Page 1

Assemblea General OrdinĂ ria 26 de juny de 2009


Ordre del dia Lectura i aprovació de l’Acta anterior. Aprovació de l’estat dels comptes. Resum d’activitats de l’últim any. Explicació del projecte Baja Kunda Tasca realitzada pel cooperant Jesús Marco. 5. Presentació de les noves línies d’actuació. Cooperació amb l’associació de gambians. 6. Canvis en la junta 7. Torn obert de paraula. 1. 2. 3. 4.


Ordre del dia Lectura i aprovació de l’Acta anterior. Aprovació de l’estat dels comptes. Resum d’activitats de l’últim any. Explicació del projecte Baja Kunda Tasca realitzada pel cooperant Jesús Marco. 5. Presentació de les noves línies d’actuació. Cooperació amb l’associació de gambians. 6. Canvis en la junta 7. Torn obert de paraula. 1. 2. 3. 4.


Ordre del dia Lectura i aprovació de l’Acta anterior. Aprovació de l’estat dels comptes. Resum d’activitats de l’últim any. Explicació del projecte Baja Kunda Tasca realitzada pel cooperant Jesús Marco. 5. Presentació de les noves línies d’actuació. Cooperació amb l’associació de gambians. 6. Canvis en la junta 7. Torn obert de paraula. 1. 2. 3. 4.


Activitats 2008


Visita de Batata Juwara


Nova web

http://www.alpicatsolidari.org http://participa.alpicat.cat/alpicatsolidari


Exposici贸 a la sala Sunka


Jornades de Formació de la Coordinadora d’ONGDs


Sant Jordi


Fira EcojardĂ­


Inauguració de l’Escola i l’Hospital de Baja Kunda


Voluntariat per la llengua


Publicaci贸 en roman猫s


Festa del LLIBRE GEGANT


Senglar Solidari


Visita Bekai a Alpicat


Campanya de recollida de bicicletes


Enviament d'un contenidor a GĂ mbia


JesĂşs Marco, cooperant d'Alpicat Solidari


Fira SolidĂ rium


VI premi Solidari.CAT


Inscripció a l’ACCD


Jornada de Salut SolidĂ ria


VII Premi a la Solidaritat del Col路legi de Metges


Presentaci贸 del llibre LA MAROMA


Activitats 2009


Donaci贸 a Arrels Fundaci贸


Xerrada de Jesús Marco al CEIP Dr. Serés d'Alpicat


Experiències d'un cooperant


Visita al Cònsul de Gà mbia a Barcelona


Jornada de Planificaci贸 Estrat猫gica 2009


Xerrada de Vicki Sherpa


Dossier d'Alpicat Solidari


CD Solidaritat-Músics d’Alpicat per Alpicat Solidari


Concert solidari


Fira Ecojardi


Sant Jordi


Material higiènic per Baja Kunda i pel poble Saharaui


Festa del Llibre Gegant


Xerrada de JesĂşs Marco


Ordre del dia Lectura i aprovació de l’Acta anterior. Aprovació de l’estat dels comptes. Resum d’activitats de l’últim any. Explicació del projecte Baja Kunda Tasca realitzada pel cooperant Jesús Marco. 5. Presentació de les noves línies d’actuació. Cooperació amb l’associació de gambians. 6. Canvis en la junta 7. Torn obert de paraula. 1. 2. 3. 4.


Tasca realitzada pel cooperant


Objectius generals: • Posada en funcionament de l’Hospital • Desenvolupament del programa “Educació i salut” • Recollida de dades en els àmbits educatiu, sanitari i contextual de Baja Kunda i entorn. “Projecte de Prospecció”


Hospital • Posada en funcionament i tancament de les velles instal¡lacions


Hospital • Establir protocols de manteniment i neteja


Hospital • Conéixer les necessitats de l’hospital respecte als materials, equipament, medicaments...


Hospital • Conéixer l’organització i funcionament i recollir les necessitats detectades.


Educació i salut a través de l’esport


Educació i salut a través de l’esport • Inclussió de l’assignatura d’educació Física dins el currículum escolar


Educació i salut a través de l’esport • Formació de professorat i tècnics esportius


Educació i salut a través de l’esport • Organització d’activitats físiques populars


Educació i salut a través de l’esport • Realitzar activitats extraescolars amb la participació en campionats i trobades esportives


Educació i salut a través de l’esport • Promoció de la salut mitjançant l’educació


Educació i salut a través de l’esport • Promoure i protegir a través de l’esport els drets dels nens, nenes i joves a tenir mitjans de diversió saludable i rebre una educació primària de qualitat a través de campanyes de sensibilització i comunicació.


Educació i salut a través de l’esport • Recolzar els programes d’educació de les nenes i impulsar el seu accés a l’esport


Educació i salut a través de l’esport • Estimular la participació del adolescents i promoure estils de vida saludables entre la joventut


Educació i salut a través de l’esport • Organitzar seminaris de capacitació d’entrenadors


Educació i salut a través de l’esport • Afavorir el creixement saludable dels nens i nenes i promoure la protecció i prevenció del VIH entre els joves


Prospecció de dades en l’àmbit sanitari • Obtenir dades de les malalties prevalents


Prospecció de dades en l’àmbit sanitari • Conéixer els graus i motius de la mortalitat infantil i materna


Prospecció de dades en l’àmbit sanitari • Conéixer l’abast de la mutilació sexual femenina


Prospecció de dades en l’àmbit educatiu • Conéixer el funcionament i organització de l’escola i detectar les necessitats d’infraestructures, de manteniment, de materials, de recursos humans i formatius.


Prospecció de dades en l’àmbit educatiu • Identificar les necessitats educatives dels nens i nenes en edat escolar.


Prospecció de dades en l’àmbit educatiu • Conéixer els grau de consecució efectiva dels estudis, així com de l’índex d’abandonament, repetició i els seus motius.


Prospecció de dades en l’àmbit educatiu • Conéixer el grau d’analfabetisme entre els pares i mares dels alumnes.


Prospecció de dades contextuals a nivell general • Recollir dades en els àmbits sanitaris i educatius objecte d’estudi a nivell general de Gàmbia


Prospecció de dades contextuals a nivell general • Recollir dades sobre la població de Baja Kunda i el seu àmbit d’influència. • Elaboració de fitxes estadístiques.


Prospecció de dades contextuals a nivell general • Fer reunions amb diferents col·lectius per tenir tot tipus d’informació i intercanviar opinions.


Prospecciรณ de dades contextuals a nivell general โ€ข Recollir les demandes de la poblaciรณ de Baja Kunda, en general.


Altres... S'habilita un espai per a laboratori i una sala per a revisi贸 i tractament de la Tuberculosi. Es dota amb dos t猫cnics per a aquests nous serveis.


Amb finançament per part del Comitè de Sanitat, es reparen les cases dels treballadors de l’Hospital


Recentment, per part del govern, es dota amb dos nous vehicles i un altre conductor que s’afegeix al que hi havia. Es dota també amb dos nous infermers, un d'ells de salut pública.


Es projecta condicionar l'hospital Vell per a revisions d'embarassades, consulta, observaci贸 i assist猫ncia als parts


Es visita els diferents pobles als què es dóna cobertura educativa: Saraguideh, Bantundi, Boye Kunda i Fatatenda, exposant la importància que els nens acudeixin al col·legi. Aquesta acció fa que augmenti el numero d'escolaritzats en un 60%, de 110 a 300. Es fan visites a famílies de Baja Kunda amb el mateix objectiu.


La distribuci贸 de les 40 bicicletes recollides en la campanya realitzada a Alpicat, resulta tamb茅 determinant en la motivaci贸 a assistir a l'escola


Es construeix un nou camp de futbol i amb materials locals es fan unes porteries de futbol set o handball. Es construeixen tambĂŠ 2 canxes de volley ball i s'inicia la prĂ ctica esportiva amb jocs preesportius i d'aprenentatge.


Es coordina amb el personal tècnic de l'hospital fer xerrades a l’escola sobre la tuberculosi. Es realitzen dues sessions, i es preveu fer el mateix amb els ítems "malària" i "alimentació"


Es realitza una revisió oftalmològica a tots els nens de l'escola, a càrrec del nurseespecialista , i es facilita la medicació especifica a l'us alumnes que ho necessiten.


Es modifiquen alguns aspectes de la dieta del col路legi incloent carn, donaci贸 d'una Ong Italiana i verdures que es compren amb l'aportaci贸 d'1 dalasi per persona i dia.


El govern instal·la un nou dipòsit d'aigua al pou de l’escola. De moment amb bomba manual però amb vistes de futur d'elevar l'aigua amb un motor alimentat amb plaques solars.


Es construeix un hort a l’escola. Els nens i nenes en tenen cura en dies programats i per torns.


Es construeix una cuina ecològica a càrrec de l'ONG Mestres de la Supervivència i es programa la construcció d'una altra cuina per als treballadors de l'hospital.


S'assisteix a les Jornades Internacionals sobre les prĂ ctiques tradicionals perjudicials, realitzades a Banjul els dies 4, 5 i 6 de maig.


L’Agència Catalana de Cooperació conéix “in situ” el Projecte Baja Kunda


S’inicien les obres de la Casa d’Alpicat Solidari


Casa d’Alpicat Solidari


Casa d’Alpicat Solidari


Casa d’Alpicat Solidari


Casa d’Alpicat Solidari


Altres noves idees iniciades... Preparar un espai on aprenguin a fer diferents objectes i poder vendre’ls posteriorment


Recopilaci贸 de diferents jocs populars tradicionals per a una posterior publicaci贸.


Seleccionar veus per poder enregistrar en un futur un CD amb música cantada en mandinka, fula, castellà i català. S’han recopilat fins ara 52 temes.


Organitzar la recollida de brossa i fixar uns punts concrets on abocar-la.


Fer el transport escolar en vehicle dels nens que viuen en els pobles mĂŠs llunyans


Ordre del dia Lectura i aprovació de l’Acta anterior. Aprovació de l’estat dels comptes. Resum d’activitats de l’últim any. Explicació del projecte Baja Kunda Tasca realitzada pel cooperant Jesús Marco. 5. Presentació de les noves línies d’actuació. Cooperació amb l’associació de gambians. 6. Canvis en la junta 7. Torn obert de paraula. 1. 2. 3. 4.


Prioritats immediates • Rehabilitació de la casa dels metges cubans. • Demanar al govern de Gàmbia més personal tant educatiu com sanitari. • Energia elèctrica pels edificis. • Continuació de les feines començades pel cooperant. • Manteniment i neteja dels edificis


Continuació del Projecte • Col·laboració directa amb l’Associació de Gambians de Baja Kunda i a través d’ells amb el poble de Baja Kunda


Continuació del Projecte • Contractar un treballador a Baja Kunda per fer el seguiment de neteja, ordre i manteniment seguint els protocols creats pel Jesús Marco alhora que sigui un contacte informatiu.


Continuació del Projecte PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

• Fomentar una roda de voluntaris. • Contactar amb la UDL per arribar a possible conveni de col·laboració en el foment del voluntariat. • Casa d’Alpicat Solidari.


Continuació del Projecte • Possible contractació de tècnics per fer tasques determinades en temps concret tant aquí com a Gàmbia. • Presentació de documentació a subvencions i ajudes d’altres institucions • Enviaments de materials diversos a Baja Kunda • Col·laboració amb altres Associacions.


Ordre del dia Lectura i aprovació de l’Acta anterior. Aprovació de l’estat dels comptes. Resum d’activitats de l’últim any. Explicació del projecte Baja Kunda Tasca realitzada pel cooperant Jesús Marco. 5. Presentació de les noves línies d’actuació. Cooperació amb l’associació de gambians. 6. Canvis en la junta 7. Torn obert de paraula. 1. 2. 3. 4.


Ordre del dia Lectura i aprovació de l’Acta anterior. Aprovació de l’estat dels comptes. Resum d’activitats de l’últim any. Explicació del projecte Baja Kunda Tasca realitzada pel cooperant Jesús Marco. 5. Presentació de les noves línies d’actuació. Cooperació amb l’associació de gambians. 6. Canvis en la junta 7. Torn obert de paraula. 1. 2. 3. 4.


http://www.alpicatsolidari.org http://participa.alpicat.cat/alpicatsolidari alpicatsolidari@gmail.com

Presentació activitats per l'assemblea. Juny 2009  

Presentació d'activitats per l'assemblea. Juny 2009