Page 1

ORGAN FOR ALPINANLEGGENES LANDSFORENING NR 83, FEBRUAR 2012 28. ÅRGANG

Hemsedal De skandinaviske alper!

Skikjøring fra 3 topper 7 parker Norges største barneområde Herlig offpiste og skogskjøring BMW xRace Arena med selftimer SWIX speedcheck

Litt av innholdet Tel. 56 52 05 00 – www.fleischers.no – hotel@fleischers.no

Alf satser på god opplæring, se side 4.

Velkommen til landsmøte i Alpinanleggenes Landsforening 20. – 21. mars 2012 Rombestilling hos ALF. Tel. 22 44 46 54 – Faks. 22 44 68 05 jenny@alpinanleggene.no

Høydepunkt i 2011 – messen på Storefjell

Formannens spalte Redaktørens spalte Nytt fra sekretariatet Leverandørmedl. Bransjens omsetning Annonseregister Kursaktivitet Juridisk bistand Fleischer’s Hotel Jernbanetilsynet Ny veileder Hemsedal 50 år Realistisk øvelse Stordalen satser Røreksperten VisualAlpine nyhet Dagmar herjet Masse presseklipp

ww w.alpinanleggene.no • al f : Tlf 22 44 46 54 • Faks: 22 44 68 05 • Redaksjon: Tlf/faks 70 26 03 53 • skiheisen@online.no

2 2 2 3 3 4 4 6 6 7 7 8 16 19 26 32 38


2

Styreformannens spalte

REDAKTØREN si spalte

Godt nytt år! D

et er lite vi kan gjere for sikre god alpinstart landet rundt. Denne sesongen fekk anlegga heller ulik start. Somme fekk gode forhold tidleg, medan andre måtte vente til juleveka. Klimaet var heller mildt og det hindra den gode snøproduksjon. Men snø frå himmelen har det blitt bra med og når veret har vore bra, melder anlegga om kjempestort innrykk. Dette viser at interessa for alpint er stor. Problemer mange stader blei då mangel på parkeringsplassar.

R

edaktøren av Skiheisen ønskjer mange rapportar frå alpinanlegga, men det er vanskeleg å få til sjøl med litt masing. Alle set pris på å sjå eit bilde ein passande tekst frå andre anlegg, men denne eigenreklamen er det få som nyttar seg av.

G

od hjelp for redaktøren er at Jenny hos Alf er flink å legge inn presseklipp på internett. Der er ein god del aktuelt stoff om nye ting som skjer, gode og mindre gode hendingar. Alpinbransjen er godt stoff for media. Det eg er på leiting etter er melding om utbygging og utvikling.

O

rkanen Dagmars herjingar juledags kveld var verkeleg dramatisk for fleire anlegg. Verst gjekk det på Stranda der eit heishus som inneheldt masse dyr elektronikk blei brutalt smadra. Det gjekk ein månad før stolheisen kunne starte. Skadeomfanget blir millionbeløp. Eg fekk rapport frå Oppdal som også fekk ein trøkk. Fleire kunne sikkert sendt meg melding.

S

kiheisen er no komen til nr 83 og det er 28. årgang. For redaktøren er det nesten uvirkeleg å tenkje tilbake på at så mange nr er produsert. Det er spennande med kvart nr om kor god respons det er frå leverandørane, men det blei veldig bra denne gongen også. ALF har all grunn til å takke dei mange trufaste annonsørane som gjer det mogleg å produsere Skiheisen og få sendt den til dei som skal ha avisa.

E

i ekstra takk frå redaktøren til alle som sende helsingar og blomster på min 85-årsdag i februar. Det varmar med litt gode ord og at jobben som som redaktør blir sett pris på. Største gava er likevel at eg føler meg i god form og har hovudet klart. Men alderen har eg respekt for, ein veit aldri!

T

il slutt takk for framifrå jobb av grafikar Tormod og same takk til Nr1Trykk på Lillestrøm som held høg trykk-kvalitet. Framifrå samarbeid med Andreas og Jenny hos ALF er ein viktig faktor. Stranda 20. februar 2012

Nytt fra sekretariatet Siste nytt fra Jernbanetilsynet/ Taubanetilsynet • Taubanetilsynet er fra 1.1.12 en del av Jerbanetilsynet. De aller fleste av de tidligere ansatte er blitt med over i det nye Taubanetilsynet med kontor i Trondheim. • Regjeringen har vedtatt at Taubanetilsynet fortsatt skal være selvfinansiert. Dette er i utgangspunktet helt urimelig med bakgrunn i at ingen sammenlignbare tilsyn er underlagt et slikt prinsipp. Prinsippet skal imidlertid vurderes nærmere av Jernbanetilsynet. • Samtidig har Samferdselsdepartementet vedtatt nye tilsynsavgifter som er en oppjustering av de tidligere avgiftene til Veritas for prisstigning. • I forbindelse med høringsrunden påpekte vi at etter våre beregninger ville tilsynsinntektene for 2012 ligge ca. 45% høyere enn kostnadene for Taubanetilsynet og ba om en nærmere dokumentasjon. Det har vi ikke fått. • Selv om også gebyrstrukturen skal vurderes nærmere av Jernbanetilsynet, finner vi det helt urimelig at vi for 2012 skal overfinansiere en offentlig tilsynsvirksomhet. Dette har vi nå tatt opp med den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet. • Tilsynsmetodikken vil inntil

videre være den samme som tidligere, men også her skal Jernbanetilsynet foreta en nærmere vurdering. Jerbanetilsynets vurderinger av tilsynsmetodikk og gebyrstruktur starter før sommeren og vi har fått klare signaler om at vi vil bli trukket med i vurderingene. Så får vi håpe at vi endelig etter 15 år får gjennomslag for at vi får en tilsynsmetodikk lik den de har i sammenlignbar risiko virksomhet i Norge og for taubanene i sammenlignbare land som Sverige, Tyskland og Østerrike. Videre at kostnadene følger de samme prinsipper som for de ovennevnte risikoutsatte virksomheter.

forslag til å gjennomføring av nødvendige sikkerhetstiltak. Bakgrunnen er kravet til et dokumentert internkontrollsystem for nedfarter.

landske skigjester denne vinteren. Dette betyr at vi både må jobbe med å være konkurransedyktige i forhold til alpene og samtidig satse på nye tiltak for å øke interessen i utlandet for skiferie i Norge. Som medlemmene vil være kjent med har ALF i en årrekke arbeidet for å få en mer effektiv tilsynsordning med heisene. Etter en lengre prosess er tilsynet fra 1.1.2012 nå flyttet fra Veritas til et offentlig tilsyn og inngår som en del av Jernbanetilsynet. Innholdet i selve tilsynet er ikke vesentlig endret og avgiftene er fortsatt på samme høye nivå for 2012. ALF er fortsatt i dialog med berørte myndigheter for å bidra til en mer effektiv ordning for fremtiden. Så kan jeg nevne at våre kjære redaktør Ragnvald Støyva runder 85 år i disse dager og benytter anledningen til å gratulere. Verre er det med vår generalsekretær Andreas Rødven som var uheldig å få benbrudd her om dagen. Ikke i bakken, men midt i Oslo på glattisen. Operasjon er vellykket overstått og så venter nok noen uker med trening før nye skiopplevelser. Vi ønsker god bedring. Hemsedal 22. februar 2012 Trond H. Østby

Alpinanlegg – planlegging, bygging og drift Kulturdepartementet og Norges Skiforbund har i samarbeid utarbeidet en ny veileder som er en oppdatering og videreføring av veilederen utgitt i 1991. Veilederen er utarbeidet av Marit Gjerland og Geir Olsen, tidligere daglig leder i Hafjell og nå engasjert i forbindelse med OL i Sochi. Veilederen har blitt et meget nyttig og omfatende oppslagsverk og er gratis. Kontakt sekretariatet for bestilling.

Hoppeputer

Omsetningsutviklingen i Det har kommet noen spørsmål forsesongen 11/12 omkring hoppeputer. Etter hva vi har fått opplyst i Taubane/ Tivolitilsynet er hoppeputer ikke omfattet av Tivoliloven og derfor heller ikke underlagt kravet om tilsynsplikt. Bakgrunnen er at hoppeputer går inn under begrepet idrettsformål/sportsaktivitet. På den annen side er hoppeputer forbundet med en ikke ubetydelig risiko. Det må derfor gjennomføres en grundig dokumentert risikoanalyse med

Også denne sesongen startet svært varierende for de ulike landsdeler og anlegg. Senere kulde og oppstart enn året før for flere av de større anleggene og de lavere liggende, kombinert med en dårlig frikalender i jul og nyttår ga færre gjester på forsesong, sammenlignet med i fjor. Sportsbransjen melder om samme tendens for siste kvartal i 2011. Etter en sterk vekst i en lengre periode, ser man en utflating i etterspørselen etter sportsutstyr. Det er vel en grense for hvor mange par ski hver nordmann kan ha. Etter en gjennomgang på Skiinfo sine daglige sider ser det nå ut til at de aller fleste har fått brukbare snøforhold og at alpinmulighetene er gode for store og små. Vi opplever i disse dager mye positiv medieoppmerksomhet rundt vår virksomhet – alpin skikjøring. Det er viktig at vi som bransje, samlet sett og som enkeltaktører er høyt på banen og bidrar til å holde interessen oppe, også i mediene. Ett av tiltakene som det arbeides med i regi av ALF er å tydeliggjøre helse- og treningsgevinsten ved å stå på ski i bakkene. Verre er det at både værvarslere og trafikkmyndigheter stadig advarer folk mot å ta ut i naturen, i fare for glatte veier, vind i fjellet og snøskavler som kan rase ut. Her har vi en utfordring i å bidra til at flest mulig ønsker seg ut på skiaktiviteter i både fint og mindre fint vær. Også i år ser det ut til at den økonomiske usikkerheten ute i Europa påvirker utlendingenes reisevaner til Norge. Foreløpige tilbakemeldinger tyder på at det ikke blir noe løft i antall uten-

februar 2012

Omsetningsutviklingen ble noe svakere enn forventet med en tilbakegang på 14%. Nærmere detaljer finner du senere i avisen.

Skipatruljehjelmer ALFs skipatruljehjelm fra Sweet kan fortsatt bestilles fra administrasjonen. Pris er samme som i fjor; kr 1000 eks mva og frakt. Hjelmen har ALF og Gjensidige-klistrelapp på. Øns-

Andreas Rødven

Jenny Juell

kes ikke Gjensidige-logo bortfaller støtte fra Gjensidige på kr 200/hjelm. Størrelser er M/L og L/XL,og de er regulerbare med pads. Hjelmene har ikke Soundpads i år, men dette kan løses. Ønsker du nærmere info ta kontakt per mail: firmapost@alpinanleggene.no

Hjelmer til gratis utlån for publikum Vi minner samtlige om at de utlånshjelmer som distribueres til anleggene via hjelmprosjektet med Gjensidige må lånes ut helt gratis! Det er ikke lov å leie ut hjelmene mot betaling! Andreas, Jenny

Neste utgave av

kommer ca 1. juni 2012 Send annonser og redaksjpnelt innen 1. mai. Tef 70 26 03 53 – skiheisen@online.no


februar 2012

3

alfs leverandørmedlemmer Aak AS

Ramo AS

71 22 71 00, info@aak.no

67 91 02 00, bpaulsen@ramo.no

Alpin Maskin

Team Axess Scandinavia AB

63 82 55 14, egilfjeld@alpinmaskin.no

0046. 565 120 60, monica@teamaxess.com

Antra A/S

SKIDATA Scandinavia AB

67 92 00 90, firmapost@antra.no

+46 554 68 95 00, info@skidata.se

Areco Norge as

Skiheis-Service AS

32 23 80 00, post@areconorge.no

32 82 91 11, post@skiheis.as

Atlas Copco Kompressorteknikk AS

Snowtech Norge AS +46 56 51 41 40, info@snowtech.se

64 86 02 64, ola.dronsett@no.atlascopco.com

Kraftex as

Bombardier Recreational Products BRP Norway AS

69 25 25 30, kraftex@kraftex.no

Taubane Teknikk A/S

73 82 88 12, einar.grindvold@brp.com

56 5l 76 50, post@taubane-teknikk.no

Brødrene Dahl as

Trygve Owren A/S

22 72 54 55, odd.ostgaard@dahl.no

61 26 22 00, post@owren.no

Doppelmayr 0046 565 68 85 70, peter@doppelmayr.se

Yamaha Motor Scandinavia AB

Sandefjord Automasjon AS

64 97 94 60, tominge.hellesvik@yamaha-motor.se

90 10 93 11, post@sandefjordautomasjon.no

Ferno Norden as

JL Toppteknik AB

33 03 45 00, fno@fernonorden.com

+46 565 71 12 10, jens.eide@toppteknik.se

Polaris Norway as

KAESER Kompressorer AS

95 77 65 87, espen.skaar@ polarisind.com

64 98 34 00, info.norway@kaeser.com

Lindberg & Lund AS

Lenkosnow AB

64 97 55 55, roald@lindberg-lund.no

+47 565 30 070, lars@taubane-teknikk.no

Almenning as

Northern Rails

57 87 56 00, post@almenning.no

41 57 69 40, mail@northernrails.com

Skiskolenes Bransjeforbund

B-stedt of Sweden

www.sbf.as

0046 586 92202, b-stedt@b-stedt.se

Amundsen Service og Montering A/S

Marinor AS 56 15 75 00, marinor@marinor.no

95 92 67 40 / 91 30 88 55, asm@xi.no

Liftbyggarna AB Visit Technology Group

+46 63 18 10 60, henrik.skoglund@liftbyggarna.se

+46 (0)31 38 06 000, sales@visit.com

Forsesong (åpn til 31 des) %-vis utv. oms. og åpningsdager i gjennomsnitt

Omsetningsrapport Utvikling av omsetningen fra seongopning til 31. januar 2012 Omsetningen gikk tilbake med 14 % i forsesongen. Tallene tar utgangspunkt i en utvalgsundersøkelse som står for ca. 75 % av den totale omsetningen. Med bakgrunn i at Oppdal er utmeldt av foreningen, vil regiontallet for Midt-Norge vær usikkert. Det var forventet en tilbakegang i forsesesongen med bakgrunn i den unormalt grønne forvinteren, men tilbakegangen ble kanskje noe større enn forventet. Det minner oss om at forsesongen er og blir en usikker periode. Tilbakemeldingene er at juleuken hadde et bra «trøkk», men at det var visse væreproblemer som fks. «Dagmar» som påvirket omsetningen negativt. Vest- Norge ble vinneren med en vekst på 7 %. Oppland/Hedmark kom heller ikke verst ut med -6 %. Størst tilbakegang hadde Oslo/omegn med -44 %.

Åpningsdager Gjennomsnittlig antall åpningsdager gikk tilbake fra 35 til 21. Den prosentuelle utviklingen i de enkelte regioner samt antall åpningsdager fremkommer i vedlegget.

Forventet prisstigning Spredningen er betydelig større enn tidligere. Av de som oppga tall, hadde 32 % ingen prisstigning, 9 % hadde mellom 1 og 1.5 %, 18 % mellom 2 og 2.5 %, 18% mellom 3 og 3.5 % og 23 % over 3.5 %. Totalt oppga ca. 60 % en prisstigning som altså var lavere enn 2.5 %. Tendensen er en klart lavere prisstigning enn tidligere. Andreas Rødven

Oppland/Hedmark %-vis endring i omsetning Åpningsdager i gj. snitt

2008/09 18 40

2009/10 0 46

2010/11 -14 43

2011/12 -6 29

Oslo/omegn %-vis endring i omsetning Åpningsdager i gj. snitt

23 37

-4 22

44 41

-44 18

Buskerud %-vis endring i omsetning Åpningsdager i gj. snitt

21 43

10 42

-13 48

-18 31

Telemark %-vis endring i omsetning Åpningsdager i gj. snitt

54 32

14 33

-4 34

-18 25

Sørvest/vest/nordvest %-vis endring i omsetning Åpningsdager i gj. snitt

33 19

-15 10

16 22

7 16

Midt-Norge %-vis endring i omsetning Åpningsdager i gj. snitt

17 26

-3 22

14 34

-50 12

TOTALT %-vis endring i omsetning Åpningsdager i gj. snitt

22 33

2 30

-4 37

-14 22


februar 2012

4

Alf har god kursaktivitet En viktig del av Alfs oppgave er å skolere sine medlemmer. Det er ingen tvil om at på dette feltet gjør Andreas Rødven en en svært god jobb. Jenny Juell følger opp med bilder og referat fra fra kurs som blir avviklet. Et ekstra viktig opplegg hadde Aak som gjennomførte kurs for stolheiser. Det er eget referat fra dette kurset på side 16.

Parkkurs – Vierli – 17. – 18. januar

«Preppekurs» i Trysil Kursleder Lars Eriksen

Mandag 30. januar var det dags for årets preppekurs i Trysil. I år samlet kurset omkring 20 personer. Kursleder var som vanlig Mads Mørch. Han brukte formiddagen til å snakke om viktige lover og forskrifter for førere av prepareringsmaskin. Det ble også lagt sterkt fokus på risikofaktorene knyttet til kjøring med prepareringsmaskin. Den som trodde at det bare var å «tute å kjøre» fikk seg nok en real tankevekker. Etter lunsj fikk hele gjengen praktisk innføring når det gjaldt de mer tekniske risikofaktorene på både de røde og grå maskinene. Undervisningen foregikk innendørs i Trysilfjellets imponerende verkstedshall. Etterpå fikk gutta sitte med ut på fjellet på kveldens preparering. Vi takker Trysils førere, drifts- og verkstedspersonell for hyggelig innsats, som alltid. Jenny Juell

Den 17. og 18. januar ble det holdt parkkurs på Vierli for 21 entusiastiske deltakere fra blant annet Harpefossen, Gullingen, Sogn og Volda, for å nevne noen. Teoridelen av kurset ble i år holdt på Camp Vierli, Norges aller første «Skate in/skate outhotell». Et hotell som satser på å bli ett helårsanlegg for parkentusiaster. Den praktiske delen av kurset ble holdt på Vierli terrengpark, en av Norges beste ski- og brettparker. Lite snø

gjorde at selve byggingen ble i litt mindre skala enn planlagt. Dyktig kursholder var som vanlig Lars Eriksen fra Skistar Hemsedal. Administrasjonen åpnet parkkurset, og benyttet også muligheten til å hilse på nærliggende anlegg. Lars Svartdal på Gaustablikk viste rundt i skisenteret. I Dagmars spor var det ganske avblåst på toppen, men til tross for lite snø var det kjempegøy å se anlegget allikevel. Vi kunne konstatere at

Kurs i desember

Skipatruljekurs – Geilo

det har skjedd mye på Gaustablikk de siste årene. Administrasjonen fikk også noen timers skikjøring under blå himmel i Rauland Skisenter hvor man også fikk en hyggelig prat med Bjørn Svalastog. Planen var også å stoppe på Raulandsfjell skisenter, men dessverre strakk tiden kun til for å se på skisenteret fra bilvinduet før avreise tilbake til Oslo. Jenny Juell

Redning Stolheis Kurs i Eikedalen 12. – 15. desember. I skikkelig vestlandsvær ble kurs i «Redning Stolheis» gjennomført på Eikedalen. 8 mann fra anlegg i hele landet fikk både teoretisk og praktisk opplæring i regi av Aak Safety. Dette er egen reportasje om dette på side 16.

Jentene var godt representert på skipatruljekurset.

Om ettermiddagen foregikk undervisningen i vekstedhallen.

Register annonser Aak Advokat Nordia Almeningen Alpin Maskin Alvenius Antra Areco Argo Atlas Copco Bronco BRP Norway Br. Dahl B-Stedt of Norway Doppelmayr Emergency Care Etto Ferno Norden Fjellpulken Friele Gävle Rör Geosyntia Gjensidige Invikta JL Toppteknik Kaizen Kraftex Lasse Nordström Lenkosnow

21 40 40 20,27 16 16,48 33,38,43 30 28 15 47 31 5 17 46 31 24 28,35 34 40 29 26 30 30,41 21 17 4 13

Liftbyggarna Lindberg & Lund Lönne Scandinav Making View Marinor N.net.no Norimport OM Norderhaug Partner Plast Pistmaskindelen Polaris Restech Reservation Sandefjord Automa Scandinavian Rails Scanlaser SkiData Skiheisservice SLAO Snowtech SnøSport Sportsbransjen Strandafjellet Svebab Taubane Teknikk Team Axess Ticker4you Trygve Owren Uglum Maskin

Skiheisen takker alle annonsører for deltakelsen.

32 36 31 43 42 42 10 36 41 13 25 39 37 14 27 19 41 44 12 40 17 11 21 45 15 18 39 39

Kurset ble avholdt på Geilo 4. – 9. desember med 11 deltakere. Grunnet været ble noen oppgaver holdt innendørs istedenfor utendørs, men stemningen var som vanlig god allikevel. Medisinsk del ble holdt av Bedriftenes Førstehjelpssenter og kursleder for hele kurset var Knut Erik Fosskaug, Geilo Skipatrulje.

Andreas Rødven stiller på alle kurs for å sikre god gjennomføring. Her sammen med driftsleder i Trysil Jan Lindstad (til v).

N W W W.T E C H

OALPIN.CO

M

Your contact for manual & automatic snowmaking systems:

Lasse Nordström · M +46 (70)355 41 51


februar 2012

5


februar 2012

6

Endringer i aksjeloven – viktig endring for små bedrifter II

Juridisk bistand

Nytt fra juss v/ Espen Egseth Endringer i revisjonsplikten – viktig endring for små bedrifter I Mange av dere har kanskje fått med deg endringene som kom i mai 2011 vedrørende mulighetene for mindre aksjeselskaper til å velge bort revisor. Kort oppsummert går dette ut på at aksjeselskaper med årlige driftsinntekter mindre enn NOK 5 000  000, årlig balansesum mindre enn NOK 20 000 000 og som gjennomsnittlig ikke har mer enn 10 ansatte, kan velge bort revisjonen av regnskapene. Merk at revisjonsfritaket ikke gjelder alle mindre aksjeselskap, som bl.a. morselskaper som må utarbeide konsernregnskap og selskaper underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Dersom det ønskes å gjennomføre fravalget av revisor for inneværende år, er det praktisk å få gjort dette før årsregnskapet behandles på den ordinære generalforsamlingen. Husk også oppsigelsestiden i avtalen med revisor.Har du planer

vom å velge bort revisor, er det generelle rådet at du forhører deg med din bankforbindelse og avklarer med dem hvordan de stiller seg til dette. Videre bør du vurdere om det skal gjennomføres noen selskapsmessige endringer i den nærmeste fremtiden. Dette fordi det ved gjeldskontingsinnskudd, vertering, kapitalnedsettelser, fusjon/fisjon mv. fortsatt kreves fremleggelse av revisorbekreftelse. Dersom dette må gjøres av en revisor som ikke kjenner selskapet, kan dette kanskje bli dyrere enn å beholde revisor til etter at endringene er gjennomført. Tilsvarende gjelder dersom selskapet uansett i løpet av kort tid kommer over terskelverdiene som gjelder for fritak for revisjonsplikten.

Med virkning fra den 1.1.2012 kan aksjeselskaper stiftes med bare NOK 30 000 i aksjekapital. I tillegg kan stiftelsesutgifter dekkes av den innskutte aksjekapitalen. Skjer aksjeinnskuddene ved innbetaling av penger, og ikke tingsinnskudd, kan en bank eller en annen finansinstitusjon bekrefte innbetalingen av aksjekapitalen. Ved slike innskudd kreves det altså ikke lenger revisorbekreftelse av innbetalingen. Lovendringen kommer som ledd i regjeringens ønsker om å forbedre rammevilkårene for norsk næringsliv, og da særlig små og mellomstore bedrifter. Sammen med revisjonsfritaket for småbedrifter, som trådte i kraft 1. mai 2011, ønsker regjeringen å senke terskelen for å starte aksjeselskaper fremfor å opprette såkalte NUF-selskap (Norskregistrert utenlandsk foretak). Også i andre skandinaviske land er lignende lovendringer vedtatt for å få på plass regelverk som er mer konkurransedyktige i forhold til NUF’ene. Videre medfører endringene at det blir langt lettere og rimeligere å stifte

og drive virksomheten gjennom et aksjeselskap, med de fordeler som ligger i dette ift. begrensing av ansvar m.v. For nystiftede aksjeselskaper må imidlertid revisor fortsatt bekrefte åpningsbalansen. Dette bør imidlertid ikke utgjøre noen stor utgift. For eksisterende aksjeselskaper er det gjennom lovendringen mulig å redusere aksjekapitalen fra det tidligere minimumskravet på NOK 100 000 til någjeldende NOK 30 000. Husk imidlertid at selv om det formelle kravet til aksjekapitalens størrelse er senket, er kravet til ”forsvarlig egenkapital” det samme som før. Selskapet må derfor alltid vurdere hva som vil være en forsvarlig egenkapital ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. For allerede etablerte skianlegg som driver sin virksomhet i et enkeltpersonsforetak eller i et ansvarlig selskap, kan virksomheten skattefritt omdannes til et aksjeselskap

Uvær og forsikringsdekning Mange ble rammet av uværet i julen, også skianlegg. I den grad dere har forsikringsdekning for skaden er det viktig at skaden meldes så raskt som mulig til forsikringsselskapet og av bevis

sikres på forsvarlig og dokumenterbar måte. I møte med forsikringsselskapet kan man blir møtt med avslag, krav, mv. som oppleves vanskelige og til dels urimelige. Erfaringsmessig ser vi derfor dessverre at det er nødvendig, og lønnsomt, å engasjere advokat dersom dere får problemer med forsikringsselskapet, enten dette gjelder skadeerstatning, avbruddsforsikring mv.

Tilbud på advokatbistand Har du spørsmål knyttet til om dere bør velge bort revisor, til stifting og/eller kapitalnedsettelse i aksjeselskaper, eller til omdanning er det bare å ta kontakt. Tilsvarende dersom dere har spørsmål knyttet til forsikring eller i andre juridiske saker. Alle medlemmer av ALF mottar en gratis første konsultasjon. Erfaringsmessig vil dette være tilstrekkelig til å kunne foreta en første vurdering og til å kunne rådgi om veien videre. Med vennlig hilsen advokat Espen Egseth espen.egseth@nordialaw.com Tlf.: +47 23 10 30 18 (direkte), +47 23 10 30 00 (sentralbord), +47 92 88 15 50 (mobil)

ALFs landsmøte på Fleischer’s

Når ALF i 2012 har lagt sitt landsmøte til Voss i dagene 20. – 21. mars, så det på virkelig «historisk grunn» ved å velge Fleischer’s Hotell som nærmer seg 150 år. Fredrik Fleischer bygde sitt første hotell i 1864. Finansieringen skjedde ved å selge Vossekirken som hadde vært i familiens eie fra 1752. Hotellet ble opparbeidet

til et av de mest ansette på landsbygda. Gjestene kom med hest og kjerre og trivdes på Voss. Da togforbindelsen til Bergen kom, måtte hotellet utvides i 1888, men bare 13 dager etter at utvidelsen var avsluttet brant hotellet ned. Til alt hell hadde husfruen sørget for forsikring. Hotellet ble gjenreist i sin spesielle sveitserstil. Det hadde 65 værelser med 95 senger og 2 baderom. Turistene strømmet til. Europas aristokrater og kongelige oppdager hotellet og den praktfulle natur. Det kan listes opp en lang rekke kongelige som

var gjester. I aprildagene 1940 ble store deler av Vossevangen lagt i ruin, men hotellet ble stående fordi bomben som skulle smadre hotellet ble liggende udetonert i hagen. I 1957 overtok 4. generasjon hotellet. Nybygging og utbedring ble gjennomført. Hotellet ble rammet av en mindre brann i 2008, men dette ble hurtig reparert og kom i full drift fra sommeren 2009. Hotellet har nå 110 rom

ALF – landsmøte 2012 - Fleischers Hotell

Velkommen til et par hyggelige dager på Voss! Program:

Mandag 19. mars:

Ankomst – middag fra 19.00

Tirsdag 20. mars

08.00-09.00 09.00-09.45 09.45-10.15 10.15-13.00 13.00-14.00 14.30-15.00 15.00-16.30 19.00 19.30

Frokost ALF-landsmøte 2012 Info – Voss Resort Omvisning/skikjøring Lunsj Forts. Skikjøring Skirenn ALF inviterer til cocktail Middag

Onsdag 21. mars

08.00-09.00 10.00-13.00

Frokost Myrkdalen Info/omvisning/skikjøring Lunsj Avreise

13.00-14.00

og 30 appartementer. Det inneholder de fleste fasiliteter som et moderne hotell bør ha. Utsendingene til ALFs landsmøte kan se fram mot trivelige dager på Fleischer’s Hotell.

Fotograf: Erik Østlie


februar 2012

7

Statens jernbanetilsyn tar kontrollen Det blir fortsatt høyt sikkerhetsnivå når staten overtar tilsynet av alpinanleggene Fra 1. januar 2012 har Statens jernbanetilsyn overtatt tilsynsansvaret for Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet. Overgangen markerer at tilsynene nå blir en del av et større sikkerhetsmiljø. Det vil på sikt foretas en gjennomgang av både regelverk, tilsynsformer og gebyrstruktur. En del av noe større

Omorganiseringen betyr på sikt et større fagmiljø innen sikkerhetstilsyn, sikkerhetsstyring og sikkerhetsledelse som også taubaneområdet og området for fornøyelsesinnretninger vil nyte godt av, sier Gro Seim, konstituert avdelingsdirektør for Taubanetilsynet og park- og tivolitilsynet.

Når taubanetilsynet og park- og tivolitilsynet nå ivaretas av Statens jernbanetilsyn kommer de ansatte inn i et større tilsynsmiljø. Statens jernbanetilsyn har 40 ansatte på sitt Oslo-kontor, og driver bl.a. tilsyn med alt av skinnegående materiell som persontog, godstog, trikker og tbane samt dets infrastruktur og drifts- og eierselskaper.

Bakgrunn Våren 2011 valgte Det Norske Veritas (DNV) å si opp kontrakten med departementene om utførelse av taubanetilsyn og park- og tivolitilsyn med avslutning pr. 31.12.2011. Medio juni 2011 ble det fra statlig hold bestemt at Statens jernbanetilsyn skulle overta ansvaret for videreføring av disse to tilsynene, med opprettelse av en ny avdeling i Trondheim. Samtidig ble det bestemt at de ansatte i DNV som arbeidet med tilsynsvirksomheten skulle gis tilbud om ansettelse i den nye avdelingen. I løpet av høsten ble alle formaliteter og betingelser avklart. Den 2. januar kl 0900 kunne direktør i Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Johnsen sammen med konstituert avdelingsleder Gro Seim ønske spente medarbeidere velkomne til første dag på ny arbeidsplass i Granåsvegen 15! Snorklipping ble høytidelig foretatt og marsipankake spist.

Gro Seim Avdelingsleder Gro Seim: Vi vil legge vekt på videreføring av eksisterende rutiner i forhold til virksomhetene det første året. Samtidig starter vi en gjennomgang av regelverk, tilsynsform og gebyrstruktur som vil danne grunnlag for endringer på lengre sikt, sier Gro Seim, og legger til at formålet er et regelverk og en tilsynsform som skal sikre videreføring av det høye sikkerhetsnivået som har preget både taubaneområdet og

området for fornøyelsesinnretninger i Norge.

Bente Furunes

Rolv Henning Blakar.

Marte Jacobsen Næverdal

Roar Moe

Geir Martin Jensen

Jan Richard Moseng

Jan Bøen

Per Olav Bjørklund

Medarbeiderne i Trondheim På det nye Trondheimskontoret til Statens jernbanetilsyn er det 9 ansatte. Avdelingen ledes midlertidig av Gro Seim, til en ny avdelingsdirektør er på plass til våren. Seniorsekretær Bente Furunes og sekretær/controller Marte Jacobsen Næverdal er nok de du treffer oftest på telefon, når du tar kontakt med tilsynet i Trondheim. Staben av omreisende senioringeniører er Geir Martin Jensen, Jan Bøen, Jan Richard Moseng, Per Ole Bjørklund og Rolv Henning Blakar. I tillegg leies Roar Moe inn på heltid fra DNV, mens Geir Olav Moen og Bjørn Norberg i tillegg vil bli leid inn i perioder i vinter for gjennomføring av tilsynsoppgavene. Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle i bransjen en god og trygg vintersesong! Hilsen alle oss i Statens jernbanetilsyn avd. taubane, park og tivoli. Sentralbordet i Trondheim har tlf. 73 60 40 30, Vakttelefonnummer er; 405 55 016 ved alvorlige hendelser/skader, felles e-postadresse; post@sjt.no. Nettside med oppdaterte nyheter, søknadsskjemaer, regelverk og annet; www.sjt.no

Ny veileder for alpinanlegg

Veileder

Alpinanlegg Planlegging, bygging og drift

Norwegian Snow Consulting ved Marit Gjerland og Geir Ødegaard Olsen har, på oppdrag fra Kulturdepartementet og Norges Skiforbund, utarbeidet en oppdatert veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg. Målgruppen for veilederen er utbyggere av små og mellomstore alpinanlegg som skal i gang med nyetablering eller utvikling av eksisterende tilbud. Veilederen for alpinanlegg inngår i en serie med tilsvarende publikasjoner for ulike typer idrettsanlegg hvor målsettingen er å tilby grunnleggende kompetanse og innsikt i de mest sentrale krav og retningslinjer ved anleggsutvikling og -drift. Publikasjonene oppdateres med jevne mellomrom for å vise til endringer innen lover og forskrifter, utstyr, teknologi og aktivitetstilbud. I veilederen for alpinanlegg

kommer dette mest konkret til uttrykk ved et eget kapittel om etablering av sykkeltilbud og andre sommeraktiviteter. Å utnytte grunninvesteringer i terrenget slik at man kan tilby aktiviteter også i barmarkssesongen, er en økende tendens i moderne alpinanlegg. Veilederen viser at med moderat tilrettelegging kan dette også gjennomføres i mindre anlegg, noe som er illustrert i en tenkt modell for sommeraktiviteter. Det er også laget en tilsvarende modell for vinteraktiviteter. Terrengparkene sørger for en betydelig rekruttering til norsk skisport og norske alpinanlegg, og er et eksempel på at alpinanlegg er mye mer enn de tradisjonelle nedfartene med ulik vanskelighetsgrad. Dette faktum speiles også i veilederen, og det vises til en del utvalgte elementer som er forholdsvis enkle å installere. Samtidig vokser det stadig frem nye

skidispliner som half-pipe, ski-cross og slopestyle. Disse stiller krav til kompleks anleggsutforming og hører med i en beskrivelse av alpinanlegg som idrettsarena. Veilederen for alpinanlegg er prosessorientert og har kategorisk beskrivelse av de ulike fasene i planleggingsdelen samt det mest grunnleggende innen utbygging av nedfarter, heiser og snøanlegg. Driftskapittelet tar også for seg hovedområdene ved anleggsdrift, der det vies mest plass til snøproduksjon og snøbehandling som er de mest kompetansekrevende delene av driften. Driftskapittelet avsluttes med en driftskalender som viser de ulike operasjonene fra måned til måned gjennom hele året. Målet er at veilederen skal være et brukervennlig oppslagsverk til inspirasjon og rettesnor for utbyggere og drivere av norske alpinanlegg.


februar 2012

8

Hemsedal skisenter 50 år Hemsedal sentralt mellom øst og vest

Gol 30 km Oslo 220 km Bergen 228 km Sogndal 110 km Førde 214 km

At fjellkommunen Hemsedal, en av landets minste med noe over 2000 innbyggere skulle bli en av Skandinavias ledende alpindestinasjoner, var det neppe noen som drømte om da det første skitrekket ble bygget i 1961. Det har vært turister i Hemsedal i over 150 år, men det var til fots, hest og kjerre

eller med de alle første bilene. Det fantes også skiløpere, og den mest kjente av disse var Fritjof Nansen som i 1883 gikk gjennom Hemsedal på ski fra Kristiania til Bergen for å delta i et et skirenn. Men det var først i 1961 eventyret startet og om dette har vi en mer fyldig omtale.

Masse folk har behov for husrom. Det er over 1500 hytter og leiligheter i Hemsedal. Dette er Hemsedal Alpine Lodges nye leiligheter ski in/out med god standard. Sentralt beliggende i i Fjellandsbyen i bunnen av barneområdet. Perfekt for barnefamilier.

Familiene finner seg godt til rette.

Skifakta for Hemsedal

Skisenteret har Norges største barneskiområde men mange figurer og aktiviterer.

Ungdommen elsker Hemsedal med flotte løyper og mange tilbud i afterski.

Hovedanlegget Hemsedal Skisenter og det mindre Solheisen Skisenter. Totalt 24 heiser og 52 bakker 6 stolheiser: En 8-seter, fire 4-setere og en to-seter 6 T-krokheiser 9 tallerkenheiser 3 rullebånd Kapasitet 28.500 pers/t

Alle foto: Hemsedal Skisenter Bakker 44 km Hemsedal har vinter-Norges høyeste preparerte skibakker med Totten på 1450, Hamaren på 1349 og Roni på 1250 moh. 23 grønne, 13 blå, 9 røde og 7 sorte løyper Lengste nedfart 6 km Høyeste skipunkt 1450 m, laveste 640 m Snøproduksjon i 22 løyper på 21 km Ca 355 snøkanoner Flombelyst 10 bakker på 12 km På årsbasis ca 600 000 skidager. Barneområde Hemsedal Skisenter har Norges største barneskiområde med totalt 70 000 kvadratmeter. Området inkluderer 7 bakker, 8 heiser, Gaupeland m/kiosk og toaletter, minipark med hopp og elementer og grillområde.

Servicetilbud Overnatting 1509 hytter/leiligheter 265 hotellrom 45 campinghytter Totalt ca 6000 senger Ca 550 000 gjestedøgn pr vintersesong

Uteliv og butikker 12 restauranter 5 kafeteria  12 barer, puber og afterski 2 nattklubber 5 dagligvarebutikker 4 sport- og fritisbutikker 3 suvenir og interiørbutikker 2 klær og motebutikker Bensinstasjon Taxisentral Legekontor Bank og eiendomsmegler

Aktiviteter Alpint og snowboard Langrenn Toppturer sommer og vinter Klatring/Isklatring Sykling Fiske Hundeskjøring  Kanefart Snøscooterkjøring  


februar 2012

9

Hemsedal Skisenter feirer 50 år med skiglede

Det var mye skog i Hemsedal og litt av en jobb å hogge ut heistraseen. Enda mer arbeid å lage nedfartene.

Skieventyret i den lille fjellbygda startet med én T-krokheis på 950 meter, én løype på 1300 meter og en høydeforskjell på snaut 400 meter. Året var 1961, og på åpningsdagen den 9. desember kostet en tur med heisen 3 kroner. I år feirer Hemsedal Skisenter 50 år som leverandør av skiopplevelser til alpinister og brettkjørere i alle aldre og på alle nivå. Første preppemaskin kom i 1968 Hemsedal har siden det vokst til å bli ett av Skandinavias største og mest populære skisteder. Hemsedal Skisenter har i dag 46 nedfarter hvor ski- og snowboardkjørere kan glede seg over perfekt preppede bakker hver dag gjennom hele sesongen. For 50 år siden fortonet nok skikjøringen seg som en noe mer teknisk krevende øvelse enn i dag. Før den første preppemaskinen kom i 1968, måtte skikjørerene selv preppe bakken ved tråkke nedover med skiene, før de fikk lov til å kjøre.

Holmenkollen Kandahar til Hemsedal Hemsedal etablerte seg tidlig som arena for aktive alpinister. Ved hjelp av ukuelig pågangsmot og frivillig innsats fra bygdefolket, arrangerte Hemsedal sitt første Norgesmesterskap i alpint allerede i 1964. AlpinNorge var imponert over den lille skibygda, og i 1966 ble selveste Holmenkollen Kandahar lagt til Hemsedal. Denne gangen med både kronprinsen og store deler av den norske pressen på plass. I 1969 var skisenteret igjen arena for NM, og Hemsedal hadde fått etablert seg som en skidestinasjon både nasjonalt og internasjonalt.

noe som den gang plasserte Hemsedal blant Skandinavias mest moderne og progressive alpinanlegg.

Behov for overnatting Utover på 70-tallet fikk Hemsedal Skisenter både skiskole og skipatrulje, og med utbygging av Hamarheisen strakk anlegget seg oppover til 1400 m.o.h. I 1977 ble Hemsedal Skisenter drevet med 3 helårsansatte og 14 deltidsansatte i vintersesongen. På 80-tallet ble det bygget flere heiser, blant annet Norges første ekspressheis, og med snøleggingsanlegg 1986 ble også sesongene lengre og i mindre grad prisgitt værgudene. Nå begynte også behovet for mer overnatting å melde seg. Lokale investorer så mulighetene i eiendomsmarkedet, og nye hytter og leiligheter ble bygget til glede for den stadig mer kresne og pengesterke skigjesten. Fra beskjedne 500 kommersielle senger i 1972, økte kapasiteten til 3500 på 20 år. I 2011 har Hemsedal ca 6000 senger for utleie fordelt på drøyt 1800 hytter, leiligheter og hotell.

Skistar kjøper Hemsedal Skisenter Hemsedal Skisenter befestet sin stilling som et topp internasjonalt anlegg da de fikk World Cup i 1986 og 1990, samt junior VM 1991. Svenske Skistar AB, som blant annet driver skisenter i Sälen hadde lenge vært på jakt etter skianlegg på den andre siden av grensen. Hemsedal var et perfekt anlegg for det børsnoterte konsernets portefølje. I år 2000 var endelig avtalen i boks og Hemsedal Skisenter AS endret navn til Skistar Hemsedal AS.

Preppemaskin kom først i 1968. Skifolket måtte trakke sine egne løyper. Når det var konkurranser måtte stort mannskap stille med spader for å jevne ut spor i portene.Gammel som ung tok sin tørn, det var ikke akkurat snøspader de hadde heller.

Populær skidestinasjon Hemsedal er i dag ett av Norges mest populære skidestinasjoner. Anlegget er perfekt for både nybegynnere og erfarne, og småbarnsfamiliene har funnet seg godt til rette i det store barneområdet. Hemsedal Skisenter har jobbet målrettet for å gi skigjester det de ønsker av bakker og tilleggstjenester, og kan nå skryte av å være den foretrukne skidestinasjonen blant norske skigjester. Svenske og danske skigjester trives i Hemsedal, og utgjør omlag 50 % av besøkene.

Her vi vitne til en virkelig stor dag. Hemsedal har fått sommerstolheis. Litt av et sprang fra en-seter til 8-seter i 2012. Vi gjetter at damen i heisen var veldig modig, men også ganske nervøs.

Skandinavias mest moderne anlegg Skifolket ville bringes raskt og komfortabelt til fjells med heis, og både nordmenn, svensker og dansker trykket Hemsedal til sine bryst. I løpet av 60-tallet ble heisinntektene tidoblet og la grunnlag for en frisk investeringsvekst. I løpet av de første 10 årene hadde Hemsedal fått 3 heiser, 4 bakker, kafeteria, tråkkemaskin og snøscooter –

En sentral person var Finn Bergesen, banksjef i Gol. Han skulle forsøke å finne det beste stedet for et skitrekk, og valget falt på en utforløype fra Totten ned til Holdebakken. Alle foto: Hemsedal Skisenter.

Ledelsen for alpinistene fant så ut at Hemsedal var godt egnet for alpinsport og så tidlig som i 1966 ble selveste Holmenkollen Kandahar lagt til Hemsedal. Det ble mange store renn. Her er et bilde fra World Cup i Super-G 1990. Pål Th. Gleditsch intervjuer vinneren Pirmin Zurbriggen. Det var hans siste renn som aktiv alpinist.


februar 2012

10

Prinoth-maskiner i aksjon for VM Snowboard i Tryvann Verdens råeste snowboardere har vært samlet i Oslo i Tryvann for å kjempe om fire gjeve VMtitler i den nyoppgraderte Oslo Vinterpark. Samt en egen quarterpipekonkurranse i Holmenkollbakken.

En Bison X i aksjon.

Et VM-arrangement som krevde store ressurser hvor hele 8 Prinoth maskiner var i aksjon for å lage en spektakulær halfpipe og en enorm slopestyle. Tryvanns nyinnkjøpte Leitwolf med vinsj var en kapasitet i seg selv, i tillegg til et lånt Beast. Videre sørget 4 parkspesialister av typen Bison X for en riktig shape på parken. Blant annet bisto Eikerappen skisenter med deres nyinnkjøpte Bison X. Og i forkant av VM gikk Tryvann til innkjøp av en enorm pipe-frontfres på hele 22 fot av typen ZAUGG monsterpipe. Denne ble montert deres Bison X for å kunne frese ut en halfpipe i størrelse med de største i verden. Vi gratulerer Tryvann for et vellykket arrangement i verdensklasse og takker for en hyggelig leveranse.   Trygve Owren as

Tryvanns nye Leitwolf med vinsj.

Tryvanns nye Bison X med Zaugg monsterfres i aksjon.

”The Beast” – verdens største tråkkemaskin.

Taubane Teknikk i Vikersund Leitner og Taubane Teknikk er viktige medspillere for å arrangere VM i Skiflyging i Vikersund. Det er langt fra bunn til topp og til VM var det behov for en 2-seter stolheis, den har Aud og Lars fra Voss levert. Stolheisen har en lengde på 524 m og en høydeforskjell på 180 m. Max kapasitet er 405 pers/t. Stolheisen er en 2-seter med faste klemmer og har 9 stk. mellommaster. Drivstasjonen er plassert nede, og vende- og strammestasjonen oppe. Kjørehastigheten er 0,00 – 1,50 m/sek. Turen opp tar ca 5,5 minutter. Stolheisen ble ferdigstilt i begynnelsen av februar, i god tid før VM i Skiflyging i Vikersund startet.

Traseen i storbakken

En liten, vakker drivstasjon.


februar 2012

11

2013 Nyhet fra BRP

Lynx 69 Ranger Alpine™

Den nye modellen har en viktig bakpart. Vi ser den ekstreme bakmonterte alpinbremsen som sikrer i bratte bakker, 100 liters bagasjeboks og en stor lysbøyle.

Lynx 69 Ranger Alpine har en virkelig flott design. 69 Ranger Alpine er en ny og helt unik snøscooter fra Lynx beregnet for de tyngste jobbene. Den er utviklet spesielt for alpinanlegg, kraftselskap, legging av skispor eller for de som driver transport i fjellet. Snøscooteren har en Rotax 1200 4-TEC motor med 130 Hk. Beltet er det bredeste som finnes i verden med sine 600 mm, lengden er på 3968 mm og kamhøyden er på 32 mm. Beltet har også standard pigger for økt sikkerhet ved kjøring på is. Maksimal lasteevne er sikret med doble gasstøtdempere i den bakre boggien. Snøscooteren har meget lavt tyngdepunkt for sikker kjøring i skrått terreng. Det finnes ett bredt spekter av ekstrautstyr slik at snøscooeren kan tilpasses den enkeltes behov.

Alpin brems Ekstrem bakmontert Alpin brems som gjør det mulig å stoppe i de bratteste bakker. Bremsen jus-

teres med en elektrisk bryter på styrets venstre side uten at hånden flyttes fra styret.

Bagasjeboks Stor bagasjeboks på hele 100 liter passer perfekt til den nye 69 Ranger Alpine. Boksen er laget av slitesterk polyetylen plast.

Beacon lysbøyle Beacon lysbøyle øker sikkerheten, Bøylen er utstyrt med LED arbeidslys og LED gult blinkene varsellys.Komplett kit inklusive arbeidslys og varsellys.

Bredde-kit Bredde kit for økt balanse ved kjøring i alpinanlegg. Skibredden kan økes med 22 cm, fra 108 cm til 130 cm skibredde.

Vi søker

Dette er en av delene som kan øke skibredden fra 108 til 130 cm.

LiftMan klar for markedet

Driftsleder

til våre heiser på Strandafjellet!

Kunne du tenke deg å være en del av den spennende utviklingen på Strandafjellet? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss! Vi søker initiativrik, selvgående og erfaren driftsleder som ønsker å jobbe med noen av de mest moderne heisene vi har i Norge. Vi tilbyr heltidsstilling med konkurransedyktige betingelser.

Høres dette spennende ut, ta kontakt med daglig leder Stian Græsdal på mobil 47 74 94 92 for en uforpliktende prat, eller på e-post stian@strandafjellet.no.

Mange i skibransjen husker jentene Vibeke og Christina som lanserte vannsekken LiftMan på Alpinmessen i fjor. LiftMan benyttes til bremsetester av stolheiser. Jentene har arbeidet i Rauland Skisenger i flere år, og i kombinasjon med et skoleprosjekt og innspill fra kollegaer og andre har de utviklet LiftMan til et produkt som nå er klart for markedet! Siden Alpinmessen har jentene fullført prosjektet på skolen med topp karakter gjennom 2 år. De har fått laget flere prototyper, og er nå klare til å lansere LiftMan til anleggene. Jentene har testet LiftMan på flere måter. De har gjennomført en kvalitetstest der de blant annet har kjørt over vannsekken med bil, lagt den i fryseren og gnidd på den med stålbørste... Dette er gjort for å se hva den tåler og hvor solid kvaliteten på plastikken er. De har kontrollert LiftMan sin

Vibeke Heiberg Ødegård og Christina Apneseth Johnsen med oppfinnelsen sin, LiftMan, som skal lette arbeidet med bremsetester. vekt ved fylt vannsekk, og de har tatt tiden på hvor lang tid det tar å fylle sekken med kunstsnøanlegg med forskjellig trykk og dimensjoner. Nå er planene at de skal dra rundt til forskjellige skisentere og selge produktet. De har fremforhandlet priser på produksjon og transport, og prisen ut i markedet vil bli omkring kr 500,- + mva. LiftMan vil produseres i minst to forskjellige størrelser, og prisen vil variere noe. Ungdomsbedriften skal gjøres om til aksjeselskap i løpet av våren. Planen er å selge LiftMan i omkring fem anlegg det første året. Det er jo litt skummelt også. Ved å satse på litt færre kunder har vi litt mer kontroll, sier jentene. Vi er klare! Bremetestene for neste sesong gjøres med LiftMan, sier Vibeke Heiberg Ødegård og Christina Apneseth Johnsen. Hilsen Christina


februar 2012

12

Gör verklighet av ditt projekt

Snösystem – Säkerhetsprodukter – Lågenergibelysning

Ås 43 686 93 Sunne Sweden • Telefon: +46 (0)565 17440 • Fax: +46 (0)14151 • www.snowtech.se • info@snowtech.se


februar 2012

13

Pure Sensation – Framtidens utleieski

Kommer til å rocke bakkene Nå må bransjen gripe muligheten. Bakke-rockerne er på full fart inn i skiutleiene, og er ikke lenger bare et fenomen offpiste. Det sier Jan Vidar Jonsson hos Rossignol-importør House of Sensation. Jan Vidar Jonsson mener at bakke-rockerne gir alpinisten så mye fordeler at de små ulempene som finnes ikke må få «overtaket» hos de som er noe skeptiske. Enklere og bedre skiopplevelse. Når rockerformen nå videreføres fra offpiste over i alpine bakker, da må ut-

leiene kjenne sin besøkelsestid, sier Jonsson. Jonsson mener at alpinkjøringen blir mye enklere for hvermannsen når rockerskiene inntar alpinbakkene. Han har testet bakke-rockere på mer enn 200 alpinister, fra nybegynnere til løpere på alpingymnas. Tilbakemeldingene har vært svært positive. Mange av de store skiutleiene har allerede en vinters erfaring på denne type ski, og satser for fullt med slike også for neste vinter. - Vi har hatt rockerskiene for bakker ute allerede i et år. Nå lanseres rocker-skiene til Ros-

signol i større skala innen slalåmsegmentet.

Revolusjon Han mener den største fordelen med rocker-skiene i bakkene vil være at den vil gjøre alpinkjøringen enklere og dermed også mye mer morsom. En rocker-ski vil ha den egenskapen at så snart man kanter skiene, vil skiene gjøre jobben med å svinge mye enklere enn ved vanlig carving-ski. Jonsson karakteriserer rocker som en videreføring av carving innen bakke-segmentet. Dette er en revolusjon for de som kjører i

bakkene. Jonsson forklarer at rocker-skiene er løftet opp i front og bak, slik at skiens kontaktflate kan bli 20-30 cm kortere enn skiens originale lengde. Når skiene så kantes, vil den forhøyede tuppen og bakenden gripe fatt i snøen, og skyve skien i den retningen alpinisten vil at de skal gå. På en carvingski vil hele skiens lengde være i kontakt med snøen hele tiden, noe som gjør at alpinisten må jobbe mer med både knær, hofter og rygg. Mindre belastning I så henseende har rocker-skiene også en helseeffekt. Jeg er ganske sikker på at belastningen på spesielt knær og rygg vil være vesentlig mindre med disse skiene, sier Jonsson, og legger til: Det vil øke skigleden og det blir enklere å bli god på ski. Nå ligger skilæreren i skiene, smiler Jonsson.

Ingen grunn til skepsis Skepsisen til nyvinninger som dette ligger hos de som skal gjøre innkjøpene. Og det er normalt å være skeptisk til nye ting, men dette er det ingen grunn til å være skeptisk til. For at utleiene skal bli overbevist om at denne type slalåmski er framtiden, må det gis opplæring og informasjon til disse. Her har vi som leverandører en jobb å gjøre, sier Jonsson.

Alpinistene invaderte Eikedalen Vi var forberedt på at det skulle komme mye folk, men vi hadde ikke trodd at pågangen skulle være så ekstremt stor, sier daglig leder i Eikedalen skisenter, Fredrik Tønjum. I det strålende vinterværet var det den nærmeste folkevandringen fra Bergen til Eikedalen skisenter søndag den 8. januar. Allerede en time før vi åpnet var det mye folk her. Det skjer ellers aldri, sier Tønjum. For å ta unna pågangen måtte flere parkeringsplasser brøytes frem. Selv ikke det var nok. Det var rimelig kaotisk i perioder. Vi har registrert nesten 2600 mennesker i heisene, og da kommer barn under syv år i tillegg. Anlegget var smekkfullt, men det største problemet var å finne parkeringsplasser til alle. Det ble trafikkork og køene enormt lange. Før første gang i historien måtte vi faktisk henvise biler opp i hyttefeltet for å parkere. Til slutt måtte Tønjum og hans mannskap faktisk avvise folk. Det var ikke plass til dem. Det ble selvsagt noen sure miner, men vi gjorde så godt vi kunne og jeg sitter med et inntrykk av at folk flest var fornøyde. Tønjum har jobbet i Eikedalen skisenter i 20 år og karakteriserer denne søndagen som en av de mest besøkte dagene han har opplevd.

Brukte

PREPMASKINER i ulike prisklasser selges med garanti Flere brukte maskiner ventes inn! Vinsjer til Leitner 500 og Prinoth T4 Dieselmotorer til Leitner, Prinoth og Kässbohrer

Andre tilbud: Komplette freser til ulike maskintyper. Hydraulpumper, hydraulmotorer, hydraulsylindere, bakveksler, kompl. schaktbladsrammer til Kässbohrer 240, 200, 170 + en mengde andre reservedeler fra demonterte maskiner.

PISTMASKINDELEN I NORDEN AB Norrhedsvägen 2, S-811 70 Järbo Tlf 0046 290 70480 – Fax 0046 290 70460 Bil 0046 70 3976805 (Hasse Bohlin) pistmaskindelen@swipnet.se www.pistmaskindelen.se

Vi projekterar, offererar och bygger pumpstationer, rörsystem, elsystem, centralluftsystem, hydranter, brunnar och väderinformationssystem. Med garanti och fullständig service.

Taubane Teknikk • Pb 203 • 5702•Voss LENKO • Box 3084 •AS 831 03 ÖSTERSUND Tel 063-57 44 00 • sales@lenkosnow.se Tel: 56 51 76 50 • Fax: 56 51 79 40 • post@taubane-teknikk.no

www.lenkosnow.se


februar 2012

14

6DQGHIMRUG$XWRPDVMRQ$6YLGHUHIยบUHUDXWRPDWLVHULQJVSURVHVVHUIRU VNLKHLVHUVQยบNDQRQDQOHJJYยจUGDWDRJLQIRUPDVMRQLQQLIUHPWLGHQ 1\WWILUPDVDPPHWMHQHVWHU 

6DQGHIMRUG$XWRPDVMRQ$6HUHQLQQRYDWLYEHGULIWVRPKDUPHGDUEHL GHUHVRPIRUVWยงUXWIRUGULQJHQHLVNLDQOHJJ(UIDULQJHUIUDKHLVGULIWHU RJVQยบNDQRQDQOHJJVRPYLDOOHUHGHKDUDXWRPDWLVHUWJLUVRPNXQ GHQVLHU เฒฐ Kยบ\HUHGULIWVLNNHUKHWRJWU\JJHUHGDJHUเฒฐ    

*UXQQLGHHQHUยงEUXNHNRQYHQVMRQHOWXWVW\UIUDLQGXVWULHQYยงUWVWRUH NRQWDNWQHWWLHOHNWUREUDQVMHQVDPWDOOHUHGHP\HRSSDUEHLGHWNXQQ

VNDSIRUยงEOLHQSยงOLWHOLJSDUWQHUEยงGHLQQHQDXWRPDWLVHULQJRJVHU

6DQGHIMRUG$XWRPDVMRQ$6 6DQGHIMRUG$XWRPDVMRQ$66DQGHIMRUG 6DQGHIMRUG

YLFH

'HWWHJLU'(*VRPNXQGHPXOLJKHWWLOยงEUXNHWLGHQLEDNNHQRJLNNHL WHOHIRQHQIRUยงIยงKMHOS

%UDJHVYHL %UDJHVYHL

7HOHIRQ (SRVW SRVW#VDQGHIMRUGDXWRPDVMRQQR WHUMH#VDQGHIMRUGDXWRPDVMRQQR YLEHNH#VDQGHIMRUGDXWRPDVMRQQR 

2UJQU


februar 2012

15

On Snow 2012

Hafjell satser på SunKid

«Den skal tidlig krøkes for å bli god på ski», det har Hafjell Alpinanlegg tatt konsekvensen av og montert flere SunKid skiband. Sist vinter ble et Skiband med en lengde på 100 meter installert i  Familieparken  i  Hafjell. Dette er  det tredje  Skibandet fra  SunKid  som ble  satt i drift  i  anlegget.  I motsetning til  de  to første, ble dette nye Skibandet i tillegg utstyrt med et galleri eller takoverbygg. Overbygget lar oppvarmingen fra solstrålene  uhindret slippe inn og gir samtidig en god beskyttelse mot vær og vind. 

Derfor kan  passasjerene nyte turen opp og være mer opplagte til å delta i aktiviteter og få mer glede av dagen. Skibandet er innstallert i fjellområdet ved toppstasjonen på gondolen, dette er familieparken i Hafjell. Det flotte er at bandet er utstyrt med takoverbygg som gir beskyttelse mot vær og vind. Sola  skinner  gjennom, samtidig  beskyttet det mot  vær og vind, hastigheten er 0,7 m/sek og kapasiteten 1055 personer /time. Bandet har en bredde på 0,75 meter. Bandet ble en stor suksess fra første dag.

Det blir ingen publikumsdag under årets On Snow i Geilolia. Geilo Destinasjon har ikke villet prioritere dette åpne arrangementet i forkant av selve testingen. Det betyr at On Snwo vil foregå på søndag 11. og mandag 12. mars denne gang. De siste årene er det Geilo Destinasjon som har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av den åpne publikumsdagen på lørdag i forbindelse med On Snow-arrangementet. Den åpne publikumsdagen har vært sett i sammenheng med at leverandørene likevel var på Geilo disse dagene, og at man derfor kunne dra nytteeffekt av dette. I år har vi ikke fått noe ini-

tiativ fra Geilo Destinasjon om å være med på å arrangere en åpen publikumsdag lørdag 10. mars. Dessuten har ikke den åpne publikumsdagen medført det helt store besøket. Halvparten av alpin- og snowboardleverandørene har dessuten vært lunkne til publikumsdagen, sier administrerende direktør i Sportsbransjen AS, Trond E. Hansen. Derfor blir årets On Snow et rent testarrangement for bransjen søndag 11. og mandag 12. mars. Det legges opp til en bransjemiddag søndag – slik tradisjonen har vært de senere årene. En fordel ved å ha arrangementet fra søndag til mandag, er at det er enklere og

BRONCO leverer:

ENTRÉSYSTEMET AXESS

rimeligere å få overnatting på Geilo, fordi man slipper å bruke helgen på overnatting der, sier Hansen videre. Hva med NM i slalåm for butikkansatte? Om dette skal arrangeres eller ikke, har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi kommer til å gjennomføre dette, hvis dette er noe markedet – det vil si de butikkansatte som kommer til Geilo ønsker seg. Men først og fremst er og skal On Snow være et testarrangement, sier Hansen, som legger til at det som vanlig blir minimesse inne på Vestlia hotell. Coop kommer til å ha sin testdag dagen etter at On Snow er avsluttet.

Fordelingsgear

Gearkasser Spesial- og standardutførelser

Hjulmotorer til f.eks. preppemaskiner

Komplett koblingsprogram

Kardangakslinger Nye og reservedeler

Skivebremser Arbeids- og nødbremser

TEAM AXESS TEAM AXESS A SCANDINAVIA SC CANDINA AVIA AVIA VIA AB. AB.

Med framtiden I DIN HAND.

Kontakt: monica@teamaxess.com monica@teamaxess.com martin.l@teamaxess.com martin.l@teamaxess.com martin.s@teamaxess.com m

www.teamaxess.com/se

Team A Team Axess xess S Scandinavia candinavia A AB B +46 (0)565 12 12060 2060 Smidesvägenn 7 686 33 Sunnee

Tilbakesperre og frinav

Reparasjon og service av gear Hyvelgatan 34, SE- 741 71 KNIVSTA Tel +46 18 512000, fax +46 18 512010 info@bronco.se, www.bronco.se


februar 2012

16

AAK Safety og ALF samarbeider om opplæring med fallpotensial er det krav om personlig sikring av arbeidstaker. Paragrafen sier også at det er krav om to barrierer mot fall for personer i hengende posisjon. Videre setter Taubanetilsynet krav om evakuering fra heisvogner tilknyttet taubaner med persontransport, disse kravene er konkret dekket gjennom NS-EN 1909.

Brukte prepareringsmaskiner

Fagplan for evakuering i lette taubaner Fra det realistiske redningskurset i Eikedalen. Åtte heisanlegg var representert. AAK Safety gjennomførte i desember 2011 det første kurset for skipatruljer tilknyttet norske taubaner, kurset skal være et årlig samarbeidsprosjekt mellom AAK Safety og ALF. Kurset går over 4 dager og vil utdanne ressom har surspersoner evakueringsoppgave av passasjerer ved driftsstans av taubaner. Taubanetilsynet krever at anleggseier har en beredskap som ivaretar passasjerers interesser ved eventuell driftsstans, dette er en kompleks operasjon som krever faste metoder koblet mot rett type utstyr. Kompetanse og riktig utstyr er nøkkelen til å forebygge skader og ulykker. AAK Safety har derfor i sam-

arbeid med Alpinanleggenes Landsforening utarbeidet et opplæringsregime og satt sammen effektive utstyrsløsninger som hjelper skisentrene til sikkert arbeid under driftsvedlikehold og evakuering av vogner tilknyttet anlegget. Opplæringen gir forutsetninger for større innsikt i farene som kan oppstå i utsatte og stressende evakueringssituasjoner.

Myndighetskrav Entring av master eller evakuering fra heisanleggets wire er underlagt Arbeidsmiljølovens forskrift 555 § 46 D. Denne forteller oss at ved driftsvedlikehold på konstruksjoner

De siste årene har utstyr og krav til dokumentert opplæring utviklet seg i et høyt tempo. Utstyret og arbeidsprosessene har blitt mer teknisk og kravene til den enkelte arbeidstaker har blitt strengere. AAK Safety AS har fagpersonell som har studert de ulike forskriftene og paragrafene Taubanetilsynet setter som krav den type beredskapskrav. Denne tolkningen har gitt oss utgangspunkt til et kurs som går over fire dager: • Fallsikring, tilnærmet drift og vedlikehold i heismaster. • Beredskap og evakuering av passasjerer i lette taubaner. • Kurset avsluttes med både teoretisk prøve og praktisk utsjekk av kompetanse. For mer informasjon kontakt: Steinar Moritsgård, steinar@aaksafety.no

Stadig oppdatert på:

www.antra.no

Antra AS • Sophie Radichs vei 1 • 2003 Lillestrøm Tel: 67 92 00 90 • Fax: 67 97 32 32 firmapost@antra.no

www.sinnebild.se

www.alvenius.com

Svenskprodusert rørsystem i verdensklasse Enkel sammenkobling s Korrosjonsbestanding s Lav vekt s Gode gjennomstrømningsegenskaper Referanser inkluderer: Val Thorens, FR s Verbier, CH s Åre, SE s Sochi, RU s Chamonix, FR Lindvallen, SEsCortina, ITsTrysil, NOsCourchevel, FRsLevi, FIsZermatt, CH Soldeu, ES s Hundfjället, SE s Meribel, FR s Winterberg, DE s Jasna, SK Stöten, SEsVal d’Isère, FRsZinal, CHsSpindelruv Mlyn, CZsVasaloppet, SE Boi Taull, ESsPamporovo, BUsOtepää, EEsIdre, SEsHolmenkollen, NO Les 2 Alpes, FRsSheregesh, RUsMrakovica, BAsMadonna di Campiglio, IT Kläppen, SEsJaworzyna Krynicka, PLsEngelberg, ATsTandådalen, SE Mokra Gora, SRBsHafjell, NOsVillard de Lans, FRsSt Luc, CHsBranäs, SE Harrachov, CZsWillingen, DEsRuka, FIsLes Saises, FRsSaint Gervais, FR Mega Plus, CZ s Arinsal, AD s Parksnow Štrbské Pleso, SK Super Besse, FRsSaint-Bruno, CAsBrasov, ROsCanazei, ITsObersdorf, AT

P.O. Box 550, SE-631 07 ESKILSTUNA, SWEDEN Phone: +46 16 16 65 00, Fax: +46 16 12 26 34 www.alvenius.com


februar 2012

17

ALPIN

skilt STR-5836

®

Postboks 84, 1501 Moss

®

SHG 6

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss

www.kraftex.no

SHG 7

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

STP-2806

Din partner för innovativa lösningar inom lift- och linbaneteknik Tel: 0565-688 570 Besöksadress: Svetsarevägen 1, 686 26 Sunne

www.doppelmayr.com

SKREDFARE

FORSIKTIG PREPARERING PÅGÅR ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

HEV SKITUPPENE ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHE 4

SHC 1

Postboks 84, 1501 Moss

E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

HUSKING FORBUDT ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

DANGER OF AVALANCHES LAWINENGEFAHR STB-4811 ®

SHE 8

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08

Sportsbransjen S ports t bransjen a ass

Sjekk mer på:: www www.sportsbransjen.no w.spor .sportsbran nsjen.no

Postboks 84, 1501 Moss

E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SENK

SIKKERHETS BØYLEN

SHC 2

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

www.kraftex.no

SHE 9

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08

Det er KRAFTEX som har ALLE skiltene du trenger til alpinbakken.

- T TEST EST m modellene odellene ffor or 2 2013 013 - F Få åd den en B BESTE ESTE o opplæring pplæring av «pr av «proffene» «prroff ffene» fene» - N NM M ffor or butikk butikk k ansatte ansa attte søndag sønda ag a g1 11.03.12 1.03.12 kl. kl. 13.00 13.00 -G Gratis rra atis ttur/retur ur/retur b buss uss fra ffr ra O Oslo slo ssøndag øndag 1 11.03.12 1.03.12

www.kraftex.no

SHC 3

SIKK-SAKK KJØRING

FORBUDT ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB 5

www.kraftex.no Tlf. 69 25 25 30


18

februar 2012

Snow Makers

Mr SKIDATA gjennom 30 år!

En av de utenlendske utstillerne på årets messe var det sveitsiske firmaet SMI Snow Makers/Snomax Europe, arbeidsområdet er miljø- og snøleggingsteknologi. Deres representert på messen var Marco Bieri. Snow Makers har presentert sine tidligere produkter i Skiheisen, både i annonser og artikler. Det sveitsiske firma har sendt oss denne informasjon: Bedriften arbeider med «økologisk korrekt snølegging» og jobber for å optimalisere og øke snøproduksjonen gjennom å tilsette den biologiske substansen Snomax. Ifølge dem er produktet 100 % biologisk nedbrytbart, og reduserer forbruk av

vann og elektrisitet, noe de mener kan minske snøleggingskostnadene med inntil 30 %. løypeprepareringstid Kortere reduserer CO2 utslipp, og muliggjør snølegging i økologisk følsomme områder, samt gjør det mulig å produsere snø ved 2 grader høyere temperaturer (celcius) og ved høyere luftfuktighet. Da akkkurat dette er en utfordring for mange skianlegg som ønsker å åpne tidligere i sesongen, fikk Marco Bieri følgelig mange spørsmål vedrørende produktet på alpinmessen. SMI Snow Makers er generalagent for Europa.

Lær barna vikeplikt! Det er mye brudd på de generelle regler i alpinbakken. Det med at man skal hensyn og overholde vikeplikt når man kommer inn i preparert løype, er viktig. Der har vi en del stygge ulykker, sier Torger Leidal i Skipatruljen ved Hovden alpinsenter. Barn kolliderer ikke sjelden med voksne. Han mener foreldre bør bli flinkere til å fortelle barna om hvilke regler som gjelder i skibakken. Det er spesielt barn som kommer inn i preparert løype, og som kolliderer rett i en voksen. Da er det som regel barnet det går ut over, sier Leidal. Leidal har registrert 22 skader i Hovden alpinanlegg fra julaften til nyttårsaften. Han anbefaler også ryggbeskyttere. Hjelmbruk blir stadig bedre, og flere voksne går foran med et godt eksempel. Vi får også stadig flere spørsmål om ryggbeskyttelse. Vi anbefaler å bruke det, og det er ikke hemmende i det hele tatt.

Alle innen alpinbransjen kjenner Helmut Klausner som nærmest er identisk med Skidata sitt billettsysten. Det var høsten 1981 at Helmut begynte i det svenske firma Alpsport AB i Sunne. I 1989 ble det startet et datterselskap i Kil som fikk navnet SkiData Scandinavia AB. Helmut Klausner ble ansatt Til salgs som daglig leder eller VD som det heter hos svenskene. I 2011 feiret Helmut 30 år med oss på Stedley US-70 komplett T-krok fra ca 1985 SKIDATA, fortsatt med et stort smil på sine lepper og en kartong selges til høystbydende. Dette er en heis «Mozart kugeln» som han deler (ca 600 m lang) med lite brukt timetall. ut fra. Mer enn 250 alpinanlegg bruker SKIDATA-systemet bare i Den ligger demontert og lagret i Vang i Skandinavia. Vi i SKIDATA er utValdres. Kan eventuelt selges i deler... rolig takknemlig for den ekspertise og glede som Helmut For info, kontakt sprer om seg med. En hjertelig gratulasjon med Jon Helge, 30 år fra de ansatte i SkiData! tlf 41 22 27 90 eller j-h-sole@online.no

T-krok heis

Ticket4you

Driver du Skianlegg? Skal du

Er du Arrangør?

Selge heiskort?

Skal du Selge

billetter?

Vi har vektøyet og kunnskapen du trenger!

info@ticket4you.no www.ticket4you.no

Tel. 93 03 07 72 Torskebergveien 5, 3950 Brevik


februar 2012

19

Stordalen satser på ski Petter Stordalen og Arthur Buchardt med partnere tar opp konkurransen med svenske Skistar og danner alpinkonsernet Alpinco. ABG-megler Marius Flaaten skal lede selskapet, skriver dn.no. Reiselivsbransjen er en soloppgangsnæring, sa Petter Stordalen da han presenterte sitt nye skikonsept. Stordalen, Buchardt, DnB og statseide Investinor går inn med tilsammen 130 millioner kroner i det nyetablerte Alpinco.

Utgangspunkt Hafjell Hafjell alpinsenter er utgangspunkt for satsingen, skriver dn.no. Målet er å samle tre til fem norske skidestinasjoner i selskapet. Børsnotering kan være en mulighet. Vi tenker ikke så mye på det med børsnotering. Det ligger uansett langt frem i tid. For oss var det snarere tanken på å skape en stor og sterk in-

dustriell enhet som gjorde at vi blir med på dette, sier Arthur Buchardts sønn, Anders Buchardt. Han bekrefter at det statlige fondet Investinor har vært drivkraften bak etableringen. Da var det naturlig å starte med det største anlegget i Norge etter Skistar-eide Trysil og Hemsedal, sier Buchardt. Fordelingen på eiersiden blir som følger: Investinor får en eierandel på 33,9 prosent, Stordalen/Buchardt 34,2 prosent og DnB, som lenge har vært hovedeier i Hafjell, 22 prosent av aksjene. De siste 9,9 prosentene eies av kommunene i området.

Nyttårsalpinister til Sirdal Lille nyttårsaften var skitrekkene fulle av alpinister i Sirdal. Vi hadde over 1500 alpinister i bakken og værforholdene var på topp, sier daglig leder i Tjørhomfjellet Ole Johan Tjørhom. Forholdene varr superfine.

Også i Ådneram skitrekk er tilbakemeldingene det samme. Det har vært folk i bakken hele romjula, men de to siste dagene er vi meget godt fornøyd med, sier daglig leder Ånen Ådneram.

Taiga, svensk utstiller på alpinmessen Det kjente firma Taiga var en av de mange svenske utstillerne på alpinmessen. De hadde en variert kolleksjon av klær for alpinbransjen. På bildet har vi til høyre daglig leder Johannes Unsgaard sammen med sin medarbeider Jörgen Sandgren. Taiga er markedsleder i Sverige når det gjelder arbeidsklær for mange yrke. Også det svenske politiet er kunder.

Samarbeid i Telemark Alpinsentrene i Telemark skal nå samarbeide for å kapre flere kunder. Det er særlig konkurrentene i vinterdestinasjonsfylkene Buskerud og Oppland som telemarkingene sikterIrene Vestby mot. Alt denne sesong blir det rabatter dersom man bruker flere av sentrene, og målet er ett felles heiskort for hele Telemark. Samarbeidet skal også utvides til destinasjoner også i Aust-Agder og Vestfold. Vil bli landets største. Vi kommer til å markedsføre dette som Norges største skiregion. Det sier daglig leder i Visit Telemark, Irene Siljan Vestby. For folk som liker å svinge seg ned fjell med ski eller snøbrett, var det 120 kilometer med nedfart i regionen som Siljan Vestby

nå ønsker samarbeid i. Fylket som huser den moderne skisportens vugge, mobiliserer nå for å vinne kunder fra blant annet utlandet. I Buskerud er det til sammenlikning 118 kilometer nedfart og det er 117 kilometer nedfart i Opplandregionen, ifølge den daglige lederen i Telemarkreiser. Vi skal bli landets største skiregion, sier Irene Siljan Vestby. I tillegg ønsker hun å markedsføre skianleggene i regionen som de med tidligst snø, den beste terrengparken, største tilbudet om frikjøring og det beste familietilbudet fra alpinsentrene i fylket, samt skisentrene i Svarstad i Vestfold og Hovden i AustAgder. Daglig leder i Vierli tur-

S K I D ATA – m o r e t h a n 3 0 y e a r s o f p r o g r e s s i n a c c e s s Passionate commitment to innovation in automated access and ticketing made SKIDATA a highly competent solution partner.

S K I D ATA - S u c c e s s w i t h a b r a n d s s s s s s

5,000 SKIDATA applications for People and Car Access worldwide 0DQDJHPHQWVRIWZDUHGHVLJQHGWRPD[LPL]H\RXUSURÛW Modular, scalable solutions, tailored to your individual business environment 6XSSRUWRIYDULRXVWLFNHWWHFKQRORJLHVIRUPD[LPXPÜH[LELOLW\ Ultimate security and comfort for your guests User-friendly, ergonomic design for intuitive user interaction

SKIDATA® is a registered trademark of SKIDATA AG in the USA, the European Union and other countries.

istsenter i Rauland, Erlend Larsen, har stor tro på det nye samarbeidet. Han mener alpinsentrene i fylket kan ta opp konkurransen med de gode samarbeidene som foregår i Oppland og Buskerud. Larsen mener skisentrene i for eksempel Buskerud har vært flinkere til å samarbeide enn i Telemark. Og det er ingen hvem som helst skisentrene tar opp kampen med nå.


februar 2012

20

Nå kan barn redde deg Skulle du falle og skade deg mens du står på ski i alpinbakken, kan redningen nå komme i form av samvittighetsfulle skipatruljemedlemmer helt ned i fireårsalderen. I Kvitfjell er nemlig nå juniorskipatruljen etablert, men ikke alle er like sikre på hva de skal gjøre om uhellet er ute. Når folk blir skadet må jeg redde dem, forteller fem år gamle Jørgen Harsheim. Dersom uhellet er ute i Kvitfjell, kan det være fem år gamle Jørgen som kommer og redder deg. Åtte unger i alderen fire til 12 år er på vei opp i heisen. Utstyrt med skipatruljevest, radiosamband og

Småskitrekk frå Uglum Maskin

førstehjelpsmappe er de klare for å gjøre en innsats for sikkerheten i bakken. De har med seg plaster og bandasje i ryggsekken. Ti år gamle Oda Ulseth er en av barna som kan ende opp med å hjelpe deg hvis du faller. Fokuserte små vesener, utbryter Vibeke Holtmann som er leder av juniorskipatruljen, før hun henvender seg til sine ivrige skipatruljemedlemmer og sender dem ut på oppdrag.

Russerne strømmer til Hafjell Nå kommer de hit i hopetall. Mange russere velger å feriere i Norge, og norske alpinanlegg står høyt i kurs, derfor er det mange russiske biler i Hafjell om dagen. Norge ligger ikke så langt borte. – Vi kan dra hit med bil, det er rett og slett komfortabelt for oss, sier Marina Serikova. Hun og familien har kjørt bil helt fra Moskva. Nå er de på plass i Hafjell, og koser seg. Russerbesøket er firdoblet på fem år. Jean-François Gehine er markedsansvarlig i Hafjell og sier de nå nyter godt av at de var først

ute på det russiske markedet. Hafjell og Lillehammer var allerede et godt innarbeidet navn i Russland, og dette trakk turister. – Det er et spennende marked og et stort marked, sier Ole Farmen, daglig leder i Hafjell alpinsenter. Han mener dette kan bli et svært viktig marked når russerne får helt orden på økonomien, og det blir slik at den jevne russer kan dra på skiferie. Marine Serikova fra Moskva synes nordmenn er hyggelige. Vi liker folket, vi liker naturen og vi liker å stå på ski, sier hun.

Flott søndag i Jølster Andre søndag i januar blei ein kjempedag i sunnfjordbygda Jølster. Det var enormt mykje folk seier Johan Gotteberg, som selde billettar ved Jølster skisenter i Bjørkelia. Han fortel at dei måtte sende folk gratis gjennom heisen rett etter opningstid, fordi det var så lang billettkø. Det var ein fantastisk dag her oppe. Skyfri himmel og fem kuldegrader og heilt vindstille. Veldig fine tilhøve i bakken, og massevis av laussnø utanfor for dei som ønskjer det. Også Sunnfjord skisenter i Blomlia hadde flotte forhold og mykje folk i bakken denne vinterdagen.

Tjener penger Stor aktivitet med Uglum Maskin sine småtrekk. I over 30 år har Uglum Maskin i Sogndal produsert småskitrekk som er levert over heile landet, også til både Sverige og Danmark. Gründeren var Oddvar Uglum som vi kjenner som fast deltakar på ALFs messer og landsmøte. No er det svigerson Knut Krogstad som har ansvar for Uglum Maskin. Tidene har endra seg og nye reglar frå EU stilte heilt nye krav. Det måtte mykje papirarbeid til, men i 2005 fekk bedriften CE-sertifikat. No er det

enno meir nytt. Frå 2012 gjeld ny EU-standard som gjer at den som produserar har fått alt ansvar for oppføring av anlegget. For ein liten produsent, kan det være vanskeleg å henge med i markedet. Men det er hyggeleg at det stadig kjem forespørslar om våre Minimakstrekk. Den populære minimaksen frå Sogndal blir ikkje brukt berre i alpinanlegg, også hoppbakkar, hotell, grendalag og borettslag har stor glede av det smarte og rimelege heissystemet.

Mens mange norske skiheiser sliter med gjeld og underskudd, går det greit i Eikedalen. I fjor gikk alpinsenteret et par millioner i pluss. Bt.no har gått gjennom resultatene for flere alpinsteder på Vestlandet. 2010tallene viser at publikum la igjen 12,5 millioner kroner i Eikedalen. 2010-tallene gjenspeiler egentlig i stor grad 2009sesongen, sier Fredrik Tønjum, daglig leder i Eikedalen. Han er godt fornøyd med resultatet. Det har vært år vi ikke har tjent noe. Det er jo først og fremst været som avgjør resultatet vårt, sier han.


februar 2012

21

nøkkelen til sikkert arbeid i høyden

œ E]lg\]ZYk]jlghhd«jaf_kgelad^j]\kkladd]j eqf\a_`]l]f]k]nYcm]jaf_kcjYn& œ KYee]fkYll]mlklqjkd¬kfaf_]ja`]f`gd\ladcjYn ge*ZYjja]j]j& œ Jƒ\_anfaf_geYjZ]a\a`¬q\]fg_Z]j]\kcYhkhdYf]j&

www.aak.no

ÅNDALSNES – BERGEN – KRISTIANSUND – STAVANGER – TØNSBERG

T 71 22 71 00


februar 2012

22

Slalåmkort til halv pris Mobilkrigen har kommet til alpinbakkene på Geilo. Mobilselskapet Chess har inngått avtale med Geilo skiheiser om billege kort. Mobilselskapet Chess gir nærmere en halv million kunder anledning til å ta med seg en venn i alpinbakkene på Geilo til prisen av en person. Kampen om norske mobilkunder er knallhard og vi har valgt å være mer kreativ enn bare rope ut om de laveste prisene. Vi gir bort store økonomiske fordeler som gjør at våre kunder kan dele opplevelser med sine venner, og vi spør ikke engang hvilke mobiloperatør disse vennene bruker, sier markedsdirektør Jarle Alvær i Chess. Aldri før har norske mobilkunder fått noe slikt tilbud i et skianlegg. Chess har allerede etablert konseptet ChessTirsdag som innebærer 2 for 1 på kino over hele landet, og avtalen med Geilo Skiheiser er en videreføring av konseptet.

Et ordinært dagskort på Geilo koster 360 kroner, 2-dagerskort 690 kroner og weekendkort 655 kroner. Tilbudet - som i praksis betyr 50 prosent avslag - gjelder på alle heiser i regi av Geilo Skiheiser i perioden 5. januar til 6. februar. Hver eneste dag i denne perioden kan tilbudet brukes, og det blir dermed enorme summer man kan spare, fortsetter Alvær. Ved samtlige billettluker vil «2 for 1» tilbudet bli beskrevet på oppslagstavler. For å benytte tilbudet må kundene sende SMS «Geilo» til 2001, og de vil umiddelbart motta en rabattkode som vises frem i billettluken. Vi har definert konkurranse til også inkludere fordeler og opplevelser. Vi kommer til å fortsette å utvikle fordelsprogrammer som en vesentlig del av mobilkrigen. Vi skal – som vi alltid har gjort – bruke smil og gode opplevelser som våpen, konkluderer Alvær.

Kineser satser alpint Den kinesiske milliardæren, Haung Nubo, som investerer 200 millioner til å utvikle et feriested på Island, sier han vil bruke prosjektet som et springbrett for alpinanlegg i andre nordiske land. Den 55 år gamle milliardæren vil etablere alpinanlegg i land som Danmark, Fin-

land og Sverige innen fem år. Han er nå i forhandlinger med bønder om å kjøpe 300 kvadratkilometer land på Island for 8,8 millioner dollar. Nubo forventer at godkjenningen av kjøpet skjer innen to uker. Ekspanderingen utenfor Kina skjer som følge av fallende priser.

Skandinavias eneste produsent av snøkanonslanger - SNOWTEX - FORMTEX

Svebab Svenska Brandslangfabriken AB,

Box 2066, S-511 02 SKENE Tel. +46(0)320-209420 Fax +46(0)320-209429 svebab@svebab.se www.svebab.se

AAK med ny teknologi AAK Safety er den heldige vinner av ny teknologi fra Microsoft, Mamut og Samsung til en samlet verdi av 400.000,-. I 365 dager skal vi gjennom en blogg fortelle verden om hvordan denne teknologien gjør vår arbeidsdag enklere. Vi kommer til å ta i bruk siste nytt på teknologifronten, blant annet med Microsofts skytjenester. Gjennom Office365 får vi mulighet til å arbeide med dokumenter på tvers av lokasjoner, ut mot kunder og tett integrasjon mellom alle våre ITsystemer. Med Office365 får vi fleksible verktøy for dokumentstyring, prosjektområder, intranett og tale-/videokommunikasjon. Vi får også avansert kundeoppfølgingssystem fullintegrert med Outlook som gi oss mulighet til å betjene våre kunder bedre og mer profesjonelt. Mamut One Enterprise E5 gir oss et integrert ERPsystem som sikrer oss fullt oppdatert informasjon om status for selskapet til en hver tid. Systemet er oversiktlig og brukervennlig, og vil gi oss mulighet til å gjøre standardprosesser innen regnskap, lager og logistikk, prosjektfakturering og HR på en enklere og mer nøyaktig måte. Premien inkluderer også helt ny teknologi fra Samsung. Bærbare PC-er og mobil-

telefoner satt opp til å fungere perfekt med Microsoft og Mamuts programvare vil gjøre oss tilgjengelig i langt større grad, og da med oppdatert informasjon om kundeforhold og prosjekt. Med Microsofts Intune vil også kunne fjernadministrere softwaren på PC-ene. Ved å følge bloggen vår på www.365dager.com vil du kunne følge oss i arbeide med å mplementere alle løsningene, og så i hvordan dette hjelper ulike funksjoner i selskapet til å få en enklere hverdag.

Nyttårsalpinister til Sirdal Lille nyttårsaften var skitrekkene fulle av alpinister i Sirdal. Vi hadde over 1500 alpinister i bakken og værforholdene var på topp, sier daglig leder i Tjørhomfjellet Ole Johan Tjørhom. Forholdene var superfine. Også i Ådneram skitrekk er tilbakemeldingene det samme. Det har vært folk i bakken hele romjula, men de to siste dagene er vi meget godt fornøyd med, sier daglig leder Ånen Ådneram.

Alpinanleggenes kompetanseleverandør

• Markedsundersøkelser • Markedsplaner • Kvalitetsmålinger • Investerings- og lønnsomhetsanalyser • Finansiering

Kaizen AS

C. Sundtsgt. 10 – 5004 Bergen Tlf 55 56 08 65 – Faks 55 03 24 42 post@kaizen.no

snøkanonslanger


februar 2012

23

feirer mot nye høyVi feir er 60 år og tar sats m ot n ye h øyPRINOTH pr med program aldri d er m ed et PRINOTH ogram som ald ri der har vært bed re. bedre.

mer BEAST In Ingen gen rråere åere 40% m er kkapasitet apasitet

ultimate kjøreglede LEITWOLF Ulven – Den ultim ate kjør eglede

EVEREST

BISON BI SON NNåå også som vinsjemaskin vinsjemaskin

En klatr klatrende ende leg legende ende

BISON BI SON X parkspesi parkspesialisten alisten

www.prinoth.com www .prinoth.com

HUSKY HU SKY Den suver suverene ene løypem løypemaskin askin - N Nåå m med ed 197 hk


februar 2012

24

Liftbyggarna begynner å selge Doppelmayr Det svenske firma Liftbyggarna holder til i Østersund. De er en gammel kjenning av den norske alpinbransje og var tidligere deltager på mange alpinmesser. Nå utvider de sitt arbeidsområde ved samarbeid med Doppelmayr. Doppelmayr og Liftbyggarna forsterker nå sin tilgang og innsats overfor de skandinaviske alpinanlegg og innleder derfor et samarbeid. Det innebærer at Liftbyggarna inkluderer Doppelmayrs skiheiser og stolheiser i sin produktportfølge og henvender seg spesielt mot kunder i den nordlige delen av Sverige og Norge. Peter Strandberg, VD Doppel-

Nytt SunKid skiband på Geilo

mayr Scandinavia sier at Liftbyggarna har et lokalt nærver og tilhørighet til de nordlige delene i Skandinavia og de har dessuten en spisskompetanse som vi gjerne vil ta del i. Sjølsagt vil vi at de skal være vår lokale forretningspartner som også markedsfører Doppelmayrs produkter i dette geografiske området.

Eierinteresser Doppelmayr har eierinteresser i Liftbyggarna og velger nå å innlede et samarbeid om salg av slepeheiser og stolheiser. Andre produkter og oppfølging handteres som vanlig av begge firma. For å kunne gjennomføre de økte oppdrag med å handtere både det nordlige Sverige og Nord-Norge ikke bare for Doppelmayrs rekning, men også for å leve opp til de krav og regler som blir stilt til heisleverandørene idag, har Liftbyggarna forsterket sin organisasjon ytterligere ved å ansette Henrik Skoglund, tidligere salgssjef for Lenko.

Fra venstre: VD for Liftbyggarna, Kristian Sjöström sammen med VD for Doppelmayr, Peter Strandberg.

Henrik Skoglund er ansatt som salgssjef. Han jobbet tidligere for Lenko.

Kvalitet Doppelmayr står, liksom vi, for kvalitet, god service og tillgjengelighet for kunden og vi kjenner oss glade over å få ett tydlig oppgave for den her geografiske delen av Skandinavia. Vi kan gjennom å satse lokalt forsikre at våra kunder får riktig produkt og et bredere sortiment, sier Kristian Sjöström, VD för Liftbyggarna.

Et stort framskritt For både Doppelmayr og Liftbyggarna er det et stort steg framover da deres målsetting er å hjelpe til med å utvikle svenske og norske herisanlegg. Vi tror virkelig at vårt samarbeid i framtiden skal lede til ytterligere forbedringer for våre kunder og bransjen som helhet, avsluttar Peter Strandberg.

Et nytt SunKid skiband fra Alpin Maskin er nå i drift på Geilo. Bandet var driftsklart til sesongstart og er plassert i området ved Geiloheisen. Det har «Galleri» eller takoverbygg av plexiglass og aluminium. Store glassflater slipper lys inn og stenger vær og vind ute. Dette er det første skibandet i Norge med kombinert avstigning på toppen. Du kan velge å gå til siden eller fortsette rett fram. Det har også

automatisk «restart», slik at bandet starter av seg selv hvis sikkerhetssystemene blir utløst for en kort stund. Dette forhindrer de fleste stoppene et skiband ofte er plaget med. Forenkler driften og irriterer ikke brukerne med stopp til tadighet. Daglig leder Stein Verpe i Geilo Taubane forteller at bandet fungerer godt og vil bli attraktivt og mye brukt i anlegget.


februar 2012

25

PRIS FRA KR.

99900,EKSKL. MVA.

124875:INKL. MVA.


februar 2012

26

Geosyntia as – ekspert på rørtunneller I alpinbakkene er det ofte slik at det blir konflikt mellom nedfarter og veier og dette skaper vansker for en god regulering. Men det er gode løsninger, det sørger Geosyntia as for, de ordner problemer med sine trafikktunneller. Terje Ottesen i Geosyntia er kjent fra våre alpinmesser. Han opplyser til Skiheisen at de har hatt store oppdrag på mange anlegg, spesielt Kvitfjell, Hafjell og Myrefjell. MP200 hvelvbue i stål er blitt en flott trafikktunnel under utforløypa i Kvitfjell. I tillegg leverer Geosyntia plastrør i store dimensjoner, opptil 3500 mm til kulverter, mindre broer o.l. De har også geosynteter til alle formål, som fiberduk, geonett/duk og membraner.

Montering av tunnel i Kvitfjell.

Weholite DV plastrør i dimensjon 3500 mm levert på Ifjordfjellet.

Nyttårsaften med kø i Meråker Ar nyttårsaften gav 20.000 i billettinntekter var alpinsjef Arne Magnus Størseth i Meråker godt fornøyd med, siden de bare har ett trekk åpent. Også dagen før hadde mange tatt turen til skibygda, både for å gå langrenn og for å boltre seg i skibakkene. – Vi har hatt det kjempeartig, og har stått på ski hele ettermiddagen. Forholdene er kjempefine med tanke på at det er så lite snø, sier pappa Tommy Bratås. Sønnen Preben er helt

enig. Han vil gjerne tilbake så fort som mulig. Det samme vil storesøster Telle. – Vi pleier å stå litt i den lille bakken vi har i Stjørdal, men snøforholdene er for dårlige akkurat nå, sier mamma Hilde Olsen. Men Storlien er også et alternativ. – Vi kjenner noen som har hytte på Storlien, så vi bruker å stå på ski der også. Jeg håper det bli mange turer i vinter, sier Preben.

Manglar skredvarsling Over tjue personar har mista livet i snøskred dei to siste vintrane. Eit viktig verkty for å hindre slike ulukker er ei nasjonal skredvarsling. No er den i ferd med å få fotfeste for alvor. Frikøyring i bratt terreng er blitt veldig populært i Norge, og med det aukar også faren for å bli teken av ras. Berre i fjor vinter omkom 13 personar i snøskred. Men slik det er i dag finst det ikkje noko skikkeleg form for snøskredvarsling i Norge. Dermed er det vanskeleg for til dømes skifolk å vite kor farleg det er i fjellet der dei skal gå. Meteorologisk institutt lager overordna varsel når snø-

skredfaren er som verst. Det alle håpar å få til er eit varslingssystem som er langt meir grundig og lokalt. – Hensikta med ei slik skredvarsling er at det kan vere eit turplanleggingsverkty for dei som ferdast i fjellet, men at det og kan verke som ei varselklokke for beredskapsetatane, seier Markus Landrø i Norges Vassdrags- og energidirektorat. Det blir no jobba hardt for å få eit slikt system oppe å gå. Alt i fjor vinter var NVE i gang med ein pilotperiode, der dei testa ut regionale snøskredvarsel i fem område. Denne vinteren har ein teke endå eit steg vidare; no er det til saman 23 testområde som er med i prosjektet.

gjensidige.no/alf

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER Gjennom samarbeidsavtalen mellom ALF og Gjensidige tilbys alpinanleggene:

A20532 GF TU 02.09

• kjøp av svært rimelige alpinhjelmer til gratis utleie • behovstilpassede forsikringer

Ring ALF på 22444654 for bestilling av hjelmer. Ring Gjensidige på 03100 for spørsmål om dine forsikringer


februar 2012

27

VisualAlpine 3D For 3D-målinger av snødybde og snøkontroll Med VisualAlpine 3D vil du: • • • • TO SSYSTEMER: TO YSTEMER: Grunnsystemet Grunns ystemet gir deg nøy nøyaktig aktig snødybde under belt beltene, ene, med en presisjon pr esisjon på mindr mindre e enn 5cm. Med K Komplett omplett ssystem ystem får du også nøy nøyaktig aktig snødybde under bladet. blade t.

TO OPPGRADERINGER TO OPPGRADERINGER:: Med oppgr oppgradering adering for for hopp og halfpipe kan du følge en de designet signet ttopplinje opplinje med ccentimeter entimeterpr presisjon, esisjon, og lage en bakk bakkeprofil eprofil med mil millimeterlimeterpr presisjon. esisjon.

umiddelbart redusere umiddelbart redusere behovet behovet for for snøproduksjon snøproduksjon med mins minstt 20%. rredusere edusere faren faren for for å gå gjennom gjennom snøunderlaget snøunderlaget og dermed utvide se sesongen. songen. snøproduksjonen kkunne unne planlegge snøpr oduksjonen nøyaktig nøyaktig med programvaremodulen pr ogramvaremodulen for for administrasjon. administrasjon. unngå å tr treffe effe vannhydranter vannhydranter og andr andre e ttekniske ekniske installasjoner ins tallasjoner under snøen. spare spar e vann, vann, diesel diesel og maskinbruk og vil dermed få bedr bedre e driftsøkonomi driftsøkonomi og et et grønner grønnere e image. image.

TT:: +47 63 85 40 80 | EE:: pos post@scanlaser.no t@scanlaser.no | W: www www.scanlaser.no .scanlaser.no TT:: +47 22 88 60 80 | E: E: post@leica-geosystems.no post@leica-geosystems.no | W: www www.leica-geosystems.no .leica-geosystems.no


februar 2012

28

Advarselskilt for vinsjemaskin Nür en vinsjmaskin er i bruk representerer vaieren en potensiell fare for trafikk pü ski og til fots. Fra vür leverandør av sikringsmateriell für vi levert et nytt advarselskilt som kan settes opp nür vinsj er i bruk. For ü tiltrekke seg oppmerksomheten har skiltet blinklampe som er solcelledrevet. Uten ü annonsere har vi levert noen ti-talls skilt i vinter. Skiltet har en prislapp pü mellom 2 og 3 tusenlapper.

Ren snø i bakkene

Med hilsen Roy Nilsen, Antra

Hornindal skisenter fekk nei Hornindal som ligg mellom Stranda og Stryn blir enno meir sentralt nür Kvivsvegen mot Volda blir ferdig neste ür. Bygda har i mange ür hatt eit smüskitrekk i eit flott omrüde som heiter Grendadalen. Kommunen eig 44 prosent i dette anlegget, i nesten fem ür har styret arbeidd for ü fü eit skikkeleg skitrekk og har fütt berre positive tilbakemeldingar. Nü var saka blitt sü konkret at det var søkt Hornindal kommune om tre millionar i støtte og garanti for 8,5 millionar i lün. Men dessverre blei svaret nei frü kom-

munestyret. Grunngjevinga var sjølvsagt økonomisk. Kommunen har investert i fleirbrukshall og kunsgrasbane og i tillegg mütte bygge ei gangbru som blei altfor dyr. Andre store oppgüver ventar ogsü. Sølve Kiviranta som er styreleiar for skisenteret er veldig skuffa. Ein unik sjanse for bygda kan gü tapt, men han vonar at dugnadsünda for dagens anlegg ikkje skal forsvinne. Omrüdet har store areal for hyttebygging og er veldig familievenleg, her kunne kommunen für ein flott gevinst.

En bÌrekraftig utvikling for skiindustrien krever at stren produksjonen av kunstsnø tilfredsstiller de strengeste ges te miljøkravene. miljøkravene. At Atlas las Copcos oljef oljefrie rie k komompressorer press orer med opt optimal imal energieff energief energieffektivitet fektivitet leverer 100% ren luft. T Ta a vare pü naturen og miljøet – fyll bakkene med ren snø.

Skiløpere tar store sjanser manglende respekt for forholdene. BĂĽde i Vassfjellet og i Ă˜rsta har skiløpere utløst større ras. Det bekymrer meg at folk tar slike sjanser, sier daglig leder ved Grong Skisenter Tor Jørgen Heggum. Skisenteret gjør det de kan for ĂĽ informere om farene ved ĂĽ oppsøke slike risikoomrĂĽder, blant annet ved skilting.

For mer informasjon, besøk www www.atlascopco.no .atlascopco.no

EAJ7D6a[V;did/EZiZg<gÂ&#x201C;WZg

Skisentere opplever at folk oppsøker rasfarlige omrüder, selv om de advares pü det sterkeste. Store nedbørsmengder og sterk vind fører til snøskredfare i mange alpinanlegg. Advarsler mot ü kjøre ski utenfor de preparerte løypene, blir ofte ikke respektert, ved Grong Skisenter i NordTrøndelag er de bekymret for skiløpernes

%NKREVENDEJOBB krever godt utstyr! An av a befal es lp og inanle red gg n kor ingsps!

&2!+4%20!3)%.4%2 OVER LENGRE AVSTANDER I HĂ&#x2DC;Y FART SCOOTER SLEDE ART 809

Utviklet med fokus pĂĽ: sRASKFORmYTTNINGIALPIN SKIANLEGGOGPĂ?FJELLET sKOMFORTFORPASIENTEN sFJÂ?RINGOGMARKGANGAVMEIERREDUSERER HUMPEROGUJEVNHETERITERRENGET

FJÂ?RING

KRAFTIGEMEIER

(AGEVEIEN . ,ILLEHAMMER .ORWAYs4EL s&AX sE MAILPOST FJELLPULKENNO

fjellpulken_redningpulk_246x176_justert.indd 1

24-09-08 15:45:46


februar annone2012 skiheisen_Skiheisen 04.02.10 16.07 Side 1

29

TWM Reklamebyrå AS

Ski- og trafikktunneler i stål, Myrefjell

Ski- og trafikktunneler i stål, Kvitfjell

Ski- og trafikktunneler i stål, Midtstasjon Hafjell

Ski- og trafikktunneler i stål, Hafjell

Ski- og trafikktunneler i stål • Kort byggetid • God økonomi

Geosyntia AS Tel: 67 15 92 90 • E-post: post@geosyntia.no

www.geosyntia.no


februar 2012

30

Antra AS, teknisk vakt

ARGO 8x8

terreng/beltekjøretøyer

Argo-modellene består av to typer rene yrkesutgaver med høy ytelse og lastekapasitet, og ikke minst en stabilitet og sikkerhet uten konkurranse, samt godkjent veltebøyle iht. Antra AS viderefører tradisjonen med teknisk vakt utenom ordinær åpningstid. I tillegg til vakt på reservedelslageret hadde vi i fjor vinter som et forsøk også vakt på verkstedet for teknisk kundeservice utenom ordinær åpningstid. Dette ble så godt mottatt at vi gjentar det

også denne sesongen. Vi tilbyr dermed både teknisk assistanse og levering av reservedeler 24/7 i vintersesongen. For å komme i kontakt med oss utenom arbeidstiden, ring vårt vaktnummer:

918 59 836

Fulle folk i alpinbakken er et gjengangerproblem Kjører ofte etter stengetid og må hjelpes ned Berusede skiløpere i Hafjell måtte reddes ned da de forsøkte å kjøre ned bakkene etter stengetid. Politiet sier det bare er flaks at det gikk bra. Sesongen på Hafjell er godt i gang, halvannen måned etter åpningen av alpinsenteret. Så godt at også gjengangarproblemer kommer til overflaten. Skikjøring utenfor senterets åpningstider er en aktivitet som vi ser hver vinter, og som vi fraråder sterkt. Unge menn og kvinner skal ta seg ned alpinbakkene, gjerne i beruset tilstand. Ofte får de

problemer, sier operasjonsleder Jørgen Berg ved Gudbrandsdal politidistrikt. Fire personer forsøkte å ta seg ned Hafjell en natt i januart, de fikk problemer. Politiet opplyser at de fire var «mer eller mindre» beruset, og kjøringen fant sted etter at anlegget var stengt. Det ble iverksatt en leteaksjon etter skituristene. En av dem veltet i løypa og ble funnet av en snøscooterpatrulje fra Hafjell Alpinsenter. Alle fire kom uskadet fra hendelsen.

Forleng oljeskiftintervaller – bytt olje når nødvendig

Kontroller maskineriets helsetilstand – unngå havari i høysesongen

Arbeidstilsynets krav til terrengkjøretøyer brukt i bratte forhold som f.eks. i alpinanlegg. Disse kan også utstyres med båreutstyr og kan derfor brukes både til barmarksaktiviteter i anleggene og med belter i skisesongen. Vi har nå en god

del slike kjøretøyer i flere anlegg, og bare i Tryvann Skisenter er det nå 3 i drift samt at Varingskollen har fått en ny 8x8 HDi til erstatning for en fra 1994. For øvrig har vi kunder som Statnett, NSB Bergning, Avinor, Forsvaret, samt innen brann- og redningstjeneste og kraftforsyning. Det finnes også en del ekstrautstyr som vinsj, kapell, varme/defroster og plog.

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat og for referanser.

Argo Norge

Bolteløkka Alle 10 0454 OSLO Tlt. 22 46 89 25 Fax 22 46 94 68 Mob 916 17 200 argo.nor@argoatv.no www.argoatv.no

W W W. T O P P T E K N I K . S E Www.toppteknik.se JL Toppteknik AB

7RWDOOHYHUDQW|UDYNQDSSOLIWDU

Send 50 ml brukt olje til:

Invicta AS

Du vil motta innen 48 timer (etter mottak i vår lab) en rapport pr. e-post med analysesvar, kommentarer og anbefalinger. Tenk sikkerhet, vedlikehold, økonomi og miljø!

Invicta AS

Trondheimsveien 436b 0962 Oslo Tel. 22 90 13 80 Faks. 22 90 13 89 post@invicta.no www.invicta.no

9nUDVHQDVWH liftprojekt LQI|UVlVRQJHQ 2011/2012 Trondheim gVWHUVXQG Uppsala 9nQJD Ulricehamn +\YLQNll6YHLWVL

JL Toppteknik AB 675$1'9b*(1Ň 686 30 SUNNE Tel: +46 (0) 565 711 210 Fax: +46 (0) 565 711 215


februar 2012

31

Stilig og sikker! Etto har hjelmene som beskytter ditt barn pĂĽ ski og aking i vinter.

Ny g generasjon ge ner er sjon sjon Quad-Power Quad-P uad-Po remmer sikrerr driften driften og hever h v verr kvaliteten! kv s s s

ETTO Cuzco er, med lett vekt og høy sikkerhet, den ideelle hjelmen for barn og unge.

Ă&#x2DC;kt temperaturtoleranse Ă&#x2DC;kt ytelse Redusert støynivĂĽ med 8dBA

ETTO Cuzco

ETTO Chilli har, med sine friske farger, kule design og tøff brilleholder, et potensiale som alles favoritt.

ETTO Chilli

For mer informasjon se www.etto.no

Vi hjelper deg med produkter, service og løsninger fra Skandinavias største lagerbeholdning!

Keeps your machinery running! ELEKTROMOTORER FREKVENSOMFORMERE KULELAGERE KOBLINGER

GIR REMMER KJEDER SNEKKEVEKSLER

LĂ&#x2DC;SNINGER TESTING SERVICE VEDLIKEHOLD

4LF s 43ERVICE4LF  WWWLONNECOM annonse ETTO2011.indd 1

07.01.2011 09:42:00

Over 800 snøanlegg i hele Europa! Ă&#x2026; lykkes ved hjelp av kvalitet

Duktile Støpejernsrør Duktusâ&#x20AC;&#x2122; støpejernssystem for snøanlegg har vist sin funksjonsdyktighet i over 800 snøanlegg over hele verden. Ikke noe annet system fungerer sĂĽ godt selv ved trykk pĂĽ over 100 bar. Stadig flere benytter seg av kvalitet fra Duktus.

Bend, MMK 11°, 22°, 30°, 45°, 90°

Trykkrør rykkrør med BLS skjøt

Reduksjon - MMR

TT-rør -rør - MMB

Glattrør, 0,4 og 0,8 m â&#x20AC;&#x201C; GDR

Skjøtemuffe - U

Mer enn 1200 km rørledninger er lagt A-stykke 2â&#x20AC;&#x153;

Hydrantkoplinger 1½â&#x20AC;&#x153;, 2â&#x20AC;&#x153;

www.dahl.no

Anborings-klemmer DN 80â&#x20AC;&#x201C;200, 100 bar 1½â&#x20AC;&#x153;

Flensespiss - F

Flensemuffe - EU Flensemu

Snøanlegg som sikrer gode forhold i skiløypene er noe et attraktivt vintersportssted MĂ&#x2026; ha i dag. Siden snøen er blitt en av de viktigste økonomiske faktorene for turist-avhengige bedrifter, er det ingen som lenger overlater ansvaret for denne faktoren til vĂŚrgudene. Bedriftsøkonomisk lønnsomt pga. enkel, rask og følgelig kostnadsbesparende montering. Ved opplĂŚring av eget personale kan man selv gjennomføre monteringen. Dersom det ikke oppstĂĽr problemer med graving, kan det i gunstig terreng legges opptil 300 m daglig. Etter at rørene er lagt, kan grøfta straks fylles igjen. Deretter kan man umiddelbart sĂĽ eller beplante omrĂĽdet pĂĽ nytt.

For de største belastningene Trykk pü opptil 100 bar er ikke et problem for strekkfaste koplinger. Ved ü forsterke veggtykkelsen kan det ogsü tas høyde for de mest ekstreme belastningene i høyfjellet (setninger, forskyvninger). Koplinger for høyere trykk füs pü forespørsel.

BLS-skjøt Den trekk- og skyvesikre rørmuffe-koplingen er laget med TYTON pakning. Den forblir derfor tett selv ved sterke rystelser, setninger, forskyvninger og utvasking. Det beste beviset pü det, er at koplingen har fungert problemfritt over hele verden i mange ür.

Tlf: 22 72 55 00 e-post: odd.ostgaard@dahl.no

Annonse_snøreklame.indd 1

08.10.2007 14:08:54


februar 2012

32

Viktig nyhet for maskinkjørere VisualAlpine 3D – få kontroll over snømengden Leica Geosystems og Scanlaser er leverandøren bak maskinstyringssystemet VisualAlpine 3D, som er utviklet spesielt for bruk på alpinanlegg. Utviklingen av Visual Alpine 3D hadde sin spede begynnelse allerede i 2007, da Vikersund fikk montert et maskinstyringssytem for bulldosere på sin prepareringsmaskin for skiflyvningsbakken. Men det var først i 2009, da Kongsberg Skisenter kom med tanker og ønsker om en egen alpinapplikasjon, at utviklingen av VisualAlpine 3D virkelig skjøt fart. Allerede samme vinter var tråkkemaskinen for half-pipen deres klar til testsesong. VisualAlpine 3D har siden den gang vokst, og blitt tatt i bruk flere steder her til lands, videre nedover i Europa, og i Canada.

Hva er maskinsstyring, og VisualAlpine 3D? Maskinstyringssystemer blir brukt for å effektivisere produktiviteten og bedre ressursforvaltningen på et anlegg. Maskinstyring gir føreren av en maskin full oversikt over det prosjekterte anlegget, ved hjelp av GPS og 3D designmodeller. Dette gir fordeler som; at det minker behovet for etterkontroll, gir store tids- og materiellbesparelser, og øker maskinens produktivitet. VisualAlpine 3D er et system utviklet på dette prinsippet, og tilpasset til tråkkemaskinen, for best å kunne effektivisere snøutleggingen. Med VisualAlpine 3D har vi sett at skianleggene reduserer behovet for snø-

produksjon med minst 20 %, samtidig som skianleggene har kunnet dra fordelen av kunne planlegge snøproduksjonen nøyaktig med programvaremodulen, for administrasjon.VisualAlpine 3D gjør at alpinanlegg sparer kostnader til vann, diesel og maskinbruk og dermed får bedre driftsøkonomi, og et grønnere image. Systemet reduserer faren for å gå gjennom snøunderlaget, og faren for å treffe vannhydranter og andre tekniske installasjoner under snøen. Anlegget har dermed kunnet utvide sesongen.

To systemer Leica Geosystems og Scanlaser leverer to ulike systemer tilpasset de ulike alpinanleggenes behov. Med grunnsystemet vil VisualAlpine 3D måle snødybden under beltene, med en presisjon på mindre enn 5 cm. Fordeler ved dette systemet er å kunne sikre at snøen fordeles effektivt når du bygger opp det første snølaget. En fullstendig oversikt over de daglige prepareringsoppgavene blir gitt på mindre enn 5 minutter, og man slipper å basere prepareringsarbeidet på tilfeldige, spredte dybdemålinger. Noe som igjen eliminerer behovet for manuelle snødybdemålinger. Om du ønsker bedre presisjon vil komplett løsning i tillegg måle snødybden under bladet. Noe som er en nødvendig funksjon, hvis man vil bygge forhåndsdesignede snøparker, helt nøyaktig. Dette systemet gir muligheten til å bygge opp identiske snøparker eller skicrossløyper år etter år. Komplett løsning vil i tillegg kunne gi deg bedre posisjonsdekning i bratte eller nordvendte landskap.

Med mulighet for oppgradering Leica Geosystems og Scanlasers VisualAlpine 3D muliggjør oppgraderinger for fremstilling og vedlikehold av half-pipes og hoppbakker. Med oppgraderingen for halfpipe kan du følge en designet toppmed centimeterpresisjon. linje Bomvinkelen kan også styres for et jevnt underlag uten ekstraarbeid. Systemet eliminerer behovet for manuelle målinger og lasersystemer. Hvis halfpipekjernen er bygd opp av grus og jord, vil du aldri risikere å gå gjennom snødekket – du vet nøyaktig hvor formfresen befinner seg. Formen på landingssonen i unnarennet i en hoppbakke må være helt perfekt. Med en oppgradering for hoppbakke vil man

kunne lage en bakkeprofil med millimeterpresisjon. Sammen er Leica Geosystems og Scanlaser, i dag, Norges største leverandør av måle- og maskinstyringssystemer til privat og offentlig sektor. De leverer helhetsløsninger; det vil si rådgivning, montering, opplæring og support, i tillegg til produkter. For mer informasjon vennligst kontakt: Leica Geosystems AS, http://www.leicageosystems.no, Tlf: 22 88 60 80 Scanlaser AS, http://www.scanlaser.no, Tlf: 63 85 40 80. Hilsen For Firma Scanlaser Elin Henriksen


februar 2012

33

Stor dag i Rauland

Det tradisjonelle HelteRennet i Rauland 2012 fikk hele 1300 deltagere som gikk løypa på 42 km. og en flott dag i Rauland. Kaldt, men moro. Rennleder Aud Irene strålte etter dagens rekordbesøk og hadde denne beskjeden. En fantastisk dag, deltagerne imponerte og de frivillige overgår seg selv igjen. Med tanke på at påmeldingen tidligere i uken stoppet noe opp pga kulden som var meldt, i en

periode hvor den som regel øker kraftig, er dette veldig positivt. Dette lover veldig bra for fremtidige HelteRenn. Styreleder i TelemarkHelten har dette å si om dagen: Veldig artig å ta del i et stadig voksende arrangement hvor all kompetanse i Telemarkhelten nå legges i lokalsamfunnet i Vinje og Tinn. Stor ros til våre samarbeidspartnere og spesielt Innovasjon Norge.

Førstehjelpsutstyr fra Emergensy Care

Emergency Care og daglig leder Lars Leines er gode kjenninger fra alpinmessene. De leverer redningsutstyr fra Tyromont og Vakuform. Tyromont trekk til scooter-

kjelker er blitt populært. Det er enkelt å bruke på eksisterende snøscooterkjelker og det gir god beskyttelse for vær og vind.

Trekket ble vist på IKAR sitt møte i Åre i fjor sommer sammen meden del andre nyvinninger fra Tyromont.

Flott søndag i Jølster dag her oppe. Skyfri himmel og fem kuldegrader og heilt vindstille. Han samanliknar tilhøva i bakken med eit golvteppe. Veldig fine tilhøve i bakken, og massevis av laussnø utanfor for dei som ønskjer det. Også Sunnfjord skisenter i Blomlia hadde flotte forhold og mykje folk i bakken denne vinterdagen.

Satt fast i heis på Norefjell En skiheis på Norefjell stod i to timer og flere personer måtte fires ned av hjelpemannskaper. Politiet ved Nordre Buskerud Politidistrikt fikk inn melding om at en heis på Norefjell hadde stanset en dag i januar. Etter det

Bygdeposten kjenner til var det i Nedre toseter stolheis at flere personer ble sittende fast to timer i omlag fem minusgrader på grunn av en elektronisk feil i bremsesystemet. Heller ikke nødaggregatet skal ha virket.

Dermed måtte hjelpemannskapet tilkalles og de som satt i heisen ble firt ned i tau med hjelp av klatrere. Bomann kan ikke opplyse hvor mange personer som måtte evakueres ned fra heisen, men ingen personer skal ha kommet til skade.

www.areconorge.no

Andre søndag i januar blei ein kjempedag i sunnfjordbygda Jølster. Det var enormt mykje folk seier Johan Gotteberg, som selde billettar ved Jølster skisenter i Bjørkelia. Han fortel at dei måtte sende folk gratis gjennom heisen rett etter opningstid, fordi det var så lang billettkø. Det er ein fantastisk

simple.YES efficient.no N matter ifif you you are are llooking ooking for for a Noo matter ccomputer omputer ssupervised upervised ssystem ystem ssolution olution oorr jjust ust a ssingle ingle ssnow now ggun un – W e’ll hhave ave We’ll yyour our rresort esort ccovered overed in in w orld cclass lass world A reco ssnow now in in nnoo time. time. Areco

Simple Efficiency Since 1985


Nå har vår deilige, varme sjokolade fått et navn og design som smaken fortjener, slik at den vil friste enda flere av dine gjester! Jubilee-navnet er erstattet med Friele Varm Sjokolade, og alt materiell har fått en skikkelig oppgradering. Men smaken er nøyaktig like god som før! Friele Varm Sjokolade smaker som hjemmelaget, og kan gi ditt utsalgssted et hyggelig bidrag gjennom en kald vinter. Vi tilbyr et helhetlig konsept og forpakningsstørrelser tilpasset ethvert behov, slik at du enkelt kan tilby gjestene dine en førsteklasses, varm sjokolade.

Friele Varm Sjokolade leveres både som konsentrat og som pulver, og de flotte dispenserne tilbys både med og uten vanntilkobling. I tillegg til rene sjokoladedispensere tilbys også ferskbryggermaskinen Vega, som også lager drikker som espresso, cappuccino og caffé mocca. Ingrediensene har de samme varenumrene som tidligere.

Kontakt oss for å komme igang med et lønnsomt sjokoladesalg! Bergen: 55 92 66 00, Oslo: 23 05 31 10, Trondheim: 73 91 99 03 - firmapost@friele.no - www.friele.no

Ferskbryggermaskinen Vega, Pompidou - Sjokolademaskin (t.v.)

februar 2012

34


februar 2012

35

Rapport fra Skiheis Servise

Montering av toppstasjon i Tryvann Skisenter.

Brokke i Setesdal I mai müned var vi allerede i gang med bygging av 2 stk. barneheiser til Tryvann Skisenter. Barneomrüde er ett nytt omrüde og ligger helt oppe ved Tryvannstürnet, her ble det bygget nye heiser, snøanlegg, lys og 2 stk. skiband. I tillegg en ny varmestue. Vi har ogsü levert og montert en ny heis til halfpipen i Wyller, denne heisen er kun for halfpipekjørerne og ligger helt inntil selve halfpipen.

Brokke Brokke Alpinsenter i Setersdalen kjøpte vüren 2011 en 3-seters

brukt Doppelmayr stolheis med pĂĽstigningsband fra Mayrhofen i Ă&#x2DC;sterrike. Skiheis Service AS tok pĂĽ seg jobben med prosjektering, fundamentarbeid, montering og elektroarbeid. For oss ble dette en stor utfordring da vi ikke har utført ett slikt prosjekt tidligere og med den risikoen som det kan vĂŚre med ĂĽ bygge brukt stolheis. Arbeidet startet opp i begynnelsen av august med utgraving og støping av fundamenter. Monteringen av stolheisen startet i begynnelsen av oktober og prøvekjøring ble utført i desember. Heisen ble godkjent DNV i slutten av desember og

heisen ble üpnet for publikum i januar. Heisen blir kjørt med püstigningband og foreløpig er farten 2,1 m/sec. Dette fungerer meget bra og heisen har blitt tatt godt i mot av büde eiere og ikke minst gjestene i Brokke Alpinsenter. Arbeidsgjeng i Tryvann: fra v. Martin Hamre, Stian Kristiansen, Tore Lind, Karsten Hansen og Christian Kratzsch.

Karasjok I Karasjok har vi modernisert en eldre Stemag heis med nye vendehjul, nye rullebatterier, ny motor, nytt styreskap, nytt trekktau og nye medbringere. Hele heisen er altsĂĽ renovert og kunden har nĂĽ en moderne heis for sitt publikum.

Varingskollen I Varingskollen har vi levert og montert for denne sesongen ett nytt skitrekk som stĂĽr parallelt med Hakkebakkeheisen. Heisen er 500 m lang, kapasitet pĂĽ 900 p/t og med tallerkenmedb-

ringere. Vi ĂĽ takke nye og gamle kunder for den tillitten som er vist oss ved en økende oppdragsmengde. Ă&#x2DC;nsker alle en fin sesong. Med vennlig hilsen Stein A. Strand

D@I6C6a[V[did/EZiZg<gÂ&#x201C;WZg

%NKREVENDEJOBBKAN ALDRIBLIENKEL MENGODTUTSTYR KANGJÂ&#x2019;REDENENKLERE

-ARKEDETSENESTEKOMPLETTEREDNINGSPULK 5TVIKLETMEDFOKUSPĂ?

-ODELL!LPIN!24

PRAKTISKTUNNELLDUKMVINDU

sEFFEKTIVITETOGSIKKERHET smEKSIBILITETIFORHOLDTILBEHOV sPLASSTILNÂ&#x2019;DVENDIGUTSTYR sKOMFORT

UTSKIFTBAREGLIDEMEIER GIROPTIMALGLID SKRENSE OGSTYREMEIERIALUMINIUMPROlLER

BÂ?REHĂ?NDTAK

(AGEVEIEN . ,ILLEHAMMER .ORWAYs4EL s&AX sE MAILPOST FJELLPULKENNO

FJELLPULKEN?REDNINGPULK?XINDD

  


februar 2012

36

HISTORISK!

Politiet vil bøtelegge skikjørere

Polaris RANGER RZR XP / Team Xtreme Plus vant to klasser i RALLY DAKAR Det offisielle Polaris teamet: Xtreme Plus deltok for første gang på Dakar 2012, verdens tøffeste off-road race. Etter å ha utviklet en spesiell ny FIA klasse (T3) for RZR skulle Polaris / Xtreme Plus-teamet kjøre noen tester på flere arrangementer, og vant Rally Dakar i Russland tilbake i juli 2011. Det var en god start og den beste måten å utvikle det rette kjøretøyet. Men Dakar er definitivt en annen historie, med mer enn 9000 kilometer, 3 land krysset i Sør-Amerika, 469 deltakere, ulike terreng og ekstreme værforhold. ASO, arrangøren, rapporterte at 2012-utgaven var den tøffeste begivenhet på mange år. Team Polaris /Xtreme Plus registrerte en svært erfaren sjåfør, Willy Alcaraz # 374 Frankrike - 20 deltakelser på Dakar i flere klasser, både som sjåfør og co-driver og satt opp ett mål for første hendelsen: Å nå Lima i Peru! Etter 2 uker i løpet, har Willy Alcaraz vist at RANGER RZR XP er «one of a kind», teamet oppfylte første mål ved å krysse mållinjen i Lima uten noen tekniske problemer. Men det var ikke nok, og det ble også seier i 2 forskjellige klasser: T3 og solo. Nr # 374 klarte også å fullføre noen av de lengste og hardeste etapper blant de 30 beste. Ingen tvil, dette er en unik og historisk ytelse for Willy, POLARIS RANGER RZR XP og Team Xtreme Plus! «I Puerto Plata, ved starten av løpet, ble alle forundret over å se meg

alene i min lille bil. Noen fant dette til og med humoristisk. Men etter som dagene gikk, ble de mindre og mindre smilende da jeg var kjørte fra de i sanddynene. Selv om min toppfart var underlegen på enkelte stier, var RZR XP bare utrolig og morsom å kjøre i de tøffeste tekniske delene. Jeg klarte alltid å holde meg innenfor topp 50. Jeg måtte bare å gjennom føre noen reparasjoner, skifte et par

dekk og PVT belte gjennom løpet. Bilen var svært godt forberedt ved Xtreme Plus og mekaniker gutta gjorde en flott jobb hver natt. Dette er et utrolig resultat for Polaris, teamet og meg selv! », Sier Willy Alcaraz. «Vi viste alle at RZR XP er den beste innen lett buggy, med en dedikert klasse (T3) til å konkurrere. Det er veldig gøy å kjøre og den har utrolig kapasitet når terrenget blir teknisk. Ingen tvil om at en sjåfør med et dyrere kjøretøy blir sjalu og vil begynne å se på dette rimelige kjøretøyet til Race Bajas, Rallye Raid og Dakar» sa Marco Piana, Polaris/Xtreme Plus Team Manager.

Om Polaris Med en årlig omsetning på nesten $2 mrd, designer, konstruerer, produserer og markedsfører Polaris Industries innovative off-road kjøretøyer (ORVs) i

øy kvalitet, inkludert ATV og Polaris RANGER ® for fritids-og nyttebruk, snøscootere og motorsykler samt onroad elektrisk drevet kjøretøy. Polaris er en anerkjent leder i motorsport bransjen, blant de ledende globalt innen salg av både snøscootere og ORVs. Selskapet har etablert en tilstedeværelse i markedet for tung cruiser og touring motorsykkel med Victory Motorcycles og oppkjøpet av Indian Motorcycles. I tillegg fortsetter Polaris å investere i Global on-road, lav hastighets bilindustri med internt utviklede kjøretøy og oppkjøpet av Global Electric Motorcars (GEM). Polaris Norway ble etablert i 2002, etter godt salg gjennom distributør i nesten 20 år i Norge. Vi er i dag markedsleder på ATV/RANGER og blant de beste på snøscooter. Victory Motorcycles ble introdusert i 2010 og er topp tre i sitt segment på det norske markedet.Polaris forbedrer kjøreopplevelsen med en komplett linje av Pure Polaris klær, tilbehør og deler, tilgjengelig hos alle Polaris forhandlere. Informasjon om komplett linje av Polarismaskiner, -produkter, -klær og tilbehør er tilgjengelig fra autoriserte Polaris forhandlere eller når som helst på: www.polarisindustries.no. Espen Skaar, Markedskoordinator Polaris Norway: espen.skaar@polarisind.com

Skilt med varsel om snøskredfare var ikke nok til å holde vågale skikjørere borte. Nå truer politiet i Tromsø med bøter dersom noen kjører utenfor løypa ved Djevelberget. Rasutsatte Djevelberget ligger ved Tromsø Alpinsenter like nord for Tromsø, og når alpinsenteret åpner, vil det være straffbart å bevege seg der. Det har vært skilting som har påpekt at det er forbundet med fare å bevege seg utenfor oppmerket løype der, men det har ikke nyttet noe særlig. Derfor går vi nå til det skrittet å nedlegge ferdselsforbud, sier politistasjonssjef Kurt Pettersen til NTB. Ønsket er at forbudet mot å bevege seg utenfor oppmerket løype ved Djevelberget vil føre til færre snøskred og dermed øke sikkerheten til skikjørerne.

Stryn satsar stort på hyttebygging Ikkje langt frå Stryn sentrum ligg alpinsenteret Bøanedsætra. Anlegget ligg i fint terreng både for alpint og langrenn. Det er også stort areal for hyttebygging. Til no er bygd 365 hytter, men formannskapet har langt større planer og ønskjer å legge til rette for 1181 hytter. Planen blir no lagt ut for offentleg ettersyn. Det er delte meiningar om utbygginga skal bli så kraftig. Mange frå ytre distrikt på Sunnmøre har hytte i nordfjordkommunen Stryn, fleire blir det når den nye Kvivsvegen blir ferdig. Den går frå Volda til Hornindal og da er det ikkje mange kilometer til Stryn. Det blir da fergefri veg frå øyane på ytre Sunnmøre til Stryn.

Trenger du også nytt kart? Simalube – en fantastisk løsning

Et hvert lager som ikke får tilstrekkelig og riktig smøring vil få kortere levetid enn forventet, samt høyere reparasjonskostnader. Derfor er Simalube en fantastisk løsning! Simalube er drevet av en verdenspatentert gasspatron. Den gir automatisk smøring av smørepunkter i henhold til ønsket mengde. Den virker 24 timer i døgnet og kan justeres fra 1 – 12 måneder. Simalube kan leveres med både EP1 og EP 2 fett, kundespesifikke fett, samt forskjellige typer kjedeoljer.

• Miljøvennlig. Simalube er 100 % resirkulerbar. • Enkelt å justere forbruket. • Kan refylles. • Eksplosjonssikker. • Hermetisk lukket – fungerer også under vann. • Ingen skadelige kjemikalier. • Vi har et bredt utvalg av tilbehør som adaptere, rør, tuber og børster etc.

• Eneste i sin klasse som er H1-godkjent.

Glemt å smøre lagrene? Hvorfor ikke overlate jobben til en automatisk smørekopp fra Simalube? Simalube gjør jobben for deg på en sikker og enkel måte.

Ole Martin Norderhaug 2429 Tørberget - Mob 9924 1863 olemartin@trollhetta.no
februar 2012

37

Snowstar snøkanoner og komplette anlegg

Prepareringsmaskiner Sporsettere

SunKid skiband

Alpin Maskin as 2630 Ringebu

Nye og brukte reservedeler til de fleste typer av maskiner. Belter og beltedeler fra HALL.

Figurer og skileker, rails, karusell, skitau.

info@alpinmaskin.no Telefoner: +47 61 29 89 00 +47 63 82 55 15


februar 2012

38

«Dagmar» herja på Strandafjellet

Stolheisen på Strandafjellet før og etter orkanen. Heishuser vart rett og slett blese vekk! Nyttårsorkanen i 1992 tok hyttetak og knekte ei kroner, men det er snakk om millionsummar. kraftig stålmast ved Strandafjellet Skisenter. Men Drivarselskapet Strandafjellet as har avbrotsforbesøket av «Dagmar» 1. juledag 2011 var av enno sikring, men heller ikkje her er tala klare. Bilda sterkare slag ved Fursetheisen på sørsida av dalen. fortel mest om kva krefter som var i sving. Vi kan Målingar viste minst 42 m/sek som tilsvarar over også ta med at Røde Kors Hjelpekorps hadde sett 150 km/t. opp ei tømmerhytte. Taket var bardunert, men Den største skaden var at heishuset ved toppsta- orkanen reiv det av likevel. sjonen blei smadra, deler trefte tårnet av paviljongen og skada så mykje at det må nytt tårn til. Det verste var at heishuset innheldt masse elektronikk som som måtte sendast til Leitners fabrikk i Italia for kontroll og oppgradering. Først siste helga i januar kunne Fursetheisen starte opp. Dagleg leiar, Stian Græsdal, og hans mannskap fekk ein svært slitsam ekstrajobb. Heisen på Roaldsida den var i orden og har hatt godt besøk. Det er det kommunale foretak Strandafjellet KF som eig heiser og hus. Dagleg leiar, Torill Callsen, opplyser at dei har sine forsikringar i orden. Det er ikkje avklart kor stor skaden er i Vrakrestar ved paviljongen, vi ser også skadane på tårn og tak.

Myrkdalen slo alle rekorder Over 3300 løyste heiskort i Voss Fjellandsby i dag fredag veka før jul.. Det er kring 500 meir enn førre rekord, fortel avisa-Hordaland Det har vore ein kjempedag, med full rulle i både heisane og kafeen. Over alt i løypene er det glimrande forhold, seier dagleg leiar for skiheisane, John Ivar Norheim. Når det fine vintervêret melde seg i går, valfarta folk til ski-

anlegget i Myrkdalen. Med så stor tilstrøyming, vart det nødvendigvis noko kø både i heisane og kaféen. På det meste var det nok opp i tolv minutts venting på stolheisen, og det er for mykje. Men alt i alt må me seia det har gått veldig bra, seier Norheim. Det var gode snøforhold, med nærmare to meter snødjupne på toppen, og ein meter nede.

Godt salg av PistenBully

Til sesongen 2011/2012 ble det levert 16 nye alpinmaskiner og vel 25 nye løypemaskiner. Vi takker alle kunder som nok en gang har vist oss tillit og kjøpt en ny PistenBully. Vennlig hilsen Antra

WORLDWIDE RAILS

Scandinavian Rails - Now present in 31 countries and 300 ski resorts.

Last L ast ned vår siste produktk produktkatalog atalog på www www.scandinavianshaper.com .scandinavianshaper.com


februar 2012

39

Making View, en suksess

Making View AS har siden 2005 levert millioner av panoramabilder gjennom å egenutvikle kamerasystemer for helikopterflyging, Streetview og 360 graders videofilming. Vi vant våren 2011 et anbud med Visit Norway på vår SkyCam fotografering. En test gjort for Visit Norway i 2010 viste et formidalbelt besøk på denne løsningen. 2011 sto denne presentasjonen alene for over 10% av alt besøket på www.visitnorway.com. Vi tilbyr nå de norske skidestinasjonene å ta del i denne suksessen. Med dette verktøyet kan de nå vise seg frem i all sin prakt, samt dele det med kunder, turister, media og venner. Bildene tas med helikopter hvor kundene selv er med på flyturen. Bildene vil leve i mange år, og de kan også brukes på web, print og mobile enheter. Blant annet har Skistar benyttet denne løsningen i et par sesonger med flotte tilbakemeldinger fra brukerne.

SkyCam SkyCam er en egenutviklet teknologi fra Making View AS. Våre fjernstyrte sensorer benyttes i så vel fjernstyrte flygende rigger som i full size helikoptre. Med denne teknologien kan vi fotografere store områder i høy fart med en imponerende kvalitet. Etter fotografering sitter vi med store bildemengder som vi hurtig prosesserer ved hjelp av egen software. Det gjør at vi raskt etter gjennomføring kan vise våre kunder resultatet. Disse bildene blir så satt inn en spesialutviklet flashviewer som inneholder nyttig funksjonalitet og som tilpasser seg brukerens båndbredde. Disse SkyCam presentasjonene kan skape stor webtrafikk, da de er delbare på sosiale medier som Facebook og Twitter. Det betyr at våre kunder kan distribure dette materialet viralt helt uten kostnad. Med vennlig hilsen Are S. Vindfallet, daglig leder

Radiostyring av heiser Remotus Jupiter er navnet på vårt standard radiosystem der mottakerne er forhåndsprogrammert med valg for de fleste typene av t-kroker og barnetrekk. Systemene arbeider på det generelle frekvensbåndet 433MHz. Systemene er lagervare og brukeren kan enkelt installere og umiddelbart kjøre i gang systemet. Remotus Jupiter er en serie med standardiserte produkter for radiostyring. De er robuste, brukervennlige og enkle å tilpasse de fleste t-kroker og barnetrekk samt annen maskinstyring. Leverandøren har over 50 års erfaring med utvikling av radiostyring for industrien med de spesifikke behov de måtte ha.

overførte radiomeldinger med syklisk sjekksummer (CRC) på hele 16 bits system. Mottakeren har doble mikroprosessorer som ligger og kontrollovervåker hverandre. Ett signal kontrolleres innen relefunksjonen går ut i mottageren. Feilkommandoen uteblir, og sikkerheten øker. Diagnostiske tester utføres under drift. Systemet bruker de generelle frekvensbåndene på 433/434 MHz. Flere funksjoner finnes for at automatisk å koble i sammen sendere og mottagere på en ledig frekvens og dele på samme frekvensbånd. Det er også innebygget ett SIL godkjent nødstoppsystem som ivaretar sikkerheten. Anlegget vil også stenges ned hvis man kommer utenfor radioområdet. Radioområdet er normalt satt opp til 30 meter fra mottager. Systemet er allerede utprøvet på t-krok og forenkler blant annet flytting av bokser i vesentlig grad. Ta kontakt for en løsningsprat.

Sikker radiooverføring Radiooverføringen i radiostyringssystemet er upåvirket for forstyrrelser pga. mange ulike tekniker. En teknikk er kontinuerlig frekvenshopping der sendere og mottagere i forhold til ett forutbestemt mønster, i rask takt hopper mellom ett stort antall frekvenser og automatisk synker med hverandre. Frekvensene behøver da ikke stilles inn fordi frekvenshåndteringen er helt automatisk. TDMA (Time Division Multiplex Access) er en annen teknikk, der flere brukere eller system kan dele på samme frekvens. Jupiter systemet har høy sikkerhet på

Sandefjord Automasjon v/ Terje Andersen

mini MAKS: Skandinavias beste barneskitrekk!

Den slakke lina med trådkuler gjer mini MAKS til eit av dei få barneskitrekka i verda. Stram wire og harde medbringarskaft finn de ikkje her. Balanseøving like god på veg opp-over som nedover. Etter få dagar er dei fleste nybyrjarar flinke på ski!

Tåler store terrengvariasjonar og er difor godt eigna i hoppbakken.

DET SUVERENE BARNESKITREKKET! - Over 30 års erfaring -

– alt i ett system Nordens ledende leverandør av bookingløsninger for fjellverdenen

Uglum Maskin AS 6856 Sogndal - Norway

Tlf. +47 57 67 15 02 • Fax +47 57 67 88 50 • Mob. +47 97 08 85 83 www.uglummaskin.no • knutkrog@gmail.com

Losji s Skiutstyr s Skiskoler s Online-booking s Aktiviteter s Skipass s Konferanser s Billetter

www.restech.se


februar 2012

Alpine PVC-produkt frå Stryn

Sikringsmatter

Vi leverer:

• Polstringer • Skilt • Avsperringsnett • A- og B-nett • Nettstaur • Markeringstau • Bor • Nøkler • Startnummer • Portflagg • Starttelt • Merkestaur

• Kraftig armert PVC-duk • God demping (10, 15 eller 20 cm skumplast)

• Solide messingmaljar til feste for stropp eller snor. • Fleksible løysingar – diverse dimensjonar. Be om pristilbod!

Leverandør til Skiforbundet

40

FIS-godkjente produkter

AS

6783 Stryn

Kongsbakken 71, 3612 Kongsberg Tel. 32 76 68 50 • Faks 32 76 68 52 post@snosport.no

Tlf 57 87 56 00 post@almenning.no – www.almenning.no

Vi fornyer Deres slitte medbringerklemmer og pendelarmer!

Vi bistår med: Slitte overflater på medbringerklemmer og pendelarmer bearbeider vi med den største nøyaktighet.

Vår godkjente metode for reparering av slitte klemmer for medbringere og pendel-armer bygger på omfattende kjemiske og mikroskopiske undersøkelser av grunnmateriellets sammensetning. Prøveresultatet viser klart at vår metode for reparasjon oppfyller de samme krav som stilles til nye produkt. Metoden vi bruker er godkjent og sertifisert av SA, AB Svensk Anläggnings-provning.

Prisliste for reparering – 2012:

• Motstål kr ............................... 150,• Klemmer for 14–19 mm wire.. 450,• Klemmer over 20 mm wire ..... 570,-

• Fastsveising av løse vinger 20–26 mm wire .................... 785,• Pendelarmer .......................... 330,-

Fraktfritt for over 50 stk. Alle priser Skr.

Ring oss eller send faks så får dere vite mer om vår sertifiserte arbeidsmetode, holdbarhet og økonomi. VELKOMMEN!

GÄVLE RÖREKONOMI AB

P fesjon ell på vanskero lige sveis edetaljer.

Lövlundsvägen 34, S-814 91 Furuvik, Sverige. Tel 0046 26 763 20. • Faks 0046 26 713 63 Mobil 070 681 1458 og 070 622 0319 gavleror@telia.com

Arbeidsforhold: Ansettelse, oppsigelse, mv.

Innkjøp: Avtaler, finansiering, reklamasjoner, mv.

Offentlige forhold: Klager, søknader, etc.

NORDIA er et skandinavisk advokatkontor med kontorer i Oslo, Stockholm, København, Gøteborg og Odense. Med vår skandinaviske struktur og vårt internasjonale nettverk kan vi tilby grenseoverskridende løsninger. Se også:

www.nordialaw.com

Selskap: Organisering, endringer, kjøp/salg, finansiering, mv.

Markedsføring Insolvens Skatt og avgift

Kontaktperson:

Espen Egseth espen.egseth@nordialaw.com Tlf.: 23 10 30 18 (direkte), 23 10 30 00 (sentralbord), 92 88 15 50 (mobiltelefon).

Advokatfirmaet NORDIA tilbyr ALF-medlemmer gratis førstekonsultasjon (inntil 1 time). Erfaringsmessig er dette nok til å foreta en første vurdering av saken og til å rådgi på veien videre.


februar 2012

41

NYHET! Astic sikrer bakkene fint og ryddig utseende enkel montering, bĂĽde opp og ned holder seg pĂĽ plass, siger ikke holder seg myk, til og med i minus 30 trekker ikke vann, fryser ikke og blir ikke hard godt egnet til reklame tĂĽler meget godt ytre pĂĽkjenninger Kan stĂĽ ute hele ĂĽret UV- bestandig

www.partnerplast.com

www.toppteknik.se

DEMPER FALLET

ASTIC

ä ä ä ä ä ä ä ä ä

W W W . T O P P T E K N I K . S E

9LODJHUI|UGH flesta NRPSRQHQWHUI|U ett komplett VQ|V\VWHPYLONHW ger mycket korta leveranstider.

JL Toppteknik AB 7RWDOOHYHUDQW|UWLOOVNLGDQOlJJQLQJDU Vi projekterar, dimensionerar och levererar kompletta VQ|V\VWHPRFKVNLGOLIWDU

Vi har en omfattande WLOOYHUNQLQJDYU|U RFKU|UGHODUYLONHW ERUJDUI|UJRG kvalitet och effektiv hantering.

â&#x20AC;˘ Nye og brukte skiheiser â&#x20AC;˘ Heisebokser ÂŤhydrodynamiskeÂť for T-krok â&#x20AC;˘ Heisebokser ÂŤmagnetbremsÂť for tallerken â&#x20AC;˘ Gummiforinger, alle typer. â&#x20AC;˘ Snorer 6 mm og 5 mm â&#x20AC;˘ T-kroker, tallerkener, innløpstykker m. m. â&#x20AC;˘ Reservedeler til Stemag og MĂźller â&#x20AC;˘ HeiseboksfjĂŚrer/tauklemmer â&#x20AC;˘ Montasje/service/spleising â&#x20AC;˘ Befaring/tilstandsrapport â&#x20AC;˘ Overhaling av heisebokser â&#x20AC;˘ StĂĽltau til meget gunstige priser â&#x20AC;˘ Skitau â&#x20AC;˘ Skiband â&#x20AC;˘ Karuseller/lekeutsyr

â&#x20AC;&#x201C; bli med oss til toppen!

JL Toppteknik AB 675$1'9b*(1Ĺ&#x2021; 686 30 SUNNE Tel: +46 (0) 565 711 210 Fax: +46 (0) 565 711 215

25 ĂĽrs erfaring

Kvalitet

Sikkerhet

Nøkkelferdige systemer

Kostnadseffektivitet

Teknisk bistand

RĂĽdgiving

Skiheis Service as Pb. 325 3301 Hokksund Tel. 32 82 91 11 post@skiheis.as


februar 2012

42

Superhelg i januar

Gondolene i gang på Strandafjellet

Taubane Teknikk på Voss har levert Leitners gondoler. De har også levert begge heisene. Aud Flatlandsmo og Lars Stenmoe var på plass da gondolene ble presentert pressen. Det var flott vær og de fikk masse ros for godt arbeid.

Fra gondolene er det flott utsikt til Stranda sentrum og Storfjorden.

E

&

nå 60 stoler og 20 gondoler. Roaldsheisen er 2100 meter lang, med har en fallhøyde på 630 meter. Dette gjør den til Skandinavias største i sitt slag. Turen opp til toppstasjonen som ligger 1062 meter over havet, tar cirka sju minutter. Nå gleder vi oss til at gjester både med og uten ski enkelt skal få komme seg til toppen av Roaldsheisa og til Paviljongen Roalden. Hilsen Tom Anker Skrede, Markedssjef

ST II OTG - ART BY BEA GA

B

Y

PIR EM

E SN

AKE & SHI

Svensk alpinsenter handler med Taubane Teknikk Romme Alpin kjøper koblingsbar stolheis nr 3 Fra Leitner og Taubane Teknikk. Både Leitner og Taubane Teknikk er svært fornøyde med at Romme Alpin i Sverige kjøper ny 6-seters stolheis for leveranse i år 2012. Romme Alpin AB har tidligere kjøpt 2 stk. 6-seters koblingsbare stolheiser fra Leitner/Taubane Teknikk og nå har de signert den 3. kontrakten på en ny stolheis som skal leveres i år. Stolheisen får en lengde på ca

NY VE RY

BE

FL AK

Fredag 10. februar var det duket for prøveturer for gjester og presse med gondolene på Strandafjellet. Og med det er en viktig milepel i utviklingen av Strandafjellet passert. Gondolene er koblet til Roaldsheisen som åpnet for nøyaktig et år siden. Heisen er en såkalt Telemix. Det betyr at man kan kjøre både gondoler og stoler på samme heis. I gondolene er det sitteplass til 8 personer og i stolene er det sitteplass for 6 personer. Heisen har

Y RR

AN SEA & MIG IBE HT RR A Y C SH O IN

Y GR

RO DE

Det skulle vært mange helger som den midt i januar. Landet rundt kunne alpinanlegga melde om uvanlig mye folk for å være i januar. Fra Hovden blir meldt at både sørlendinger, rogalendinger og østlendinger besøkte Hovden Alpinsenter denne helga. Ved flere skianlegg på Sørlandet ble det satt besøksrekord. Sol og rolige vindforhold har trukket mange sørlendinger til fjellet denne helga. Både på Hovden, i Sirdal og i Brokke ble det årsbeste denne helga. Brokke Alpinsenter hadde ei svært god helg med over 1200 besøkende.

E EN

Nye kombinasjoner fra

Distribueres Dis tribueres i Norge Norge av av

T: T: 56 15 75 75 00 || www.marinor.no www.marinor.no

960 m og en høydeforskjell på ca 130 m. Stolheisen får 11 stk. master og har en max kapasitet på 3.200 p/t. Stolheisen skal bygges i et område som heter Snøberget Nord. Romme Alpin ligger i Borlänge, ca 1,5 t med bil fra Stockholm og kundegruppen kommer primært fra Stockholmsområdet. For 2 år siden bygget de hotell for ca 300 gjester med ski inn og ski out i anlegget. Stolheisen skal stå ferdig til 1. november 2012.

Totalt sett hadde Hovden Alpinsenter godt over 2 000 besøkende. Bare på lørdag var 1 600 unike brukere i anlegget. Så tidlig i januar er det høyst uvanlig. Det er rekord så langt i år, det er det ingen tvil om. Og sammenligner vi med tilsvarende helger tidligere år, ser vi at dette er positive tall, sier Sture Pilegård, daglig leder på Hovden Alpinsenter.


februar 2012

43

Polaris aktiv i Femundløpet

UNIK 360 GRADERS SKYCAM PRESENTASJON AV ALPINDESTINASJONER

• Tilpasses dine nettsider og skaper stor webtrafikk • Kan lett deles på sosiale medier • Unikt salgsverktøy for ditt skianlegg • Fotografering sesong 2012 Visningene kan også leveres på mobile plattformer som Iphone, Ipad, android via HTML 5 Ta kontakt på tel 99 52 52 00 for mer info www.makingview.no I post@makingview.no I PB 4177 I 2307 Hamar

www.areconorge.no

ATV, Friluft og Sport. Da oppsummerer vi Femundløpet 2012. Polaris var bidragsyter med førstepremie på F600 løpet og hadde i tillegg snøscootere og ATV ute i løypene. Nå er løpet over og vinnerne er kåret. Femundløpet 2012 ble avsluttet med en storslått bankett i Storstuggu, Røros mandag 6/2 Det var 450 deltagere, handlere, frivillige, sponsorer og publikum tilstede og overvar premieutdelingen. Vinneren av F600 Robert Sørlie, fikk en Sportsman 500 EFI ATV fra Polaris. Robert oppsummerte årets arrangement da han kom over startsstreken etter 600 km bak hundesleden: «Det har vært en fantastisk Robert Sørlie, vinner av Femundløpet 2012. reise og flott natur. Alt har vært tipp-topp». Vi gratulerer Robert med en ny Sportsman ATV og håper dette blir et godt bidrag til trening av hundene mot fremtidige løp. Vi gratulerer også at Polarissponsede Nina Skramstad med gjennomført løp. Hun kom i mål på en 17. plass. Hun har følgende å si om løpet: «Femundløpet 600 km 2012 er historie! Av 51 startende ble jeg nummer 17. Ikke en plassering jeg er fornøyd med, men tatt i betraktning den ekstremkulda vi fikk underveis med temperaturer mellom minus 30 og 45 er jeg glad for at jeg kom til mål. Nesten halvparten av alle startende brøt løpet. Verken hundene eller jeg opplevde å få frostskader, slik mange andre fikk, men det ble vanskelig å få i hundene nok væske og næring i sprengkulda - og et par stykker ble litt dehydrert og dermed tatt ut av konkurransen. Jeg slet også med trekkraften til hundene i oppoverbakker, særlig mot slutten av løpet med bare to hannhunder og fire små tisper igjen i spannet. Et tøft løp for meg, men jeg var fast bestemt på å komme til mål, uansett om jeg måtte trekke sleden selv. Det hjelper å være sta...» Espen Skaar | Marketing Coordinator Polaris

simple.YES efficient.no No matter if you are looking for a computer supervised system solution or just a single snow gun – We’ll have your resort covered in world class Areco snow in no time.

Simple Efficiency Since 1985


februar 2012

44

Planlegger alpingigant i Myrkdalen Myrkdalen sikter mot å bli storebror i Hordaland og blant de største i landet. Men det er på Kvamskogen de tjener penger. Målet vårt er å bli blant de firefem største anleggene i Norge. Vi har potensial til det, mener Jon Ivar Norheim, daglig leder i Myrkdalen Fjellheisar. Det er nesten dødt løp mellom alpinanlegget i Bavallen på Voss og konkurrenten i Myrkdalen i konkurransen om hvem som er det største alpinanlegget i Hordaland. Anlegget i Bavallen omsatte for 1,1 millioner mer enn hva man gjorde i Myrkdalen i 2010. Det hadde vært artig dersom vi kunne være størst, sier Norheim i Myrkdalen. Klart det er viktig å være størst, medgir Jan Einar Thorsen, daglig leder i

Voss Resort Fjellheisar. Regnskapstallene for 2011 er ikke klare ennå, men beretningene er like. Fjoråret var en liten nedtur for alpinanleggene, blant annet på grunn av en elendig påske. Men starten på 2012 har vært kjempebra. Sammenlignet med januar i fjor, har vi gått fra 13.000 til 23.000 gjester. Jeg opplever det slik at Voss er på vei tilbake til gammel storhet, sier Thorsen. Han melder om økende pågang fra østlendinger som flykter til snørike Vestlandet.

Gigantisk økning Alpinanlegget i Myrkdalen startet opp i 2003. Uten at det har gått hardt ut over de andre skitrekkene i fylket, har Myrkdalen økt sin omsetning fra

Rekordhelg i Sogndal Den andre søndag i januar var det strålande ver mange stader, og folk strøymde til alpinbakkane og langrennsløypene. Ved Sogndal skisenter på Hodleve hadde dei ei helg som slo alle rekordar. Vi har hatt påskeomsetnad denne helga. Der var som ein veldig, veldig god påskedag, seier dagleg leiar Amund Korvald. Det vesle anlegget hadde over 500 betalande både laurdag og søndag. I tillegg var det mange

som nytta barnetrekket og langrennsløypene. Han seier dei har gode område for pudderentusiastar og lokkar med pudderekspressen som plukkar opp laussnøkøyrarane som kjem ned andre stader enn i sjølv trekket. Når det er mykje folk, har vi bilar som hentar folk kontinuerleg. Men ein ting er han ikkje heilt nøgd med. Med så mykje folk blei det vanskeleg å finne parkeringsplass.

Satsar i Gullingen

1,2 millioner kroner i omsetning det første året til 20 millioner kroner i 2010. Planen er å vokse videre. 1. desember åpnet et nytt hotell til 200 millioner kroner i Myrkdalen, og etter det er planen å utvide med flere heiser og leilighetsbygg. Eierne har så langt ikke tatt ut noe utbytte, alt er blitt reinvestert. På sommeren drives Fjellandsbyen i Myrkdalen også stort. Da kommer turistene fra utlandet. Vi har vokst mye raskere enn vi hadde antatt, men det er på mange måter nå det starter for oss.

Jan Nilsen satsar og fornyar ved Gullingen skisenter i Suldal kommune, Rogaland. Hovudfokus er å leggja til rette for familiar. Han er allereie i gang med fleire prosjekt. Dagleg leiar ved Gullingen Turistsenter, Jan Nilsen, er oppglødd når han pakkar ut skisenterets nye «rails». Han er i ferd med å gi senteret eit skikkeleg ansiktsløft. Nilsen står i varmestova og fortel om planane han har både inne, utanfor og ovanpå. Første

Usikre tider skremmer broderfolket

Spår god framtid for Vestlandet

Danskene er usikre på om de skal dra til Norge på skiferie. Færre dansker enn før ferierer i Norge. Verst går dette ut over Beitostølen. Der er tallet på bookinger fra Danmark har gått ned med 38 prosent. Danskene har mindre å rutte med enn før, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Dansker er viktig kundegruppe. De benytter seg gjerne av alle tilbudene som turistbedriftene har å by på. De kjøper overnatting, leier ski og utstyr, og kjøper ukespass i skiheisen. Når de blir borte, merkes det.

Vestlandet framstår som ei perle, både med tanke på skitilhøve og naturen ein får med på kjøpet. Hadde eg drive med skiturisme vestpå, ville eg ha køyrt på med marknadsføring no, seier Espen Schrøder, dagleg leiar i Skiinfo.no til bt.no. Det har lava inn med snø frå vest, noko som medfører at mellom andre Røldal skisenter i Håradalen, Voss Fjellandsby i Myrkdalen og Voss Resort i Bavallen kan by på den etterlengta puddersnøen og gode alpintilhøve. På Austlandet derimot må dei

prioritet er oppskeining av varmestova. Her er han allereie i gang med å male vegger og tak. Nye møblar frå Trestubben kjem på plass og lysekroner skal sørgja for eit «fresh» og innbydande lokale. Nilsen ser også føre seg eit variert menytilbod. Me satsar på å arrangera til dømes raclette- og fonduekveldar her i varmestova, slik at familiar kan vera ute og kosa seg på dagen og komma inn i varmen og eta noko ekstra godt etterpå.

sjå langt etter snøen, noko som får austlendingar til å ta turen over fjellet for å stå på ski. Skiinfo.no hentar dagleg inn omlag 80 snørapportar frå skistader i heile Noreg. Med unntak av mindre «hestetrekk med éin nedfart», for å bruka Schrøders eigne ord, skal oversikten deira vera komplett. Og Hordaland kaprar – ubeskjedent nok – både gull, sølv og bronse i det uoffisielle snømengdemesterskapet.

Alpinmesse i Sverige 11-12 mai 2012

SLAO’s store bransjemesse på Holiday Club, Åre. Til våren er det tid igjen for stort bransjetreff. Interessante seminarer og debatter samt messemontre fyllt med tilbud og nyheter.

Vi ses i Åre 11-12 mai!

Full prograstendig m numm i neste e Skihei r av sen

www.slao.se Foto: Holiday Club

SLAO – Svenska Liftanläggningars Organisation, Tullgatan 27, SE-831 35 Östersund, Sverige | tel +46 63 132395 | fax +46 63 121826 | info@slao.se | www.slao.se | www.snorapporten.se


februar 2012

45

Referanseliste på nye Leitner stolheiser levert til Norge og Sverige

1998: SA4 SA6

Geilo Taubane Åreliftarna Skistar AB

1999: SA6

Kvitfjell Alpinanlegg

2000: SA4

Hovden Skisenter

2001: SA4

Vestlia Skisenter

2002: SA4 SA6 S4

Gaustablikk Høyfjellshotell Åreliftarna Skistar AB Åreliftarna Skistar AB

2003:

KOMFORT I HØYKLASSE Ny 6?seters stolheis Myrkdalen Fjellheiser 2008

SA6 SA6 SA6

Beitostølen Skiheiser Ringsakfjellet Fritid Romme Alpin

2004: SA6 SA8

Geilo Fjellandsby Hemsedal Skisenter AS Skistar AB

2005: SA4 SA6 SA6

Sirdal Alpint AS Vemdalen Lift Skistar AB Støten Fastighets AB

2006: SA4 SA6 SA6 SA8T

Voss Fjellheisar AS Trysilfjellet Alpin AS Lofsdalen Fjällanläggning Åreliftarna AB Telemix lift

2007: SA6 SA6 SA6 SA4

Funäsdalen Alpina AB Romme Alpin AB Kvitfjell Alpinanlegg AS Hovden Skisenter AS

2008: SA6 SA4 SA6

Myrkdalen Fjellheisar, Voss Drammen Skisenter Kløvsjø Linbana, Skistar

2009: SA4 SA4

Strandafjellet Skisenter as Gaustatoppen Skisenter as

2010: SA6 SA6

Strandafjellet Skisenter as Skistar Björnerike

2011:

TELEMIX STRANDAFJELLET SKISENTER ÅR 2010 Vi leverer alle typer heiser:

• gondolbaner • koblingsbare stolheiser • stolheiser m/ faste klemmer • skitrekk

SA6 SA6 S2

Idre Fjäll Vemdalen/Skistar Stiftelsen Vikersund Hoppsenter

2012: SA6

Romme Alpin AB

Ta kontakt med:

Importør av — Import¿r til Norge og Sverige — Postboks 203, 5701 Voss Tel?56 53 00 70 — Faks?56 51 79 40 post@taubane?teknikk.no — www.taubane.no


februar 2012

46

ASTIC – nye polstringer en suksess på Bjorli

I sesongen 2010-2011 testet PartnerPlast AS sine nye polstringer i samarbeid med Bjorli Skisenter AS Testen av prototypene var så positiv at ordinær produksjon ble satt i gang, og i årets sesong er polstringene tatt i bruk ved flere skisteder rundt om i landet. Vi har intervjuet daglig leder Arne Ivar Lyngen ved Bjorli Skisenter. – Du har nå installert en rekke polstringer i bakkene dine. Hvordan forgikk selve monteringen? – Vi kjørte polstringene opp i bakkene med snøscooter og satte de opp mot de installasjonene som skulle polstres. Selve festingen forgikk enkelt og raskt med de medfølgende lastetroppene. – Vi ser på bildene at dere har

står de der. De siger ikke og trenger ikke ettersyn. – Så langt ser det ut til at du er positiv til de nye polstringene. Er det ingen ulemper i det hele tatt? – Dette er første sesongen vi tester ASTIC i full skala. Så langt er vi fornøyde. Vi vil ikke ta dem ned til våren, men la dem stå ute til neste sesong. Her sparer vi dagevis med arbeid. Det er også morsomt at publikum kommer med rosende tilbakemeldinger og sier at bakkene ser ryddige og ordentlige ut. – Det liker vi og takker for praten men spør til slutt; hvordan ser du

God tur i Norges beste skiløyper!

Ikke nok med at VGs jury akkurat har kåret Sjusjøen til Norges beste sted å gå langrenn i det 350 km lange løypenettet, men her ønsker man å ligge i forkant og foretar stadig nye investeringer.

polstret «snøspydene» med ASTIC. Hvordan er erfaringene så langt? – Polstring av spyd har alltid vært en utfordring. Med ASTIC ble dette enklere. Det viktigste er at når du først har gjort jobben så

for deg videre bruk av ASTIC i bakkene dine? – Vi har pr i dag installert om lag 60 slike polstringer og vil sannsynligvis utvide dette til neste år. Det er også viktig for at det ser estetisk bra ut og det gjør disse.

Så i disse dager leverer Trygve Owren AS ytterligere en stor løypemaskin til Sjusjøen, en maskin med enda større kapasitet enn de tre andre større løypemaskinene de har i dag. Dette er en alpinmaskin av typen Prinoth Everest med seks meters fresebredde og har mulighet for å sette fire spor samtidig. Enten ved hjelp av fire sporsettere eller med fire egne sporfresere som enklere freser ut spor når det er ekstremt hardt. Både sporsettere

og sporfres er spesialbygd hos Owren hvor sporprofilen skjæres noe dypere og smalere for dermed å gi et mer holdbart spor for de mange titusener av birkebeinere som skal over fjellet fra Rena til Lillehammer samtidig. Dette er uten tvil en av verdens råeste løypemaskin og kun Vasaloppet i Sverige kan skilte med lignende utstyr hvor det også i år ble levert samme maskin påsatt løypeutstyr fra Trygve Owren AS.


februar 2012

47

Can-Am ATV â&#x20AC;&#x201C; en flerbruksmaskin fra BRP Leter du etter en maskin som kan brukes til det meste i et skianlegg, sĂĽ mĂĽ du ta en nĂŚrmere titt pĂĽ Can-Am ATV. Denne er egnet til bruk i anlegget 12 mĂĽneder i ĂĽret. Teknologien er blant det ypperste du finner nĂĽr du studerer alle ATV-merker pĂĽ markedet. Det kan nevnes tre-trinns servostyring, to sylindre, 26" dekk, kraftig

Apache belter som kan brukes hele üret, brøyteskjÌr som er spesialkonstruert for ATV og snøfresere med 14 HK eller 23 HK motor. CanAm har i sitt modellprogram traktormodeller godkjent for en person og MC-modeller godkjent for to personer. Les mer om alle CanAms modeller og ekstrautstyr pü www.brp.com

motorbrems og vinsj som standard pü de fleste modeller. Pü utvalgte modeller für du ogsü med luftfjÌring bak. Alle CanAm ATV modeller er utrustet med D.E.S.S startsperresystem, et unikt nøkkelsystem som gjør at den samme nøkkelen kan programmeres for ü passe til flere ATV'er. Som tilleggsutstyr har Can-Am

Ny Prinoth til Skiforeningen i Oslo Skiforeningens innkjøp av ny løypemaskin ble pü nyüret behørig markert og som sü ofte før var det den tidligere skipsmegleren Hans Herman Horn som hadde tatt pü seg spanderbuksene.  Han er en skientusiast av de sjeldne og ønsker ü bidra med arbeidet Skiforeningen gjør for ü fremme skiidretten. Sü da nok en grü maskin sü dagens lys i Sørkedalen var det en godt fornøyd løypebas Per Guldbrandsen og Johs. Owren som her takker for handelen.

Brukt Stemag til salgs Karasjok kommune har bygd om skitrekket i det kommunale alpinanlegget fra Stemag til Loipholder system.

Og selvfølgelig er det Hans Herman Horn som her er med pü første prøvetur og für sitte pü plana. Maskinen für absolutt godkjent av giveren selv som har ukentlig legger bak seg mange kilometer pü ski. Skiforeningen har nü totalt 8 Prinoth maskiner som sørger for topp forhold i Oslomarka.

I den forbindelse har man følgende Stemag-utstyr for salg: â&#x20AC;˘ 19 stk. Rullebatterier (doble/enkle) â&#x20AC;˘ 1 stk. Drivhjul. â&#x20AC;˘ 1 stk. Vendehjul. â&#x20AC;˘ 38 stk. Medbringere, T-kroker â&#x20AC;˘ Elektromotor 55 kW (Sleperingsmotor) Skitrekket er satt opp i 1984. Utstyret er demontert og ligger pĂĽ kommunalt lager. Selges til høystbydende. Opplysninger om utstyret fĂĽs ved henvendelse til driftsleder Sverre Nikkinen tel 917 41 140 eller torgrim.kemi@karasjok.kommune.no / tel 92 85 80 84

! T E H NY 69 RANGER RANGER ALPINE ALPINEâ&#x201E;˘ 2ANGER!LPINEERENNYOGHELTUNIKSNÂ&#x2019;SCOOTERFRA,YNXBEREGNETFORDETYNGSTEJOBBENE$ENER 2ANGER!LPINEERENNYOGHELTUNIKSNÂ&#x2019;SCOOTERFRA,YNXBEREGNETFORDETYNGSTEJOBBENE$ENER UTVIKLETSPESIELTFORALPINANLEGG KRAFTSELSKAP LEGGINGAVSKISPORELLERFORDESOMDRIVERTRANSPORT IFJELLET3NÂ&#x2019;SCOOTERENHAREN2OTAX 4%#MOTORMED(K"ELTETERDETBREDESTESOM lNNESIVERDENMEDSINEMM LENGDENERPĂ&#x152;MMOGKAMHÂ&#x2019;YDENERPĂ&#x152;MM"ELTET HAROGSĂ&#x152;STANDARDPIGGERFORÂ&#x2019;KTSIKKERHETVEDKJÂ&#x2019;RINGPĂ&#x152;IS-AKSIMALLASTEEVNEERSIKRETMED DOBLEGASSTÂ&#x2019;TDEMPEREIDENBAKREBOGGIEN3NÂ&#x2019;SCOOTERENHARMEGETLAVTTYNGDEPUNKTFORSIKKER KJÂ&#x2019;RINGISKRĂ&#x152;TTTERRENG$ETlNNESETTBREDTSPEKTERAVEKSTRAUTSTYRSLIKATSNÂ&#x2019;SCOOERENKAN TILPASSESDENENKELTESBEHOV

Can-Am Outlander T3 Max 650 XT s)NDUSTRIENSKRAFTIGSTEMOTORUNDERCCM s)NDUSTRIENSKRAFTIGSTEMOTORUNDERCCM s+RAFTIGMOTORBREMS s+RAFTIGMOTORBREMS s4RE TRINNSDYNAMISKPROGRESSIVSERVOSTYRING s4RE TRINNSDYNAMISKPROGRESSIVSERVOSTYRING s,ANGTCHASSIFORÂ&#x2019;KTSIKKERHET s,ANGTCHASSIFORÂ&#x2019;KTSIKKERHET svDEKK svDEKK s3TARTSPERRE s3TARTSPERRE s6INSJMEDKABELSTYRTFJERNSTYRING s6INSJMEDKABELSTYRTFJERNSTYRING s+RAFTIGESTÂ&#x2019;TFANGEREFORANOGBAK s+RAFTIGESTÂ&#x2019;TFANGEREFORANOGBAK s$OBLE! ARMERFORAN s$OBLE! ARMERFORAN s4ILHENGERVEKTKGKGMEDBREMS s4ILHENGERVEKTKGKGMEDBREMS

Markedets største leverandør av snøscooter og ATV til skianlegg! Finn din nÌrmeste BRP-forhandler pü www.brp.com

Spør om merkeforsikring!

Š 2012 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ÂŽ â&#x201E;˘ and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.


BESTILL MATERIELL

blir sendt GRATIS til alpinanlegga som er medlem av a lf, leverandører til bransjen, mange off. instanser og andre som vi mener bør bli kjent med vårt organ.

fra alf – jenny@alpinanleggene.no Telefon 22 44 46 54 • Fax 22 44 68 05

Et abonnement koster kun kr 125,- pr år.

PRISER Mva og porto kommer i tillegg Driftsdagbøker for skitrekk, skiband og stolheiser .kr Vedlikeholdsbøker for skitrekk og stolheiser m/system for internkontroll . . . . . . . . . . . kr Skadekortblokker for skaderegistrering. . . . . . . . . . kr Snowboardplakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr Skivettplakat i polyester 50x70 cm . . . . . . . . . . . . . kr Driftsleder skitrekk - kompendium . . . . . . . . . . . . . kr Driftsleder stolheis - kompendium . . . . . . . . . . . . . kr

Send bestilling til:

400,-

Skiheisen, v/ Ragnvald Støyva, 6200 Stranda

575,115,300,300,550,550,-

eller

skiheisen@online.no

Utgiver: Alpinanleggenes Landsforening Generalsekretær: Andreas Rødven Bygdøy Allé 39, 0265 Oslo Telefon 22 44 46 54 Telefax 22 44 68 05 Privat 22 14 16 88 Mobil 906 97 097

Redaktør: Ragnvald Støyva 6200 Stranda Telefon 70 26 03 53 Telefax 70 26 03 53 skiheisen@online.no

Styremedlemmer: Trond Østby, formann, Hemsedal, Herbjørn Ulriksborg, Tusten, Bjørn H. Roaldstad, Gautefall, Einar Øyo, Geilo Odd Stensrud, Kvitfjell

Grafisk formgiving: Centi Media as Postboks 2075 6402 Molde Tel 71 20 61 51 tormod@centimedia.no

Trykk: Nr1Trykk as, Lillestrøm

som annonseorgan:

• Optimalt resultat • Fleksible løsninger • Anerkjent kvalitet

Det er hyggelig å registrere at leverandører til alpinbransjen ser på SKIHEISEN som et godt annonseorgan.

Annonsepriser for 2012 Grunnpris: Kr 6,- pr spaltemm. Årsavtale: 20 % rabatt Fullfarge m/rabatt 1/1 side kr 7000,1/2 side kr 4500,1/4 side kr 2800,Alle priser er eks mva.

Overskuddet av driften av Skiheisen går i sin helehet til alf. Nye annonsører:

FOR BEDRE FORHOLD Antra AS, Sophie Radichs vei 1, 2003 Lillestrøm

Tlf: 67 92 00 90 Fax: 67 97 32 32

www.antra.no

Mulige annonsører som ikke har fått henvendelse fra oss, kontakt; SKIHEISENs redaktør Ragnvald Støyva, 6200 Stranda Telefon/faks 70 26 03 53. skiheisen@online.no

Skiheisen nr 83 Februar 2012  
Skiheisen nr 83 Februar 2012  

Her kan du lese Skiheisen nr 83 fra februar 2012. Ønsker du siste utgave tilsendt per post vennligst kontakt ALF administrasjonen på firmapo...

Advertisement