Page 1

ORGAN FOR ALPINANLEGGENES LANDSFORENING NR 80, FEBRUAR 2011 27. ÅRGANG 14:01

Side 1

UTBYGGINGSPLANER 2011 – 2014

2011 :

Nybegynner område og senter for funskjonshemmede på østsiden av Toppsenteret / Tryvannstårnet 2012-2013 : Serveringsbygg ved Toppsenteret 2012-2013 : Tårnbakken II

2011 :

World Snowboarding Championships 11-20 februar 2012. Flere traseer og Superpipe med egen heis i Wyller. Ny innfart fra Sørkedalsveien 2012-2014 : Servicebygg og servering i Wyller. 6-seter stolheis i Wyller.

Alpinmesse 19. og 20. mai 2011

Familien Nibstad og alle ansatte ønsker velkommen til

ALPINMESSE på STOREFJELL torsdag 19. og fredag 20. mai Tlf 32 07 80 00 • Faks 32 07 80 01 www.storefjell.no • e-post: 1001@storefjell.no Rombestilling hos alf:

Tlf 22 44 46 54 • faks 22 44 68 05 • jenny@alpinanleggene.no

Utstillere og bransjefolk har mye å glede seg til på alpinmessa på Storefjell.

Litt av innholdet i Skiheisen Formannens spalte Redaktørens spalte Nytt fra sekretariatet 27 år med Skiheisen Leverandørmedl Påmeldinger messa

2 2 2 2 3 3

Annonseregister Kursaktivitet Juridisk bistand Tryvann Vinterpark Knallåpning Stranda Hjelp til Haiti

w w w. a l p i n a n l e g g e n e . n o • a l f : Tlf 22 44 46 54 • Faks: 22 44 68 05 • Redaksjon: Tlf/faks 70 26 03 53 • skiheisen@online.no

4 4 6 8 9 32


februar 2011

2

REDAKTØREN

Styreformannens spalte

si spalte folka, nesten som julaftan og 17. mai på ein gong.

Godt nytt år!

D

enne sesongen fekk god start for mange anlegg. Meldingane fortel at det alt midt i november var oppstart på ekte snø. Men kunstsnø i tillegg hjelper godt. Usikker utvikling av klima gjer at sjølv såkalla snøsikre anlegg satsar på snøproduksjon. Det lagar god botn og sikrar lenger sesong. Det trengs i høgste grad i år når påska kjem så seint.

T

idleg start er også positivt for våre leverandørar, dette merkar også Skiheisen som har god respons frå annonsørane. Dette er heilt avgjerande for at vår medlemsavis kan halde høg kvalitet og samtidig ha gunstig annonsepris. Redaktøren har ønske om å gje rapportar om korleis det går rundt omkring i anlegga. Dette er ikkje heilt lett å få til. Veldig får sender smårapportar, redninga er klipp frå aviser som Jenny hos ALF er flink å legge inn på internett.

A

lpinmessa blir den store hendinga i 2011. Den blir 19. – 20. mai, for Skiheisen er det ein fordel at det er litt seinare enn sist. Vi slepp da stress for å få ut messeavisa i god tid før messa. Skiheisen som messeavis har alltid vore viktig i markedsføringa. Frist for påmelding er ikkje før 1. mars, men responsen hittil lovar veldig bra. Ekstra bra er det at mange nye utstillarar er registrert. Som vanleg vil messa bli det store høgdepunkt for bransje-

M

ed dette nr av Skiheisen blir det ein ny milepæl passert, det er nr 80. Det var november 1984 at nr 1 blei sendt ut. Det var ein stolt redaktør og ein fornøyd generalsekretær som sende ut første nr på 16 sider. Ingen av oss hadde i 1984 tankar om at det nye medlemsbladet skulle bli ein suksess. Takk til trufaste annonsørar som vurderar Skiheisen som eit viktig organ for å markedsføre sine produkt.

T

akk til grafikar Tormod Skarsbø i Centi Media for flott jobb. Nr1 Trykk på Lillestrøm avsluttar prosessen med topp kvalitet. Framifrå samarbeid med Andreas og Jenny i ALF er også ein viktig faktor for Skiheisen. Stranda 15. februar 2011

Hemsedal, 18. februar 2011 Trond H. Østby

Nytt fra sekretariatet

Variable værforhold ga en nedgang i heisomsetningen i forsesongen. Totalt for næringen var tilbakegangen 4%. Tallet må sees i relasjon at heisomsetningen i forsesongen har økt med 150% fra år 2000. Lite natursne, kald november/ desember og få fridager i julen, ga en relativt kraftig nedgang i omsetningen i fjellregionen på Østlandet. Anleggene i lavlandet hadde derimot en meget positiv vekst. Oslo/omegn økte med 44%. Meget bra gikk det også i Sør og Vest Norge med

+ 16% og Midt Norge med + 14%. Av de største anleggene som gjorde det spesielt bra kan nevnes Tryvann + 46%, Vassfjellet + 38% og Kongsberg 20%. Januar måned hadde sist sesong en tilbakegang på 8%, ikke minst grunnet kulden på Østlandet. Her skulle det ligge muligheter for å ta igjen noe av det tapte i forsesongen. Spennende blir det også å se hva den sene påsken vil bety for sesongresultatet.

140 har deltatt på kurs Kursvirksomheten i inneværende sesong har gått meget bra. 20 personer deltok på Skipatruljekurset og like mange på Sikkerhetskurset. 12 personer deltok på Driftslederkurset for stolheis og 34 personer på Driftslederkurset for skitrekk. Vi gleder oss også over at 30 personer deltok på kurset for Prepareringsmaskiner og at vi hadde 23 personer på Parkkurset. Totalt har 140 personer deltatt

Husk påmelding til messa ALFs kontor minner om at det er viktig med rask påmelding til alpinmessen 19. – 20. mai på Storefjell. Hus skriver at det er allerede stor pågang både fra leverandører og anlegg som ønsker å delta på årets alpinmesse. Vi kan også notere at flere «nye» leverandører har hørt om messen, og spurt ALF om nærmere informasjon. Hyggelig! Invitasjoner er nå sendt ut til alle medlemmer, både anlegg og

leverandørmedlemmer. Vi gleder oss til messen for hele bransjen. Vi ber om at alle påmeldinger skjer skriftlig. Har du ikke mottatt invitasjon? Kontakt oss så sender vi en invitasjon omgående. Har du tips om leverandører som bør delta? Gi oss en tilbakemelding. Hilsen Jenny

Også denne sesongen har startet svært varierende for de ulike landsdeler. Kulde og tidlig start var det mange som fikk, men fjellregionen med flere av de store anleggene har fått mindre natursnø enn forrige sesong. I så måte kan vi si at glede og fortvilelse blir jevnt fordelt over tid. Samlet kan det se ut til at denne sesongen blir preget av færre ferie- og fridager i jul og nyttår, samt en meget sen påske. Det gledelige er at mange næranlegg ser ut til å få en lang sesong, til glede for rekrutteringen og lokale sportsforretninger som selger skiutstyr som hakka møkk. Mer bekymringsfullt er det at det ser ut til at færre utenlandske gjester tar turen til Norge på alpinferie i år. Vi får håpe at dette ikke er en vedvarende trend. Dog er det ikke til å stikke under en stol at pris- og kostnadsnivået i Norge utvikler seg negativt i forhold til resten av Europa. Det blir derfor en utfordring også for norsk vinterturisme å være konkurransedyktig i forhold til våre mellomeuropeiske konkurrenter fremover. Mange skidestinasjoner i Sør-Norge er avhengige av de nordeuropeiske gjestene. Det er en løpende dialog via Norske Fjell og med Innovasjon Norge om videre utenlandssatsing. Men det er dessverre bekymringsfulle meldinger om at det skal kuttes millioner i neste års markedsføring. Markedsutvalget og Andreas er høyt på banen for å sikre fortsatt offensiv satsing. ALF arbeider fortsatt med å forbedre tilsynsordningen som ivaretas av Samferdselsdepartementet, gjennom Taubanetilsynet. Andreas har deltatt i nye møter i departementet og prøver å få til endringer også via politiske kanaler. Fortsatt god sesong!

i ALFs kursvirksomhet. Vi har ikke gitt oss i arbeidet med å få et bedre og rimeligere Taubanetilsyn og har på nytt tatt saken opp på et politisk plan. Videre har vi klaget til Konkurransetilsynet på størrelsen på eksamensgebyrene for driftslederssertifikatene for skitrekk og stolheis.

Norske Fjell ALF utfører det administrative arbeidet for Norske Fjell AS og vi sitter sentralt med i arbeidet i forbindelse med revisjonen av regjeringens reiselivspolitikk. Her er poenget å sørge for at den alpine skiturismen får den plass den fortjener, ikke minst hva gjelder de offentlige midlene til utenlandsmarkedsføringen. Administrasjonen ønsker alle medlemmene en fortsatt god sesong.

27 år med Skiheisen – jubileum med nr 80! Vi jubilerer - du leser nå den 80. utgaven av Skiheisen! De fleste kjenner vel til redaktøren, nemlig Ragnvald Støyva, men ikke alle er klar over at han har vært avisens redaktør helt siden oppstarten i 1984. Ikke bare det. Ragnvald går i sitt 84. år og har ikke slakket noe av på tempo og arbeidsinnsats etter alle disse år og det store antall utgitte nummer av Skiheisen. Legg også til de store endringene som har skjedd i datateknologien som han har tatt innover seg. Når jeg blir spurt om hva som skjer når Ragnvald slutter så er vel ikke spørsmålet når han slutter, men om han slutter. Vel blåst, Ragnvald. Andreas Rødven

Storefjell Resort Hotell

Andreas Rødven

Alpinmessen 2011 på Storefjell Torsdag – fredag 19. – 20. mai Montering av utstilling 18. mai Forespørsler rettes til jenny@alpinanleggene.no tlf 22 44 46 54

Storefjell Resort Hotell ligger på Golsfjellet, 1001 moh., 20 km fra Gol stasjon på Bergensbana og 40 km fra Fagernes Opphavet til hotellet skriver seg tilbake til 1930 da Gunhild og Knut Nibstad bygde Storefjell Seterhotell med tretti gjesteplasser. Etter dette har det blitt en utvikling som grunnleggerne ikke drømte om. Gerd og Andreas Nibstad overtok driften i 1956. Siden da har utbygning og modernisering pågått kontinuerlig. Hotellet drives i dag av brødrene Knut, Hans, Arne og Lars Nibstad. Hotellet har 300 rom. Bygningsmassen er på 25 000 kvm Det er 2500 kvm messeareal på en flate. Vel møtt til alpinmesse 19. og 20. mai


februar 2011

3

alfs leverandørmedlemmer Aak AS

SkiBar Systems AB

71 22 71 00, info@aak.no

+46 250 59 41 05, folke.eriksson@skibar.se

Alpin Maskin

Nordisk Alpin AS

63 82 55 14, egilfjeld@alpinmaskin.no

67 51 70 30, marit@nordiskalpin.no

Ajungilak as

Ramo AS

23 14 37 00, linda.scott@ajungilak.no

67 91 02 00, bpaulsen@ramo.no

Antra A/S 67 92 00 90, firmapost@antra.no

Saint-Gobain vann og avløp as

Areco Norge as

23 17 58 60, jan. svendsen@saint-gobain.com

32 23 80 00, post@areconorge.no

SKIDATA Scandinavia AB

Atlas Copco Kompressorteknikk AS

+46 554 68 95 00, info@skidata.se

64 86 02 64, ola.dronsett@no.atlascopco.com

32 23 80 20, post@skiheis.as

Skiheis-Service AS

Bombardier Recreational Products

Snowtech Norge AS

BRP Norway AS Skiheisen_Messeavis_BDannonse.qxp

21.04.2005

12:16

Side 1

+46 56 51 41 40, info@snowtech.se

73 82 88 12, einar.grindvold@brp.com

Kraftex as

Brødrene Dahl as

69 25 25 30, kraftex@kraftex.no

22 72 54 55, odd.ostgaard@dahl.no

Brødrene Dahl AS ønsker deg velkommen til vår stand med mange gode tilbud på Alpinmessa, Storefjell 19. - 22. mai

Taubane Teknikk A/S

Doppelmayr

56 5l 76 50, post@taubane-teknikk.no

0046 565 68 85 70, peter@doppelmayr.se Akku borhammer H24X,

Trygve Owren A/S

NRF. nr. 983 13 55

Sandefjord Automasjon AS

61 26 22 00, post@owren.no

90 10 93 11, post@sandefjordautomasjon.no www.dahl.no

Batteridrill S18 TX,

NRF. nr. 983 13 31

Yamaha Motor Scandinavia AB

JL Toppteknik AB

Rør og deler for snøproduksjonannlegg

+46 565 71 12 10, jens.eide@toppteknik.se

64 97 94 60, tominge.hellesvik@yamaha-motor.se

KAESER Kompressorer AS

KSB Lindflaten AS

64 98 34 00, info.norway@kaeser.com

67 12 99 00, firmapost@lindflaten.no

Lenkosnow AB

Ferno Norden as

+46 63 589 99 12, henrik.skoglund@lenkosnow.se

33 03 45 00, fno@fernonorden.com

Northern Rails

Polaris Norway as

41 57 69 40, mail@northernrails.com

69 81 68 88, johan.didrikssin@polarisind.com

B-stedt of Sweden

Lindberg & Lund AS

0046 586 92202, b-stedt@b-stedt.se

64 97 55 55, roald@lindberg-lund.no

Duztech

Almenning as

0046.702 102 094, info@duztech.eu

57 87 56 00, post@almenning.no

Marinor AS

Skiskolenes Bransjeforbund

56 15 75 00, marinor@marinor.no

www.sbf.as

Amundsen Service og Montering A/S 95 92 67 40 / 91 30 88 55, asm@xi.no

Stor interesse for alpinmessen Fristen for påmelding til alpinmessen er 1. mars. Da Skiheisen avsluttet redaksjonen den 16. februar var det allerede kommet 43 påmeldinger. Av disse var det 12 helt nye. På samme tidspunkt foran messen i 2009 var det kommet inn 15 påmeldinger. Her navnene og vi savner minst 20 trofaste som sikkert tar kontakt med Jenny. 1 Alpin Maskin, 2 Antra, 3 Areco Norge, 4 Atlas Copco Kompressorteknikk, 5 Brødrene Dahl, 6 B-stedt of Sweden, 7 Coates/Lønne, 8 Doppelmayr, 9 Etto SwissEye, 10 Fams Trading, 11 Finor, 12 Geosyntia, 13 Helly Hansen, 14 JL Toppteknik, 15 KAESER kompressorer, 16 KONO Stryn, 17 Kraftex, 18 Landstad Consult, 19 Lenko Snow Intelligence, 20 Lindberg & Lund, 21 Lundgrens Sverige, 22 Making View, 23 Marinor, 24 NetPort, 25 Nordisk Alpin, 26 Norsk Arbeidsmandsforbund, 27 Provisa – Fjellguiden, 28 Pure Sensation, 29 Restech Reservation Technology, 30 Sandefjord Automasjon, 31 Skiskolenes Bransjeforbund, 32 Skidata Scandinavia, 33 Skiheisservice, 34 Snowtech, 35 SnøSport, 36 SPM Import, 37 Svebab, 38 Svebra LWP, 39 Taubane Teknikk, 40 Ticket4you, 41 We Ski, 42 Wintersteiger, 43 Yamaha Motor Scandinavia, 44 Ramo, 45 Chrivi UB.

som messeavis Skiheisen er alltid veldig viktig for markedsføring av alpinmessene. Nå er det ny messe på Storefjell 19. og 20. mai.

Trykking bestilt til 3. mai. Dermed er vi sikret at alle får avisa seinast en uke før messa.

Frist for annonser og redaksjonelt 1. april. Dette av hensyn til påskeuken 17. til 25 april. Redaktøren starter oppfølging medio mars. skiheisen@online.no tel 70 26 03 53

Denne boka bør du sikre deg! • Alpinbransjen 70 år • ALF 40 år 148 sider 150 bilder 100 titler Bestilles hos ALF Pris kr 100 + porto jenny@alpinanleggene.no

Alpinanleggens Landsforening 40 år

Alpinbransjen i Norge 70 år


februar 2011

4

Skipatruljekurs på Geilo

Vintersportmessen 4. – 7. november

28. november til 3. desember Skipatruljekurset på Geilo ble holdt 28. november til 3. desember og samlet ca 20 personer. Omtrent like mange deltok på Sikkerhetskurset, som er en frittstående del av Skipatruljekurset. I fjor utvidet ALF kursets medisinske del. Også i år var det Geir Atle Mylius fra Bedriftenes Førstehjelpssenter som gjennomførte Medisinsk del fra søndag til og med onsdag. Som vanlig var det øvelser både inne og utendørs, med akuttmedisin, utstyrstrening og mye annet på programmet. Til tross for sterk kulde var det bare blide fjes å se. Torsdagens sikkerhetskurs samlet nærmere 40 personer. Andreas Rødven gjennomgikk både internkontrollsystem og foreleste om ansvar og sikkerhet -skilting, merking, polstring etc. i nedfart. Han viste mange konkrete eksempler både fra alpene og norske fjell. Dagen ble avsluttet med oppgaver i bakkene, etterfulgt av diskusjoner og oppgavegjennomgang i kurslokalet. På fredagen foreleste Skistar Hemsedals Per Ola Seim om skredvarsling, og Skistar Trysils Dag Nordli om redning i Stolheis. Annika Hevosmaa fra Geilo Skipatrulje som bisto Geir Atle Mylius i løpet av dagene har tatt de flotte bildene fra kurset.

Den Store Norske Vintersportmessen ble arrangert i Hemsedal for første gang i november. Målet for arrangøren var å «lansere vintersesongen her til lands» sammen med publikum og utstillere. Et meget positivt initiativ. Tilsvarende messer i utlandet har etter hvert vokst seg store og trekker mye publikum. Hvorvidt man som anlegg selv deltar eller heller besøker messen som publikum avhenger jo av mange faktorer. Langt fra alle anlegg vil ha nytte av å delta, men for noen kan dette være et glimrende tilfelle å bli kjent med publikum, gjøre sitt anlegg mer kjent for folk flest, nå ut med nyheter og annet. Tanken er at messen etter hvert skal

To blide deltagere fra Lifjell og Hovden.

Populært med parker Stadig flere alpinanlegg satser på såkalte parker. Det har nærmest blitt en vitenskap å parkene en korrekt utforming. Det var da naturlig for ALF å legge et kurs til Tryvann Vinterpark. Det skjedde den 19-20. januar. Parkbyggerkurs ble holt i Tryvann Vinterparks flotte møtelokaler, med utsikt over skisenteret. Kursforeleser var Lars Eriksen, parksjef i Skistar Hemsedal. Kurset ble også i år fullbooket.

Register annonser Annonsørene står alfabetisk, bak står sidetall. Aak Advokat Seland Almenning Alpin Maskin Alpinteknikk Alvenius Antra AP Pavillion Areco Atlas Copco Bronco Bronken BRP Norway Brødr. Dahl B-Stedt of Sweden Centi Media Doppelmayr Duztech Etto Ferno Norden Fjellpulken Force Technologi Friele Ganta Trading Gavle Rör Geosyntia Gjensidige Invikta JL Toppteknik

21 11 27 39 11, 34 19 25, 44 41 22, 43 19 11 33 40 18 28 40 30 34 28 20 6, 43 12 33 7 24 42 17 30 16

Kaeser kompressorer Kaizen Kraftex Lenkosnow Lønne Scandin Marinor Menerga Montana Nnett.no Northern Rails O M Norderhaug Pistmaskindelen Polaris Scandin Protan ProFence Restech Reservation Sandefjord Automat Skidata Skiheisservice Snowtech SPM Sportsbransjen SnøSport Svebab Taubane Teknikk TCS Telecom Trygve Owren Uglum Maskin Yamaha Motor Wintersteiger

Skiheisen takker alle annonsører for deltakelsen.

26 7 27 15 38 7 34 40 14 5 14 28 29 35 24 36 20 37 23 10 24 41 26 13 15 41 38 27 25

Preppekurs i Trysil Det er alltid trangt om plassen på ALFs preppekurs. I år var kurset lagt til Trysil og som vanlig var Mads Mørch en solid kursleder.

På messen var sjølsagt gen.sekr. Andreas Rødven og ALFs formann Trond Østby. bli et møtested for kunnskap, teknologi, produkter og aktiviteter innenfor norsk vintersport. Som besøkere kunne man møte kjente skiprofiler, delta på aktiviteter og foredrag, kjøpe skiutstyr/klær og selvfølgelig besøke monterne til de anlegg som stilte ut etc. ALF administrasjonen fikk en hyggelig prat med folk fra flere anlegg. Messen i år bar preg av å være i startfasen, og både publikum og ustillere var nok ikke helt sikre på hva de kunne forvente. Men et sted må man starte og for hvert år vil garantert både utstiller- og publikumsantall øke. Jenny Juell


februar 2011

5


februar 2011

6

Juridisk bistand

legg har en dialog og en felles forstĂĽelse med den lokale planog bygningsetat. Ift. plan- og bygningsloven kan dere dessuten finne mer pĂĽ: www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveilederuniversell-utforming-ogpla.html?id=557913.

Nytt fra juss Universell utforming I utgangspunktet virker det kanskje fjernt at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov 2008 nr. 42) skal vÌre aktuelt for skianlegg. Høsten 2011 ble imidlertid et skianlegg klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet for brudd pü denne loven. Med universell utforming menes, forenklet, at bl.a. byggverk og uteomrüder som er üpent for allmennheten (kundene/brukerne av skianlegg) skal utformes slik at flest mulig kan bruke dem. Det er hovedløsningen som mü vÌre tilpasset slik at anlegget kan brukes av fleste mulig. Det er derfor ikke tilstrekkelig etter loven at man har spesialløsninger som gjør det mulig for f.eks. funksjonshemmede ü kunne bruke skianlegget, da lovgiver mener at dette kan oppleves som ekskluderende eller krenkende. Loven gjelder de fysiske forholdene. Dette vil i prinsippet omfatte heis, løyper, varmestue, parkeringsplass, etc. Til orientering finnes det en veileder for Universell utforming av idretts- og nÌrmiljøanlegg, utarbeidet av Kultur- og kirkedepartementet i 2008, se: www.regjeringen.no/upload/KK D/Idrett/V-0511B_WEB.pdf.

Musikk i bakken

Plikten til universell utforming gjelder sü langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for skianlegget. I denne vurderingen tas det spesielt hensyn til tilretteleggingens effekt for ü nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens sikkerhetsmessige ressurser, hensyn og vernehensyn. Det skal derfor tas en konkret vurdering av hvilke tiltak skianlegget mü iverksette sett opp mot kostnadene, skianleggets ressurser, mv. VÌr oppmerksom pü at det stilles strengere krav til nybygg/ombygginger enn de regler som p.t. gjelder for eksisterende bygg og anlegg. Kravene om universell utforming blir ogsü innarbeidet i plan- og bygningsloven. Lovarbeidet er her p.t. ikke helt ferdig utviklet, sü vÌr oppmerksom pü at det nok vil komme mer. Generelt vil jeg anbefale at det enkelte skian-

De fleste er vel kjent med at det mü betales for kringkasting, og annen offentlig fremføring, av musikk. Lenge har opphavsmennene (komponister, tekstforfatter og musikkforlag) gjennom interesseorganisasjonen TONO, innkrevd betaling pü vegne av opphavsmann. Senere kom interesseorganisasjonen Gramo, som innkrever betaling pü vegne av plateselskapet og artister (den som rent faktisk fremfører musikken). Med stadig mindre inntekter fra salg av musikk ved CD’er mv., blir det viktigere for aktørene ü motta betaling for offentlig fremføring av musikk. Jeg er blitt kjent med at ALF er kontaktet av TONO vedrørende bruk av musikk i offentlig sammenheng. Dersom et enkelt skianlegg er kontaktet direkte av TONO vil vi derfor anbefale at dere enten tar kontakt med ALF eller med meg.

Forslag til lovendringer I en ny utredning fra NĂŚringsog Handelsdepartementet foreslĂĽs det at kravet til minste

aksjekapital i aksjeselskap senkes fra NOK 100 000 til NOK 30 000. Det foreslüs ogsü ü gjøre det enklere og rimeligere ü stifte aksjeselskap, innføre mer smidige regler for utdeling av utbytte og mer fleksible regler for organisering av selskapet. Det er ogsü foreslütt regler som gjør det mulig for aksjeselskaper, under nÌrmere fastsatte terskler ift. omsetning, balanseverdier og/eller antall ansatte, ü kunne velge bort revisjonsplikten av regnskapet. Begge forslagene mü ses i sammenhengen med det lovarbeid som skjer ellers i Europa, for ü legge til rette for selskapsordninger som kan konkurrere med de sükalte NUF’ene.

Tilbud pü advokatbistand Har du spørsmül knyttet til det som stür i denne artikkelen, eller for øvrig har et juridisk problem er det bare ü ta kontakt med meg. Alle medlemmer av ALF mottar en gratis første konsultasjon ved henvendelser til meg. Erfaringsmessig vil dette vÌre tilstrekkelig tid til ü foreta en første vurdering og kunne rüdgi pü veien videre. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Seland DA Espen Egseth espen.egseth@seland-law.no Tlf.: 24 13 43 47 (direkte), 24 13 43 40 (sentralbord), 92 88 15 50 (mobil)

Trakkemaskin gjennom isen Eidsvüg IL takker for hjelpen de fikk da trükkemaskinen gikk gjennom isen. Det var en tirsdag i januar at Eidsvüg ILs trakkemaskin var ute pü tur fra Eidsvüg pü veg over fjellet til Gammelsetra Camping. Den faste turen gikk som normalt helt til trakkemaskinen skulle krysse et lite søkk i terrenget. Det var ikke tegn til overflatevann, og alt sü helt normalt ut. Uten varsel gikk maskinen plutselig igjennom snøen, og store deler av maskinen sank ned i myren. Det ble mült godt over 1 meter med vann bak maskinen, som ikke hadde mulighet til ü komme seg videre for egen maskin. Faren for at trakkemaskinen skulle bli stüende og dermed fryse fast var stor. Det var derfor viktig ü fü maskinen opp av vannet sü raskt som mulig. Heldigvis var ikke hjelpen vanskelig ü be. Idrettslaget kontaktet Arne Frostad hos Linjebygg Offshore og sammen kom de frem til en løsning. Utstyr ble hentet hos Linjebygg Offshore og dermed ble trükkemaskinen berget pü første forsøk og kjørt pü trygg grunn. En stor takk til vüre medlemmer, frivillige og Linjebygg Offshore som stilte med utstyr og personell. Hilsen Eidsvüg IL

D@I6C6a[V[did/EZiZg<gÂ&#x201C;WZg

%NKREVENDEJOBBKAN ALDRIBLIENKEL MENGODTUTSTYR KANGJÂ&#x2019;REDENENKLERE

-ARKEDETSENESTEKOMPLETTEREDNINGSPULK 5TVIKLETMEDFOKUSPĂ?

-ODELL!LPIN!24

PRAKTISKTUNNELLDUKMVINDU

sEFFEKTIVITETOGSIKKERHET smEKSIBILITETIFORHOLDTILBEHOV sPLASSTILNÂ&#x2019;DVENDIGUTSTYR sKOMFORT

UTSKIFTBAREGLIDEMEIER GIROPTIMALGLID SKRENSE OGSTYREMEIERIALUMINIUMPROlLER

BÂ?REHĂ?NDTAK

(AGEVEIEN . ,ILLEHAMMER .ORWAYs4EL s&AX sE MAILPOST FJELLPULKENNO

FJELLPULKEN?REDNINGPULK?XINDD

 


februar 2011

7

Vierli Terrengpark – årets anlegg Denne kåringen er gjort av VG, som med sitt ekspertpanel har saumfart alle Norges skianlegg. Tidligere er parken kåret til: Årets anlegg av Norges Snowboardforbund. Parken framstår nå som et monument i snø, med hopp, kuler og rails i alle størrelser. Et eldorado for både ski og snowboardkjørere. Landets desidert parkbygger, beste Emil Fossheim har designet og bygd parken. Fossheim er selv aktiv snowboardkjører og vet hva som trengs og nyter stor respekt i miljøet. I begrunnelsen for kåringen, sier VG sin jury: Vierli er det eneste stedet der kjørerne virkelig blir tatt på alvor! Personell og hjelpemannskaper tar alltid på utøvernes henvendelser meget seriøst. Det nærmeste man kan nå USA standard i Europa, sier Petter Kristiansen, en av landets beste snowboardere. Vierli Swag Terrengpark har med dette virkelig klatret helt til toppen innen landets terrengparker. Hemsedal som ble nr. 2, har i alle år vært nevnt som den suverene ener. Erlend Larsen, eier og driver av Vierli Turistsenter kan fortelle at han er meget stolt og glad. Dette viser at vi er på rett vei med satsingen mot et nytt skieventyr i Telemark, sier han

Alpinanleggenes kompetanseleverandør • Markedsundersøkelser • Markedsplaner • Kvalitetsmålinger • Investerings- og lønnsomhetsanalyser • Finansiering

Velkommen til ny ON SNOW testival

– Fra 12. til 14. mars blir det ny ON SNOW testival på Geilo. Det hele starter med åpen publikumsdag lørdag 12.mars med underholdning for hele familien og mye spennende for store og små. De neste dagene blir det så presentasjon av neste års skimodeller og NM for butikkansatte fra sportsbransjen. Det er all grunn til å tro at arrangementet blir like vellykket som i 2010. Da uttalte adm. dir. for Sportsbransjen, Trond E Hansen: «Jeg er svært godt fornøyd med årets On Snow. Både Geilo som destinasjon, Vestlia som vertshotell og Geilolia Skisenter som åsted for testarrangementet, fungerte utmerket.» Han opplyser videre at On Snow 2010 samlet 21 utstillere i bunnen av Geilolia Skisenter, og det var 275 besøkende fra 98 butikker som fant veien til Hallingdalsbygda de dagene testarrangementet varte. Noen av disse kom også til Geilo på lørdag – under publikumsdagen.

kontinuitet og forutsigbarhet som er godt både for oss som arrangør, for de butikkbesøkende og for utstillerne. I tillegg har vi en meget god dialog med Vestlia, som tilrettelegger for mini hardvaremessen inne og en flott bransjemiddag. I tillegg ligger hotellet med god tilgjengelighet til bakkene, sier han. Hansen sier at tilbakemeldingene fra leverandørene også har vært positive. Geilolia Skisenter er et godt senter å teste i skiene i med høy turnover av skiene.

Kaizen AS C. Sundtsgt. 10 – 5004 Bergen Tlf 55 56 08 65 – Faks 55 03 24 42 post@kaizen.no

SunKid kommer nå med flere varianter av en takkonstruksjon i tre som et alternativ til det velkjente «Galleriet» av aluminium og plexiglass. Dette vil være et godt alternativ der man ønsker at installasjonen skal være tilpasset omgivelser og eksisterende bebyggelse. Vil du ha mer informasjon om dette så kan du kontakte Alpin Maskin.

SKIKORTHOLDERE Fra kr 6,Enedistributør av Sinner i Norge:

Skibriller & skihjelmer av topp kvalitet

www.marinor.no Tlf. 56 15 75 00

Jeg er meget godt fornøyd med arrangementet denne gang. Vi hadde omtrent like mange besøkende fra like mange butikker som året før, som var det best besøkte On Snow i historien. Den administrerende direktøren i Sportsbransjen legger til at Geilo som destinasjon og teststed er ypperlig for et arrangement som On Snow. - Vi har hatt dette arrangementet på Geilo i mer enn 10 år – med unntak av ett de siste årene. Det gir oss en

Boks 39 Sentrum, 0101 Oslo – Tel 23 23 22 70 info@ganta.no – www.sunstop.no

Kjempeflott på Haukeli Etter en litt uvanlig snøfattig start på sesongen på Haukelifjell kan vi nå medio januar melde om fantastiske skiforhold - over 1 meter snø har ramlet ned de siste 7 dager! I le av Haukelis mange høye fjell har en rikelig andel flott puddersnø landet , og gir store forventninger om fantastiske pudderopplevelser de kommende skidager og helg. Langrennsentusiastene vil til helgen få strålende løypeforhold både på høyfjellet og i skogsløypene langs Kjelavassdraget – over 50 km med langrennstraseer vil kjørt opp med stor løypemaskin med både klassisk og skøytespor.


8

februar 2011

Historien om Tryvann Ingen hovedsteder i verden har et alpinsenter liggende så nært sitt sentrum som Oslo. Her ble også bygget det første skitrekk i Norge. De fortjener derfor en litt historisk oppdatering. 1930: Tilfeldighetene har spilt en viktig rolle, samtidig som våkne og aktive mennesker har sett muligheter. «Først kom stormen i 1930 som en Guds finger, pekende ut traseen med veldig, besluttsom kraft. Siden fulgte mennesket lydig opp.» Slik heter det i Petter Amundsens historiske oversikt over slalåmbakker i Oslo. Uværet som rammet denne delen av Tryvann i 1930 må ha gjort kraftig inntrykk. Her ble hundrevis av trær blåst overende, noen også trukket opp med røttende. Kreftene må ha vært enorme og de som dagen etter tok ødeleggelsene i skue, var nok svært ydmyke overfor hvil-

sitt første skitrekk, det aller første nord for Alpene! Gjett om det var noe Oslofolket måtte ta nærmere i øyesyn. Her hadde moderne tider innfunnet seg; nå kunne man stå både ned bakker og opp igjen! Samme år tar den første Norgesmester i alpint, skitalentet Andreas Wyller, med seg venner fra skiklubben Try for å rydde et nytt område for skog, denne gangen nord for Tryvann. 1940: Så kommer hardere tider med utbruddet av andre verdenskrig, og folk får annet å tenke på. Dr. Philos Andreas Wyller tar seg over til England/USA og utdanner seg til flyver. Uheldigvis blir jagerflyet han fører skutt ned 23. februar 1944 i en De Havilland Mosquito utenfor Egersund. Arbeidet han påbegynte ble senere gjenopptatt og første renn ble avholdt i Wyllerløypa i 1956.

Slik så norges første skitrekk på Tryvann ut. ke krefter som naturen kan by på, når den er i dårlig lune. 1933: Noen av trærne ble nok kappet og fraktet bort, mens mange ble liggende i floker frem til 1933, da Tryvann ble ryddet og tatt i bruk som slalåmbakke. Allerede første år så noen en anledning til å arrangere renn. Den senere legendariske Tomm Murstad ble vinner. Han skal vi høre mer om i årene som kommer, både som idrettsmann og gründer 1934: Tomm Murstad starter verdens første skiskole. 1938: Allerede fem år etter at bakkene var ryddet, hadde Oslo

Miljøfyrtårn-bedrift siden 2007 Med klare føringer fra et miljøengasjert styre jobber Tryvann Skisenter AS målbevisst for å drive Tryvann Vinterpark og Varingskollen så miljø- og klimavennlig som mulig. Nyeste teknologi, energisparing, bergvarme til bygningsmassen og kildesortering av avfall, miljøvennlig Aspen bensin til snøscootere, kjøp av grønn strøm og klimakvoter er noen av tiltakene de har gjennomført. Målet er at driften skal bli CO2-nøytral. Det innebærer å erstatte fossile energikilder (olje, kull, gass) med fornybar energi – så langt det lar seg gjøre.

Strømforbruket ikke økt Tryvann Vinterpark har ekspandert kraftig de siste årene. Siden 2002 er bakkearealet blitt 50 prosent større og antall besøkende er doblet. Fra 2003 har anleggene produsert all snø selv. Men snøkanoner bruker mye strøm. – Alt dette har vi klart uten å øke strømforbruket, sier Linnander. Hypermoderne og energieffektive snøkanoner produserer nå flere kubikkmeter snø per døgn enn de gamle. Internt er det iverksatt mange små tiltak for å være energigjerrige. Bla halvert antall snøscootere og alle medarbeidere må være bevisste ved bruk av disse. Kollektivtransporten er også

viktig, ansatte og gjester oppfordres til å reise kollektivt til skianleggene og det er helt nødvendig med et godt kollektivtilbud for at dette skal fungere.

Nyeste teknologi – Vi er i kontinuerlig kontakt med våre leverandører for å forsøke å påvirke dem til å utvikle maskinene i mest mulig miljøvennlig retning, forteller Linnander. Den siste prepareringsmaskinen har derfor partikkelfilter og biohydraulikkolje. Nytt er også bruk av Aspen bensin til snøscooterne. Bensindamp og avgasser fra alkylatbensin er betydelig mindre helseskadelige enn utslipp fra vanlig bensin.

1945: Krigen er over. Tomm Murstad får lov til å ta i bruk området der Tommkleiva i dag befinner seg. Under krigen ble det oppført flere tømmerhytter her, og Mustad mente at disse var et utmerket utgangspunkt for både barnehage og skiskole. Slik ble det altså. Verdens første skiskole er fremdeles i drift i Tryvann og ledes nå av Trine Lunde. 1952: Norge arrangerer sitt første Vinter-OL og Stein Eriksen setter Norge på kartet som skinasjon når han vinner sølv i Rødkleiva i Tryvannsåsen og gull på Norefjell.

Planene for perioden 2011 – 2014 Det er mange planer for utviklingen av Tryvann de nærmeste årene. Investeringsplanene på 200 MNOK innebærer flere nye bakker og heiser, serveringsbygg og nytt område for barn nybegynnere og senter for funskjonshemmede.

Til sesongen 2011/2012 har vi et stort arrangement; World Snowboarding Championships 11.– 20. februar 2012, da blir det flere traseer og Superpipe med egen heis i Wyller. Til neste sesong kommer det også nybegynnerområde og senter for fun-

skjonshemmede på østsiden av Toppsenteret/Tryvannstårnet. Videre planer for 2012–2014 er Serveringsbygg ved Toppsenteret, ny bakke Tårnbakken II, flere servicebygg med servering, og 6-seter stolheis i Wyller.


februar 2011

9

Knallopning på Strandafjellet

Snowboard VM 2012 I september 2010 ble Tryvann Vinterpark tildelt Snowboard VM 2012. At det internasjonale snowboardsamfunnet har blitt enige om å gi VM i 2012 til Oslo, er en stor tillitserklæring til det norske snowboardmiljøet, Oslo som arrangørby og jobben vi har lagt ned i dette prosjektet, sier Snowboardforbundets president Cecilia Flatum., og fortsetter: Og at det er bred enighet om

å lage det første VM siden 1999 og det første VM for slopestyle noen sinne, vil også bety mye for internasjonal snowboard. Det norske miljøet har vært sentralt i utviklingen. VM blir 11-20 februar 2012 i de nye bakkene i Wyller som blir bygget ferdig til desember 2011. Antall utøvere er hele 240 og det blir slopestyle, Halfpipe og Quartepipe konkurranser.

I august starta Strandafjellet Skisenter opp arbeid med bygging av Nord-Europas største stolheis med høgdeforskjell på 632 m. Etter at opninga var utsett eit par gongen, var den 12. februar endeleg dag for fest. Verforholda siste vekene var kort sagt håplause med blanding av vind, regn og snø. Men så skjedde det alle håpa, dagen kom med knallblå himmel og flotte snøforhold, det måtte bli suksess. Lokalavisa, Sunnmøringen, skriv at det var rundt 5000 besøkande i helga. Det er ei kjempeinvestering som blir gjennomført på Strandafjellet, det blir kanskje ein totalsum på 150 millionar. I dette talet ligg 1150 m 4-seter som var ferdig til jul 2009 og på toppen ein paviljong med plass til 100 gjester. Så kom februar i 2011 med 6-seter stolheis mot Roalden, den har horisontal lengde på 2034 m og høgdeforskjell 632 m. og kapasitet 2400 p/t. Det skal seinare setjast inn gondolar for kvar fjerde stol. Leitner AG har levert det elektromekaniske utstyret og

Taubane Teknikk på Voss har utført arbeidet og utført komplett fundamentering. På toppen er bygd paviljong med plass til 160 gjester. I prosjektet høyrer med opplegg med kryssing av Fylkesveg 60 mot Ålesund, utviding av parkeringsplass og ein del andre investeringar. Det som har gjort alt dette muleg er at Strandafjellet KF (kommunalt foretak) har gjennomført all opp-

låning og leiger anlegget bort til drivarselskapet Strandafjellet Skisenter AS. Realiteten er at det er kommunen som står ansvaleg for investeringane. Styrken for Strandafjellet er ein veldig flott natur og ypparleg terreng. Men enno manglar utbygging med høve til overnatting. Så vidt vi veit vil utbygging kunne starte til våren.

Paviljong nr to på Strandafjellet

Da alpinsenteret på Strandafjellet fikk ny 4-seter stolheis blei det samtidig bygd en paviljong på toppen, den var levert av AP Pavillion i Østerrike. Bygget gav suksess fra første dag, resultatet var at da det sist høsten ble påbegynt bygging av 6-seter stolheis på andre sida av dalen kom en ny paviljong med i prosjektet. Den ligger 1040 m over havet med praktfull utsikt over fjell og fjord.

Åpning av heis og paviljong skjedde 12. februar. Det er firma AP Pavillion som har levert dette bygget også. Den er en del større enn den på Fursetsida og har plass til over over 160 personer. Driverselskapet har som intensjon at de to paviljongene skal bli viktig for sommeredrift av stolheisene. Anlegget ligger ved begge sider av hovedvegen mellom Stranda og Ålesund og her er mye turisttrafikk. Flere alpinanlegg har vist interesse for paviljongene fra AP Pavillion slik at det sikkert kommer mange flere etter hvert. Åpningsdagen blei en kjempesuksess, med stappfull hus fra første time. Stranda har mange produsenter av mat, det gjelder pizza, røkelaks og spekemat i mange varianter. I den nye paviljongen var det anledning å kjøpe billett til «strandabordet» som eigentleg er et gedigent koldtbord.

Fakta om Tryvann Vinterpark

Taubane Teknikk gjorde ein flott jobb

Tryvann vinterpark ligger på toppen av Holmenkollen, bare 20 minutter fra Oslo sentrum. Vi er stolte over å ha topp tilbud til alle brukergrupper. Vi kan by på varierte utfordringer i hele 14 nedfarter og en fallhøyde på 381 meter. Anlegget har 7 heiser hvorav 2 er 4-seters stolheiser. Lengste bakke er 1300 meter lang med en fallhøyde på 290 meter. Beliggenhet 531 meter over havet samt Snø24 gjør at vi har normalsesong fra tidlig desember til medio april. Samtlige nedfarter er flombelyst. 14 bakker: Wyllerløypa 1300 m, Tårnbakken 900 m, Tryvannskleiva, Vestkleiva, Tommkleiva, Mellomkleiva, Veslekleiva, Hyttli-traséene Terrengpark: Tryvann Terrengpark Skiskoler: Tomm Murstad skiskole, Skiforeningen, Tryvann Skiskole, Skiglede Utleie: Nytt servicebygg med utleie til alle grener Kafé/varmestue: Wyllerstua, Tryvannstua Snøkanonanlegg i alle traséer.

Lars Stenmoe og Aud Flatlandsmo har all grunn til å vere fornøgd med utbygginga på Stranda. Lars har leia arbeidet og er ein sjeldan dyktig arbeidsmann med solid erfaring med bygging av Leitner-heiser. Anlegget i Stranda var ei utfordring. Med høgdeforskjell frå botn til topp på 632 m var det slitsam jobb å få til transporten. På opningsdagen var det mykje ros frå ordførar Sva og leiaren for skisenteret. På bilde er Lars og Aud til v. saman med Sissel og Johannes Owren. Firma Trygve Owren har levert tre Prinoth trakkemaskiner til Strandafjellet.


februar 2011

10

Flott jul på Harpefossen

Sunnmørsalpane satsar på Terrengpark

Harpefossen satsar ekstra på barneområde og bildet viser ein suksessdag i juleveka. Det kalde veret i november var gull verd for skitrekka i Sogn og Fjordane der fleire av anlegga hadde rekortidleg start. Harpefossen Skisenter på Nordfjoreid er eit av anlegga som har mykje snø og som kom tidleg i gang. Dagleg leiar Bjørn Kjørstad ved Harpefossen er nøgd med starten på sesongen. Vi kom tidleg igang og opna allereie 20. november. Det har gått veldig bra så langt og vi har hatt godt besøk. Tidleg sesongstart og sein påske har gjort at

mange tenkjer at sesongen blir lang. Det er nok difor vi har selt mange sesongkort til no. Med eit solid overskot etter førre sesong, har Harpefossen investert i ein ny skiheis. Den startar på 500 moh og går til 830 moh. Denne heisen gjer det muleg for mange nye nedfartar, den er familievenleg med litt «snillare» bakkar. I romjula og nyttårshelga har 2 020 skientusiastar lagt turen til skitrekket i Eid. Tilsaman har dei køyrt 19 676 turar og lagt att 560 000 kroner. Dette er rekordtal for

Harpefossen. I tillegg kjem tautrekket der aktiviteten ikkje blir registrert. I skiheisbransjen er det slik at har du snø og fint ver, så kjem folket. I år har vi vore ekstra heldige med bra med kulde. Vi har laga mykje kunstnø, så vi har ein god såle under, og flott natursnø opp på. Harpefossen held også på den gode tradisjonen med dugnad, dette er med og styrker økonomien og felleskapet.

– BRUSH-grip og SNOW-grip – forsterket rør med garanti – godt utvalg i reservedeler

Juniorstaur

Kortstaur – med og uten ledd Linjemarkeringer

– grei SSL-pakke

– «Soppen» og «Training brush»

Polstringsmatter TS-8 – ny teknologi, lette å håndtere

SSL flagg – FIS-godkjent – rimelige treningsmodeller

• • •

ALF. Sunnmørsalpane hadde tre personar på kurs i parkbygging tidligare denne månaden, og Lars var instruktør. Mange skianlegg satsar no stort stort på terrengparkar for skiløparar med Snowboard og Twintip Ski. Med gåvemidlar frå Sparebanken Møre vil parken på Fjellsetra bli ein av dei største på Nordvestlandet. Den skal ha ulike hopp og såkalla rails som ein får i mange variantar.

Leddstaur GOLD line

Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter har engasjert Lars Eriksen, Parkguru nr.1 i Norge, til å bygge opp Terrengparken ved skianlegget på Fjellsetra i Sykkylven kommune. I januar var han på fjellet i for å hjelpe til med å utvikle parken vidare. Lars Eriksen har bygd ei rekke terrengparkar i Norge og i utlandet, og er konstruktør av terrengparken i Hemsedal. Lars er også mykje brukt som kursansvarleg for Snowboardforbundet og

Bor Startnummer Avsperring og sikring

Se produktene på spmimport.no

SPM Import Tel. 67 56 81 97 – 901 77 626 Fax 67 54 80 62 post@spmimport.no www.spmimport.no


februar 2011

11

Melding fra nord Vi er i november 2010 og det er utmerkede forhold alpin forhold flere steder, sier Asgeir Moberg, administrativ leder i Troms skikrets til nordlys.no. Det kraftige snøfallet tidlig i uka, har ført til at skientusiastene har kommet seg ut i løypene allerede. Det er mange flere skitilbud i år ved første snøfall enn i fjor, sier Moberg. Her er siste rapport om gode forhold: Målselv – Møllerhaugen, Målselv – Bardufosstun, Bardu – Langvasslia, Sørreisa, Kvæfjordeidet. I tillegg har jeg fått høre om at det er masse snø og gode forhold på deler av Senja. I Malangen har det falt 40 centimeter snø, men jeg er litt usikker på om det

KAESER Snowsystem

er kjørt opp løyper, sier Moberg. Det er ikke falt like mye snø alle steder, men det har ikke hindret de som styrer med tråkkemaskinene rundt om. Til neste år går NM på ski i disse løypene, og det ivrige skifolket i Kvaløysletta skilag har allerede vært ute med den spesialbygde skuteren sin og kjørt opp en strekning det går an å skøyte på. Det forteller Pål Jakobsen som sitter i NMkomiteen. Målselv Fjellandsby planlegger åpning av alpinanlegget lørdag 20. november - hvis værgudene er med på laget. Det har falt bra med natursnø, og snøkanonene går for fullt nå som det er kuldegrader. Går det som planlagt, vil åpningen finne sted om lag tre uker tidligere enn i fjor. Fjellandsbyen har registrert

Julerapport fra Rogaland Haukeli har tre av seks heiser i drift. I toppen av anlegget er det for lite snø, men det er meldt mer snø denne uka, sier Vinje. Haukelifjell Skisenter har siden i sommer investert 15 millioner kroner og bygget to nye skiheiser. Dermed skal mye av køpro-

alpinteknikk.no Rådgivningstjenester

blematikken til anlegget være løst. Også Røldal Skisenter har tre av seks skiheiser i drift og har berget sesongen så langt gjennom produksjon av kunstsnø. Vi har hatt et snitt på 500 besøkende daglig i romjula. Gullingen Skisenter i Suldal sesongstartet sin ene skiheis i romjula. Vi åpnet 3. juledag og har snø i hele anlegget, men vi hadde ikke det store besøket. Men fra nå holder vi åpent hver helg, dersom snøfor-

en enorm økning i skiinteressen. Vi har allerede solgt sesongkort for 1,5 millioner kroner. Økningene har spesielt skjedd i forhold til familier. Før kjøpte foreldrene kort til ungene. Nå vil de være med selv, sier Wenche Nilsen Nymo, leder for attraksjoner og opplevelser. Litt lenger sør, i Steilia i Bardu, regner man med at bakkene er åpne for drift ved månedsskiftet.

Økning i skisalg At skiinteressen er på oppadgående, bekreftes ved en liten ringerunde til sportsbutikker i området. Skisalget går veldig bra. Vi har hatt en økning på 20 prosent sammenliknet med i fjor, sier Øystein Larsen ved MX Sport i Tromsø. holdene holder seg. Vi har ikke kunstsnøanlegg, opplyser daglig leder i Gullingen Skisenter, Hege Nilsen. Men selv om romjula ga magert utbytte når det gjaldt fridager, kan skisentrene glede seg desto mer over en lang skisesong i 2011. Påsken kommer i slutten av april og tradisjonen tro venter nordmenn med å legge bort skiene til påsken er over. Fjellhaugen Skisenter i Kvinnherad ventet til etter nyttår med sesongstart.

Advokatbistand for alpinnæringen

Som driftsansvarlig for snøproduksjon, vil man alltid sørge for en optimal kvalitet fra trykkluftanlegget. Valg av riktig trykkluftanlegg er nøkkelen til om du oppnår det beste resultatet. For å oppnå optimal formasjon på snøkrystallene er man avhengig av riktig kvalitet og temperatur på trykkluften. I tillegg til eksepsjonell god kvalitet på kompressoren, må trykkluftanlegget også levere en kvalitet på trykkluften, som tilfredsstiller de krav myndighetene gir i forhold til miljøet. KAESERs nøkkelferdige konsept tilfredsstiller alle krav og er

enkle å installere. All trykkluft, ventilasjon og elektriske forbindelser er pre fabrikkert og gjør våre KAESER snowsystem enkle å montere og forberedt for en rask idriftsettelse. Som du kan forvente av et system designet av en av verdens ledende innovative trykkluftleverandører vil et snowsystem fra KAESER Kompressorer AS, til enhver tid sørge for en optimal effektivitet. Dette oppnås ved hjelp av avansert kompressorteknologi, PC baserte syringsenheter og energiøkonomiske Eff1 motorer.

BRONCO leverer:

Advokatfirmaet Seland har i mange år bistått alpinnæringen innenfor typiske problemstillinger knyttet til næringen. Advokat Espen Egseth er kontaktperson for alle henvendelser. Egseth har betydelig bransjekunnskap, noe som er nødvendig for å yte god og rask juridisk bistand.

Vi bistår blant annet med:

Advokatfirmaet Seland tilbyr ALFs medlemmer en gratis første konsultasjon. Erfaringsmessig vil dette være tilstrekkelig tid til å foreta en første vurdering av saken og til å kunne rådgi på veien videre.

Gearkasser Spesial- og standardutførelser

Hjulmotorer til f.eks. preppemaskiner

Komplett koblingsprogram

Kardangakslinger Nye og reservedeler

Skivebremser Arbeids- og nødbremser

Kontaktperson:

Espen Egseth espen.egseth@seland-law.no Tlf.: 24 13 43 47 (direkte) 24 13 43 40 (sentralbord) 92 88 15 50 (mobil)

www.seland-law.no

• Erstatnings- og forsikringsforhold knyttet til sikring av anlegg, konkrete skader m.v. • Arbeidsforhold som ansettelser, oppsigelser, permitteringer m.v. • Leie av grunn og eventuelle tilhørende rettigheter/begrensninger ift. reguleringsbestemmelser, vannrettigheter, strømlinjer, forminner m.v. • Offentligrettslige forhold som bl.a. konsesjon- og bygningslovgivning • Selskapsrettslige forhold som omorganiseringer, selskapsdannelser, salg/kjøp av virksomhet, eiertvister, eieravtaler • Kjøpsrett knyttet til mangler og øvrige beføyelser • Kontraktsrett knyttet til f.eks. utbygginger av anlegg • Insolvensproblematikk knyttet til konkurs eller betalingsproblemer • Skatte- og avgiftsspørsmål • Markedsføringsspørsmål

Fordelingsgear

Tilbakesperre og frinav

Reparasjon og service av gear Hyvelgatan 34, SE- 741 71 KNIVSTA Tel +46 18 512000, fax +46 18 512010 info@bronco.se, www.bronco.se


februar 2011

12

Menerga skiskap på hotell og i bakken

Verdens nordligste alpinanlegg får ny trakkemaskin Avløsning for 25 år gammel «sliter»

Menerga er en stor leverandør av installasjonen for oppbevaring av ski og annet utstyr. Det er nå andre sesongen at stor-installasjonen på Norefjell er i drift. Resepsjonsansvarlig Kim Øverland på Quality SPA og Resort Norefjell rapporterer om fullt belegg og ingen driftsavvik på skiskapene etter 1 ½ sesong i drift. Skiskapinstallasjonen levert av Menerga har rom for 768 par ski, og dekker behovet for hele hotellet. Installasjonen sparer hotell og leiligheter for ekstremt mye slitasje, da de har forbud mot skarpe stålkanter innendørs i hotell og leiligheter. Alle skiskapene betjenes enkelt med romnøkkelen. Skapene er satt opp i eget rom på vei fra parke-

ring til resepsjon. Det er også en inngang inn fra skibakken. På denne måten blir det et naturlig stopp for gjestene før man går inn eller ut av bygget. Skiskapene er utstyrt med tørking og sentral desinfeksjon. På denne måten hindrer man dannelsen av bakterier og vond lukt. Gjestene er også alltid sikret tørre hansker og støvler, samt sikker oppbevaring av dyrt skiutstyr. I tider med mye snø på utstyret vil smeltevann renne ut igjennom skapenes felles avløpssystem. Lignende løsninger er allerede levert til flere av landets store alpinanlegg, men fortsatt er det langt igjen til det er like tett mellom slike installasjoner, som det man finner ellers i Europa. Land som

Sveits, Østerrike og Italia ligger langt fremme når det gjelder skioppbevaringstilbud til sine gjester, men det er også et resultat av etterspørsel. Vi ser at trenden er i ferd med å endre seg i Norge, og nordmenn forventer å finne igjen de samme fasilitetene hjemme i Norge, som det man finner på feriedestinasjonene nedover i Europa. Når man i tillegg kan tjene store penger på utleie av skap, tro vi at trenden er på vei til å endres i Norge, og at dette vil bli en del av standard installasjonen på hoteller og i alpinanleggenei tiden som kommer. For nærmere informasjon om løsningene eller for å kontakte referansepersoner, ta kontakt med Menerga AS, 67 57 39 89.

Nordkapp formannskapet vedtok i møte 1. november 2010 å avsette kr 500.000 til innkjøp av ny tråkkemaskin til alpinanlegget i Nordvågen. Dagens tråkkemaskin er ca 25 år gammel og bærer tydelig preg av dette. Det har vært mye feil på maskinen de siste årene og det har gått relativt store summer til nye deler med mer. Videre har feil på maskinen forårsaket periodisk stenging av bakken, noe som slett ikke er ønskelig. Det er snakk om å kjøpe en brukt maskin til ca kr 800.000,-, Alpinbakkens venner har samlet inn kr 300.000. Under formannskapets behandling av saken berømmet samtlige partier og medlemmer ildsjelenes engasjement og den enorme dugnadsinnsatsen som er gjort ved alpinanlegget i

Nordvågen de siste to årene. Alpinanlegget i Nordvågen eies av Nordkapp kommune, men drives på dugnad av Nordkapp Alpindrift. Nordkapp kommune gir et årlig driftstilskudd. Alpinbakkens venner bistår drift og arbeid med utbygging og oppgradering av anlegget. En oppgradering og utvidelse av selve anlegget ble påbegynt i 2008 og blir sluttført i år. Det er bygget totalt fem snøgjerder, det er etablert ny trasé, problemområder i anlegget er utbedret/fjernet og det er installert ny heismotor. Når tråkkemaskinen også er på plass vil alpinanlegget være oppgradert for ca 1,7 mill kr og framstå som et betydelig modernisert anlegg, med alle forutsetninger for høyere driftssikkerhet.

Nytt agentur til Taubane Teknikk Taubane Teknikk tar over Johnsons Controls-agenturet i Norge. Dette er tidligere YORK produkter. Johnson Controls leverer manuelle og automatisk snøproduksjonsanlegg. Johnson Controls har i flere år levert store helautomatiske snø-

system i Norge. Blant annet til Hemsedal Skisenter. Taubane Teknikk AS anser snøproduksjonssystem som et stort satsingsområde for fremtiden. Ta kontakt med Taubane Teknikk for mer informasjon og tilbud.

FORCE Technology Technology er en interinternasjonal rådgiver og tilbyder av spesialkunnskap til olje&gass og landbasert industri. Våre Våre erfarne erfarne inspektører inspektører ininspiserer spiserer hvert år tilstanden på kritiske komponenter ved skiskiheisanlegg i Norge. Inspeksjon, testing og analyse av materialtilstander er noen av vår kjernefokusområder. våree kjernefokusområder.

Inspeksjon & kontroll av kritiske komponenter

FORCE Technology’s erfarne og skolerte inspektører utfører: • Alle NDT-metoder for inspeksjon (UT-RT-ET-PT-MT ) • Visuelle inspeksjoner EN473/EN477 • Nivå III bistand • Utarbeidelse av inspeksjonsprosedyrer.

Dan1200 ansatte i Norge, DanRussmark, Sverige, USA og Russrepresenterer et multidisi land representerer multidisi-plinært fagmiljø.

FORCE Technology Technology Norway AS Claude Monets allé 5 1338 Sandvika Tel. Tel. +47 64 00 35 00 www.forcetechnology.com www.forcetechnology.com info@forcetechnology.no info@forcetechnology.no


februar 2011

13

Referanseliste på nye Leitner stolheiser levert til Norge og Sverige

1998: SA4 SA6

Geilo Taubane Åreliftarna Skistar AB

1999: SA6

Kvitfjell Alpinanlegg

2000: SA4

Hovden Skisenter

2001: SA4

Vestlia Skisenter

2002: SA4 SA6 S4

KOMFORT I HØYKLASSE Ny 6-seters stolheis Myrkdalen Fjellheiser 2008

Gaustablikk Høyfjellshotell Åreliftarna Skistar AB Åreliftarna Skistar AB

2003: SA6 SA6 SA6

Beitostølen Skiheiser Ringsakfjellet Fritid Romme Alpin

2004: SA6 SA8

Geilo Fjellandsby Hemsedal Skisenter AS Skistar AB

2005: SA4 SA6 SA6

Sirdal Alpint AS Vemdalen Lift Skistar AB Støten Fastighets AB

2006: SA4 SA6 SA6 SA8T

Voss Fjellheisar AS Trysilfjellet Alpin AS Lofsdalen Fjällanläggning Åreliftarna AB Telemix lift

2007: SA6 SA6 SA6 SA4

Funäsdalen Alpina AB Romme Alpin AB Kvitfjell Alpinanlegg AS Hovden Skisenter AS

2008: SA6 SA4 SA6

Myrkdalen Fjellheisar, Voss Drammen Skisenter Kløvsjø Linbana, Skistar

2009: SA4 SA4

Strandafjellet Skisenter as Gaustatoppen Skisenter as

2010:

TELEMIX STRANDAFJELLET SKISENTER ÅR 2010

SA6 SA6

Strandafjellet Skisenter as Skistar Björnerike

2011: SA6

Idre Fjäll

Ta kontakt med:

Vi leverer alle typer heiser:

• gondolbaner • koblingsbare stolheiser • stolheiser m/ faste klemmer • skitrekk

Importør av – Importør til Norge og Sverige – Postboks 203, 5701 Voss Tel 56 53 00 70 – Faks 56 51 79 40 post@taubane-teknikk.no – www.taubane.no


februar 2011

14

Godt forberedte alpinanlegg

Nytt og flott heishus

Stein Strand i Skiheis Service har sendt Skiheisen bilde fra Flugonfjellet Alpinanlegg i telemarksbygda Tuddal. Han mener det er norges flotteste heisehus for skitrekk. Vi

burde sett hele huset for å kunne ta stilling til dette. Men anlegget og naturen virker i alle fall innbydende.

Økt satsing i Sportmedia Sportmedia styrker ledelsen – og går i praksis over til en toledermodell, slik mange medieselskaper har. Selskapets gründer og daglig leder siden starten i 1987, Erik Unaas, fortsetter som ansvarlig redaktør for Sportmedias 15 titler, mens Sindre Guldvog er innleid i en overgangsperiode som konst. administrerende direktør. Sportmedia er i stadig vekst, og har et stort potensial med sine mange informasjonsprodukter og sin posisjon innen idrett og aktiv fritid. A-pressen som eiere ønsker å satse, sier styreleder Stig W. Seljeseth. Unaas – som har vært sportsjournalist siden 1978 - kommer til å arbeide spesielt med redaksjonell utvikling og samhandling, med nye produkter og med nettverksbyg-

ging. – Vi skal vokse ytterligere, og vi skal levere enda mer og bedre innhold til våre lesere, både på trykk og digitalt, sier Unaas, som har stor tro på nisjebladenes framtid. Det viser økningen både i opplag, salgsinntekter og løssalg de siste årene. Guldvog – også med lang fartstid både som idrettsutøver og medieleder – er i dag selvstendig konsulent. Han har de siste årene blant annet arbeidet med fusjonen i Cappelen Damm og i konsulentselskapet Hartmark. Han har også jobbet i Bonnier og Bladcentralen.

50 millioner i omsetning Sportmedia, lokalisert til Askim, passerer trolig 50 millioner kroner i omsetning i

Noen aviser skriver at norske alpinanlegg har investert 180 millioner kroner foran årets sesong. Aldri har det vært flere og bedre tilbud for de som liker slalåmski og brett. Trolig er beløpet mye større. Konkurransen er stor, og alpinanleggene posisjonerer seg stadig for å få flest gjester gjennom vinteren. Derfor har flere av alpinanleggene investert kraftig også framfor denne sesongen. Den som tidlig krøkes, legger igjen flest penger i skibakkene. Ved Hafjell alpinanlegg i Øyer vil de aller helst ha besøk av barnefamilier. Derfor har de satset på parktilbud framfor denne sesongen, og spesielt parktilbud som favner om flest mulig. Barnefamiliene drar med seg flere folk enn enkeltpersoner, sier Ole Farmen. Derfor

mener han det er viktig å legge til rette for nettopp denne gruppa. Farmen er daglig leder ved Hafjell alpinanlegg. Heiskort for en milliard Alpinanleggene skjerper seg for å kunne gi et best mulig tilbud for alpinistene. I fjor ble det solgt heiskort ved norske alpinanlegg for omlag en milliard kroner. Alpinanleggene i Hedmark og Oppland vil gjerne ha sin del av kaka. Det får de også. Trysil har størst omsetning av alle alpinanlegg her i landet, og foran årets sesong er det investert rundt 20 millioner kroner ved anlegget. I likhet med Hafjell setter de støtet inn mot barnefamiliene, og har også investert i parktilbud for de yngste foran årets sesong.

2011, og har 25 fast ansatte. Selskapet har mer enn 100 årlige utgivelser, og et samlet opplag på cirka 160 000. Norsk Golf alene har et opplag på over 79 000, og er en av Norges største fritidsblader. Selv om de fleste titlene eies juridisk av selskapet, har de en rekke spennende samarbeidsavtaler bl.a. med Norges Golfforbund, Birkebeinerarrangementene, Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Bilsportforbund, Norges Fri-idrettsforbund, Norges Orienteringsforbund og Kulturdepartementet. Ny lederduo er ansvarlig redaktør, og selskapets gründer, Erik Unaas (tv), skal sammen med konst. adm. dir. Sindre Guldvog ta Sportmedia enda et par steg videre. (Foto: Eivind Bye)

Trenger du også nytt kart?

Ole Martin Norderhaug 2429 Tørberget - Mob 9924 1863 olemartin@trollhetta.no


februar 2011

15

Flott start for Ørskogfjellet Ørskogfjellet skisenter ligger sentralt plassert ved E 139 på fjellovergangen mellom Vestnes i Romsdal og Ørskog på Sunnmøre, med grei atkomst fra både Molde og Ålesund. Et attraktivt alpinanlegg som har mye å by på for skikjørere på alle nivå med fem nedfarter av forskjellig vanskegrad. Ørskogfjellet skisenter har et skitrekk på 1200 meter og ett på 900 meter med tilhørende lysløype. For barn og nybegynnere er det også et skiband på 60 meter som kan brukes gratis. Ofte er anlegget sitt problemet at det er for lite snø. Men nå er det en ny tidsalder, det er investert i snøanlegg.

Dette har blitt suksess og denne sesongen startet 14. november, noe som var eventyrlig tidlig. Unge og eldre alpinister satte stor pris på dette og besøket har vært veldig bra. Mange har uttalt at de aldri har opplevd maken i dette anlegget. Julebesøket var ekstra godt. Det har blitt investert mye siste årene, med moderne lysanlegg, snøkanoner og ikke minst nye trakkemaskiner.

Det er vakkert når lyset flommer over anlegget.

Hurdal åpnet med gratis dag Det ble tidlig sesongåpning i Hurdal Skisenter i år etter at snøkanonene hadde gått jevnt og kuldegradene har vært skivennlige. Vi har stor pågang av ivrige skikjørere som lurer på når vi starter sesongen. Derfor er det veldig moro at vi kunne åpne terrengparken tidlig og feirer det hele med gratis heiskjøring for alle hele dagen, sier daglig leder Steinar Tømta i Hurdal Skisenter. Vi vil selvsagt få folk ut av stua og opp i bakken og tenkte at en gratis dag ville gi et godt puff. Og kulden som det varsles om er ofte ikke noe problem for oss. Vi har veldig ofte gode kjøreforhold selv om det er ekstra kaldt i Jessheim eller Lillestrøm, sier Tømta.

Fornyelse sto i sentrum i jubileumssesongen Hurdal Skisenter nå har lagt bak seg. Satsing på en terrengpark for hele familien og alle ferdighetsnivåer fortsetter, og utvides med en barne-terrengpark som vil gi de minste en ny og forbedret opplevelse. Vi synes erfaringene med terrengpark var gode og vil at også de minste skal få flere utfordringer. Alle skal finne noe som passer her i Hurdal Skisenter, forteller Steinar Tømta som vil starte opp barne-terrengparken i romjula og skal ha offisiell åpning 8. januar.

Kalenderen senket omsetningen Skistar hadde syv prosent lavere forhåndssalg ved inngangen til julen, sammenlignet med i fjor, på grunn av færre helligdager i uken. Trenden er den samme på nær sagt alle alpinanlegg i Norge. Skistar skriver i en fersk kvartalsrapport at selskapet har solgt 446 000 gjestedøgn ved seks vintersteder i Norge og Sverige per 19. desember, melder Finansavisen. Det tilsvarer 478 millioner svenske kroner, tilsvarende 416 millioner norske kroner. 73 prosent av kapasiteten i vinter er solgt, mot 80 prosent på samme tid i fjor. Også i nyttårshelgen er det fortsatt ledige rom. Den utviklingen er sammenfallende på Trysil og generelt på alle destinasjoner. Vi har en dårligere kalen-

der å jobbe med i år, sier daglig leder Helge Bonden ved Skistar-eide Trysilfjellet Alpin til Finansavisen. Daglig leder Ole Farmen i Hafjell Alpinsenter forteller til avisen at bookingen av hytter, leiligheter og hotellsenger lå rundt to prosent under nivået i fjor like før jul. De siste dagene før jul løsnet det. Nå ligger vi rundt ti prosent foran fjoråret med tanke på omsetningen for hele vintersesongen, sier Farmen. Forventingene hos alpinanleggene er at en usedvanlig sen påske skal redde vintersesongen. 2. påskedag kommer først den 25. april. Ambisjonen er fortsatt at vi skal klare en like god sesong som i fjor, sier Bonden.

Icom tilbyr radiosamband for alle formål 1. Ordinære samband med en tildelt kanal 2. Avgiftsfrie kanaler med de rimelige radioene

3. NYHET! Nå også digitale radioer!

• Meget små og lette apparat • Gunstige priser • Enkel betjening • Mye tilbehør kan leveres • Leveres over hele landet • Eget serviceverksted Mer informasjon på vår web-side: www.telecomsystem.no

TeleCom System as er en spesialforretning for radiosamband. Vi tilbyr radioer til ditt nåværende samband og til nye. Alpinsamband er en av våre spesialiteter. Salg – service – konsulenttjenester. Vi projekterar, offererar och bygger pumpstationer, rörsystem, elsystem, centralluftsystem, hydranter, brunnar och väderinformationssystem. Med garanti och fullständig service. Vi projekterar, offererar och bygger pumpstationer, rörsystem, elsystem, centralluftsystem,

Neumannsgt 5, 3044 Drammen Tlf 32 89 73 20 – Fax 32 89 73 21 post@telecomsystem.no

www.telecomsystem.no

hydranter, väderinformationssystem. Med garanti fullständig service. LENKO • Boxbrunnar 3084 •och 831 03 ÖSTERSUND • Tel 063-57 44 00och • sales@lenkosnow.se www.lenkosnow.se LENKO • Box 3084 • 831 03 ÖSTERSUND • Tel 063-57 44 00 • sales@lenkosnow.se

Postboks 203, 5701 Voss Tel 56 53 00 70 – Faks 56 51 79 40 post@taubane-teknikk.no – www.taubane.no

www.lenkosnow.se


februar 2011

16

)

@

A

0=

)

!

!

B

,+C$,

# 7 ' # )

! "

! !

! #

! $$

()* +,,$ # ()* $-,,$ .

%

&

"

! &'

! ! !

&' / ) 01 / 232 %, )4556 / ) 67(86 9 :-2 ;,<121 =$$ 0$, / > ?9 :-2 ;,<121 =$$ 0$1


februar 2011

17

God aktivitet for Skiheis Service Skiheis-Service leverte 6 stk skitrekk og hadde 2 stk. ombygging av skitrekk for sesongen 20010/11. Nytt skitrekk i Wyller med T-krok ble overlevert i begynnelsen av desember og frem til nyttår hadde heisen passert 35 000 turer. Heisen har en kapasitet på 1200 p/t. Harpefossen Skisenter bygget selv nytt skitrekk på 1300 m og åpnet til jul. Man kan lese på nettsiden til Harpefossen Skisenter at heisen er veldig godt mottatt av skiløperne som nå kommer seg lengre opp på fjellet og får mange muligheter for masse løssnøkjøring. Det er også blitt mange familienedfarter. Heisen skal også ha sommerdrift med downhill-sykling. Skitrekk til Flugonfjell Skisenter som vi leverte i begynnelsen av november. Heisen er

ca. 600 m og med tallerkenmedbringere. Flugonfjell Skisenter ligger i Tuddal i Telemark og blir det første skitrekket i dette område. Haukelifjell utvidet sin kapasitet med 1800 p/t som er fordelt på 2 stk. nye skitrekk på 700 og 900 m. Heisen på 900 m, Tvitjønnuten, ender på en høyde på 1216 m.o.h. og må vel være Telemarks høyeste. Haukelifjell har nå 6 stk. skitrekk og 1 stk. skiband. Med nysnø så blir det masse pudderkjøring på Haukelifjell denne vinteren. Vi må takke nye og gamle kunder for den tillitten som er vist oss ved en økende oppdragsmengde. Bilder fra våre prosjekter kan man finne på www.skiheis.as.

Hafjell med ny Familiepark

Spleising er virkelig fagarbeid. Sjefen sjøl, Stein Strand, Noregs beste spleiser, sammen med David Strand og Tore Lind.

Det kreves presisjon når traversen skal monteres med helikopter.

Stein Strand.

Her monteres medbringere til Wyllerløypa av David Strand, Tore Lind og Karsten Hansen.

Familieparken kompletterer familiekonseptet i Hafjell med utspring fra Mosetertoppen som ligger ved toppen av Gondolen. Ordføreren i Øyer, Mari Botterud klipte snora og slapp en sverm av ivrige barn inn i parken. Mange storfornøyde gjester møtte opp til åpningen i det strålende været på Mosetertoppen. Familieparken kompletterer familiekonseptet i Hafjell med utspring fra Mosetertoppen som ligger ved toppen av Gondolen. Nyheten for i vinter består i en 100 meter lang båndheis som er et rullebånd man står med ski eller brett på. En enkel heis som alle behersker. Bakken har masse lekeelementer i form av små hopp, kuler og railer. Enkle elementer som de fleste mestrer, men som gir større utfordringer enn kun flate bakker. Det var mange som møtte opp og hørte ordfører Mari Botterud snakke pent om bygda si med Hafjell Alpinsenter som en av motorene. Ca 17000 gjestesenger i bygda er formidabel økning siden OL, skrøt Botterud og klipte snora til den nye familieparken. Ungene myldra nedover den nye parken så fort ordføreren hadde klipt snora. Botterud kom elegant etter på sine nye ski, bytta ut med et par legendariske Vielhaber ski.

gjensidige.no/alf

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER Gjennom samarbeidsavtalen mellom ALF og Gjensidige tilbys alpinanleggene bla:

A20532 GF TU 02.09

• kjøp av svært rimelige alpinhjelmer til gratis utleie • behovstilpassede forsikringer

Ring ALF på 22444654 for bestilling av hjelmer. Ring Gjensidige på 03100 for spørsmål om dine forsikringer


18

februar 2011

Over 800 snøanlegg i hele Europa! Å lykkes ved hjelp av kvalitet

Duktile Støpejernsrør Duktus’ støpejernssystem for snøanlegg har vist sin funksjonsdyktighet i over 800 snøanlegg over hele verden. Ikke noe annet system fungerer så godt selv ved trykk på over 100 bar. Stadig flere benytter seg av kvalitet fra Duktus.

Bend, MMK 11°, 22°, 30°, 45°, 90°

Trykkrør rykkrør med BLS skjøt

Reduksjon - MMR

TT-rør -rør - MMB

Glattrør, 0,4 og 0,8 m – GDR

Skjøtemuffe - U

Mer enn 1200 km rørledninger er lagt A-stykke 2“

Hydrantkoplinger 1½“, 2“

www.dahl.no

Anborings-klemmer DN 80–200, 100 bar 1½“

Flensespiss - F

Flensemuffe - EU Flensemu

Snøanlegg som sikrer gode forhold i skiløypene er noe et attraktivt vintersportssted MÅ ha i dag. Siden snøen er blitt en av de viktigste økonomiske faktorene for turist-avhengige bedrifter, er det ingen som lenger overlater ansvaret for denne faktoren til værgudene. Bedriftsøkonomisk lønnsomt pga. enkel, rask og følgelig kostnadsbesparende montering. Ved opplæring av eget personale kan man selv gjennomføre monteringen. Dersom det ikke oppstår problemer med graving, kan det i gunstig terreng legges opptil 300 m daglig. Etter at rørene er lagt, kan grøfta straks fylles igjen. Deretter kan man umiddelbart så eller beplante området på nytt.

For de største belastningene Trykk på opptil 100 bar er ikke et problem for strekkfaste koplinger. Ved å forsterke veggtykkelsen kan det også tas høyde for de mest ekstreme belastningene i høyfjellet (setninger, forskyvninger). Koplinger for høyere trykk fås på forespørsel.

BLS-skjøt Den trekk- og skyvesikre rørmuffe-koplingen er laget med TYTON pakning. Den forblir derfor tett selv ved sterke rystelser, setninger, forskyvninger og utvasking. Det beste beviset på det, er at koplingen har fungert problemfritt over hele verden i mange år.

Tlf: 22 72 55 00 e-post: odd.ostgaard@dahl.no

Annonse_snøreklame.indd 1

08.10.2007 14:08:54


februar 2011

19

Smart konstruksjon Skiband er blitt populært i barneområde. Men bandet er også en liten utfordring for anlegget. Kommer det snøfall, må bandet ryddes og kanskje heves. Stein Strand har sendt Skiheisen et bilde som viser at en anleggseier har konstruert et smart overbygg som beskytter mot snø og vind og gjør turen for barna litt koselig.

Trykkluft og strøm for snøproduksjon

– fra en ledende leverandør

Vi engasjerer oss for å øke din produktivitet ved samarbeid og fornyelse.

Frei åpnet 17. desember Alpinanlegget på Frei ved Kristiansund er ikke ofte framme i media, snømangel er problemet. Men i 2010 var lykka på plass og det ble åpning 17. desember. Skitrekket er nyoverhalt, bakken godt preparert og flomlysene fungerte flott. Ikke uventet var det mange kristiansundere som benyttet anledningen til snøglede like før jul.

Atlas Copco Kompressorteknikk AS www.atlascopco.no

www.sinnebild.se

www.alvenius.com

Svenskprodusert rørsystem i verdensklasse Enkel sammenkobling s Korrosjonsbestanding s Lav vekt s Gode gjennomstrømningsegenskaper Referanser inkluderer: Val Thorens, FR s Verbier, CH s Åre, SE s Sochi, RU s Chamonix, FR Lindvallen, SEsCortina, ITsTrysil, NOsCourchevel, FRsLevi, FIsZermatt, CH Soldeu, ES s Hundfjället, SE s Meribel, FR s Winterberg, DE s Jasna, SK Stöten, SEsVal d’Isère, FRsZinal, CHsSpindelruv Mlyn, CZsVasaloppet, SE Boi Taull, ESsPamporovo, BUsOtepää, EEsIdre, SEsHolmenkollen, NO Les 2 Alpes, FRsSheregesh, RUsMrakovica, BAsMadonna di Campiglio, IT Kläppen, SEsJaworzyna Krynicka, PLsEngelberg, ATsTandådalen, SE Mokra Gora, SRBsHafjell, NOsVillard de Lans, FRsSt Luc, CHsBranäs, SE Harrachov, CZsWillingen, DEsRuka, FIsLes Saises, FRsSaint Gervais, FR Mega Plus, CZ s Arinsal, AD s Parksnow Štrbské Pleso, SK Super Besse, FRsSaint-Bruno, CAsBrasov, ROsCanazei, ITsObersdorf, AT

P.O. Box 550, SE-631 07 ESKILSTUNA, SWEDEN Phone: +46 16 16 65 00, Fax: +46 16 12 26 34 www.alvenius.com


februar 2011

20

14 evakuert fra skiheis

Snøkanonslanger

Jeg leste i siste nr av Skiheisen en artikkel om slanger for snøproduksjon Det blir skrevet mye bra om slanger som er en viktig del av snøsystemet. Mitt firma Svebab har produsert slanger i mer en 30 år og vet at som i alle bransjer finnes det bra og mindre bra kvaliteter / konstruksjoner. Å ensidig si at den ene monteringsmetoden er bedre enn den andre skal man være forsiktig med, da er man ikke objektiv og rettferdig mot hverandre. Dessuten gir uttalelser av denne type et ganske kunnskapsløst inntrykk generelt.

Leif Arthursson, VD Svebab.

Flere metoder Det finnes tre hovedmetoder å montere slanger på, i dette tilfelle snøkanonslanger. Utvendig presshylse, Trådmontering, Invendig presshylse. Resultatet henger helt ihop med hvilket material / konstruktion man anvender på de ulike delene, og hvordan man setter dem sammen. Svebab anvender i hovedsak to av disse; utvendig presshylse og trådbendsling og begge står for meget høy sikkerhet. Den invendige monteringen

er også en bra metode, men vi har vurdert at denne stiller alltfor store krav til passform mellom slange og kopplingshals, derfor benytter vi oss ikke av denne metode. Når det gjelder slangar finnes de i to hovedkvaliteter, «Singlejacket og doublejacket». Vi i Svebab har valgt å tilvirke en meget kraftig singeljacketkonstruktion med en grovmasket vev av to typer, standard og High Pressure. Vi har også tilvirket doublejacket, men har gått fra dette ved ulike anledninger. Kvaliteten på slangen er avhengog av hvilket material / konstruktion man benytter seg av. Jeg synest det er bra at det skrives artikler om snøkanonslanger. Svebab er produsent av flatrullningsbare trykkslanger, som brannslanger og slanger for snøproduksjon. Men Svebab tilvirker også formstabile slanger for industri, brannpostslanger og snöslang mm. Med hilsen Svebab Leif Arthursson

alpinteknikk.no Rådgivningstjenester

En av hovedheisene ved Hovden skisenter stanset uventet en av juledagene og ved 11.30-tiden tirsdag formiddag. 14 måtte evakueres. Det ble foretatt evakuering fra stolheisen ved Breive, omlag 5 kilometer fra skisenteret, etter at tekniske problemer gjorde at heisen stoppet. De 14 personene som satt i heisen da den stoppet, ble firt ned fra stolene. Det er mellom 8 og 10 meter ned til bakken på de høyeste punktene i heisen. Fra

160 bom fast i stolheis Mange måtte reddes med helikopter fordi stolheisen var så høyt over bakken. Fire helikopter og over hundre redningsarbeidere deltok i aksjonen i Kasberg ved Grünau i de østerriske alper. En stolheis ble ødelagt torsdag formiddag og sto bom fast i flere timer. 160 skiturister fikk dermed en annen type fart

Dette skjedde ved et skisenter i USA. Flere barn skal ha sittet i fem skiheisstoler som plutselig løsnet. Sugarloaf resort i Carrabassett Valley er et populært utfartsted. Fem stoler løsnet fra kabelen, og dundret ned ni meter og havnet i skiløypen under heisen. Det var ferietid, og skihei-

Passionate commitment to innovation in automated access and ticketing made SKIDATA a highly competent solution partner.

s s s s s s

5,000 SKIDATA applications for People and Car Access worldwide 0DQDJHPHQWVRIWZDUHGHVLJQHGWRPD[LPL]H\RXUSURÛW Modular, scalable solutions, tailored to your individual business environment 6XSSRUWRIYDULRXVWLFNHWWHFKQRORJLHVIRUPD[LPXPÜH[LELOLW\ Ultimate security and comfort for your guests User-friendly, ergonomic design for intuitive user interaction

SKIDATA® is a registered trademark of SKIDATA AG in the USA, the European Union and other countries.

og spenning enn de hadde håpet på. 17 av turistene hang så høyt og vanskelig til at helikopter måtte til for å redde dem ned. Det var noen få plussgrader i området, som gjorde ventetiden litt mindre ubehagelig enn den kunne ha vært. Årsaken til stansen var trolig feil i maskineriet.

Stolheis kollapset

S K I D ATA – m o r e t h a n 3 0 y e a r s o f p r o g r e s s i n a c c e s s

S K I D ATA - S u c c e s s w i t h a b r a n d

en mast firer vi oss ned til wire'en og hjelper dem som sitter i heisen ned på bakken. Evakueringen gikk smertefritt og greit, og fungerte også som god øvelse for oss, sier skitrekksjefen. Som et plaster på såret til kundene får alle i anlegget kjøre en halvtime ekstra tirsdag. Vi holder åpent noe lenger. Alle 1000 som er her i dag får kompensasjon for det som har skjedd, sier skitrekk-sjefen.

sen var full av folk da ulykken skjedde. Minst åtte personer er fraktet til sykehus etter hendelsen. Tilstanden skal ikke være livstruende for noen av dem. Store mengder nysnø dempet fallet, og alpinistenes hjelmer og briller hindret mulige hode- og ansiktsskader.


februar 2011

21

nøkkelen til sikkert arbeid i høyden

œ E]lg\]ZYk]jlghhd«jaf_kgelad^j]\kkladd]j eqf\a_`]l]f]k]nYcm]jaf_kcjYn& œ KYee]fkYll]mlklqjkd¬kfaf_]ja`]f`gd\ladcjYn ge*ZYjja]j]j& œ Jƒ\_anfaf_geYjZ]a\a`¬q\]fg_Z]j]\kcYhkhdYf]j&

www.aak.no

ÅNDALSNES – BERGEN – KRISTIANSUND – STAVANGER – TØNSBERG

T 71 22 71 00


februar 2011

22

$UHFR1RUJH$6OHYHUHUNRPSOHWWH VQยกDQOHJJVQยกNDQRQHUODQVHURJ UยกUJDWHU0HGNYDOLWHWVSURGXNWHU NRPSHWDQVHRJHQJDVMHPHQWWDUYL KnQGRPDOWIUDSURVMHNWHULQJWLO PRQWHULQJ 9LUHSUHVHQWHUHU$UHFR6QRZV\VWHP $%VRPKDUPHUHQQnUVHUIDULQJ RJPHGNXQGHURYHUKHOHYHUGHQ $UHFRJLUGHJWU\JJKHWIRUHQWLGOLJ VWDUWRJGHUPHGHQรRWWVHVRQJ

อ˜ ว ลฝ ลถ ฦ ฦš ล ฦš ฤž > อ˜ ว ลฝ ล‡ ฦš ล ฦš ฤž >

$UHFR1RUJH3RVWERNV6WURPVR'UDPPHQ %HVยกNVDGU1\EUXYHLHQ.URNVWDGHOYD 7OIHSRVWSRVW#DUHFRQRUJHQR

$UHFR1RUJHOHYHUHURJVn 5DLOV 6NLOHLNXWVW\U 6NLEDQG .MยกOHWnUQ 3RUWHU 6LNULQJVXWVW\U ZZZDUHFRQRUJHQR 
februar 2011

23


februar 2011

24

Vi fornyer Deres slitte medbringerklemmer og pendelarmer!

Slitte overflater på medbringerklemmer og pendelarmer bearbeider vi med den største nøyaktighet.

– alt i ett system

Vår godkjente metode for reparering av slitte klemmer for medbringere og pendel-armer bygger på omfattende kjemiske og mikroskopiske undersøkelser av grunnmateriellets sammensetning. Prøveresultatet viser klart at vår metode for reparasjon oppfyller de samme krav som stilles til nye produkt. Metoden vi bruker er godkjent og sertifisert av SA, AB Svensk Anläggnings-provning.

Prisliste for reparering – 2011:

Nordens ledende leverandør av bookingløsninger for fjellverdenen

• Motstål kr .............................. 150,• Klemmer for 14–19 mm wire. 450,• Klemmer over 20 mm wire.... 570,-

• Fastsveising av løse vinger 20–26 mm wire.................... 785,• Pendelarmer.......................... 330,-

Fraktfritt for over 50 stk. Alle priser Skr.

Ring oss eller send faks så får dere vite mer om vår sertifiserte arbeidsmetode, holdbarhet og økonomi. VELKOMMEN! P fesjon ell på vanskero lige sveis edetaljer.

GÄVLE RÖREKoNoMI AB Losji s Skiutstyr s Skiskoler s Online-booking s Aktiviteter s Skipass s Konferanser s Billetter

www.restech.se

Testdager 13. og 14. mars estda 13. MARS: NM for f butikkansatte fra sportsbransjen sportsbransjen - Bli med

ÅPEN DAG G 12. mars: Underholdning for for hele familien Mye spennende for for store stor og små Mye

or ski og og utstyr på Vestlia estlia Hotell Minimesse ffor Følg med på www.sportsbransjen.no www.spor .sportsbransjen.no tsbransjen.no Sportsbransjen S port sbransjen a ass

Åpen dag i samarbeid med:

Lövlundsvägen 34, S-814 91 Furuvik, Sverige. Tel 0046 26 763 20. • Faks 0046 26 713 63 Mobil 070 681 1458 og 070 622 0319 gavleror@telia.com


februar 2011

25

Norskproduserte vernematter frå Almenning Det er mange norske produkt som blir brukt innan alpinbransjen. Noko av det viktigaste er utstyr som vernar mot skader, og her er matter som polstrar stolpar, hydrantar, stag og bygningar ekstra viktige. Lang erfaring på dette område har Almenning AS, eit lite, men likevel kjent firma i Stryn kommune. Matter har heller stort volum, og det har mykje å seie for fraktkostnaden. Dagleg leiar, Johanna Myklebust, fortel til Skiheisen at dei har gjort ein viktig vri: – Vi er begynt å vakuumere mattene for Bildet viser kor effektivt vakuumering reduserar volum. å redusere fraktkostnaden, noko som er viktig fordi dette er volumgods, dvs. transportøren tek betaling for volum og ikkje for vekt. Så noko anna som er viktig for brukarane. Skulle dei vere uheldig og får rift i duken, leverer vi lappesett med ekstremt god lim som vil gjere matta så god som ny. I tillegg til vanleg polstrematte, så leverer vi ulike typer akematter, også ein større variant som vi kallar Huldrematta. Desse har blitt veldig populære. Her er ingen skarpe kantar som kan skade nokon ved kollisjon.

Brukte prepareringsmaskiner Stadig oppdatert på:

www.antra.no

Her er den populære Huldrematta for aking.

Antra AS • Sophie Radichs vei 1 • 2003 Lillestrøm Tel: 67 92 00 90 • Fax: 67 97 32 32 firmapost@antra.no Polstring av mast.

EasyRent Verdens mest gjennomprøvde utleiesystem! Programmet er brukervennlig. Programmet har alle funksjoner - det tar hånd om utleie, salg og onlinereservasjon. Vårt system kan samarbeide med de fleste andre datasystemer. Vi har på kort tid fått mange svært fornøyde kunder i Norge og Sverige. Ta kontakt med oss for en demo på 64 95 95 95 eller mail: easyrent@wintersteiger.no


26

februar 2011

snøkanonslanger Skandinavias eneste produsent av snøkanonslanger - SNOWTEX - FORMTEX Svebab Svenska Brandslangfabriken AB, Box 2066, S-511 02 SKENE Tel. +46(0)320-209420 Fax +46(0)320-209429 svebab@svebab.se www.svebab.se

KAESER Snowsystem Optimal snøproduksjon:

www.kaeser.com

• •

Justerbar temperatur mellom 3 og 7 °C Ingen behov for ekstern etterkjøler

Trykkluft etterbehandling:

• •

Filtrering av trykkluften Oljefri og miljøvennlig trykkluft

Ta kontakt med:

KAESER Kompressorer AS Verpetveien 38 • 1540 Vestby Tlf. 64 98 34 00 • Faks 64 98 34 01 info.norway@kaeser.com www.kaeser.com


februar 2011

27

Alpine PVC-produkt frå Stryn

Sikringsmatter

skilt

ALPIN

Det er vi som leverer skilt godkjent av Det Norske Veritas og Alpinanleggenes landsforening

• Kraftig armert PVC-duk • God demping (10, 15 eller 20 cm skumplast)

SIKK-SAKK KJØRING

FORBUDT Postboks 84, 1501 Moss

®

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB 5

T-KROKEN MELLOM BENA

30M TIL

30M TIL

FORBUDT

AVSTIGNING

AVSTIGNING

Postboks 84, 1501 Moss

®

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHB 6

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss

®

SHB 7

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB 8

SIKKERHETSSONE 25 M

• Solide messingmaljar til feste for stropp eller snor.

25 25

25 25

SKREDFARE

FORSIKTIG PREPARERING PÅGÅR

• Fleksible løysingar – diverse dimensjonar.

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHE 4

Postboks 84, 1501 Moss

®

SHE 8

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

PERSONER MÅ IKKE OPPHOLDE SEG INNENFOR DETTE OMRÅDET

DANGER OF AVALANCHES LAWINENGEFAHR

®

Postboks 84, 1501 Moss

SHE 9

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHE 11

Be om pristilbod!

HEV SKITUPPENE

6783 Stryn

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Tlf 57 87 56 00 post@almenning.no – www.almenning.no

SHC 1

HUSKING FORBUDT ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SENK

SIKKERHETS BØYLEN

SHC 2

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Det er KRAFTEX som har ALLE skiltene du trenger til alpinbakken.

SHC 3

HEV

SIKKERHETSBØYLEN ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHC 4

www.kraftex.no Tlf. 69 25 25 30

Venture Multipur tipurpose pose Allsidig nyttekjøretøy. En romslig pick-up med stor lasteplass, slepekrok og støtfangere.

Grizzly 700 Helautomati Helautomatisk sk med stor boring. Effektfull, effektiv og komfortabel. TTakler akler all små små og stor storee utfor utfordringer. dringer.

RS Venture Venture TF

RS Viking

Rhino 700

Best på komfort og luksus. Ledende i klassen for tosetere. Langt belte.

Besteselgeren år etter år. En mengde utstyr som standard.

Den ultimate sside-by-side ide-by-side modellen med seriøse offr offroad oad egen egenskaper. skaper.

Finn din nærmeste YamahaYamaha-forhandler forhandler på www.yamaha-motor.no www.yamaha-motor.no


februar 2011

28

BRUKTE

PREPMASKINER

i ulike prisklasser selges med garanti

Flere brukte maskiner ventes inn! Vinsjer til Leitner 500 og Prinoth T4 Dieselmotorer til Leitner, Prinoth og Kässbohrer Andre tilbud: Komplette freser til ulike maskintyper. Hydraulpumper, hydraulmotorer, hydraulsylindere, bakveksler, kompl. schaktbladsrammer til Kässbohrer 240, 200, 170 + en mengde andre reservedeler fra demonterte maskiner.

PISTMASKINDELEN I NORDEN AB Norrhedsvägen 2, S-811 70 Järbo Tlf 0046 290 70480 – Fax 0046 290 70460 Bil 0046 70 3976805 (Hasse Bohlin) pistmaskindelen@swipnet.se www.pistmaskindelen.se

Stilig og sikker! Etto har hjelmene som beskytter ditt barn på ski og aking i vinter.

ETTO Cuzco er, med lett vekt og høy sikkerhet, den ideelle hjelmen for barn og unge.

ETTO Cuzco

ETTO Chilli har, med sine friske farger, kule design og tøff brilleholder, et potensiale som alles favoritt.

ETTO Chilli

For mer informasjon se www.etto.no

annonse ETTO2011.indd 1

07.01.2011 09:42:00


februar 2011

29

Everester til Sydpolen Owren har hatt fullt opp i høst med å klargjøre tre Prinoth Everester, både for den Norske og den Russiske polarbasen. Disse Everestene spesialbygges i Vingrom for å kunne gå i langtransport inne på

Rekord for snøkanoner på Fidjeland

sydpolplatået. Blant annet er solide slepekroker og lastekraner blitt bygd på. Fra før av har Trygve Owren levert vel 10 maskiner til de polare områdene. Maskiner som har krefter nok til å transportere

Dette er en Prinoth Everest klar for Antarktis. Under: Johannes presenterer masse utstyr klar for tur til Antarktis.

tunge sleder med utstyr til å drifte disse forskningsbasene. Johs Owren sier seg godt fornøyd med salget til kommende sesong hvor det nye Prinoth programmet er tatt vel i mot og hvor vi kan skilte med et rekordstort salg. Store destinasjoner som Trysilfjellet har blant annet gått til innkjøp av både Everest og Bison X. Også Hovden skisenter og Oppdal alpinsenter har kjøpt hver sin Prinoth Bison. Og nok en ny Everest til Hafjell. Voss har fått ny Leitwolf og det samme har Gaustablikk skisenter. Strandafjellet fikk sin etterlengtet Leitwolf med vinsj akkurat tidsnok til nyåpningen på Roalden. Vi takker for deres valg av Prinoth og håper gjestene vil sette pris på alle de flotte preparerte bakkene i tiden som kommer. Ingunn Skuggevik, markedsavsvarlig

Første søndag i november startet snøproduksjonen på Fidjeland, den skal vare helt til påske. I fjor var Fidjeland det første alpinanlegget i Sirdal som åpnet skisesongen, det skjedde i romjulen. Og de var også de siste som stengte, det var helgen etter påske. I år håper de på kalde dager i november og desember, som gjør at de kan åpne enda tidligere. Og kanskje ha åpent helt til påske, som i år er sen. Kunstsnø er det beste av alt til å

ha som underlag, før den naturlige snøen laver ned. Det er den kunstsnøen vi produserer nå som skal ligge helt til påske. Kunstsnø ligger lenger, forteller Torbjørn Tjensvoll. Han skuer oppover bakken der snøkanonene så vidt har startet produksjon av kunstsnø. Vi bruker 42 liter med vann i sekundet, så det går unna. Vannet tar vi fra Svartopstjørn, som ligger 420 meter oppi fjellene, sier Tjensvoll, som håper på mange kalde dager fremover.

Skadet foten i fres En mann i slutten av 60-årene måtte amputere en fot etter en ulykke med en tråkkemaskin på Vesterøy i Troms. Ulykken skjedde på Vesterfjell i Tranøy i Troms lørdag, skriver Troms Folkeblad. Mannen var under opplæring da han fikk foten inn i en roterende trommel som henger bakpå den beltedrevne tråkkemaskinen. Trommelen har grove jernpigger som freser opp snøen. Mannen skulle sjekke fresen. Ragnar Johnsen, leder i Vestefjell og Omegn IL, sier de hadde kjørt maskinen rundt 20 meter da de gikk ut for å kontrollere om fresen var riktig innstilt. Mannen som ble skadet, gikk inn foran fresen. Hvorfor han gikk der han gikk, vet jeg ikke. Jeg hørte

bare plutselig at han ropte at han satt fast i fresen, sier Johnsen til avisen.

Så bare beinstubben Motoren på maskinen ble kvalt da foten kom inn i fresen. Det første Johnsen så da han kom til, var beinstubben som stakk fram. Det var forferdelig å se at det bare var beinstubben igjen, og at hele foten var borte, forteller Johnsen. Mannen ble fraktet til sykehus i Tromsø, hvor foten måtte amputeres ti centimeter under kneet. Ragnar Johnsen forteller at han ikke har snakket med mannen som kom til skade, men han har vært i kontakt med mannens sønn og datter. Det står etter forholdene bra til med mannen.

www.polarisindustries.com

Arbeid og fritid Widetrak FS IQ Veil kr: 124 900,inkl. mva

Be Beltekit Widetrak Polaris sitt beltekit for sommer og vinter. Øker anvendelsesmulighetene av din ATV markant når du også kan kjøre i dyp snø.

En utrolig allsidig scooter der utvalget har vokst til tre modeller. Widetrak FS IQ, 600 IQ og Widetrak LX.

Kontakt din forhandler for prøv prøvekjøring. Finn din forhandler på www.polarisindustries.com

www.polarisindustries.com • www.polarisridersclub.com


februar 2011

30

Leitner 6-seter nr 3 til Vemdalen Ny Poma på Kvitfjell

Skisenter nedsnødd og stengt!

En flott stasjon for påstigning Den 26.12.10 var det offisiell åpning av den nye Grizzly Ekspressheisen Björnerike i Vemdalen, Skistar med 6 seter og garasje. Været var ikke på det beste, med tåke og sterk vind, men alle som ønsket, fikk seg en prøvetur med den nye stolheisen. Dette er den tredje 6seters koblingsbare stolheisen som Leitner/Taubane Teknikk AB har levert i Vemdalsområdet på 5 år. Den første ble levert til Vemdalsskaret i 2005. I 2008 ble det levert en ekspressheis til Klövsjö i Vemdalen og i 2010 altså den tredje stolheisen til Björnrike. Stolheisen, som er levert til Björnrike, er en av de lengste stolheisene som er bygget i Skandinavia. Den har en lengde på hele 2.062 m og en høydeforskjell på 468 m. Kapasitet er på 2.800 p/t og heisen har 19 mellommaster. Hastigheten er 6 m/sek og er raskeste stolheis bygget i Nord-Europa.

Studio H ved Ole Krstian Furuseth har investert i et Poma skitrekk som går som en tilbringerheis fra Studio H på Kvitfjell og inn til Kvitfjell Alpinanlegg sitt løypenett. Skitrekket er av type Poma og har en lengde på 650 m og en høydeforskjell på 113 m, samt en kapasitet på 750 p/t. Det er 8 master. Taubane Teknikk AS har levert heisen og utført fundamentering og montasje. Bildet viser blide skikjørere på vei opp fra Studio H med det nye Poma skitrekket.

Ny 6-seter til Idre Fjäll Leitner /Taubane Teknikk AB har solgt en ny 6-seters koblingsbar stolheis til Idre Fjäll for levering i 2011. Stolheisen vil få en lengde på ca 1.150 m og får en høydeforskjell på ca 205 m. Kapasitet er på 3.200 p/t og stolheisen vil ha 9 stk. mellom-master. Oppstart på stolheisen blir i mai/juni og den skal være driftsklar før sesongRådgivningstjenester start 2011/2012.

alpinteknikk.no

Grizzlyheisen fell godt inn i terrenget.

Eventyrlig! Det er helt fantastisk, sier løypeansvarlig Christian Tveiten ved Fjellhaugen Skisenter i Kvinnherad. Han ser det ironiske i at et skisenter er nedsnødd og stengt for folk. Tveiten måtte grave frem gjerder og sikkerhetsløyper, pakke snøen og preparere løypene for langrenn og i alpinbakken. Men selv om det gir ham mye ekstra arbeid, klaget han ikke på det enorme snøfallet som kom tidlig i januar. – Det har kommet veldig store snømengder og strømmen har gått. Jeg har aldri opplevd så store mengder snø så tidlig før, sier Olav Gunnar Hjelmeland, som har jobbet på skisenteret i 20 år. Fjellhaugen Skisenter er det siste kommunale skianlegget som er drevet på dugnad og ikke har noen ansatte. En gjeng på 20–25 personer jobbet hele romjulen med å forberede åpning forrige helg. Men værgudene var ikke på deres side, så det gikk ikke helt etter planen. Denne uken har skianlegget vært stengt. Han anslår at anlegget taper kr 20-25.000 på hver dag de holder stengt. Det er jo godt med tanke på at påsken er sen, men det tar tid å få alt klart til skitrekket skal tas i bruk, sier Hjelmeland.

Forleng oljeskiftintervaller – bytt olje når nødvendig Kontroller maskineriets helsetilstand – unngå havari i høysesongen Send 50 ml brukt olje til:

Invicta AS Du vil motta innen 48 timer (etter mottak i vår lab) en rapport pr. e-post med analysesvar, kommentarer og anbefalinger. Tenk sikkerhet, vedlikehold, økonomi og miljø!

Din partner för innovativa lösningar inom lift- och linbaneteknik Tel: 0565-688 570 Besöksadress: Svetsarevägen 1, 686 26 Sunne

www.doppelmayr.com

Invicta AS Trondheimsveien 436b 0962 Oslo Tel. 22 90 13 80 Faks. 22 90 13 89 post@invicta.no www.invicta.no


februar 2011

31

Planer i Drangedal

Antra med rekordår i 2010 Nå som året gjøres opp kan Antra se tilbake på det beste året i selskapets historie. I løpet av året 2010 ble det levert: • 35 nye løypeprepareringsmaskiner • 11 nye alpine prepareringsmaskiner • 20 brukte prepareringsmaskiner • 5 store Aebi-traktorer Diverse hoppteknisk utstyr for Holmenkollen Omsetningen endte opp rett under 100 mill. merket. Vi i Antra AS vil takke markedet for denne tilliten, og ser denne omsetningen som et uttrykk for at i tillegg til høy kvalitet på våre produkter, har vi en faglig dyktig organisasjon.

En to kilometer lange bakke ned mot Lia og nytt heisanlegg kan være realitet om to år. Det er veldig aktuelt med forlengning av bakkene og å gjøre noe med heisene, sier kommersiell sjef ved Destinasjon Gautefall Jostein Harm. Det er opp til styret i Danmark å ta avgjørelsen. Harm legger til at det vil være et kjempeløft for Gautefall, og at man jobber for å få til en utvidelse av bakkene så fort som mulig. Det vil bli en totalvurdering, og det er nærliggende å tro at dette vil bygges ut steg for steg. Kostnadene på utbyggingen av bakken vil totalt være mellom 80 og 100 millioner kroner, opplyser han. Det er ikke tvil om at fornyelse av alpinanlegget vil styrke attraktiviteten, men den økonomiske situasjonen vil bestemme om vi gjør det. Og det er fullt trøkk på eiendomsomsetningen, som også vil bidra til realisering av planene. Vi har solgt 10 av 12 hytter på Club Gautefall, og skal nå selge 28 leiligheter ved bakken. Leilighetene er såkalte «sale-lease back», og har fra sju til 12 sengeplasser. Det er mye spennende som skjer, og det er gøy at utviklingen er så positivdet er viktig for hele bygda. Når det går bra på Gautefall gir det mange positive ringvirkninger for både handelsstand og lokale håndverkere, påpeker Jostein Harm.

Friele Varm Sjokolade – smaken er alt! Jubilee Hot Chocolate har skiftet navn til Friele Varm Sjokolade, men sjokoladen har akkurat den samme nydelige smaken som før. Den har den gode, hjemmelagde smaken og tykke konsistensen som en god drikkesjokolade skal ha. Den er så god at den fortjente en finere innpakning, og Friele-navnet som garantist for den gode smaken og kvaliteten i alle ledd. Friele Varm Sjokolade serveres fra flotte dispensere, som sammen med det nye profileringsmateriellet gir gjestene lyst på varm sjokolade. For alle liker en varm sjokolade, og da særlig når kulden biter i skibakken. Her ligger det god fortjeneste og venter i bunnen av bakken!


februar 2011

32

Alvorlig skadd i skiulykke

Hjelp til Haiti

Stein Strand overleverer en sjekk til Helen Bjørnøy, gen.sekr. i Plan Norge. Foreningen «Lift the Children» sendte ut i fjor på disse tider en oppfordring til alle skidestinasjonene i Norge om å bidra med noen kroner til katastrofen på Haiti. Og vi takker Drammen Skisenter, Eikedalen Skisenter, Ljosland Skisenter og Stein Ove Sommar for bidragene som vi fikk inn. Vi har nå overlevert pengene til Plan Norge som med sin tilstedeværelse i Haiti gjennom 30 år har lang erfaring i å møte de utfordringene landet nå står ovenfor. Blandt annnet har Plan hjulpet 30 000 barn tilbake på skolebenken ved å gjenoppbygge over 50

skoler. Opplæring av lærere og skoleutstyr inngår også i dette prosjektet. Du kan lese mer om Plan Norge sitt arbeid på Haiti på nettsiden www.plan-norge.no Lift the Children var litt på tomgang i fjor da en av styremedlemmene brått døde. Men vi prøver å få til nye prosjekter og er det noen der ute i skiheisland som har lyst til å være med i foreningen, så kontakt meg på 90 972 77. Hilsen Stein A. Strand Masse honnør til Stein, men hva skal vi si om responsen frå alpinanlegga? (Red. anm.)

En 25 år gammel ble er fløyet til Ullevål universitetssykehus med luftambulanse etter at han kjørte utfor et stup på Rauland skisenter en lørdag i januar. Operasjonsleder Jan Erik Stuksrud ved Telemark politidistrikt forteller at mannen skal ha kjørt utfor ved stolheisene på toppen av bakken. Mannen har pådratt seg nakke- og hodeskader, og ifølge Ullevål skal skadene være alvorlige. Daglig leder ved Rauland skisenter, Bjørn Svalastog, var selv med å utføre førstehjelp etter ulykken. Han forteller til TA at det var flere gutter som kjørte off piste, altså utenfor preparerte løyper. Den skadde mannen stoppet opp for å se over kanten av stupet, og skal etter det Svalastog kjenner til ha mistet balansen og begynt å skli. Han landet på en skrent, traff en stein og slo seg bevisstløs. Det ble utført førstehjelp på stedet, og ambulanse og luftambulanse ble tilkalt. Vi ordnet en landingsplass til helikopteret ved ulykkesstedet, forteller Svalastog til TA. Han har vært i kontakt med sykehuset etter hendelsen, og har fått beskjed om at tilstanden til den skadde skal være stabil.

Protan ProFence Alpine

En kontinuerlig utvikling i nært samarbeid med aktører innen høyhastighetssport, har resultert i produktet Protan ProFence Sikkerhets-systemer. ProFence konseptet kombinerer Protans kunnskap og erfaring fra årelang membranproduksjon, membrankonfeksjonering og ventilasjonsdimensjonering. Slik er ProFence blitt et lokalprodusert kvali-

tetsprodukt som med tilbehør gir et komplett sikkerhetssystem tilpasset markedet for en rekke sportsgrener som innebærer høy fart. Med vennlig hilsen Nancy Aamodt Group Marketing & Communications Manager

Kan bli krav om erstatning Politiet vurderer å kreve erstatning fra ungguttene som tirsdag utløste skred utenfor alpinløypa i Kroken. Det sier politimester Truls Fyhn, som har sett seg lei på at dristige alpinister og off piste-entusiaster utløser snøskred når de beveger seg utenfor oppmerkede alpinløyper. For enkelte handler det om en selvopptatthet som savner sidestykke, tordner Truls Fyhn. Det er ikke første gang det går skred i området, som ligger

utenfor den oppmerkede løypa og hvor det er varslet skredfare. Dersom du kjører i strid med oppsatt varselskilt og det går et skred, da har du skaffet deg et problem, advarer politimesteren. Dersom det viser seg at ungguttene selv har bidratt til å utløse skredet, kan det bli aktuelt å kreve dem for erstatning. – Det er et spørsmål vi vil vurdere meget nøye når vi får alle opplysningene på bordet, sier Fyhn.

Utstyr for løype / tråkkemaskiner: • Språkkethjul. • Trelleborg løpehjul • Belter og beltedeler • Snøkammer • Sporsettere

Bronken AS Tel. 62 45 70 30 – Mob. 951 03 021 post@tracksystem.no

www.tracksystem.no

Utstyr for alpinbakker: • Slanger og koblinger til snøkanoner • Polstringer • Skilt • Avsperringsnett • A- og B-nett • Nettstaur • Rails

Annet utstyr som vi leverer: • Alpina Sherpa • SRK- redning • Sporsettingsutstyr • Saltspreder • Salt

Alpina Sherpa

– vi setter spor etter oss!


februar 2011

Nå har vår deilige, varme sjokolade fått et navn og design som smaken fortjener, slik at den vil friste enda flere av dine gjester! Jubilee-navnet er erstattet med Friele Varm Sjokolade, og alt materiell har fått en skikkelig oppgradering. Men smaken er nøyaktig like god som før! Friele Varm Sjokolade smaker som hjemmelaget, og kan gi ditt utsalgssted et hyggelig bidrag gjennom en kald vinter. Vi tilbyr et helhetlig konsept og forpakningsstørrelser tilpasset ethvert behov, slik at du enkelt kan tilby gjestene dine en førsteklasses, varm sjokolade.

Friele Varm Sjokolade leveres både som konsentrat og som pulver, og de flotte dispenserne tilbys både med og uten vanntilkobling. I tillegg til rene sjokoladedispensere tilbys også ferskbryggermaskinen Vega, som også lager drikker som espresso, cappuccino og caffé mocca. Ingrediensene har de samme varenumrene som tidligere.

Kontakt oss for å komme igang med et lønnsomt sjokoladesalg! Bergen: 55 92 66 00, Oslo: 23 05 31 10, Trondheim: 73 91 99 03 - firmapost@friele.no - www.friele.no

Ferskbryggermaskinen Vega, Pompidou - Sjokolademaskin (t.v.)

33


februar 2011

34

Nytt SunKid Skiband Fikk takras over seg på Hafjell

Bandet er plassert i den nye familieparken på Mosetoppen i Hafjell. Parken ble åpnet i midten av desember av ordføreren i Øyer Mari Botterud. Skibandet er 100 meter langt med Galleri, eller takoverbygg på norsk. Tak over skibandet forenkler driften betydelig. Man slipper å fjerne snø, det blir mindre utilsiktede stopp som skyldes snø som samler seg i avstigningen og bandet fryser ikke fast i skiftende værforhold. Og sist, men ikke minst, det blir en behagelig tur opp beskyttet for vær og vind. Selve gummibandet du står på er av typen «Blue Eye», et i utgangspunktet glatt band hvor det er vulket inn «roser» av myk gummi etter et spesielt mønster. Dette gir en overflate hvor snø og is ikke fester seg, og det gir samtidig et svært godt feste. Vi gratulerer Hafjell med den flotte familieparken, og håper Skibandet vi fikk levere vil hjelpe til å øke aktiviteten i parken. Egil Fjeld

Det er mange muligheter for skader i alpinanlegg, en søndag sist januar fikk politiet melding om at en ti år gammel gutt hadde fått et takras over seg i Lierberget alpinsenter i Hedmark. Han ble sendt til sykehus etter å ha fått 400 kilo snø og is over beina. Han skal ha pirket borti snøen som lå på taket med staven sin, som utløste raset. Gutten har brudd i begge ankler og en legg. – Det var snakk om en snø- og isblokk på cirka 400 kilo, sier Arild Olsen i Hedmark politidistrikt til. Han er ikke livstruende skadet, og ifølge driftsleder for anlegget går det forholdsvis bra med 10-åringen. – Det er veldig beklagelig at slikt kan skje. Bua har ikke vært ført inn i vårt internkontrollsystem. Vi polstrer hver minste busk, men denne bua har stått der i 30 år og har aldri utgjort noen fare. I ettertid ser vi selvfølgelig at den kunne ha vært måket, og dette er noe som må legges inn i fremtidige rutiner, sier driftsleder Kjetil Sveen til avisen.

EZ <E/E'E ,ZPZ:d

alpinteknikk.no Rådgivningstjenester

hd,ͻ,ĂŐǀćŐĞŶϭϴͻ^ͲϴϯϭϰϴP^dZ^hE͕^ǁĞĚĞŶ dĞů͗нϰϲ;ϬͿϲϯͲϭϬϬϲϬϲͻͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĚƵnjƚĞĐŚ͘ĞƵ

hd,͘KD


februar 2011

35

TOPPDUK REGULERINGSLUKER SIDEDUK

KO B L I N G S P U N K T MELLOM KAMMER

VIFTE TOPPKAMMER

BUNNKAMMER

INSPEKSJONSLUKE

PROBAG KONSEPTET 3URWDQ3UR%DJHUHQOXIWI\OOWODQGLQJVEDJIRUVQRZERDUGVNLV\NNHORJOLJQHQGH'HQHUSURGXVHUWLHQNUDIWLJRJ          VOLWHVWHUN39&PHPEUDQVRPVDPPHQPHGYDQQWHWWKĉ\IUHNYHQVVYHLVLQJJLUODQJOHYHWLG     

ProBag-Pakken ŤVWN3UR%DJNRPSOHWWPHGWRSSGXNRJVWNVLGHGXNHU     Ť/RJRWU\NNSÎEHJJHVLGHGXNHQH   ŤVWN:YLIWH   

Ť0ÎOHXWVW\U Ť)HVWHDQRUGQLQJ Ť,QVWDOODVMRQRJRSSOÑULQJDYKHOHV\VWHPHW   

3UR%DJHUXWYLNOHWLVDPDUEHLGPHGQRUVNDOSLQLQGXVWULRJHUQRUVNSURGXVHUW     


februar 2011

36

6DQGHIMRUG$XWRPDVMRQ$6YLGHUHIยบUHUDXWRPDWLVHULQJVSURVHVVHUIRU VNLKHLVHUVQยบNDQRQDQOHJJYยจUGDWDRJLQIRUPDVMRQLQQLIUHPWLGHQ 1\WWILUPDVDPPHWMHQHVWHU 

6DQGHIMRUG$XWRPDVMRQ$6HUHQLQQRYDWLYEHGULIWVRPKDUPHGDUEHL GHUHVRPIRUVWยงUXWIRUGULQJHQHLVNLDQOHJJ(UIDULQJHUIUDKHLVGULIWHU RJVQยบNDQRQDQOHJJVRPYLDOOHUHGHKDUDXWRPDWLVHUWJLUVRPNXQ GHQVLHU เฒฐ Kยบ\HUHGULIWVLNNHUKHWRJWU\JJHUHGDJHUเฒฐ  

*UXQQLGHHQHUยงEUXNHNRQYHQVMRQHOWXWVW\UIUDLQGXVWULHQYยงUWVWRUH NRQWDNWQHWWLHOHNWUREUDQVMHQVDPWDOOHUHGHP\HRSSDUEHLGHWNXQQ

VNDSIRUยงEOLHQSยงOLWHOLJSDUWQHUEยงGHLQQHQDXWRPDWLVHULQJRJVHU

6DQGHIMRUG$XWRPDVMRQ$6 6DQGHIMRUG$XWRPDVMRQ$66DQGHIMRUG 6DQGHIMRUG

YLFH

'HWWHJLU'(*VRPNXQGHPXOLJKHWWLOยงEUXNHWLGHQLEDNNHQRJLNNHL WHOHIRQHQIRUยงIยงKMHOS

%UDJHVYHL %UDJHVYHL

7HOHIRQ (SRVW SRVW#VDQGHIMRUGDXWRPDVMRQQR WHUMH#VDQGHIMRUGDXWRPDVMRQQR YLEHNH#VDQGHIMRUGDXWRPDVMRQQR 

2UJQU


februar 2011

37

Sterk vind på Hovden

SunKid Skiband med tak eller «Galleri» Skiband er blitt veldig populære, men et problem er at de ofte blir tildekket av snø, og da er det en jobb å gjøre de klar til bruk. Men hvorfor ikke ha tak over, det er en arbeidsbesparende løsning, og gir en behagelig tur, beskyttet for vær og vind. Rett før jul monterte Alpin Maskin et 100 meter langt SunKid band i Hafjell med takoverbygg. En tilpasset løsning med sideåpninger plassert etter kundens ønske. Kan også tilbys i tre. Ta kontakt med Alpin Maskin for mer informasjon.

En lørdag i januar var det så sterk vind i skibakken på Hovden at stolheisen ble stengt og forskremte skientusiaster måtte hentes med snøscooter. Vind i kulings styrke gjorde det umulig å bruke skiheisen. Enkelte steder kom vinden opp i liten storm. Ved Hovden skisenter bekrefter man at flere måtte hjelpes ned fra skibakken på grunn av vinden. Vi måtte kjøre ned folk som ikke turte å renne. Snøen flytter seg hele tiden og det var svært dårlig sikt, sa Ånund Nomeland ved Hovden skisenter.

Antra-utstyr til Holmenkollen I forbindelse med ombyggingen av Holmenkollen og VM-forberedelsene har Antra hatt flere leveranser, bl. a.: • Sporfres for tilløpet i Holmenkollen og Midtstubakken • Tildekkings duk for tilløpet i begge hoppbakker. • Vinsj for unnarennet i begge hoppbakker. • Vinsjmaskin PB 400 W primært for bruk i Midtstubakken. (Holmenkollen har fra før en PB 600 W). • PB 400 rigget som løypemaskin med 4 sporsettere. Maskinen har også saltstrøutstyr for å salte ferdig preparerte løyper ved behov. • PB 100 løypemaskin. I forbindelse med VM vil vi stille ytterligere en PB 100 løypemaskin og en Formatic 350 løypemaskin til disposisjon, og disse vil benyttes sammen med Oslo kommunens øvrige maskinpark for forberedelser og gjennomføring av VM.

• • • • • • • • • • • • • • •

Nye og brukte skiheiser Heisebokser «hydrodynamiske» for T-krok Heisebokser «magnetbrems» for tallerken Gummiforinger, alle typer. Snorer 6 mm og 5 mm T-kroker, tallerkener, innløpstykker m. m. Reservedeler til Stemag og Müller Heiseboksfjærer/tauklemmer Montasje/service/spleising Befaring/tilstandsrapport Overhaling av heisebokser Ståltau til meget gunstige priser Skitau Skiband Karuseller/lekeutsyr

– bli med oss til toppen!

25 års erfaring Kvalitet Sikkerhet Nøkkelferdige systemer Kostnadseffektivitet Teknisk bistand Rådgiving

Skiheis Service as Pb. 325 3301 Hokksund Tel. 32 82 91 11 post@skiheis.as


februar 2011

38

Storstilt dugnad for norsk snowboard I disse dager pügür en stortstilt dugnad for norsk snowboard. Dugnaden heter Operasjon Rekkverk og skal engasjere snowboardklubber og snowboardere over det ganske land for ü sette ut minisnowboardparker rundt om i Norge. Norges Snowboardforbund har fütt midler fra Sparebankstiftelsen DnB NOR og skal fra februar til mai 2011 i gang med en større kampanje der snowboardklubber verver medlemmer og vinner metre med rails, eller smü snowboardparkpakker til sitt nÌrmiljø. Snowboardofrbundet hüper anlegg og anleggseiere stiller seg positive til prosjektet og vil se effektene av prosjektet som kan føre til større rekruttering, mer solide snowboardklubber og pü sikt mer liv büde i og utenfor alpinanleggene, sier Dagfrid Forberg, generalsekretÌr i Snowboardforbundet. Til sammen skal det deles ut snowboardparkpakker til en verdi av 3 mill kroner eller 700 meter rails som det i kampanjen omdøpes til. Klubbene kjemper seg imellom om ü skaffe flest medlemmer. De som skaffer flest medlemmer für de største og beste railpakkene. Pakkene bestür av mer enn bare rails, det bestür av ulike railtyper, rake og spadesett, en egen manual for bygging av smü snowboardparker og et kurs for oppsett, bruk og vedlikehold av rails og bygging av smü hopp til klubbene. Vi hüper ogsü at kunnskapen og engasjementet

rundt parkbygging i snowboardklubbene øker og ogsü vil vÌre noe alpinanleggene kan dra nytte av senere, forteller Forberg. Et krav fra Sparebankstiftelsen er at snowboardparkene skal vÌre gratis tilgjengelig for folk. Det blir opp til klubbene ü bestemme hvor parkene skal stü i samarbeid med kommune, lokale alpinanlegg og andre. Noen steder vil det nok fungere bra ü ha snowboardparkene i eller i nÌrheten av anlegg I andre tilfeller vil kanskje byparker, skolegürder eller andre steder vÌre aktuelle. Se www.operasjonrekkverk.no for info. Det er mange steder i Norge hvor det ikke finnes organiserte snowboardklubber, men her kan det enten lages nye snowboardklubber eller snowboarderne kan melde seg inn i Frikjørerlosjen som kommer til ü sette ut snowboardpakken der det melder seg inn flest folk. Pü denne müten skal alle kunne fü vÌre med ü bidra til ü skaffe minisnowboardanlegg der de bor. Anlegg som har spørsmül til prosjektet eller ønsker ü bidra til ü lage en snowboardklubb i sitt lokalmiljø kan kontakte Didrik Tønnessen i Snowboardforbundet pü 22 09 88 46.

Antra forsterker sin service Leveransen av Kässbohrer PistenBully reservedeler og service hos Antra blir nĂĽ utvidet. Vi har de seneste to-tre ĂĽrene hatt en vesentlig økning i salget av nye maskiner og serviceoppdrag. Dette har medført at vi dessverre ikke hatt kapasitet til ĂĽ følge opp alle vĂĽre kunder pĂĽ den mĂĽten som vi ønsker. Det siste ĂĽret har vi arbeidet med ĂĽ bygge opp en serviceorganisasjon som skal stĂĽ i forhold til aktivitetene. Vi har ansatt fire godt kvalifiserte menn pĂĽ verksted og delelager, og i tillegg inngĂĽtt avtale med Felleskjøpet Hamar om ĂĽ disponere en mekaniker i vintersesongen. Nye lokaler fra i fjor høst har gitt oss bedre forutsetninger for ĂĽ gi vĂĽre kunder en god service. Vi har investert betydelige beløp i lastebil, servicebiler og verkstedutstyr. Vi har ogsĂĽ gjort endringer i vĂĽrt telefonsystem for ĂĽ sikre at alle henvendelser blir besvart. VĂĽrt reservedelslager er tilgjengelig pĂĽ telefon alle hverdager kl. 08.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00. Med øket bemanning ser vi oss ogsĂĽ i stand til ĂĽ tilby 24 timers reservedelsvakt og mekanikervakt pĂĽ vakttelefon 918 59 836 i vintersesongen. Til ĂĽ bemanne vĂĽr serviceavdeling har vi i dag: Ivar Løfshus Servicesjef Ove Svensli Telefonsupport teknisk. Heiko Gerber Mekaniker Mekaniker Robert Bekkevar Ă&#x2DC;ystein Ulmo Mekaniker Mekaniker Magnus Lien Roman Skrabik Mekaniker Audun Arlien Mekaniker Magne Dahlsveen Mekaniker, FK Hamar Mekaniker-lĂŚrling Stig Aarmo Til ĂĽ bemanne vĂĽrt reservedelslager har vi: Roy Nilsen Leder reservedelslager Stian Eriksen Kundebehandler Ottar Sørevik Kundebehandler Sverre Brenna Varemottak/forsendelse Vi ønsker vĂĽre kunder fortsatt en god sesong, og ser frem til ĂĽ høre fra dere.

Lasse i ny jobb

Alle besøkende pü alpinmesssene kjenner Lasse Nordstrøm, den staute, humoristiske svensken som jobbet for Snowtch. Nü har han byttet jobb og er nü ansatt direkte under TechnoAlpin i Italia. Han selger det samme som da han jobbet hos Snowtech og han samarbeider fortsatt med sitt gamle firma. I hovedsak skal han arbeide i Norge for ü selge snøkanoner og komplette snøsystem. Hans epostadresse er nü: lasse@technoalpin.com. Han vil snart fü norsk telefonnr, inntil videre nüs han fortsatt pü: 0046 70 355 4151.

www.technoalpin.com

mini MAKS: Skandinavias beste barneskitrekk!

Ny g generasjon ge ner er sjon sjon Q Quad-Power uad-Po uad-P remmer sikrerr drifte driften hever kvaliteten! n og h ver v r kv

s s s

Ă&#x2DC;kt temperaturtoleranse Ă&#x2DC;kt ytelse Redusert støynivĂĽ med 8dBA

Den slakke lina med trüdkuler gjer mini MAKS til eit av dei fü barneskitrekka i verda. Stram wire og harde medbringarskaft finn de ikkje her. Balanseøving like god pü veg opp-over som nedover. Etter fü dagar er dei fleste nybyrjarar flinke pü ski!

TĂĽler store terrengvariasjonar og er difor godt eigna i hoppbakken.

Vi hjelper deg med produkter, service og løsninger fra Skandinavias største lagerbeholdning!

Keeps your machinery running! ELEKTROMOTORER FREKVENSOMFORMERE KULELAGERE KOBLINGER

GIR REMMER KJEDER SNEKKEVEKSLER

LĂ&#x2DC;SNINGER TESTING SERVICE VEDLIKEHOLD

4LF s 43ERVICE4LF WWWLONNECOM

DET SUVERENE BARNESKITREKKET! - Over 30 ĂĽrs erfaring -

Uglum Maskin AS 6856 Sogndal - Norway

Tlf. +47 57 67 15 02 â&#x20AC;˘ Fax +47 57 67 88 50 â&#x20AC;˘ Mob. +47 97 08 85 83 www.uglummaskin.no â&#x20AC;˘ knutkrog@gmail.com


februar 2011

39

Snowstar snøkanoner og komplette anlegg

Prepareringsmaskiner Sporsettere

SunKid skiband

Alpin Maskin as 2630 Ringebu

Nye og brukte reservedeler til de fleste typer av maskiner. Belter og beltedeler fra HALL.

Figurer og skileker, rails, karusell, skitau.

info@alpinmaskin.no Telefoner: +47 61 29 89 00 +47 63 82 55 15


februar 2011

40

Lynx Commander 600 E-TEC

Ski-Doo Tundra 600 ACE Can-Am Outlander MAX 800R XT-P

2011 modell PRIS KR 14.00 -

Â&#x201E;DPS - markedets beste servo Â&#x201E;ACS - markedets eneste ATV med luftfjĂŚring Â&#x201E;Visco-Lok QE - for best fremkommelighet

(inkludert ett ĂĽrs kaskoforsikring)

PRIS FRA KR

00 -*

2011 modell PRIS KR 109.900 (inkludert ett ĂĽrs kaskoforsikring)

*Veiregistrert Outlander 400 4 INKLUDERTETTĂ&#x152;RSKASKOFORSIKRING

Markedets største leverandør av snøscooter og ATV til skianlegg! Finn din nĂŚrmeste BRP-forhandler pĂĽ www.brp.com Har du oppdaget BRP Usersclub enda? Be with the Right People: www.brpusersclub.com Š 201 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ÂŽ â&#x201E;˘ and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates.

Fryser du i alpinbakken? Ingen liker ü fryse. Vi har løsningen! En tynn og lett vest med varmetrüder i ryggen og batteri i lomma holder deg varm! Med denne varmevesten pü slipper man ü fryse! Nür kulden kommer krypende skrur du pü strømmen, og vips, sü brer varmen seg under jakka. Temperaturen er justerbar fra 1 til 5 og batteriet varer opptil 8 timer avhengig av effekten. Ladetid: ca 2 timer.

Montana Slipemaskiner og oppbevaringssystem

Alpenheat Skovarmere, skotørkere, klÌr med varme

Zaiski Ski, skitilbehør

Blazewear Handskar med värme 1995 levererade vi den fÜrsta roboten till fjällvärlden (den fÜrsta roboten i Sverige levererades dock 1993 och är ännu idag i drift i GÜteborg). Idag är vi lite stolta och har 38 robotar i drift i Sverige och Norge. FÜrutom dessa robotar har vi mer än 250 manuella maskiner drift i büde Sverige och Norge. 2006 fick vi även agenturen pü Alpenheats produkter och sedan vintern 2008 har vi även Zai-skidor i vürt program. HÜsten 2009 fick vi även distributionen av handskar med värme frün Blazewear. FÜr mer info läs pü vür hemsida

Pris: kr 1550,- + porto. Pris for vest med ekstra kraftig batteri: kr 1750,- + porto Centi Media as, Pb. 2075, 6402 Molde Tel. 71 20 61 51 â&#x20AC;&#x201C; tormod@centimedia.no

Montana Sweden AB CA Svenssons Väg 7, 856 44 SUNDSVALL Tel: +46 60 61 96 00 â&#x20AC;&#x201C; Mobil: +46 70 590 31 20 â&#x20AC;&#x201C; Fax: +46 60 12 13 55 info@montanasweden.se â&#x20AC;&#x201C; www.montanasweden.se


februar 2011

Vi leverer:

• Polstringer • Skilt • Avsperringsnett • A- og B-nett • Nettstaur • Markeringstau • Bor • Nøkler • Startnummer • Portflagg • Starttelt • Merkestaur FIS-godkjente produkter

AS Kongsbakken 71, 3612 Kongsberg Tel. 32 76 68 50 • Faks 32 76 68 52 post@snosport.no

Leverandør til Skiforbundet

41


februar 2011

42

TWM Reklamebyrå AS

Ski- og trafikktunneler i stål, Myrefjell

Ski- og trafikktunneler i stål, Kvitfjell

Ski- og trafikktunneler i stål, Midtstasjon Hafjell

Ski- og trafikktunneler i stål, Hafjell

Ski- og trafikktunneler i stål • Kort byggetid • God økonomi

Geosyntia AS Tel: 67 15 92 90 • E-post: post@geosyntia.no

www.geosyntia.no


februar 2011

43

WORLDWIDE RAILS

Scandinavian Rails - Now present in 31 countries and 300 ski resorts.

EAJ7D6a[V;did/EZiZg<gÂ&#x201C;WZg

Last L ast ned vĂĽr siste produktk produktkatalog atalog pĂĽ www www.scandinavianshaper.com .scandinavianshaper.com

%NKREVENDEJOBB krever godt utstyr! An av a befal es lp og inanle red gg n kor ingsp s!

&2!+4%20!3)%.4%2 OVER LENGRE AVSTANDER I HĂ&#x2DC;Y FART SCOOTER SLEDE ART 809

Utviklet med fokus pĂĽ: sRASKFORmYTTNINGIALPIN SKIANLEGGOGPĂ?FJELLET sKOMFORTFORPASIENTEN sFJÂ?RINGOGMARKGANGAVMEIERREDUSERER HUMPEROGUJEVNHETERITERRENGET

FJÂ?RING

KRAFTIGEMEIER

(AGEVEIEN . ,ILLEHAMMER .ORWAYs4EL s&AX sE MAILPOST FJELLPULKENNO

fjellpulken_redningpulk_246x176_justert.indd 1

24-09-08 15:45:46


BESTILL MATERIELL

blir sendt GRATIS til alpinanlegga som er medlem av a l f , leverandører til bransjen, mange off. instanser og andre vi mener bør bli kjent med vårt organ.

fra alf – jenny@alpinanleggene.no Telefon 22 44 46 54 • Fax 22 44 68 05

PRISER Mva og porto kommer i tillegg

Et abonnement koster kun kr 125,- pr år.

Driftsdagbøker for skitrekk og stolheiser . . . . . . . . kr Vedlikeholdsbøker for skitrekk og stolheiser m/system for internkontroll . . . . . . . . . . kr Skadekortblokker for skaderegistrering. . . . . . . . . . kr Snowboardplakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr Skivettplakat i polyester 50x70 cm . . . . . . . . . . . . . kr Driftsleder skitrekk - kompendium . . . . . . . . . . . . . kr Driftsleder stolheis - kompendium . . . . . . . . . . . . . kr

350,-

Send bestilling til: 525,100,300,300,500,500,-

Skiheisen, v/ Ragnvald Støyva, 6200 Stranda eller

skiheisen@online.no

Utgiver: Alpinanleggenes Landsforening Generalsekretær: Andreas Rødven Bygdøy Allé 39, 0265 Oslo Telefon 22 44 46 54 Telefax 22 44 68 05 Privat 22 14 16 88 Mobil 906 97 097

Redaktør: Ragnvald Støyva 6200 Stranda Telefon 70 26 03 53 Telefax 70 26 03 53 skiheisen@online.no

Styremedlemmer: Trond Østby, formann, Hemsedal, Herbjørn Ulriksborg, Tusten, Geir Olsen, Hafjell, Peer Bakke, Kongsberg, Bjørn H. Roaldsrtad, Gautefall

Grafisk formgiving: Centi Media as Postboks 2075 6402 Molde Tel 71 20 61 51 tormod@centimedia.no

Trykk: Nr1Trykk as, Lillestrøm

som annonseorgan:

• Optimalt resultat • Fleksible løsninger • Anerkjent kvalitet

Det er hyggelig å registrere at leverandører til alpinbransjen ser på SKIHEISEN som et godt annonseorgan.

Annonsepriser for 2010 Grunnpris: Kr 6,- pr spaltemm. Årsavtale: 20 % rabatt Fullfarge m/rabatt 1/1 side kr 7000,1/2 side kr 4500,1/4 side kr 2800,Alle priser er eks mva.

Overskuddet av driften av Skiheisen går i sin helehet til alf. Nye annonsører:

FOR BEDRE FORHOLD Antra AS, Sophie Radichs vei 1, 2003 Lillestrøm

Tlf: 67 92 00 90 Fax: 67 97 32 32

www.antra.no

Mulige annonsører som ikke har fått henvendelse fra oss, kontakt; SKIHEISENs redaktør Ragnvald Støyva, 6200 Stranda Telefon/faks 70 26 03 53. skiheisen@online.no

Skiheisen nr 80 februar 2011  

Her kan du lese Skiheisen nr 80 fra februar 2011. Ønsker du siste utgave tilsendt per post vennligst kontakt ALF administrasjonen på firmapo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you