fjellheiser AS, Norge Drammen Skisenter AS, Norge Skistar AB, Kløvsjø, Vemdalen

Romme Alpin AB, Sverige

2013: SAG SA6 SA6 SA6 S4:

Myrkdalen Fjellheiser, Norge Lofsdalen Fjällanläggning, Sverige Åreliftarna Skistar AB, Sverige Åreliftarna Skistar AB, Sverige Åreliftarna, Skistar AB, Sverige

• Komplette leveranser

DIN KOMPLETTE SNØPRODUKSJONSLEVERANDØR www.taubane.no Lars Stenmoe: 911 18 131

Vi leverer alle typer heiser:

• gondolbaner • koblingsbare stolheiser • stolheiser m/ faste klemmer • skitrekk

Ta kontakt med:

Importør av – Importør til Norge og Sverige – Postboks 203, 5702 Voss Tel 0047 56 53 00 70 – Fax 0047 56 51 79 40 post@taubane-teknikk.no - www.taubane.no


20

november 2013

Northern Rails

Trygg Tur på messen

Fra v: Henrik Engh og Fredrik Jonsson Northern Rails leverer rails, jibbs, bonks, verktøy og tilbehør av beste kvalitet. Vi tilbyr også å bistå anlegg som ønsker å oppgradere terrengparken sin, eller etablere en for første gang. Vi trener opp personale i vedlikehold, både med maskin og håndverktøy. Det lønner seg å ha personale med god parkkunnskap. Sikkerhet Vi i Northern rails tror at vi, gjennom vårt brennende engasjement og innovative løsninger, lager de sikreste railene på markedet i dag. Vår stålprofil gir oss mulighet til å eliminere behovet for skruer på skliflatene på våre modulboxer. Vi bruker avrundede ender på alle rør. Sikkerhetsskilt og rails i en godt synlig gulfarge.

Northern Rails Norge Etter en tung og spesiell vinter, med

tapet av vår gode venn og Northern Rails kollega, Lars Eriksen, trengte vi en ny representant for Northern Rails i Norge. Henrik Engh har jobbet med Lars i Hemsedal Skisenter siden tidlig 2000, og jobbet både som parkranger og som tråkker i parken. Har jobbet med fotoshoots, som shaper og bygger. Senere jobbet i Varingskollen, men har nå bosatt seg i Hemsedal igjen. Har de siste årene jobbet i Gol skisenter. Henrik Engh er ansatt i Northern rails AS, og skal fungere som kontaktperson for Northern Rails i Norge. I tillegg til å formiddle Northern Rails produkter, vil Henrik Engh tilby konsulenttjenester innenfor terrengparker. Alt fra planlegging, bygging og vedlikehold, til å lære opp lokal arbeidskraft. Hilsen Henrik Engh

Lasse Fossedal fra Bergen representerte sitt firma Trygg Tur og har sendt oss denne artikkel.en Tør du å starte sesongen uten «Thermosekken»? Trygg Tur DA er et lite familiedrevet firma som holder til i Bergen. Lasse Fossedal er Redningsmann i Statens Luftambulanse med over 30 års erfaring fra førstehjelp, akuttmedisin og redning. For 2 år siden ble firmaet etablert med egen patent på vakuumert førstehjelpsutstyr. Vi selger i dag til firma som Platou Sport, Boa sykkel og Forsvaret. Lasse jobber som innleid instruktør hos Aak Safety, og får der et godt innblikk i stolheis evakuering. Myndighetene forventer at dere skal evakuere alle i stolheisen på maksimum to timer, eller på en tid der ingen personer kommer til skade. Det er vel en kjensgjerning at dette er vanskelig å etterleve til enhver tid. Heis stopp forkommer årlig i Norge. Etter flere års utprøving kan vi tilby Thermosekken, for å hindre hypotermi.

Blizzard thermoposen er kjerneproduktet. Ved å få denne posen opp til stolheisen, vil de som sitter der få et vanntett, isolerende og vindtett produkt. Blizzard-teknologien brukes over hele verden, og det amerikanske forsvaret bruker utelukkende dette produktet til sine skadede soldater i felt. Sekken er på 45 liter, med åpning slik at innholdet blir tilgjengelig med en gang. Det er totalt 24 Blizzard thermoposer i sekken. Fordelt i fire heiseposer. Der er også to ekstra heisposer med, slik at du kan fordele de 24 thermoposene på flere stoler. For å få posene opp til stolen, anbefaler vi å bruke kasteline. Med en enkel kasteteknikk får man linen opp 10-15 meter. Ved høyder over dette bruker man sprettert. Med enkel opplæring kan jobben med å få ut thermoposer i heisen, gjøres av personell som ikke er involvert i selve evakueringen. I vår fikk Trygg Tur DA design patentert Thermosekken.

Brukte

PREPMASKINER i ulike prisklasser selges med garanti Flere brukte maskiner ventes inn! Vinsjer til Leitner 500 og Prinoth T4 Dieselmotorer til Leitner, Prinoth og Kässbohrer

Andre tilbud: Komplette freser til ulike maskintyper. Hydraulpumper, hydraulmotorer, hydraulsylindere, bakveksler, kompl. schaktbladsrammer til Kässbohrer 240, 200, 170 + en mengde andre reservedeler fra demonterte maskiner.

simalube® – en fantastisk løsning

Et hvert lager som ikke får tilstrekkelig og riktig smøring vil få kortere levetid enn forventet, samt høyere reparasjonskostnader. Derfor er simalube® en fantastisk løsning! simalube er drevet av en verdenspatentert gasspatron. Den gir automatisk smøring av smørepunkter i henhold til ønsket mengde. Den virker 24 timer i døgnet og kan justeres fra 1 – 12 måneder. simalube® kan leveres med både EP1 og EP 2 fett, kundespesifikke fett, samt forskjellige typer kjedeoljer. simalube® kan monteres inntil 80 cm fra smørenippel via en slange.

• Miljøvennlig. simalube® er 100 % resirkulerbar. • Enkelt å justere forbruket. • Kan refylles. • Eksplosjonssikker. • Hermetisk lukket – fungerer også under vann. • Ingen skadelige kjemikalier. • Vi har et bredt utvalg av tilbehør som forskjellige overganger, bend og børster etc.

PISTMASKINDELEN I NORDEN AB

Glemt å smøre lagrene? Hvorfor ikke overlate jobben til en automatisk smørekopp fra simalube®? simalube gjør jobben for deg på en sikker og enkel måte.

Norrhedsvägen 2, S-811 70 Järbo Tlf 0046 290 70480 – Fax 0046 290 70460 Bil 0046 70 3976805 (Hasse Bohlin) pistmaskindelen@swipnet.se www.pistmaskindelen.se 


21

november 2013

Erling Sande AS stor på maskiner

En ny og stor utstiller på alpinmessen var Erling Sande AS fra Drammen. De viste mye utstyr innen maskiner som var aktuelt for alpinbransjen og de fikk god respons. Det var Emil Ottoson som representerte og på bilde viser han en solid scooter Artic Cat. Dette er en spesial modell laget for sporsetting av skiløyper, men ultra lav giring, 50cm belte bredde og spesial feste til sporsetteren som kan styres elektronisk fra fører posisjon. Scooteren har selvfølgelig en moderne 4takts motor på 125 hk. En liten presentasjon av firmaet. Erling Sande AS ble etablert i 1932 og har i alle disse årene solgt motorglede til det norske folk. Det begynte med engelske motorsykler i 1932. Allerede i 1964 ble de første Suzuki motor-

produktene hentet hjem fra Japan. Vi er Europas eldste importør av Suzuki båtmotorer, mopeder, motorsykler og ATV. I tillegg er vi importør av Arctic Cat snøscootere og ATV, Alpinstars kjøreutstyr, Nolan Group hjelmer, samt Derbi og Peugeot 2-hjulinger. Erling Sande AS fører båtmerkene Beneteau, Capelli, Faster, HR Boats, Aluminiumsbåtar og Linder Suzumar. Erling Sande AS leverer også Suzuki båtmotorer til bådeIbiza Boats AS og Askeladden Boats AS. Arctic Cat snøscootere og ATVèr er en markedsledene i det norske markedet, og fra sin fabrikk i USA leverer Arctic Cat innovative produkter av høy kvalitet. Finn ut mer om Erling Sande AS og Arctic Cat på www.erling-sande.no

W W W. T O P P T E K N I K . S E Www.toppteknik.se JL Toppteknik AB

Bedriftenes Førstehjelpssenter Bedriftenes Førstehjelpssenter presenterte seg på alpinmessen ved sin daglige leder Geir Atle Mylius. Han opplyset at firmaet primært driver med førstehjelpsundervisning. I tillegg er de totalleverandør av alt innen førstehjelpsutstyr. Han er stolt over at det er de som har Grunnkurs i Skipatrulje for ALF på Geilo hvert år, i tilegg reiser de rundt i landet og holder skipatruljeog førstehjelpskurs. Det hadde jo vært spennende å lage en reportasje om utdanning av Skipatrulje personell i Norge, sammen med Alf. Dette får vi komme tilbake til sier Geir Atle.

Johs Owren og Nye Leitwolf På alpinmessen var det en stolt Johannes Owren som viste fram den Nye Leitwolfmaskinen som er en flott tilvekst i årets Prinoth-program. Denne maskinen skal i høst leveres til både Kvitell, Haell og Kvam Fjellheisar. Med rekordåret 2012 bak seg, blir det nye høyder i år med bortimot 30 nye maskiner som skal ut. Året 2013 blir en ny milepæl for Johannes som i juni kunne ta i bruk helt nytt forretningsog verkstedlokale på Vingrom.

AVSPERRING

7RWDOOHYHUDQW|UDYNQDSSOLIWDU

9nUDVHQDVWH liftprojekt LQI|UVlVRQJHQ 2011/2012

Bildet viser avsperringsnett H: 120 cm. Staur 35 mm polykarbonat

Trondheim gVWHUVXQG Uppsala 9nQJD Ulricehamn +\YLQNll6YHLWVL

Solide staur m. faste og justerbare SPM-klips Ø 15, 25, 35 og 48 mm. H 1,6 – 2,8 m

JL Toppteknik AB 675$1'9b*(1Ň 686 30 SUNNE Tel: +46 (0) 565 711 210 Fax: +46 (0) 565 711 215

www.spmimport.no Tel. 67 56 81 97 – 901 77 626 – post@spmimport.no


22

november 2013

Leica Geosystems | Scanlaser

Hoist Technology

har full kontroll pü snødybden

– ny utstiller

Et problem for førerne av preppemaskiner er ü kunne vurdere snødybden ned til bakken der det kan finnes büde stein og stubber. Pü alpinmessen stilte for første gang et firma som kan skape trygghet overfor dette problem. Det var Leica Geosystems as / Scanlaser som holder til i Oslo og som i dag er største leverandør av müle- og maskinstyringssystemer. Pü messen var de representert ved Hasse Byløv til v og Petter Skaare. De forteller om meget godt besøk av interesserte maskinkjørere og var meget godt fornøyd. Leverandøren opplyser at 3D og maskinstyring har blitt en suksess. Anleggsbransjen har benyttet systemet og er veldig fornøyd. Hver dag drives tusenvis av gravemaskiner, bulldosere, driller og

pülerigger med bedre produktivitet og bedre ressursforvaltning vÌre takket VisualMachine Hvorfor 3D. skal byggebransjen vÌre de eneste som drar fordel av 3D-maskinkontroll? VisualMachine 3D er alpinbransjens sjanse til ü oppnü det samme. VisualMachine 3D gir 3D-mülinger av snødybde og snøkontroll.

Reduser driftskostnadene med minst 20% Maskinstyringssystemer blir brukt for ü eektivisere produktiviteten og bedre ressursforsyningen pü et anlegg. Systemet gir føreren av trükkemaskinen full oversikt over snøunderlaget og snøutleggingen, ved hjelp av GPS og 3D designmodeller. Med VisualMachine har skianleggene redusert behovet for snøproduksjon med minst 20%. Du kan planlegge snøproduksjonen nøyaktig og systemet reduserer farer for ü tree vannhyd-

ranter og andre tekniske installasjoner under snøen. Du sparer vann, diesel og maskinbruk og vil dermed fü bedre driftsøkonomi og et grønnere image.

Full kontroll pü snødybden Med VisualMachine programvare for snøkontroll für en fullstendig over de daglige oversikt prepareringsoppgavene pü mindre enn fem minutter. Du kan lage halfpipen med centimeterpresisjon.

Det startet i 2007 Leica Geosystems og Scanlaser er leverandøren bak maskinstyringssystemet VisualMachine 3D, som er utviklet spesielt for bruk pü alpinanlegg. Utviklingen hadde sin spede begynnelse allerede i 2007, da Vikersund fikk montert et maskinstyringssystem for bulldoser pü sin prepareringsmaskin for skiflyvningsbakken. Men det var først i 2009, da Kongsberg Skisenter kom med tanker og ønsker om en egen alpinapplikasjon, at utviklingen av Vi VisualMachine 3D virkelig skjøt fart. Allerede samme vinter var trükkemaskinen for halfpipen deres klar til testsesong. VisualMachine 3D har siden den gang vokst, og blitt tatt i bruk flere steder her til lands, videre nedover i Europa og i Canada.

Hoist Technology AB markedsfører tekniske systemløsninger, produkter og tjenester som er spesielt beregnet pü hotell- og reiselivsbransjen. Vi hjelper vüre kunder med ü øke lønnsomheten samtidig som gjestene blir tilbudt bedre komfort og service. Hoist samarbeider med de fleste hotellkjeder pü det skandinaviske markedet. For en stund tilbake, ervervet Hoist Technology firmaet Restech Reservation Technology. Vi kan dermed nü ogsü tilby HotSoft 360 Resort og Destination, en helhetsløsning for resorter, destinasjoner, overnattingsformidlere og turistanlegg som tilbyr salg online, via call-center eller over disk. Bookingsystemet hündterer alt fra inn-og utsjekk til fakturering, administrasjon, økonomi og statistikk. Vi deltok pü Alpinmessa for første gang i mai, representert av vür salgsansvarlig Glenn, og hotellkonsulent, Lise, som er ansvarlig for support til vüre HotSoft 360-kunder. Hoist Technology ser frem til ü bli bedre kjent med vürt nye kundemarked!

Docksnake 48 MTX / Combi Carrier II Ved redningsaksjoner i ulendt terreng

Docksnake 48 MTX En ideell sekk for redningsaksjoner i ulendt terreng, bruk i helikopter, alpinredningstjenester osv. der brukervennlighet og høy kvalitet er kombinert med høy brukerkomfort. Sekken er modulbasert, noe som gjør den veldig fleksibel.

Combi Carrier II En kombinert ryggbĂĽre og backboard som er enkel ĂĽ bruke til alle typer redningsaksjoner. r,BOEFMFTQÇMBOHTPHIBSTPMJEPHFOLFMU MÇTJOHTTZTUFNr-FWFSFTNFEGFTUFCFMUFS med karabinkrokfester, og er tilpasset alle typer IPEFTU‘UUFSr,BOCSVLFTVOEFSS‘OUHFOPH $5VOEFST‘LFMTFSr&OLFMÇSFOHK‘SF r,SFWFSJOHFOWFEMJLFIPMETFSWJDF 4O‘HH"4 1C4USBJ /0,SJTUJBOTBOE 5MG&NBJMTOPHH!TOPHHOPXXXTOPHHOP

Snøgg er sponsor for:


23

november 2013

Antra med populÌrt innslag Nnet med enklere dataløsninger Knut Morten Bjørnsrud fra Uvdal presenterte sitt datafirma pü Storeell, hovedbudskapet var nye og enklere løsninger for alpinbransjen. Han opplyser at muligheten for ü oppdatere og betale keycard pü internett gjør at gjestene kan planlegge alpinbesøket hjemmefra og gü rett inn i heisanlegget. I høst har vi utvidet produktet, sier han. I or var nyheten partnerløsningen, som innebÌrer at enkeltpersoner, bedrifter eller kundegrupper slipper ü skrive inn keycardnummeret pü nytt neste gang de oppdaterer kortet. Det kan tildeles et brukernavn og passord og eventuelt tilordne en rabatt. Nytt i høst er sesongkort for enkeltpersoner og familiesesongkort. Denne løsningen kan ogsü brukes til vanlige billettbestillinger. Videre har vi løsning for ü legge inn familierabatt pü dagskort, klippekort etc. Vi kan definere en familie til for eksempel minimum 1 voksen og 3 barn. Hvis de be-

Det var mange pü messen som ble overrasket da det ved opningen dukker opp et flott orkester som marsjerte rundt mellom standene. Forklaringen har Fredrik Lien: Da Antra skulle markere 40 ür med PistenBully ville vi gjøre noe som publikum skulle huske. En ny t-skjorte eller caps er glemt før neste sesong. At det var et 15-manns tyrolerorkester pü standen huskes lettere pü godt og vondt. Jeg diskuterte dette med Andreas Rødven som var positiv fra første stund. Tidligere salgssjef hos Kässbohrer Hans-Peter Mßller er medlem i et lokalt tyrolerorkester i Ulm. Han fikk høre om vüre planer ü

leie inn tyrolerorkester, og tilbød seg ü undersøke interessen med sine musikerkolleger. Da han spurte om det var noen i orkesteret som hadde lyst til ü reise til Norge ü spille ble de fleste med. Süledes kombinerte de litt spillejobb og en guttetur til Norge. Orkesterets navn er Musikkapelle Harmonia Dornstadt. Pü bilde et stillesittende orkester med Fredrik Lien som nyter musikken.

krefter felles adresse kan de tanke opp kortene med en familierabatt. Vi kan mobiloptimalisere slik at du tanker opp heiskortet via mobiltelefon. I tillegg har vi betalingsløsning for skiutleie og skiskole, avslutter Bjørnsrud.

Tatralift fra Slovakia

Alpinmessen fĂĽr stadig flere internasjonale innslag. Den siste tilvekst var Tatralift fra Slovakia som lager ulike typer skitrekk og stolheiser i europeiske kvaliteter.

Tatralift fikk nytt navn i 2010, men starten gür tilbake til 1975. De har bygget og montert mer enn 1165 elltaubaner i ellet, skitrekk, stolheis og andre typer anleggstransporter i forskjellige land i büde Europa og Asia. Tatralift, som holder til i  Slovakia, er sertifisert ISO 9001:2000 og tilbyr komplett utstyrslevering, komplett montasje, service, reservedeler og totalprosjekt. Tatralifts produkter har vÌrt montert i 12 foskjellige land bland annet Norge. Tatralifts representant i Norge er Roman Skrabik som holder til Oslo og sørger for service og salg. Firmaet gjør mye for stadig ü oppnü bedre forhold til kundene og holde god standard i tjenester og kvalitet. De som representerte Tatralift var fra v.: Juraj Soska, Roman Skrabik, (representant i Norge) og ing. Daniel Michna.

Hos oss har du gode medlemsfordeler Gjennom samarbeidsavtalen mellom ALF og Gjensidige tilbyr vi alpinanleggene blant annet: Ĺś ULPHOLJNMÂşSDYDOSLQKMHOPHUWLOJUDWLVXWOHLH Ĺś KMHOSWLOEHKRYVWLOSDVVHGHIRUVLNULQJHU

A13_0014/01-13

2PGXYLOEHVWLOOHKMHOPHUULQJ$/)S§ HOOHUULQJRVVL*MHQVLGLJHS§IRUVSºUVP§ORP GLQHIRUVLNULQJHU


24

november 2013

nøkkelen til sikkert arbeid i høyden

œ E]lg\]ZYk]jlghhd«jaf_kgelad^j]\kkladd]j eqf\a_`]l]f]k]nYcm]jaf_kcjYn& œ KYee]fkYll]mlklqjkd¬kfaf_]ja`]f`gd\ladcjYn ge*ZYjja]j]j& œ Jƒ\_anfaf_geYjZ]a\a`¬q\]fg_Z]j]\kcYhkhdYf]j&

www.aak.no

ÅNDALSNES – BERGEN – KRISTIANSUND – STAVANGER – TØNSBERG

T 71 22 71 00


25

november 2013

Norimport med spennende maskin En ny og meget aktuell utstiller på alpinmessen var firma Norimport fra Trysil som stilte med en 2-beltet snøscooter tilpasset det nordiske market. Det var markedsansvarlig Roar Nordsveen som representerte firmaet, han har sendt Skiheisen denne orientering.: «Trysilbaserte Norimport AS har siden 2006 importert Alpina Sherpa til det nordiske markedet. Alpina Sherpa er verdens eneste 2- beltede snøscooter og produseres av Alpina Snowmobiles i Italia. Dette er en arbeidsmaskin som betjener mange bruksområder som for eksempel: løypekjøring, persontransport og i ski- patrulje. I februar 2013 ble Roar Nordsveen engasjert som salgs- og

markedsansvarlig i selskapet, og har ansvaret for oppfølging av eksisterende og nye kunder. I tillegg jobbes det med ansettelse av ny selger som skal ha hovedfokus på salg av vårt norskproduserte sporutstyr. Vi

Skiltleverandøren Kraftex Kraftex as er en trofast utstiller på våre alpinmesser. Skiltfabrikken ligger i Moss og produserer alt innen skilt og dekor. Med det mangeårige nære samarbeidet med Alpinanleggenes Landsforening har firmaet alltid de korrekte skiltene i sin produksjon. Korrekt skilting er meget viktig for å varsle om mulige farer slik at ulykker unngås, samt at besøkende finner riktig vei enten om det er til for eksempel grønn løype eller et toalett. Kraftex as ser frem til en ny sesong i nært samarbeid alpinanleggene i Norge. Det er Kristian Wiborg som representerer firmaet på standen.

takker alle dere som besøkte vår stand på Alpinmessen, og håper å møte mange av dere i løpet av vinteren. Kontakt oss gjerne for demonstrasjon og prøvekjøring.»

B-stedt of Norway med sterk markering

B-stedt of Norway AS hadde som vanligt en fargerik stand med alpine skiklær for skiskoler, heispersonale, snøleggere og ikke minst Norges nasjonale Skipatruljeuniform. Det ble bestemt under messen at den Norske skipatruljeuniformen skal uppdateres til samme modell som den nyutformede svenske uniformen, men med rød farge i stedet for blå. Det ble presentert ennå et lettere stoff til klær under messan. Videre viste vi hele BreakA-Way produktsutvalet fra slalåmstaur, løypemarkeringsstaur til B- og C-nett, der vi kan tilby nett med trykk. Også port-

flagg av varierende slag, samt nummervester var det stor intresse for. På ute stod et av de nye helt uppblåsbare X-gloo telten som bare veier 50 kg, de er raske å sette opp og meget holdbare mot vind. På bildet ser vi eieren Gunnar Bergstedt. Videre Oskar Bergstedt, Marcus Skoog samt TorArne Tiber-Olsen som har ansvarar for nordre del av Norge, mens Kristofer Tanberg (som ikke er på bilde) er ny representant for Sør-Norge. Til neste ALF-messe om to år trenger vi en større stand, sier Gunnar Bergstedt. Interessen denne gang var veldig bra. Hilsen Gunnar Bergstedt


26

november 2013

Sporsetter fra Alpin Maskin

På bildet ser vi Tore Hagen fra Alpin Maskin som stolt viser fram en nyhet av året fra Alpin Maskin: Sporsetteren fra Yellowstone Track System i Montana. Bedre kjent som «GINZUGROOMER» Dette er et verktøy for å lage et perfekt klassisk spor og/eller en skøytetrase med snøscooter eller ATV. Leveres i 3 arbeidsbredder – 1,5 - 2,1 og 2,7 meter. Ginzugroomer 150, 1,5 meter er beregnet for en sporsetter. Modellene 210 og 270 kan utstyres med en eller to sporsettere. Dybdejustering av kniver og sporsettere betjenes fra scooter eller ATV elektrisk. To rader med doble kniver som gir nøyaktig og progressiv kutting av snøoverflaten. Knivene er boltet og er lette å skifte. Det er mange Ginzugroomere i Norge, og vi har reservedeler og slitedeler til disse. En enkel sporsetter inklusiv drag til under 4000 kroner før moms hører også med i produktspekteret av sporsettere. Utstyret ble brukt under Ski VM i Oslo, Vancouver-OL og OL i Salt Lake i 2002. Den er også på plass i Sotsji!

Skiskolene på Storeell Skiskolene er viktige for å få gode alpinister. Deres organisasjon stilte på Storeell og på bilde har vi Anna Helander fra TrysilGuidene og Linda Persson fra Geilo Skiskole, de informerer messebesøkende om

Skiskolenes Bransjeforbund (SBF); en organisasjon for skiskolebedrifter i Norge. Betydningen av dyktige profesjonelle skiskoler på skidestinasjonene har alltid vært stor, ikke minst i dag med den økede konkurransen i verden om menneskers tid og penger. Ved at stadig flere skiskoler holder en høy kvalitet på sine produkter vil dette styrke Norge som vinterferiedestinasjon. SBF medvirker til dette bl.a. med å gjennomføre høyt kvalitative utdanninger for ski-

instruktører, på alle nivå, tilpasset bransjen og internasjonale krav. Å skape nettverk for utveksling av erfaringer, kunnskap og idéer mellom medlemmene – noe som bidrar til utviklingen

av produktet, å skape aktiviteter av felles interesse, felles markedsføring og samarbeid med andre skiorganisasjoner er eksempler på andre viktige oppgaver for SBF. Medlemskap i SBF er åpent for alle profesjonelle skiskolebedrifter, uansett størrelse. Blant medlemmene finnes skiskoler med over 100 instruktører til de som kun har 4 som arbeider under en sesong. Alle har glede av et medlemskap i SBF.

Polaris Ranger 800 på utestand En av Polaris Norways maskiner som hadde mange beundrere på alpinmessen var en Polaris Ranger 800 Heavy Duty fullrigget og med belter.

Markedskoordinator for Polaris Norway, Espen Skaar, skriver dette om maskinen: – Med Polaris Side-by-side UTV får du en liten traktor med stor arbeidskapasitet og en sikker arbeidskamerat du kan stole på! Ranger har naturligvis Polaris ekte firehjulstrekk med trekk på alle fire hjul, stort lasteplan og et et solid veltebur. Sett på en tilhenger om du har behov for å ha med enda mer last. Det finnes masse ekstra tilbehør som er spesiallaget for Polaris Ranger, dette kan du montere uten verktøy og på et blunk. Du får alt fra komplette hytter, tak, vindskjerm, verktøyholdere, støtfangere, felger og masse annet for å personliggjøre og tilpasse akkurat din Polaris Ranger iht bruksområde. Polaris Ranger får du i tre kjøretøystørrelser, fire motorstørrelser med bensindrift og ikke minst både diesel og elektriskdrift. Med Polaris Ranger har du et robust, allsidig og trofast kjøretøy, klar for enhver utfordring!

Snowmaking

Svenskproducert rørsystem i verdensklasse Enkel s ammenkobling, k orrosjonsbestanding, lav vekt och gode gjennomstrømningsegenskaper.

PP.O. .O. Box Box 550, 550, SE-631 SE-631 0077 ESKILSTUNA, ESKILSTUNA, SSWEDEN W EDE N PPhone: hone: + +46 46 1166 1166 6655 000, 0, FFax: ax: + +46 46 1166 1122 2266 3344

www.alvenius.com w ww.alvenius.com


27

november 2013

Scandinavian Rails

Team Axess Skandinavia

og David på messe

En trofast utstiller på våre alpinmesser er David Ny som presenterer Scandinavian Rails sammen med sin pappa Alf. Han viser ikke bare rails, han har også mange typer redskaper som skal gjøre pipene perferkte. I hånden har han den nye skrapemodellen Greta. En mindre utgave av den populære modell Jon. Det er viktig å ha utstyr som gir barna anledning å hjelpe sin pappa. David Ny og Scandinavian Shaper samarbeider med det norske firma Areco. David produserer railsboxer, snowtool og designer/bygger snowparks etc. David samarbeider med Anders Forsell og de er spesialister innen parkbygging. De har fått en meget viktig oppgave for vinter-OL i Sochi 2014. De to skal forme og bygge arenaene for slopestyle og boardercross.

David jobbet i Sälen årene 1993 til 2000  og der utviklet han parkbygging til den kunst det er i dag. Nå har han eget firma, Scandinavian Shaper, med oppdrag over hele verden.  På 90-tallet bygde han arena for verdenscupfinalen i Tandådalen. Han har vært med å bygge snowboardarenaene i Salt Lake City, Torino og i Vancouver. Nå får han oppdraget til sitt erde OL. For Anders blir det debut i OLsammenheng. David er ikke bare parkbygger, han elsker å jobbe i verkstedet i Arboga for å lage railene. Vi må legge til at David var en av Sveriges dyktigste snowboardkjørere i årene 1990 til 97. Anders var også snowboardkjører på 90-tallet, men gikk over til å bygge bakker. Vi ønsker dem lykke til med olympiaoppdraget!

BRONCO leverer:

Fordelingsgear

Komplett koblingsprogram

Yamaha med mange kjøretøy Markedsansvarlig for Yamaha, Tom Inge Hellesvik, opplyser om nok en meget vellykket messe. For vår del er utviklingen meget positiv hva gjelder kundekontakt, forespørsler og salg til norske alpinanlegg. I år hadde vi igjen med oss importøren av Camoplast belter, Hans Jørgen Landstad, som informerte brukere om nyheter og egenskapene en ATV har i kombinasjon med belter. ATV og SxS utstyrt med belter viser en kraftig økning innenfor kombinasjonsbruken sommer- og vinterkjøretøy. På bildet har vi nærmest Bjørn Daniloff, distriktsansvarlig Yamaha. Til venstre: Hans Jørgen Landstad, importør

Alpine PVC-produkt

Camoplast belter og lengst bak, Tom Inge Hellesvik, markedsansvarlig Yamaha.

frå Stryn

Gearkasser Spesial- og standardutførelser

Kardangakslinger Nye og reservedeler

Tilbakesperre og frinav

En trofast utstiller på den norske alpinmessa er Axess. De var representert ved daglig leder Monica Östlund-Lübbert og Martin Swensån som har ansvar for salg. Til høgre har vi Martin Lindh som er ansvarlig prosjektleder sammen med kollega Magnus Malmgren som ikke er på bilde. Magnus var akkurat på et besøk ved Vaset Skiheiser og Stavadalen. I 15 år har Axess kassa- og entrésystem vært et begrep i Norge. Ved god jobbing

har det lykkes å øke markedsandelen for Axess i Skandinavia. Mange skianlegg har gitt Axess stor tillit gjennom årene. For å understreke det Skandinaviske markedets betydning for Axess, startet de i begynnelsen av juli 2011 Team Axess Scandinavia AB som har ansvar for salg og support i Skandinavia. I sesongen 2013 kan Axess ønske flere nye norske kunder velkommen som Axessbrukere. Stavadalen Skisenter, Vaset Skiheiser, Tyin-Fileell, alle i Valdres, har oppdaget fordelene med Axess. Dessuten finns avtale med Bleellheisen, Hummelell og Haglebu. Vi har også flere forhandlinger løpende som ikke er sluttførte. I Norge ble det i 2013 plassert 10 stk. Axess kortautomater, 3 av dem i Tryvann Vinterpark. Forberedelsene for installasjonene er i full gang, opplyser Monica.

Hjulmotorer til f.eks. preppemaskiner

Skivebremser Arbeids- og nødbremser

Reparasjon og service av gear Hyvelgatan 34, SE- 741 71 KNIVSTA Tel +46 18 512000, fax +46 18 512010 info@bronco.se, www.bronco.se

Sikringsmatter

• Kraftig armert PVC-duk • God demping (10, 15 eller 20 cm skumplast)

• Solide messingmaljar til feste for stropp eller snor. • Fleksible løysingar – diverse dimensjonar. Be om pristilbod!

6783 Stryn

Tlf 57 87 56 00 post@almenning.no – www.almenning.no


28

november 2013

Sitech Marine

En ny utstiller pü Storeell var et dansk firma som leverer GPS-utstyr til preppemaskiner. Det var Jan Larsen og Henrik Møller-Clausen som representerte. Firmaet sendte oss denne informasjon om utstyret:

Trimble Connected Resort Connected Resort er basert pü Trimble Visionlink™ som gir informasjon om hvor ditt utstyr befinner seg og hvor langt arbeidet med prepareringen er kommet. Visionlink inneholder brukervennlige styringsverktøy som kombinert med 3 centimeter nøyaktig GPS posisjonering og trüdløs hardware muliggjør sanntidsinformasjon over utstyr og produktiviteten pü alpinanlegget. Systemet gir føreren sanntidsinformasjon om snødybden i forhold til valgt løypedesign. Data om snødybde og posisjon sendes via modem med 2-veis datalink til kontoret, hvor det er mulighet for ü

GPS for preppemaskiner

følge maskinenes arbeid i sanntid. Miljøet setter store krav til maskiner og utstyr som kan motstĂĽ mange timers hardt arbeid under ekstreme forhold. Trimble hardware er kjent som bransjens ÂŤstate of the artÂť og er utviklet spesielt til anleggsbransjen. Systemene brukes over hele verden, primĂŚrt i anleggsbransjen og oshore, men ogsĂĽ pĂĽ preppemaskiner i Tyskland, Italia, Ă˜sterike og Sveits. Med VisionLink til preparering- og flĂĽtestyring fĂĽr du et helhetsbilde av maskinproduktivitet, maskinlokalisering og bakkestatus, slik at det er mulig ĂĽ minimere nedetider og brennstoorbruk, og tree de riktige beslutningene pĂĽ rett tidspunkt om hvor det skal produseres kunstsnø eller hvor den overskytende snøen bør flyttes til. En løsning – En leverandør. SITECH MSC utfører installasjon, integrasjon og opplĂŚring av personalet.

SunKid skiband

Alpin Maskin var ogsĂĽ denne gangen representert med et SunKid skiband montert ute. Bandet rullet og gikk i to dager til ende. Og det er nĂĽ godt over 30 andre slike SunKid band rundt om i Norge. Nytt av ĂĽret er blant annet et ny designet ÂŤGalleriÂť, eller takoverbygg som kanskje er et bedre norsk ord. Taket er laget i 4 eller 5mm polycarbonat glass og aluminium. Alt festemateriell er i rustfritt.

Men skibandet fungerer selvsagt utmerket ogsü uten tak. Du kan velge mellom 60 cm eller 75 cm bredde pü bandet. Med 75 cm utvider man bruksmulighetene. Kjelker og for eksempel tubing ringer gür fint. SunKid bandene er kjent for ü vÌre svÌrt drift sikre og med lave vedlikeholdskostnader. Tilbakemelding fra eksisterende kunder bekrefter da ogsü det. Alpin Maskin har et komplett utvalg av utstyr fra SunKid. Karusell for vinter og sommerbruk. Skileker og figurer. Rails, tubing ringer og mer. Se www.alpinmaskin.no og finn ut mer om hva vi kan tilby av utstyr. Pü bildet ser vi Kenneth Torgersen fra Alpin Maskin i midten, han har kundebesøk. Kenneth er mekaniker, og kjøper du et skiband fra oss, og vil ha hjelp til montering, für du besøk av Kenneth.

Technoalpins nye lanse Lasse Nordstrøm er alltid pü de norske alpinmesser, den trivelige karen jobber for Technoalpin/ Snowtech og elsker snøkanoner. Pü bildet stür Lasse framfor Technoalpins nye Lance V 3 ECO med et luftforbruk pü bare 300 l/min. Kanonen pü bilde er autonom, det vil si at den er utrustet med egen kompressor og har fullstendig automatstyring. Lance V3 finnes for sentralluft og i ulike lengder 3, 6 og 9 meter og naturligvis som manuell. Lance V3, 3 meter levereres ogsü montert pü slede i alle utførelser automatisk, manuell med eller uten egen kompressor.

HAR SKIANLEGGET DITT BEHOV FOR VELUTDANNEDE SKIINSTRUKTĂ˜RER?

Vi fornyer Deres slitte medbringerklemmer og pendelarmer!

Slitte overflater pü medbringerklemmer og pendelarmer bearbeider vi med den største nøyaktighet.

Skiskolenes Bransjeforbund, gjennom Norsk Ski-akademi (NSA), utdanner skiinstruktører tilpasset skidestinasjonenes behov og etter internasjonale krav. NSA har lang erfaring i instruktørutdanning og alle kursinstruktører har lang fartstid i profesionelle skiskoler. Utdanning 1 og 2 til NSA Ski instruktør med eksamen sesongen 2013/14: Utdanning 1: Trysil 7 – 13 desember 2013. Skeikampen 9 – 15 desember 2013 Utdanning 2. Hemsedal 6 – 12 januar 2014 Â˜Â‹Â–ĆŚÂ‡ÂŽÂŽ

͞Ȃ͙͚ŒƒÂ?—ƒ”͚͙͘͜Ǥ

For mer informasjon om Skiskolenes Bransjeforbund, se www.sbf.as og for Norsk Ski-akademi, kurspĂĽmelding og annen kursinformasjon www.norsk-skiakademi.com Â?‹•Â?‘Ž‡”•‘Â?‡”Â?‡†Ž‡Â?‹Â?‹•Â?‘Ž‡Â?‡•”ƒÂ?•Œ‡ˆ‘”„—Â?†ǣ”›•‹Ž —‹†‡Â?‡ǥÂ?‹•…Š‘‘Ž ‡Â?Â•Â‡Â†ÂƒÂŽÇĄÂ?‹•Â?‘Ž‡Â? ÂƒĆŚÂ‡ÂŽÂŽÇĄ

‡‹Ž‘Â?‹•Â?‘Ž‡ǥ ‡‹Ž‘Â?‹•‡Â?–‡”Â?‹•Â?‘Ž‡ǥÂ?‘™•’‘”–•Â?‡‹Â?ƒÂ?’‡Â?ÇĄÂ˜Â‹Â–ĆŚÂ‡ÂŽÂŽ•Â?‹•Â?‘Ž‡Ǥ •Ž‘‹Â?–‡”’ƒ”Â?Â?‹nj‘‰Â?‘™„‘ƒ”†•Â?‘Ž‡ǥ

•Â?‹•Â?‘Ž‡ ‘˜†‡Â?ÇĄŒ‘”Ž‹Â?‹•Â?‘Ž‡ǥ”›˜ƒÂ?Â?Â?‹•Â?‘Ž‡ǥ‘••‡•‘”–Â?‹•Â?‘Ž‡Ǥ

Vür godkjente metode for reparering av slitte klemmer for medbringere og pendel-armer bygger pü omfattende kjemiske og mikroskopiske undersøkelser av grunnmateriellets sammensetning. Prøveresultatet viser klart at vür metode for reparasjon oppfyller de samme krav som stilles til nye produkt. Metoden vi bruker er godkjent og sertifisert av SA, AB Svensk Anläggnings-provning.

Prisliste for reparering – 2013:

• Motstül kr ............................... 150,• Klemmer for 14–19 mm wire.. 450,• Klemmer over 20 mm wire ..... 570,-

• Fastsveising av løse vinger 20–26 mm wire .................... 785,• Pendelarmer .......................... 330,-

Vi betaler returfrakt for over 50 stk. Alle priser Skr.

Ring oss eller send faks sü für dere vite mer om vür sertifiserte arbeidsmetode, holdbarhet og økonomi. VELKOMMEN!

GĂ„VLE RĂ–REKONOMI AB

P fesjon ell pĂĽ vanskero lige sveis edetaljer.

LÜvlundsvägen 34, S-814 91 Furuvik, Sverige. Tel 0046 26 763 20. • Faks 0046 26 713 63 Mobil 070 681 1458 og 070 622 0319 gavleror@telia.com


29

november 2013

Prepareringsmaskiner Sporsettere

Nye og brukte reservedeler til de fleste typer av maskiner. Belter og beltedeler fra HALL.

SunKid skiband

Figurer og skileker, rails, karusell, skitau.

Fra Yellowstone Track Systems

For det perfekte skispor!

GINZUGROOMER

Alpin Maskin as 2630 Ringebu

info@alpinmaskin.no Telefoner: +47 61 29 89 00 +47 63 82 55 15


30

november 2013

SnøSport i Kongsberg

Berit Mikkelsen representerer SnøSport AS i Kongsberg, som er eneimportør av Liski skiarena- og løypeutstyr; en internasjonal leverandør til OL, VM og WorldCup, samt til skisenter, landslag, hvorav vårt eget i spissen, samt skiklubber over hele verden. Alle typer nett; sikkerhet; AB-, og C-nett, alle typer avsperring, polstringer, merkestaur, køanordninger, slalomstaur, bor etc.. Aktuelt nå er leveransene til OL i Sotsji 2014; her står Liski for det meste. Alle nett og polstringer finnes i standardutgaver, i tillegg skreddersyr Liski etter kundens ønsker og behov, farger og størrelser. Det legges stor vekt på kvalitet, og FIS-godkjenning er en selvfølge på  Liskis nett og staur, noe som gir arrangøren

nødvendig sikkerhet hvis uhellet skulle være ute. Prisene er absolutt konkurransedyktige, og det legges stor vekt på oppfølging når det gjelder levering og service. Alpinmessen er en fin måte å knytte nye kontakter på, og vi opplever at stadig flere alpinanlegg blir kunder hos oss. Det er  ikke bare vintersport som gjelder, mange idretter er blitt helårs, og blant leveransene finnes også polstringer og nett til rulleskiløyper, sykkelløyper og fotballbaner. En annen nyhet er ICE-KEY, et sikkerhetsarmbånd alle burde ha!  Dette inneholder  dine personlige opplysninger, blodtype, sykdommer, medisiner etc., og ved uhell der du ikke er istand til å oppgi dette selv, vil verdifull tid kunne spares og liv reddes.

Skandinavias eneste produsent av snøkanonslanger - SNOWTEX - FORMTEX

Svebab Svenska Brandslangfabriken AB,

Box 2066, S-511 02 SKENE Tel. +46(0)320-209420 Fax +46(0)320-209429 svebab@svebab.se www.svebab.se

Skiheis Service i festdrakter Stein Strand med sitt firma Skiheis Service er en sikker utstiller på alpinmessene. Han har 30-års erfaring i bransjen og kan levere det meste at det som trengs av deler til skiheiser, så er han en solid bygger av nye trekk. Han er ein praktisk og solid arbeidskar og en av de beste spleisere av stålwire i Norge. Så finner han på festlige ting. Denne gangen stilte hans mannskap i flotte tyrollerdrakter. De ble kjøpt inn forrige høst da han arrangerte firmatur til sin leverandør i Tyskland,

samtidig ble det feiret «oktoberfest». Utstyret har også gjort lykke på «oktoberfest» i Norge. Nå var turen kommet til å lage stemning på Storeell.

På bildet har vi fra v: Kate Hansen, Ines Kratzsch, Gerd Strand, David Strand, Stein A. Strand, Christian Kratzsch og Karsten Hansen.

SMP Import med utstyr for sikring i alpinanlegg SPM Import hadde som vanlig stand på alpinmessen. Firmaet importerer utstyr fra SPM Spa i Italia. SPM var blant annet leverandør til VM i alpint i Schladming (AUT) inneværende år. De viktigste produktene er polstringsmatter, nett og staur til sikring av nedfarter, avsperringsnett med tilhørende stolper samt vutstyr til skileikområder. SPM Import leverer også leddstaur til bruk i alpin trening og konkurranser, portflagg, startnummer og bormaskiner. På bilde er Svein Mundal i samtale med Skiheisens grafiker, Tormod Skarsbø. De har trolig tips å gi hverandre når det gjelder markedsføring.

snøkanonslanger


31

november 2013

Snøgg førstehjelp En ny utstiller på alpinmessa var firma Snøgg fra Kristiansand. De leverer aktuelle produkter innen førstehjelp. På bilde har vi fra v. Jan Rune Jahnsen, Snøgg, kundeansvarlig for undervisning og prehospitalt marked, så en interssert kar fra Rauland skisenter, Silas Kraul. Videre Rune Pettersen fra Snøgg, kundeansvarlig for næringsmarkedet. De var meget fornøyd med besøket på stand og fikk mange nye kontakter. Snøgg er en av Norges ledende bedrifter innen førstehjelps-, akuttmedisinsk og medisinsk forbruksmateriell. Vi leverer utstyr og løsninger til bl.a industri, offshore, sykehus, ambulanser, forsvaret, hjelpeorganisasjoner, veterinærer og private. Vi leverer også sportspleiemateriell til idrettsmiljø og fysioterapeuter. Vi har et godt utbygd distribusjonsnett, og du finner våre produkter hos forhandlere over hele landet, blant annet hos forhandlere av verneutstyr og apoteker.  Sammen med samarbeidsfirmaer har vi mer en 60 års erfaring i utvikling og produksjon av

Trykkluft fra Atlas Copco Snøproduksjon og trykkluft hører sammen, Atlas Copco er derfor en viktig deltager på alpinmessen. Konsernet er en verdensledende leverandør av trykkluftløsninger og strøm for snøproduksjon. Trykkluft er hovedingrediensen når snø skal lages. Med Atlas Copco som leverandør av utstyr og service, blir brukernes interesser tatt godt vare på både når det gjelder kvalitet, lover og regler. Atlas Copco var representert ved fra v. Göran Rydberg og Ørjan Sjøstrøm.

førstehjelps- og akuttmedisinsk utstyr. Denne ekspertisen har gjort oss i stand til å tilby utstyr som er tilpasset brukergrupper i ett bredt spekter. Vår forretningside er å levere produkter som dekker behovet for førstehjelps, akuttmedisinske og medisinsk tekniske produkter innen definerte markeder. For oss er kvalitet viktig, og våre kunder skal finne det lønnsomt å dekke sine behov ved å velge oss. Vår visjon er at «vi skal gjøre det enkelt å hjelpe». Vi mener at det å hjelpe andre er noe av det beste en person kan gjøre, og vi ønsker å levere utstyr og løsninger som gjør det lettere å hjelpe, og som bidrar til at vi alle får en tryggere hverdag. Snøgg gjør det enkelt å hjelpe. Snøgg er stolt sponsor på førstehjelpsmateriell til Alpinlandslaget.

Skidata med elektroniske lås På messa viste Skidata elektroniske lås. Magnus Christoffersen opplyste at det er denne låstypen på 135 hotell i Skandinavia. XBO har leverert over 30 000  elektroniske lås, slik som hotellås og vegglesere til hotel, resorts og vandrehjem i Skandinavia, fordelt på over 135 anlegg. Hotellås har flere fordeler framfor tradisjonelle lås, spesielt om man kombinerer det med skipass. Skidata har idag över 200 skianlegg i Skandinava som kan dra nytte av våre spesielle produkter. Nyhet på messen var Zaplox-funksjonen, som gjør det mulig å hente ut nøkler direkte fra mobilen. For mer informasjon besøk gjerne www.xbo.se og www.skidata.se

Neste nr av kommer ca 25. februar 2014. Frist for redaksjonelt og annonser er 20. januar.

www.teamaxess.com

AXESS FLAP GATE –

TEKNIK MED

KOMFORT

AXESS – Kundanpassade lösningar för stora och små skidanläggningar. TeamAxess Scandinavia AB - Smidesvägen 7 - 686 33 Sunne - Sverige Tel +46 70 884 05 84 - E-Mail: monica@teamaxess.com


32

november 2013

Snøkanonslanger fra Svebab Antra med smart doning Her viser Trond Wolden en smart sak som heter John Deere Gator. Gator er en liten maskin for lettere transportoppgaver. Den leveres med bensin eller dieselmotor. Den kan også leveres på belter. Maskinen produseres av traktorprodusenten John Deere i USA. Antras søsterselskap Reinhardt Maskin er importør av maskinen.

En av de mange svenske deltagerne på alpinmessen var Svebab som presenterte slanger fra Svenska Brandslangfabriken som er Skandinavias eneste produsent av snøkanonslanger. Den ligger i Skene 60 km øst for Gøteborg. De leverer slanger til de mest kjendte snøkanonprodusenter i Skandinavia. Siste årene har slangene fått øket internasjonal oppmerksomhet på grunn av sin kvalitet og robuste vevkonstruksjon. De slanger som leveres som flatrull (Snowtex) blir produsert i standardkvalitet som tåler trykk på mer enn 100 bar, videre en High Pressure kvalitet som toler mer enn 150 bar. Laboratoriet i Skene kontrollerer ikke bare sprengtrykk,

men også styrken mot slitasje blir kontrollert kontinuerlig. Dette er ikke minst viktig siden slangene blir brukt i en så tøff bransje. Snowtex kan vise til meget gode sliteegenskaper. Snowtexen kan skaffes med trådlinda camloc koblinger alt. pressede koblinger. Svebabs formstabile lettvektslanger – Formtex blir også benyttet innen snøbransjen. Egenskapen i denne slangen er helt unik i sitt slag med høyt sprengtrykk og meget høy fleksibilitet til og med i meget lave temparaturer. På bildet viser Leif Arthursson (VD) til h fram et flott utvalg av slanger som Svebab markedsfører. Den andre på standen er Claes Hultgren som er selger.

Fjellpulken Alpin 220 Markedssjef Dag Ulven og Daglig leder Anne Rustadstuen foran Fjellpulken Alpin 220 montert på Fjellpulken Scooterslede. Denne sleden gjør at man kan frakte pasientene mye raskere over langt større avstander med sterkt forbedret pasientkomfort.

Forleng oljeskiftintervaller – bytt olje når nødvendig

Kontroller maskineriets helsetilstand – unngå havari i høysesongen

Stilig og sikker!

Send 50 ml brukt olje til:

Invicta AS

Etto har hjelmene som beskytter ditt barn på ski og aking i vinter.

ETTO Cuzco er, med lett vekt og høy sikkerhet, den ideelle hjelmen for barn og unge.

ETTO Chilli har, med sine friske farger, kule design og tøff brilleholder, et potensiale som alles favoritt.

Du vil motta innen 48 timer (etter mottak i vår lab) en rapport pr. e-post med analysesvar, kommentarer og anbefalinger. ETTO Cuzco

Tenk sikkerhet, vedlikehold, økonomi og miljø!

Invicta AS

ETTO Chilli

For mer informasjon se www.etto.no

Trondheimsveien 436b 0962 Oslo Tel. 22 90 13 80 Faks. 22 90 13 89 post@invicta.no www.invicta.no


33

november 2013

Nyhet fra BRP Norway

Can-Am ATV lanserer Outlander T3 6x6 1000 XT Can-Am ATV line-up inkluderer nå en revolusjonerende og spesialbygd modell for profesjonelle brukere. Med utgangspunkt i det nye G2-chassiet for ATV, kraftig motor, lavere giring og kraftig motorbrems er dette Utility arbeids-ATV'en du har lett etter. Modellen er utviklet og testet i skandinaviske forhold og etter krav fra skandinavisk bruk og behov. Hvordan definere den perfekte Utility ATV? En arbeidsATV må ha høyt dreimoment med tilstrekkelig kraft til å komme seg ut av alle situasjoner. Den må ha et robust og stivt chassis som kan takle både tøft

terreng og tung last med ekte off-roadegenskaper. Håndteringen av kjøretøyet er også viktig slik at man har kontroll over kjøretøyet i alle situasjoner. Det må kunne takle tunge last på en sikker kjøretur både opp og ned bratte bakker. Allsidighet, der praktiske og flerbruksmuligheter er viktige momenter. Den perfekte Utility ATV må være vedlikeholdsvennlig for brukeren. Daglige sjekkpunkter og f.eks rengjøring av luftfiler skal kunne gjøres på få minutter. Outlander T3 6x6 1000 XT er den perfekte Utility ATV, og har i tillegg et moderne design. Den byr på en rekke innovative løsninger. To-nivå lasteplan bak

System for wirekontroll gjør at du som bruker kan plassere den tyngste lasten vesentlig lavere enn hva som har vært mulig tidligere, slik at tyngdepunktet senkes. Med allsidighet mener vi at du kan bruke denne maskinen til en rekke forskjellige arbeidområder – og «ombyggingen» gjør du på få minutter. Genialt enkelt og ganske enkelt genialt. Outlander T3 6x6 1000 XT finnes som standardutgave og i tillegg 5 forskjellige fabrikkmonterte utgaver: Landbrukspakke: Lasteramme foran, LinQ gripearmer, sidevegger og bakluke med forlenger, sikkerhetsnett for last, bakmontert vinsj, heldekkende bukplate i plast. Skogspakke: Bakmontert vinsj, tømmerstaker og tømmervegg, lasteramme foran, heldekkende bukplate i plast. Lastepakke: Sidevegger og bakluke. Cargopakke: Sidevegger, bakluke, hard topp, 70 liter utility boks, LinQ modular bag. Vinterpakke: Høy vindskjerm, strømuttak for varme til visir, varme i handtak og tommelgass, sidevegger, bakluke og hardtop. Testmaskiner vil være tilgjengelig i Norge gjennom vinteren og leveranser skjer fra april 2014. Kontakt din lokale Can-Am forhandler for avtale om prøvekjøring.

W W W. T O P P T E K N I K . S E Www.toppteknik.se JL Toppteknik AB

7RWDOOHYHUDQW|UDYNQDSSOLIWDU

På messestanden til svenske Axess stilte to representanter fra firma Winspect i Østerrike. Det var Anders Pröhl og Hans Peter Demling som viste et optisk wirekontrollsystem som har hatt fått mange nye brukere ved alpinanlegg i alpene.

Alpinanleggenes kompetanseleverandør • Markedsundersøkelser • Markedsplaner • Kvalitetsmålinger • Investerings- og lønnsomhetsanalyser • Finansiering

Kaizen AS

C. Sundtsgt. 10 – 5004 Bergen Tlf 55 56 08 65 – Faks 55 03 24 42 post@kaizen.no

NYHET! Astic sikrer bakkene fint og ryddig utseende enkel montering, både opp og ned holder seg på plass, siger ikke holder seg myk, til og med i minus 30 trekker ikke vann, fryser ikke og blir ikke hard godt egnet til reklame tåler meget godt ytre påkjenninger Kan stå ute hele året UV- bestandig

www.partnerplast.com

Trondheim gVWHUVXQG Uppsala 9nQJD Ulricehamn +\YLQNll6YHLWVL

JL Toppteknik AB 675$1'9b*(1Ň 686 30 SUNNE Tel: +46 (0) 565 711 210 Fax: +46 (0) 565 711 215

DEMPER FALLET

9nUDVHQDVWH liftprojekt LQI|UVlVRQJHQ 2011/2012

ASTIC

ä ä ä ä ä ä ä ä ä


34

november 2013

Ny 6-seter fra Leitner i Myrkdalen I Myrkdalen bygger nå Taubane Teknikk en ny Leitner 6-seter koblingsbar stolheis.

Brukte prepareringsmaskiner Stadig oppdatert på:

www.antra.no Myrkdalen Fjellheiser satser for fullt videre mot målet sitt om å bli best i Norden og bygger i år en ny 6-seters stolheis av type Leitner. Den nye stolheisen vil utløse et helt nytt alpinområde og heiskapasiteten i anlegget vil dermed øke med cirka en tredjedel. Myrkdalen Fjellheiser ligger i Voss kommune og skisenteret ligger ca 30 min. med bil fra Voss sentrum i retning Sogn. Skisenteret startet opp i 2003

og har ekspandert helt utrolig siden starten og frem til i dag. Målet er å bli den tredje største alpindestinasjonen i Norge innen 2020. I november i or åpnet Myrkdalen et nytt høyellhotell med 350 senger, 3 restauranter, 2 barer og konferanseavdeling. Hotellet er plassert ved foten av skiområdet. I år satser Myrkdalen videre og bygger en ny 6seters stolheis vest i skianlegget. Den nye stolheisen vil utløse 4 til 5 nye spennende

nedfarter og får en lengde på 1.650 m. Høydeforskjellen er ca 440 m og kapasiteten vil bli ca 2.600 p/t. Stolheisen har 15 stk. mellom-master og driftstasjonen er plassert på toppen av Storhaugen, som også blir navnet på den nye heisen. Leitner Ropeways leverer den nye stolheisen til Myrkdalen og Taubane Teknikk AS har hånd om all fundamentering, montasje, anleggsveier og VA-grøft. Stolheisen skal stå ferdig til jul 2013.

Antra AS • Sophie Radichs vei 1 • 2003 Lillestrøm Tel: 67 92 00 90 • Fax: 67 97 32 32 firmapost@antra.no

WORLDWIDE RAILS

Scandinavian Rails - Now present in 31 countries and 300 ski resorts.

L Last ast ned vår siste produktk produktkatalog atalog på www www.scandinavianshaper.com .scandinavianshaper.com


35

november 2013

Martinsons skibroer i tre, et naturlig valg Stefan. Martinsons trebroer har dessuten en høy prefabrikerinsgrad, som innebærer at også moteringen blir effektiv og dermed kan broen taes i bruk hurtig.

Norge i front

En ny utstiller på Storeell var det svenske firma Martinsons som leverer skibroer i tre. Martinsons er nordens ledende produsent av trebroer. På alpinmessen 14–15. mai var firmaet representert ved Stefan Sundqvist som er salgssjef og salgsingeniør Jens Karlsson som informerte om de flotte trebroene som har blitt populære innen skialeggene. Mange besøkende fikk god informasjon om noe som norske anlegg vil ha stor nytte av. Trebroer er et produkt som stadig får flere bruksområder, og Martinsons opplever definitivt en økende etter-

spørsel på skibroer da mange skianlegg befinner sig i en ekapansiv fase, sier Stefan Sundqvist salgssjef for Martinsons broer. En generell trend er at stadig flere hyttebyer bygges i nærheten av av alpinanleggene, og helst skal det skje uten å forandre den etablerte infrastrukturen. I prinsippet vil man kunna kjøre på ski direkte mellom bakken og bostedet. Da er det viktigt at biltrafikk kan samordnes med skitrafikk. Med trebroer kan man tilby frie spennvidder opp till 30 meter og man får en kostnadseffektiv løsning, sier

Trenger T renger du også nnytt ytt kart? kart?

OLE MARTIN MARTIN NORDERHA NORDERHAUG UG 2429 TØRBERGET MOB: 99 24 18 63 olemar tin@trollhetta.no olemartin@trollhetta.no

Dette er trebroen i Trysil, levert av Martinsons.

Det som trengs til vinteren...

Led Lenser SEO7R

Standen til Martinsons var representert av salgssjef Stefan Sundqvist til h og salgsingeniør Jens Karlsson.

Norge var tidigt framme og satset på trebroer og har bygget mange flotte broer. Martinsons har levert broer til Norge noen år og har mange inspirerende eksempel å vise til. Mest kjent er nok skibroen som er montert i Trysil og som gjorde det mulig å forbedre løsningen av «Ski in – Ski out», sier Stefan. I dag har Sverige flere trebroer enn Norge, men broens estetiske verdi har en sterkere stilling i Norge. Dette fordi tre er et naturlig materiale som hører hjemme i de norske miljøene, våre designløsninger blir en viktig del av landskapsbilde. Det som skiller skibroer fra eksempelvis gang- og sykkelbroer er at de med fordel kan tegnes med store lutningar for en hurtigere overgang. De har dessuten høyere rekkverk fordi mengden pakket snø blir dypere. Også dimensjoneringen er ofte annerledes da preppemaskinene skal kunne passere.

Tlf: 56 15 75 00 www.marinor.no

GPS for preppemaskiner Powered by Trimble GCS og Connected Resort

TRIMBLE GCS900 GNSS SYSTEM

CONNECTED RESORT

Når preppemaskinene er på vei opp løypene er det tøft arbeid. Maskinføreren der kan jobben sin og sitter i timevis i maskinen for å glede skisenterets mange forventningsfulle gjester få timer senere.

Connected Resort med integrasjon av VisionLink til preparering- og flåtstyring gir deg et helhetsbilde av maskinproduktivitet, maskinlokalisering og bakkestatus, slik at det er muligt å treffe de riktige beslutningene på rett tidspunkt.

Data om snødybde og posisjon lagres i displayet og sendes online via modem med 2-veis datalink til Trimble Connected Community og VisionLink til kontoret, hvor det er mulighet for å følge maskinenes arbeid i sanntid.

Sentralisering og brukervennlig styring av on-site operasjoner øker effektiviteten, hever produktiviteten og senker driftsomkostningene for hele din flåte.

Your Resort Technology Provider Norge: Telefon +47 3285 0440 | www.SITECH-Norway.com Danmark: Telefon +45 7220 7085 | www.SITECH-marine.com Sverige: Telefon +46 (0)10 456 80 00 | www.SITECH-Sverige.se


36

november 2013

LP Gunnestad med varmevest

We Ski og Andrè Pracek En trofast utstiller på alpinmessene er Andrè Pracek. På bildet er fra v. Martin Markusson og Andrè Pracek fra firma We Ski as. Så følger Ole Christian Stake fra Best Sport as. We Ski importerer Head ski og snowboard til utleie. QBL-innredninger og vokse/slipemaskiner til utleie og hoteller. Best Sport importerer Leki staver og Uvex briller/hjelmer. Totalt har de full pakke for utleier og ellhotell.

Argo Norge med nye modeller Firma LP Gunnestad fra Oslo viste på messa en varmevest som var meget aktuell for alpinfolka som ofte må jobbe i masse kuldegrader. Christian Thoresen som representerte på messa har sendt Skiheisen en orientering om vesten fra kolleksjonen Pinewood. ”Sportlig unisex vest med brystlomme. Lett vattert. Lav krage for at den ikke skal være i veien for skjerf eller lignende. Vesten har to ekstra store og myke innvendige varmepaneler med slynger produsert

av kullfiber. Panelene er strategisk plassert ved korsryggen og skuldrer, genererer behaglig varme og holder deg varm. Brukes så nær kroppen som mulig, gjerne direkte utenpå undertøy for maksimal varmekomfort. Ekstra tilbehør: Bil-lader. Yttertøy og for 100% Nylon. Levers i fargen Svart/Rød. ”

Daglig leder for Argo Norge, Jan Sverre Nielsen, viste to flotte modeller som er innkjøpt av flere norske alpinanlegg. Tryvann har anskaffet hele tre modeller. Både Avinor og mange kommuner setter pris på de smarte og enkle vognene.

ALPINT REDNINGSUTSTYR DIN TOTALLEVERANDØR www.emergency-care.com post@emergency-care.com +47 464 25 888 /464AKUTT


37

november 2013

Leica iCON alpine 3D-mülinger av snødybde og snøko snøkontroll

Med iCON alpine vil du:

~ aTSdbTaTQTW^eTcU^ab]Ă&#x;_a^SdZbY^]\TS\X]bc! ~ b_PaTeP]]SXTbT[^V\PbZX]QadZ^VSdeX[STa\TSUĂŒ QTSaTSaXUcbĂ&#x;Z^]^\X^VTcVaĂ&#x;]]TaTX\PVT ~ P]P[hbTaTb]Ă&#x;ShQST]XTc]Tcccc\TS\PbZTaWT[c]TScX[ g \TcTa ~ eXbTb]Ă&#x;ShQSTa^VQTaTV]Te^[d\ ~ [PVTb]Ă&#x;aP__^acTa

+47 815 59 690 www.scanlaser.no www.leica-geosystems.no


38

november 2013

Oppkjøp av Areco og Sufag Kaeser Kompressorer

MND Group kjøper SUFAG og ARECO, to ledende eksperter på snøproduksjon. MND Group, Montagne & Neige Développement, blir nå en betydelig leverandør av snøproduksjons løsninger takket være oppkjøpet av selskapene i Snownet Group: SUFAG og ARECO. Den svensk-østeriske Snownet Group, en av verdens ledere i snøproduksjon, består av to internasjonalt anerkjente selskaper: Areco – den røde snøleverandøren – ble opprettet i Sverige i 1985. Areco har spesialisert seg på produksjon av viftekanoner, selskapet er kjent for sine energieffektive snøkanoner. Areco sine produkter er godt kjent for sin pålitelighet, brukervennlighet, høy kapasitet og lave kostnader. SUFAG - den grønne snøleverandøren ble opprettet i Østerrike i 1983. Det var det første selskapet i verden til å designe lavtrykk-kanoner. SUFAG snøsystemer er tilpas-

KAESER Kompressorer AS stilte som vanlig på Alpinmessen, hvor de informerte om hvor viktig trykkluft er for å lage perfekt snø. Det stilles meget høye krav på trykkluften som leveres av snøanlegg. Grunnen er at denne bruken går ut på å simulere naturen i en så ren form som mulig. Derfor er valg av riktig trykkluftanlegg nøkkelen for å få best mulig resultat. Kvaliteten av lufttrykk og temperatur må være riktig for å oppnå den optimale formasjon på snøkrystallene. I tillegg er det viktig at trykkluftanlegget leverer en kvalitet på trykkluften som tilfredsstiller de krav myndighetene gir i forhold til miljøet.

sertkravene til sine kunder over hele verden. Partner i det internasjonale skiforbundet (FIS), har gitt det østerrikske selskapet et førsteklasses renomé, takket være utmerket kvalitet. Selskapet kjøpte Gemini lanser for noen år siden. MND får med seg 70 ansatte fra konsernet, de fleste basert i Østerrike og Sverige hvor selskapenes produksjonsanlegg er lokalisert. Ansatte lokalisert i Sverige, Østerrike, USA, Sveits og Italia vil bli innarbeidet eller knyttes opp mot lokale MND grener som allerede finnes i disse landene. Johan Erling fortsetter som administrerende direktør i Areco AB og blir medlem av styret i konsernet. Roderich Urschler som allerede forvalter MND konsernets østerrikske struktur, overtar forvaltningen av SUFAG GmbH, støttet av Günther Praxmarer som salgsdirektør. Med dette oppkjøpet bekrefter MND konsernet sin endring i dimensjon og blir en betydelig aktør innen snøproduksjon over hele verden.

energiøkonomiske IE3 motorer sørger KAESER snowsystem for en optimal effektivitet. Det var Espen Hansen, til v og Øyvind Sand som representerte KAESER. De er begge regionsjefer for sine områder.

Alta-pulken – en nyskapning Bjørn Ove Persgård driver firmaet Bop Produksjon og holder til i Berlevåg. Han viste på messa Altapulken som er en nyskapning på sitt bruksområde. Den nye pulken har innelukket kupé der den skadde er like sikker som i en bil. Pulken mestrer krevende terreng, veier bare 85 kg og er støysvak. Bjørn Ove var meget fornøyd med sin første alpinmesse.  

KAESER snowsystem er et nøkkelferdig konsept som tilfredsstiller alle krav og er enkel å installere. Ved hjelp av avansert kompressorteknologi, spesialdesignet rotorer, PCbaserte styringsenheter og  

  

 

 Venture Multipur tipurpose pose Allsidig nyttekjøretøy etøy.. En romslig pick-up med stor lasteplass, slepekrok og støtfangere.

Grizzly 700 Helautomatisk Helautomatisk med stor boring. Effektfull, effektiv og komfortabel. Takler Takler all små små og store store utfordringer. utfordringer.

RS Venture Venture TF

RS Viking

Rhino 700

Best på komfort og luksus. Ledende i klassen for tosetere. Langt belte.

Besteselgeren år etter år. En mengde utstyr som standard.

Den ultimate side-by-side side-by-side modellen med seriøse offroad offroad egenskaper. egenskaper.

Finn din nærmeste YamahaYamaha-forhandler forhandler på www.yamaha-motor www.yamaha-motor.no .no


november 2013

39


40

november 2013

ARECO NORGE AS Postboks 2225, Strømsø 3003 Drammen Norway

Besøksadresse: Havnegata 97c, 3040 Drammen

T. 47 32 23 80 00 M. 47 913 83 720 F. 47 32 23 80 09

www.areconorge.no


41

november 2013

B-nett og B-staur

Sikkerhets- og Avsperringsnett Staur til nett – solide m. justerbare clips

Polstringsmatter, TS-8 – flere tykkelser og utforminger

BRUSH GRIP leddstaur – enklere, lettere, mer effektivt – forsterket rør med garanti – SPM har nü Europa-patent pü BrushGrip

Isbor til staur Portflagg Startnummer

Polstringsmatte TS-8 - Matten bestĂĽr av sylindere av polyethylen. - 12 cm TS-8-matte = 20 cm Foam-matte. - Lett ĂĽ hĂĽndtere, absorberer ikke vann. - Krever mindre plass v. lagring. - Solide festeanordninger

Se produktene pĂĽ spmimport.no

SPM Import

Tel. 67 56 81 97 – 901 77 626 post@spmimport.no www.spmimport.no

VXQNLGZRUOGFRP Tel.: +46/ 706 848 547

$OSLQ0DVNLQ(JLO+)MHOG

0RELO

LQIR#DOSLQPDVNLQQR


42

november 2013

Full fart hos Areco

BRP Norway BRP fra Trondheim er trofaste utstillere på Alpinmessene.Her ser vi fra v. Rune Nordby og Einar Grindvold som viser en godt utstyrt Can-Am Outlander T3 650 XT. Det var mange besøkende som studerte den flotte firhjulingen og Einar og Rune var meget godt fornøyd med messa.

Her er vi i Vardåsen.

Her er noen av høstens prosjekter: Vardåsen skisenter, for Asker kommune. Her bygges det et helt nytt automatanlegg for snøproduksjon. Arbeidet består av matestasjon nede i Bondi og en ny pumpestasjon oppe i anlegget hvor høytrykkspumper, kompressor, el tavler og ny trafo plasseres. Fra pumpestasjonen går det 3 stk. rørgater med en total lengde på 1700 m. Kapasiteten på anlegget vil med dette bli 3,5 ganer større enn tidligere. Vi leverer 15 stk. automatlanser, 2 stk. E-liner samt 4 stk. Areco Standard Optiflow mobile automatkanoner. Birkebeiner Stadion. Her blir det automatisk snøanlegg for langrenn med en lengde på 1800 m. På ledningsnettet plasseres brønner med uttak for produksjonsenheter. Pumpestasjonen leveres som en container med plass til dobbel kapasitet. Det leveres 8 stk Areco Standard Optiflow automatkanoner på

hjulschassi. I nærheten av container plasseres et kjøletårn da det vil bli benyttet kommunalt vann den første tiden som følge av en lengre prosess med søknad om vannuttak. Surnadal Alpin. For Surnadal kommune bygges et manuelt lansesystem. Her hentes vannet i fra Sjøsætervatnet som ligger ca. 3000 meter fra toppen av skianlegget. Her blir det plassert en matepumpestasjon som mater vannet inn i toppen av anlegget. Herifra har anlegget selvfall ned de 1200 meter som hovedtrasséen er. Nederst bygges det et nytt parkområde på venstre side med en lengde på ca. 300 meter. Total lengde på snøanlegget blir 1800 meter. Kompressor plasseres nede i eksisterende garasje. Det leveres 41 stk. lanser og anlegget har en kapasitet på 250 m3 vann pr time.

God aktivitet for Taubane Teknikk Taubane Teknikk fra Voss er alltid på plass når det er alpinmesse. På bildet er det Lars Stenmoe, sittende nærmest, som presenterer stolen til en 8-seter stolheis. En slik finnes i Hemsedal og kan ta unda utrolig mye folk. Til h. er Roger Liljedal VD i TT Sverige. Lars kan glede seg over at det er høy aktivitet i hans bedrift. Til høyrer viser også snøkanonen fra Demaclenko som de forhandler. Daglig leder Aud Flatlandsmo opplyser til Skiheisen at Taubane Teknikk har fulle ordrebøker i 2013. Fem stolheiser, 3 skitrekk og 3 snøanlegg leveres i år i

Til og med naturen liker våre skibruer av tre Det er flere grunner til at skibruene våre er så populære. Fri spennvidde på opptil 30 meter uten mellomstøtter er naturligvis en viktig faktor. Det samme er ekstremt kort montasjetid og konkurransedyktig totaløkonomi. For ikke å snakke om hva de gjør for naturen. De er et godt miljøvalg, og de attraktive designløsningene smelter inn som en naturlig del av landskapet.

Martinsons er en familieeid treforedlingsbedrift som ligger i Norrland. Vi er Sveriges største produsent av limtre, trebruer og byggesystem i tre for bolighus og haller. Martinsons SE-937 80 Bygdsiljum, Sverige Tlf: +46 (0)914 207 00 www.martinsons.se

En naturlig del av framtiden

Norge og Sverige. Til Sverige er i år levert hele 2 koblingsbare 6seters stolheiser og en 4 seters fast klemme stolheis til Skistar, Åre. I tillegg kommer det en Leitner 6-seters koblingsbar stolheis til Lofsdalen Fjällanläggninger og et skitrekk til Skistar, Sälen. I Norge er det også fullt opp å gjøre. I Myrkdalen bygges det en 6-seters Leitner koblingsbar

stolheis, i Hodlekve i Sogndal bygges det et skitrekk, Misvær Idrettslag investerer i år i både et nytt Leitner skitrekk, samt Demaclenko snøproduksjonsanlegg. Videre bygges det snøanlegg på Strandaellet og på Voss Resort. Både Leitner og Taubane Teknikk er selvsagt svært fornøyde med alle leveransene!


43

november 2013

Aksess Ikt med nytt tilbud B-stedt of Norway med nytt «Event-telt» B-stedt of Norway viste på messen et nytt telt med god design, enkelt å ta med seg og like enkelt å sette opp. Vekt bare 50 kg og det viktigste er at det tåler en god del vind.

En ny utstiller på alpinmessen var oslofirma Aksess Ikt som presenterte en ny mulighet for å utnytte heiskortet. Salgs- og Markedsansvarlig Audun Hunshammer representerte Aksess ikt på messen, og fikk anledning å møte mange nye personen som jobber i alpinbransjen. Hovedpoenget med denne løsningen er at kunden kan bruke sitt heiskort som betalingsmiddel for en rekke tjenester innen anlegget. Vi kan nevne at det kan brukes som bonuskort, rabattkort, debetkort og kredittkort. Dette lar seg gjøre ved å knytte opp en kortleser av samme type som benyttes i skianlegget (Skidata el.) Heiskortet knyttes så opp mot et kundenummer i en

database som gjøres tilgjengelig for alle kassepunktene, uavhengig om det er i en butikk, restaurant kafe eller et Spa anlegg. Noe av det smarteste er at foreldre kan sette penger på barnas sesongkort og dermed kan de ha oversikt og slippe mye mas om penger. Av steder som har gått for denne løsningen i dag kan vi nevne Skeikampen der du kan handle kontantfritt på alle destinasjonens serveringsstedene i tillegg til flere enkeltstående serveringssteder som på Haell, Gaustadblikk, Kvitell mfl. Les mer om løsningene til Aksess ikt på deres hjemmeside www.aksessikt.no.

Emergency-Care med mye utstyr Lars Leinæs er alltid på plass for å presentere sitt redningsutstyr fra Tyromont, Vakuumutstyr fra Vakuform med spesialspjelker, moderne nakkesplinter fra XCollar og Akuttbagger fra MeretUSA. Hans firma er Emergency Care som har et stort utvalg av utstyr som er viktig for alpinanlegga. Gjennom vinteren vil alle anlegg oppleve større eller mindre skader, da er det viktig å ha godt utstyr for førstehjelp. På bildet ser vi Lars som informerer en kunde. Denne gangen hadde han en ekstra stor og flott stand.


44

november 2013

Den norske skiskole på messe

alpint og at nyutdannede instruktører får grunnleggende opplæring å undervise i freestyle, der sikkerhet er et viktig element.

Skiskoleforum

På Storeell møtte vi representanter for Den Norske Skiskole. Til h. har vi president Gunnar Winter sammen med kurskoordinator Dag Enevold. Winter har sendt oss denne informasjon om nyheter fra Den Norske Skiskole: DNS er eneste internasjonal godkjent for skiutdannelsesinstitusjon instruktører i Norge og har siden etableringen i 1952 utdannet flere tusen instruktører innen alpint, langrenn, telemark og snowboard.

Samarbeid med Norges Skiforbund I sesongen 2012/2013 innledet DNS og NSF et samarbeid innen freestyle. Det betyr at freestyle nå er en obligatorisk del av instruktørutdannelsen innen

En gruppe medlemmer i DNS som også er skiskoleeiere, har dannet Skiskoleforum. Målsettingen er at her skal skiskolene kunne komme sammen 1-2 ganger i året for å diskutere saker av felles interesse, lære av hverandre og utveksle erfaringer og kunnskap på områder som kan bidra til heve kompetansen for skiskoledrift.

Sikkerhet i bakken DNS-utdannede instruktører er kurset i sikkerhetstankegang når det gjelder å ta med grupper ut i alpinanlegget. Utdannelsen er bygget opp i fire nivåer, hvor de som har høyeste nivå (trinn 4) har en meget solid bakgrunn i å tenke sikkerhet i all form for undervisning. Det er derfor viktig at anleggene stiller krav til at skiskolenes instruktører kan dokumentere relevant utdannelse. Du finner ytterligere informasjon om DNS på www.snowsports.no .

Montana Sweden Montana Sweden er på kjent alpinmessene som leverandør av maskiner for sliping og preparering av ski. Om leveranser i Norge forteller Mikael Sjølund at han har levert ma. en stor robot med kapasitet på 50 par ski i timen til Hemsedal. Trysil, Haell, Vassellet, Skeikampen og Kongsberg har kjøpt ulike typer av roboter fra Montana. Montana har også klær, såler og hansker med innlagt varmeelement. Dette har solgt veldig bra i Sverige og derfor ble denne vist også i Norge. På bildet har Mikael besøk av en interessert kunde.

TIL SALGS Brukt skiband type LST (Compaq)

Lengde 50 m, bredde 550 mm, model 2009, 7.5 kW (380 V)

Lengde 50 m, bredde 550 mm, model 2005, 7.5 kW (380 V)

Skiheis Service AS Postboks 325 3301 Hokksund Tel.: Stein A. Strand 909 77 277

Markedets største leverandør av snøscooter og ATV til skianlegg! 69 RANGER ALPINE 69 Ranger Alpine er en helt unik snøscooter fra Lynx beregnet for de tyngste jobbene. Den er utviklet spesielt for alpinanlegg, kraftselskap, legging av skispor eller for de som driver transport i fjellet. Snøscooteren har en Rotax 1200 4-TEC motor med 130 Hk. Beltet er det bredeste som finnes med sine 600 mm, lengden er på 3968 mm og kamhøyden er på 32 mm. Beltet har også standard pigger for økt sikkerhet ved kjøring på is. Maksimal lasteevne er sikret med doble gasstøtdempere i den bakre boggien. Snøscooteren har meget lavt tyngdepunkt for sikker kjøring i skrått terreng. Det finnes ett bredt spekter av ekstrautstyr slik at snøscooeren kan tilpasses den enkeltes behov.

OUTLANDER T3 6x6 1000 XT SEKSHJULSFØLELSEN FOR HARDT ARBEID MED STOR SELVTILLIT

s s s s s

Pris kr. 178.400,- inkl mva, ekskl leveringsomkostninger Finn din nærmeste BRP-forhandler på www.brp.com © 2013 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.

TRINNSSERVO +RAFTIGMOTORBREMS 4O NIVÌLASTEPLAN vSEKS LAGSDEKK -ONTÏROGDEMONTÏREKSTRAUTSTYRMED,IN1HURTIGFESTESYSTEM

NYHET!

Pris fra kr. 152.900,- inkl mva, ekskl leveringsomkostninger


45

november 2013

GIVES YOU

SPESIALUTVIKLET FOR Å KJØRE OPP LØYPER ELLER FOR DE SOM TRENGER EN SNØSCOOTER SOM KAN TREKKE TUNGE TING. DENNE SUVERENE ARBEIDSHESTEN LEVERES SOM STANDARD MED VINSJ FORAN, BAKLYS MED LYSKASTER OG SIGNALLYS, EKSTRA RADIATOR, STYRE-MONTERTE BRYTERE, SLEPEKROK OG STRØMUTTAK BAK.

BEARCAT Z1 XT GS Veil. pris kr.

149.900,-

PASSION FOR WORK

Bearcat modeller: BEARCAT 570 XTE

- Veil. pris kr. 84.900,-

BEARCAT Z1 XT

- Veil. pris kr. 139.900,-

BEARCAT Z1 XT LTD

- Veil. pris kr. 144.900,-

BEARCAT Z1 XT GS M/ TRIAL SPORSETTER - Veil. pris kr. 179.900,BEARCAT Z1 XT GS M/ TRACK SPORSETTER - Veil. pris kr. 179.900,-

Se disse og flere modeller eller finn din forhandler på:

www.erling-sande.no Alle priser er anbefalt veiledende priser inkl. mva. Registreringsomkostninger kommer evnt. i tillegg.


46

november 2013

KNYTT KUNDEN TIL DITT SERVERINGSSTED HEISKORT SOM BETALINGSMIDDEL FOR KUNDEN

BONUSKORT

Aksess Ikt

RABATTKORT

Aksess Ikt

Aksess

DEBETKORT

Ikt

Viste du at Aksess IKT sin kasseløsning (Rms *) kan integreres mot Skidata sine kortlesere? Dette betyr at du som driver serveringssted i forbindelse med en skidestinasjon som benytter seg av Skidata sin kortløsning kan knytte gjestene i anlegget til ditt sted. Tenk deg at alle besøkende i anlegget kan bruke sitt heiskort som betalingsmiddel på ditt sted. *Rms=Restaurant Management System – sjekk www.aksessikt.no/produkter

Mulighetene er mange og valget er ditt!

Bruk heiskortet som: • BONUSKORT (Eks. hver 10x kaffe gratis). • RABATTKORT (Forskjellige rabatter på forskjellige produkter). • DEBETKORT (Lar kunden sette inn penger på kortet, eventuell rabatt kan styres på innestående beløp. Eks. sett inn kr. 3.000,før 1.desember få X % rabatt på et eller flere produkter). Serveringsstedet har betalt varelageret før varene er bestilt. • KREDITTKORT (La gode kunder og firmaer med avtale handle på kreditt og fakturer i ettertid). • Kortet kan lades/oppvalueres i egne terminaler/ladestasjon, via en nettside eller i kassepunktet på serveringsstedet • Ingen transaksjonskostnader hverken for kunde eller brukersted • Fjerner kontant bruken i kassepunktet • Mindre kø i kassepunktet som fører til økt omsetning. • Kunden har ikke behov for å ha med seg kontanter i anlegget. Veldig bra for barn som kan gå inn og kjøpe seg en varm pølse og en kakao når de fryser og mamma og pappa er på skitur.

Aksess Ikt Ring oss på tlf. 228 02 210 eller kontakt oss på salg@aksessikt.no for mer informasjon og tilbud.

R en snø i bakk ene Ren bakkene Alpina Sherpa, sporsetterutstyr, maskindeler og snøproduksjonsanlegg. Ta kontakt for demo og tilbud!

bærekraftig av En bærekraf tig utvikling ffor or skiindustrien krever krever at produksjonen a v miljøkravene. Atlas Copcos oljeolje kunstsnø tilfredsstiller de strengeste miljøkravene. frie kompressorer kompressorer med optimal energieffektivitet energieffektivitet leverer leverer 100% 100% ren luft. luft. Ta vare naturen bakkene T av are på nat uren og miljøet – fyll bakk ene med ren snø. For informasjon, F or mer inf ormasjon, besøk www.atlascopco.no www.atlascopco.no

Martin Grambo

Mob: +47 930 00 530 martin@tracksystem.no

Roar Nordsveen

Mob: +47 930 00 499 roar@tracksystem.no


47

november 2013

En liten traktor med stor arbeiskapasitet og fremkommelighet. Modellutvalget inkluderer bensin, diesel eller elektrisk drift.

PRIS FRA KR.

99900,EKSKL. MVA.

124875:INKL. MVA.

– For offentlig vei – Traktorregistrert – Utgiftsføring – Billig forsikring.

VELG TRYGT, VELG MARKEDSLEDEREN.

SSPORTSMAN PORTS TSM MAN 500 fra kr. kr. 63920,Sportsman Spor tsman 800 EFI 6x6 Big Boss Fra Kr 111.900,- ek eks. s. mva. Kr 139.875,- inkl. mva Polaris P olaris BigBoss 6x6 fikser fikser jobben der andre må gi seg. Reell sekshjulsdrift sekshjulsdrif sekshjulsdrif shjulsdriftt og og uavhengig fjæring på alle Reell hjul sikrer ekstremt ekstremt godt feste og fremkommelighet. ekstrem fremkommelighet. Tippbar lastekapasitet på 330 kkg. g. Tippbartt lasteplan med lastekapasitet

BELTESATS

SPORTSMAN OG RANGER

Beltesats Prospector PRO, Polaris egenprodusert beltesystem for sommer som vinter. Øker bruksmulighetene av din Ranger eller ATV betraktelig når du også kan kjøre på snø.

Arbeid og fritid Widetrak fra 85.500,Praktisk P raktisk og allsidig bredbeltescooter med god lagringsplass. Scooteren er kom kkomfortabel om og lettkjørt. t. Utvalg på tre ulike ulike modeller: 500 Widetrak LX, FS IQ Widetrak og 600 IQ

facebook.com/PolarisNorway


48

november 2013


november 2013

49


50

november 2013

SMI Snowmakers

Demaclenko Nordic Lenko snøanlegg har lenge vært kjent i Norge som solid produsent av snø. Utstyret blir produsert i Østersund. Nå blir kanonene markedsført under navnet Demaclenko Nordic. Og det er Taubane Teknikk på Voss som har agenturet. Ola Salomonsson representerte firmaet.

Neste utgave av Skiheisen kommer ut ca 25. februar 2014. Tlf. 70 26 03 53 skiheisen@online.no

Data Nova systemer Alpinmessen på Storeell samler også utstillere utenom Scandinavia. En av disse var var Marco Bieri fra Sveits. Han reSMI Snow presenterer Makers/Snomax Europa. Bedriften arbeider med «økologisk korrekt snølegging» og jobber for å optimalisere og øke snøproduksjonen gjennom å tilsette den biologiske substans Snomax. I følge firmaet er produktet 100 % nedbrytbart, og reduserer forbruk av vann og elektrisitet, noe de mener kan minske snøleggingskosnadene med 30 %. Kortere løypeprepare-

Joel Joelsen representerte oslofirmaet Data Nova som viste nye løsninger for billettsystemer og bestilling av booking og heiskort.

ringstid reduserer CO2-utslipp, og muliggjør snølegging i økologisk følsomme områder, samt gjøre det mulig å produsere snø med 2 grader (celcius) og høyere temparatur ved høy luftfuktighet, da dette er en utfordring for mange skianlegg som ønsker å åpne tidlig i sesongen. På messen var mange interessert i akkurat dette. Da Skiheisen besøkte SMIs stand, var grafiker for Skiheisen, Tormod Skarsbø, på besøk. Han fikk en god leksjon i snølegging.

Skarsbø Grafisk Grafisk produksjon. Annonser Skiheisen, brosjyrer, bøker m.m. Tel. 99 22 62 04 skarsbo.grafisk@gmail.com

OFFICIAL SUPPLIER

SKIBAND

• Høykvalitets skiband med en spesiell sklisikker profil. • Lang levetid, tåler stor belastning og hard slitasje. • Bygget for alle typer terreng • Effektiv bredde av gummibåndet 600, 760 og 1.000 mm • Lett tilgjengelig styreskap i drivstasjon • Installert touchscreen-skjerm og knapper i frittstående koblingsanlegg • 3 m lange modulelementer • Mellomplater av skibandet er laget av rustfritt stål • Manuell stramming av skibandet inntil 30 m • Hydraulisk stramming av skibandet over 30 m med hjelp av håndpumpe • Automatisk start etter en stopp ved avstigningen • Konstruert etter DIN EN 15700 • Rask levering og enkel montasje

Olympic experience for your needs

Alt i sikkerhet, avsperring og merking. Topp kvalitet – gode priser.

Skiheis Service AS Postboks 325 – 3301 Hokksund post@skiheis.as – www.skiheis.as

AS

Kongsbakken 71, 3612 Kongsberg

Tel. 32 76 68 50 • Faks 32 76 68 52 • post@snosport.no • www.snosport.no


51

november 2013

Sandefjord Automasjon AS

!

" # $

%

& '#

1 23 +& 5 2 , .

&' -

4

+&

($ ) '

)'

*

%'

)' 4

$- !! - '# $ # )' / ' $

'

0

Sandefjord Automasjon AS Bragesvei 8 N-3216 Sandefjord Sentralbord: 466 10 282 Vakttelefon: 901 09 311 www.sandefjordautomasjon.no


52

november 2013

Ann MP200 skiheisen A3 2013_Skiheisen 15.01.13 15:40 Side 1

TWM Reklamebyrå AS

Ski- og trafikktunnel i stål, Gaustablikk

Ski- og trafikktunnel i stål, Myrefjell

Ski- og trafikktunnel i stål, Kvitfjell

Ski- og trafikktunnel i stål, Midtstasjon Hafjell

Ski- og gangtunnel i stål, Kleiver Skistadion

Ski- og trafikktunneler i stål • Kort byggetid • God økonomi

Geosyntia AS Tel: 67 15 92 90 • E-post: post@geosyntia.no

www.geosyntia.no


53

november 2013

Sandeord Automasjon

Sandeord Automasjon stilte som vanlig på alpinmessen under ledelse av sin daglige leder Terje Andersen til v., videre medarbeider Vibeke Walle Korneliussen, besøkende Frode Hammarsnes og Per Gunnar Garden fra Rauland Skisenter. Terje har sendt Skiheisen er info om sitt firma: Sandeord Automasjon ser tilbake på en svært god alpinmesse på Storeell 2013. Av de store nyhetene som ble presentert var blant annet ferdige pakkepriser for Tkrok heiser. Pakkeprisen er en komplett pris for alt av styresystem, sikkerhetskrets, frekvensomformer og elektromotor. Dette gjør at skisentre kan få ett langt bedre forhold til kostnader rundt modernisering og ombygging av sine heiser. Det hyggelige var også at kostnadene er langt lavere enn hva sentrene forestilte seg. Heisstyringen leveres med TüF godkjent sikkerhetssystem etter det nye Delsystem 5 for skiheiser. Det ble flere bestillinger allerede på messen og Sandeord Automasjon har akkurat nå fire heiser som bygges om for å være klare til sesongen.

Av andre nyheter som ble presentert på messen var en komplett radiostyring for drift av heis, samt en enkel versjon som brukes kun ved flytting av heisbokser. Radiosystemet for drift av heis er en SIL 3 kategori løsning med krypterte doble datautvekslinger mellom sender og mottager som summeres for sikker radioløsning. Nødstoppsystemet tilfredsstiller alle krav til sikkerhet. Komplett radiopakke for skiheis selges fortsatt til messepris. Kun 29.450 kr eks mva. I tillegg kommer kostnadene for eventuelt deler og montering opp mot eksisterende utstyr. Radio for flytting av heisbokser har også fortsatt messepris på 5.800 kr eks mva. Messeprisen holdes ut året. Sandeord Automasjon etablerer også et nytt tavlebyggerverksted der det totalt kan være fem mann i arbeid samtidig. Dette gjør at vi kan ha ett større lager av deler og utstyr som vår erfaring sier kan være kritisk i sesongen, samt kunne ta på oss flere oppdrag. Vårt store motto er fortsatt: «Service – en sikkerhet for alpinbransjen».

Sambandsutstyr fra Zodiak Norge Zodiac Norge stilte på alpinmessen for første gang. Representanten fra firmaet var Geir Åge Keiserud. Han presenterte er variert utvalg av sambandsutstyr som er viktig for alpinbransjen. Firmaet har gitt Skiheisen denne info: Zodiac Norge AS har produsert kommunikasjonsradio for jakt, yrke og fritidsbruk siden 1963. Vi har et datterselskap i Stockholm, et kontor i Belgia, samt distributører i Danmark, Island, Finland og Tyskland. Hovedkontoret er i Oslo. Vi har lyttet til markedet og deretter tatt frem produkter som er utviklet og tilpasset det klimaet og de forholdene vi har i Skandinavia. Vi utvikler våre egne produkter under merkenavnet «Zodiac», samt at vi distribuerer andre kjente merker som

passer dine behov. Vi er blant annet distributøren til Hytera i Skandinavia. Hytera leverer både analogt og digitalt samband, og er den nest største produsenten av radiokommunikasjon i verden. Vi retter oss mot skianlegg, bygg- og an-

leggsbransjen, sikkerhet / trygghet, transport og landets jegere. Vi opplevde stor interesse for våre produkter på Alpinmessen 2013, og vi ser frem til neste Alpinmesse.

Sport Alpin med stort utvalg Sport Alpin AS var tilstede med Espen Granerud, sittende og Trond Myrvoll som ikke var tilstede da bilde ble tatt. På standen er også Even Arnesen fra Tryvann Skisenter/Skiservice som er bruker av produkter fra Vola. Arnesen presenterte sin elektriske kantslipemaskin på messen. De hadde mange flere varemerker passende for utleie og skishop. Sport Alpin kan levere hansker/votter, kuldemasker og engangs varmeelementer både som såler og til hender, de kommer fra anerkjente Snowlife. Snowlife og brukes bl.a. av brorparten av det norske WC/EC laget i alpint. Staver fra italienske Gipron, som for øvrig var den produsenten som startet opp med fargekoding av ut-

leiestavene, står for en god del av salget til Sport Alpin. I tillegg leverer Sport Alpin spreke strikkede luer og pannebånd i friske farger fra franske LeDrapo og sist, men

ikke minst, skismøring/verktøy fra franske Vola. Vola er for øvrig leverandør til den Norske Skipoolen i både alpint og langrenn.

Finor med utstyr for utleie

En trofast utstiller på alpinmessene er firma Finor fra Nittedal. De satser på utstyr for utleie og er importør for Fischer i Norge. De selger nordiske ski, sko, staver og bindinger i tillegg til Fischer alpinski, bindinger, støvler og staver. På bilde har de besøk av Oddvar Bratteteig, Røldal Skisenter. Videre har vi Anders Høegh og Ole Henrik Robarth fra Finor. Ole Henrik var godt fornøyd med messen som gav nye bekjentskaper og forretningsmuligheter.


54

november 2013

Oppfinnere fra Skien Protan ProBag Store «hoppeputer» blir stadig med populære i alpinanlegg, og på Storeell ble en slik presentert. Salgssjef Pål Espen Nordhaug til v hadde besøk av Morgan Solli fra Noreell. Nordhaug forteller dette om produktet: Protan ProBag er et helnorsk produkt, som er utviklet og

På alpinmessa i 2011 var det to 18-åringer fra Skien som demonsterte en smart oppfinnelse til nytte for alpinbransjen. De hadde blitt fylkesmestere i ungt entreprenørskap i Telemark. Produktet var vannsekken LiftMan i kraftig plast. Denne skal benyttes når stolheisene skal utføre sine tester av bremsene. I stedet for å slite med tunge plastkanner fylt med sand, kan sekker med

vann gjøre testen langt lettere. Nå har bedriften deres Chrivi UB utviklet sekken videre og de har begynt å få god respons. De smarte jentene er blitt 20-åringer. De driver med studier, men tar likevel jobben med sekkene alvorlig. På bilde har vi til v. Vibeke Heiberg Ødegård som er økonomiansvarlig sammen med Christina Apneseth Johnsen som er daglig leder.

Neste utgave av Skiheisen kommer ut ca 25. februar 2014. Tlf. 70 26 03 53 skiheisen@online.no

produsert ved Protans fabrikk på Nesbyen. Alt fra produksjon av PVC belagt duk til ferdig sveiset Bag gjøres i eget hus. ProBag er utviklet for bruk i Funparker og andre områder i bakken hvor det bygges permanente hopp, ideen bak produktet er å minimere risikoen for alvorlige skader ved at man har en luftfyllt landingspute i stedet for å lande rett på bakken, dette har vist seg å være meget populært

GINZUGROOMER Fra Yellowstone Track Systems

For det perfekte skispor! – Arbeidsbredde: 1,5 – 2,1 eller 2,7 m – Sporsetter og dybdejustering betjenes fra scooteren – Doble rader med kniver. Enkle å skifte.

Alpin Maskin as

2630 Ringebu

særlig for de som er uvant med større hopp, eller man skal trene inn nye trick. ProBag holder på luften taket være en vifte som hele tiden blåser luft inn i Bagens mange kanaler, samtidig som den har utslippsventiler slik at bagen ikke får en trampoline-effekt når den er i bruk.

ProBag leveres med en ekstra beskyttelses duk på toppen, dette gjør at den tåler hard bruk både fra stålkanter og staver om vinteren så vel som sykler om sommeren. ProBag kan leveres med trykt logo på både topp duk og side duk mot tillegg i prisen. ProBag produseres i to standard størrelser: 8,5 x 15 meter, og 11 x 15 meter. Høyde på oppblåst Bag er ca 3 meter på midten avhengig av fyllingsgrad.

Polaris med mange maskiner Polais Norway hadde en flott stand inne og flere maskiner ute.

På bildet er vi inne med Nils Inge Øyra fra Hallingdal Motor og Fritid nærmest, så følger Trond Rande fra Polaris Norway. Polaris har vært etablert på det norske markedet i ca 30 år og er klar markedsleder innenfor ATV og Ranger segmentet. Etter en solid og økende etterspørsel ble datterselskapet og importøren Polaris Norway AS stiftet i 2002. Dette gir gode ressurser og fullt fokus mot det norske markedet. Polaris Norway er representert med godt over 50 erfarne forhandlere fra sør til nord. Det er en kontinuerlig kontroll av dette nettverket og målsetningen er den maksimale kundeopplevelsen. De var meget godt fornøyd med besøkene på Storeell.

mini MAKS: Skandinavias beste barneskitrekk! Den slakke lina med trådkuler gjer mini MAKS til eit av dei få barneskitrekka i verda. Stram wire og harde medbringarskaft finn de ikkje her. Balanseøving like god på veg opp-over som nedover. Etter få dagar er dei fleste nybyrjarar flinke på ski!

Tåler store terrengvariasjonar og er difor godt eigna i hoppbakken.

DET SUVERENE BARNESKITREKKET! - Over 30 års erfaring info@alpinmaskin.no Telefoner: +47 99 53 54 10 +47 41 42 42 00

Uglum Maskin AS 6856 Sogndal - Norway

Tlf. +47 57 67 15 02 • Fax +47 57 67 88 50 • Mob. +47 97 08 85 83 www.uglummaskin.no • knutkrog@gmail.com


55

november 2013

Snowtech/TechnoAlpin sales team: Erik Reinholdsson Tel. +46 (0) 70 312 12 42 Jan Mangborg Tel. +46 (0) 70 513 65 85 Lasse Nordstrรถm Tel. +46 (0) 70 355 41 51

www.snowtech.se

www.technoalpin.com

App Store


BESTILL MATERIELL

fra alf – jenny@alpinanleggene.no Telefon 22 44 46 54

blir sendt GRATIS til alpinanlegga som er medlem av al f , leverandører til bransjen, mange off. instanser og andre som vi mener bør bli kjent med vårt organ.

PRISER Abonnement koster kun kr 125,- pr år.

Mva og porto kommer i tillegg Driftsdagbøker for skitrekk, skiband og stolheiser .kr Vedlikeholdsbøker for skitrekk og stolheiser m/system for internkontroll . . . . . . . . . . . kr Skadekortblokker for skaderegistrering. . . . . . . . . . kr Driftsleder skitrekk - kompendium . . . . . . . . . . . . . kr Driftsleder stolheis - kompendium . . . . . . . . . . . . . kr

400,-

Send bestilling til: 575,115,550,550,-

Skiheisen, v/ Ragnvald Støyva, 6200 Stranda eller

skiheisen@online.no

For komplett bestillingsliste se under Intranett på hjemmesiden: www. alpinanleggene.no eller send oss en mail.

Utgiver: Alpinanleggenes Landsforening

Generalsekretær: Andreas Rødven Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo Telefon 22 46 46 60 Privat 22 14 16 88 Mobil 906 97 097

Redaktør: Ragnvald Støyva 6200 Stranda Telefon 70 26 03 53 skiheisen@online.no

Styremedlemmer: Trond Østby, Hemsedal, formann, Odd Stensrud, Kvitfjell, viseformann, Hans Kristiansen, Kirkerudsbakken, Marius Arnesen, Norefjell, Stein Birger Johnsen, Rauland.

Grafisk formgiving: Skarsbø Grafisk 6475 Midsund Tel. 992 26 204 skarsbo.grafisk@gmail.com

Trykk: Nr1Trykk as, Lillestrøm

som annonseorgan:

• Optimalt resultat • Fleksible løsninger • Anerkjent kvalitet

Det er hyggelig å registrere at leverandører til alpinbransjen ser på SKIHEISEN som et godt annonseorgan.

Annonsepriser for 2014 Grunnpris: Kr 6,- pr spaltemillimeter Årsavtale: 20 % rabatt Fullfarge m/rabatt 1/1 side kr 7000,1/2 side kr 4500,1/4 side kr 2800,Alle priser er eks mva.

Overskuddet av driften av Skiheisen går i sin helhet til alf. Nye annonsører:

FOR BEDRE FORHOLD Antra AS, Sophie Radichs vei 1, 2003 Lillestrøm

Tlf: 67 92 00 90 Fax: 67 97 32 32

www.antra.no

Mulige annonsører som ikke har fått henvendelse fra oss, kontakt; SKIHEISENs redaktør Ragnvald Støyva, 6200 Stranda Telefon 70 26 03 53. skiheisen@online.no

Skiheisen nr 88  

Her kan du lese siste utgave av Skiheisen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you